Page 1

PZ REGIO TIELT

CIJFERS EN LETTERS WETGEVING VRAAG/KLAAGMUUR VERKEERSCONTROLENDER WIST JE DAT… ? XTRA TIME

Maandelijks / Mei 2011 / nr. 25 Contact: dieter.desmet@pzregiotielt.be

25


Cijfers en letters

Resultaten snelheidscontroles April-Mei Snelheidscontroles vonden plaats te: Snelheidsbeperking

Stad/Gemeente

Straten

Ardooie Tielt

Ruiselede

Stationsstraat Deken Darraslaan, Felix Dâ€&#x;Hoopstraat, Hondstraat, Holdestraat, Kasteelstraat, Neringenstraat, Schuiferskapellesteenweg, Sterrestraat Egemsestraat, Rozendalestraat Izegemsestraat, Lichterveldsestraat (N35), Oostlaan (N37), Pittemsestraat (N37) Deinsesteenweg (N35), Meulebeeksesteenweg (N399), Wakkensesteenweg (N327), Wingenesteenweg (N327), Ringlaan (N37),

Ardooie

Pittemsestraat (N37),

Tielt

B.A. Guilbertstraat, Deinsesteenweg (N35), Ringlaan (N37), Ruiseleedsesteenweg (N37), Wingensesteenweg (N327)

Pittem

Tieltstraat (N37),

Wingene Ardooie

Tielt

In de periode april-mei werden 31.860 bestuurders op hun snelheid gecontroleerd. 2812 bestuurders (8.8%) respecteerden de snelheidsbeperkingen niet. In de Rozendalestraat te Wingene, de Neringenstraat te Tielt en de Stationsstraat te Ardooie respecteerde gemiddeld 1 op de 3 de limiet van 50 km/uur te respecteren.

Mobi 5448

De N37 werd terug geviseerd en hierdoor mochten 3 bestuurders hun rijbewijs inleveren. Zij haalden snelheden van 152 tot 160 km/uur waar wettelijk 90 km/uur toegelaten is!!

2


WETGEVING

Het aanrijdingsformulier Het Europees aanrijdingsformulier (EAF.) is het voorgedrukte formulier, waarbij aan de betrokkenen van het verkeersongeval wordt gevraagd de inlichtingen in te vullen bedoeld voor de identificatie van de rechtstreeks en onrechtstreeks betrokkenen, voor de beschrijving van het ongeval en van de schade. Enkele tips! 1) Vul steeds het Europees aanrijdingsformulier (EAF) in (ook op parkings met een openbaar karakter), zelfs als de politie is opgeroepen. Aan de hand van dit formulier zal u immers al onmiddellijk de identiteit van de tegenpartij en van zijn/haar B.A.verzekeraar vernemen. Bovendien wordt vastgesteld dat men onmiddellijk na het ongeval en in het bijzijn van de andere bestuurder meestal de ware feiten weergeeft, maar dat een uurtje piekeren (en spreken) over het ongeval soms tot verdraaiing van de feiten leidt. 2) Het voorblad van het "aanrijdingsformulier" bestaat uit drie delen: 1° links voor voertuig A, 2° rechts voor voertuig B, en 3° in het midden het gemeenschappelijke deel (voornamelijk de schets). Het invullen zelf Nr. 2 ("plaats"): hier noteert u het huisnummer of andere gegevens die de exacte plaats van het ongeval aangeven (zoals de afstand vanaf de plaats van de aanrijding en van de eindstand van de voertuigen tot de kilometerpaal met het desbetreffende nummer , tot een bepaalde zijstraat, het huisnummer...).

Nr. 5: Let zeker op de gedeelten bestemd om de eventuele getuigen te vermelden. Nr. 6 (“verzekeringsnemer”): dit staat op het verzekeringsbewijs (het groene document), vaak gaat het om een vennootschap (bv. uw werkgever). Nr. 10 en 11: Let goed op bij het beschrijven van de voertuigschade. Nr. 12 (“toedracht”): Vergeet niet de relevante vakjes aan te kruisen.

o

Vakjes 1 t.e.m. 3: de juridische term "parkeren" heeft een specifieke betekenis: het is het laten stilstaan van een voertuig gedurende een langere tijd dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken (art. 2.23 Wegcode van 1/12/75),

o

Vakjes 6 en 7:hier is sprake van "verkeersplein"; hoewel deze term in geen enkele wettekst kan worden teruggevonden mag worden aangenomen dat daarmee een "rotonde" (rondpunt) wordt bedoeld ; dit is een "weg waarop het verkeer in één richting geschiedt rond een aangelegd middeneiland" (art. 2.39

Mobi 5448

Let daarbij wel op:

3


Wegcode); het is voorzien van het verkeersbord D5, "verplicht rondgaand verkeer" (een rond verkeersbord met daarop drie witte pijlen achter elkaar),

o

bij de vakjes 8 t.e.m. 10 wordt de term "rijstrook" vermeld; dit is "elk deel van een rijbaan die in haar langsrichting verdeeld is door één of meer witte doorlopende of onderbroken strepen" (of door gelijkgestelde strepen) (art. 2.2 Wegcode).

Nr. 13 (“de schets”): de politierechtbanken hechten een zeer groot belang aan de situatieschets van de aanrijding om te bepalen wie van de twee bestuurders aansprakelijk is. De schets wordt beschouwd als het belangrijkste gemeenschappelijke deel, dat door de handtekening van de twee partijen werd aanvaard, en het heeft dan ook een grote bewijswaarde. Maak dus na het ongeval zo volledig en nauwkeurig mogelijk deze schets op: duid door middel van pijltjes aan waar en in welke richting de voertuigen aan het rijden waren vóór het ongeval, geef aan hoe en waar de voertuigen elkaar precies hebben geraakt, en teken (of schrijf) waar de voertuigen na de aanrijding uiteindelijk tot stilstand zijn gekomen. Zo is het reeds meermaals gebeurd dat bestuurder B aansprakelijk wordt geacht, omdat op de tekening te zien is dat de neus van zijn auto reeds op het kruispunt is gekomen of dat zijn auto niet volledig aan de rechterzijde van de weg aan het rijden was. Tips bij het tekenen van de situatieschets: - laat de opmaak van deze schets niet over aan de andere bestuurder; wees zeer nauwkeurig bij deze opmaak (zie hierboven); - de eindstand van de voertuigen tekent u in volle lijnen, de voorafgaande plaats van de voertuigen in stippellijnen; - de gevolgde (en eventueel ook de gewenste) richting van de 2 voertuigen duidt u aan door middel van pijltjes; - u kan met korte woorden op de schets enkele bijkomende verduidelijkingen geven. Nr. 14 (“Opmerkingen”): vaak kan via het - toch wel zeer beknopte - aanrijdingsformulier niet het volledige verloop van het ongeval duidelijk worden gemaakt. Schrijf steeds onder "opmerkingen" wat u belangrijk vindt (bv.: "Ik reed volledig reglementair, aan ongeveer 50 km/ u., met een voldoende veiligheidsafstand tegenover mijn voorligger B; maar opeens remde deze zeer bruusk, met piepende banden, met de reden van het plotse remmen (indien gekend)). Er is

maar weinig plaats, maar zo nodig kan u verder schrijven op de rand van het formulier. Tips bij het schrijven van de opmerkingen:

- plaats uw handtekening pas nadat de tegenpartij het volledige formulier heeft ingevuld; - indien tegenpartij iets zou noteren dat onjuist is, vermeld dit dan bij uw "opmerkingen".

3) Kijk veiligheidshalve de officiële documenten van de tegenpartij na: is het voertuig nog geldig verzekerd (groene kaart), wordt de identiteit juist weergegeven, van wie is de wagen waarmee de bestuurder rijdt, heeft hij/zij een rijbewijs,...? Zijn de boorddocumenten niet in orde? Verwittig de politie. Lees aandachtig het volledige formulier en noteer nauwkeurig de gevraagde gegevens. Door uw handtekening verbindt u zich tot het definitief aanvaarden van de door u genoteerde gegevens en van

Mobi 5448

Het achterzijde van het aanrijdingsformulier is volledig voor uzelf voorbehouden; dit mag u nadien thuis invullen.

4


de gemeenschappelijke gedeelten (waaronder vooral de schets). De bewijskracht daarvan ligt dus vast. Stemmen de versies van A en B overeen, dan kunnen in principe geen grote discussies meer rijzen over de belangrijkste feiten. De latere, andersluidende verklaring tegenover de politie wordt als minder geloofwaardig beschouwd (met bepaalde uitzonderingen). "De politie heeft gezegd dat de andere in fout is", telt niet. De enige die definitief kan beslissen wie aansprakelijk is, is de politierechter. Deze zal zijn/haar oordeel vormen op basis van alle gegevens, en dus mogelijks niet alleen op basis van het aanrijdingsformulier maar ook van de getuigen, voertuigschadepatronen, latere verklaringen van de bestuurders, foto's, ... 4)

Maar in vele gevallen volstaat een aanrijdingsformulier niet en moet u wachten op de politie‌

Wachten op de politie? Wanneer geen gemeenschappelijk aanrijdingsformulier kan worden opgesteld moet u de politie oproepen om ter plaatse een proces-verbaal op te maken. Zoniet kan u achteraf worden veroordeeld voor vluchtmisdrijf. U moet in het bijzonder in de volgende gevallen de politie oproepen: - u rijdt een verkeersbord omver, of u rijdt een geparkeerde auto aan en de eigenaar van deze auto daagt niet op; mocht u in een dergelijk geval wegrijden, bv. omdat de schade zeer licht is, dan pleegt u vluchtmisdrijf; - als er een persoon werd verwond, moet de politie eveneens ter plaatse proces-verbaal opstellen; voelt u bv. nek- of hoofdpijn, laat dit dan door de politie noteren; - door het ongeval is een verkeersonveilige toestand ontstaan (bv. brokstukken of olie op de weg); soms zal dan de brandweer worden opgeroepen. Daarnaast is het niet verplicht maar wel aangeraden om de politie op te roepen : - indien de andere bestuurder op het aanrijdingsformulier een onjuiste feitenversie noteert, om te trachten te ontsnappen aan zijn aansprakelijkheid; - indien u belangrijke niet-evidente stoffelijke schade heeft opgelopen (een gebroken uurwerk, een niet meer spelende muziekinstallatie, een gebroken antieke vaas,...) kan u kiezen om een oplijsting te maken van de schade, voor akkoord ondertekend door de tegenpartij.

Wie verwittigen na het ongeval? Vanzelfsprekend zal u binnen de 24 uur na het ongeval contact nemen met uw makelaar of rechtstreeks met uw B.A.-verzekeraar, om zo de nodige informatie over het ongeval te verstrekken. Bovendien kan je in voorkomend geval, kort na de feiten, de volgende instanties verwittigen:

- uw werkgever + arbeidsongevallenverzekeraar: als het gaat om een verkeersongeval van of naar uw werk of om een eigenlijk arbeidsongeval (op het werk);

Mobi 5448

- het ziekenfonds: als er medische kosten door het verkeersongeval zijn veroorzaakt;

5


- andere betrokken verzekeringsmaatschappij(en): als er dekking bij een andere verzekeringsmaatschappij bestaat (zoals verzekering voor: eigen schade / schoolongevallen / hospitalisatie / inkomstenverlies / gezin / reis /...); zeker ook je rechtsbijstandsverzekeraar

Mobi 5448

(die de eerste stappen voor de schadevergoeding zal zetten).

6


Vraag/Klaagmuur

Wat met vermoeidheid achter het stuur? Vermoeidheid, iedereen heeft er weleens last van. Vermoeidheid kan veroorzaakt worden door een gebrek aan slaap (kwantiteit en kwaliteit), het langdurig achter het stuur zitten enz. Al heel snel ontstaat een chronisch of acuut slaaptekort dat te maken kan hebben met allerlei omstandigheden (werk, onregelmatige werktijden, lawaaierige slaapomgeving,…) maar ook met persoonlijke omstandigheden en lifestyle. Vermoeidheid heeft invloed op allerlei psychomotorische en cognitieve functies zoals afname in alertheid, langere reactietijden, geheugenproblemen, minder informatieverwerking,… Vermoeidheid leidt dus tot een verminderde handelingsbekwaamheid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vermoeidheid zich ook manifesteert in de uitvoering van de rijtaak.

Het „typische‟ vermoeidheidsongeval vindt plaats gedurende de nachtelijke uren, op een auto(snel)weg, bij goede weer- en wegomstandigheden en met een jonge mannelijke bestuurder. Het gevolg is veelal een eenzijdig ongeval of een frontale botsing. De lichamelijke consequenties zijn over het algemeen ernstig, mede door het feit dat de betrokken chauffeur niet of nauwelijks vermijdingsacties uitvoert. Zonder uitzondering wordt dan ook gevonden dat vermoeidheid vaker een rol speelt bij ongevallen met een ernstige afloop dan bij minder zware ongevallen.

Mobi 5448

Het is erg lastig, zo niet onmogelijk om op directe en objectieve wijze vast te stellen of vermoeidheid een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van een verkeersongeval. Afhankelijk van de methode die wordt toegepast verschillen de schattingen ten aanzien van de rol van vermoeidheid dan ook aanzienlijk: tussen de 1 à 4 procent als gekeken wordt naar politieregistraties, tussen de 5 en 10 procent als de schatting wordt gebaseerd op zelfrapportages van ongevalsbetrokken bestuurders en tussen de 10 en 25% op grond van diepgaande ongevallenanalyses.

7


Bovengenoemde schattingen van de rol van vermoeidheid bij verkeersongevallen zijn allen gebaseerd op buitenlandse studies en gegevens. Momenteel wordt er gewerkt aan allerlei ontwikkelingen om vermoeidheid bij bestuurders automatisch te detecteren, zodat tijdig kan worden ingegrepen. Dit zijn veelbelovende ontwikkelingen die echter niet op korte termijn tot grootschalige toepassing zullen leiden. Op korte termijn zullen de maatregelen gericht worden op de bewustmaking en voorlichting.

Mobi 5448

Bron: www.swov.nl – SWOV-rapport R-2003-16

8


DAG

6

Wat?

Maandag

Snelheidscontroles met onderschepping op de N37 en te Ardooie, Lichtervelde en Pittem 7 Dinsdag Gordelcontroles op de N37 en te Tielt, Ruiselede en Wingene 8 Woensdag Agressiecontroles op de N37 en te Tielt, Ruiselede en Wingene 9 Donderdag Zonale controles op het zwaar vervoer 14 Dinsdag Snelheidscontroles met onderschepping op de N37 en te Tielt, Ruiselede en Wingene 18 Zaterdag Snelheidscontroles met onderschepping op de N37 te Tielt, Ruiselede en Wingene Snelheidscontroles zonder onderschepping op de N37 en te Ardooie, Lichtervelde en Pittem 19 Zondag Snelheidscontroles met onderschepping op de N37 en te Ardooie, Pittem en Lichtervelde 23 Donderdag Snelheidscontroles op de N37 en te Ardooie, Pittem en Lichtervelde Verkeerskalender PZ Regio Tielt / Mobiliteitskrant Mobi5448

Zin om te fietsen en ben je woensdagnamiddag 1 juni vrij? Ga met ons fietsen! 2 tochten: een recreatieve (25 km met pitstops) en een sportieve tocht (85 km).

www.pzregiotielt.be

Mobi 5448

Plaats van afspraak: 1 juni om 14 uur aan het JOC

9


Wist je dat… ?

Wist je dat, het aanplanten van bomen langs de weg zijn nut heeft? Ten eerste zijn ze een waardevolle aanwijzing voor het tracé van de weg en kunnen ze in bepaalde gevallen de weggebruikers ‘gidsen’. Ten tweede verkleinen ze het gezichtsveld van de bestuurders, met als voordeel dat er instinctief vertraagd wordt. Het is bewezen dat weggebruikers de neiging hebben om sneller te rijden op een weg zonder aanplantingen dan op een door bomen afgezoomde weg. Zo stelde men in het Franse departement Eure vast dat er een sterke toename was van de gemiddelde snelheid naarmate men stelselmatig de obstakels naast de rijbaan wegnam.

Indien je een rijverbod hebt, je geen enkel ander voertuig mag besturen.

17% van de bestuurders betrokken bij een letselongeval, gesitueerd op een Belgische autosnelweg, bestuurt een voertuig dat in een ander land dan België ingeschreven is…

Meer risico’s voor bestuurders van bedrijfswagens

Mobi 5448

Het aantal bestuurders dat de neiging heeft om de snelheidsbeperking op autosnelwegen en de veiligheidsafstand niet te respecteren veel hoger is bij bestuurders van bedrijfswagens dan bij andere bestuurders? 47% van de bestuurders van bedrijfswagens rijdt vaak of altijd sneller dan 120 km/u op de snelweg en 13% van hen leeft de veiligheidsafstand niet na, tegenover respectievelijk 24 en 8% van de andere bestuurders.

10


Mobi 5448

Xtra Time

11

Mobi5448-25  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you