Page 1

KREISAIS KRASTS

ĂENPLĀNS AR SAVIETOTU 1.STĀVA PLĀNU M 1:200

3.STĀVA PLĀNS M 1:200

EKSPLIKĀCIJA

1

Autostāvvietas stāvlaukums viesiem un apmeklētājiem tai skaitā 2 operatīvajam transportam un 2 cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

B 4

Bērnu rotaĜu laukums

7

K

2

9

M

1

N

D

N

2

8

3

M

5

C

3

Segta auto novietne - tai skaitā 2 cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ( ratiĦkrēslu lietotājiem) esošās rekonstruētās telpās

L

6

Tehniskas telpas, noliktavas, atkritumu novietne esošās rekonstruētās telpās

5

DzīvokĜi esošās rekonstruētās telpās

3

K

8

4

10 F

A

4

E

H 5

I

6

APBŪVES VEIDOŠANAS SHĒMA

J

J

Vertikālās komunikācijas

A

1 5

I

Nojaucamā ēka

8

Āra terases dzīvokĜiem

6

18

6

7

17 16 15 14

H

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

1

G

2

F 7

8

E D

Esošā rūpnieciskā apbūve

8

C

5

B 22

9

to au

6

3

A

10

Projektēto ēku izvietojums 2.stāva līmenī

1 is s ăķ ăķi ku ku 1

4

7 8

2005 3.25

2003 3.06

2 A

1

PLIEĥCIEMA ZIVJU APSTRĀDES CEHA REKONSTRUKCIJA/JAUNBŪVE KRASTA IELĀ 1, PLIEĥCIEMS

Kreisais krasts 1  
Kreisais krasts 1  

Otrā prēmija metu konkursā "PLIEŅCIEMA ZIVJU APSTRĀDES CEHA” REKONSTRUKCIJA/JAUNBŪVE

Advertisement