Page 1

hek

r ond

vi er kant

hoog

l aag st evi g t r anspar ant

boven+onder kantopen di cht(ni etdoor heen ki j ken)

f l exi bel

boven di cht

ontwerperscase  
ontwerperscase  

ik ben begonnen met een hek (omheining) van bijv. een huis

Advertisement