Page 1

Informatie of aanvragen Voor verdere informatie of voor het aanvragen van een training kunt u contact met ons opnemen. Ga naar onze website voor meer informatie of bel ons.

7 studie-avonden

Kenniscentrum Rivierdijk 326, 3372 BW Hardinxveld-Giessendam Tel. 085 0020943, Email info@qadash.nl www.Qadash.nl Rabobank 155689444 (v1.5)


Bijbels fundament

materiaal in te brengen in de bespreking. De volgende onderwerpen

Vroeger werd er in onze cultuur nauwelijks of niet gesproken over

Avond 1: De onzichtbare wereld. (haar ontstaan, haar invloed en welke plaats wij als mens hierin hebben)

geesten, terwijl ze wel in het Nieuwe Testament genoemd worden. Tegenwoordig is de geestenwereld volop onderwerp van gesprek in de media. Het gevolg is ook dat allerlei vormen van geestelijke en emotionele gebondenheid optreden. De term ‘geestelijke strijd’ is breed, maar wordt in de studies vooral toegespitst op de genoemde zaken. Wat betekent dit voor de gemeente van de Heere Jezus Christus? Ten eerste toerusting van de eigen gemeenteleden om geestelijke staande te blijven. Ten tweede toerusting om anderen in nood te kunnen helpen. Vanuit het Woord van God is het mogelijk om principieel en praktisch hulp te verlenen. De studies zijn erop gericht belangrijke Bijbelgedeelten en principes met elkaar te bespreken, waarbij ook veel

worden behandeld:

Avond 2: De tegenstander. (zijn doel, zijn helpers, zijn bevoegdheden en zijn ondergang) Avond 3: Zonde(n). (geestelijke strijd en zonde, vergeving als fundament van verlossing en bevrijding) Avond 4: Verbindingen. (emotionele bindingen, geestelijke bindingen, ontbinden of verbreken?) Avond 5: Vervloekingen. (wat vervloekingen zijn, de invloed hiervan, verlossing, hoe vervloekingen worden gestopt) Avond 6: Verlossing. (Gods weg van verlossing, eenmalig en als proces, kan terugval plaatsvinden?) Avond 7: Evaluatie en implementatie. (persoonlijke evaluatie, hoe we deze studie kunnen opvolgen, strijd en de gemeente).

praktijkvoorbeelden verwerkt worden.

Kosten Studieoverzicht De studie bestaat uit 7 avonden van 2 uur die wekelijks of twee wekelijks plaatsvinden bij u op locatie. Aan de hand van stellingen onderzoeken we Gods Woord. Daarbij is van belang dat we ons eigen Gods- en wereldbeeld onderkennen. De studie is gericht op het (leren) kennen van de uitgangspunten van geestelijke strijd en verlossing. Daarbij worden de lijnen doorgetrokken naar onze tijd. Aan de deelnemers wordt gevraagd enige zaken thuis uit te werken en eigen

Qadash brengt als richtbedrag per studieavond € 175,00 en kilometervergoeding in rekening. Deze bijdrage komt ten goede aan de stichting Qadash. Hierdoor kunnen de kosten worden gedekt en het overige komt ten goede aan hulpvragers met onvoldoende financiële middelen.

Training%20fundamenten%20geestelijke%20strijd  

http://www.qadash.nl/media/com_jnews/upload/Training%20fundamenten%20Geestelijke%20strijd.pdf