Page 1

PZ REGIO TIELT

CIJFERS EN LETTERS WETGEVING VRAAG/KLAAGMUUR MONITORING VERKEERSAGENDA WIST JE DAT… ? XTRA TIME

Maandelijks / Juni 2009 / nr. 6 Verschijnt niet in Juli en Augustus Contact: dieter.desmet@pzregiotielt.be

6


Cijfers en Letters

Resultaten Verkeerscontroles Snelheid In Juni hebben wij 29 uur aan repressieve snelheidscontroles besteed. Alle gemeentes van de politiezone werden hierbij aangedaan. Op de volgende plaatsen kon U ons vinden: Ardooie: Lichtervelde: Pittem: Ruiselede: Tielt: Wingene:

Izegemsestraat, Stationsstraat, Lichterveldsestraat Koolskampstraat, Kortemarkstraat Brugsesteenweg, Tieltstraat Poekestraat, Ringlaan en de Bruggesteenweg Keizerstraat, Sterrestraat, Felix D’Hoopstraat, Meulebekesteenweg, Wakkensesteenweg, Deinsesteenweg en de Deken Darraslaan. Heilige Sacramentstraat, Beernemstraat en de Tieltsteenweg. Te Zwevezele in de Meiboomstraat en de Schoolstraat

Bij deze controles werden in totaal 6929 voertuigen controleerd. 895 bestuurders reden te snel (13 %). Zwaar Vervoer Op 11 en 26 juni werd ook het Zwaar Vervoer aan een controle onderworpen. 49 vrachtwagens werden hierbij gecontroleerd. 1 onmiddellijke inning werd opgemaakt voor het niet respecteren van de rij- en rusttijden. 4 onmiddellijke inningen werden opgemaakt voor o.a. technische eisen. Verkeersagressie/Voorrang/Inhalen‌ In juni werden 3 controles uitgevoerd op gebied van verkeersagressie. 17 onmiddellijke inningen werden opgemaakt voor gsm-gebruik aan het stuur.

Op donderdag 18 juni werden 75 bestuurders op de gordeldracht gecontroleerd. Slechts 2 personen droegen de gordel (onterecht) niet.

Mobi 5448

Gordel

2


Wetgeving

MET DE WAGEN OP REIS ? Uw vakantiehumeur kan een serieus dipje kennen als je op reis plots geconfronteerd wordt met onverwachte situaties. Op dat moment denk je dan “had ik maar…, dan…” maar dan is het natuurlijk al te laat. Daarom pogen wij heel kort u wat suggesties en aanbevelingen mee te geven indien u beslist met de wagen op reis te gaan. U krijgt eveneens verwijzingen naar goede bronnen waar u nog veel meer gedetailleerde info kunt verkrijgen. Wat met de papieren ? Ondanks nogal wat “geruchten” geldt volgende regel : het rijbewijs dat je in een EU-land hebt verkregen, geldt overal in de Europese Unie. Dit betekent niet dat u overal een auto ter plaatse kunt huren, in bepaalde landen wordt er hiervoor een minimum- en/of maximumleeftijd bepaald. Ga steeds vooraf na of je verzekering alles dekt, zelfs al ben je in België omnium verzekerd. Neem hiervoor contact met je verzekeringsagent of –maatschappij. Kijk ook na of je steeds de groene kaart bij hebt en de nodige contactnummers van de verzekering. Een ongeval (al is het maar een deuk in het koetswerk) is gauw gebeurd, kijk dus na of je een Europees aanrijdingsformulier in je auto hebt. Het is niet omdat je verzekerd bent bij je ziekenfonds dat je dit daarvoor in het buitenland ook bent. Neem zeker contact met je ziekenfonds. Als je een reisbijstandsverzekering neemt, zijn in vele gevallen ook de bijstand voor de auto en alle bijkomende medische en verplaatsingskosten inbegrepen. Een reisbijstandsverzekering is dus geen overbodige luxe en kan u veel problemen (en geld) besparen.

Met de buitenlandse verkeersregels dient u uiteraard steeds rekening te houden. Een eenvormig Europees verkeersreglement is er niet. Daarom raden wij u sterk aan u vooraf goed te informeren omtrent de verkeersregels die gelden

Mobi 5448

Verkeersregels in het buitenland ?

3


in de landen waar u zult rijden. Vooral de maximumsnelheden zijn in de gaten te houden. Een fluovestje en een handenvrije gsm-kit zijn zo meegenomen en besparen u alvast de boete daarvoor. Wat met de auto zelf ? Elke dag met de auto naar het werk is heel wat anders dan een vakantietocht maken met de auto. Zware bagage, lange niet onderbroken ritten, uren fileleed en de warmte doen automotoren en techniek vaker kreunen tijdens de zomervakantie. Uw auto moet dan echt hard werken, daarom is een controle vooraf van je auto zeker niet overbodig. Volgende zaken verdienen de nodige aandacht De motor zelf (olieverlies/filters/ontsteking/koelvloeistof) De batterij De remmen (zeer belangrijk !) Banden (druk/wegligging/reservewiel) Schokdempers – Lichten en ruiten (zien en gezien worden) – Airco

Welke route neem ik ? Fileleed leidt niet alleen tot tijdverlies, je wordt vermoeid en uw voertuig ziet af. Plan daarom uw route volgens het tijdstip dat u vertrekt en hou er rekening mee dat er steeds onverwachte situaties kunnen plaatsvinden. Er zijn allerhande routeplanners online beschikbaar om vooraf diverse routes te berekenen. Mogelijks levert dit u ook een besparing op omdat u dan kan nazien hoeveel brandstof u ongeveer zult verbruiken en hoeveel tolwegen u tegenkomt. Reken ook niet onvoorwaardelijk op uw GPS-systeem en beschouw deze als een hulpmiddel. Neem daarom steeds een landkaart mee voor het geval deze het laat afweten.

Wilt u verkeersinformatie over het buitenland (Europese landen) ? www.verkeerscentrum.be Ga naar de rubriek “Links” en onder “Verkeersinformatie” kunt u aanduiden van welk land u verkeersinformatie wenst.

Via de website van de VAB kunt u ook heel wat informatie terugvinden www.vab.be

Mobi 5448

Of klik hier : http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/links

4


Tips voor de chauffeur : Vermoeid rijden en vooral ’s nachts leidt onvermijdelijk tot brokken ! Zowat een vijfde van de ongevallen die ’s nachts gebeuren hebben te maken met vermoeidheid. Vertrek daarom alleen als je goed uitgerust bent, rekening houdende met je bioritme. De klassieke trucks (frisse lucht, radio luid, koffie) houden je niet fit of wakker, ze geven je slechts de illusie fris te zijn. Ideaal is als je kunt afwisselen als chauffeur, daarom is het aan te raden niet alleen te rijden en de slapers achteraan het voertuig te laten. Neem zeker de juiste zithouding aan; sommige chauffeurs liggen bijna tijdens het sturen. Hou er rekening mee dat de remafstand van een beladen voertuig langer is. Het is niet het aantal kilometers die je rijdt die vermoeien, wel de tijd dat je achter het stuur zit. Las daarom ongeveer per 200 kilometer of per 2 uur een pauze in van ongeveer 20 minuten en gebruik deze tijd om uit te blazen, de benen te strekken of een hazenslaapje te nemen. U vastpinnen op een aankomstuur levert alleen stress op en is niet bevordelijk voor uw concentratie en rijstijl. Neem daarom voldoende tijdsmarge en bereken uw rijtijd rekening houdende met onverwachte situaties (files, ongevallen, omleidingen,….) Uw lichaam geeft verschillende tekenen van vermoeidheid die aangeven dat het tijd is om even te stoppen. Negeer deze tekenen niet ! Voorbeelden van deze lichamelijke tekenen zijn : Zware oogleden, geeuwen, je moet plots corrigeren omdat je uitgeweken bent, je merkt plots dat je heel dicht bij je voorligger rijdt, je merkt pas heel laat een stoplicht op, knikkebollen, concentratiestoornissen, je kunt je nog amper op de rijbaan concentreren, etc… Hou er ook rekening mee dat bij het inschakelen van de airco, er vocht onttrokken wordt uit de lucht en dus ook uit het lichaam. Drink daarom voldoende om uitdroging te voorkomen. Hou hier ook rekening mee als je lenzen draagt (tijdig bevochtigen) en richt de airco op de ruit in plaats van op de personen.

Mobi 5448

De politiezone Regio Tielt wenst u alvast een veilige en leuke autovakantie toe !

5


Vraag/Klaagmuur

Zijn alle verkeerspoorten als snelheidsremmer bedoeld?

NEE! Ongeveer de helft van alle ongevallen in Vlaanderen gebeuren in de bebouwde kom, de helft daarvan op gewestwegen. Deze wegen hebben naast een bijzondere verkeersfunctie vaak ook een belangrijke verblijfsfunctie. Duidelijke poortconstructies bij het binnenrijden van de bebouwde kom hebben een gunstige invloed. Deze poorten hebben niet altijd een snelheidsremmend effect… en ja hoor, dat is ook de bedoeling… Deze poorten willen enkel een signaal geven aan de bestuurders over het gewenste rijgedrag en werken attentieverhogend. Dit noemen we een suggestieve maatregel. Dit soort ‘constructies’ wordt veel ingeplant bij het begin van de bebouwde kom of bij een overgang van weg- of omgevingstype.

Een voorbeeld: Schuiferskapellestraat Tielt

Bord Begin Bebouwde Kom

Mobi 5448

Poort

6


Monitoring

Preventieve controles Monitoring Tielt – Szamotulystraat (Industriepark Noord) Via de wijkinspecteur kwam de vraag om een snelheidstelling te houden aan de scherpe bocht ter hoogte van de firma ALTEZ, gelegen in de hiervoor vermelde straat. Klant is koning, zodoende voerden wij een anonieme snelheidstelling uit en dit van dinsdag 16 juni tot en met maandag 22 juni. 1782 voertuigen werden in deze periode geregistreerd. We kunnen stellen dat door zo’n 225 bestuurders de bocht toch te snel genomen wordt. Deze verkeersonveilige situaties situeren zich voornamelijk tussen 4u45 en 8u30…

Wingene – Lichterveldestraat De bewoners van de Lichterveldestraat te Zwevezele vonden dat er te snel gereden werd in hun straat, binnen de bebouwde kom. Aangezien ons motto is: “eerst preventief, dan repressief” hebben wij een anonieme preventieve controle uitgevoerd in de zone 50 van de Lichterveldestraat, en dit van 15 mei tot en met 22 mei. Uit deze meting kwam naar voor dat de snelheid goed gerespecteerd werd! 2904 bestuurders werden ‘gecontroleerd’, slechts 103 bestuurders of 3.5% reed te snel.

Verdere metingen zullen moeten uitwijzen of deze resultaten stand houden en repressieve controles nodig zijn. Het verband tussen de metingen en eventuele verkeersongevallen kan tot nu toe niet gemaakt worden.

Mobi 5448

Zo bedraagt de gemiddelde snelheid 37 km/uur…

7


DAG

1

Woensdag

2

Donderdag

20

Maandag

22

Woensdag

Wat?

Agressie in het verkeer te Tielt, Ruiselede en Wingene Snelheidscontroles te Tielt, Ruiselede en Wingene Snelheidscontroles te Tielt, Ruiselede en Wingene Snelheidscontroles te Tielt, Ruiselede en Wingene

Mobi 5448

De Aankondigingen voor Augustus en September zullen via de media verspreid worden‌

8


Wist je dat… ? Verkeerskundige weetjes en andere

Wat zijn de risico’s voor jonge fietsers in het verkeer? www.kijkuitopdefiets.be En beleef een virtuele fietstocht…

U denkt na over een autovrije zondag? Of over een Strapdag (autoluwe schooldag)? Raadpleeg: http://www.aardig-op-weg-week.be

Als burger bent u goed geplaatst om eventuele gebreken aan de weginfrastructuur vast te stellen en u kan daarbij helpen! Meld gevaarlijke verkeerssituaties waarbij een dringende tussenkomst vereist is of indien er iets schort aan de staat van de weg op:

www.meldpuntwegen.be

Ongetwijfeld hebt u langs bepaalde wegen nieuwe gele verkeersborden opgemerkt met daarop in het zwart een letter (zie foto). Dit betreffen de zogenaamde calamiteitenroutes. In normale omstandigheden hoeft U geen rekening met deze borden.

In dergelijke gevallen wordt aan de voorziene afrit een éénletterroute zichtbaar gemaakt en via de media aangekondigd. Deze route is dan deze die de chauffeurs moeten volgen…

Mobi 5448

Ze doen enkel dienst als de politie een snelweg moet afsluiten bij bv. een ongeval of sterke hinder voor het verkeer.

9


Xtra Time De verkeersveilige Dag

Het Mobi-team wenst U een prettige vakantie! Tot in September!

Mobi 5448

Een impressie‌

10

Mobi5448-06