Page 1

Denna bilaga är en annons från

dina

Medföljer som bilaga i Aftonbladet - april 2011

Guide till bättre privatekonomi

Minska elräkningen

Fonder för alla

Trygg ekonomi

stärker kärlekslivet

d

me r a V &

LA V Ä T

Bygg din egen guldreserv

Håll koll på pensionen • Se över dina lån • Råd från Konsumenternas

5%

Sveriges högsta sparränta Förtur till 34 000 LËGENHETERs3PARAMAXs)NGAAVGIFTER

Bli kund på: www.akeliusspar.se

Akelius Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverk samhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av Akelius Fastigheters verksamhet. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.


2

Denna bilaga är en annons från

På mitt sätt sett! Problemet med överskuldsättning har under ett par år diskuterats bland politiker, forskare, budget- och skuldrådgivare och andra som kommer i kontakt med problematiken. Bakgrunden till diskussionen har bland annat varit den utredning som tagit fram förslag på ändringar i skuldsaneringslagen. Överskuldsättning är ett problem inte bara för de hundratusentals medborgare och deras anhöriga som hamnar i detta utanförskap, utan även för samhället och samhälls­ekonomin. Överskuldsatta har lägre hälsovärden, vilket innebär sjukvårdskostnader så väl som produktionsbortfall. För oss medborgare innebär det kostnader på 30-50 miljarder kr per år. Problematiken kring överskuld-

sättning är komplex och svår att sätta sig in i. En del tycker att de överskuldsatta är personer som har haft otur i livet och andra att de överskuldsatta får skylla sig själva. Kanske färgas åsikterna av program som Lyxfällan. Någon rättvisande bild av det största flertalet överskuldsatta och den verklighet som Kronofogden möter speglar programmet inte. Jag har arbetat som kronofogde i över 30 år, tidigare mestadels med verkställighet, det vill säga med att se till att skulder blir betalda. Detta är en viktig uppgift för att samhällsekonomin ska fungera, och utgångspunkten är att alla ska göra rätt för sig.

Samtidigt är det ett misslyckan-

de både för individen och samhället att människor ska hamna i en överskuldsättningssituation.

21

5

Många får vänta ett oändligt antal år innan man får lindring och möjlighet att lämna sitt utanförskap. Därför är det viktigt att tidigt sätta in förebyggande insatser innan överskuldsättningen blir ett utanförskap. Det finns ett stort antal möjligheter att förebygga överskuldsättning och att underlätta för medborgare och företag att göra rätt för sig. I den här bilagan finns en del tips

och vägledning för hur man kan förebygga eller hantera en svacka i sin ekonomi. Om du vill diskutera problemet överskuldsättning, möjligheter att förebygga överskuldsättning, eller att underlätta för medborgare och företag att göra rätt för sig, får du gärna kontakta mig. 

Michael Necke

ansvarig för Kronofogdemyndig­ hetens förebyggande verksamhet mikael.necke@kronofogden.se

Innehåll

13

6

Mikael Necke

10

Visst är det bra att ökade möjligheter till skuldsanering skapas. Visst är det bra att man kan få akut vård för frakturer när snön och halkan härjar som värst. Bättre är om man så mycket som möjligt förebygger problemet genom att snabbt sätta in halkbekämpning och snöröjning.

Q-publishing är ett ny­tänkande medieföretag som producerar adverto­rials och temabilagor i effektiva och innovativa distributionskanaler. Genom vår långa erfarenhet och goda medie­relationer bygger vi smarta medie­lösningar tillsammans med våra kunder.

Producerad av: Q-publishing 08-611 06 00 Försäljningschef: Joakim Saglind Projektledare: Olle Wicksell olle@q-publishing.se

Redaktör: Jenny Nirfalk • Grafisk form: Andi & Erika Medarbetare: Johan Müller Hansen, Nina Eggerth, Katarina Arnstad Elmbladh, Tony Ernst och Ulf Österlind • redaktionen@q-publishing.se Medföljer: Aftonbladet Tryck: V-tab, Södertälje

Du vet väl om att du kan få bidrag till tandläkarbesöket? Din tandläkare kan berätta mer.


Denna bilaga är en annons från

Koll på ekonomin

Trygg e-handel - bättre och säkrare handel på nätet! Syftet med Trygg e-handel är att skapa tydligare, enklare och enhetligare riktlinjer för vad som gäller vid e-handel – både för dig som e-handlare och som konsument. Svensk Distanshandel/Trygg e-handel, kontrollerar med jämna mellanrum de trygga e-handelscertifierade företagen, med bl.a. ”provköp”, för att garantera att alla lever upp till trygg e-handels krav.

En del av kontrollerna grundar sig på klagomål från konsumenterna. Målsättningen är att få ännu fler nöjda e-handelskonsumenter och uppmuntra fler företag att ställa sig bakom trygg e-handels riktlinjer för att därmed främja e-handelns utveckling.

www.tryggehandel.se

Svensk Distanshandel (SDh) är en branschförening för distans- och e-handlare i Sverige, som funnits sedan 1973. Föreningen har till uppgift att informera om distans- och e-handel, samt att tillvarata branschens intressen. SDh är en förening som jobbar helt utan några vinstintressen.

som står bakom certifieringen och godkänner användandet av trygg e-handelssymbolen.

SDh äger trygg e-handel och utför granskningen av sökande företag. Det är också SDh

www.distanshandel.se

Vidare skall Svensk Distanshandel verka för att distans- och e-handel är seriös och kundvänlig.

Planering nyckeln till ekonomin

Till sommaren är det många som vill göra något extra, vilket inne­ bär ökade utgifter. För att slippa ta en kredit är det klokt att spara pengar till semestern. – Innan man eventuellt tar en kredit ska man fråga sig om man klarar att betala tillbaka. Eller vill man leva knapert under hösten och vintern? Det är viktigt med långsiktig planering och börja lägga undan pengar i god tid. Inte bara till semestern utan också till andra kommande utgifter under sommaren. Precis som inför julen. Karin Nordenson rekommenderar att man går in på Konsumentverkets hemsida där man kan få hjälp med att lägga upp en budget och väga inkomster mot utgifter. För att dra ner på utgifterna kan man se över sina prenumerationer och abonnemang, titta över bostadslånen och prata med banken samt kolla att man inte är överförsäkrad. Elen är för många en stor utgift. Kanske kan det vara bra att lägga räknin-

gen på månadsbetalning istället för kvartal så att man får bättre kontroll. Transporter kostar ofta mycket. Karin Nordenson föreslår att man gör en kalkyl för vad bilen egentligen kostar med drivmedel, däckbyte och försäkringar. – Man kan också fråga sig om det alltid är nödvändigt att köra bil dit man ska. Finns det ett alternativ? Många föräldrar försöker hålla sina barn utanför diskussioner om ekonomi. Istället ska man involvera dem tycker Karin Nordenson. – De är också en del av ekonomin. Man kan ha en öppen diskussion om ekonomi hemma och prata om kostnader för till exempel mobiler eller vad det kostar att duscha länge och informera barnen på ett tidigt stadium om hur man sparar pengar. 

För mer information kontakta: Bo Lindell, VD SDh/Trygg e-handel • Tel: 033-13 17 70 • bo.lindell@distanshandel.se Johan Frykendahl, Representant Trygg e-handel • Tel: 0703-97 30 98 • johan.frykendahl@tryggehandel.se

Cicero World Wide

Efter en uppgång på nästan 70 procent på Stockholmsbörsen sedan årsskiftet 2008/2009, börjar många placerare även titta på andra marknader. Cicero World Wide (fond-i-fond) har fokus både på svenska och utländska marknader (inkl tillväxtmarknader) med aktiv förvaltning både i aktie- och räntefonder. Cicero Fonder är ett fondbolag med huvudinriktning på svenska aktier och globala fonder. Bolaget startade 2000 och har sedan dess byggt upp en bred bas med tio olika fonder. Cicero Fonder följer inte strömmen, utan alla beslut bygger på egen analys. Vår investeringsfi losofi innebär att vi skapar högsta möjliga avkastning till låg risk, säger Christer Sterndahlen, ansvarig för förvaltningen på Cicero Fonder. I ett oberoende fondbolag som Cicero Fonder med fem förvaltare, har de korta beslutsvägarna och den långa erfarenheten (mer än 100 års förvaltning) gjort att Cicero World Wide fått en aktiv och anpassad förvaltning, med en bra avkastning och det högsta betyget sen fondens start (***** i Morningstar). Fondens kapital kan efter rådande konjunktur och marknadsförutsättningar flyttas från 100% räntor till 100% aktier. aktie Konceptet har även gjort att fondbolaget kan anpassa sig till marknader med mer globala perspektiv, där framgångrika utländska fonder och marknader analyseras för att sedan återge en stabil avkastning till en låg risk i en och samma fond, Cicero World Wide. Cicero Fondplaceringstjänst

Utveckling av Cicero World Wide jämfört med MSCI World

Cicero Fonder bedriver med samma strategi som i Cicero World Wide, framgångsrikt aktiv fondplaceringstjänst i SEB, Skandia och SPP. Portföljer nns även för den mindre riskbenägne med placeringsinriktningarna 0-40 och 0-80. Det innebär att aktieexponeringen i dessa portföljer är maximalt 40% respektive 80%. Cicero Fonder har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet samt diskretionär förvaltning i de olika pensionssystemen likväl som i PPM systemet

Cicero Fonder AB || Kungsgatan 6 || 111 43 Stockholm || Telefon 08-4401380 || www.cicerofonder.se *En investering är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder eller placeringstjänster kan både öka och minska i värde.

– Jag som individ ska ha grepp om min privat­ ekonomi, inte tvärtom.

Jämför plus och minus För att få en fungerande ekonomi bör man ha kontroll på de grundläggande delarna. Bland annat kunna jämföra inkomster och utgifter samt ha ett genomtänkt sparande. Gör en budget

På konsumentverket.se/privatekonomi finns en budgetkalkyl där man fyller i sina utgifter och inkomster och jämför siffrorna. Sparande

Buffertspara för att till exempel kunna köpa kontant istället för på kredit eller hyra saker. Bufferten är också bra för den som bor i hus eller bostadsrätt och behöver reparera något. Målspara till en resa eller kontantinsats i en bostad. Om sparandet är på längre sikt kanske man vill placera pengarna i aktier eller fonder. Pensionsspara bör alla göra med åtminstone ett par hundralappar i månaden. Den som har eget företag bör satsa extra på pensionssparandet. Lån

Lån kostar alltid pengar. Billigaste lånen utan säkerhet brukar vara så kallade medlemslån som till exempel medlemmar i facket kan få hos vissa banker. Jämför alltid vad olika banker erbjuder. Kom ihåg att även räntefria lån har avgifter. Också krediter är lån, men kostnaden för krediter varierar mycket. Undersök därför flera alternativ. Lönekontokredit är bland de billigaste.

– Jag som individ ska ha grepp om min privatekonomi, inte tvärtom. Det är också bra att ha en buffert, säger Karin Nordenson, utredare hos Konsumentverket. Foto: Konsumentverket Försäkringar

En hemförsäkring bör alla ha. Bor man i bostadsrätt eller villa ska man ha bostadsrätt- eller villaförsäkring. Utöver hemförsäkringen kan bland annat olycksfall-, allrisk- och barnförsäkring också vara aktuellt samt inkomstförsäkring i form av medlemsskap i a-kassa. Källa:Konsumentverket. 


Denna bilaga är en annons från

Transporter kostar ofta mycket. Karin Nordenson före­ slår att man gör en kalkyl för vad bilen egentligen kostar med drivmedel, däckbyte och försäkringar. – Man kan också fråga sig om det alltid är nödvändigt att köra bil dit man ska. Finns det ett alternativ?

Proffsens favorit snart i var mans portfölj Ännu för några år sedan var ETF en kryptisk förkortning, obegriplig för de flesta utanför den invigda kretsen av professionella placerare. Idag är ETFer, eller börshandlade fonder, på väg att slå igenom som favorit hos ett växande antal privatplacerare. – Från början utformades ETFer för de stora institutionella kapitalförvaltarna. Proffsens tuffa krav har skapat marknadens mest effektiva och moderna placeringsform. Vi märker nu att även allt fler vanliga sparare upptäcker fördelarna, konstaterar Henrik Norén, vd för XACT Fonder, Nordens största leverantör av ETFer. Börshandlade fonder, eller ETFer, är en av de snabbast växande sparformerna på den globala finansmarknaden. En typisk ETF består ofta av en korg av aktier som följer en viss marknad, exempelvis Stockholmsbörsen. Det finns även ETFer som följer aktieutvecklingen för en viss bransch, priset på råvaror eller utvecklingen på räntemarknaden.

Det bästa av två världar Enkelt uttryckt kombinerar ETFen fondens och aktiens fördelar. Den ger möjlighet till riskspridning och god nattsömn. Samtidigt slipper spararen höga förvaltninsavgifter och kan köpa och sälja fondandelarna i realtid på börsen. - Våra ETFer med hävstång, som XACT Bull och XACT Bear, hög avkastning men också till högre risk. erbjuder möjlighet till högre Samtidigt är det stora flertalet av våra övriga ETFer utmärkta trygga långsiktiga placeringar som tack vare låga avgifter låter spararen behålla så mycket som möjligt av värdeökningen, berättar Henrik Norén. Under det senaste året har XACT fördubblat sitt utbud av ETFer och erbjuder idag möjlighet att bland annat investera i sekto samt räntor Stockholmsbörsens största bolag, utvalda sektorer och råvaror.

Jämför dina försäkringar När man ska teckna en ny försäkring, byta eller utöka med til�­ lägg bör man jämföra vad försäkringen innehåller hos olika bolag. Bland annat vad som ersätts och med hur mycket samt undantag, begränsningar och självrisk varierar. – Man ska alltid kolla vad man får för pengarna. En billig försäkring kan ge sämre skydd! säger Gunnar Olsson, chef för Konsumenternas försäkringsbyrå. På deras hemsida www.bankforsakring.konsumenternas.se kan man jämföra olika slags försäkringar och se vad som skiljer mellan försäkringsbolagens erbjudanden. Den som tittar på bilförsäkringar ska vara observant på självrisk och hur maskinskadeförsäkringen gäller hos de olika bolagen. Hemförsäkringar brukar täcka ungefär samma saker, men högsta ersättning varierar och det gör även rättsskydd och bortaskyddet. Den som ska ut och resa behöver en reseförsäkring. – Den som finns i hemförsäkringen gäller i 45 dagar, men täcker inte extrema aktiviteter som till exempel skidåkning och bungyjump. Om man undersöker barnförsäkringar ska man förutom att titta på vad som ersätts också kolla viktiga undantag och begränsningar. – Man ska alltid kolla vad man får för pengarna. En billig försäkring kan ge sämre skydd! säger Gunnar Olsson, chef för Konsumenternas försäkringsbyrå. Foto: Susanne Torén

– Det är nu möjligt att bygga en skräddarsydd investeringsportfölj baserad på enbart ETFer med placeringsformens alla fördelar i form av flexibilitet och låg kostnad, säger Henrik Norén.

När det gäller privata pensionsförsäkringar variera avgifterna mellan bolagen. Ibland får Konsumenternas försäkrings­­­ byrå frågor om det lönar sig att ha flera försäkringar. – Man behöver bara en hemförsäkring eftersom man bara kan utnyttja en försäkring ifall det skulle hända något. Däremot man kan få dubbel ersättning om har flera olycksfallsförsäkringar. 

Fakta om ETF (Exchage Traded Fund) • I mars 2011 fanns 2 605 ETFer noterade globalt, det totala förvaltade kapitalet i dessa är cirka 1 400 miljarder USD vilket motsvarar cirka 8 840 miljarder SEK. • I Europa står än så länge privata investerare för endast cirka 10 procent av investeringarna i ETFer. I USA, med en längre ETF-historia, är andelen cirka 50 procent. • XACT lanserade den första ETFen i Norden redan år 2000. Idag är vi den ledande nordiska utgivaren av ETFer och har sammanlagt 24 ETFer noterade på Stockholmsbörsen och Oslo Börs.

Läs mer på www.xact.se


Denna bilaga är en annons från

6

Amortering

Amorteringskrav ger sundare lånekultur När bolånemarknaden började visa tecken på att gå i en ohälsosam riktning höjdes röster om att justera reglerna. Först ut var Finansinspektionen med att införa bolånetaket. Svenska bankföreningen ansåg att amorteringskrav är ett bra komplement.

– Det som oroade många av våra medlemmar var den osunda bolånekultur som hade uppstått. Från att för tio år sedan vara normalt med en belåning på 80 procent med amorteringar, drev många institut upp det till 95 procent med amorteringsfrihet. För många bankmän kändes det helt enkelt inte bra att ha en sådan lånekultur, säger Johan Hansing, chefsekonom på Svenska bankföreningen. Samtidigt är amorteringskrav inget som berör alla. – Det var viktigt att poängtera att det rör sig om ett mjukt utformat krav. Är man lågt belånad finns inte skäl för amorteringskrav. Men det som ligger över 75 procent bör man amortera. – Amorteringskrav utformat som en lag, där alla skulle amortera i alla lägen, skulle inte fungera. Tänk ett scenario där personen blir sjukskriven eller arbetslös. Då kan man med ett mjukt krav sätta amorteringarna åt sidan under en svår period. På så sätt kan man använda det som ett litet dragspel i hushållet ekonomi. Det ska alltså inte gälla i alla lägen, men fungera som en huvudprincip.

försök att ändra den lånekulturen som fanns förut. – Man vill åstadkomma en mjuklandning och motverka en krasch med fallande priser.  Vilka är riskerna man bör vara medveten om inför ett bolån?

– Man ska alltid se till att man har marginaler i sina månatliga utgifter. Även om vi har ett historiskt lågt ränteläge så kommer de öka mer än vad de har gjort. Lägg in en kalkyl för de övre delarna på lånen, med en bra amortering bygger du en buffert för dig själv. Det normala idag är att banken kräver amortering, det är det som är huvudregeln idag. Amorteringsfrihet är ovanligt numera, i alla fall när det gäller höga belåningsgrader. 

 Hur har amorteringskraven tagits emot?

– Det har inte kommit någon kritik mot det här. Det ses snarare som något sunt och rimligt med tanke på den utvecklingen som fanns då. Det är ett

För dig som både äger och driver ditt företag är livet fullt av mindre och medelstora frågor. Med ditt utgångsläge och dina framtidsplaner som grund kan vi enkelt se till att du betalar rätt skatt – både privat och för företaget. Kontakta ditt närmaste KPMG-kontor. Vi är fulla av mindre och medelstora svar. kpmg.se

© 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Betalar du rätt skatt?

Johan Hansing, chefsekonom på Svenska Bankföreningen. Foto: pressbild Svenska Bankföreningen


Denna bilaga är en annons från

7

När månaden räcker längre än pengarna Andelen kvinnor med obetalda skulder hos Kronofogden ökar. För att förstå orsaker och samband har Kronofogden intervjuat kvinnor om deras ekonomi. Många beskriver att de lever ett hektiskt liv där de inte alltid hinner tänka efter före. När livet ändrar sig hänger ekonomin helt enkelt inte med. Det handlar om separationer, arbetslöshet, sjukdom eller att bilen går sönder. De saknar både buffert och vänner att be om råd.

En dag på jobbet Vi har träffat Maria Hjelm som jobbar som handläggare på Summarisk process på Kronofogden sedan 2005. Här berättar hon om sitt arbete. Hej Maria, du arbetar på Summarisk process, vad innebär egentligen det? Vanligt är att när en person inte kunnat betala en skuld och den som är fordringsägare tar kontakt med Kronofogden för att få hjälp att driva in skulden är summarisk process ofta det första steget. Vi handlägger ärendet, ger den som ska betala en möjlighet att invända mot skulden om den är felaktig eller redan betald, och meddelar sedan utslag. Det kallas för betalningsföreläggande. Vi fastställer även andra åtgärder, som då en person ska vräkas, eller att egendom ska återlämnas. Det kallas för handräckning.

Kvinnor med en hyfsad ekonomi berättar att de tog sms-lån för att kunna betala krediter, de månader när ekonomin inte går ihop av olika anledningar. En kvinna berättar: - Ekonomin såg inte riktigt ut då som nu. Ibland saknades det pengar sista veckan i månaden. Då var det lätt att jag lånade en tusenlapp och så fick man väl betala tillbaka 1250 kr någonting. När man skulle betala tillbaks tänkte man ”Det är ingen fara”. Vad använde du pengarna till första gången? - Det var för att klara vardagen. Jag köpte inga saker hem eller så utan det var för att fylla på kassan. Jag har alltid jobbat och så det var inga problem (att betala tillbaka). Kvinnorna beskriver det konsumtionssamhälle vi lever i där det är lätt att handla på kredit. Många gör det utan att reflektera över att det ökar trycket på den privata ekonomin. Förrän efteråt, när månaden varade längre än pengarna. Att de inte hade koll på villkor och förfallodatum, att det inte är självklart lätt att ha en regelbunden inkomst utan barn som blir sjuka eller egen sjukfrånvaro. Till slut fanns det heller ingen buffert kvar. När började problemen? - Det var för två år sedan. Jag var med om en olycka med bilen, sen gick det utför. Jag förlorade bilen, fick skulder på den och behövde ha hyrbil. Jag tog kredit på banken för att kunna klara mig och sen nya lån för att kunna betala krediterna och sedan var allt igång. Cecilia Fredholm är projektledare på Kronofogden och berättar hur myndigheten idag arbetar med att motverka kvinnors skuldsättning: - Vi intensifierar vårt förebyggande arbete mot denna grupp och uppvaktar nu de samhällsbyggare som finns i kvinnornas närhet, det kan

Hur ska jag göra om jag får ett brev från er? Läs igenom brevet och informationstexten. Är det ett betalningsföreläggande eller handräckning ska du skriva under delgivningskvittot som följer med. Du ska också ta ställning till om det som står i föreläggandet är riktigt. Om föreläggandet är felaktigt är det viktigt att du meddelar oss det. Oavsett din inställning till föreläggandet måste du underteckna och skicka in delgivningskvittot.

vara familjerådgivning, ideella organisationer, arbetsgivare osv. Detta är inget Kronofogden kan lösa själva utan vi vill samverka med andra samhällsaktörer i frågan. En större samverkan är också något som kvinnorna själva efterfrågar i studien. - Vi kommer att arbeta med riktade informationsinsatser för att öka den privatekonomiska kunskapen och öka medvetenheten om riskerna. Webbplatsen ”Cash is Queen” är en sådan satsning.

Ekonomin såg inte riktigt ut då som nu. Ibland saknades det pengar sista veckan i månaden. Då var det lätt att jag lånade en tusenlapp och så fick man väl betala tillbaka 1250 kr någonting. När man skulle betala tillbaks tänkte man ”Det är ingen fara”. - Vi uppmuntrar också både män och kvinnor som är oroliga för sin ekonomi att höra av sig till Kronofogdens kundcenter. Skulderna behöver inte ha hamnat

hos Kronofogden för att vi ska kunna erbjuda ekonomisk vägledning och hjälp. Man kan vara anonym och vägledningen är opartisk.

Vilka frågor är vanligast till er från oroliga människor? Många frågor handlar om betalningsanmärkningar. Det är kreditupplysningsföretagen som sätter dem, vill man veta om man har en ”prick” är det ett sådant företag man ska kontakta. Vem de ska betala till och vad som händer efter att vi meddelat ett utslag är också vanliga frågor. Trivs du på Kronofogden? Ja, det gör jag. Vissa beslut kan kännas svåra att ta då personen ifråga kan ha varit med om någon livskris. Samtidigt känns det bra när man kan hjälpa en skuldsatt person eller att ge någon en möjlighet att få tillbaka sina pengar eller saker.

Kronofogdens egna ekonomitips Vilket är ditt bästa tips för sommarsemestern? Tina Häggmark, Kronofogden Funderar du på att ta en semesterresa på kredit? Kom då också ihåg att du binder upp den kommande lönen på en resa som du redan har varit med om och upplevt. Jag planerar och lägger undan pengar tidigt. På det sättet blir upplevelsen av semestern ett roligare minne.

Annika Sydberger Norrman, Kronofogden Bestäm dig redan innan för hur mycket semestern får kosta. Genom att göra en budget för var dag får du bättre koll på pengarna. En utflykt ena dagen kan kompenseras med en lugn nästa dag på stranden. Kanske att du till och med får pengar över!

Karolina Kull, Kronofogden Min familj brukar byta bostad med en annan familj varje sommar. Det är både billigt och bra. Vi behöver inte betala för sommarboende samtidigt som vi har husvakt hemma.

På www.kronofogden.se kan du läsa mer om hur bedömningen görs och ladda ner ansökningsblanketter med mera.


Denna bilaga är en annons från

8

Charlie Söderberg, Lyxfällan

Bättre koll på ekonomin ger tryggare relationer Charlie Söderberg

Född 1974 i Stockholm. Gift och har en son.

Företagare, privatekonomisk rådgivare och programledare för Plus i SVT tillsammans med Mathias Andersson och Åsa Avdic.

Charlie Söderberg blev känd för den breda publiken när han och Mathias Andersson ledde programmet Lyxfällan i TV 3. Där hjälpte de personer med illa skött ekonomi att ta sig ur skuldträsket.

Söderberg har skrivit boken Ett rikare liv! tillsammans med Lennart Göthe, utgiven 2008.

Han är delägare i flera affärsrörelser med Resurshuset som moder-bolag. Verksamheterna inkluderar Balansekonomi, Pengakoll.nu och Mendec.

Hushållsekonomin är ett påfrestande samtalsämne i många familjer. Men det finns hjälp att få. Genom att avdramatisera frågor om pengar har man mycket att tjäna – både ekonomiskt och relationsmässigt. – Jag har hjälpt par som har sagt att ”vi har aldrig haft så bra sex som vi hade natten efter vi hade fixat vår ekonomi!” Hittar man gemensamma värderingar och slutar se det som ett obekvämt ämne så kan man bli väldigt framgångsrik, säger Charlie Söderberg, programledare för Plus i SVT och privat­ ekonomisk rådgivare. Att Charlie Söderberg förstår förhållandet mellan pengar och familjerelationer vet vi sedan hans tid som programledare för Lyxfällan i TV 3. Nu har han och parhästen Mathias Andersson, tillsammans med Åsa Avdic, tagit över Sverker Olofssons roll som konsumenternas skyddshelgon i Plus. Samtidigt jobbar han som rådgivare och hjälper fortfarande människor med privatekonomiska besvär. – Hemligheten till att vi inte ta tag i vår ekonomi är att vi faktiskt har det ganska bra. Samtidigt är vi så himla tränade att göra saker för att undvika problem. Jag brukar kalla det för ho-

tivation. Vi går till tandläkaren för att vi inte har lust att få hål i tänderna, vi går till jobbet för att vi inte vill att chefen ska skälla på oss. Men när det kommer till ekonomi är vi inte tillräckligt motiverade. – Grunden i ekonomin handlar om att stanna upp i den här hetsiga världen vi lever i och fråga sig: Vad vill jag uppnå med mitt liv och min ekonomi? Hur får jag pengarna att räcka till det jag faktiskt vill? Det är just det långsiktiga perspektivet

som centralt, menar Charlie Söderberg. – I min erfarenhet är bristen på

mål som gör att människor upplever ekonomin som besvärlig. Har man väl bestämt sig för något, till exempel att man vill kunna stanna hemma med sina barn på fredagar eller att man vill gå i pension vid 55, då är det inte svårt att spara. Det handlar om att se vad vinsten är i andra änden av regnbågen. Det är läran om uppskjuten belöning.  Du har talat om ekonomi och fa­ miljerelationer. Hur kan det ena förbättra det andra?

– Vi gör oftast det som andra förväntar av oss. Men när det handlar om ekonomi är det trixigare, av det enkla skälet att ingen vet vad andra gör på det området. Ingen pratar om pengar det så man gör vad man tror andra gör. Därmed blir vi utlämnande till reklammakare och journalister som ska beskriva vad som är vettigt och normalt. Då blir människor rädda och apatiska. Det tar mycket energi och jag försöker då hjälpa till ett rikare liv som också ger rikare familje­relationer.


Denna bilaga är en annons från

– Allt hänger ihop. Har man inte en fungerande ekonomi så är det väldigt lite annat som fungerar också. Det här att pengar inte gör någon lycklig tycker jag är ytterligare ett dumt uttryck. Säg det till någon som är fattig. Det är bara övre medel­klassens halvfeta sätt att bortförklara att man inte är beredd att göra något mer i livet. Man blir inte lycklig av pengar allena, men man är inte så jävla lycklig som fattig heller.  Hur gör man för att avdramatisera ämnet?

– Börja med att skaffa koll på hur det ser ut idag. Annars är det som att operera utan att ta röntgenbilder först. Titta på kontoutdragen några månader tillbaks och se hur mycket du lägger på olika saker. Sedan kan man börja prata om ekonomi, inte på ett snålt sätt, utan snarare vad som är lagom nivå att uppnå för oss. – Se till att göra det i lugn och ro i en positiv anda över ett glas vin eller en kaffekrans. Ofta har vi olika sätt att se på ekonomi i relationer, där en är mer orolig och den andra är mindre orolig. Det slår också olika mellan kvinnor och män. Män tenderar att stoppa huvudet i sanden och kvinnor vill ha total koll. Har man en sådan relation i sin ekonomi är det svårt att mötas. Är man ett par ska man se till att båda är med. Gör sedan en avstämning lite senare. Ta fram kaffekransen igen och kolla om målen har uppnåtts. På så sätt kan man enkelt undvika kriser och slippa stå i kassan och upptäcka att det är slut på kontot. 

9

Sagt av Charlie om privatekonomi: ”Syftet med mitt engagemang i Lyxfällan är att visa människor att om vi kan komma så långt med så dåliga förutsättningar på bara en vecka så finns det inga gränser för vad man på ett år själv kan skapa hemma med hyggliga förutsättningar” ”Jag tycker att varje person har rätt att tilltalas på ett rakt och vuxet sätt. Många är rädda för att stöta sig eller verka burdusa, men min filosofi är att ge allt för att hjälpa folk att förändra det som de vill förändra även om det kan göra ont ibland på vägen. Ekonomi har blivit ett så otroligt tråkigt ämne som marginaliseras till ett dåligt samvete. Jag tycker det förtjänar ett bättre öde än så särskilt om man drömmer om ett rikare liv.” ”Jag har länge varit passionerad över hur mycket man faktiskt kan åstadkomma i sitt liv om man är beredd att tänka om och utanför ramarna. Aldrig har väl de möjligheterna blivit så tydliga som de senaste åren då jag dedikerat mig till området ekonomi” (Källa: pengakoll.nu)

En sund ekonomi är en väg till en sund familjerelation menar Charlie Söderberg. ”Jag har hjälpt par som har sagt att ”vi har aldrig haft så bra sex som vi hade natten efter vi hade fixat vår ekonomi!”, säger han. Foto: Mathias Johansson/SVT


Denna bilaga är en annons från

10

Deklaration

Experttips inför årets deklaration

... så var det dags igen! Dags att deklarera! Den 2 maj är sista dagen att lämna in sin inkomstdeklaration. För de flesta är det idag enkelt att deklarera, oftast är blanketten till stora delar redan ifylld av Skatteverket. Det räcker att godkänna den på internet eller via tele­ fon, sms eller smartphone om man inte vill lämna pappersdeklaration. Men för vissa kan det vara lite knepigare.

Tomas Grunditz är skattekonsult på KPMG

Tomas Grunditz är skattekonsult på KPMG, ett av Sveriges största företag inom revision, skatt och rådgivning. Han hjälper oss här på traven med lite tips inför årets deklaration. – Det viktigaste är att tänka till före, konstaterar han. Som när det gäller ROT-avdraget: har man så mycket skatt att man kan använda sig av reduktionen fullt ut? När det väl är dags att deklarera kan det vara för sent. Varje år tillkommer det alltid någon nyhet. Vad gäller årets deklaration så finns där några nyheter kring ROTavdraget. Tomas Grunditz förklarar: –  I år gäller fakturamodellen fullt ut. Det innebär att man bara betalar hälften av arbetet till den som utför arbetet och den andra hälften betalas av staten i form av en preliminär

skattereduktion. Ungefär 760 000 personer har fått preliminär skattereduktion för ROT-arbeten under 2010. I år har man dessutom möjlighet att flytta reduktionen mellan exempelvis samägande makar. Det hela är enkelt att göra på nätet och deklarerar man elektroniskt får man även ett kvitto på att deklarationen är inlämnad vilket man inte får när man lämnar pappersvarianten. Många bävar inför det där datumet i maj när deklarationen ska vara inlämnad. Men Tomas Grunditz tycker inte att man behöver ha ångest: –  Nej, det ska man inte ha men det är vanligt att man skjuter på inlämnandet. Många företag får också uppskov men risken är att man bara skjuter arbetet framför sig. Det är dumt. Bättre att göra det så snart som möjligt och det går faktiskt att komplettera deklarationen i efterhand om man glömt något avdrag. Dessutom kan man rätta årets deklaration så länge som fram till år 2016. Jag deklarerade själv på nätet innan jag fick min pappersdeklaration. Vad gäller avdrag så upplever många att det kan vara godtyckligt vad

Kom igen Sverige! Deklarera elektroniskt i stället.

Enklare och snabbare. • 99% kan deklarera med telefon, sms, Internet eller vår nya app. • Du kan få skatteåterbäring redan till midsommar. • Fler förifyllda uppgifter. • Summor räknas ut automatiskt, mindre risk för fel. • Mindre resurser krävs, bra för miljön.

som går igenom och vad som fastnar. Och Tomas Grunditz förstår den känslan: – Uppenbart felaktiga avdrag borde aldrig gå igenom. Men ligger det i gränslandet så blir det en bedömningsfråga. Då är det upp till Skatteverket att bestämma och en bra och välskriven motivering kan vara avgörande för avdraget. Men det är viktigt att uppgifterna är korrekta

och i år kommer kontrollen bland annat rikta sig mot avdrag för resor till och från arbetet. Tomas Grunditz avslutar med ännu en nyhet: – Den som har enskild firma eller inkomster från ett handelsbolag kan få reducerade egenavgifter med upp till 10 000 kronor. Yrkande om sådan reduktion gör man på sidan 2 av självdeklarationen. 


Denna bilaga är en annons från

Cash is Queen Statistiken är tydlig. Den procentuella andelen kvinnor som har skulder hos Kronofogden ökar. Ökningen gäller såväl kvinnor mitt i livet som de unga. Kronofogden vill förändra detta. Därför har vi intervjuat kvinnor om deras ekonomi och om vad det var som gjorde att de hamnade i skuldfällan. Så att vi bättre kan förstå vad vi kan bidra med. För det finns lösningar även när du upplever att ekonomin är i gunging.

I intervjuerna beskriver många kvinnor samma sak. Hur allt började. Och hur det slutade. Att snabba lösningar kan ge långvariga problem. Att en kredit ofta leder till flera och att dessa kan förvärra ekonomin. Att inkomsten plötsligt minskade eller att utgifterna ökade. En orsak är att kvinnorna saknat kunskap om vilka konsekvenser deras beslut kan få. ”Om jag vetat detta innan, hade jag aldrig satt mig i denna situation. Aldrig mer snabblån”. Det är inte alltid lätt att vara beredd

på allt som händer i livet. Men med en bra verktygslåda från början står du bättre rustad. Vi vet att olika faktorer i en människas liv bidrar till att risken för att hamna i ekonomiska problem ökar eller minskar. Det handlar om din inställning till pengar, din kunskap om ekonomi, ditt sociala nätverk, om du har en sparad buffert, ett arbete och hälsan i stort. Det är ganska självklara saker och det är bra. De är relevanta för alla människor eftersom de samverkar för eller emot ekonomin. De handlar alltså om dig och dina styrkor. Genom att bli medveten om var du har dina ekonomiska styrkor och utvecklingsområden kan du få ett starkare ekonomiskt utgångsläge.

11

Att slippa oroa sig för sin ekonomi ger frihetskänsla och påverkar hela din hälsa och ditt välbefinnande. När du funderar på vad som är bra eller dåligt för din ekonomi så finns det hjälp att få. Ring oss på Kronofogden 0771-73 73 00. Vi finns här för att svara på dina frågor. Eller gå in på kronofogden.se/CashisQueen för att lära dig mer om ekonomi och läsa berättelser från fler kvinnor. Du kan testa dig själv i webbtestet, få nya insikter om dig själv och hitta vägen till en ekonomi i balans. Cecilia Fredholm, Projektledare kvinnors skuldsättning, Kronofogden

PS. Behöver du fler tips så kan du alltid ringa oss på Kronofogden, tel 0771-73 73 00. Vi finns tillgängliga måndag–fredag kl 8–18 för att svara på frågor dina frågor om hur du får din ekonomi i balans.

Verktyg för en ekonomi i balans Testa dig själv – vilka är dina styrkor?

Har du sparade pengar, goda vänner du kan låna en femhundring av om det kniper och kanske rent av en budget du lever efter? Grattis då har du ett bra utgångsläge. Men alla utsikter kan förbättras precis som din ekonomi.

Hela testet hittar du på www.kronofogden.se/ ekonomitest

Om du vet vad du är bra på, vet du då vad som behöver utvecklas och få lite omtanke? Gör vårt enkla test och hitta dina ekonomiska styrkor. Det är garanterat en positiv investering i din framtid.

Din kunska

Din inställning till pengar – du har makten Vi har alla olika inställningar till pengar. Har du reflekterat över din? Strävar du efter samma status som du tror att alla andra har eller handlar det om att slippa oroa sig och kunna sova gott om natten? Det är aldrig för sent att ta tag i sin ekonomi. Det kan vara enkelt och riktigt kul och det finns budgetverktyg på nätet, tex. på konsumentverket.se/budgetkalkylen.

p – få kol

l, spar a p engar Att ha kun sk ap o m d e n e gna e k ationen be onomiska tyder att h situa koll på p hjälp av ku engarna. M n s k ap k an ed d u göra med kan leda ti vetna val. D ll att du sp et a rar pengar in i bättre genom att ab o nn e ma g n å g och av ta vet var hjä l samt att lpen finns n är d u b e h du över den. Du undvik er att ham na i onö d och förstår iga skuldfä hur du ska llor prioritera e ller välja. Hur skulle du värdera din kunska ekonomi id p om ag?

Din hälsa hänger ihop med ekonomin Att vara rädd om sin hälsa är viktigt. Hälsan är viktig både för livskvalitén och för ekonomin. En god hälsa är bra för ekonomin och att ha kontroll över sin ekonomi är bra för hälsan. Personer med dålig ekonomi mår sämre, har lägre hälsotal än befolkningen i snitt och oroar sig mer för framtiden. Är du är orolig för din ekonomi finns det hjälp att få. Ring oss på Kronofogden 0771-73 73 00.

Din inkomst – jobba mer eller handla mindre? En regelbunden inkomst är såklart viktigt för en ekonomisk kontinuitet. Men det handlar inte alltid om storleken på inkomsten utan även om storleken på utgifterna. Fundera på dina inkomster och utgifter - räcker pengarna till? Försök förändra din situation så att det är du som har kontrollen över din ekonomi och inte din ekonomi som har kontrollen över dig.

Din buffert – utrymme till det du vill Ditt nätverk – frågvis och hjälpsam Ditt nätverk av familj, vänner och andra kontakter är ditt skyddsnät. Våga använda det. Fråga dina vänner – hur har de gjort för att hitta balans i livet och förverkliga några av sina drömmar? Genom att prata med andra får man hjälp och kunskap. Hur ser ditt nätverk ut och vem skulle kunna hjälpa dig om det kniper?

Tips till dig som är orolig för din ekonomi. Om du har svårt att betala, var aktiv själv. Ta kontakt med dem du är skyldig pengar och försök komma överens om hur betalningen ska gå till. Ring Kronofogden, 0771-73 73 00. Vi ger vägledning kring din ekonomiska situation och du kan vara anonym. Om du har skulder som du har haft länge och som du inte betala tillbaka kan du ta reda på om det finns förutsättningar för dig att få skuldsanering. Läs mer på www.kronofogden.se/skuldsanering Prioritera alltid att betala hyran, försäkringar, el och mat. Handla inte för pengar du inte har. Om du handlar på avbetalning ska du vara säker på att du kom mer att ha pengar att betala med under hela perioden som avbetalningen löper.

En buffert ger marginaler när något oförutsett inträffar. Den gör så att du inte behöver handla för pengar du inte har och innebär att du kanske hinner ställa om din ekonomi om inkomsterna minskar vid t ex sjukdom eller arbetslöshet. En buffert ger dig långsiktighet i ekonomin. Det handlar att få in vanan att spara något men också att spara in på utgifter genom att se över avtal.

Här kommer några nyttiga länkar: Kronofogden.se/Snabbguideskulder Här får du reda på vad som händer när en skuld kommer till Kronofogden och vad du kan tänka på om du får svårt att betala en räkning. Kronofogden.se/CashisQueen Här finns redskap så att du kan få balans i din ekonomi, nyttiga länkar och berättelser från verkligheten. Konsumentverket.se/budgetkalkylen Lättanvänt budgetverktyg där du bara fyller i dina siffror. Konsumenternas.se Här kan du vägledning kring elmarknaden, bank- och försäkringar. OmBoende.se Här hittar du det mesta som rör ditt boende oavsett om du letar, hyr eller har köpt bostad.

Är du är orolig för din ekonomi finns det hjälp att få. Ring oss på Kronofogden 0771-73 73 00.


Denna bilaga är en annons från

12

Aktiesparande

Aktiespararen är fortfarande man över 50 år

– Vi har cirka 70 000 medlemmar av olika slag, säger Aktiespararnas vd Günther Mårder. Oftast är det en person som har tid och intresse för sitt sparande. De flesta är över femtio år och män. Jag tror att det beror på att män fortfarande har makten över investeringarna i en familj medan forskning visar att kvinnor tar de flesta andra ekonomiska beslut. Aktiespararna bedriver verksamhet inom flera områden. Man bevakar bolagsstämmor, arbetar med lobbyverksamhet, är drivande i självreglerings- och corporate governance-frågor på börs- och värdepap-

Generellt arbetar vi för att förbättra klimatet för aktier och finansiellt ägande,

persmarknaden, medverkar i statliga utredningar och referensgrupper samt ingår i olika internationella nätverk och organisationer. I föreningens tidning ger man råd, bedriver opinionsbildning och utbildning. – Generellt arbetar vi för att förbättra klimatet för aktier och finansiellt ägande, säger Günther Mårder. Ett exempel på hur vi kan påverka är det nya investeringssparkonto som ligger på förslag hos regeringen. Idén är vår i grunden men det förslag som läggs fram är tyvärr skattemässigt annorlunda än vår grundidé. Medlemskap i föreningen ger också

aktiejuridisk rådgivning, tillgång till kurser i aktiekunskap. För de under 28 år som är intresserade av att spara i aktier har man ett ungdomsförbund – Unga aktiesparare – som bildades 1990. Men specifika råd vill han inte ge. – Jag har två generella råd, säger Günther Mårder. Att äga aktier är på lång sikt fortfarande den bästa sparformen och eftersom alla svenskar indirekt äger aktier via PPM kan man antingen lära man sig hur man

Alternativen är få

motivet i minst 2 år ytterligare. Börsen går sannolikt upp 1-2 år till.

Spanien är ett exempel på land som lever lite farligt.

Det har varit en skakig tid för börserna och ak­ tiemarknaderna de senaste åren. Dina Pengar har pratat med P-O Nilsson på Prior och Nils­ son Fond- och Kapitalförvaltning som ger sin syn på aktiemarknaden den närmaste tiden.

 Var finns riskerna?

 Vilka branscher och sektorer ska man satsa på?

 Hur ser ni på aktiemarknaden det närmaste halvåret/året?

– Vi är fortsatt positiva på grund av det låga ränteläget och den starka världskonjunkturen, säger P-O Nilsson. Alternativen till aktier är få för tillfället. Kina är med största sannolikhet loko-

– De finns på ett par plan, säger P-O Nilsson. Det kan bli en lång och varaktig period med oro och instabilitet i Nordafrika som kan påverka oljepriset uppåt. En sådan situation skulle sänka världstillväxten mer än vad som finns i dagens prognoser. Fortfarande finns det också efterdyningar av finanskrisen i några länder där bankerna fortfarande har dåliga balansräkningar. De bankerna kommer att behöva nyemissioner och

– Generellt ska man försöka hitta och äga aktier i branscher och bolag där vinsterna är stigande, säger P-O Nilsson. Där man kan se att analytiker och förvaltare fortfarande kan bli överraskade över resultaten och tvingas höja vinstprognoserna på de rapporterande företagen. Banksektorn ser generellt bra ut och en del verkstadsbolag kommer överraska rejält på uppsidan. 

Aktiv förvaltning. Det gör skillnad. www.didnergerge.se Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

handlar med aktier själva eller så lär man sig hur man ska köpa upp tjänster av andra. Skälet till det är att den som överlåter åt andra betalar avgifter och dessa avgifter tär på kapitalet. – Om man räknar med en 10-procentig avkastning över 30 år, och en förvaltningsavgift på 1,55 procent så innebär det att hälften av värdeökningen går till förvaltaren, säger Günther Mårder. Ett sätt att se vad en fond kostar

är att titta på TKA – Total Kostnads Andel, som är summan av alla kostnader i fonden per år i procent av den genomsnittliga förmögenheten. Günther Mårder menar att för den som är måttligt intresserad kan det vara vist att satsa sina pengar i indexfonder, som följer börsens index och därför inte har lika höga förvaltningskostnader. Eller satsa på att köpa aktier i företag som har som affärsidé att äga aktier i andra bolag. Det finns ett antal sådana. – På så vis slipper man förvaltningsavgift och samtidigt får du indirekt ett ägande i de flesta svenska bolag, säger Günther Mårder. 

Foto: Fredrik Hjerling

Aktiespararna bildades 1969. Sedan dess arbetar de för att skapa bästa möjliga förutsätt­ ningar för aktiesparande de medlemmar som vill spara sina pengar i marknadsnoterade ak­ tier, aktiefonder och andra ak­ tierelaterade värdepapper.

Foto: Fredrik Stehn

P-O Nilsson på Prior och Nilsson Fond och Kapitalförvaltning tror på en fortsatt börsuppgång de närmaste två åren. Mycket beroende på det låga ränteläget.


Denna bilaga är en annons från

Fonder är den bästa

uppfinningen Fondbolagens förening är en branschorganisation som ska ta tillvara fondspararnas och fond­ bolagens intressen. Idag repre­ senterar den alltifrån svenska banker till utländska fondbolag.

kommit under senare år, säger Pia Nilsson. Just nu är de den vanligaste sparformen tätt följd av Sverigefonder. Men man ska komma ihåg att tillväxtfonder kan ge hög avkastning men de innebär också en större risk.

Föreningen vill verka för en sund marknad med stabila spelregler för både fondbolag och fondsparare. Föreningen har 36 medlemsbolag som på olika sätt finns på den svenska marknaden för fondhandel. – Vid starten för 32 år sedan var endast fyra banker med, säger Fondbolagens vd Pia Nilsson. Nu representerar våra medlemmar 90 procent av fondsparandet i Sverige. Man är också kontaktorgan gentemot myndigheter, politiker och andra intressenter. Man ger även råd till föreningens medlemmar och ordnar seminarier och utbildningar i aktuella ämnen.

Alla affärer med fonder och aktier innebär en risk. Det är inte alltid så lätt att jämföra fonder eller förstå innehållet i de faktablad som finns men nu ska det bli ändring på det.

– Jag tycker att fonder är den bästa uppfinningen på sparmarknaden, säger Pia Nilsson. Alla kan vara med! Det kvittar om man har mycket eller lite pengar man kan ändå göra affärer i hela världen och få del av den globala värdeökningen. Föreningen verkar för god information till allmänheten och vill ge en rättvisande bild av fondsparande i media. Dessutom tar man fram statistik, rapporter och undersökningar kring fondmarknaden i Sverige. Det betyder att man dagligen samlar in, systematiserar och distribuerar andelskurser för cirka 3 400 fonder och sänder informationen till fyra olika distributörer. Därför vet man också vad som sker på marknaden. – Tillväxtfonder är en form som

– Från och med nästa år ska alla faktablad i hela EU vara likadana. Det ska finnas en riskindikator från nivå 1 till 7, säger Pia Nilsson. Det ska också finnas staplar som visar avkastningen de senaste 10 åren. Som avslutning rekommenderar Pia Nilsson webbsidan fondkollen.se. Där kan du få information kring hur du ska tänka när du placerar dina pengar. 

Trygghet och hög avkastning går inte att förena, säger Pia Nilsson. Därför är det viktigt att tänka igenom på hur lång tid man vill spara och vilken typ av fond man vill satsa på.

13

Hallå där Anders Hallberg, VD och ansvarig förvaltare av HealthInvest Partners AB: s fonder. Bolaget satsar på läkemedelsfonder.

Den amerikanska läkemedelsmarknaden kommer att växa och i Kina bygger man ut infrastrukturen inom sektorn med 2000 sjukhus på tre år, säger Anders Hallberg, vd på HealthInvest Partners AB. Foto: HealthInvest

   Hur avgör man om man ska in­ vestera i aktiefonder eller avvakta?

– Aktier går både upp och ned, dock ska aktier vara ett obligatoriskt inslag i ett långsiktigt sparande. Om man själv inte har tid eller intresse av att investera i enskilda aktier, kan aktiefonder vara ett bra alternativ. Då får man automatiskt riskspridning och förhoppningsvis en bra avkastning, om förvaltaren lyckas med sin investeringsfilosofi. Man ska också sprida sitt ägande bland olika fonder för att ytterligare minska risken.    Varför är det bra med läke­ medelsfonder?

– Företagen inom hälso- och sjukvårdsbranschen drivs framåt av den snabba utvecklingen av medicinska teknologier, en kraftig ökning av antalet äldre i världen samt ett ökat välstånd i utvecklingsländerna, framförallt i Asien. Riskerna i branschen är lägre då företagen är relativt kon-

junkturokänsliga eftersom sjukdomar måste behandlas oavsett läget i världsekonomin. Dessa faktorer tycker vi talar för sektorn. – Man kan investera direkt i enskilda aktier men många av de mest spännande företagen inom sektorn finns utanför Norden. Det gör att läkemedelsfonder är ett bekvämt sätt att få del i sektorns utveckling. Även för en relativt duktig investerare som har tillgång till den globala aktiemarknaden kan det finnas skäl att välja en läkemedelsfond, då läkemedelsförvaltare har tillgång till relativt unika verktyg för att utvärdera bolagen i sektorn. På HealthInvest använder vi till exempelvis oss av konsulter för att utvärdera företagens produkter och har tillgång till relativt dyra databaser, vilket kan vara svårt för en investerare att komma åt.    Hur ser framtiden ut för seg­ mentet?

– Vi bedömer att efterfrågan ser bättre ut än på länge. Den amerikanska marknaden, som är den största och mest lönsamma för hälso- och sjukvårdsföretagen, kommer att växa betydligt snabbare under 2011. Dessutom har president Obama drivit igenom en sjukvårdsreform som innebär att ytterligare 30 miljoner amerikaner kommer att få tillgång till sjukvård 2014 och det kommer att snabba upp tillväxten ännu mer. – Den asiatiska marknaden växer också väldigt snabbt då många asiatiska länder nu bygger ut sin infrastruktur inom sektorn. Exempelvis kommer Kina under de kommande tre åren att bygga cirka 2 000 nya sjukhus, vilket kan jämföras med Sverige som idag har totalt cirka 80. Redan i år kommer Kina vara världens tredje största läkemedelsmarknad. Den asiatiska exponeringen är en viktig faktor för oss när vi väljer vilka företag som vi investerar i för våra fonder. 


Denna bilaga är en annons från

14

Plus Bolån

Fyra mäklarkedjor med eget bolån Att banker köper upp mäklarbolag är ingen ovanlig strategi. Men att fyra fastighetsmäklar­ kedjor, dessutom konkurrenter till vardags, star­ tar en bolåneverksamhet är desto mer sällsynt, till och med unikt. Notar, Svenska Mäklarhuset, Södermäklarna och Widerlöv & Co driver tillsam­ mans ”Plus Bolån”, genom det samägda bolaget MA2 AB. Plus Bolån erbjuder bolån, handpen­ ningslån, överbryggningslån och privatlån genom kreditgivaren SBAB. VD Lars Fordner förklarar fördelarna med Plus Bolån; – Genom att erbjuda bostadsspekulanter, köpare och säljare smidiga och enkla processer, fyller vi ett stort behov på marknaden. Vi kortar ner tiden det tar att få lånelöfte och låneansökan behandlad avsevärt, säger han. Ökad kundnytta har varit i fokus när Plus Bolån bildades av ovanstående bolag. Genom att skapa en ny typ av aktör, som motpol till de aktörer som är bankägda, hoppas man kunna stärka sin konkurrenskraft och samtidigt erbjuda kunderna en efterfrågad tjänst. Henrik Rundgren, vice VD på Notar, fyller i: – Initiativet till Plus Bolån är 100

Som en renodlad specialist på bolån, kan vi helt enkelt hjälpa köpare och säljare snabbare.

procent kunddrivet! Det har blivit allt vanligare, framförallt på ”snabba” marknader som i Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen, att kunden i mötet med fastighetsmäklaren frågar ”har ni egen bank?” och ”har ni egna bolånelösningar?”. Det är med andra ord ingen slump som skapat Plus Bolån, utan snarare en naturlig utveckling när krävande köpare, säljare och bostadsspekulanter förväntar sig mervärden och kringtjänster. Den stora fördelen är att bolåneprocessen nu kan bli snabb, smidig och enkel, menar Lars Fordner. – Att kunna få allt omhändertaget vid samma tidpunkt uppskattas av kunden. Det är också positivt med det nära samarbete vi har med fastighetsmäklarna, som borgar för hög kunskap om olika bostadsobjekt. – På många sätt fyller vi igen de luckor som de stora aktörerna lämnar öppna på marknaden, inte minst vad det gäller tillgänglighet. Det vanliga idag, är att kunden ofta har en specifik kontakt på banken. Är den personen tillfälligt borta kan det vara svårt att diskutera olika bolåneärenden med någon annan person på banken. När en kund tar kontakt med Plus Bolån kan samtliga bolånerådgivare hjälpa denne, vilket innebär att kunden inte i beroendeställning till en specifik individ. Många får djupa veck i pannan inför tanken på bolån. Det är mycket att

vara införstådd med, främst när det gäller förstagångsköpare. – Den som ska köpa sin första bostad kanske inte känner till alla regler kring lånelöften, låneansökan och kostnader. Här kan vi erbjuda hjälp med praktiska frågor kring lånelöfte, hjälpa till att få den egna bostaden värderad med mera. På Plus Bolån har alla en gedigen erfarenhet av bolån och i nära dialog med mäklaren är vi med och stöttar bolåneprocessen hela vägen.

– Som en renodlad specialist på bolån, kan vi helt enkelt hjälpa köpare och säljare snabbare och smidigare än alternativen på marknaden! Hur har reaktionerna varit?

– Både slutkunder och de mäklarkontor vi samarbetar med, bekräftar samma sak: snabba processer för lånelöfte och löneansökan skapar väldigt smidiga bostadsaffärer, säger Lars Fordner. 

Nystartade Plus Bolån erbjuder snabba, enkla och smidiga bolånelösningar. ” Vi kortar ner tiden det tar att få lånelöfte och låneansökan behandlad avsevärt”, säger VD Lars Fordner. Foto: Plus Bolån

Från Fondbolaget med världens högst avkastande läkemedelsfond HealthInvest Partners lanserade vid årsskiftet sin första dagshandlade aktiefond inom hälso- och sjukvårdssektorn, HealthInvest Access Fund. Många investerare har efterfrågat en dagligt handlad fond då våra övriga fonder endast är månadshandlade. Fonden finns även tillgänglig för investering via PPM, nummer 255836.

HealthInvest Access Fund bygger på investeringsfilosofin från vår månatligt handlade läkemedelsfond - HealthInvest Value Fund. Detta känns naturligt, då HealthInvest Value Fund sedan starten är den fond som har haft högst avkastning bland alla globala läkemedelsfonder enligt Morningstar. HealthInvest Value Fund, som startades den 1 januari 2009, har stigit med över 105 procent, jämfört med cirka 10 procent för kategorin healthcare-fonder. healthca Fondens investeringsfokus är små- och medelstora företag inom hälso- och sjukvårdsområdet. Fondens förmåga att generera överavkastning bygger på principen att fondbolaget har större resurser jämfört med de privatpersoner som investerar i mindre bolag. Fondbolaget har till exempel samarbeten med externa konsultorganisationer, tillgång till relativt dyra databaser och en disciplinerad investeringsprocess samt ett externt erkänt förvaltningsteam. Jämfört med Value Fund kan Access Fund köpas och säljas av investerare dagligen, har en lägre insättningströskel samt att fonden inte kommer att investera i de allra minsta bolagen inom healthcare-sektorn, det vill säga har en lägre likviditetsrisk.

FAKTARUTA: Handlas Dagligen Förvaltningsavgift 1% Prestationsbaserad avgift 20% av avkastningen över 5% årlig avkastning Köp- och säljavgift 0% Minsta köp 5 000 SEK Minsta månadsspar 500 SEK Risk Medel Fondens startdatum 30 december 2010 Förvaltare Anders Hallberg Hemsida www.healthinvest.se E-mail info@healthinvest.se

Det finns inga garantier för att en investering i HealthInvest Access Fund inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Faktablad finns på fondbolagets hemsida och informationsbroschyr kan beställas från fondbolaget.


Evli European High Yield Högre risk

Evli European Investment Grade Lägre risk

Evli Corporate Bond Medelhög risk

RÄNTA PÅ RÄNTA PÅ RÄNTA Livet är mer än bara aktier. Vår strävan är att äga rätt europeiska räntepapper. Och vår affärsidé är lika enkel; lokal förankring, analys och erfarenhet är receptet för framgångsrikt ägande. Bra fonder kort och gott. Vi finns på flera fondtorg och PPM. Gå in på www.evlifonder.se eller ring 08-4078150

Investment Banking & Wealth Management

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.


Denna bilaga är en annons från

16

Contract For Difference

”Börja handla i mindre skala” CFD står för Contract For Difference och kan enkelt förklaras som ett sorts instrument som låter en investera i prisförändring på någon form av börshandlat värdepapper (till exempel en aktie).

John Lönnqvist arbetar som marknadsanalytiker på IG Markets Sverige och kan det mesta om detta relativt nya derivatinstrument: – I stället för att du köper en aktie, råvara, valuta eller index direkt på börsen så köper du ett kontrakt som med samma pris exakt följer till exempel Volvo, olja eller OMXS30. Fördelen med CFD:s är att man kan få större procentuell vinst med en mindre insats. Men det finns fler vinster. John Lönnqvist förklarar: – Fördelen med CFD:s är att du inte behöver investera hela ditt kapital i den marknad du vill handla då du enbart betalar ett säkerhetskrav på det totala beloppet du vill investera. Vill du köpa Volvo för 100 000 kronor behöver du hos oss enbart ha 5000 kronor på ditt konto och det är det här som kallas hävstångseffekt.

Är man intresserad av att handla med CFD så är det inte så svårt som det i förstone kan verka. – CFD:s kan låta krångligt men är i själva verket väldigt lätt att förstå sig på när man väl handlar, berättar John Lönnqvist. Det är gratis att öppna konto hos IG Markets, du kan till och med träna på ett demokonto innan du sätter igång. Våra kunder handlar genom en handelsplattform där de har all information de behöver i form av orderläggning, charts, teknisk analys och nyheter. Vad är då det viktigaste att tänka på om man ska ge sig in CFD-handeln? John Lönnqvist ger några goda råd: – Börja handla i mindre skala, gå sakta men säkert fram och bygg dig upp till en nivå där du känner dig bekväm med din handel. Då CFD:s har en inbyggd hävstångseffekt så måste man vara medveten om den ökade risk detta kan innebära om man är oförsiktig. Vi har flera olika sätt där vi hjälper våra kunder med detta. 

Börja handla i mindre skala, gå sakta men säkert fram och bygg dig upp till en nivå där du känner dig bekväm med din handel. Foto: Svilen Milev/SXC


Denna bilaga är en annons från

17

Pensionssparande

”Ju mer man jobbar – desto mer pension”

Från den 1 januari 2010 finns det inte längre något som heter PPM, nu är det Pen­ sionsmyndigheten som har hand om våra pensioner. I ett pressmeddelande från ifjol konstaterade socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson att regeringen ville förenkla för alla som har frågor i ärendet: – Med den nya myndigheten blir det tydligare vart personer skall vända sig när de har frågor kring eller behöver hjälp med sin pension. Det är alltså till Pensionsmyndigheten som man ska vända sig till om man har frågor om sin pension. Då gör vi det! Till att börja med har de en fyllig och uttömmande hemsida (www.pensionsmyndigheten.se) där man får hjälp med det mesta. Skulle det inte räcka kan man alltid ringa deras kundservice för att få personlig hjälp.

Jag tar själv kontakt med Sten Eriksson, kommunikationschef på Pensionsmyndigheten, för att ställa några frågor om hur man ska pensionsspara, få lite tips och rekommendationer. Han börjar med att försäkra mig om att det här med pensionen inte är så krångligt som många gör det till: – Man behöver inte göra det svårare än det är. Det grundläggande är att man jobbar, ju mer man jobbar desto mer pension får man. Sedan ska man se till att jobba vitt, den som betalar skatt tjänar också in till pension. Och till sist: se till att man har en tjänstepension på jobbet. Då har man uppfyllt det mesta och viktigaste. Tre viktiga punkter således: jobba, jobba vitt och ha tjänstepensionen säkrad. Men när man väl uppfyllt de här tre basala kraven så är det dags att välja hur premiepensionen ska förvaltas, det är väl krångligt? Icke, även här tycker Sten Eriksson att man ska slappna av och ta det med ro:

– När det gäller premiepensionssparandet, som det kallas, så kan man lägga sig på valfri nivå. Man behöver inte göra egna val, man kan ta förvalet, sjunde AP-fonden. Den är ett bra val om man känner att man inte har tid eller lust. Så kan man ägna sig åt annat här i livet. Sjunde AP-fonden har dessutom moderniserats sedan ifjol. Sten Eriksson förklarar: –  Sedan i maj ifjol tar sjunde APfonden hänsyn till riskerna i sparandet beroende på vilken ålder man är i. När man är äldre och närmar sig pensionen så vill man gärna ha lägre risk. I sjunde AP-fondens Såfa trappas risken ned automatiskt ju äldre du blir, från 56 år. Det visar sig alltså att man kan lita

på förvalet när det gäller den delen av pensionen där man själv ska avgöra förvaltningen. Men man kan naturligtvis också göra ett aktivt val. – Är man intresserad så finns det mycket bra möjligheter att göra egna val, försäkrar Sten Eriksson. Vi har över åttahundra fonder att välja bland. Om man då har bestämt sig för att välja själv så finns det tre viktiga punkter att hålla i minnet. Sten Eriksson igen: – Det allra viktigaste är vilken risk man är beredd att ta. Är man ung är man kanske villig att ta en större risk. Man får såklart se det på längre sikt, det handlar om 30-40 år. Historiskt

DIN EGEN GULDRESERV

inansorolig för ditt sparkapital? Investera i fysiskt guld så sover du lite bättre om nätterna. En klok rekommendation är att ha cirka 10 procent guld i sin sparportfölj, vid sidan av aktier och obligationer. Guld har en inbyggd säkerhet och är historiskt sett en trygg sparform. Hos Guldcentralen är det enkelt att köpa och sälja guld. Momsfritt och problemfritt! Vi är en seriös aktör och ett av Sveriges ledande företag inom handel med investeringsguld.Våra kunder är allt från småsparare som köper guldmynt och mindre guldtackor till privatpersoner och företag som investerar i 12,5 kilos guldtackor. Kontakta oss så berättar vi mer om det ädla guldet. Tel 08- 410 515 90

info@guldcentralen.se

www.guldcentralen.se

sett har aktiemarknaden gett bäst avkastning när det gäller så långa perioder. Därefter tittar man på hur många år man har kvar till pensionen, det gäller att planera sina val efter vart man är i livet. Till sist så ska man kolla så att man väljer en fond som inte har så hög avgift, fonderna kostar olika att teckna sig för. Sten Eriksson avråder dock bestämt från förvaltningstjänster: – Ja, jag direkt avråda från att betala för en så kallad förvaltningstjänst, där ett företag eller en bank väljer dina premiepensionsfonder åt dig. Detta kostar vanligen mellan 500 och 700 kronor om året, och det är mycket liten chans att de aktörerna ska lyckas så pass mycket bättre att du får tillbaka de pengarna. Välj själv i stället. Själva förfarandet när man väljer är

inte alls svårt. Enklast är att beställa en personlig kod på Pensionsmyndighetens hemsida. Med koden kan man logga in och byta sina foner på hemsidan. Det som kan vara knepigt är att räkna ut hela ens pension. Men Sten Eriksson har råd: – Det enklaste är att beställa sin personliga kod på vår hemsida. Med koden går man in på Min Pension (www.minpension.se), som är en samarbetssida mellan staten och pensionsbolagen, och registrerar sig. Efter några dagar kan få man besked om hela sin pension, inklusive tjänstepensionen. 


Denna bilaga är en annons från

18

Guldcentralen

Skapa din egen guldreserv Guld har fascinerat i tusentals år. Ädelmetallen har i alla tider varit en symbol för rikedom och stabilitet. Idag väljer också allt fler väljer att lägga en del av sitt sparande i guld.

Ädelmetallen kan fungera som en säker försäkring mot ekonomisk instabilitet, en effektiv riskminskare. – Vi brukar rekommendera att man har cirka 10 procent guld i den privata sparportföljen, det ger en trygg bas, säger Christer Granath, VD på Guldcentralen. Företaget är ett av Skandinaviens äldsta ädelmetallföretag och har funnits sedan tidigt 1950-tal. Från början var man Riksbankens kontrollorgan över guldhandeln i Sverige. Idag är man ett privat bolag inom K.A Rasmussen-koncernen.    Vem är det som köper guld från er?

Guldprodukter: •

Nypräglade tackor & Cirkulerade tackor. Samtliga investeringstackor har renheten 999,9 och är godkända handelstackor med ”Good Delivery Status”. Handel med investeringsguld är undantaget från moms.

Guldmynt Priset är baserat på den mängd rent guld som myntet innehåller. Som investeringsguld räknas mynt som har en renhet av minst 900 tusendelar.

Skogsfond AB

– Det är nog främst privatpersoner, allt från småsparare till personer som investerar flera miljoner. Allt fler företag vänder sig också till oss, säger Christer Granath. Guldcentralen har sedan 2005 ökat sin omsättning från 19 miljoner till 137 miljoner. Ädelmetallen har haft en gynnsam prisutveckling och allt fler svenskar väljer att lägga en del av sitt sparande i guld. Inte minst i ekonomiska orostider lockar de stabila ädelmetallerna. Hos Guldcentralen köper man sitt guld rent fysiskt i form av tackor och mynt. – Vi har guld för alla plånböcker. Den undre gränsen ligger idag på cirka 779 kr för två gram, säger Christer Granath.

   Hur går det till?

– Man vänder sig till oss och vi kommer överens om kvantitet och pris. Pengarna sätter man sedan in på vårt bankkonto och när de är på plats levererar vi guldet till kunden. Antingen med assurerad värdepost/ rek eller att vi meddelar var guldet finns för avhämtning. Guldcentralen köper även guld, priset varierar beroende på aktuellt världsmarknadspris. – Vår koncern hanterar cirka 5-6 ton guld om året och handlar även i andra ädelmetaller som silver, platina, palladium och rhodium, säger Christer Granath. 

Christer Granath, VD Guldcentralen.

EN STADIGT VÄXANDE PLACERING BILDEN ÄR TAGEN PÅ TECTONAS PLANTAGE I APRIL 2011. MÄNNISKORNA PÅ BILDEN HAR INVESTERAT I DETTA TEAKPLANTAGE SOM PLANTERADES 2008.

Sista teckningsdag 30 juni 2011

EN TILLVÄXT PÅ 12 % PER ÅR ÄR MÖJLIG TACK VARE ATT TEAKTRÄDEN VÄXER FYRA GÅNGER SNABBARE ÄN EN SVENSK GRAN, MEDAN VIRKESVÄRDET ÄR 7 GÅNGER HÖGRE. Riskbedömning: Alla investeringar innebär alltid en risk. Din investering kan såväl öka som minska i värde och du kan förlora hela det investerade beloppet. Tectonas Skogsfond AB (publ) kan inte råda över ändrade marknadsförhållanden och omvärldsfaktorer. Vi uppmanar alla intressenter att göra en egen riskbedömning. Kontakta oss för mer information eller gå in på vår hemsida www.tectona.se

Tectonas Skogsfond AB • Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm • Telefon: 08 586 107 58 • Fax: 070 711 66 23 E-post: info@tectona.se • www.tectona.se


Vi satsar på mamma! Jayjanthi öppnade ett grönsaksstånd. Nu går dottern Sudha i skolan. Så fungerar hjälp till självhjälp. Visst vill du vara med?

Om du vill bidra:

Ge valfri gåva via pg 90 00 21-7 Skriv ”starthjälp” på talongen. SMS:a START50 till 729 30 så skänker du 50 kr. Det blir en bra början.

Läkarmissionen arbetar för att förändra framtiden för utsatta människor. Genom våra insatser får hundratusentals människor chans till en bättre framtid. Tack vare vårt nätverk med lokala samarbetspartners når vi ut med hjälpen på plats. Läkarmissionen startades redan 1958 och vår verksamhet granskas regelbundet av Svensk insamlingskontroll. Därför kan du känna dig trygg med att den allra största delen av din gåva går till den direkta hjälpinsatsen. Läs mer på lakarmissionen.se.

Förändrar framtiden för utsatta människor


Denna bilaga är en annons från

Elbolag Foto: SXC

Jämför Vinnare av Pegasus-priset 2010 Vinnare av Centerns miljöpris 2010 Vinnare av Solna Stads miljöpris 2007

elbolagen och ställ krav!

Gör en ordentlig marknadsundersökning. Ring runt till olika elbolag. Ställ krav! Det är några av de råd Anna Fridén, informationschef på Energimyndigheten, vill ge till de elkunder som ännu inte gjort ett aktivt val av elbolag. – Om du till exempel vill kunna köra din tvättmaskin på natten fråga då om de kan ge ett lägre elpris nattetid. Sådana frågor tvingar elhandlarna att bli mer uppfinningsrika. Givetvis ska man som elkund också jämföra priser och se över sin egen el­ förbrukning. – Det är jätteviktigt eftersom du bara betalar för de kilowattimmar du faktiskt använder.    Är konsumenter överlag för dåli­ ga på att ställa krav på sitt elbolag?

– Det är ganska många som har kvar de avtal som de hade före avregleringen.    Var avregleringen positiv?

– Jag tror att avregleringen har synliggjort för konsumenterna att el faktiskt kostar. Före reformen betalade vi ju en hel del av kostnaden för el via skattesedeln. Jag tror inte att det alternativet hade varit bättre.    Hur skapar man en effektiv och hållbar energianvändning?

– Det handlar om att vara en aktiv kund, tänk efter vad du använder din energi till så att du inte använder el i onödan.    Är vi slösaktiga i vår elanvändning?

– Jag är helt övertygad om att vi kan använda el effektivare. Men det sker hela tiden en successiv förbättring mot en lägre elförbrukning.

   Vilka är våra de värsta eltjuvarna i hushållen?

– Det är svårt att säga, men en sak som glöms bort är att vi ofta har många lampor i våra hem, och många små källor kan tillsammans ge stor effekt. Att se över de många små uttagen kan ge stor effekt på förbrukningen.    Kommer elpriserna att fortsätta stiga?

– Det är svårt att säga. Vi gör inga prognoser över elprisutvecklingen, men vi kan se att på lång sikt stiger de globala energipriserna.    Efterfrågar konsumenterna i stör­ re utsträckning grön el?

– Min bild är att svenska folket är väldigt miljömedvetna och intresserade av en hållbar utveckling för framtiden.    Kommer vi någonsin att kunna skrota kärnkraften och ersätta den med annan energi?

– Som det ser ut i dag har vi i Sverige en stor andel kärnkraft. Vi har samtidigt en kraftig tillväxt i elproduktion från förnybara energikällor som mycket väl kan komma att konkurrera med kärnkraften. 


Denna bilaga är en annons från

VI VET ATT OMSÄTTNINGEN BLAND SÄLJARE ÄR HÖG Vi försäkrar anställda och företagare i Sverige som aktivt utför försäljningsverksamhet av varor och tjänster

08-617 02 60

Två rekordkalla vintrar bidrar till högt elpris Två rekordkalla vintrar har satt fokus på elpriset. Många elkunder har förfasats över elräkningarna. – Vi har vattenmagasin i Norden som är på rekordlåga nivåer, vi har haft två kyliga vintrar i rad samtidigt som vi har haft problem med kärnkraften. Allt detta sammantaget har ju bidragit till höga priser, säger Magnus Thorstensson, marknadsanalytiker på Svensk Energi. I övrigt är han mycket förtegen om just elpriser. – Vi jobbar för våra medlemmars intressen, men vi har tagit ett strategiskt beslut att inte uttala oss eller spekulera om elpriset kommer att gå upp eller ner. Det beror dels på att ett sådant uttalande kan vara marknadsdrivande i sig dels att vi har 120 elhandelsbolag som alla gör sin bedömning av framtiden. Sedan avregleringen 1996 har skatten ökat från 9 till 28 öre per kilowattimme. – Vi betalar moms på skatten på elhandelspriset och utsläppsrätter

plus att vi har fått elcertifikat som också ligger på konsumenterna och som ska momsbeläggas så det har funnits en trend med stigande priser vilket också hänger samman med ökade klimat- och miljöambitioner, mindre utsläpp av koldioxid och ökad användning av förnybar elproduktion.

Egen sommarstuga i Norrland? Nu kan du köpa en sommarstuga på Bergeforsparken i Timrå, till ett pris du inte trodde var möjligt. Tack vare att stugan ägs som en bostadsrätt på en camping blir ditt fritidsboende både ekonomiskt, smart och avkopplande. Upplev fördelarna med att campa stadigt. Välkommen på visning!

PEL EXEM

Bergeforsparken, Timrå Antal rum: 2 Boarea: 23 m2 Pris från: 250 000 kr Månadsavgift: 1 456 kr

   Var det bra att elmarknaden avreglerades?

– Konkurrensutsatta marknader ger en effektiv prisbildning och det är bra både för plånböckerna och för miljön på lång sikt.    Har du några goda råd till kon­ sumenter som ska välja elbolag?

– Man ska tänka som när man väljer bolån. Vill jag sova gott om natten tar jag ett fast avtal, är jag däremot villig att ta fler risker satsar man på ett rörligt avtal. 

Välkommen på stugvisning på Bergeforsparken i Timrå 24 april kl 13-15 50 50 Anmäl dig till visning på tel. 0771-47 eller via epost: visning@bocamp.se mp.se För fler visningar och info besök boca


Denna bilaga är en annons från

22

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå

Läser du det

finstilta...

Alla räcker upp handen som läst de finstilta avtalen som följer till exempel ett banklån, kreditköp, pensionsavtal eller de 90 sidor som reglerar ett enkelt köp av en app till iPhone. Det är sannolikt inte en skog av händer som viftar i luften.

Varje dag sluts tusentals finansiella avtal och i de flesta fallen flyter det på, avgifter, räntor och amorteringar betalas. Det är när det uppstår en konflikt om vad man tror sig ha skrivit avtal om och vad man får som det kan uppstå problem. – Skriv inga avtal vid sittande bord, det vill säga köp inget som du inte förstår. Ställ frågor och ta reda på så mycket du kan, säger Kicki Westerståhl, chef för Konsumenternas Bankoch Finansbyrå. Konsumenternas Bank- och Finansbyrå är en opartisk byrå som finansieras av branschen som ett självreglerande organ. Uppdraget är att vägleda konsumenter. Hit kan man ringa eller mejla och få kostnadsfri vägledning kring en rad finansiella frågor som bostadslån, sparformer och pensioner. Det kan vara nog så knepigt att navigera rätt när man ska ta ett banklån, söka en kredit eller förstå ett fondavtal.

FAKTA •

Konsumenternas Bank- & finansbyrån är en stiftelse vars styrelse är tillsatt av Finansinspektionen, Konsumentverket, Svenska Bankföreningen, Fondbolagens Förening och Svenska Fondhandlareföreningen. Konsumenternas Försäkringsbyrå är en stiftelse vars styrelse är tillsatt av Konsumentverket, Finansinspektionen och Sveriges Försäkringsförbund

– Vi ger allmänna råd och kan om det behövs förklara rättsläget i en fråga, men vi kan inte agera som ombud, säger Kicki Westerståhl.    Vem är det som kontaktar er?

– I de allra flesta fall konsumenter. Det kan handla om ett kreditföretag som man inte känner till sedan tidigare och som man vill veta om man kan litea på. Och ofta har vi ärenden där man kanske tycker att man inte har fått rätt i en fråga och undrar vad som gäller. ”Kan dom verkligen göra så här?” Det är en vanlig fråga som rådgivarna får. Om du tar ett räntefritt lån när du handlar är det viktigt att du följer villkoren till punkt och pricka. Annars finns det en risk att du får ett sämre villkor än det ursprungliga räntefria villkoret.

– Vi har inga befogenheter att fatta beslut. Men vi återkopplar problem vi ser till branschen. Genom alla kontakter vi har med konsumenter så får vi också en bra bild av vad man i allmänhet klagar på. Vi träffar och informerar klagomålsansvariga på bankerna och kreditföretag. I vissa fall kan det handla om de rutiner man har som inte fungerar ut mot konsument. Den som kontaktar Konsumenterna kan vara anonym och rådgivarna har tystnadsplikt, man behöver inte tala om vem man är eller vilken bank det handlar om. Byrån gör en registrering av själva frågeställningen. – Samtalen hit handlar om hjälp till

självhjälp. Vi försöker peka på vad man kan göra härnäst. Ibland räcker det med ett samtal och det svar man fått från oss, ibland vill eller bör man gå vidare och då kan vi råda om hur man ska göra det. Låt de finansiella besluten ta den tid som behövs. Det finns faktiskt inga dumma frågor. Ta reda på vad som menas med låg eller hög risk, hur ser avgifterna ut osv. – Många är snälla och artiga och litar på sina rådgivare. Man tycker att man fått den information man behöver. Vilket man kanske har men man får samtidigt inte glömma att det alltid är en säljare man möter. En del produkter har så svåra namn att den som ringer oss inte kan förklara vad det är man har köpt. Det finns frågor som enligt Kicki Westerståhl är bra att alltid ställa. När det gäller risknivåer - vem är det som gjort bedömningen? Den värdeökning som kan ske - vad behöver hända för att man faktiskt ska tjäna dom pengarna och hur stor är risken att mitt kapital minskar eller till och med raderas ut. Det finns en stark ”konsumentsjäl” hos Konsumenternas Bank- och Finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå, som man kan vända sig till om det gäller frågor om försäkring. Vi tar mot alla frågor och försöker ge så bra vägledning som möjligt, säger Kicki Westerståhl. Kontakta via telefon 9-12 varje eller mejla till Konsumenternas. På www. konsumenternas.se hittar man en mängd tips och råd om bland annat bolånekalkyler, räntor, bil- och barnförsäkringar. 

Foto: Susanna Thorén

Vinn din egen GULDTACKA! Var med och tävla om en guldtacka! Skriv ner dina TRE BÄSTA SPARTIPS Första pris GULDTACKA (2g från Guldcentralen, värde ca 800 kr)

Andra och tredje pris en SPARGRIS (värde ca 150 kr) Så här gör du: Gå in på www.Q-publishing.se Där hittar du tävlingen och information om hur ska göra för att vara med och tävla.

A

IDE ! d fon ris

Vå r f å t t p har

B e s t A gg r e s ive l y M a n a g e d F u n d 2 0 1 1 * * MoneyMates värderingsprocess baseras på analys av fonder på den svenska marknaden under en 3-årsperiod (2007-12-31 till 2010-12-31)

Dagligt handlade fonder Minsta insättning 500 kr

www.pnfonder.se Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att andelsägare får tillbaka hela det investerade beloppet. För mer information om risk, se fondernas informationsbroschyrer.


Vi ger dig opartisk information och vägledning utan kostnad Vi hjälper dig som privatperson att: • Tolka villkor • Jämföra bank- och försäkringsprodukter • Gå vidare om du är missnöjd med ett beslut Läs mer på konsumenternas.se


Dina Pengar 2  

Dina Pengar 2

Advertisement