Page 1

CIJFERS EN LETTERS WETGEVING

PZ REGIO TIELT

MONITORING

VERKEERSAGENDA WIST JE DAT… ? XTRA TIME

Maandelijks / April 2010 / nr. 14 Contact: dieter.desmet@pzregiotielt.be

14


Cijfers en Letters

Resultaten Controles April Snelheid Met onderschepping Op zondag 11 april werd een snelheidscontrole ingepland. 2028 voertuigen werden hierbij gecontroleerd. 1931 bestuurders respecteerden de snelheidsbeperkingen. 1 rijbewijs werd ingetrokken wegens alcoholintoxicatie achter het stuur. Drie onmiddellijke inningen werden opgemaakt voor geen gordeldracht. Er werden 5 onmiddellijke inningen opgemaakt voor gsm-gebruik tijdens het rijden.

Zonder onderschepping In april werden snelheidscontroles gehouden te Ruiselede op de Ringlaan (N37), te Tielt in de Ruiseleedsesteenweg (N37), de Pittemsesteenweg (N37), de Schuiferskapelsesteenweg en de Kasteelstraat (N399), te Wingene op de Beernemsesteenweg (N370) en de Tieltsteenweg (N327). 91% van de bestuurders respecteerden de wettelijke snelheidslimieten.

Alcohol Op dinsdag 6 april werden 94 bestuurders op alcoholintoxicatie gecontroleerd. 93 bestuurders waren zich bewust dat de combinatie alcohol en rijden niet samengaan. Op donderdag 22 april werden 88 bestuurders gecontroleerd. Ook hier waren 86 bestuurders zich bewust van de gevaren van alcohol in het verkeer. Twee bestuurders mochten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren,en dit voor de duur van 6 uur en voor 15 dagen. Op zaterdag 24 april werd halt gehouden te: Lichtervelde: Koolskampstraat, Zwevezelestraat Zwevezele: Hille (N50), Bruggestraat (N370) Ardooie: Roeselaarsestraat (N37), Izegemsestraat Wingene: Beernemstraat (N370) Tielt: Krommewalstraat, Ieperstraat. Bij deze controles werden 99 bestuurders aan een alcoholcontrole onderworpen. Bij maar liefst 13 bestuurders werd alcoholintoxicatie geconstateerd. Drie rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. Op woensdag 28 april werd de N37 geviseerd. Alle bestuurders konden als ‘voorbeeldig’ bestempeld worden…

Bij verscheidene controles op onverantwoord rijgedrag werden 29 onmiddellijke inningen opgemaakt voor gsm-gebruik achter het stuur en 5 onmiddellijke inningen voor nietgordeldracht. 1 proces-verbaal werd opgemaakt voor een roodlichtnegatie. Drie onmiddellijke inningen werden opgemaakt voor gevaarlijke inhaalmanoeuvres, allen op de Ruiseleedsesteenweg.

Mobi 5448

Agressie

2


Wetgeving

Hebben voetgangers altijd voorrang in een zone 30 ? Het idee leeft dat voetgangers in een zone 30 altijd voorrang hebben als ze oversteken en dat er dus geen zebrapaden moeten aangelegd worden. Hoe zit dat nu met de voorrangsregels voor overstekende voetgangers ? Een zone 30 betekent niet dat er andere voorrangsregels gelden voor voetgangers. Als er een oversteekplaats voor voetgangers (zebrapad) voorzien is op minder dan 30 meter afstand, dan moet u als voetganger deze oversteekplaats volgen. De voetganger geniet voorrang bij zowel het aanstalten maken als het effectief oversteken op een oversteekplaats. Als er geen oversteekplaats is, mag u op om het even welke plaats oversteken, op voorwaarde dat u dit voorzichtig doet en met inachtneming van de naderende voertuigen. U moet als voetganger dus voorrang verlenen aan de andere weggebruikers als u oversteekt op plaatsen waar geen oversteekplaats is. CONCLUSIE : In een zone 30 gelden voor voetgangers dezelfde voorrangsregels als elders, namelijk : is er een oversteekplaats voor voetgangers op 30 meter, dan moeten de voetgangers die gebruiken en moeten bestuurders hen voorrang verlenen. Op andere plaatsen hebben de voetgangers geen voorrang bij het oversteken van de rijbaan. Wettelijke referenties (terug te vinden via www.wegcode.be ) Wegcode Art. 42.4.1 tot en met 42.4.2 Verkeersborden A21 – F49 en A23 Wegcode art. 76.3 (bepalingen wegmarkeringen oversteekplaats voetgangers)

Mobi 5448

Bron : Verkeersspecialist editie 165 – Maart 2010

3


Monitoring

Oude Tieltstraat - Ruiselede Op vraag van de burgemeester werd een snelheidstelling gehouden in de Oude Tieltstraat te Ruiselede. De resultaten tonen aan dat sporadische snelheidshandhaving nuttig zou zijn. 4514 voertuigen werden geregistreerd. Daarvan reed 37% te snel. De meerderheid van de overtreders namelijk 60% rijdt tussen de 51 en 60 km/uur. 15% van alle bestuurders rijdt sneller dan 61 km/uur. Overdag wordt de hoogste gemiddelde snelheid behaalt tussen 12 en 13 uur. Op vrijdag wordt er het snelst gereden. Op korte termijn mag u zich dus verwachten aan repressieve snelheidscontroles in de Oude Tieltstraat. Hoge intensiteiten werden er niet vastgesteld. Gemiddeld passeren er zo’n 740 voertuigen. De woensdag kent de hoogste intensiteit.

Roeselaarsestraat - Ardooie De anonieme telling in de Roeselaarsestraat werd aangevraagd door de wijkdienst. De snelheidsresultaten zijn heel goed. Er werden 86159 voertuigen geregistreerd. Maar liefst 97,4 % respecteerde de snelheidsbeperking van 70 km/uur. De hoogste gemiddelde snelheden werden in het weekend vastgesteld. De V85 of de snelheid die 85% van de bestuurders niet overschrijdt ligt op 62 km/uur, wat de huidige snelheidsbeperking van 70 km/uur zeker aanvaardbaar maakt.

Mobi 5448

Zoals verwacht werden er op de Roeselaarsestraat hoge intensiteiten vastgesteld. Gemiddeld maken 7030 bestuurders dagelijks gebruik van deze straat.

4


DAG

01 02 04 05 08 09 26 29

Zaterdag Zondag Dinsdag Woensdag Zaterdag Zondag Woensdag Zaterdag

Wat?

Snelheidscontroles met onderschepping op de N37 Agressiecontroles op de N37 Snelheidscontroles op de N37 Alcoholcontroles op de N37 Snelheidscontroles met onderschepping op de N37 Snelheidscontroles met onderschepping op de N37 Agressiecontroles op de N37 Snelheidscontroles op de N37

Agressiecontroles: roodlichtnegaties, onverantwoorde inhaalmanoeuvres, bumperkleven, gsm’en aan het stuur, ‌

Betrokken in een verkeersongeval = alcoholcontrole !

Mobi 5448

Verkeerscontroles = Het redden van levens‌

5


Wist je dat‌ ? Verkeerskundige weetjes en andere

Hoe zit dat met de schadevergoedingen bij een verkeersongeval? http://www.schade-door-ongeval.be Een onbemande camera een relatieve daling oplevert in het aantal ongevallen van 18% Wist je dat een navigatiesysteem (GPS) een gunstig effect heeft op de rijprestaties en een licht (evenwel niet significant) positief effect op het aantal ongevallen.

Wist je dat je brandstofgebruik, door het gebruik van een GPS, met 12% daalt‌

Mobi 5448

Er een gemiddelde dagintensiteit op de Ring van Tielt werd vastgesteld van +/- 10.000 voertuigen.

6


Xtra Time Positieve inspanningen worden beloond‌ Basisschool De Springplank te Tielt is sinds vorig schooljaar begonnen met een verkeersplan en dit voor de kinderen vanaf de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. Door wekelijkse verkeerslessen en het organiseren van praktische verkeersmomenten worden de kinderen stelselmatig gestimuleerd om zich veilig te gedragen in het verkeer. Tijdens hun diverse activiteiten proberen zij eveneens de fietsvaardigheden van de kinderen te bevorderen. Op 22 april werden er 40 fietshelmen geschonken aan de school door de PZ Regio Tielt. De kinderen bleken alvast zeer enthousiast om de helmen eens te proberen!

Mobi 5448

Onze liefste kapoen is op pensioen‌

7

Mobi5448-14