Page 5

Mede dankzij de beschikbaarheid van onderdelen uit onze verhuurvloot, kunnen we voor aantrekkelijke prijzen innovatieve oplossingen ontwikkelen en testen. Alleen of samen met anderen. Soms gebruikmakend van een bestaande techniek voor een nieuwe oplossing, een andere keer met een baanbrekend ontwerp dat we uitgebreid testen. Logisticon besteedt bij het ontwerp en de constructie zeer veel aandacht aan kwaliteit (ISO9001), veiligheid (QHSE en VCA**) en natuurlijk duurzaamheid en milieu (ISO14001 en de CO2-footprint). Ook staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel.

Heldere analyse vooraf, zuiver resultaat gewaarborgd Een grondige analyse van de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van het watersysteem is het vertrekpunt van onze projectaanpak. Daarna kunnen we met behulp van onderzoek in ons laboratorium en een aanvullende pilot bepalen hoe de gewenste waterkwaliteit te bereiken is. U krijgt hiermee vooraf een duidelijk beeld of uw vraag met zekerheid wordt ingevuld. Het gevolg is dat u een deskundige oplossing krijgt aangeboden, waarbinnen de randvoorwaarden zoals planning, kwaliteit, garantie, bouw en budget zijn vastgelegd.

Uitgebreide keuze in technieken Natuurlijk horen de conventionele technieken tot ons leveringspakket, maar wij beschikken ook over vernieuwende en innovatieve technieken. U kunt hierbij denken aan ultrafiltratie en nanofiltratie, luchtgespoelde omgekeerde osmose (AiRO), keramische membranen, aerobe en anaerobe MBR, pertractie, EDI, EDR en membraandestillatie. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Zuiver in water

Innovatief met aandacht voor kwaliteit, veiligheid en milieu

Logisticon brochure  
Logisticon brochure  
Advertisement