Page 1

Inhoud

Twellose Zwem- & Poloclub Proteus Aangesloten bij de KNZB Opgericht 12 september 1968 Zwembad De Schaeck Veenhuisweg 53 7391 TR Twello [T] 0571 - 27 21 66 Seizoen 2011/2012 Uitgave nummer: 152 Verschijning 5x per jaar (februari, april, juni, september en december) Inleverdatum kopij volgend nummer: 1 mei 2011

Pagina 1

Van de voorzitter

2

Oproep vacature plons

2

Van de minipolo

3

Van de redactie

4

Waterpolo rooster

5

W-official rooster

6

Gedragscode 7 Minipolo Apeldoorn

11

Collage training en ouders

15

Van de Zwemcommissie

16

Collage paasactiviteit

21

van de Waterpolo Commissie

22

Jeugd bestuur

23

Masterwedstrijd 24 Vijfkamp finale

25

Club van 7

27

Verjaardagskalender 28 Wie ben ik?

28

Estafette 30 Nacht van Proteus

31

Voorbeeldprogramma 32 Wat is de Nacht van Proteus

33

Trainingstijden 35 Bestuursinformatie 36


Van de voorzitter Deze keer houd ik het kort. De laatste Plons! ligt nog vers onder in je zwemtas of helemaal stuk gelezen bij het oud papier. Volg de onderstaande instructie: 1. Ga naar pagina 31 t/m 34 voor informatie over de Nacht van Proteus. Knip het inschrijfformulier uit of druk het af via je mail of internet. 2. Maak je familie, vrienden en collega’s enthousiast voor dit evenement!! Heb je veel enthousiastelingen, dan maak je meerdere teams. 3. Zit je net onder of op de leeftijdsgrens en je bent ’s avonds vreselijk fit en wil langer blijven: Geef het aan, daar kunnen we rekening mee houden!!!

4. Vul het formulier in. Je kunt al een team maken met vier personen! 5. Stuur het formulier naar het (mail)-adres onderaan het formulier. Het is de eerste keer dat Proteus een evenement van dergelijke omvang organiseert. Met zijn allen zorgen we dat het een succes wordt!! Tot 8 juni!! Mariëtte Hasselman

Oproep vacature plons Er zijn nog vacatures beschikbaar voor de plons

Pagina 2


Van de minipolo Trainingen De opkomst bij de pupillen 3 is verder gestegen naar 22 enthousiaste kinderen! Heb jij ook nog vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes en buren die bij de minipolo willen? Meld je aan via minipolo@proteus.nu! Ouder kind training De ouder kind training heeft ook weer plaatst gevonden. Het was een enorm succes! De foto’s zijn elders in de Plons te bewonderen. Enkele ouders hadden wel kram tijdens de training en spierpijn de dagen erna maar dat mocht de pret niet drukken. Binnenkort gaan de ouders ook op zondag ochtend mee trainen, wat een geluk hebben de ouders bij de mini’s toch!!

Toernooien Dit jaar hebben we al 4 toernooien mogen meemaken en het 5e toernooi staat voor de deur! Wel op 2 juni 2012 in ons eigen zwembad! Komt allen kijken. We starten om 16.15 uur en het duurt ongeveer tot 19.15 uur! We hopen op veel publiek dus neem opa, oma, mama en papa mee! Activiteiten Elke 3e vrijdag van de maand organiseren we een leuke activiteit voor de kinderen van de minipolo. Deze activiteit vindt plaatst onder de normale trainingstijd. Leuk om dus lid te worden bij de minipolo!

Vooraankondiging clubkampioenschappen Wanneer; zondag 13 mei Inzwemmen; 16.15 uur Start officiële programma; 16.45 uur De uitnodiging en opgave strook volgt z.s.m. via de zwemcommissie.

Pagina 3


Van de redactie Ondanks alle drukte van het voorjaar is het toch weer gelukt een leuke Plons in elkaar te zetten. Onze zwemjeugd heeft de recreatieve vijfkamp afgerond met de finalewedstrijden, verderop vinden jullie een verslag hoe dat gegaan is. Ook is er nieuws van de Nacht van Proteus, daarnaast is ook de gedragscode van onze vereniging opgenomen. Ook een nieuwe “Wie ben ik�is weer te vinden. We hebben een paar reacties hierop gehad en hebben deze keer de winnaar geloot. Ook de nieuwe is weer niet al te moeilijk lijkt ons. Een nieuw interview met een Proteus VIP en de roosters maken deze Plons weer compleet.

Pagina 4

We zijn toch weer op zoek naar versterking van de redactie. Inmiddels mogen wij op de hulp van Johan Smit, vader van Josse, rekenen. Johan, van harte welkom bij de redactie. Graag zouden we nog iemand van de volwassenen van Proteus inlijven bij de redactie, we missen hier de aansluiting. Verderop vind je een oproep! Als laatste nogmaals de oproep: Leden heeft u een nieuwtje, een leuke foto, een wedstrijdverslag of iets dergelijks mail het naar de plonsredactie plons@proteus.nu. Veel leesplezier!


Waterpolo rooster Datum

Tijd

Team

Thuis

Uit

Zwembad

28-04-12

16:00

Jeugd < 17

Natare, A

Proteus, A

Aalten (`t Walfort)

28-04-12

16:00

Dames 3

Proteus, 3

Flevo, 2

Twello (De Schaeck)

28-04-12

18:00

Heren 1

DWV, 1

Proteus, 1

Doesburg (Den Helder)

28-04-12

16:45

Dames 1

Proteus, 1

Swol 1894,2

Twello (De Schaeck)

28-04-12

17:15

Jeugd < 15

ZEW, A

Proteus, A

Ermelo (Calluna)

28-04-12

17:30

Heren 2

Proteus, 2

De Spreng, 2

Twello (De Schaeck)

28-04-12

19:30

Heren 3

Zignea, 2

Proteus, 3

Emmeloord (Bosbad)

29-04-12

19:05

Dames 2

ENC Arnhem, 3

Proteus, 2

Arnhem (Valkenhuizen)

12-05-12

19:15

Jeugd < 15

Proteus, A

ENC Arnhem,B

Twello (De Schaeck)

12-05-12

19:20

Dames 2

DWK, 2

Proteus, 2

Barneveld (Veluwehal)

12-05-12

20:00

Dames 1

Proteus, 1

PFC Rheden, 1

Twello (De Schaeck)

12-05-12

20:50

Heren 2

Proteus, 2

Triton Putten, 1

Twello (De Schaeck)

13-05-12

13:15

Jeugd < 17

EZC, A

Proteus, A

Enschede (Het Slagman)

Pagina 5


W-official rooster Datum

Team

W-officials

28-04-12

Dames 3

Tamara Spit, Keri Brouwer, Svend Everts

28-04-12

Dames 1

Karen Verschuren, MariĂŤtte Hasselman, Peter Jansen

28-04-12

Heren 2

Chantal Boesveld, Krista van Halen, Heleen van Bemmel

12-05-12

Jeugd onder de 15

Keri Brouwer, Jelmer Edens

12-05-12

Dames 1

Twan Csonka, Jelmer Edends, Djowi Derks

12-05-12

Heren 2

Chantal Boesveld, Gerdien Penterman, Tamara Spit

Pagina 6


Gedragscode ALGEMEEN Deze gedragscode is van toepassing op alle leden, vrijwilligers en toeschouwers van TZ&PC Proteus. Iedereen wordt geacht zich aan deze gedragscode te houden. Ouders en verzorgers van jeugdleden worden eveneens geacht de inhoud van de gedragscode te kennen en mede zorg te dragen voor naleving ervan. Met het opstellen van een gedragscode wil het bestuur van TZ&PC Proteus aangeven welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de (jeugd)leden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten.

Pagina 7

DOEL TZ&PC Proteus is een vereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in verenigingsverband de zwemsport wil bedrijven. Het bestuur van TZ&PC Proteus beoogt met het opstellen van deze gedragscode en onderliggende regels dat iedereen zich als een waardig lid van onze vereniging gedraagt. Daarnaast hoopt het bestuur een sfeer te creĂŤren waarin iedereen zich veilig en prettig voelt.


UITGANGSPUNTEN Hieronder volgen een aantal uitgangspunten, die het bestuur graag wil uitdragen: • We sporten met elkaar; sporten doe je samen, ook met de tegenstander. • Als iemand zich onsportief gedraagt, betekent dit niet dat de ander zich ook onsportief moet gaan gedragen. • Als de scheidsrechter een fout maakt, bedenk dan dat hij ook maar een mens is. • Een winnaar is iemand die ook goed kan verliezen. • Sport is er voor iedereen, niet alleen voor de uitblinkers. • Bij een team is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.

Pagina 8

COMMUNICATIE Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende… het praten over gedragsregels en het handhaven is zeker zo belangrijk om er voor te zorgen dat de gedragscode gaat leven, wordt uitgedragen en wordt nageleefd. De gedragscode wordt geplaatst op de website en in de Plons! Wijs elkaar ook op de gedragsregels: we zijn allemaal betrokken bij TZ&PC Proteus. Negatief gedrag van één persoon kan de gehele vereniging in diskrediet brengen. SANCTIES Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties (straffen). Een gedragscode met regels is


bedoeld om te worden toegepast. Normaliter gaan we er vanuit dat iedereen zich volgens de regels gedraagt. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal de trainer, de polo- of zwemcommissie passende maatregelen nemen, teneinde de overtreder te corrigeren. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Elke strafmaatregel - zoals een berisping, schorsing of naar huis sturen - wordt door de trainer, de zwem-of polocommissie gemotiveerd en zo spoedig mogelijk afgehandeld. In ernstige gevallen wordt het bestuur van TZ&PC Proteus ingelicht en zal de te nemen strafmaatregel in overleg met hen worden genomen. Het bestuur behoudt zich het recht

Dierenar tsen praktijk

voor om eventueel naast sancties opgelegd door de KNZB nog extra strafmaatregelen te treffen. REGELS/AFSPRAKEN • Zwemmers en waterpoloërs van TZ&PC Proteus tonen in woord en gedrag respect voor andere leden, vrijwilligers, medespelers en tegenstanders. • Zwemmers en waterpoloërs van TZ&PC Proteus accepteren het gezag van de scheidsrechter en andere officials. Waarderen zijn/ haar rol en gaan tijdens de wedstrijd niet met hem/haar in discussie. z.o.z.

De Driehoek

Voor behandeling van gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren en paarden

Behandeling op afspraak

Telefoon (055) 301 22 55 Klarenbeek Zutphenseweg 50, 7382 AM Klarenbeek Openingstijden: ma t/m vr van 8.15 – 18.00 uur

Twello Torenbosch 64, 7391 CA Twello Openingstijden: ma t/m vr van 10.00 – 16.30 uur

E-mail info@dierenartsenpraktijk.com www.dierenartsenpraktijk.com

Pagina 9


REGELS/AFSPRAKEN (vervolg) • Zwemmers en waterpoloërs van TZ&PC Proteus behandelen materiaal van de vereniging of het zwembad en andere verenigingen alsof het van henzelf is. • Discriminatie, geweld, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten of irriteren wordt niet geaccepteerd. • Zwemmer en waterpoloërs van TZ&PC Proteus volgen tijdens activiteiten van TZ&PC Proteus instructies op van trainers en/of begeleiders. • Boete’s en/of proceskosten voortvloeiend uit tuchtzaken worden verhaald op de gedaagde.

Pagina 10

• Bij vernieling worden de kosten verhaald op de dader. • Rondom wedstrijden van je team draag je de kleding van je sponsor. • Trainers/begeleiders dienen gepaste afstand te behouden tot alle pupillen. • Bezit en/of gebruik van drugs zijn niet toegestaan. • Alcohol wordt niet geschonken aan leden <16 jaar. • Tijdens waterpolowedstrijden is het gebruik van alcohol langs de badrand niet toegestaan.


Minipolo Apeldoorn Op 1april jl. werd er weer het minipolo toernooi gehouden bij Aquapoldro in Apeldoorn. Proteus had maar liefs 7 teams ingeschreven, 2 meer dan vorig jaar. De pupillen 3 van coaches Sandra en Jay waren met 3 teams, coaches Rick en Mike hadden elk 2 teams ingeschreven. Bij de pupillen 1 werd gespeeld tegen de Spreng en Aquapoldro. De Proteus teams waren als volgt ingedeeld: Proteus A: Kylian, AnneFleur, Rick, Anouk en Eline Proteus B: Karlijn, Feneline, Suzanne, Stefan en Robin. De eerste wedstrijd ging tussen De Spreng en Proteus A.

Zoals we al meer hebben gezien dit seizoen moest Proteus weer aan het wedstrijdgevoel wennen. In het 1e en 2e kwart werd er moeizaam samengespeeld. Toch wist AnneFleur mede door het fanatieke spel van Eline 3 maal te scoren. De eerste helft van de wedstrijd werd toch met een 3-2 voorsprong afgesloten. De 2e helft van de wedstrijd kwam de tegenstander er eigenlijk niet meer aan te pas. Er werd nu prima samengespeeld wat resulteerde in doelpunten van Rick (4), Eline (1), Anne Fleur (1) en Kylian (1). Een paar kleine foutjes zorgden nog voor 2 tegen-

Dorpsstraat 28 7391 DE Twello Tel: 0571 - 27 16 22

Pagina 11


goals zodat de wedstrijd met 10-4 werd gewonnen. Hierna kwam Auqapoldro tegen Proteus B in het water. Proteus vloog er vanaf de eerste seconde flink in en liet Auqapoldro letterlijk alle hoeken van

“Proteus vloog er vanaf de eerste seconde flink in en liet Auqapoldro letterlijk alle hoeken van het bad zien.” het bad zien. Het zeer felle spel van vooral de dames leverde een groot aantal doelpunten op. In de eerste helft (kwart 1 en 2) was Robin keeper en werd afgesloten met een voorsprong van maar liefs 10 tegen 0. De doelpunten kwamen van Stefan (2), Feneline (4), Karlijn (2) en Suzanne (2). De tweede helft ging Proteus vrolijk door, de tegenstander werd compleet weggespeeld. De wedstrijd eindigde in 16-0. Stefan verdedigde het doel, de goals kwamen van Karlijn (3) Suzanne (1), Feneline (1) en Robin (1). De derde wedstrijd ging tussen de Proteus teams onderling. Een wedstrijd waar veel van verwacht werd. Dit kwam echter niet uit. De dames van Proteus B gingen er samen met de heren even flink tegen aan. Het moet gezegd worden Proteus A werd compleet afgedroogd (lastig in het water trouwens). De 1e helft van de wedstrijd kwam het A team er totaal niet aan te pas, binnen een paar Pagina 12

minuten stonden ze al met 4-0 achter. Door doelpunten van Feneline (3), Karlijn (5) en Stefan (1) werd het 9-2 voor team B. AnneFleur en Rick scoorden toch nog tegen. De tweede helft begon de hoge inzet en het feit dat dit voor het B team al de 2e wedstrijd achter elkaar was toch zijn tol te eisen. De dames, Robin en Stefan moesten een tandje lager schakelen. Hierdoor kreeg team A wat meer kansen en kon de wedstrijd toch nog met een stand waar mee te leven is afgesloten worden. Uiteindelijk werd het 14-9 voor team B, Feneline (2), Robin (2) en Karlijn (1) scoorden nog voor team B. Voor team A scoorden AnneFleur (5) en Rick (2). De Spreng tegen Proteus B en Aquapoldro tegen Proteus A vormden het slot van het toernooi. Ook deze wedstrijden werden met grote cijfers gewonnen. Team B won met maar liefst 15-2, terwijl team A met 11-2 van Auqapoldro won. Als je de bovenstaande cijfers ziet dan zul je het met mij eens zijn dat de pupillen 1 de mini’s zo langzamerhand zijn ontgroeid. Het wordt tijd dat ze doorstromen naar onder de 13. Inmiddels hebben ze hier ook al een paar toernooien meegespeeld. Volgend seizoen gaat het gebeuren, dan wordt het weer wat lastiger voor hen. Jongens en meisjes wederom van harte gefeliciteerd met het resultaat!! Verslag van pupillen 2 van succescoach/trainer Rick.


De talenten van Rick werden verdeeld in 2 groepen: Proteus 1 en Proteus 2. Er werd onderling gewisseld met de spelers. Proteus 1; de eerste wedstrijd tegen DWV werd met overmacht gewonnen: 9 – 0. Doelpuntenmakers waren Nieck 4 keer, Daan Kl. 2 keer, Daan Ka. 2 keer en Marten 1 keer. Ook de tweede wedstrijd tegen

“Na 7 – 0 ging coach Rick zelfs met een mannetje minder spelen (erg sportief).” Aquapoldro werd gewonnen. Nu met 8 – 1. Doelpuntenmakers: Daan, Nieck en Rosan. Na 7 – 0 ging

Pagina 13

coach Rick zelfs met een mannetje minder spelen (erg sportief). Wedstrijd drie werd weer gewonnen. Nu van de Spreng. Door goed samenspel werd de tegenstander opgerold met 8 – 2. Proteus 2; de eerste wedstrijd tegen Aquapoldro werd meteen gewonnen: 5 – 1 al werd de tegengoal van achter de 2-meterlijn gescoord!! Doelpuntenmakers: Manon en Rachelle. De tweede wedstrijd tegen de Spreng werd ook gewonnen. Er werd nu ook weer goed samengespeeld. De uitslag: 6 – 2. De doelpunten werden gemaakt door Roos, Rachelle en Rosan. Wedstrijd drie tegen DWV werd ook weer gewonnen. Nu met 7 – 3. Har-jo was één van de tegen


doelpuntenmakers. De laatste wedstrijd was Proteus 1 tegen Proteus 2. Het werd een spannende, eerlijke strijd. Er werd gevochten voor elke bal en elke meter. Uitslag: 4 â&#x20AC;&#x201C; 4 . Het was weer een hele geslaagde middag waarbij Proteus zich goed heeft laten zien. Allemaal bedankt!! Pupillen 3 waren in 3 teams verdeeld; Team A bestond uit Maxime, Stan, Jorn, Koen,en Josse. In team B speelden Iris, Stijn, Milan, Niels, Lisan en Daan. En in team C speelden Celeste, Jesse, Bram, Marjolein, Anna en Sven. In de eerste wedstrijd streden Proteus A en Proteus B tegen elkaar. Na een spannende wedstrijd wist Proteus B met 6-4 te winnen. Daarna speelde Proteus C tegen de Spreng. Proteus A tegen de IJsselmeeuwen werd met 3-1 gewonnen. Iris scoorde 2 maal en de derde goal werd door een jongen gemaakt.

Pagina 14

De coaches Sandra en Danique kregen amper rust, en bleven veelvuldig roepen: ZWEMMEN!!! Proteus B speelde tegen DWV. En daarna met een gewijzigde samenstelling van het team tegen de IJsselmeeuwen. Ze wisten met 6-0 te winnen! De tweede goal werd na een kleine aarzeling(ben ik al binnen de pion?) gescoord. Proteus C speelde nog tegen de Spreng en Aquapoldro. En Proteus A nog tegen DWV. Met 3 teams waren de coaches flink druk. Goed gespeeld en Ăłp naar het afsluitende toernooi in Twello op 2 juni!!!


Collage training en ouders

Pagina 15


Van de Zwemcommissie Dit jaar houden we onze 2-jaarlijkse zwemathon. De zwemathon vindt dit jaar plaats tijdens de Nacht van Proteus op vrijdag 8 juni 2012 tussen 19.00 en 20.00. De bedoeling van deze zwemathon is dat de deelnemers in 15 minuten zoveel mogelijk banen van 25 meter zwemmen en die laten sponsoren door familie, kennissen, winkeliers etc. Meerdere sponsors per deelnemers is natuurlijk toegestaan. Ook mogen de sponsors, in plaats van een bedrag per baan, een eenmalig vast bedrag sponsoren (dus niet afhankelijk van het aantal gezwommen banen). De

Pagina 16

opbrengst van deze zwemathon wordt gebruikt voor de aanschaf van diverse materialen zoals pullboys, waterpoloballen en het organiseren van extra jeugdactiviteiten. Ook niet-Proteusleden kunnen tijdens de Nacht van Proteus meedoen met de zwemathon.  Voor degene met het grootste sponsorbedrag per baantje is er een prijs beschikbaar, dus doe allemaal je best.   Binnenkort starten we met het verspreiden van de inschrijfformulieren.


FC Advertenties

Pagina 17


FC Advertenties

Pagina 18


FC Advertenties

Pagina 19


FC Advertenties

Pagina 20


Collage paasactiviteit

Pagina 21


van de Waterpolo Commissie Het is al weer een paar weken voorjaar. De tijd is weer een uurtje vooruitgegaan en we hebben ook al een aantal mooie zonnige dagen gehad. Iedereen is weer in een betere stemming in vergelijk met die donkere koude dagen. Ook wordt de wereld om ons heen steeds fleuriger en groener. Voor ons als waterpolocommissie is deze periode eigenlijk de drukste van het jaar. Gaan de huidige trainers door en zijn ze bereidt om volgend seizoen weer aan de badrand te staan? Welke spelers gaan stoppen aan het einde van het seizoen en wie wil in een hoger of in een lager team gaan spelen. Welke jonge spelers moeten vanwege hun leeftijd in een

Gall & Gall, Ron en Jolanda Sterkenburg

Dorpsstraat 30 Tel. (0571) 27 01 20

Pagina 22

hogere leeftijdsklasse ingedeeld worden en zijn de teams niet te groot of zijn er niet te weinig spelers over om een team te maken. Ook moeten de teams sterk genoeg zijn om een redelijke competitie te spelen, want alleen maar verliezen is niet leuk. Jullie merken al dat dit een jaarlijks terugkomende puzzel is en alle leden van de polocommissie zijn druk in de weer om met trainers en spelers te praten. Wij hopen dan ook dat we in het nieuwe seizoen met gemotiveerde trainers en spelers kunnen starten. De laatste wedstrijden worden nu gespeeld en de resultaten zijn in het algemeen zeer bevredigend, alle scheidsrechters hebben voldoende wedstrijden gefloten en zodoende


kunnen we alle teams inschrijven voor een competitie. Dit neemt niet weg dat er voldoende scheidsrechters hebben. We zijn naarstig op zoek naar mensen die een scheidsrechters cursus willen gaan volgen. Voor diegene die het niet weten de KNZB heeft in het regelement staan dat voor iedere scheidsrechter er twee teams in competitie ingeschreven mogen worden. Dus als je het leuk vindt om leiding te geven en je goed op de hoogte van de spelregels.

“Meldt je aan en wordt scheidsrechter.”

Meldt je aan en wordt scheidsrechter. Je helpt niet alleen de vereniging, maar geeft veel leden spelvreugde. Informatie kan je altijd krijgen bij onze huidige scheidrechters. Nu het einde van de competitie dichter bij komt worden de trainingen minder intensief, maar niet minder noodzakelijk. Blijf doortrainen niet alleen nu maar ook in de zomerperiode. De eerste uitnodigingen voor toernooien zijn ook al weer binnen. Deze worden via de aanvoerders aan de teams gegeven. Ook dit is een vorm van trainen. Namens de polocommissie Frank van der Kris

Jeugd bestuur Het einde van het seizoen is in zicht en we kijken dus terug en vooruit naar enkele jeugdactiviteiten. Zondag 25 maart was er de paasactiviteit in zwembad de Schaeck in Twello. Hier hadden 45 kinderen zich voor aangemeld. Onder het genot van het heerlijk warme zonnetje startte we buiten met het zoeken van paaseieren. De kinderen waren hard op zoek naar de eieren bij de zonneweide van het zwembad. Nadat alle eieren waren gevonden gingen we om half 5 naar binnen om te zwemmen. De kinderen mochten een uur lang vrij zwemmen. Ze hebben zich uitstekend vermaakt met behulp van Pagina 23

wat lekkers en de hulp van de begeleiding. Zoals jullie ook op de foto’s kunnen zien onder dit stukje, wat het een geslaagde middag! We bedanken de hulp; Mike Kloppenburg, Sandra Alberts en Yasser Uspessij voor hun inzet. We kijken inmiddels ook al vooruit naar het jeugdkamp dat gaat plaats vinden op 22,23 en 24 juni 2012. Er hebben zich meer kinderen aangemeld als vorig jaar (49!!). We zijn hier natuurlijk erg trots op dat iedereen zo enthousiast is om mee te gaan. Binnenkort ontvangen de kinderen die zich hebben aangemeld vervolginformatie over het jeugdkamp. Het jeugdbestuur


Masterwedstrijd

Op zaterdag 24 maart zijn Aphra en ik met ons tweeĂŤn naar Arnhem gegaan voor het jubileum toernooi van Neptunes. Het was speciaal voor het 100 jarig bestaan van Neptunes voor alle masters zwemmers. Je kon tussen door in- en uitzwemmen in een recreatie bad. Er waren 35 teams aanwezig waarvan 164 deelnemers. De spreng was ook aanwezig met 2 personen Arjan Arends en Marjolein Timmer. Het was een erg gezellige dag. Groetjes Leonie. Pagina 24


Vijfkamp finale Zaterdag 31 maart gingen we met zijn allen op pad voor de finale van de Vijfkamp in Lochem. Een uur later dan normaal omdat ABS het zwembad pas om 18.00 kon huren deze keer. In het zwembad aangekomen bleek dat er om kwart voor zes nog een polowedstrijd gestart was. Oei, dat wordt én laat voor de kleintjes én lang wachten in de hal. Gelukkig was het zwembad zo sportief om het recreatiegedeelte ter beschikking te stellen en de polomannen waren nog sportiever. Zodra het eindsignaal klonk ruimden ze alles op en legden de lijnen er voor ons in. Het was nog geen half zeven en we

Pagina 25

konden beginnen. Borculo stond ruim op de 1e plaats. Dus de grootste beker was niet meer haalbaar. De tweede plaats zou een verhitte strijd worden tussen Proteus, 3 punten achter Twenhaarsveld (Holten) en vlak achter ons De Spreng uit Brummen. Bij ons team was de jongste vijf en de oudste elf. Dus meezwemmen voor de 9 en 10 jarigen in de 12/13 jaar groep was best pittig, maar ze deden het hartstikke goed. Uiteindelijk hadden we de derde plaats met de Spreng drie punten achter ons in de nek hijgend. De beker is in ieder geval groter dan vorig jaar. Op de foto


staan: (van beneden naar boven, van links naar rechts): Ritchie, Marjolein, Mart, Bram, Danique, Roos, Elke, Rick, Mike, Roos, RomĂŠe en Isis. Â Madeleine heeft ook meegezwommen, maar had niet door dat we op de foto gingen. Elise, Marijke, Iris, Sannah en Kes hebben dit seizoen ook voor de nodige punten gezorgd maar konden zaterdag nietmeedoen. Helaas krijgen we maar 1 beker uitgereikt. En dan heb je dus aan het eind altijd dat moeilijke moment: wie mag hem als eerste mee naar huis nemen? En wie daarna en wie daarna? Nou iedereen mag hem een keer meenemen en we wisselen op de woensdagtraining als dat zo uitkomt. Dus echt, iedereen

Pagina 26

krijgt hem een keer mee. Maak een foto van jezelf en de beker, dan heb je hem voor altijd. Tot volgend seizoen, Anneke Karels


- Advertentie Club van 7 Financiële Financiële diensten diensten Financiële Financiëlediensten diensten Financiële diensten Administraties Administraties

Verzekeringen Administraties Administraties Verzekeringen Administraties

Hypotheken Verzekeringen Verzekeringen Hypotheken Verzekeringen Financieringen Hypotheken Hypotheken Hypotheken Financieringen Financieringen Financieringen Financieringen

De onafhankelijke financieel adviseur in het hart van Twello De onafhankelijke financieel adviseur in het hart van Twello Tel: 0571-279120 Fax: 0571-279121 www.EQ-twello.nl De onafhankelijke financieel adviseur in het hart van Twello Tel: 0571-279120 Fax: 0571-279121 DeDe onafhankelijke onafhankelijke financieel financieel adviseur adviseur inwww.EQ-twello.nl in het het hart hart van van Twello Twello Tel: 0571-279120

Fax: 0571-279121

www.EQ-twello.nl

Tel: Tel: 0571-279120 0571-279120 Fax: Fax: 0571-279121 0571-279121 www.EQ-twello.nl www.EQ-twello.nl

Slooter

tandartsenpraktijk

Deventer Hanzeweg 70 T 0570 855 000 7418 AT Deventer F 0570 855 100

en de rest....

Pagina 27


Verjaardagskalender Mei Jeroen Komen . . . . . . . . . . . 3 Keri Brouwer . . . . . . . . . . . . 4 Robin Kelder . . . . . . . . . . . . 9 Aphra de Graaf . . . . . . . . . 11 Josse Smit . . . . . . . . . . . . . . 12 Marijke Visser . . . . . . . . . . . 12 Bart Burkhardt . . . . . . . . . . 17 Jules Jan Julius . . . . . . . . . . . 19 Jelle Nikkels . . . . . . . . . . . . 21 Niels Koolen . . . . . . . . . . . 25 Rosan Kakkenberg . . . . . . . 26 Jeroen Kamphuis . . . . . . . . 26 Ica Ackerstaff . . . . . . . . . . . 30 Juni Nieck Eenink . . . . . . . . . . . . 5 Elisabeth van Kleef . . . . . . . . 5 Alissa Harmelink . . . . . . . . 11 Nadia Visser . . . . . . . . . . . . 13 Hans Bergefurt . . . . . . . . . . 14 Frank Mol . . . . . . . . . . . . . . 15 Jay van ’t Hof . . . . . . . . . . . 16 Anita Schutte . . . . . . . . . . . 20

Rick Krijt . . . . . . . . . . . . . . . 21 Jesse Mast . . . . . . . . . . . . . . 23 Stan de Weerd . . . . . . . . . 25 Jorn Buiting . . . . . . . . . . . . . 26 Dirk Hofman . . . . . . . . . . . 29 Danique Loman . . . . . . . . . 30 Jurgen Pijpker . . . . . . . . . . . 30 Laura Schrijver-Wientjes . 30 Juli Lieke Driessen . . . . . . . . . . . 9 Mart Groothuis . . . . . . . . . . 9 Erna van Buiten . . . . . . . . . 10 Ilse van ’t Zand . . . . . . . . . 10 Djowi Derks . . . . . . . . . . . . 15 Suzanne Kamsteeg . . . . . . .15 Natascha Kijk in de Vegte . 15 Maurice Maas . . . . . . . . . . . 16 Paul Witteveen . . . . . . . . . 16 Rachelle Rooyackers . . . . . 25 Elise Avenarius . . . . . . . . . . 28 Stefan Mol . . . . . . . . . . . . . 29 Lisan Dijkhof . . . . . . . . . . . 31

Wie ben ik? Wie is deze waterpolotopper die ook de waterpolo dames van vuile trucjes voorziet? Denk jij het goede antwoord te weten, laat dit dan weten door een e-mail te sturen naar plons@proteus.nu. Maak kans op een lekkere consumptie in het zwembad en een eervolle vermelding in de volgende editie van de Plons. Dus waag een gokje! De vorige “wie ben ik” was natuurlijk Aphra de Graaf . Roos van Wijk, jij had het helemaal goed gezien krijgt een heerlijke consumptie van de Plonsredaktie Pagina 28


Zonnestudio, Schoonheidssalon, Nagelstudio en Pedicuresalon

www.zonnestudiomondria.nl 0571 - 84 04 46 Pagina 29


Estafette Ik ben Jorn Hekkert en ik ben 7 jaar. Ik zit bij waterpolo in pupillen 3 en dat is heel erg leuk!

dat er is. Ik vind leuk om te gaan klimmen, voetballen (buiten en bij Activia in de F1), waterpolo.

De leukste trainers is vooral Rick, en ook Mike. Ik woon in Deventer. Wij zijn met 3 broers: Lars, Nils en Jorn. Lars is 11 jaar en Nils is 9 jaar.

Verder alles wat je buiten kan doen. Binnen speel ik op de Wii of met de DS. Ik heb geen huisdieren, alleen heeft Lars 2 vissen. Ik geef de Estafette door aan Daan van Wijk. Hij zit bij mij in de pupillen 3.

Mijn lievelingseten is patat, pizza, pannenkoeken. En ik lust al het snoep

Wij maken ontwerp(en), printwerk, autoreclame, posters, stickers, websites, spandoeken, reclameborden, enz. gewoon in eigen huis! Engelenburgstraat 40 7391 AM Twello Tel. 0571-280747

www.breinreclame.nl Pagina 30


POSTER POWERED BY DION, WWW.QDRAW.NL

Nacht van Proteus

NACHT VAN PROTEUS BINNENBAD DE SCHAECK

<10 JAAR 18.45-22.00 <14 JAAR 18.45-00.00 15> JAAR 18.45-03.00

Pagina 31

€ 5,€ 5,€10,-

VRIJDAG 8 JUNI - ZWEMMATHON - SNORKELEN - ESTAFETTE - KAMPIOEN BOMMETJES - MINIPOLO/WATERPOLO - HET RODE DRAADSPEL

INSCHRIJVEN KAN NOG TOT 25 MEI VIA NACHTVANPROTEUS@PROTEUS.NU


Voorbeeldprogramma tijd

1

2

3

4

5

6

7

19:00

polo

polo

zwemathon 2 keer 15 minuten

minipolo

Synchroon

minipolo

snorkelen

duiken

minipolo

12 teams estafette in de breedte jeugd

rode draad spel jeugd

19:15 19:30 19:45 20:00 20:15

12 teams estafette mix

20:30

polo

20:45 21:00

minipolo snorkelen

21:15 21:30 21:45 22:00

duiken

Synchroon

12 teams estafette senioren

22:15

12 teams estafette senioren

22:30

vrij zwemmen

22:45

basketbal

onder waterspel

duiken

rugby

basketbal

onder waterspel

23:00

polo

polo

rode draad spel senioren polo

23:15 23:30 23:45

polo proteus - oud proteus

0:00 0:15 0:30

1:00

vrij zwemmen polo

0:45

polo

polo

volleybal

1:15 1:30 1:45 2:00

vrij zwemmen

2:15

polo

2:30 2:45 3:00

afsluiting

polo

polo


Wat is de Nacht van Proteus Op 8 juni is het zo ver: dan gaat de Nacht van Proteus van start. En er valt een hoop te beleven. We gaan onze vereniging promoten: veel zwemmen en polo, maar ook andere watersporten zoals bijvoorbeeld duiken, synchroonzwemmen, waterbasketbal of onderwaterhockey. Grijp je kans en doe mee. De Nacht van Proteus wordt een nacht om niet te vergeten!! Stel een team samen; met vier mensen kun je al een team vormen. Samen met ouders, zusjes, broers, kinderen, buren, collega’s ga je punten verzamelen om in je eigen leeftijdscategorie winnaar te worden. Dit doe je door mee te doen aan allerlei activiteiten zoals onder andere: minipolo, zwemestafette, het PROTEUS Kampioenschap BOMmetje en Het Rode Draadspel. Meedoen aan een clinic zoals snorkelen, synchroonzwemmen, duiken, waterbasketbal of onderwaterhockey levert ook punten op. Inschrijven kan als team met 4 of 5 personen, maar ook individueel of met een kleiner groepje. In de weken voor de NVP worden de uiteindelijke teams samengesteld door de organisatie: Diegenen die zich samen hebben opgegeven, blijven bij elkaar! Inschrijven kost tot en met14 jaar per persoon 5 euro. Vanaf 15 jaar betaalt u 10 euro.

Hieronder staat een indicatie van het programma per leeftijdscategorie: • Teams met kinderen in de leeftijd tot 10 jaar (18.45- 22.00 uur). Het programma omvat de Zwemmathon, een ludieke Estafette, Het Proteus Kampioenschap bommetje, 2 minipolowedstrijden, een clinic Snorkelen en Het Rode Draadspel. • Voor teams rond kinderen tot en met 14 jaar (18.45- 0.00 uur). programmaonderdelen: de Zwemmathon, een Estafette, Het Proteus Kampioenschap bommetje, 2 minipolowedstrijden, een clinic Snorkelen, Het Rode Draadspel en 2 activiteiten naar keuze. • Voor alle overige leeftijden (20.30- 3.00 uur). programmaonderdelen: 4 polowedstrijdjes, een Estafette, Het Proteus Kampioenschap bommetje, Het Rode Draadspel en 3 activiteiten naar keuze. Heel belangrijk: De inschrijving sluit op vrijdag 25 mei 2012. Als er te veel inschrijvingen zijn, geldt het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. In de weken voor de NvP wordt op

Vrijdag 8 juni 2012 “Nacht van Proteus” 18.45 - 03.00 uur

Pagina 33

z.o.z


Voorbeeld inschrijving team Zoals hierboven aangegeven hebben we 3 leeftijdsgroepen. Echter willen we wel wat duidelijk maken. Iemand die bijna 10 jaar is en inschrijft samen met vriendjes van 11 en 12 jaar mag, als hij of zij dat wil, ook 12.00 uur door! Geef dit aan bij het inschrijfformulier. Deze uitzondering betreft alleen grensgevallen. Wil je meedoen met twee teams collegaâ&#x20AC;&#x2122;s van je werk is het ook mogelijk. Je hoeft geen (ex-)lid te zijn van Proteus! Heb je leuke buren: ga eens gezellig een avondje sporten en maak met elkaar een leuk teamâ&#x20AC;Ś Heb je vragen over de inschrijving? Mail dan je vraag naar nachtvanproteus@proteus.nu

basis van de inschrijvingen de indeling gemaakt en het uiteindelijke programma vastgesteld. Ieder team levert begeleiders en scheidsrechters bij activiteiten op straffe van uitsluiting. Tijdens de avond is de kantine van het zwembad open tot 0.00 uur. Alcoholische consumpties zijn niet toegestaan voor deelnemers. Eveneens op straffe van uitsluiting. In de natte bar verkoopt Proteus diverse etenswaren (van limonade tot salade en broodjes). Er worden bonnen verkocht, waarmee je de artikelen kunt verwerven. In iedere leeftijdscategorie is er een prijs voor het beste team. Er zijn individuele prijzen voor het beste Proteus Bommetje per leeftijdscategorie.

1

Boven het voorbeeldprogramma staan cijfers, dit zijn de locaties in het binnenbad van de Scheack

2 3

4 5 tijd

Pagina 34

1

6 7 2

3

4

5

6

7


Trainingstijden Waterpolo Maandag Maandag Maandag Maandag Maandag Vrijdag Vrijdag Zondag

Zwemmen Woensdag Vrijdag Vrijdag Zondag

Meivakantie Laatste training: Eerste training:

18.00 - 18.45 Jeugd onder 13 + Jeugd onder de 15 18.45 - 19.30 Jeugd onder 17 19.30 - 20.30 Dames 21.00 - 22.15 Heren 1 + Heren 2 21.45 - 22.45 Heren 3 + Heren 4 19.00 - 19.30 Minipolo 21.00 - 22.00 Selectie heren + dames 08.15 - 09.00 Iedereen 16.30 - 17.30 Jeugd onder 13 19.30 - 20.15 Jeugd onder 13 20.15 - 21.00 Iedereen vanaf 14 jaar 07.30 - 08.15 Iedereen

Binnenkort Vrijdag 27 april zondag 6 mei Attentie waterpoloers: vrijdag 27 april is de laatste vrijdag training van dit seizoen

Hemelvaart

 e trainingen van D vrijdag 18 mei en zondag 20 mei vervallen

Pinksteren

 e trainingen van D zondag 27 en maandag 28 mei vervallen

Pagina 35

verwacht:

Sponsor Proteus Pitch & Putt toernooi (Meer informatie binnenkort op: www.proteus.nu)


Bestuursinformatie Algemeen bestuur Voorzitter a.i. Mariette Hasselman (T 0571-276315) Secretaris Jelmer Edens (T 06-24881647) Leden Gerdien Penterman (T 0571-271902) Penningmeester en Ledenadministratie Jose Overmars (T 0571-274746) Correspondentieadres Stationsstraat 44a 7391 EL Twello E-mail ledenadministratie@proteus.nu TZ&PC Proteus E-mail info@proteus.nu Website www.proteus.nu Banknummer Rabobank Twello 36.28.03.668 Gironummer 43.41.311 Polocommissie Voorzitter Frank van der Kris (T 0570-643404) Secretaris Gerdien Penterman (T 0571-271902) Leden Johan Nieuwenhuis (T 0571-273656) Victor Taverne (T 0571-271514) Sjoukje Engelen (T 055-5344971) Zwemcommissie Voorzitter Anneke Karels (T 0571-272011) Pagina 36

Secretaris Erna van Buiten Leden Gerdien Penterman Sponsorcommissie Leden Johan de Heer, Frank Rooyackers, Rick v/d Linde E-mail sponsorcommissie@proteus.nu Jeugdbestuur Voorzitter Rick v/d Linde Leden  Robin van Buiten, Alissa Harmelink, Stefan Mol, Wesley Wang, Danique Alberts, Jay van â&#x20AC;&#x2DC;t Hof, Yasser Uspessij, Thijmen ten ­Bloemendal, Sterre Kakkenberg Redactie Plons Leden Rick v/d Linde (T 06-13440650) Mirjam Bongertman Theo Bongertman Elisabeth van Kleef Opmaak Plons Dion van Velde www.qdraw.nl E-mail redactie Plons plons@proteus.nu Printwerk wordt verzorgt door: Riwa Copy

Plons clubblad proteus [april '12]  

plons clubblad

Advertisement