Page 10

Logisticon

Afvalwater

Afvalwater: steeds slimmer gezuiverd De zuivering van huishoudelijk afvalwater biedt steeds meer mogelijkheden voor energiebesparing en terugwinning van nutriënten. Bij industriële afvalwaterzuivering gaat verbetering van de effluentkwaliteit steeds vaker samen met afvalwaterhergebruik. Logisticon heeft zowel voor huishoudelijk als industrieel afvalwater de expertise in huis om duurzame zuiveringsoplossingen op maat te bieden.

Zuivere en energiezuinige oplossingen Watertechnologie is volop in ontwikkeling en wij daarom ook. Op het gebied van tertiaire zuiveringstechniek levert Logisticon vele installaties voor vergaande nitraat- en fosfaatverwijdering of voor de verlaging van zwevende stof, CZV en zware metalen. Bij diverse waterschappen installeerde Logisticon een nieuw merk fijnebellenbeluchting in combinatie met voorstuwers. Energiebesparingen tot 25% werden hiermee bereikt.

Voorop bij terugwinning energie en nutriënten Logisticon ontwerpt en bouwt zowel pilotinstallaties als full-scale-zuiveringsinstallaties. Wij ontwikkelen hierbij eigen systemen, maar bouwen ook technieken onder licentie. Denk hierbij aan de energiezuinige Nereda®-korrelslibreactoren, Demon®-reactoren

met

anammoxbacteriën,

fosfaatterugwinning met struvietkorrelreactoren en voorbehandelingsystemen voor extra biogas bij de vergisting van onder andere zuiveringsslib. U kunt hierbij op Logisticon rekenen als een gedegen en creatieve samenwerkingspartner.

Strengere lozingseisen en toch kosten verlagen De overheid stelt steeds hogere eisen aan lozing van (gezuiverd) afvalwater. Logisticon biedt oplossingen op maat voor de verlaging van zwevende stof, chemisch en biologisch zuurstofverbruik (CZV en BZV), nitraat, fosfaat, zware metalen, BTEX of andere verontreinigingen in het afvalwater. In combinatie met hergebruik of terugwinning van waardevolle stoffen is zelfs een verlaging van de totale kosten te bereiken.

10 / 11

Logisticon brochure  
Logisticon brochure  
Advertisement