Page 1

PZ REGIO TIELT

CIJFERS EN LETTERS WETGEVING MET MOBI OP REIS VERKEERSCONTROLENDER WIST JE DAT… ? XTRA TIME

Maandelijks / Juni 2011 / nr. 26 Verschijnt niet in juli en augustus Contact: dieter.desmet@pzregiotielt.be

26


Cijfers en letters

Resultaten snelheidscontroles Juni Snelheidscontroles vonden plaats te: Snelheidsbeperking

Stad/Gemeente

Straten

Ruiselede

Bruggestraat

Ardooie Lichtervelde Tielt

Stationsstraat Stegelstraat Deken Darraslaan, Grote Hulststraat, Kasteelstraat, Schuiferskapelsesteenweg

Wingene

Wingene

Bruggestraat, Heilige Sacramentstraat, Meiboomstraat, Oude Bruggestraat, Rozendalestraat Lichterveldsestraat, Pittemsestraat (N37) Bruggesteenweg Ringlaan (N37) Deinsesteenweg, Meulebeeksesteenweg, Wakkensesteenweg Zeswegestraat

Ardooie

Oostlaan (N37)

Pittem

Tieltstraat (N37)

Tielt

Ruiseleedsesteenweg (N37)

Ardooie Pittem Ruiselede Tielt

Tijdens bovenstaande snelheidscontroles werden in totaal 14.047 voertuigen gecontroleerd, 1602 bestuurders reden te snel. In de Bruggestraat te Ruiselede en de Rozendalestraat te Wingene reed gemiddeld 1 op 2 te snel.

Project Kasteelstraat Tielt:na een intensieve preventieve week werd er op maandag 27 juni repressief gecontroleerd, voor het kortlopende project reed 1 op 3 te snel, na de preventieve week nog bijna 1 op 7‌

Mobi 5448

In de maand juni werden 5 rijbewijzen ingetrokken wegens overdreven snelheid.

2


WETGEVING

Veiligheid van motorrijders Het koninklijk besluit van 11 juni 2011 verbetert de veiligheid van de motorrijders. We geven een samenvatting van de belangrijkste punten. Deze treden in werking op 1 september 2011.

Rijden tussen de rijstroken (filerijden) gereglementeerd Het sneller rijden tussen twee rijstroken of files dan de voertuigen die in deze rijstroken of files stoppen of zich traag voortbewegen, wordt niet als inhalen beschouwd. De motorrijder mag in die gevallen nooit sneller rijden dan 50 km/u en het snelheidsverschil met de overige voertuigen mag niet meer dan 20 km/u bedragen. Op autosnelwegen en autowegen moet tussen de twee meest links gelegen rijstroken gereden worden. (Nieuw artikel 16.2bis)

Trikes toegelaten op auto(snel)wegen Vroeger werden de zogeheten 'driewielers met motor' zonder passagiersruimte en met een ledige massa van niet meer dan 400 kg niet op autosnelwegen en autowegen toegelaten. Dat wordt nu aangepast. Deze 'trikes' mogen nu wel op auto(snel)wegen rijden. (Gewijzigde artikels : 21 en 22)

Parkeren op trottoirs en verhoogde bermen Motorfietsen mogen op de trottoirs en, binnen de bebouwde kom, op de verhoogde bermen worden opgesteld, zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken en op voorwaarde dat een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter vrijgelaten wordt. (Gewijzigde artikels : 23.4 en 24.1째)

Vervoeren van kinderen Kinderen onder de drie jaar mogen niet vervoerd worden op tweewielige bromfietsen en op motorfietsen. Kinderen van 3 jaar of meer en minder dan 8 jaar moeten worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem. Zij mogen niet worden vervoerd op een motorfiets met een cilinderinhoud van meer dan 125 cm3.

Mobi 5448

(Gewijzigd artikel : 35.1.1)

3


Beschermende kledij Bestuurders en passagiers van motorfietsen dragen handschoenen, een jas met lange mouwen en een lange broek of een overall, alsook laarzen of bottines die de enkels beschermen. Voordien was enkel een valhelm verplicht. De vrijstelling van de draagplicht van de valhelm voor postbodes komt te vervallen. (Gewijzigd artikel : 36)

Bijzondere overrijdbare bedding / busstrook Busstroken en bijzondere overrijdbare beddingen mogen nu ook gevolgd worden door fietsers, bromfietsers, motorfietsers en gewone autobussen/cars op voorwaarde dat ĂŠĂŠn of meerdere van onderstaande symbolen voorkomen op de borden F17 of F18 of op een onderbord. Deze symbolen mogen op de stroken herhaald worden.

Bromfietsers die de bijzondere overrijdbare bedding mogen volgen moeten achter elkaar rijden. Opvallend is dat de bepalingen inzake voertuigen voor woon-werkverkeer niet meer voorkomen. Ook het daarbijbehorende bord blijkt afgeschaft te zijn. (Gewijzigde artikelen : 43.2, 72.5 en 72.6)

Amazonezit Ook bestuurders en passagiers van drie- en vierwielers met motor mogen geen amazonezit aannemen. De passagiers moeten de voeten op de voetsteunen hebben. (Gewijzigd artikel : 44.5)

Trekken van aanhangwagens Motorfietsen met zijspanwagens mogen nu ook een aanhangwagen trekken op voorwaarde dat het zijspanwiel uitgerust is met een rem. Het verbod voor drie- en vierwielige bromfietsen om een aanhangwagen te trekken blijft van kracht.

Mobi 5448

(Gewijzigd artikel : 49.1)

4


Nieuw verbodsbord C6 voor quads Het bord C6 is nieuw :

"Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met vier wielen, geconstrueerd voor onverhard terrein, met een open carrosserie, een stuur als op een motorfiets en een zadel." (Gewijzigd artikel : 68.3)

Met de invoering van het nieuwe verbodsbord wordt ook artikel 9.3 van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, aangepast door de verwijzing naar het bord C6 in te voegen.

Bronnen: www.wegcode.be

Mobi 5448

K.B. 11-06-2011 ter bevordering van de veiligheid en de mobiliteit van motorrijders (BS 20-06-2011)

5


Met Mobi op reis

Enkele voorrangsregels uit het buitenland Frankrijk Op rotondes die aangegeven zijn met een waarschuwingsbord hebben de weggebruikers op de rotonde voorrang op diegenen die er zich willen op begeven. Op bergwegen heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer.

Duitsland Lijnbussen en schoolbussen hebben voorrang bij het verlaten van hun halteplaats. Tramvoertuigen genieten niet van de absolute voorrang ten opzichte van de andere voertuigen.

Spanje Het verkeer op een rotonde heeft voorrang op de bestuurders die de rotonde naderen. Het openbaar vervoer en zware voertuigen hebben altijd voorrang.

ItaliĂŤ Op bergwegen heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer.

Nederland Bij afwezigheid van voorrangsborden geldt de voorrang van rechts, zelfs op rotondes.

Op kruispunten waar gelijkwaardige wegen samenkomen hebben trams voorrang, zij moeten wel voorrang verlenen aan elk voertuig dat rijdt op een voorrangsweg.

Mobi 5448

Wanneer aan de rand van een kruispunt op het wegdek een streep is geschilderd, bestaande uit witte driehoekjes, betekent dit dat de bestuurder, zelfs wanneer er geen verkeersbord staat, voorrang moet verlenen aan alle voertuigen op de dwarsweg, ook aan fietsers.

6


Oostenrijk Knipperend groen verkeerslicht betekent direct stoppen! Op kruispunten geregeld door verkeerslichten moeten de automobilisten voorrang verlenen aan de fietsers die afdraaien. Zwitserland Tenzij door de signalisatie anders is aangeduid, moet bij het naderen van rotondes voorrang verleend worden aan elk voertuig dat van links komt, zelf indien het zich nog niet op de rotonde bevindt. Een spoorvoertuig heeft altijd voorrang, zelfs wanneer het van links komt. Het heeft evenwel geen voorrang wanneer het vanuit een secundaire weg een hoofdweg oprijdt. Bron: www.verkeersregels.eu

Bijna alle mogelijke informatie van een resum landen is eveneens terug te vinden op de volgende website: www.verkeersregels.eu Enkele andere links: Nederland http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/verkeersborden-en-verkeersregels#ref-verkeerenwaterstaat www.anwb.nl

Duitsland http://www.verkehrsportal.de/board/index.php?act=home http://www.verkehrsinformation.de/

Groot-BritanniĂŤ http://www.direct.gov.uk/en/TravelAndTransport/Highwaycode/index.htm Frankrijk De franse wegcode: http://www.rabenou.org/code/route/index.htm http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Secteur-Routier,1404-.html http://www.bison-fute.equipement.gouv.fr/diri/Accueil.do Parijs en omgeving: http://www.sytadin.fr/

Luxemburg http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/index.html#code_route

http://rome.angloinfo.com/countries/italy/driving.asp#rules

Mobi 5448

ItaliĂŤ

7


5

Dinsdag

9

Zaterdag

12

Dinsdag

14 15 19

Donderdag Vrijdag Dinsdag

21

Donderdag

29

Vrijdag

1

Maandag

6

Zaterdag

8

Maandag

11

Donderdag

16

Dinsdag

17

Woensdag

19

Vrijdag

24 25

Woensdag Donderdag

Wat?

JULI Snelheidscontroles op de N37 en te Ardooie, Lichtervelde en Pittem Alcohol- en drugscontroles op de N37 en te Ardooie, Lichtervelde en Pittem Agressiecontroles op de N37 en te Ardooie, Lichtervelde en Pittem Zonale alcohol- en drugscontroles Zonale controles op het zwaar vervoer Controles op verkeersagressie en dit op de N37 en te Tielt, Ruiselede en Wingene Gordelcontroles op de N37 en te Ardooie, Lichtervelde en Pittem Snelheidscontroles met onderschepping op de N37 en te Tielt, Ruiselede en Wingene Gordelcontroles op de N37 en te Tielt, Ruiselede en Wingene AUGUSTUS Snelheidscontroles met onderschepping op de N37 en te Ardooie, Lichtervelde en Pittem Snelheidscontroles op de N37 en te Ardooie, Lichtervelde en Pittem Gordelcontroles op de N37 en te Ardooie, Lichtervelde en Pittem Agressiecontroles op de N37 en te Tielt, Ruiselede en Wingene Snelheidscontroles op de N37 en te Ardooie, Lichtervelde en Pittem Alcohol- en drugscontroles op de N37 en te Ardooie, Lichtervelde en Pittem Agressiecontroles op de N37 en te Ardooie, Lichtervelde en Pittem Gordelcontroles op de N37 en te Tielt, Ruiselede en Wingene Zonale controles op het zwaar vervoer Zonale alcohol- en drugscontroles

Verkeerskalender PZ Regio Tielt / Mobiliteitskrant Mobi5448/www.pzregiotielt.be

Mobi 5448

DAG

8


Wist je dat… ?

In Zwitserland is sinds 2007 navigatieapparatuur verboden indien deze waarschuwen voor flitspalen en mobiele snelheidscontroles. Betrapt worden kost u 1.863 euro…

Parkeren in Frankrijk? Zoals bij ons duidt een gele onderbroken streep op een parkeerverbod, maar een gele doorlopende streep betekent in Frankrijk dat zowel het stilstaan als het parkeren verboden zijn. Blauwe markeringen op de rijbaan duiden aan dat de parkeertijd beperkt is.

In Portugal, Spanje en Zwitserland dienen dragers van lenzen of een bril steeds een reservebril bij zich te hebben.

Wanneer je pech hebt langs de autosnelweg (autobahn) in Duitsland of Italië, je voertuig niet mag gerepareerd worden maar meteen weggesleept dient te worden?

In Kroatië mag je telefoneren tijdens het sturen.

In Italië zijn gratis parkeerplaatsen aangeduid met witte strepen, betalende parkeerplaatsen met blauwe strepen en gereserveerde parkeerplaatsen met gele strepen.

Nog moet men in Italië buiten de bebouwde kom altijd met dimlicht rijden, ook overdag!

Mobi 5448

Rijdt u op uw gemakje in Italië en passeert er plotseling een continu claxonerende bestuurder? Dat zal vermoedelijk een chauffeur zijn die gewonden of ernstig zieken vervoert, deze mag zonder beperking zijn geluidshoorn gebruiken.

9


Xtra Time De fietstocht van de politiezone: een impressie Foto’s: Roland Desmet/www.bloggen.be/rodeden

Wie zal er derde worden op het Belgisch Kampioenschap Elite met contract?

Ikke Volgend jaar ist aan ikke…

Hmm ..

Mobi 5448

En zo geschiedde, Jelle Wallays werd knap derde op het recente Belgisch Kamp. voor eliterenners…

10

Mobi5448-26  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you