Page 1

Egzamin na stopień zaawansowany „Practitioner”

FX02 Broszura scenariusza Jest to 2,5-godzinny test obiektywny. Niniejsza broszura zawiera Scenariusz Projektu, na którym oparty jest arkusz egzaminacyjny. Wszystkie pytania znajdują się w Broszurze z pytaniami. W niniejszej Broszurze scenariusza znajdują się także informacje dodatkowe dla kilku pytań. Miejsca, w których należy wykorzystać informacje dodatkowe, są  wyraźnie wskazane w treści pytania, którego informacja dotyczy. Wszystkie informacje przedstawione w treści pytania mają zastosowanie wyłącznie do danego pytania. Za każde z 8 pytań można otrzymać 10 punktów, co daje maksymalnie 80 punktów dla tego zestawu egzaminacyjnego. Wynik pozytywny to 55% (44 punktów). W treści każdego pytania wyraźnie wskazany jest obszar programu nauczania, którego dane pytanie dotyczy. Podczas egzaminu można korzystać wyłącznie z pomocy Podręcznika PRINCE2, tzn. nie można używać innych materiałów poza Broszurą z pytaniami, Broszurą scenariusza, Broszurą z odpowiedziami i Podręcznikiem PRINCE2

Numer kandydata: ........................................

PRINCE2-PL--FX02-V1.2 Page 1 of 10 Document Owner - Chief Examiner © The APM Group Ltd 2012. Zabrania sie powielania i odsprzedazy niniejszego dokumentu bez uzyskania wyraznego zezwolenia firmy The APM Group Ltd. PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Kancelarii Premiera Wielkiej Brytanii (UK Cabinet Office). Swirl logo™ jest znakiem handlowym Kancelarii Premiera Wielkiej Brytanii (UK Cabinet Office).


To jest pusta strona

PRINCE2-PL--FX02-V1.2 Page 2 of 10 Document Owner - Chief Examiner © The APM Group Ltd 2012. Zabrania sie powielania i odsprzedazy niniejszego dokumentu bez uzyskania wyraznego zezwolenia firmy The APM Group Ltd. PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Kancelarii Premiera Wielkiej Brytanii (UK Cabinet Office). Swirl logo™ jest znakiem handlowym Kancelarii Premiera Wielkiej Brytanii (UK Cabinet Office).


Scenariusz projektu Projekt „Kalendarz” (Uwaga: Firmy i osoby w scenariuszu są fikcyjne.) Firma MNO Manufacturing odnotowała zmniejszenie liczby zamówień, częściowo z powodu zintensyfikowanych działań marketingowych swoich konkurentów. Aby przeciwdziałać tej tendencji, firma podjęła decyzję o wydaniu kalendarza promocyjnego na następny rok dla wszystkich dotychczasowych i potencjalnych klientów. Produktem końcowym projektu będzie pakiet kalendarza, gotowy do druku. Układ kalendarza będzie podobny do kalendarza rozesłanego poprzednio, ale musi odzwierciedlać wizerunek firmy, zgodnie z istniejącymi standardami zarządzania marką. W ramach innego projektu aktualnie powstaje nowe logo firmy, które ma być wydrukowane na każdej stronie kalendarza promocyjnego. Skład gotowego pakietu kalendarza będzie następujący: ●

● ● ●

Projekt karty dla każdego miesiąca – prawidłowo pokazujący wszystkie święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz nowe logo firmy Wybrane zdjęcia – 12 profesjonalnie wykonanych zdjęć, prezentujących różnych pracowników Wybrany papier i wybrana koperta – do druku i wysyłki kalendarza pocztą Wybrany projekt nalepki – konkurs na projekt nalepki zostanie przeprowadzony jako część tego projektu Lista klientów – nazwiska i adresy klientów, do których będą wysłane kalendarz.

Projekt jest aktualnie inicjowany i będą jeszcze dwa dalsze etapy: Etap 2 obejmie działania: ● ● ●

● ●

● ●

przygotowanie listy klientów na podstawie informacji z Działów Księgowości i Marketingu potwierdzenie zgodności z Ustawą o ochronie danych osobowych zaprojektowanie karty dla każdego miesiąca – to będzie wykonane przez wewnętrzny zespół plastyczny wybranie i zatrudnienie profesjonalnego fotografa zebranie pomysłów na fotografie z poprzedniego projektu i uzgodnienie harmonogramu sesji zdjęciowych oszacowanie przewidywanego kosztu produkcji wybór papieru i koperty.

Etap 3 obejmie działania: ● ● ●

wykonanie i wybór profesjonalnie wykonanych zdjęć przeprowadzenie konkursu na nalepkę i wybór projektu nalepki zestawienie gotowego pakietu kalendarza.

Ciąg dalszy scenariusza na następnej stronie.

PRINCE2-PL--FX02-V1.2 Page 3 of 10 Document Owner - Chief Examiner © The APM Group Ltd 2012. Zabrania sie powielania i odsprzedazy niniejszego dokumentu bez uzyskania wyraznego zezwolenia firmy The APM Group Ltd. PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Kancelarii Premiera Wielkiej Brytanii (UK Cabinet Office). Swirl logo™ jest znakiem handlowym Kancelarii Premiera Wielkiej Brytanii (UK Cabinet Office).


Ciąg dalszy. Przewidywany koszt produkcji, oparty na opcjach i kosztach papieru, koperty, drukowania i wysyłki pocztowej kalendarza, będzie oszacowany w 2. etapie. Jednakże, faktyczna produkcja i dystrybucja kalendarza nie jest w zakresie tego projektu. Przewidywany koszt produkcji będzie poddany ocenie Komitetu Sterującego w celu podjęcia decyzji, czy projekt powinien być kontynuowany. Dzisiaj jest 5 października a gotowy pakiet kalendarza musi być dostarczony do drukarni do 30 listopada, aby można było kalendarz wydrukować i rozesłać jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. Koszt działań służących wytworzeniu produktów specjalistycznych wraz z kosztami zarządzania projektem oszacowano na 80.000 zł. Tolerancję czasu realizacji projektu ustalono na +1 tydz. / -2 tyg. a tolerancję kosztów projektu na +24.000 zł / - 24.000 zł. Przyznano budżet zmian w wysokości 2.000 zł, ale nie ma budżetu ryzyka.

PRINCE2-PL--FX02-V1.2 Page 4 of 10 Document Owner - Chief Examiner © The APM Group Ltd 2012. Zabrania sie powielania i odsprzedazy niniejszego dokumentu bez uzyskania wyraznego zezwolenia firmy The APM Group Ltd. PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Kancelarii Premiera Wielkiej Brytanii (UK Cabinet Office). Swirl logo™ jest znakiem handlowym Kancelarii Premiera Wielkiej Brytanii (UK Cabinet Office).

PL - FX02 PRINCE2 2012 Practitioner Sample Paper - October 2012 Release - v1.2 - Polish - Scenario  

PL - FX02 PRINCE2 2012 Practitioner Sample Paper - October 2012 Release - v1.2 - Polish - Scenario

PL - FX02 PRINCE2 2012 Practitioner Sample Paper - October 2012 Release - v1.2 - Polish - Scenario  

PL - FX02 PRINCE2 2012 Practitioner Sample Paper - October 2012 Release - v1.2 - Polish - Scenario

Advertisement