Page 1

Pytanie 2: Temat Organizacja - Informacja dodatkowa Dyrektor Zarządzający: Założył firmę 25 lat temu i dobrze zna swoją pracę. Dwa lata temu odniósł  obrażenia nogi, co ograniczyło jego wizyty w wydziale technicznym. Jako Dyrektor zarządzający ma ogólne spojrzenie na wymagania strategii biznesowej i ma uprawnienia do przydzielania zasobów, w miarę potrzeb. Dyrektor Marketingu: Pracuje ona w firmie od trzech lat, po udanej karierze w firmie reklamowej. Potrafi reprezentować potrzeby biznesu, szczególnie że jest to projekt marketingowy. Ma prawo dysponować rocznym budżetem marketingowym, z którego projekt będzie finansowany, gdyż uważa ten projekt za właściwy. Będzie odpowiadała za monitorowanie oczekiwanych korzyści z kalendarza, a szczególnie poprawy wizerunku firmy. Kierownik Techniczny: Odpowiada za wiele innowacji technicznych w firmie, nadal wykazując się  entuzjazmem i energią, którymi odznaczał się w chwili, gdy rozpoczynał pracę w firmie. Chociaż sam nie jest członkiem zespołu projektowego, jego pracownicy będą na zdjęciach do kalendarza firmowego. Centralne Biuro Dokumentacji: Ta pięcioosobowa grupa pracowników dba o całą dokumentację  firmy i kontrolę dokumentów. Aktualnie utrzymują oni dokumentację pięciu projektów. Bright Lights: Jest to lokalna firma dostarczająca materiały biurowe. Zaspokaja wszystkie potrzeby firmy w zakresie materiałów papierniczych i sprzętu biurowego oraz dostarczy materiały papiernicze dla tego projektu. Portraits Ltd: Jest to profesjonalna firma fotograficzna posiadająca kilku doskonałych fotografów z wieloletnią historią sukcesów. Ta firma została wybrana do wykonania zdjęć do kalendarza firmowego. Trzeba jeszcze podjąć decyzję, który z fotografów wykona zdjęcia.

PRINCE2-PL--FX02-V1.2 Page 6 of 10 Document Owner - Chief Examiner © The APM Group Ltd 2012. Zabrania sie powielania i odsprzedazy niniejszego dokumentu bez uzyskania wyraznego zezwolenia firmy The APM Group Ltd. PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Kancelarii Premiera Wielkiej Brytanii (UK Cabinet Office). Swirl logo™ jest znakiem handlowym Kancelarii Premiera Wielkiej Brytanii (UK Cabinet Office).

PL - FX02 PRINCE2 2012 Practitioner Sample Paper - October 2012 Release - v1.2 - Polish-3ORG  

PL - FX02 PRINCE2 2012 Practitioner Sample Paper - October 2012 Release - v1.2 - Polish-3 - Organization

Advertisement