Page 1

1

Uzupełnianie kodu C ++ cz.1 Zadanie 1 #include <cstdlib> #include < > //Ciąg liczbowy ograniczony war. pocz. i końcową using namespace std;

32 33 34 35 36 37 38 Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz ….

int main(int argc, char *argv[]) { int np=

;

int nk=

;

for (np=

; nk>=np; np++){

cout<<

<<" ";

} system("PAUSE"); return EXIT_SUCCESS; } Zadanie 2 #include <cstdlib> #include < > //Liczba trójkątna

Podaj liczbę 4

using namespace std; int trojkatna(int n); int main(int argc, char *argv[]) { int a; cout<<"Podaj liczbe \n"; cin>>a; cout<<"Liczba tr ="<<trojkatna(a); system("PAUSE"); return EXIT_SUCCESS;

Liczba tr = 10Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz ….


2 }

int i, l_tr=0; for (

){ l_tr=l_tr+i;

} return l_tr; } Zadanie 3 #include <cstdlib> #include <iostream> #include < > //Liczby pierwsze using namespace std; int main(int argc, char *argv[]) { int i, n, test; cout<<"Podaj liczbe i nacisnij ENTER"<<endl; >>n; for(i=2; i<=sqrt((double)n);i++){ if (n i==0){ test= ; } else { test= ; } } if(test){ cout<<"Tak"<<endl;} else{cout<<"Nie"<<endl;} system("PAUSE"); return EXIT_SUCCESS; }

Podaj liczbę i naciśnij ENTER 6 Nie Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz ….


3 Zadanie 4 #include <cstdlib> #include <iostream> #include < > //Liczba losowań using namespace std; int losuj_OdoN1(int n);//funkcja losująca int main(int argc, char *argv[]) { int n,i,r; srand(time(NULL)); cout<<"Podaj liczbe losowan"<<endl; cin>>n; for ( ){ r=losuj_OdoN1(6)+1; cout<<r<<" "; } system("PAUSE"); return EXIT_SUCCESS; } int losuj_OdoN1(int n){ return rand()%n; } Zadanie 5 #include <cstdlib> #include <iostream> #include <time.h> using namespace std; int losuj_OdoN1(int n);//funkcja losująca wczytaj (int* tab); wypisz (int* tab); sortuj (int* tab); main(int argc, char *argv[]) { int tab[ ]; srand( ) wczytaj(tab); cout<<"Przed sortowaniem:"<<endl; wypisz( ); sortuj( ); cout<<endl; cout<<"Po sortowaniu:"<<endl; wypisz(tab); cout<<endl; system("PAUSE"); return EXIT_SUCCESS;

Podaj liczbę losowań 4 1 6 4 Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz ….

Przed sortowaniem 521312 Po sortowaniu 112235 Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz ….


4 } int losuj_OdoN1(int n){ return rand()%n; } void wczytaj (int* t){ for ( ){ t[i]=losuj_OdoN1(6)+1; } } void wypisz (int* t){ for ( ){ cout<<t[i]<<" "; } } void sortuj (int* t){ for ( ){ int indeks=i; for ( ){ if (t[j]<t[indeks]){ indeks=j; } } if (i!=indeks){

} } }

Język C++ ćwiczenia  

Uzupełnianie kodu w C++

Język C++ ćwiczenia  

Uzupełnianie kodu w C++