Issuu on Google+

samxreTis falavnoba

saqarTvelos TariRiTa da droiT 18/08 25/08 8/09

oTxi eri

15/09 29/09 30/09 6/10 7/10 20/10

avstralia afrika zelandia argentina zelandia avstralia zelandia avstralia afrika argentina afrika argentina avstralia

14.05 19.00 11.35 23.10 11.35 14.35 11.35 14.05 19.00 03.10 19.00 03.10 14.05

zelandia argentina avstralia afrika argentina afrika afrika argentina avstralia zelandia zelandia avstralia zelandia

sidnei qeipTaun oqlend mendosa velingTon perT danidin gould qousT pretoria la plata soueto rosario brisben (bld3)


2012 ოთხი ერი