Page 1

LOGISTICON water treatment


Ruim 25 jaar ervaring met waterbehandeling Logisticon Water Treatment b.v. ontwerpt en bouwt in eigen fabriek al ruim 25 jaar kwalitatief hoogstaande installaties voor een breed scala aan waterbehandelingtoepassingen. B캐voorbeeld voor de bereiding van drinkwater en proceswater, maar zeker ook voor zuivering van communaal en industrieel afvalwater. Daarnaast is Logisticon ook in de milieutechniek actief met de realisatie van grondwaterzuiverings- en grondwatersaneringsinstallaties. Alle installaties z캐n zowel via koop als huur inzetbaar. In deze documentatie leest u er alles over.


Zuiver in water

4/5

Drinkwater

6/7

Proceswater

8/9

Afvalwater

10 / 11

Milieutechnieken

12 / 13

Waterbehandeling in containers

14 / 15

Technieken voor waterbehandeling

16 / 17

Snel en flexibel huren

18 / 19


Logisticon

Zuiver in water

Ruime ervaring met zelf bouwen Met ruim 25 jaar ervaring bouwt Logisticon Water Treatment in eigen fabriek kwalitatief hoogstaande waterzuiveringsinstallaties. Deze worden in eigen beheer ontworpen en gebouwd voor vele toepassingen: drinkwaterbereiding, proces- en afvalwaterbehandeling, grondwaterzuivering, milieutechniek en waterhergebruik. Het zelf bouwen waarborgt de kwaliteit en betekent flexibiliteit. Dit zijn naast onze uitgebreide kennis en service organisatie de voornaamste redenen waarom klanten voor Logisticon kiezen.

Kleine en grote zuiveringsprojecten Het leveringsprogramma van Logisticon omvat kleine systemen, gebouwd op een frame of in een container, tot complete turnkey-projecten. Of het nu gaat om kleine installaties van 1 m3/h of grote installaties van meer dan 2000 m3/h, alle installaties worden afgeleverd met een hoge mate van precisie en kwaliteit. Onze serviceafdeling kan deze installaties voor u onderhouden en eventueel ook bedienen. Vraag gerust naar de mogelijkheden van verkoop, verhuur, outsourcing (DBFO) en operationele lease van onze waterzuiveringen.

Engineering, constructie en montage in één hand Uitgebreide kennis van onze medewerkers in een matrixorganisatie zorgt dat we voor uw project de juiste personen kunnen inschakelen. Wij maken voor u een compleet ontwerp of integreren delen in bestaande zuiveringen. Met disciplines op het gebied van procesontwerp, werktuigbouw, elektro- en besturingstechniek, worden onze projecten tot in detail in 3D uitgewerkt. We benutten de operationele kennis van onze service- en verhuurafdeling om naast een scherpe prijs de laagste Total Cost of Ownership (TCO) te onderbouwen. De complete installatie wordt in onze eigen fabriek geconstrueerd, gemonteerd en getest. Dankzij onze eigen productieafdelingen voor staal, roestvast staal, kunststof en samenbouw biedt Logisticon alle faciliteiten en toch maar één aanspreekpunt.

4/5


Mede dankzij de beschikbaarheid van onderdelen uit onze verhuurvloot, kunnen we voor aantrekkelijke prijzen innovatieve oplossingen ontwikkelen en testen. Alleen of samen met anderen. Soms gebruikmakend van een bestaande techniek voor een nieuwe oplossing, een andere keer met een baanbrekend ontwerp dat we uitgebreid testen. Logisticon besteedt bij het ontwerp en de constructie zeer veel aandacht aan kwaliteit (ISO9001), veiligheid (QHSE en VCA**) en natuurlijk duurzaamheid en milieu (ISO14001 en de CO2-footprint). Ook staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel.

Heldere analyse vooraf, zuiver resultaat gewaarborgd Een grondige analyse van de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van het watersysteem is het vertrekpunt van onze projectaanpak. Daarna kunnen we met behulp van onderzoek in ons laboratorium en een aanvullende pilot bepalen hoe de gewenste waterkwaliteit te bereiken is. U krijgt hiermee vooraf een duidelijk beeld of uw vraag met zekerheid wordt ingevuld. Het gevolg is dat u een deskundige oplossing krijgt aangeboden, waarbinnen de randvoorwaarden zoals planning, kwaliteit, garantie, bouw en budget zijn vastgelegd.

Uitgebreide keuze in technieken Natuurlijk horen de conventionele technieken tot ons leveringspakket, maar wij beschikken ook over vernieuwende en innovatieve technieken. U kunt hierbij denken aan ultrafiltratie en nanofiltratie, luchtgespoelde omgekeerde osmose (AiRO), keramische membranen, aerobe en anaerobe MBR, pertractie, EDI, EDR en membraandestillatie. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Zuiver in water

Innovatief met aandacht voor kwaliteit, veiligheid en milieu


Logisticon

Drinkwater

Ons drinkwater: veilig en leveringszeker Drinkwater is een eerste levensbehoefte en moet gegarandeerd veilig zijn. Deze hoge kwaliteit kunnen waterbedrijven bieden dankzij uitgebreid onderzoek en de inzet van vele installaties die grondwater, oppervlaktewater en - ook steeds vaker - brak water zuiveren tot schoon drinkwater. Dit gebeurt met traditionele technieken, maar ook steeds vaker met nieuwe technieken. Logisticon bouwt al deze drinkwaterinstallaties en levert al vele jaren hiervoor ook onderzoeken pilotinstallaties.

Nieuwbouw of renovatie In overleg werken we uw wensen voor nieuwbouw of renovatie uit tot een passend ontwerp. Met behulp van een 3D-weergave kunt u een gedetailleerde blik werpen op de toekomstige productie-installatie. U bent ervan verzekerd dat we de best mogelijke technologieën inzetten tegen de laagst mogelijke kosten. Daarbij worden veiligheid en continuering van de levering van drinkwater natuurlijk gewaarborgd.

Duurzaam en robuust Onze installaties voldoen aan alle wettelijke normen. Vanzelfsprekend gebruiken we duurzame materialen met de vereiste drinkwatercertificaten (KIWA/WRAS/DVGW, etcetera) en leveren wij BRL K-903 gecertificeerde opslag en dosering van chemicaliën. Logisticon kiest hierbij voor al haar installaties altijd voor duurzame materialen: veilig in het gebruik, robuust en onderhoudsvriendelijk.

6/7


Schoon en betrouwbaar

Drinkwater

Logisticon weet als geen ander hoe belangrijk schoon werken is. In elke stap van ons werkproces besteden wij aandacht aan hygiëne; van de keuze van producten, de aflevering van materialen, de bouw in onze fabriek tot installatie op locatie. Bovendien zorgen wij ervoor dat de drinkwaterproductie tijdens de werkzaamheden veilig doorgang kan vinden. We letten bijzonder op ‘schoon werken’ in de exploitatie. Daarbij trachten we altijd het gebruik van chemicaliën en energie tot een minimum te beperken.

Een keur aan technieken Logisticon biedt een brede set aan zuiveringstechnologie. Conventionele technieken zoals korrelreactoren voor ontharding of zandfilters voor het verwijderen van ijzer, mangaan en ammonium. Maar ook membraantechnologie om brak grondwater te zuiveren, waarbij omgekeerde osmose of nanofiltratie wordt ingezet. Als u innovatieve technieken wilt gebruiken, vindt u in Logisticon een meedenkende maar vooral creatieve partner. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ultrafiltratie, nanofiltratie, diafiltratie of anaerobe omgekeerde osmose. Welke technologie u ook kiest, in alle gevallen staat voor ons betrouwbaarheid en leveringszekerheid van de drinkwaterproductie voorop.

Over de grens Naast vele tevreden klanten onder Nederlandse waterbedrijven, wordt Logisticon steeds vaker ingeschakeld door buitenlandse klanten. Onze deskundigen kunnen voor elke plaats een passende installatie ontwerpen, bouwen en installeren, rekening houdend met de lokale situatie. Welke uitdaging u ook van ons verwacht, Logisticon is daarbij een meedenkende, oplossingsgerichte partner, die in elke situatie schoon drinkwater wil garanderen.


Logisticon

Proceswater

Diverse kwaliteiten proceswater leverbaar Proceswater kent vele benamingen en kwaliteiten. Of het nu gaat om ultrapuur water, demiwater, koelwater, spoel- en waswater, brouwwater of andere kwaliteitsbenamingen, Logisticon levert u proceswater met de juiste kwaliteit en capaciteit.

Bronnen voor proceswater veranderen Door de stijgende prijs van leidingwater enerzijds en de kosten van afvalwaterbehandeling en lozing anderzijds wijken industriële bedrijven vaker uit naar alternatieven als bron voor proceswater. Oppervlaktewater, brak water, grondwater, zeewater en afvalwaterhergebruik komen steeds vaker in beeld voor de bereiding van proceswater. Door slimme combinaties te maken van technieken lukt het Logisticon om in steeds meer gevallen de totale kosten voor u zelfs omlaag te brengen.

Proceswaterbereiding tegen de laagst mogelijke kosten Kennis van en praktijkervaring met de waterzuiveringsprocessen zijn van groot belang om te komen tot het optimale ontwerp van behandelingstechnieken. Logisticon kan daarbij putten uit de operationele kennis die is opgedaan met het grote aantal verhuurinstallaties. Dankzij deze kennis kunnen wij installaties ontwerpen, bouwen en verkopen en u zo de laagst mogelijke kostencombinatie van investering, bediening en onderhoud bieden.

8/9


Kwaliteitsstandaarden gebouwd worden dan die voor bijvoorbeeld de metaal-, papier-, textiel-, voedingsmiddelen- of semi-conductorindustrie. Logisticon heeft de kennis en gekwalificeerd personeel in dienst om aan alle specifieke kwaliteitsstandaarden en -eisen van onze klanten te voldoen.

Betrouwbaar en leveringszeker De betrouwbaarheid voor wat betreft kwaliteit en kwantiteit staat bij het ontwerp en de bouw centraal. Temeer omdat de kwaliteitseisen die aan het water gesteld worden vaak erg hoog liggen; van bijvoorbeeld absolute bacteriologische betrouwbaarheid tot aan ultrapuur water. Logisticon biedt op dit terrein klantspecifieke oplossingen voor zowel de kwaliteits- als de kwantiteitseisen die aan het proceswater worden gesteld.

Duurzaam proceswater uit afvalwater of koelwater Ook voor hergebruik van industrieel afvalwater of koelwater voor de productie van proceswater bent u bij Logisticon aan het juiste adres. Wij hebben zuiveringen ontworpen en gebouwd waarbij uit afvalwater demiwater, ketelvoedingswater en zelfs ultrapuur water geproduceerd wordt. Hierdoor snijdt het mes aan twee kanten. Er wordt minder water ingekocht en eveneens minder afvalwater geloosd. Met deze integrale waterzuiveringsaanpak verlaagt u de operationele kosten van uw bedrijfsvoering, levert u ook een belangrijke bijdrage aan het milieu en heeft u een duurzame productie van proceswater.

Proceswater

Installaties voor de (petro)chemische industrie moeten anders


Logisticon

Afvalwater

Afvalwater: steeds slimmer gezuiverd De zuivering van huishoudelijk afvalwater biedt steeds meer mogelijkheden voor energiebesparing en terugwinning van nutriënten. Bij industriële afvalwaterzuivering gaat verbetering van de effluentkwaliteit steeds vaker samen met afvalwaterhergebruik. Logisticon heeft zowel voor huishoudelijk als industrieel afvalwater de expertise in huis om duurzame zuiveringsoplossingen op maat te bieden.

Zuivere en energiezuinige oplossingen Watertechnologie is volop in ontwikkeling en wij daarom ook. Op het gebied van tertiaire zuiveringstechniek levert Logisticon vele installaties voor vergaande nitraat- en fosfaatverwijdering of voor de verlaging van zwevende stof, CZV en zware metalen. Bij diverse waterschappen installeerde Logisticon een nieuw merk fijnebellenbeluchting in combinatie met voorstuwers. Energiebesparingen tot 25% werden hiermee bereikt.

Voorop bij terugwinning energie en nutriënten Logisticon ontwerpt en bouwt zowel pilotinstallaties als full-scale-zuiveringsinstallaties. Wij ontwikkelen hierbij eigen systemen, maar bouwen ook technieken onder licentie. Denk hierbij aan de energiezuinige Nereda®-korrelslibreactoren, Demon®-reactoren

met

anammoxbacteriën,

fosfaatterugwinning met struvietkorrelreactoren en voorbehandelingsystemen voor extra biogas bij de vergisting van onder andere zuiveringsslib. U kunt hierbij op Logisticon rekenen als een gedegen en creatieve samenwerkingspartner.

Strengere lozingseisen en toch kosten verlagen De overheid stelt steeds hogere eisen aan lozing van (gezuiverd) afvalwater. Logisticon biedt oplossingen op maat voor de verlaging van zwevende stof, chemisch en biologisch zuurstofverbruik (CZV en BZV), nitraat, fosfaat, zware metalen, BTEX of andere verontreinigingen in het afvalwater. In combinatie met hergebruik of terugwinning van waardevolle stoffen is zelfs een verlaging van de totale kosten te bereiken.

10 / 11


Duurzame oplossingen en afvalwaterhergebruik waterhergebruik. Neem een project waarbij onze installaties effluent van een afvalwaterzuivering opwerken tot ultrapuur water voor hoogwaardige stoom in de olie-industrie of het gebruik van ondergedompelde UF-membraantechnologie voor het terugwinnen van afvalwater voor de productie van ketelvoedingswater. Logisticon is uw aanspreekpunt voor hergebruik van (gezuiverd) water in het productieproces en voor terugwinning van waardevolle stoffen.

Tijdelijke en definitieve oplossingen Op het gebied van afvalwater hebben wij naast nieuwbouw/verkoop ook een verhuurvloot met mobiele installaties die op korte termijn geïnstalleerd kunnen worden voor tijdelijke of semipermanente systemen bij een veranderde waterzuiveringsbehoefte. Maar ook bij calamiteiten of verscherpte lozingseisen kunnen wij snel de benodigde systemen leveren. Daarnaast lenen onze huurinstallaties en componenten zich bijzonder goed voor pilottesten. Uiteindelijk kunnen we met de bewezen technieken een definitieve zuivering ontwerpen en bouwen.

Een heldere oplossing Al meer dan vijfentwintig jaar bieden wij onze klanten in de huishoudelijke en industriële afvalwaterzuivering heldere en hoogwaardige oplossingen. Welk systeem u ook wenst, bij Logisticon kunt u zeker zijn van een (kosten)efficiënt en betrouwbaar zuiveringsproces. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Afvalwater

Logisticon levert steeds meer bijdragen aan duurzame oplossingen voor


Logisticon

Milieutechnieken

Milieutechnisch verantwoorde waterzuiveringen Logisticon biedt milieutechnisch en economisch verantwoorde waterzuiveringen, zowel voor tijdelijk als definitief gebruik. Deze installaties zijn gebruiksklaar en worden op elke mogelijke plaats, voorzien van moderne en beproefde milieutechnieken, ingezet. Variërend van grondwater tot industriële waterstromen, kunt u voor al deze uitdagingen een beroep op ons doen.

Ontijzering van grondwater Bij bouwputbemaling kan grondwater vrijkomen dat geloosd moet worden op het riool, het oppervlaktewater of op een andere plaats weer in de bodem wordt geïnjecteerd. Dit water bevat vaak ijzer dat bij contact met de buitenlucht een bruine neerslag geeft. Het bemalingswater moet, rekening houdend met de steeds strengere eisen aan de lozing, ontijzerd worden. Logisticon verkoopt en verhuurt hiervoor mobiele installaties.

Grondwatersanering Grondwater kan naast ijzer ook verontreinigingen bevatten, die veelal zijn veroorzaakt door de aanwezigheid van oude industrieën. Typische verontreinigingen bij (voormalige) benzinestations zijn minerale olie en BTEXN (Benzeen, Tolueen, Ethyleen, Xyleen en Naftaleen). Wasserijen hebben de grond vaak verontreinigd met gechloreerde koolwaterstoffen, zoals Per en Tri (Per- en Trichlooretheen). Voormalige gasfabrieken hebben veelal een cocktail aan verontreinigingen in de grond en het grondwater, zoals hoge concentraties teer, cyaniden, naftaleen en zware metalen. Op basis van de grondwatersamenstelling bepalen we samen met u de benodigde combinatie van milieuzuiveringstechnieken voor een veilige en kostenefficiënte sanering.

12 / 13


Bij tijdelijke, maar ook bij langdurige saneringen bieden wij twee opties, namelijk bovengrondse of ondergrondse sanering. Met de zogenaamde ‘pump and treat’ optie pompen we verontreinigd water op en zuiveren het bovengronds tot een schoonwaterstroom. Bij ‘in situ’-sanering behandelen we de vervuiling rechtstreeks in de ondergrond. Logisticon ontwikkelde hiervoor een innovatieve aanpak om de gechloreerde verbindingen Per en Tri met behulp van bacteriën in de ondergrond af te breken.

Schoon industrieel water Door de strengere milieueisen is het van belang dat industrieën adequaat reageren bij een overschrijding van de normen voor proces- en afvalwater. Niet in de laatste plaats zorgt schoon water voor efficiëntere bedrijfsprocessen, maar ook voor lagere lozingskosten. Onze installaties rekenen af met ongewenste stoffen, zoals zware metalen, koolwaterstoffen of zwevende stoffen. Ook voor hergebruik van afvalstoffen uit industrieel water bent u bij ons aan het juiste adres.

Calamiteitenbestrijding Tijdelijke waterzuiveringen worden regelmatig ingezet bij calamiteiten waarbij grondwater of oppervlaktewater dreigt te worden verontreinigd. Bijvoorbeeld bij een storing of een slecht werkende afvalwaterzuivering. Mobiele zuiveringsinstallaties van Logisticon worden ook ingezet voor de reiniging van vervuild bluswater. Een voorbeeld is de brand bij Chemiepack in Moerdijk.

Milieutechnieken

Onder- of bovengronds zuiveren


Logisticon

Waterbehandeling in containers

Mobiele of semi-permanente waterzuivering in containers Een waterzuivering in een container is een uitkomst als u snel en zorgeloos wilt starten met waterbehandeling. Of het nu gaat om zandfiltratie, omgekeerde osmose, MBR of een andere techniek, alle mogelijke zuiveringstechnieken levert Logisticon op maat. Deze kunnen in een geheel toegeruste mobiele compacte container geïntegreerd worden. Ideaal voor een waterzuivering die mobiel of buiten opgesteld moet worden, als tijdelijke of definitieve oplossing met voldoende bescherming tegen de weersinvloeden.

Plug and play Onze containerwaterzuiveringen zijn ‘plug and play’: alle apparatuur is geïnstalleerd, aangesloten, bedraad en getest in onze werkplaats. Transport is eenvoudig en op de plaats van bestemming hoeven onze medewerkers enkel aan- en afvoerleidingen en elektrische voeding aan te sluiten. Dit geeft een snelle oplossing en minimale invloed op andere bedrijfsactiviteiten.

Vele uitvoeringsmogelijkheden Containerzuiveringen zijn er in diverse afmetingen zoals 8, 10, 20, 30, 40 of 45 ft, in een standaard of high-cube-uitvoering. De container wordt uitgerust met voorzieningen, zoals een stalen loopdeur, verlichting, verwarming, ventilatie, veiligheidsmiddelen en een werkblad. Hierbij zijn de wanden en het dak versterkt en geïsoleerd en met een chemisch bestendige toplaag afgewerkt. De vloer is waterdicht uitgevoerd met aluminium beplating en er zijn constructieve versterkingen aangebracht.

Nieuwe containers met vele opties Alle containers zijn nieuw en kunnen met diverse certificeringen worden geleverd, zoals CSC, ISO, Offshore DNV 2.7-1/ EN12079 en voor de juiste bedrijfsuitstraling in elke gewenste kleur worden gespoten. Daarnaast zijn er vele opties, van de toepassing van airco-units tot het koppelen van meerdere units tot één groter geheel en integratie van tanks tot wel 60 m3.

14 / 15


Logisticon adviseert u uiteraard graag over de beste zuiveringstechnieken en integratie hiervan in container(s). We passen zo nodig een dubbele vloer, toegangstrap, bufferbakken, striptorens, luiken of een versterkte vloer toe. Kom gerust met uw specifieke wensen en wij maken een passend ontwerp. Tijdens de bouw en testfase bent u van harte welkom in onze fabriek.

Ruime ervaring en lage Total Cost of Ownership Door integratie van onze kennis van service en verhuur van waterzuiveringen weten wij hoe wij duurzaam, efficiënt en met lage onderhoudskosten kunnen ontwerpen, bouwen en bedrijven. Wij bieden uiteindelijk de laagste ‘Total Cost of Ownership’. Onze ervaring is gebaseerd op 25 jaar en meer dan 750 containerzuiveringen die we ontworpen en gebouwd hebben. Het realiseren van een containerzuivering is tenslotte meer dan enkel het naar binnen schuiven van een installatie in een container.

Verhuur en verkoop Mobiele waterzuiveringsunits zijn zowel te koop als te huur. Als u tijdelijk een zuivering nodig heeft, kunt u huur overwegen. Mogelijk wilt u eerst ervaring opdoen met een zuiveringstechniek voordat u een installatie aanschaft. Maar of u nu koopt of huurt, zodra uw mobiele unit arriveert, weet u dat u vrijwel direct kunt beginnen.

Waterbehandeling in containers

Eigen ontwerp en bouw


Logisticon

Technieken voor waterbehandeling

Vele technieken voor waterbehandeling leverbaar Waterzuiveringstechnieken zijn in grote lijnen onder te verdelen in fysische, chemische en biologische methoden. Elke techniek heeft specifieke voor- en nadelen. Veelal is de beste oplossing een combinatie van deze technieken.

Biologische zuiveringen Bekende traditionele technieken voor verwijdering van onder andere organische stoffen en stikstofverbindingen zijn bijvoorbeeld actiefslib-reactoren, slib-op-drager-systemen en bio-reactoren. Innovatieve biologische zuiveringstechnieken zijn bijvoorbeeld de Nereda®-korrelreactoren of de-ammonificatie-reactoren die de anammoxbacteriën gebruiken. Deze technieken kunnen energiebesparingen opleveren van meer dan 40%. Een andere toepassing is Membraan Bio Reactoren (MBR), een combinatie van een biologische zuivering en membraanfiltratie. Behalve bij industriële afvalwaterzuivering, wordt deze MBR ook ingezet bij afvalwaterhergebruik.

Bezinking, filtratie en membraantechnologie Vanaf het begin heeft Logisticon fysische technologieën toegepast, zoals lamellenbezinking en filtratie. Bekend zijn de discontinue zandfilters en multimedia-filters met zand/antraciet voor het filteren van grondwater, oppervlaktewater en afvalwater en continue filters zoals DynaSand voor het filteren van zwaar vervuild water. Nieuwere technieken zoals trommelfilters en discfilters worden steeds vaker toegepast. Daarnaast heeft Logisticon zich gespecialiseerd in membraantechnologie en past deze kennis toe in diverse sectoren. Wij leveren onder andere de volgende typen membraaninstallaties: MF, UF, MBR, NF, RO, EDI, EDR, keramische membranen, pertractie, membraandestillatie en membraanontgassing.

16 / 17


Veel fysische technieken passen we toe in combinatie met een chemische behandeling. Zo kunnen zwevende stoffen, vele opgeloste (an)organische verbindingen en zware metalen uit water verwijderd worden door dosering van chemicaliën gevolgd door een scheidingstechniek. Fysisch-chemische technieken die door Logisticon worden toegepast zijn bijvoorbeeld lamellenbezinking, flotatie, korrelreactoren voor

ontharding

of

fosfaatverwijdering en centrifugatie. Maar ook leveren wij ionenwisseling, een gangbare techniek om water te ontharden, te decarbonateren en te demineraliseren.

Klassieke en innovatieve technieken Logisticon Water Treatment levert bijna alle beschikbare zuiveringstechnieken. Naast de eerdergenoemde klassieke technieken zoals filtratie, bezinking, ionenwisseling, ultrafiltratie en omgekeerde osmose, past Logisticon steeds vaker innovatieve systemen toe, zoals keramische membraanfiltratie, membraandestillatie, pertractie, diafiltratie, AiRO, EDI en EDR, Nereda® en Puro®. Welke techniek u ook nodig heeft, Logisticon heeft uitgebreide kennis van klassieke en innovatieve waterzuiveringstechnieken.

Nog meer technieken … Wij leveren eveneens installaties die nodig zijn bij luchtstrippen en het verwijderen van gassen. Ook olie-waterscheiding, beluchting, desinfectie en actiefkoolfiltratie van water en lucht zijn veelgevraagde toepassingen van gecombineerde fysische, chemische of biologische behandelingstechnieken. Dit is slechts een greep uit ons brede aanbod. Welke techniek u ook nodig heeft voor uw waterbehandeling, bij Logisticon bent u verzekerd van een breed aanbod en een optimaal werkende, duurzame zuivering.

Technieken voor waterbehandeling

Fysisch-chemische technieken


Logisticon

Snel en flexibel huren

Snel en flexibel huren Naast verkoop verhuurt Logisticon ook vrijwel alle waterzuiveringssystemen. Logisticon Verhuur is daarmee Europa’s grootste verhuurder van waterzuiveringen. Wij verhuren alles wat nodig is voor waterbehandeling; van componenten tot een complete zuiveringsinstallatie. Denkt u hierbij onder andere aan zandfilters, actiefkoolfilters, striptorens, pompen, bufferbakken, chemicaliëndoseringen, lamellenbezinkers, beluchters, flotaties of membraansystemen. Voor zowel korte, middellange als lange termijn huur- of DBFO-projecten biedt Logisticon u een passende oplossing. Neem gerust contact op voor een volledig overzicht.

Meer flexibiliteit of oplossing bij calamiteiten U kunt de waterzuivering naadloos afstemmen op uw behoefte. Meer of minder capaciteit, een gewijzigde watersamenstelling, nieuwe of zwaardere lozingseisen. Eén telefoontje naar Logisticon Verhuur is voldoende om u verder te helpen met materieel dat u nodig heeft.

Eerst testen, daarna pas aanschaffen Op laboratoriumschaal zijn zuiveringstechnieken te simuleren, maar werken deze ook op locatie bij uw bedrijf? Door eerst componenten of een complete installatie te huren en te testen kunt u kennis opdoen over de robuustheid van de oplossing en heeft u zekerheid voordat u investeert in een nieuwe installatie.

18 / 19


Het materieel uit onze verhuurvloot is ook ideaal voor inzet bij research and development. Onze verhuurafdeling zorgt dat uw onderzoekers snel over het juiste materieel beschikken, afkomstig uit ons eigen verhuurpark. Dankzij onze ervaring kunnen wij creatief en oplossingsgericht met u meedenken. De mogelijkheden zijn - letterlijk - groot; ook omvangrijke systemen zoals een full-scale-installatie kunnen wij samenstellen en leveren uit de verhuurvloot.

Goedkoper Investeren in materiaal dat een lage bezettingsgraad heeft is duur. Om een goede financiële vergelijking te maken kunt u rekenen met ‘Total Costs of Ownerschip’ (TCO). Dit zijn niet alleen de aanschafkosten, maar ook de kosten voor opslag, onderhoud, financiering en reparaties. Door materieel te huren blijven de kosten voor u inzichtelijk. U betaalt in dat geval maar een deel van alle afschrijving- en onderhoudskosten.

Snelle vervanging Onderdelen van een zuivering kunnen altijd defect raken. Als u snel een oplossing wilt, dan kunt u bij ons installaties of onderdelen huren om door te gaan met zuiveren. Ook in de verhuur kan materieel uitvallen. Wij garanderen dan dat defecten direct worden gerepareerd. Zo nodig vervangen we onderdelen. Of u koopt of huurt bij Logisticon, u kunt altijd rekenen op een betrouwbare waterzuivering.

Snel en flexibel huren

Onderzoek en ontwikkelprojecten


Logisticon: voor een helder advies en een zuiver resultaat!

Logisticon Water Treatment b.v. Energieweg 2 Industrieterrein Gelkenes 2964 LE Groot-Ammers, Nederland Postbus 38 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland Telefoon: +31 (0) 184 - 60 82 60 Fax: +31 (0) 184 - 60 82 80 E-mail: water@logisticon.com Website: www.logisticon.com

Logisticon brochure  
Logisticon brochure  
Advertisement