Page 1

ARCTIC CIRCLE REGION DESTINATIONSNYHEDSBREV 02 - MAJ 2010

QEQQATA ERHVERVSRÅD - WWW.QIS.GL


RÅDGIVNING OG SPARRING Qeqqata Erhvervsråd har ligesom landets andre regionale erhvervsudviklingsenheder fra 2010 overtaget basisrådgivningen af iværksættere. Med basisrådgivningen placeret i regionerne frem for hos GTE betyder det, at du som turistaktør fremover kan henvende dig til erhvervssekretariaterne i Sisimiut og Maniitsoq med spørgsmål indenfor både virksomhedsetablering, produktudvikling og garantistillelse for lån. Selvstyrets Departement for Erhverv og Arbejdsmarked har udarbejdet standardforløb for både produktudvikling og garantistillelse, som det kan være relevant for alle turistaktører og andre interessenter at kende til. Produktudvikling Når du får en god idé men har behov for medfinansiering til dens udvikling, så kan du kontakte Qeqqata Erhvervsråd [QIS] og få hjælp til at udarbejde en ansøgningen om produktudviklingsstøtte. QIS hjælper dig med bl.a. tidsplaner, budgetter og almen rådgivning i forbindelse med ansøgningen og ansøgningsprocessen. Ansøgningen sendes til GTE, som vurderer projekter og enten indstiller det til godkendelse i Selvstyret eller sender det tilbage til QIS, som sammen med dig hjælper med at forbedre ansøgningen. Selvstyret godkender ansøgningen og skriver en bevillingsbekræftigelse til QIS, hvor man også kan se, hvor meget man får i støtte. QIS sørger for, at du som ansøger får svar. Garantistillelse for lån Når du som ansøger har konkrete produkter, anlægsprojekter, eller måske har behov for lån til en virksomhedsetablering eller et generationsskifte, så kan du søge om garantistillelse for lånet gennem QIS. Ansøgningen kan udarbejdes sammen med QIS og skal både indeholde en forretningsplan, bekræftet GER-nummer, et grundigt budget, og til sidst et forhåndstilsagn fra banken om lånet. QIS vurderer den samlede ansøgning og når materialet er klart videresendes det til Selvstyret til godkendelse. • Selvstyret behandler ansøgningen og vurderer indholdet i forhold til gældende lovgivning. • QIS modtager en bekræftelse fra Selvstyret, som sendes videre til dig som ansøger. • QIS og banken laver dereefter en såkaldt garantistillelseserklæring Almen rådgivning Udover disse specifikke procedurer, så hjælper QIS med almen rådgivning og sparring, når du som turismeaktør har spørgsmål i forhold til din egen virksomheds udvikling, generelle rammer og regler på et område, QIS’ samarbejde med Kommune, GTE og Selvstyre, og så videre. QIS kan også bistå grupper af aktører med officiel kontakt til myndigheder og vi kan også være med til mere generelt at videreudvikle dine gode ideer.


BLIV SYNLIG PÅ NETTET

nu og her

På greenland.com har du mulighed for at oprette din egen hjemmeside, som et let og billigt alternativ, hvis du gerne vil have din virksomhed på nettet men ikke har tid eller mulighed for at få lavet et selvstændigt site.

GTE tilbyder alle turistaktører i Grønland muligheden for at profilere deres virksomheder gennem greenland.com, der er landets klart mest kendte turismeportal i omverdenen. Profilerne kaldes for minihjemmeside og kan sammenlignes med en hjemmeside i hjemmesiden, der således giver din virksomhed mulighed for både at komme på nettet og at bruge GTEs velkendte platform. GTE tilbyder to modeller, en basispakke og en premiumpakke. Basispakken koster 750 ,- per år og inkluderer 1 side, hvor du kan placere tekst, billeder, video og meget andet om din virksomhed. Premiumpakken koster 2500,- per år og inkluderer op til 5 sider med indhold, hvilket for mange mindre virksomheder er rigeligt til at præsentere sig med. Priserne for en minihjemmeside inkluderer online annoncering, og afhængig af hvilken model du vælger får du inkluderet i prisen også mulighed for at annoncere specifikke produkter og oplevelser bl.a. direkte på greenland.coms forside. Med andre ord, så får du både hjemmeside og annoncering for ganske få midler per år, og samtidig skal du ikke tænke på udgifter til design, hosting og mange andre praktisk ting, der kan gøre det tungt at komme i gang med en egen hjemmeside. Som turismeaktører kan du dermed også fokusere på tekst, billeder og på, hvordan du gerne vil præsenteres overfor omverdenen. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte både GTE og QIS, hvis du vil høre mere om mulighederne. Klik her for at læse mere om minihjemmesider


VÆR PARAT TIL

ÅRETS KRYDSTOGTSÆSON Krydstogtsæsonen 2010 står for døren, og i Arctic Circle Region har vi fra juni til september 96 skibsanløb og over 15.000 krydstogtgæster på programmet.

Grønland har på trods af de seneste par års globale økonomiske krise fortsat markant vækst i krydstogtindustrien. Med en fokuseret indsats kan vi her i regionen drage fordel af den positive udvikling ved hele tiden at blive bedre til at modtage gæster, give dem gode oplevelser, og tjene penge på deres besøg. Da GTE i februar afholdt et seminar om krydstogtindustrien var en af de centrale pointer, at hvis man kan hjælpe krydstogtselskaberne til at tjene penge, så kan man også selv tjene penge. Det skal forstås sådan, at krydstogtgæster, der får gode oplevelser i Arctic Circle Region, spreder positive historier om deres cruise, og det hjælper selskaberne til at sælge flere rejser, hvilket igen bringer flere gæster til regionen. At være parat til at modtage gæster, at kende tidspunkterne for skibsanløb, at have besluttet inden sæsonen starter, hvordan man i sin virksomhed, butik, forening, skole, som privatperson osv. kan forsøge at gøre opmærksom på sig selv, sine produkter, tilbud og så videre – alt det er med til at styrke mulighederne for at tjene penge på krydstogtanløb. Det er således vigtigt at gøre sig selv synlig og at have konkrete, tilgængelige, prisrigtige produkter på hylderne, så gæsterne oplever, at destinationen de besøger har en mangfoldighed af tilbud, som de kan vælge imellem, for det styrker generelt mulighederne for at sælge oplevelser. Og skal man tro de internationale erfaringer, som GTE fremlagde i februar, så er der ingen grund til at tro, at krydstogtgæster ikke er villige til at betale for oplevelser. Det handler først og fremmest om at være parat til at møde gæsterne. Du kan altid kontakte både QIS og GTE for mere information om, hvordan du og din virksomhed bliver parat til at modtage krydstogtgæster. GTE opdaterer desuden løbende listen med skibsanløb, og du kan altid se den seneste liste ved at klikke her.


MESSEDELTAGELSE I 2010 Qeqqata Erhvervsråd forventer i 2010 at deltage på to messer og vil i den forbindelse opfordre alle interesserede aktører til at fremsende fysisk markedsføringsmateriale, som de gerne vil have udstillet. QIS er i gang med at udvikle en række overordnede, generelle præsentationsmaterialer for hele regionen, som skal bruges, når Destination Arctic Circle Region præsenteres på bl.a. messer både i Grønland og internationalt. Sammen med bl.a. plakatstandere, brochurer, merchandise og lignende materiale stiller QIS gerne standplads til rådighed for regionens aktører, så de enkelte virksomheders brochurer, foldere og så videre kan blive synlige på messerne. I 2010 deltager QIS på Vestnorden Travel Mart i Island og på PolarFish i Sisimiut, og alle aktører, der ønsker at have materiale repræsenteret på den regionale stand på disse messer kan fremsende dette til sekretariatet senest d. 1. Augut 2010. Har du spørgsmål til messedeltagelsen og til materialerne generelt kan du altid kontakte QIS. Adressen, som materialerne skal sendes til eller afleveres på er: Qeqqata Erhvervsråd, Umiarsualivimmut 2, Postbox 399, 3911 Sisimiut eller Qeqqata Erhvervsråd, A.W. Nielsen-ip Aqq. 5, Postbox 81, 3912 Maniitsoq

OM QIS GENERELT Qeqqata Erhvervsråd er en privat forening med ca. 100 medlemmer, fordelt på henholdsvis Sisimiuts og Maniitsoqs afdelinger, der i direkte dialog med kommunen varetager turisme- og erhvervsudviklingsarbejdet i hele kommunen. Erhvervsrådet indgår årligt en servicekontrakt med Qeqqata Kommunia og med Naalakkersuisut om målsætninger, indsatser og finansiering af erhvervsudviklingen i regionen. Erhvervsrådets sekretariat ledes af direktør Hans Henrik Olsen og i Sisimiut er ansat en erhvervs- og projektkonsulent, samt en turisme- og projektkonsulent, mens der i Maniitsoq er ansat en turisme- og erhvervschef


VIRKSOMHEDSPORTRÆT MAJOR HUNTING Her i nyhedsbrevet kan du fremover læse et kort portræt af en af regionens turistaktører. Vi begynder med Major Hunting fra Maniitsoq og vil fremover fra tid til anden bringe lignende historier fra Arctic Circle Region.

Tobias Gredal og Jesper Christensen etablerede i 2009 virksomheden Major Hunting, der sælger jagt- lystfiske- og kulturoplevelser i Maniitsoq og Kangaamiut området. Filosofien er at adventure- og kulturoplevelser skal gå hånd i hånd med god service, høje kvalitetsstandarder, ordentligt udstyr og viden om bl.a. både flora og fauna. En lille virksomhed bliver stærkere af et godt netværk, og for Major Hunting er samarbejder med bådoperatører i Maniitsoq og privatpersoner, der laver mad til gæsterne ved besøg i Kangaamiut, vigtige brikker i den større pakke af oplevelser, som virksomheden gerne vil binde sammen. Tobias har i øvrigt altid nye ideer i støbeskeen, fortæller hans makker Jesper, og Tobias bekræfter, at han bl.a. ser på muligheder for at etablere en arbejdende landsby i Evighedsfjorden, udvide produkter med forbindelse til Kangaamiut og meget, meget andet. Major Hunting er dog fortsat en bibeskæftigelse, ligesom det er for mange andre mindre turistaktører i regionen. Major Huntings håb er dog, at man på sigt kan udvide både viften af aktiviteter og sæsonernes længde, så det en dag er muligt at drive virksomheden på fuld tid. Det er til gengæld hårdt arbejde at skabe og vedligeholde kundekontakten, og Tobias bruger mange af sine aftener på at skrive med potentielle gæster, forbedre hjemmesiden og skabe opmærksomhed omkring Major Hunting ude i verden. Men sliddet bærer frugt og virksomheden oplever en støt stigende efterspørgsel på både eksisterende produkter og på udviklingen af nye oplevelser. Således er trofæjagt med bue helt nyt på programmet og en testtur afvikles i samarbejde med Selvstyret i sommeren 2010, hvilket Jesper og Tobias forventer sig meget af. Vil du vide mere om Major Hunting kan du besøge deres hjemmeside på www.majorhunting.gl


SIDEN SIDST I denne sektion kan du få et kortfattet overblik over nogle af de ting, som QIS har arbejdet med på turismeudviklingsområdet siden sidste nyhedsbrev. Turismestrategi Som nævnt i forrige nyhedsbrev er QIS i gang med at indsamle viden og data til at lave en overordnet udviklingsplan for regionen. Siden sidst har vi indledt de planlagte portrætter af regionens turistaktører, og dette har hidtil bragt os til Maniitsoq, Kangaamiut og Sisimiut hvor vi er i gang med, eller allerede har gennemført, interviews med virksomhederne om deres aktiviteter og planer. Desuden har der været afholdt et offentligt debatmøde d. 21. april i Maniitsoq om fremtidens turismeudvikling i byen, og et lignende arrangement er under planlægning for Sisimiut og Kangerlussuaq. Virksomhedsrådgivning Erhvervsrådet rådgiver løbende iværksættere og eksisterende virksomheder om udviklingsmuligheder, virksomhedsetablering og lignende. Siden sidst har vi bl.a. øget vores annoncering af rådgivningsmulighederne og sekretariatets rådgivningsaktiviteter er som konsekvens deraf støt stigende, hvilket er glædeligt for både aktørerne og erhvervsudviklingen. Krydstogtkoordination Krydstogtindustrien har været et fokusområde for QIS i foråret 2010, og der er i den forbindelse bl.a. blevet afholdt et cruise forum i Sisimiut, en arbejdsgruppe har kigget på koordinationsmuligheder på den travle havn i Sisimiut, der er etableret en cruise komité i Maniitsoq, og QIS er i gang med at indkøbe velkomstbannere til havne, der får krydstogtanløb i 2010. Markedsføring QIS har udarbejdet en markedsføringsplan for 2010, som skal dække de mest presserende regionale behov og sikre, at der bl.a. er materialer til rådighed ved messer, krydstogtanløb, og lignende. Du kan få mere at vide om aktiviteterne og indholdet af planen ved at kontakte sekretariatet. Vi tager også meget gerne imod forslag til yderligere markedsførings- og PR-aktiviteter, som kunne være relevante for hele regionen.

Arctic Circle Region nyhedsbrev 02 - maj 2010  

Andet brancherettede nyhedsbrev i 2010 for Destination Arctic Circle Region.