Page 1

PZ REGIO TIELT

CIJFERS EN LETTERS WETGEVING AANDACHT! AANDACHT! VRAAG/KLAAGMUUR MONITORING VERKEERSAGENDA WIST JE DAT… ? XTRA TIME

Maandelijks / Oktober 2009 / nr. 8 Contact: dieter.desmet@pzregiotielt.be

8


Cijfers en Letters

Resultaten Verkeerscontroles Snelheid 7401 bestuurders werden in Oktober aan een snelheidscontrole onderworpen. Bij deze controles stelden we een overtredingspercentage vast van 14,5%. Koploper qua overtredingen is de Zeswegestraat te Zwevezele, met een overtredingspercentage van maar liefst 46%...!! Volgende straten werden gecontroleerd: Snelheidsbeperking

Stad/Gemeente

Straten

Pittem

Tieltstraat

Ardooie Lichtervelde Pittem Wingene

Stationsstraat Kortemarkstraat, Koolskampstraat Meulebekestraat, Paardestraat Hille, Beernemstraat, Oude Bruggestraat

Ardooie Lichtervelde Pittem Tielt Wingene

Izegemsestraat, Lichterveldsestraat Koolskampstraat Bruggesteenweg, Posterijlaan Wingenesteenweg Zeswegestraat, Hille

Tielt

Ruiseleedsesteenweg, Deinsesteenweg

Alcohol/Drugs Intoxicatie is in 14% van alle ongevallen de oorzaak van het ongeval, dit enkel en alleen in onze zone en in 2008‌

Mobi 5448

Onze diensten voerden zes alcoholcontroles uit in Oktober. Hierbij werden 405 bestuurders aan een alcoholcontrole onderworpen. Zes personen hadden teveel alcoholische drankjes op. 1 rijbewijs werd ingetrokken‌

2


Verkeersagressie gressie/Voorrang/Inhalen… Ook op vlak van voorrangsregels, agressie, inhalen en diversen werd gecontroleerd. Hierbij werden negen onmiddellijke inningen opgemaakt voor gsm-gebruik gebruik tijdens het rijden, 7 onmiddellijke inningen werden opgemaakt te Lichtervelde in de Hazelstraat omtrent negatie van het C3 ( )bord.

Gordel 142 bestuurders werden specifiek op gordelgebruik gecontroleerd. 21 bestuurders of 15% ziet nog steeds het nut n van de gordel niet in…

De gordel dragen betekent: 40 40 procent minder kans om dodelijk gewond te raken. Wanneer dit wordt gecombineerd met een airbag wordt dat 50 procent. Ook bij korte ritjes en bij lage snelheden is de gordel belangrijk. Wist u dat een kind dat ‘los’ op de achterbank zit al tijdens een noodstop bij 20 km/u tegen de voorruit geslingerd kan worden?

Mobi 5448

V Ve eiilliig g rriijjd de en nk ko osstt jje en niie ettss… … O On nv ve eiilliig g rriijjd de en nk ko osstt jje e iie ettss… …

3


Wetgeving

Onmiddellijke inningen/Boetes Ik heb een overtreding begaan : wat moet ik doen en wat kan mij dit kosten ? Deze vraag krijgen wij vaak te horen, daarom doen wij een poging om het één en ander wat uit te leggen. De zogenaamde “superboetes” zijn sedert 31 maart 2006 vervangen door de verkeersovertredingen in te delen in vier categorieën, nl. 1e, 2e, 3e en 4e graad. Wanneer u een overtreding begaat, kan de politie in veel gevallen u een onmiddellijke inning voorstellen. Het bedrag van de onmiddellijke inning is nationaal vastgesteld en is afhankelijk van de graad van de verkeersovertreding. Het systeem van betalen met de boetezegels bestaat niet meer. Wie een overtreding begaat van de 4e graad, wordt in principe steeds gedagvaard. De onmiddellijke inning houdt in dat u een proces-verbaal ontvangt en een antwoordformulier. U ontvangt eveneens een overschrijvingsformulier waarmee u het bedrag van de onmiddellijk inning kan betalen.

Pas bij betaling van het juiste bedrag, met gebruik van het juiste referentienummer, zal deze geregistreerd staan als betaald. Indien u dit niet doet, zult u minstens twee automatische aanmaningen krijgen , gezien deze gebaseerd worden op deze twee gegevens. Als u niet akkoord gaat met de vaststellingen, vult u het antwoordformulier in en stuurt u dit terug naar de politiedienst die de inbreuk heeft vastgesteld (gegevens staan vermeld op proces-verbaal). Let wel : u zult herinneringen tot betaling toegestuurd krijgen ! Deze herinneringen worden immers opgesteld via De Post, die instaat voor de opvolging van de betaling. Indien u het antwoordformulier heeft teruggestuurd waarop u vermeldde niet akkoord te gaan met de overtreding(en) en uw bezwaren heeft omschreven, dient u niets te doen. Bij niet betaling van deze onmiddellijke inning wordt het dossier immers overgemaakt aan het bevoegde parket (voor de PZ Regio Tielt is dit Brugge), samen met het door u opgestelde antwoordformulier.

Mobi 5448

Zeer belangrijk: steeds het exacte referentienummer (OGM-nummer) gebruiken !

4


Het is het parket dat beslist, aan de hand van het proces-verbaal en het antwoordformulier of verhoor, wat er met de overtreding gebeurt. Het parket bekijkt het dossier en uw bezwaren. Eventueel vraagt zij aan de vaststellende politiedienst om nazicht te doen of verder onderzoek. Het parket heeft de mogelijkheid tot seponeren, dus om niet te vervolgen. Wanneer het parket de inbreuk bewezen acht, zult u veelal een voorstel tot minnelijke schikking krijgen (meestal het bedrag van de onmiddellijke inning, verhoogd met 10 Euro) Indien u deze minnelijke schikking niet betaalt, kan u gedagvaard worden voor de rechtbank. En wat voor niet-Belgen ? Niet Belgen dienen onmiddellijk cash te betalen. Doen zij dit niet, dan wordt hun voertuig ingehouden totdat zij betalen. Betalen zij niet, dan kan de rechter het verbeurd verklaren. Nogal vaak krijgen wij de vraag van overtreders om geen aanmaningen tot betaling te sturen, te seponeren of de genomen foto van de snelheidsovertreding toe te sturen. Wij als politiedienst kunnen hier niet aan voldoen. De politie stelt dus enkel vast en maakt proces-verbaal op dat toegestuurd wordt aan de overtreder. Het is het parket dat beslist of er verdere onderzoeksdaden of inlichtingen nodig zijn ter vervollediging van het opgestelde dossier.

Mobi 5448

Nadere uitleg vindt via www.wegcode.be klik hier : http://www.wegcode.be/wet.php?wet=87&pf=1&lang=nl

5


Aandacht! Aandacht!

Krantenbezorgers en postbodes soms een gevaar voor de zwakke weggebruikers… Art 9.1.1 van de wegcode verplicht bestuurders de rijbaan te volgen. Fietspaden en voetpaden zijn bestemd voor het verkeer dat toelating en/of verplichting heeft om deze delen van de openbare weg te volgen. Daar zijn dus bestuurders van auto’s NIET toegelaten. Het verbod op stilstaan (tijd nodig voor het in- of uitladen van goederen en het inin en uitstappen van personen) wordt expliciet aangehaald in het artikel 24 van d de wegcode! Al te dikwijls en voor hun eigen gemak ‘gebruiken’ krantenbedelers en postbodes per auto het fietspad en voetpad om kranten en/of post snel te kunnen deponeren in de brievenbus. De werkgroep verkeer van onze Politiezone Regio Tielt wenst zijn jn bezorgdheid te uiten omtrent dit fenomeen en wil via dit artikel de kranten- en postbedelers wijzen op hun verantwoordelijkheid wanneer zij op die manier handelen.

Mobi 5448

Die verantwoordelijkheid is tweeërlei, namelijk : • ten eerste en voornamelijk ten opzichte van de andere weggebruikers (voornamelijk amelijk zwakke weggebruikers), • ten tweede ten opzichte van de bestuurlijke overheid met betrekking tot het stuk rijden van voetpaden, waarvoor wij allen mee betalen.

6


Vraag/Klaagmuur

Wat moet ik betalen bij een snelheidsovertreding? a. binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf:

• •

snelheidsoverschrijding tot 10 km/u : 50 euro; snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u : 50 euro + 10 euro voor elke bijkomende km/u.

b. op andere wegen:

snelheidsoverschrijding tot 10 km/u : 50 euro;

snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u : 50 euro + 5 euro voor elke bijkomende km/u.

SAMENVATTENDE TABELLEN Binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf: Snelheidsoverschrijding

0 tot 10 km/u

Bedrag

€ 50

+10 tot 20 km/u

+20 tot 30 km/u

€ 50 + € 10 per bijkomende km boven de 10 km/u Indien rechtbank: tussen € 55 en € 2750

Verval recht tot sturen

---

---

Intrekking rijbewijs

---

---

8 dagen > 5 jaar mogelijk

+30 km/u Rechtbank: tussen € 55 en € 2750 8 dagen > 5 jaar verplicht

Mogelijk

Andere wegen Snelheidsoverschrijding

0 tot 10 km/u

Bedrag

€ 50

+10 tot 30 km/u

+30 tot 40 km/u

€ 50 + € 5 per bijkomende km boven de 10 km/u Indien rechtbank: tussen € 55 en € 2750

Verval recht tot sturen

---

---

Intrekking rijbewijs

---

---

8 dagen > 5 jaar mogelijk

+40 km/u Rechtbank: tussen € 55 en € 2750 8 dagen > 5 jaar verplicht

Mogelijk

Bij dagvaarding voor de rechtbank Een rechter kan in uitzonderlijke gevallen afwijken mits uitdrukkelijke motivatie in het vonnis In opdracht van het parket

Mobi 5448

Voor personen zonder woon- of vaste verblijfplaats in België kan het parket afwijken door de politiediensten de opdracht te geven een onmiddellijke inning voor te stellen.

7


Monitoring

Preventieve controles Monitoring Lichtervelde – Beverenstraat In de vorige Mobi werd melding gemaakt van de uitgevoerde anonieme controle in de Beverenstraat. In een periode van 6 dagen respecteerden maar liefst de helft van de bestuurders de snelheid toen NIET! Door deze slechte resultaten hebben wij met de informatiewagen (foto links)een links) en preventieve controle. controle De slechte resultaten werden meegedeeld aan de bestuurders be en men werd er nogmaals op gewezen dat het hier een zone 30 betreft. Deze preventieve ‘campagne’ leverde positieve resultaten op. Zo reed in een periode van 2 dagen niemand sneller dan 40 km/u. Slechts een kleine 4% reed tussen de 30 en de 40 km/u. Voor de campagne reed 15% sneller dan 30km/uur… 30km/uur

Analyse Verkeersongevallen 2005 2005-2008

Mobi 5448

Op de website van de zone onder de rubriek Verkeer zal U weldra de jaarlijkse analyse terugvinden omtrent de verkeersongevallen die plaatsvonden in onze politiezone… en dit vanaf 2005 tot en met 2008.

8


14 15 17 18

Zaterdag Zondag Dinsdag Woensdag

23

Maandag

24 26

Dinsdag Donderdag

28

Zaterdag

29

Zondag

Wat?

Alcoholcontroles in de hele politiezone Alcoholcontroles in de hele politiezone Gordel en Gsm-controle in de hele politiezone Alcoholcontroles te Ardooie, Lichtervelde en Pittem Snelheid- en fietscontroles te Ardooie, Lichtervelde en Wingene. Snelheidscontroles met onderschepping te Tielt, Ruiselede en Wingene Alcoholcontroles te Tielt, Ruiselede en Wingene Snelheidscontroles met onderschepping te Tielt, Ruiselede en Wingene Snelheidscontroles met onderschepping te Tielt, Ruiselede en Wingene Snelheidscontroles met onderschepping te Tielt, Ruiselede en Wingene

Mobi 5448

DAG

9


Wist je dat… ? Verkeerskundige weetjes en andere

Wij op 1 januari 2010 starten met een handhavingsproject op de N37 … Doel? Slachtofferongevallen verminderen met 10 tot 15% in 3 jaar…

57762 voertuigen gecontroleerd werden in 2008 door een bemande controle…

Een heel leuke site… http://foutparkeerders.be/ Voor de quizende fietsers:

www.traphetaf.be

Een ongeval is snel gebeurd:

http://www.youtube.com/watch?v=JKFMbXQYDgU http://www.youtube.com/watch?v=Kh9e-w3Pa3I

1) 2) 3) 4)

Hoofdwegennet (Autosnelwegen) Primaire weg (Ruiseleedsesteenweg Tielt) Secundaire weg (Ring rond Lichtervelde) Lokale weg

Mobi 5448

Ons wegennet in 4 soorten is gecategoriseerd?

10


Xtra Time Slim, Slimmer, Slimst…

Mobi 5448

Wat een slot…

11

Mobi5448-08  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you