Page 8

Logisticon

Proceswater

Diverse kwaliteiten proceswater leverbaar Proceswater kent vele benamingen en kwaliteiten. Of het nu gaat om ultrapuur water, demiwater, koelwater, spoel- en waswater, brouwwater of andere kwaliteitsbenamingen, Logisticon levert u proceswater met de juiste kwaliteit en capaciteit.

Bronnen voor proceswater veranderen Door de stijgende prijs van leidingwater enerzijds en de kosten van afvalwaterbehandeling en lozing anderzijds wijken industriële bedrijven vaker uit naar alternatieven als bron voor proceswater. Oppervlaktewater, brak water, grondwater, zeewater en afvalwaterhergebruik komen steeds vaker in beeld voor de bereiding van proceswater. Door slimme combinaties te maken van technieken lukt het Logisticon om in steeds meer gevallen de totale kosten voor u zelfs omlaag te brengen.

Proceswaterbereiding tegen de laagst mogelijke kosten Kennis van en praktijkervaring met de waterzuiveringsprocessen zijn van groot belang om te komen tot het optimale ontwerp van behandelingstechnieken. Logisticon kan daarbij putten uit de operationele kennis die is opgedaan met het grote aantal verhuurinstallaties. Dankzij deze kennis kunnen wij installaties ontwerpen, bouwen en verkopen en u zo de laagst mogelijke kostencombinatie van investering, bediening en onderhoud bieden.

8/9

Logisticon brochure  
Logisticon brochure  
Advertisement