Page 1

Århundredets opfindelse på vej ud En af 19-hundredetallets store opfindelser, fastnettelefonen, bliver snart et oldtidsfund. Nye og smartere løsninger, herunder mobiltelefonen og internettelefoni, erstatter snart den aldrende klassiker. Vil den blive savnet? _____________________________________________________________________

Nu trækkes stikket snart I et hundrede og tredive år har fastnettelefonen været livslinjen til omverdenen. Nu er den ved at dø. Overrumplet af nyere og smartere telefoner, som samtidig tager mere og mere af vores tid. Af Steffen L. Pedersen og Morten S. Madsen.

“Jeg er døende. Terminal. Stikket er næsten trukket ud. Stilheden omkring og inde i mig bliver mere og mere øredøvende, for hver dag der går, hvor færre og færre snakker med mig. I et hundrede og tredive år har jeg været talerør for utallige mennesker og deres historier. Jeg har stoppet krige, hjulpet firmaer til storhed og leveret triste nyheder til ofre verden over. Nu er min tid snart forbi. Som det er set så mange gange før, må jeg se mig slået af en yngre generation. Den taktvise lyd fra respiratoren minder mig om det farvel, den ‘duttende’ lyd, jeg altid plejede at afslutte mine samtaler med. Jeg har haft et godt liv og været med til at bygge den moderne verden, vi lever i i dag. Jeg hviler trygt ved tanken om, at I efterlades i trygge hænder.” Spås færdig om to år Hvis den trofaste fastnettelefon selv kunne skrive, ville dette formentlig være begyndelsen på dens afskedsbrev til verden. I en tid hvor alting skal effektiviseres, gøres hurtigere og bedre, skal vi nu sige farvel til en fantastisk opfindelse, der har rødder helt tilbage til en tid, hvor Danmark var splittet i to og jorden stadig fyldt med eventyr. Flere af spåkonerne inden for branchen forudser nemlig, at fastnettelefoni er død om to år. Flere og flere får i stedet mobiltelefoner, og firmaerne får i stedet avanceret internettelefoni. “Jeg har stadig den bedste lyd, men folk er ligeglade. De vil hellere have den konstante kontakt. At være online, som de kalder det. Uden mig eksisterede internettet ikke engang. Det virker til, at I alle har glemt det.“ Fastnettelefonens eftermæle I dag har fastnettelefonen været vores kontaktpunkt til omverdenen i mere end 130 år. Det er den, der i en årrække, har hjulpet os med at holde kontakten til et fjernt familiemedlem eller fungeret som mellemmand, når vi skulle invitere en ny flamme ud på middag. Faktisk var fastnettelefonen så populær i Danmark, at, da den var på sit højeste omkring årtusindeskiftet, ejede 95 procent af alle danskere en fastnettelefon. Selvom fastnettelefonen har været med i mange år og ofte været genstand for godt design og ny mode, så kan den altså ikke følge med mere i dag. Den har ellers gjort det godt i mange år. Lige fra de første telefoner tilbage i slutningen af 1800-tallet, der mest af alt lignede et avanceret fysikforsøg, til de farverige og firkantede modeller, der var populære i 70’erne og 80’erne.


“Er der nogen, der kommer til at savne mig? Næppe. Det er nok de færreste, der kommer til at fælde så meget som en enkelt tåre, når mobilens evige tilstedeværelse, og internettelefonens uendelige muligheder fælder mig. Bevares, det er nok de færreste, der overhovedet ved, at jeg ligger på dødens rand...” Kun for rige og forretningsmænd Telefonens egentlige ophavsmand er lidt af et mysterie. Det fleste i dag tror, at det var den skotsk-amerikanske opfinder Alexander Graham Bell, der opfandt telefonen i 1876. Det var også ham, der blev kendt for opfindelsen, men kun fordi han havde de rigtige kontakter på patentkontoret. Da Graham Bell brød igennem med sin opfindelse, blev det et stort hit i pressen verden over. Også i Danmark var forventningerne store, da fastnettelefonen omsider kom over på den anden side af Atlanterhavet. Dengang var fastnettelefonen dog meget reserveret, og det var kun forretningsmændene og det højere borgerskab, der havde råd til at have et abonnement. Faktisk var telefonen i første omgang kun tiltænkt mænd. Det var måske derfor, at der gik lang tid, før telefonen rigtig slog igennem herhjemme. Tilbage i 1894, 17 år efter at de første telefoner kom til Danmark, havde abonnenterne stadigvæk behov for hjælp og vejledning til brugen af datidens telefoner. Samtidig med det kom telefonen midt i en tid, hvor der var fyldt med opfindelser og nye dingenoter. Der var meget, der skulle læres, for at gøre fremtiden lettere. “Jeg har haft mange fædre. Amerikanere, englændere, cubanere og endda italienere. Graham Bell fik dog retten til mig. Han forstod at spinde guld på mit talent, men det var aldrig ham, der fik idéen. Men det er ved at være mange år siden. Jeg kan knap nok selv huske hvordan det var.” Hiv stikket ud på mobilen “Jeg forsvinder. Og med min forsvinden forsvinder det sidste levn fra en tid, hvor man stadig kunne nyde stilheden. De infernalske mobiler blibber konstant op med nye ting. Din ven har lagt et billede op af dig. Kan du lide det? Din svigermor ringer, og hun ringer kun, når du har glemt noget. Med mig kunne du bare lade være med at tage den. Lade som om du ikke var hjemme, og det var troværdigt. Det kan du ikke med en mobil. Den er altid i din lomme. Du er altid til at fange. Din mobil blibber igen. Det er din kalender. Det er din svigermors fødselsdag.” Undersøgelse på undersøgelse viser, at vi bliver mere og mere afhængige på den konstante “online”-effekt. Gallup har for nyligt vist, at over halvdelen af danskerne ikke kan klare sig igennem hverdagen uden deres mobil eller smartphone. Ovre i USA er det endnu værre. Her mener 73 procent, at de ville gå i panik, hvis de ikke kunne finde deres smartphone. Fastnettelefonen havde én funktion: At foretage opkald. I de nyere telefoner er det blevet noget sekundært. Det primære er nu forbindelsen. Og den store afhængighed af konstant at være ‘på’ har skabt en frygt for at være offline: Nomofobia. Frygten for at være udenfor telefonisk eller online rækkevidde. “Tonen trækkes ud. Ligesom med respiratoren bliver tonerne mellem hvert ‘dut’ længere og længere. Her står jeg i hjørnet af det sidste kontor. De bruger mig ikke mere. Støven har lagt


sig som en tung dyne over mig. Tonen ændrer sig til en lang tone uden ende. Jeg er færdig. Farvel.”

Refleksionrapport 1. Vinklen: Skriv fortællesætningen, og overvej, om den er skarp og interessant nok, og om der er alternativer Vinkel: Jeg vil gerne fortælle, at fastnettelefonen er ved at udfases, da nyere, smartere løsninger overtager dens plads. Derfor skriver vi en nekrolog, da telefonen har ændret verden så meget. Desuden dør et levn fra en tid, hvor det stadig var muligt at slukke det hele, og være “offline”. Artikel og vinkel blev ABSOLUT ikke som forventet. Vinklen er relativt skarp, men den var meget svær for os at definere. Vi vil meget gerne fortælle om fastnettelefonens farvel, og samtidig bruge det til at fortælle om for fastlåste vi er i informationsmalstrømmen i nutiden. Det er ikke lykkes helt for os. Desværre. Vi er bevidste om det, og specielt vores mangel på nogle kilder er et problem. 2. Arbejdet med at konkretisere en større historie Vores første historie var omkring hjemvendte soldater, og vi ville så gerne have fortsat med den, men den måtte opgives, da den eneste officer som kan udtale sig om det, ikke havde tid nogle af dagene. I stedet hoppede vi på telefonhistorien. Det er ved at være oppe over for fastnettelefonen, og vi blev inspireret af Stig Olesen’s Europalle-historie. At skrive om en ting og personificere den. Det har vi så forsøgt på. Nogle områder virker det godt, andre knap så godt. Den større historie kommer ind til sidst i vores artikel. Som Europallehistorien kommer vi til sidst med vores indlæg: At vi er for meget online. Det kunne uden tvivl være blevet meget bedre, og vi forsøgte så mange gange at få fat på kilder som kunne bakke os mere op, end bare artikler, undersøgelser og statistikker, men det blev i sidste ende egne reflektioner. Vi BURDE have fundet kilder til det, og det er vi bevidste om. 3. Arbejdet med baggrund Baggrundsstoffet har været utroligt spændende at arbejde med. Og vi har fået så mange spændende nye informationer omkring telefoner og det bagudliggende dertil. vi fik en tre/fire nye vinkler som kunne være alt for fede, men vi fandt dem for sent til at vælge en anden vinkel. 4. Hvordan I konkret har brugt Featuren som fortælleform Vi har fokuseret på sproget i denne opgave. Vores ideer med forskellige reportageelementer faldt og faldt fuldstændig til jorden, og brugte i stedet personificeringen til at fange.


5. Medie og målgruppe. Hvem I skriver til, og hvilke konsekvenser det har for vinkel, sprog og fortælleteknik Målguppen er personer over 20, og tiltænkt måske et magasin som Euroman. En lidt underlig artikel til at peppe lidt op. Og folk som læser Euroman er hippe, og altid aktive på nettet og med telefonen. Det kunne også være til et dagblad. 6. Samarbejdet om opgaven Samarbejdet har været fedt og lærerigt. Ikke helt som Stig skræmte os med. vi har arbejdet stærkt sammen hele vejen, fordelt opgaver og hentet kaffe til hinanden. De problemer vi har haft med artiklen har ikke været på grund af samarbejdet. 7. Hvad I ønsker særlig feedback på (begrund) Eftersom vi er bevidste omkring at vi mangler kilder og lignende, vil vi gerne have fokuseret feedback på sproget, og vores forsøg på at bruge “Jeg”-formen. 8. Kildelisten: kildevurdering og kontaktinformation Mundtlige kilder ○ Jesper Haumann, seniorkonsulent hos Netplan A/S, mobil +45 26 12 21 55, mail jh@netplan.dk, ○ Eva Winstoft Andersen, museumsinspektør, cand.mag. hos ‘Post & Tele Museum Danmark’, telefon +45 33 41 09 61, eva@ptt-museum.dk, Skriftelige kilder ○ http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/192837/fastnettelefonen_snart_lagt_i_graven. ○ http://www.netplan.dk/joomla/index.php/artikler/283-fastnettet-sidste-mandslukker.html ○ http://www.teponia.dk/museumsposten/index.php?artikelid=498 ○ http://www.ptt-museum.dk/museumsposten/tidligere_artikler/telefoni/index.php? id=100 ○ http://www.ptt-museum.dk/museumsposten/tidligere_artikler/telefoni/index.php? id=92 ○ http://www.ptt-museum.dk/museumsposten/tidligere_artikler/telefoni/index.php? id=90 ○ http://www.ptt-museum.dk/museumsposten/tidligere_artikler/telefoni/index.php? id=52 ○ http://www.ptt-museum.dk/museumsposten/tidligere_artikler/telefoni/index.php? id=23 ○ http://www.ptt-museum.dk/museumsposten/tidligere_artikler/telefoni/?id=178 ○ http://www.ptt-museum.dk/museumsposten/tidligere_artikler/telefoni/?id=193

Nu trækkes stikket snart  

Stikker bliver snart trukket