Page 1

SS IS

E-ZAK je elektronický nástroj, který terý vám nabídne evidenci, správu a řízení procesu zadávání veřejných zakázek. Zároveň získáte přehlednou internetovou prezentaci o stavu zadávacích řízení v podobě profilu zadavatele. atele.

ob na no K sti on na fe str ren .8 c ) i

www.zakazky-online.cz -online.cz

EZ (p AK od u r

Číslo 1 • březen 2008 Ví ce

o

v ycház í ne prav i de d e lně


O společnosti Editorial

Obsah:

Vítáme všechny čtenáře u prvního „ostře spuštěného“ čísla našeho magazínu. Nulté vánoční číslo si stáhlo několik set zájemců, což nás velmi těší a do budoucna zavazuje.

O společnosti QCM

str. 2

Novinky

str. 3

Rádi bychom proto pokračovali ve stanovené koncepci – každé číslo bude zachycovat novinky, které se udály v souvislosti s aktivitami společnosti QCM, s.r.o. Navazovat bude rubrika Projekty, kde představíme právě dokončené projekty – v tomto vydání je to například portál Regionální rady Moravskoslezsko (strana 5). Věříme, že přehled naší práce může být motivací pro společné obchodní vztahy.

Projekty Regionální rada Moravskoslezsko

str. 5

Představení společnosti QCM, s.r.o.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

str. 6

QCM, s.r.o. tvoří tým odborníků na internetové a e-learningové služby, zakázkové programování, systémovou integraci, správu sítí a Linux. Dodáváme webová a portálová řešení pro státní správu i společnosti v soukromém sektoru. Implementujeme e-learningové systémy a v neposlední řadě se staráme o obsah webů našich klientů.

Hedvábná stezka

str. 7

V oddělení technických služeb zajišťují zkušení specialisté na základě dodaných specifik analýzy, návrhy řešení rozsáhlých informačních systémů. QCM, s.r.o. také dodává jako jediný autorizovaný partner pro Českou a Slovenskou republiku populární Mandriva Linux a na jeho podporu provozuje portál www.mandrivalinux.cz. Mezi naše spokojené zákazníky z oblasti správy obsahu webů a dalších internetových služeb patří, mimo jiné, ministerstva školství (www.msmt.cz) a pro místní rozvoj (www.mmr.cz). V současnosti jsme úspěšně dokončili vývoj webu Regionální rady Moravskoslezsko (www.rr-moravskoslezsko.cz), Úřadu pro zahraniční styky a informace (www.uzsi.cz) či Státního úřadu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz). V lednu jsme završili práci na e-learningovém projektu Mozaika profesního vzdělávání a na multimediálním e-learningovém kurzu Komunikační plán pro společnost Naviga4.

Akce Konference ISSS

str. 8

Práce v QCM

str. 8

Vydává firma QCM, s.r.o. jako svůj zpravodaj. www.qcm.cz/qcmagazin Kontakt na redakci: Šéfredaktor Vlastimil Ott vlastimil.ott@qcm.cz QCM, spol. s.r.o Rybkova 1, 602 00 Brno tel.: 538 702 702

2


Novinky Drážní inspekce využívá informační systém pro databázi mimořádných událostí www.dicr.cz K 1. lednu 2008 jsme spustili novou aplikaci: Centrální databázi mimořádných událostí (CDBMU) pro Drážní inspekci České republiky. Pro spoustu lidí by představa pohodlné jízdy byla možná mimořádnou událostí. Aplikace CDBMU však eviduje něco zcela jiného. Dráha totiž není jenom vlak a mimořádná událost nemusí být jen absence myšlenek.

Mimořádná událost na dráze Pracovníci Drážní inspekce České republiky (DIČR) se zabývají sledováním a kontrolou drážní dopravy, do které patří kromě vlaků také tramvaje, trolejbusy, vlečky, lanovky a příp. další speciální drážní prostředky. V případě nehod a dalších náhle vzniklých situací, které jsou zahrnuty do skupiny mimořádných událostí, je jejich hlavní činností zjišťování příčin a okolností vzniku těchto situací a nedostatků ohrožujících bezpečnost.

Centrální databáze mimořádných událostí Pro našeho klienta jsme vytvořili interní informační systém shromažďující informace o mimořádných událostech. Tato aplikace není jen systém archivace velkého množství zázna-

mů. Umožňuje evidovat mimořádné události, přikládat k nim textové, obrazové či zvukové záznamy, exportovat je do různých formátů, hromadně rozesílat upozornění prostřednictvím e-mailu i SMS zpráv. V informačním systému je zaznamenáván průběh celého šetření události od jejího nahlášení až po uzavření. Vyhledávání a řazení událostí dle různých kritérií je automatickou součástí aplikace.

Nová verze linuxového e-shopu QCM http://shop.qcm.cz Dne 24. ledna 2008 jsme na adrese shop.qcm. cz spustili aktualizovanou verzi elektronického obchodu. Design e-shopu, který se po třech letech své existence stal největším českým „linuxovým“ obchodem, zůstal stejný. Hlavní inovací je nové ovládání systému. Doufáme, že právě lepší ovládání umožní uživateli větší komfort při nákupu.

LinuxEXPRES rozvířil diskuze na Živě.cz www.zive.cz V průběhu ledna a února byly na portálu Živě.cz zveřejněny články z dílny magazínu LinuxEXPRES a spolupráce pokračuje i nadále. Portál Živě.cz lze po spojení s redakcí časopisu Computer považovat za velice silného představitele odborného počítačového média u nás. Návštěvníci tohoto portálu se tak mohou podívat na novinky ze světa počítačů a počítačových technologií očima odborníků a najít i mnoho zajímavých informací o reálném dění ve virtuálním prostředí.

Snížení cen v e-shopu V souvislosti se změnami e-shopu jsme zároveň podstatně snížili ceny u většiny produktů. Týká se to zejména produktů VMware, Red Hat a Mandriva. Neváhejte proto a přesvědčte se sami na http://shop.qcm.cz.

O Linuxu na Živě.cz www.linuxexpres.cz V lednu začala spolupráce Živě.cz a internetového magazínu LinuxEXPRES, jenž začal čtenáře informovat o novinkách, které právě teď hýbou světem Linuxu. Články, jejichž autory jsou redaktoři LinuxEXPRESu, přitáhly nemalou pozornost a rozvířily zajímavé diskuze. Příspěvky byly čtenáři hodnoceny velice kladně a zařadily se tak mezi nejčtenější lednové články portálu. Těší nás, že novinky zaujaly, víme tak, že magazín LinuxEXPRES má svým čtenářům skutečně co nabídnout. Odkazy na články naleznete na webu QCM.

3


Novinky Gastroučitel rozšířen o download modul www.gastroucitel.cz Pro našeho klienta, Střední školu hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, jsme vytvořili nový modul pro správu dokumentů.

Jsou vaše informace aktuální? Získání aktuálních informací nemusí být vždy úplně snadné. Při procházení webovými stránkami často hledáme údaje o poslední aktualizaci, datum či nenápadnou indicii, která by nám alespoň vzdáleně nastínila stáří či platnost daného článku. O dokumentech snad ani nemluvě. A z pohledu správce? Při představě archivace a aktualizace stovky dokumentů na rozsáhlejším portálu může mnohé rozbolet hlava.

Dokumenty na Gastroučiteli Přestože portál Gastroučitel rozhodně nepatří k nijak rozsáhlým webům, jeho administrátoři chtějí dát do budoucna svým uživatelům k dispozici větší množství dokumentů různých velikostí a formátů. Databáze výukových materiálů tak bude dalším rozšířením moderních výukových metod na portálu Gastroučitel.

Centrální úložiště dokumentů Požadavek na jednoduchou správu a aktualizaci všech dokumentů jsme pro našeho klienta vyřešili nasazením zakázkového

modulu Download. Jeho základní charakteristikou je existence centrálního úložiště dokumentů s automaticky aktualizovanými odkazy na všech stránkách, kde byly zveřejněny. Modul umožňuje také vytváření verzí dokumentů a tudíž i archivaci s možností snadného dohledávání. Těší nás, že jsme implementací modulu Download mohli správcům portálu Gastroučitel usnadnit práci. Věříme, že to ocení i studenti a lektoři zúčastněných škol a výukové materiály jim budou k dispozici na pár kliknutí myší.

VIP sekce na portálu Cyrrus www.cyrrus.cz Finanční a makléřská společnost Cyrrus patří mezi nejvýznamnější firmy působící na našem akciovém trhu. Aby mohla svým klientům nabídnout ještě kvalitnější služby a opravdovou kontrolu nad jejich financemi, rozhodla se rozšířit svůj web o chráněnou sekci, určenou jen registrovaným uživatelům. Tato sekce nabízí kompletní balíček všech nástrojů, potřebných pro efektivní správu osobního akciového portfolia a umožňuje každému uživateli provádět své transakce doslova z kteréhokoliv místa planety.

Co VIP sekce portálu svým uživatelům nabízí? Především je to okamžitý přehled nad stavem financí a aktuálním kurzem akcií. Kurz může být vyčíslen hned v několika různých měnách současně. Grafy zahrnují kompletní informace o vývojích superspadu, indexů a měn. Každý uživatel si může sám zvolit, které akcie a kurzy chce ve svém účtu vypisovat. Vidí všechny potřebné informace o každé vybrané emisi cenných papírů, včetně objemu jejich prodeje, kusů v oběhu, statistik, grafů atd. Uživatel je pravidelně informován (elektronicky) o všech pohybech a vývojích na akciových trzích. Má k dispozici rozsáhlý archiv článků, komentářů a analýz, včetně predikace obchodních výsledků či zpráv ze zahraničních akciových trhů.

Jednou z nejužitečnějších funkcí je automatické upozorňování na přílišné výkyvy cen či objemů prodeje u předem vybraných akcií. Uživatel si sám zvolí emise a mezní hodnoty jejich ceny. Pokud je tato mezní hodnota překročena, je o tom okamžitě odeslána zpráva, a to buď e-mail nebo SMS. Díky tomu může včas zareagovat a přehodnotit svoji obchodní strategii vůči těmto akciím. Tyto a další funkce, spolu se servisem poskytovaným makléři společnosti Cyrrus, dělají z VIP sekce jedinečný nástroj pro správu akciových portfolií a efektivní obchodování na burzovních trzích. Tato databáze je svým rozsahem a možnostmi naprosto výjimečná a patří mezi nejmodernější aplikace tohoto druhu u nás. Jsme rádi, že jsme mohli být realizátory tak unikátního projektu.

Při zpracování této zakázky jsme vycházeli ze zkušeností, které jsme načerpali již při tvorbě webu této firmy (www.qcm.cz/cyrrus-a-s-webova-prezentace). Díky tomu jsme mohli navrhnout skutečně funkční a hlavně bezpečné řešení, splňující i ta nejpřísnější kritéria.

4


Projekty Regionální rada Moravskoslezsko www.rr-moravskoslezsko.cz Regionální rada Moravskoslezsko je nová, dynamicky se rozvíjející veřejnoprávní organizace, jejíž hlavní činností je přerozdělování finančních prostředků ze

Strukturálních fondů Evropské unie, a to v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Naším úkolem bylo vytvoření zcela nového typu informač-

ního portálu, který by nejen informoval o činnosti rady, ale i prakticky pomohl všem uchazečům o dotace.

Prvním oddílem je sekce Regionální rada, obsahující všechny informace o Regionální radě, její struktuře či personálním obsazení.

Řešení projektu

Druhým oddílem je sekce ROP, která zastřešuje vše potřebné o samotném operačním programu ROP Moravskoslezsko.

Samotné realizaci předcházelo náročné výběrové řízení, kterého se zúčastnila většina českých firem specializujících se na budování informačních portálů veřejné správy. To, že si představitelé Regionální rady nakonec vybrali naši firmu, nás utvrzuje v tom, že svou práci děláme dobře a výsledky zdařilých projektů z minulých let se podílejí na dobrém jménu firmy. Záměrem Regionální rady bylo vytvoření informačního portálu, který by obsahoval všechny aspekty činnosti této organizace, a to přehlednou a uživatelsky příjemnou formou. Kromě informací o samotné Regionální radě měl portál obsahovat i řadu důležitých dokumentů pro uchazeče o dotace EU, včetně podrobného průvodce projektem či kalendáře akcí. Bez ohledu na složitost tohoto úkolu jsme se jako vždy snažili naplnit klientova očekávání a jsme přesvědčeni, že se nám to podařilo.

Struktura portálu Celý web je rozdělen do čtyř zcela oddělených částí, propojených systémem vnitřních odkazů. Na jednotlivé části odkazuje úvodní rozcestník.

Třetím oddílem je sekce Dobrá rada, jejíž hlavním úkolem je usnadnit zadávání projektů. Jednou z nejoblíbenější částí této sekce je Autoporadenství, kde lze nalézt podrobné popisy jednotlivých kroků při zadávání a schvalování projektů. Čtvrtým oddílem je sekce Extranet, určená pouze pro zaregistrované uživatele. Součástí našeho řešení je také intranet s rozsáhlým systémem formulářů a databází. Samozřejmostí je i možnost exportu článků pomocí RSS kanálů. Velký důraz byl kladen na přístupnost portálu pro zrakově či jinak handicapované zájemce, proto byly stránky podrobeny testům odborníků ze sdružení Blind Friendly. Výsledkem je funkční informační portál zcela nového typu, který u nás dosud chyběl. Jako celek je vystavěn s ohledem na jednoduchou obsluhu, důraz je kladen na maximální srozumitelnost předkládaných informací. Pevně věříme, že takto zdařilých projektů budeme realizovat více.

5


Projekty Státní ústav pro kontrolu léčiv www.sukl.cz Začátkem roku 2008 proběhly v českém zdravotnictví zásadní změny nejen legislativního charakteru. Byly zavedeny poplatky u lékařů a změny při úhradách léčiv. Státní ústav pro kontrolu léčiv se tak stal významnou autoritou dozírající na trh s léky. Pečlivost, s jakou jsme přistupovali k řešení specifických potřeb tohoto zákazníka, plně odpovídala jeho významu, prestiži a postavení.

Řešení projektu Projekt samotný se skládal ze dvou částí; tvorby nové webové prezentace a řešení intranetových komunikačních kanálů. Zároveň musel tým našich vývojářů zvládnout i propojení těchto funkcí s aplikacemi ostatních dodavatelů. Nejdůležitějším prvkem informační části portálu bylo zvolení správné komunikační strategie a s ní spojené vytvoření zcela nové struktury webu, která respektuje jak přirozené členění vnitřních sekcí SÚKL, tak i potřeby běžných uživatelů. Proto byly na portálu vytvořeny tři nabídkové linie: úřední s informacemi, týkajícími se běžné administrativy a provozu SÚKL; uživatelská, rozdělená podle cílových skupin; hlavní, která zahrnuje veškeré informace o lécích a aktivitách SÚKL v této oblasti. Podobné zacílení na konkrétního uživatele se u webů obdobného rozsahu stává naprosto nezbytnou nutností, vliv na přehlednost a snadnost orientace je totiž neoddiskutovatelným faktem. Celý web byl samozřejmě navržen a zpracován s mimo-

řádným důrazem na splnění všech pravidel přístupnosti, která jsou od 1. 1. 2008 povinná pro všechny webové aplikace veřejné správy.

Náročné podmínky Právě kombinace složité struktury webu a náročných technických požadavků ukázala sílu našeho redakčního systému Marwel, který je vyvinut právě pro správu a tvorbu těchto rozsáhlých aplikací. Stejně přísné požadavky platily i pro tvorbu intranetové části portálu. Zvláštní kapitolou bylo propojení a vzájemná komunikace našich řešení s interními databázemi zákazníka. Náš tým vývojářů a programátorů si však poradil i s takto náročným úkolem a prokázal schopnost splnit i velmi složitá zadání tak specifických klientů, jakými veřejnoprávní instituce bezesporu jsou.

Úřad pro zahraniční styky a informace www.uzsi.cz ÚZSI je dalším z klientů, který se opět rozhodl využít našich služeb. Tentokrát byl hlavním

cílem redesign grafiky stávajícího webu, jeho zatraktivnění a implementace nové verze redakčního systému Marwel.

Přísně tajné ÚZSI je – jak již z názvu vyplývá – jednou ze stěžejních zpravodajských složek našeho státu. Od tohoto faktu se odvíjel i vývoj a implementace našich systémů, které musely splňovat velmi přísná technická kritéria. Jedním ze stěžejních úkolů bylo i vytvoření zcela nového grafického designu stránek, který měl vyjadřovat společenskou důležitost této organizace a zároveň její prestiž. Stejně důležitým aspektem byl i důraz na mezinárodní spolupráci s partnerskými organizacemi zemí EU a NATO.

6


Projekty V současné době, kdy spolu s hrozbou mezinárodního terorismu prudce stoupá i význam zpravodajských organizací, se právě ÚZSI stává důležitým prvkem při vyhodnocování všech možných zahraničních rizik. Právě na tento aspekt činnosti byl při tvorbě nového portálu kladen největší důraz. Pro širokou veřejnost bude jistě zajímavý i fakt, že jednou ze součástí webu je výkladový slovník pojmů z oblasti zpravodajských služeb a také řada užitečných rad pro cesty do rizikových oblastí. Nový web ÚZSI přesně vystihuje všechna specifika zpravodajské služby státu a zároveň svým uživatelům nabízí komfort pokročilé správy prostřednictvím redakčního systému. Stránky jsou samozřejmě 100% validní a splňují všechna pravidla tvorby přístupného webu.

Hedvábná stezka – cestovatelský portál www.hedvabnastezka.cz Hedvábná stezka je zcela výjimečným projektem, nejen po stránce grafického zpracování, ale i po stránce obsahové. Jedná se totiž o cestovatelský portál, na jehož stránkách naleznete fotky a reportáže z těch nejdobrodružnějších výprav současných cestovatelů. Nejde však jen o věcný popis jednotlivých expedicí, autoři projektu totiž kladou velký

důraz i na literární kvalitu a čtivost jednotlivých příspěvků, takže stránky poskytují jedinečný zdroj informací o vzdálených místech této planety, která běžný smrtelník navštíví jen stěží.

článků a diskuze. Další doplňující službou je cestovatelský bazar a soutěže. Hedvábná stezka v sobě spojuje prvky informačního portálu, bazaru, poradny i fóra, a to pro vel-

mi specifické, stále však populárnější odvětví outdoorových aktivit. Díky tomu se stala jedním z nejúspěšnějších projektů v této oblasti.

Výpravy do světa Celý portál je koncipován jako informační server poskytující komplexní sumu zpráv jak o nejrůznějších expedicích a cestách, tak i samotných zemích, do kterých se můžete vydat. Spoluautorem se může stát prakticky kdokoliv – stačí jen navštívit nějaké zajímavé místo, zapsat své postřehy a spolu s fotografiemi vše poslat redaktorům webu. Zveřejněné reportáže jsou pak honorovány. Menu portálu je samozřejmě uzpůsobeno potřebám návštěvníků a odpovídá jejich specifickým požadavkům. Tak můžete vyhledat všechny informace o vybrané zemi pomocí interaktivní mapy, prohlížet si fotografie či hledat partnery pro své výlety do exotických zemí. Kapitolou samou o sobě je rozsáhlá databáze cestopisů, v níž můžete vyhledávat nejen podle názvů zemí, ale i podle druhu dopravy či zaměření expedice. Podobně koncipované portály vyžadují celou řadu doplňkových funkcionalit a ani Hedvábná stezka není výjimkou. Naleznete zde rozsáhlou fotogalerii, kterou můžete procházet buď jako samostatnou sekci, nebo si prohlížet jen fotky související s konkrétním článkem. Samozřejmostí je kalendář akcí, ankety, newsletter, hodnocení

7


Akce Konference ISSS 7. – 8. dubna 2008

Pojďte pracovat do QCM!

PHP programátor - Brno, Olomouc

Account manager

Pracovní náplň: Hlavním úkolem je tvorba nových a údržba stávajících webových aplikací významných českých i zahraničních společností.

Pracovní náplň: ƒ péče o stávající zákazníky a rozvoj nových kontaktů ƒ vedení obchodní dokumentace ƒ příprava výběrových řízení

Popis práce: ƒ programování aplikací v jazyce PHP ƒ datové modelování

Ve dnech 7.–8. dubna 2008 se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové uskuteční jedenáctý ročník konference

Internet ve státní správě a samosprávě Jako každý rok se i letos konference účastníme se svými produkty. Nově představíme E-ZAK, elektronický nástroj, který nabízí evidenci, správu a řízení procesu veřejných zakázek. Dále to bude e-learning, což je moderní způsob, jak se efektivně učit za pomocí počítače. Samozřejmě neopomeneme tvorbu webu a správu jeho obsahu, jedno z nosných řešení naší společnosti. Přijďte se podívat! Těší se na vás tým QCM, s.r.o.

Na hlavní pracovní poměr pro pobočku v Brně hledáme zaměstnance na tyto pozice:

Webdesigner Pracovní náplň: Příprava šablon webů podle grafických podkladů. Požadujeme: ƒ pokročilou znalost XHTML ƒ pokročilou znalost CSS ƒ SŠ vzdělání Nabízíme: ƒ zázemí technologicky vyspělé společnosti ƒ práci v mladém kolektivu ƒ osobní i profesní růst ƒ platové ohodnocení odpovídající vzdělání a zkušenostem a další zaměstnanecké výhody

Požadujeme: ƒ zkušenosti s tvorbou webových aplikací ƒ výbornou znalost jazyka PHP5 ƒ dobrou znalost SQL (MySQL nebo Oracle či PostgreSQL) ƒ dobrou znalost technologií XHTML a CSS ƒ objektové programování a modelování ƒ komunikativnost a schopnost týmové spolupráce ƒ anglický jazyk na úrovni porozumění technickému textu ƒ praxi minimálně dva roky Nabízíme: ƒ zajímavou a perspektivní práci v mladém kolektivu s moderními technologiemi na prestižních projektech pro významné zákazníky ƒ osobní i profesní růst ƒ platové ohodnocení odpovídající vzdělání a zkušenostem ƒ další zaměstnanecké výhody

Požadujeme: ƒ zkušenosti s prodejem IT produktů nebo internetových řešení ƒ SŠ/VŠ vzdělání ƒ anglický jazyk se střední úrovní znalostí ƒ dynamický a kreativní způsob práce ƒ komunikační schopnosti a umění jednat se zákazníky ƒ schopnost pracovat v týmu i samostatně Nabízíme: ƒ zajímavou a perspektivní práci v mladém kolektivu s moderními technologiemi ƒ osobní i profesní růst ƒ platové ohodnocení odpovídající vzdělání a zkušenostem ƒ bonusové ohodnocení v závislosti na dosaženém obratu ƒ práci pro významné zákazníky ƒ služební telefon, notebook a další zaměstnanecké výhody Nabídky posílejte na: jobs@qcm.cz

8

QCMAGAZIN 1  

Firemní časopis společnosti QCM, s. r. o.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you