Page 1

1


A QSL Serveis Culturals gestionem serveis, programes i equipaments en els àmbits de la cultura, l’educació i el benestar social, alhora que generem i transferim coneixement amb professionalitat i des de la proximitat....................................................... Intervenim, des de l’any 1994 a QSL Serveis Culturals, en la creació cultural mitjançant l’assessorament, la gestió i la comunicació, en els diversos àmbits dels serveis a les persones amb l’objectiu de facilitar als nostres clients eines per donar forma, contingut i qualitat a les seves idees. Fonamentem el nostre potencial en un equip format per: professionals de la gestió que fan viables els projectes; personal assessor i tècnic que garanteix la qualitat dels continguts i, finalment, dinamitzadors i dinamitzadores que afavoreixen el protagonisme de les persones usuàries. Treballem de manera matricial en petits equips interdisciplinaris amb un elevat grau d’autonomia, adaptats a la singularitat de cada projecte i que utilitzen recursos, procediments i sistemes de treball, construïts a partir del coneixement i l’experiència de tota l’organització. Sabem com gestionar i crear la cultura des de la proximitat, alhora que cerquem la complicitat i la participació dels usuaris, com també dels nostres clients a partir de la identificació d’objectius, de la coordinació permanent i d’una política compartida de comunicació. QSL Serveis Culturals és membre de l’ACELLEC (Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura) i pertany a la Xarxa d’empreses NUST (Nous Usos Socials del Temps).

GESTIÓ INTEGRAL D’EQUIPAMENTS CONCEPTUALITZACIÓ I PRODUCCIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS GESTIÓ DE SERVEIS D’INFORMACIÓ SECTORIAL GESTIÓ TÈCNICA D’ESDEVENIMENTS I CONGRESSOS

3


Gestió integral d’equipaments

 Centres cívics Centre cívic Carmel Centre cívic Casa Groga Centre cívic Sarrià Centre cívic Teixonera Centre cívic Vil·la Florida

 Centres d’Informació Juvenil Centre d’Informació i Assessorament per a Joves CIAJ

 Ludoteques i espais infantils Espai infantil El Parc Ludoteca Casa Groga

 Sales d’estudi i de lectura

GESTIÓ INTEGRAL D’EQUIPAMENTS

5


1. CENTRES CÍVICS

Els centres cívics són espais de cultura de proximitat amb la voluntat d’innovar i estar al corrent de les transformacions del territori en què s’ubiquen. Aquest fet els porta a desenvolupar projectes específics entorn de les arts escèniques, les arts visuals, la música, el cinema, la ciència, el medi ambient, la cuina i la gastronomia i molts d’altres àmbits. A Barcelona http://centrescivics.bcn.cat. Centre cívic Carmel

Centre cívic Teixonera

Centre Cívic Casa Groga

Centre Cívic Sarrià

Centre Cívic Vil·la Florida

A Montcada i Reixach: www.equipamentsmir.cat/ Centre cívic l’Alzina

Centre Cívic Can Cuiàs

Centre cívic la Ribera

Espai cultural KURSAL

Centre Cívic Casa de la Vila

2. CENTRES D’INFORMACIÓ JUVENIL

Equipaments destinats a joves de 12 a 35 anys. Volen donar resposta a les seves necessitats a través de l’atenció personalitzada per part d’informadors juvenils en temes com treball, formació, mobilitat internacional, turisme, salut, acollida, etc. Organitzen activitats de difusió de la informació juvenil i conté assessories personalitzades per part d’experts en els temes més rellevants.

Centre d’Informació i Assessorament per a Joves – CIAJ. Direcció d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona. www.bcn.cat/ciaj

GESTIÓ INTEGRAL D’EQUIPAMENTS

7


3. LUDOTEQUES I ESPAIS INFANTILS

Equipaments de lleure educatiu per a infants i famílies. El joc n’és l’element vertebrador i una eina per al desenvolupament i socialització de l’infant. Les ludoteques es dirigeixen a infants de 0 a 12 anys. L’espai infantil es dirigeix a infants de 0 a 6 anys i famílies, pensat per a què infants i famílies juguin junts.

 

Ludoteca Casa Groga. Districte d’Horta – Guinardó. Ajuntament de Barcelona Espai infantil El Parc. Districte de Sarrià – Sant Gervasi. Ajuntament de Barcelona.

4. SALES D’ESTUDI I DE LECTURA

Les sales d’estudi són espais majoritàriament destinats a joves per a què puguin estudiar situats dins d’altres equipaments com biblioteques o centres cívics, amb material de consulta bàsic. Les sales de lectura tenen un fons de consulta bibliogràfica més extensa, amb llibres, revistes, cd, etc. Inclouen servei de préstec i activitats de promoció de la lectura.

Sales d’estudi nocturnes permanents

www.bcn.cat/joventut Direcció d’Adolescència i

Joventut de l’Ajuntament de Barcelona.

Sala de lectura d’Horta i el Clot. Direcció d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona.

8


Conceptualització i producció de programes i activitats

 Programes de difusió cultural en els centres cívics  Programes interculturals Espai Avinyó Pla Barcelona Interculturalitat Programa Nous veïns i veïnes

 Programes socioculturals Temps de Barri, temps educatiu compartit

 Programes educatius La ciutat educa Programa de “Suport Educatiu a les Famílies” Programa “suport a la lectura com a porta d’entrada al coneixement”

CONCEPTUALITZACIÓ I PRODUCCIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS

9


1. CREACIÓ CULTURAL

En els centres cívics es creen programacions trimestrals, cursos, conferències, exposicions i cinema. Es generen festivals per donar suport a la creació a través de l’art de carrer i donar-les a conèixer a la ciutadania. Així mateix, la cultura s’hi representa també a través d’exposicions esdevé un element aglutinador i identificador per a la ciutadania.

Programes de difusió cultural dels 5 centres cívics que gestiona QSL a la ciutat de Barcelona

Programes de difusió cultural dels centres cívics gestionats per QSL a Montcada i Reixach

 

Festival d’arts de carrer “Desplaça’t” al centre cívic Casa Groga a Sant Genís Exposicions El Carmel de Juan Marsé, Imatges i paraules de l’emigració i Homenatge a Joan Brossa al districte d’Horta i Guinardó.

2. INTERCULTURALITAT

La societat canvia constantment i apareixen noves necessitats i nous reptes. La interculturalitat deixa enrere l’acollida dels nouvinguts per tal de potenciar la convivència, el respecte i trencar amb estereotips. Es desenvolupen els programes i accions que es desprenen de Plans d’Inteculturalitat dels ajuntaments i es materialitza amb serveis i espais.

CONCEPTUALITZACIÓ I PRODUCCIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS

11


Aquests espais, adreçats a tota la ciutadania, a través d’un programa d’activitats, exposicions i debats reflexionen entorn a la diversitat de les ciutats.

Espai Avinyó- Llengua i Cultura. Ajuntament de Barcelona. Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Consorci per a la Normalització Lingüística.

Pla Barcelona Interculturalitat. Direcció d’Immigració i Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona

Programa Nous veïns i veïnes. Direcció d’Immigració i Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona.

3. PROGRAMES SOCIOCULTURALS

Programes que promouen un ús del temps educatiu i dels espais escolars mitjançant una oferta d’activitats lúdiques i educatives per a infants, joves i les seves famílies fora de l’horari escolar, a la vegada que permet a les famílies gaudir d’un temps d’oci prop de casa i participar d’activitats a les escoles del barri.

Programa Temps de Barri, temps educatiu compartit. Per la Direcció d’Usos del Temps de l’Ajuntament de Barcelona.

12


4. PROGRAMES EDUCATIUS

Programes que promouen l’educació no formal com a eina educativa. Es visualitza en un ampli ventall d’accions, activitats i programes. Des de la transformació de la ciutat com a escenari educatiu, la promoció de la lectura, la transmissió de valors en l’esport, a xerrades i debats a famílies sobre el seu rol com a agents educatius.

 

Programes d’itineraris educatius “La Ciutat educa” Consultoria i assistència per a l’implantació del ”Pla de l’esport en edat escolar de la ciutat de Barcelona” . Per l’Institut d’Esports de Barcelona.

Programa de “Suport educatiu a les famílies” curs 2011-2012 i curs 2012-2013. Per l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.

Programa de “Suport a la lectura com a porta d’entrada al coneixement”. Per l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.

CONCEPTUALITZACIÓ I PRODUCCIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS

13


Gestió de serveis d’informació sectorial

 Gestió continguts web Portal de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona Web Temps de Barri, Temps educatiu compartit Laboratori del temps

 Continguts Guia de recursos educatius del districte de Sant Martí

 Equipaments informatius Oficina d’Informació turística de Sant Cugat del Vallès

 Estands Barcelona és una bona escola Espai Jove BCN

GESTIÓ DE SERVEIS SECTORIALS

15


1. CONTINGUTS WEB

En la societat del coneixement, la difusió esdevé un element destacat. Per això, els portals webs són un element en què es fa palesa la qualitat, la investigació i la difusió del coneixement. L’actualitat s’emfatitza a través de la presentació de notícies, es realcen els projectes i els recursos a partir de l’organització i conceptualització dels continguts.

Web del Portal Jove de Barcelona. Per la Direcció d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona

Web Temps de Barri, Temps educatiu compartit. Per la Direcció d’Usos del Temps de l’Ajuntament de Barcelona

Web del Laboratori del Temps. Per la Direcció d’Usos del Temps de l’Ajuntament de Barcelona

Web Xarxa de Punts d’Informació Juvenil. Per la Direcció d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona.

2. CONTINGUTS BIBLIOGRÀFICS La informació sectorial presentada en diferents formats i es conceptualitza a través de recull de recursos en format paper. Aquesta informació, elaborada per experts, es recull, conceptualitza i es dissenya per acabar en format bibliogràfic de qualitat.

Guia de recursos educatius del Districte de Sant Martí

GESTIÓ DE SERVEIS SECTORIALS

17


3. EQUIPAMENTS I SERVEIS INFORMATIUS La informació sectorial pot esdevenir un equipament o un servei. Així doncs, esdevé l’eix a partir del qual es dissenya i es planifiquen programacions d’activitats, l’elaboració de continguts en diversos formats i la seva difusió, tot mitjançant l’assessorament d’experts en els diferents àmbits de coneixement.

Oficina d’Informació turística de Sant Cugat del Vallès. Pel Departament d’Ensenyament, Esports i Promoció de la Ciutat de St. Cugat del Vallès

Assessoria mobilitat internacional. Per la Direcció d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona

Assessoria turisme juvenil. Per la Direcció d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona

4. CONCEPTUALITZACIÓ ESTANDS DIVULGATIUS

Una altra forma de difondre la informació sectorial és a través d’estands en fires i llocs en què es reuneix molta gent durant un temps determinat. La informació dóna vida a construccions efímeres que són una porta de presentació de serveis i d’informació i de captació de nou públic.

Estand “Barcelona és una bona escola” al Passeig de les persones, durant les festes de la Mercè a Barcelona. Per l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.

Estand “Espai jovebcn”. Per la Direcció d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona.

18


Gestió tècnica d’esdeveniments i congressos

 Esdeveniments per a infants i joves Cultura Treball i emprenedoria Participació

 Congressos i jornades

GESTIÓ TÈCNICA D’ESDEVENIMENTS I CONGRESSOS

19


1. ESDEVENIMENTS PER A INFANTS I JOVES CULTURA

La cultura i les arts en totes les seves disciplines són tractades com a elements d’expressió per a infants i joves. Es desenvolupen diferents programes i accions amb durades diferents en què majoritàriament finalitzen en una presentació del procés i treball realitzat.

Mostra de Programes Culturals dels centres d’ensenyament secundari de Barcelona. Per l’Institut d’Educació Municipal de Barcelona.

  

Encontres de dansa a l’escola – Sudansa. Projecte de creació comunitària del Centre de les Arts de l’Hospitalet de Llobregat. “Lo que nos queda de Carmen” Homenatge a Carmen Amaya. Centre de les Arts de L’Hospitalet. Mercat de les Flors.

Concert final de curs de l’escola de música del Centre de les Arts de L’Hospitalet de llobregat. Teatre Joventut de l’Hospitalet.

 

Cicle Dan Dan Dansa. Per al Mercat de les Flors. Trobades de teatre del Programa “CaixaEscena”. Per la Fundació la Caixa.

GESTIÓ TÈCNICA D’ESDEVENIMENTS I CONGRESSOS

21


TREBALL I EMPRENEDORIA

Activitats per desenvolupar l’actitud emprenedora en els joves, alhora que es potencia la seva autonomia per tal que puguin disposar de recursos i eines de cara a la seva vida professional.

 

Mercat de cooperatives escolars. Per la Diputació de Barcelona. Cicle de treball a l’estiu i a l’hivern. Per la Direcció d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona.

PARTICIPACIÓ INFANTIL I JUVENIL

La participació és imprescindible per fer que els infants i joves siguin conscients del què significa una ciutadania activa. Aquesta participació es materialitza en diverses activitats per reflexionar, debatre i ferlos partícips de la societat en què viuen. Es generen processos de reflexió que acaben en peticions a institucions municipals per mostrar com poden contribuir en les polítiques que els afecten.

Audiència Pública als nois i noies de la ciutat de Barcelona. Per l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Raid Atlètic. Per l’Institut Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona. Sessions del Consell de Cent Joves. Per la Direcció d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona.

22

Trobada del Consell d’Infants.


2. CONGRESSOS I JORNADES

La finalitat dels congressos i jornades és mostrar, difondre, debatre i reflexionar sobre diferents temes. A partir d’actes puntuals, conferències i congressos, es concep tot el seu desenvolupament, des de seva difusió a la gestió tècnica dels seus participants, fins a la realització dels continguts.

Un món d’oportunitats: de BCN al món. Per la Direcció d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona

Mostra de turisme juvenil. Per la Direcció d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona

   

Sessions del consell de coordinació pedagògica. Per l’Institut d’Educació de Barcelona Dia mundial del medi ambient a Sant Cugat del Vallès I Congrés “Temps ciutadania i municipi” III Convenció "Les veus de la gent gran", Barcelona Ciutat Amiga de la gent gran

GESTIÓ TÈCNICA D’ESDEVENIMENTS I CONGRESSOS

23


24

Catàleg de serveis QSL  

Presentació dels projectes i accions desenvolupades per QSL.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you