Page 1

VÅRT MÅL: ATT DET VI JOBBAR MED INTE SKA SYNAS.

Sanering, rengöring och skydd med hjälp av högtrycksteknik.


Vet man vad rent är, kan man tvätta vad som helst. PÅ QLEAN (fd. Fabema) har vi ägnat oss att tvätta och vårda saker i tre decennier. Det började med bilar 1982. Fyra år senare var det dags för resten av världen. Ett av de första uppdragen var Allégatan i Borås. Den tvättade vi med samma nit och flit som vi gör med allt annat. Och vi fortsatte med samma framgång och effektivitet – med till exempel Landvetter Flygplats, Sergels Torg och Arlanda Flygplats. Affärsområdet Högtrycksteknik startades inom samma verksamhet och kan idag erbjuda kommuner, företag och fastighetsägare alltifrån kvalificerad sanering och tvätt till förebyggande åtgärder.

” Inför Friidrotts-VM 1995 rengjorde vi plattsatta ytor på Landvetter Flygplats. Det var en underbar möjlighet att få visa vårt land från sin renaste sida.” AUKTORISERAD. Qlean är auktoriserade att använda AGS – Anti-Graffiti System. Metoden används i ett 30-tal länder av utbildade och auktoriserade entreprenörsföretag. AGS omfattar olika klotterborttagare och klotterskydd för ­inom- och utomhusbruk. Systemet finns i flera varianter och kan användas med en eller flera i kombination, beroende på underlag och miljö.

Tommy Ericsson, grundare och delägare, Qlean (fd. Fabema)


KLOTTERSANERING – RÅNGE­DALABRON Uppdragsgivare: NCC Här sanerar vi klotter med hjälp av AGS. Denna metod innebär en effektiv högtryckstvätt med hetvatten med 210 bar/45 minutliter.

Bevara din byggnad som du vill ha den. KLOTTERSANERING. Qlean erbjuder sanering av de flesta underlag med hjälp av AGS – en effektiv metod för att ta bort klotter. Arbetssättet och valet av kemikalier anpassas efter det aktuella underlaget, miljön och den utrustning som finns till hands. Vi applicerar den så kallade borttagaren på den nedklottrade ytan med en roller, pensel eller spruta. När den har fått verka på ytan avlägsnar vi det upplösta klottret med hett vatten under högtryck (om ytan tål detta). Metoden är effektiv på underlag som exempelvis betong, granit, gnejs, oorganisk färg, behandlat trä, kakel och vissa plaster. Samtliga rengöringsmedel i AGS-systemet är helt fria från aromatiska och klorerade kolväten. De är biologiskt nedbrytbara i enlighet med OECD:s normer.

KLOTTERSANERING – H&M ONLINE, HULTA Uppdragsgivare: Tranemo Trädgårdstjänst.


KLOTTERSANERING – VISKAFORS Uppdragsgivare: Viskafors äldreboende Anti Graffiti System (AGS) är en mycket effektiv klottersaneringsmetod. Se bara på före- och efterbilderna på äldreboendet i Viskafors. Efter saneringen applicerades ­klotterskydd i förebyggande syfte.

Tänk ekonomiskt. Tänk förebyggande. KLOTTERSKYDD. Det kan tyckas onödigt att lägga pengar på något som ännu har hänt. Men vet du med dig att risken för klotter finns så är det ekonomiskt att förebygga skadan. Att ta bort klotter från en klotterskyddad yta är betydligt enklare och billigare än från en oskyddad yta. Qlean erbjuder skydd av ytor med en livslängd på cirka 5–7 år. Klotterskyddet är ett färglöst skikt som lågtryckssprutas på en helt ren yta i två–tre lager. Behandlingen förhindrar klotter att fastna och tränga in i underlaget. Ytan spolas enkelt av med varmt vatten och klottret följer med.

KLOTTERSKYDD – DECLINATION PÅ SANDWALLS PLATS Uppdragsgivare: Borås Stad Här sprutas en förebyggande vaxemulsion på underlaget efter högtryckstvätt. Emulsionen skyddar men låter ändå materialet andas. Ytan fungerar avstötande och gör underlaget lätt att rengöra på nytt. Statyn heter Declination och är skapad av Tony Cragg.


Rent hus. Med hänsyn till miljön. FASADTVÄTT. Vår miljö tar allt mer skada av surt och skadligt nedfall. Inte minst från smuts som rinner från husfasader. Qlean anpassar fasadtvätten till underlaget på ditt hus, med avseende på tryck, värme och miljögodkända kemikalier. Vi utför tvätt på alla fasadmaterial till exempel plåt, tegel, betong och trä. FASADIMPREGNERING. I vissa fall kan det vara ekonomiskt att ge husfasaden ett vattenavvisande skydd. Qleans fasadimpregnering fungerar på flera typer av ytor, som exempelvis betong och tegel.

FASADTVÄTT – CAROLI FÖRSAMLINGSHEM Uppdragsgivare: Svenska Kyrkan i Borås/ Kyrkoförvaltningen. FASADTVÄTT – KINNA

För att avlägsna all förorening högtryckstvättar

Uppdragsgivare: Fastighetsförvaltningen Klövern

vi här fasaden på Caroli Församlingshem, med

Bilderna visar en fasadtvätt på Swedbank i Kinna.

högalkaliskt­fasadtvättmedel. Därefter sköljs

Vi applicerar alkaliskt kem med en lågtrycksspruta

fasaden noggrant med vatten. När den har torkat,

och högtryckstvättar där­efter fasaden med hetvatten.

appliceras algskydd med lågtryckssprut för att

­Tryck och vattenflöde anpassas efter ytskiktet.

motverka påväxt av mögel och algsporer.


FASADTVÄTT – GUSTAV ADOLFSKYRKAN Uppdragsgivare: Kyrkoförvaltningen i Borås Ett tydligt exempel på fasadtvätt, där vi varsamt högtryckstvättar ytan och tvättar rent granitbanden, före lagning av fogar.

TAKTVÄTT – ALLÉGÅRDEN Uppdragsgivare: Borås Stad Tak behöver också ett lyft ibland. Här avlägsnar vi mossbeläggningar och smuts på Allégårdens tak, med hjälp av hetvatten.


BASSÄNGTVÄTT – UDDEVALLA Uppdragsgivare: Magnus Målarn’ AB Med högtryckstvätt blir bassängen skinande ren. Här använder vi högtryck med hetvatten och bearbetar ytan med ett rotojetmunstycke med 400 bars tryck, för att avlägsna ­färgflagor före ett målningsarbete.

Bländande omgivningar. BASSÄNGTVÄTT. Även om vattenkvaliteten är bra bildas det lätt alger och smutsränder i olika typer av bassänger. Vi avlägsnar effektivt missfärgningar, med hjälp av högtryckstvätt och miljömässiga kemikalier. MARKRENGÖRING. Behöver du få bort tuggummi, oljespill eller annat från marken kring din egendom? Med vår specialtillverkade maskin kan vi rengöra ett flertal olika markytor, till exempel torg, entréer och industrigolv, med hjälp av högtryck och hett vatten. Vi använder bara rent vatten, inga kemikalier. KANTBALKSRENGÖRING. Enligt Vägverkets bestämmelser måste kantbalkar på broar rengöras kontinuerligt. Anledningen är att beläggningarna kan hålla kvar fukt och därmed tränga in i betongen. Fukten kan i sin tur orsaka skador på betong och armering. Qlean avlägsnar salt, smuts och algsporer med hjälp av högtryckstvätt. Vi använder oss av ett specialtillverkat verktyg, som monteras på en åkvagn på broräcket. Från denna vagn tvättas kantbalken med hjälp av hetvatten, med 180 bars tryck. Därefter impregneras kantbalken så att vatten förhindras tränga in i betongen.

KANTBALKSRENGÖRING – BORÅS Uppdragsgivare: Borås Stad Gatukontoret Rena kantbalkar påverkar säkerheten. Här rengör vi kantbalkarna på Svensgärdesbron, med hjälp av en åkvagn som har monterats på broräcket.

MARKRENGÖRING – STADSPARKEN Uppdragsgivare: Borås Stads Parkavdelning Gågator, trottoarer, torg och allmänna platser utsätts ständigt för nedsmutsning i form av till exempel tuggummi och oljespill. Här rengör vi effektivt gångarna i Stadsparken med hjälp av högtrycksteknik.


www.solreklambyra.se

Högtrycksteknik och bilvård. Rent ut sagt. Qlean (fd. Fabema) grundades 1982 och har sitt säte i Borås. Företaget är indelat i tre affärsområden – Högtrycksteknik, Bilvård och Biltvätt – varav det senare omfattar en bilvårdsanläggning som är den största i sitt slag i Borås. Den har bland annat tvättunnel, flera gör-det-själv-bås, servicehall och butik. Affärsområdet Högtrycksteknik erbjuder kommuner, företag och landsting produkter som till exempel fasadtvätt, klottersanering och förebyggande behandlingar.

Repslagargatan 1, Borås, 033-20 70 70

www.qlean.se

QleanSaneringsFolder  
QleanSaneringsFolder  

Qlean (fd. Fabema) grundades 1982 och har sitt säte i Borås. Företaget är indelat i tre affärsområden – Högtrycksteknik, Bilvård och Biltvä...

Advertisement