Page 1

Quezon City Christian Academy 52 Mariano Cuenco St., Barangay Lourdes, Quezon City, Philippines 1114 Tel. Nos. 732-28-16 / Fax 743-3486 / qcca_09@yahoo.com http://quezoncitychristianacademy.com

Circular # 019-1112

Date

:

August 17, 2011

To

:

Parents and Guardians

From

:

Noted by :

Mrs. Marie Estelita B. Ong, Officer In Charge

Subject

Pagdiriwang Ng Buwan Ng Wika

:

Miss Evalyn Cortes, Coordinator

Ang ating paaralan ay magdiriwang ng “Buwan Ng Wika” mula Agosto 23 hanggang 25, 2011. Narito an gating mga gawain: Agosto 23, 2011 1. Ang lahat ng mag-aaral at mga guro ay magsusuot ng mga kasuotang-Pilipino (buong araw). 2. Magkakaroon ng munting salu-salo na gaganapin sa gym (pananghalian lamang). a. Kanya-kanyang baon b. Pagkaing-Pilipino Agost 24, 2011 1. Magkakaroon ng “Mini Exhibit” (piling oras lamang) 2. Mga Kuwento ni “Lola Basyang” (High School lamang)

Agosto 25, 2011 1. Palarong-Pilipino 2. Naka-jogging pants lahat ng bata

N.B. Tuloy ang klase sa lahat ng antas sa mga araw na ito.

--------------------------------------------------------------------------------------


ACKNOWLEDGMEN T SLIP I have read Circular # 019-1112 regarding “Buwan Ng Wika”

______________________________ Student Name & Level

_______________________________ Name & Signature of Parent/Guardian

“Train up a child in the way he should go and when he is old he will not depart from it”. Proverbs 22:6

Circular #19  

Buwan Ng Wika