Page 16

Logisticon

Technieken voor waterbehandeling

Vele technieken voor waterbehandeling leverbaar Waterzuiveringstechnieken zijn in grote lijnen onder te verdelen in fysische, chemische en biologische methoden. Elke techniek heeft specifieke voor- en nadelen. Veelal is de beste oplossing een combinatie van deze technieken.

Biologische zuiveringen Bekende traditionele technieken voor verwijdering van onder andere organische stoffen en stikstofverbindingen zijn bijvoorbeeld actiefslib-reactoren, slib-op-drager-systemen en bio-reactoren. Innovatieve biologische zuiveringstechnieken zijn bijvoorbeeld de Nereda®-korrelreactoren of de-ammonificatie-reactoren die de anammoxbacteriën gebruiken. Deze technieken kunnen energiebesparingen opleveren van meer dan 40%. Een andere toepassing is Membraan Bio Reactoren (MBR), een combinatie van een biologische zuivering en membraanfiltratie. Behalve bij industriële afvalwaterzuivering, wordt deze MBR ook ingezet bij afvalwaterhergebruik.

Bezinking, filtratie en membraantechnologie Vanaf het begin heeft Logisticon fysische technologieën toegepast, zoals lamellenbezinking en filtratie. Bekend zijn de discontinue zandfilters en multimedia-filters met zand/antraciet voor het filteren van grondwater, oppervlaktewater en afvalwater en continue filters zoals DynaSand voor het filteren van zwaar vervuild water. Nieuwere technieken zoals trommelfilters en discfilters worden steeds vaker toegepast. Daarnaast heeft Logisticon zich gespecialiseerd in membraantechnologie en past deze kennis toe in diverse sectoren. Wij leveren onder andere de volgende typen membraaninstallaties: MF, UF, MBR, NF, RO, EDI, EDR, keramische membranen, pertractie, membraandestillatie en membraanontgassing.

16 / 17

Logisticon brochure  
Advertisement