Page 1


Bę dąc na targach lub w punkcie sprzedaż sprzedaży dewelopera nie zapomnij zapytać zapyta ć przedstawiciela firmy o: •

Przynależność firmy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Znajomość i przestrzeganie Kodeksu Dobrych Praktyk i Katalogu Zasad Umowy Deweloperskiej

Doświadczenie firmy (od kiedy jest na rynku)

Ilości zrealizowanych inwestycji

Co dokładnie obejmuje cena (rodzaj wykończenia, piwnicę, miejsce parkingowe)

W

jakich

okolicznościach

ustalana

w

dniu

zawierania

umowy

cena

może się zmieniać •

Określenie zasad rozliczania niedotrzymanych zobowiązań

Czy kupowane mieszkanie mieści sie w limicie dla kredytów w programie Rodzina na swoim

Pomoc w przekazaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania kredytu

Odbiór mieszkania i zasady usuwania ewentualnych usterek

Możliwość zapoznania się z dokumentacją projektową mieszkania

Dokumenty umożliwiające realizacje inwestycji (techniczne i prawne)

Opis budynku, lokalu mieszkalnego, czy budynek, którego kupnem jesteśmy zainteresowani już stoi i w jakim jest stanie, a jeśli nie, to czy deweloper posiada tytuł prawny do gruntu i pozwoleniena budowę (w art. 9 ustawy o własności lokali)


Mają Mają Pań Państwo wię więcej pytań pytań, chcą chcą Pań Państwo zgł zg łosić osić niezrozumiał niezrozumiał e zapisy w umowie lub niepoprawne zachowanie dewelopera podczas przeprowadzania transakcji?

Prosimy o kontakt z infolinią infolinią PZFD Wrocł Wrocław:

071 – 759 – 37 – 37 kontakt@wroclaw.pzfd.pl

O czym warto pamiętać....  

Formularz, który pozwoli kupić bezpieczne mieszkanie i zweryfikować firmę deweloperską.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you