Page 1

BELGIQUE-BELGIE P.P - P.B. 4700 EUPEN 1 BC 30805

MMM Business Media • Zeswekelijkse publicatie van informatie • Nederlandstalige uitgave • Prijs : 7 EURO • Kantoor : Eupen 1 • April - Mei 2011 • P205027

Nr225

www.truck-business.com

Mercedes en Scania

binden strijd aan om de Euro 6

Witboek : het wegvervoer onder vuur

Financiering: de come-back van de voorschotten

Marc Truant (Fury) « Liever een dure dan een schommelende dieselprijs ! »

In bijlage : het eerste nummer van Truck Service, het magazine van de naverkoop


EDITOde flotte

Weg met de modale silo’s Claude YVENS, Hoofdredacteur

E

« De Commissie heeft niet de politieke moed gehad even ver te gaan in de mobiliteit van personen als voor het goederenvervoer. »

en witboek is niet meer dan een cataloog van (goede) bedoelingen. Het Europees Parlement is gemachtigd te stemmen over Europese richtlijnen en reglementen, de lidstaten komt het toe de wetten ook uit te voeren. Maar het zou mij ten zeerste verbazen dat een flink deel van de aanbevelingen van het nieuwe witboek voor het vervoer de komende jaren niet in wetgeving omgezet zou worden, te meer daar de horizon ver van ons ligt: 2050! Dat er maatregelen moeten komen om de CO-2 uitstoot te beperken, lijdt geen twijfel. Dat die maatregelen invloed zullen hebben op het wegvervoer evenzeer. Het vervoer zal duurder worden, punt! In de stad zullen de voertuigen met “zero uitstoot” tegen 2030 alle dieselmotoren vervangen moeten hebben. Technisch is dat haalbaar, maar economisch momenteel nog onzeker. Boven 300 km zullen de andere transportmiddelen heel de groei van het goederenvervoer tegen 2050 moeten opvangen. Wat alleen in Powerpoint doenbaar is, en het zal zowel enorme investeringen als een radicale verandering van de mentaliteit bij alle transportsectoren vergen, lang voor 2050 trouwens. Een stevige uitdaging voor onze samenleving. Ik betreur alleen dat de Commissie niet de politieke moed heeft gehad verder te denken in de mobiliteit van de personen. Als automobilist blijf ik gehecht aan mijn vrijheid van actie, als de burger die ik probeer te zijn, stel ik mij echt vragen over de mogelijkheid de maatschappij anders te organiseren om het aantal verplaatsingen tegen 2050 betekenisvol te verminderen. Op kortere termijn heb ik de indruk dat het wegvervoer de enige signalen van openheid van geest geeft. Michael Nielsen, IRU-afgevaardigde in Brussel, zegde mij onlangs te hopen dat men niet langer in termen van “modale silo’s” blijft redeneren, waarin elk middel eerst op zijn ivoren toren gaat staan. Precies het tegengestelde van de houding van de UIIR (die het spoor-wegvervoer vertegenwoordigt), die de “sociale gebreken” van zijn klanten (de transporteurs dus) blijft stigmatiseren, in plaats van druk uit te oefenen op zijn leverancier, de spoorsector dus. Vreemd, heel vreemd die aanpak.

De pluspunten van www.truck-business.com

 Verschillende onmisbare aanvullingen van de artikels in Truck & Business, o.a. het volledig interview met Guylain Turgeon (Ritchie Bros)over I Nu reeds online I de evolutie van de tweedehandsmarkt.  Een grondig dossier over de nieuwe Mercedes Actros, zodra hij officieel gelanceerd wordt.  Een dossier dat zo dringend is, dat wij niet konden wachten tot de verschijning van deze Truck & Business. Het gebrek aan vrachtwagenbanden in de schijnwerpers.

I In juni I

I Nu reeds online I

 Het recentste overzicht van alle door de FOD Mobiliteit erkende opleidingsorganismen in het kader van de professionele bekwaamheid, met de volledige I Online vanaf 25 april I en synthetische cataloog van hun cursussen.  De versie 2011 van de Aankoopgids van het Vervoer, met alle gegevens van alle producten en diensten van de 800 ondernemingen in de Gids. I Online vanaf 2 mei I


Inhoud April 2011

DOSSIER : Aankoopgids Transport 2011

N°225

Het onmisbare werkinstrument voor alle vloten, met meer dan 800 bedrijven, ingedeeld volgens hun specialiteit, de naam van contactpersonen en bovendien een complete beschrijving van producten en diensten die verkocht worden op de site www.truck-business.com Invoerders van voertuigen Opleidingen Getrokken materieel Carrosserie Financiering Additieven/ smeermiddelen

38 38 40 42 46 46

Accessoires Banden Brandstoffen Veiligheidsuitrusting Leasing/(Ver)huur Verzekeringen ICT Hulp en bijstand

48 50 51 51 52 54 55 56

Garage-uitrusting Markering/belettering Diensten aan bedrijven Vrachtuitwisseling Consulting Interim Vorkheftrucks Instanties

58 58 58 59 59 59 60 60

TRUCK

BUSINESS 06

ACTUALITEIT

06

5 VRAGEN aan Raf Cools (algemeen directeur Norbert Dentressangle Belgium)

28

ONDER HANDEN: de hybriden van Mercedes en Daf

08

ONDERNEMING: Fury in Poperinge

30

MULTIMODAAL: de container Tellibox,

12

TRANSPORT BAROMETER 2011: een punt van ontmoediging bij alle Belgische transporteurs

15

DOSSIER FINANCIERING: de banken worden voorzichtiger

18

DOSSIER FINANCIERING: hoe de reële rente berekenen?

20

DOSSIER FINANCIERING: Truck & Business Renting Index

26

TECHNIEK: de nieuwe Euro 6-motoren van Mercedes en Scania

intelligent maar duur

32

IT: meerdere leveranciers verenigen zich in het ‘Transportinitiatief’… in Nederland.

22

MOBILITY: een geslaagd distributieproject buiten de spitsuren

24

POLITIEK: nieuw Witboek over transport

34

TWEEDEHANDSMARKT: reportage over Ritchie Bros

37

AANKOOPGIDS TRANSPORT 2011

63

ACTUALITEIT

64

5 VRAGEN aan André Gehlen (VP Group)

65

DE CIJFERS van de Belgische markt

66

DE BLOG van Jean-Marie Becker

DE PLUSPUNTEN VAN WWW.TRUCK-BUSINESS.COM

DE PLUSPUNTEN VAN WWW.TRUCK-BUSINESS.COM

In de kantlijn van de resultaten van de Transport Barometer: 30 van de meest opvallende commentaren van deelnemers aan onze enquête.

Online sinds 15 april, (voor diegenen die graag snelle beslissingen nemen), een dossier over de schaarste van banden die zich aankondigt, en enkele dringende aanbevelingen voor kopers.

EXTRA Truck Service 22

Expertise Center De resultaten van onze Transport Barometer bevestigen het einde van de crisis wat transportvolumes betreft, maar hebben vooral een kloof geslagen tussen de transporteurs die optimistisch zijn en diegenen die uitgeput zijn door twee crisisjaren, teveel (of onvoldoende) controles en het standhouden van de concurrentie die er zelf de kostprijs niet van kent. Door Claude Yvens

VOLGENDE EDITIE • Test Volvo FH 500 • Dossier gewijd aan Fleet Management Systems, eenvoudige track & trace-systemen voor de boordcomputers van morgen • Een tweede dossier over de schaarste van chauffeurs en de rol van interimkantoren • In bijlage, Warehouse & Logistics 52 en zijn ICT-dossier, voorgesteld door de nieuwe verantwoordelijke uitgever Peter Ooms


Overzicht van de actualiteit op www.truck-business.com

De conjunctuur blijft moeilijk te ontcijferen De transportvolumes breiden nog steeds uit, maar geen lineaire groei meer zoals in 2010. De transportprijzen herstellen stilaan, maar vooral de pijlsnelle verhoging van de brandstofprijzen maakt de transporteurs onrustig. • European Freight Forwarding index: maart beter • Brandstofprijzen: + 9% in drie maanden

Het bedrijfsleven De fusies en overnames gaan hun gang weer, maar de grote namen doen het onder elkaar. Buiten de (verwachte) bevestiging van de overname van TDG door Norbert Dentressangle heeft de overgang van Wim Bosman in Nieuw-Zeelandse handen het meeste inkt doen vloeien. De Nederlandse groep, waarvan in België Maenhout afhangt, heeft met Mark Newman een nieuwe CEO. De Belgische transporteurs investeren in “groen”. Gobo krijgt de palm voor het actiefste bedrijf, zowel met nieuwe zonnepanelen als met een nieuwe spoorterminal in Lanaken. • GEFCO koopt 70% van Gruppo Mercurio • Hödlmayr neemt een deel van de activiteiten van Tatschl & Söhne over • NYK Logistics wordt Yusen Logistics • TDG definitief in handen van Norbert Dentressangle • Yourmover Vandergoten neemt Les Fils Vandergoten over • Wim Bosman onder controle van Mainfreight • Kuehne + Nagel neemt RH Freight over

Brandstofprijzen • Transport Market Monitor: De transportprijzen zijn in 2010 7,9% gestegen

Reglementen: het essentiële en het bijkomstige Toegegeven: midden in het gewoel over het Witboek (zie bl. 24 en 25) is een discussie of de cabine van een vrachtwagen een werkplaats is, waar je dus auteursrechten moet betalen om muziek te beluisteren, lichtjes surrealistisch. Maar ja, wij leven in België, land van de uitgebreide “lopende zaken”. • Eurovignet-richtlijn: stemming in eerste lezing • Toekomstige verhoging van de accijnzen op diesel • Muziek in de cabine: wat met de auteursrechten?

Heropleving van de investeringen in logistiek Het is niet meer dan een lichte opleving, maar de investeringen in logistiek vastgoed hernemen langzaam. In de kijker: het nieuw distributiecentrum van Norbert Dentressangle in Zellik, dat tussen haakjes een staking van de chauffeurs in Vorst, die vreesden hun werk te verliezen, uitlokte (zie ook het interview met Raf Cools op de volgende bladzijde).

RH Freight • Transuniverse vervangt Universal Express in het 24Plus netwerk • Emons Group genomineerd voor een Eco Performance Award • Samenwerking Corneel Geerts en Grupo TT • Manpower Barometer: aanwervingsplannen nemen toe • Schenker NV verstrekt service in Spanje • Neele Logistics vestigt zich in Roemenië • Gobo investeert in zonnepanelen • Gilbert De Clercq kiest voor zonnedak van Solar Access • Nieuw filiaal van Dachser in Luxemburg • Gefco herposisioneert zijn aanbod van internationaal stukgoedvervoer • Gobo aandeelhouder van de nieuwe Railport in Lanaken

• DHL opent nieuw logistiek centrum in Oekraïne • Vos Logistics breidt zijn EDC van Goch uit • Nieuw distributiecentrum voor Norbert Dentressangle

De volledige tekst van deze berichten vindt u op

www.truck-business.com hine door het sleutelwoord (in vet) te gebruiken in de zoekmac

6 - Truck&Business 225

Gobo


Raf Cools (Norbert Dentressangle Belgium) :

“Synergieën met TDG Mond uitwerken.” De overname van TDG door Norbert Dentressangle is sinds kort van kracht geworden. TDG Mons komt in de schoot van de Franse groep. Raf Cools is algemeen directeur van Norbert Dentressangle voor België.

1. Hoe zal TDG Mond geïntegreerd worden in de groep? Net als onze huidige activiteiten, die toegespitst zijn op de logistiek onder gecontroleerde temperatuur en de distributiesector, hangt TDG Mond af van de logistieke tak van Norbert Dentressangle. Het zijn twee volkomen aanvullende activiteiten. TDG Mond zal dus rechtstreeks van mij afhangen. De naam van het bedrijf zal veranderd worden, maar die verandering zal pas geleidelijk doorgevoerd worden op de voertuigen, naargelang van hun vervanging.

2. Jan Zeinstra, algemeen directeur van TDG Mond, heeft zijn functies op 1 april neergelegd. Wie vervangt hem? Momenteel vervang ik hem, maar het is slechts een voorlopige oplossing.

3. Welke aankooppolitiek zal u voeren? Er is een groot verschil tussen de aard van de in Frankrijk aangekochte voertuigen en de Belgische gewoontes...

koopkracht van de groep voordelen kan hebben, zullen wij die gebruiken. Voor de rest krijgt het lokaal niveau een zekere autonomie. Maar globaal gesteld, is de logistieke tak van de groep meer gecentraliseerd dan de vervoerstak.

4. Welke synergieën denkt u tussen de verschillende Belgische bedrijven van de groep waar te maken? TDG Mond is pas op 28 maart in de groep opgenomen. Het is dus een beetje vroeg om de synergieën nu al vast te leggen. In een eerste fase nemen wij de site en al het personeel over.

5. Einde 2010 heeft een staking uw vestiging van Vorst stilgelegd. Zullen de relaties met de sociale partners verstrakken? Helemaal niet. Met de investering van de groep in Zellik waren de chauffeurs bang hun baan te verliezen, wat niet de bedoeling was. Norbert Dentressangle gelooft in België en zal er investeren wat nodig is. Maar de groep wil er ook zijn dienstverlening aan de klanten verbeteren. Een interview van Claude Yvens

Norbert Dentressangle voert in dat opzicht een zeer pragmatische politiek. Als de aan-

Truck&Business 225 - 7


Onderneming

FURY

Kosten behe Kunt u als Belgische onderneming actief in het internationaal huiftransport overleven in een markt met steeds stijgende kostprijzen? Fury uit Poperinge bewijst dat het nog kan, mits het perfect kunnen inschatten van alle kostenfactoren en niet te rijden tegen om het even welke prijs.

8 - Truck&Business 225

e transportsector staat reeds lange tijd onder druk. De marges waarmee er moet gewerkt worden, worden steeds kleiner. Iedere onderneming gaat constant op zoek naar hoe ze de steeds stijgende kosten onder controle kunnen houden. Lege kilometers rijden, te hoog brandstofverbruik, … het zijn maar een paar elementen die een onmiddelijke impact hebben op het kostenplaatje. Bij Fury Transport is dit, net zoals bij vele anderen, een hekelpunt. «Enkel door kort op de bal te spelen kun je als bedrijf nog overleven», stelt dhr. Marc Truant.

D

Sociale lasten Het niet altijd kunnen doorrekenen van de kosten is voor vele bedrijven een grote frustratie. Hoe? Rita Truant: De kosten zijn de afgelopen jaren, zelfs maanden, explosief gestegen. We zijn zelfs zo geëvolueerd dat twee kostendragers, i.c. de dieselprijs en de loonlasten, verantwoordelijk zijn voor meer dan 70% van de kostprijs bij een doorsnee onderneming. Het zeer grillig verloop van de dieselprijs maakt het geheel alleen maar moeilijker. Het zou evidenter zijn mocht de dieselprijs zich continu op eenzelfde niveau bevinden.

Liever een hoge dieselprijs dan een wispelturige prijs? RT: Klopt! Veel bedrijven leggen hun prijzen vast voor een jaar, in het beste geval wordt deze misschien enkele keren per jaar herzien. Wanneer de dieselprijs zeer sterk schommelt, kan je bij het onderhandelen over de transportprijs daar weinig op terugvallen, want klanten gaan ook omgekeerd oordelen: als de prijs daalt van de diesel, dan zullen ze ook een daling van de transportprijs verwachten. Een terechte redenering, maar wanneer de prijs een maand later sterk toe-


Het leveren van een onberispelijke service en andere extra diensten maakt het transport nog rendabel.

HISTORIEK Het transportbedrijf Truant NV werd in 1956 opgericht, gevolgd in 1973 door NV Fury, die fungeert als vervoerscommissionaris. Beide ondernemingen werden opgericht door de ouders van Rita en Marc Truant, die de ondernemingen in 1997 overnamen en verder uitbouwden tot een goed georganiseerd internationaal transportbedrijf dat beschikt over een 25-tal voertuigen.

RADIOSCOPIE FINANCIËLE EVOLUTIE (in miljoen EUR) 4

3,868 3,425

3,5

OMZ

2,982

3 2,5 2 1,5

RESULTAAT

2007

2008

2009

- 0,13

- 0,28

- 0,10

MOTORVOERTUIGEN 28

GETROKKEN MATERIEEL 33

PERSONEEL 33

IN HET KORT DATUM VAN OPRICHTING: 1956 Truant NV– 1973 Fury NV (vervoerscommissionaris) HOOFDZETEL: Poperinge DIRECTIE: Rita en Marc Truant ACTIVITEIT: Internationaal huiftransport SPECIALITEIT: groupage & cabotage BIJKOMENDE DIENSTEN: expresszendingen, op- en overslag BESTEMMINGEN: Benelux, Frankrijk en Duitsland

heersen neemt, dan kun je niet direct terug gaan aankloppen bij de klant met de melding dat de prijs terug is toegenomen. Met deze manier van werken zou niemand gebaat zijn. Er is niet enkel de diesel, maar ook de kritiek op de hoge loonlasten in België. Marc Truant: Wanneer u de sociale lasten in België vergelijkt met die in andere Europese landen, dan is er maar één conclusie mogelijk: dit is niet langer houdbaar! Veertig procent van de transportprijs bestaat uit loon- en sociale lasten.

www.fury.be

We hebben al vaak overwogen om, hoe jammer dat dit ook is voor onze eigen economie, uit te wijken naar Oost-Europa, waar de sociale lasten toch gevoelig lager liggen. De sociale gelijkschakeling in Europa is nog veraf, maar we zien wel dat er bepaalde landen een serieuze inhaalbeweging aan het maken zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan Tsjechië, waar de lonen quasi op Belgisch niveau zijn gekomen, maar op het vlak van de loonlast is er echter nog altijd een groot verschil merkbaar. Papier is echter gewillig: cijfermatig lijkt dit allemaal mooi en de ideale oplossing,

«De loonlasten en brandstofkosten in België liggen veel te hoog in vergelijking met andere Europese landen.» Marc Truant Truck&Business 225 - 9


Onderneming

maar daadwerkelijk uitwijken is minder evident. Hoe heeft dit alles de organisatie beïnvloed? RT: De organisatie wordt uiteindelijk dagelijks bijgestuurd en aangepast aan de continue wijzigingen die zich voordoen op de markt. De reductie van de transportafstanden leidde ertoe dat de gereden kilometers per voertuig per jaar systematisch afneemt. Vroeger behoorde bijvoorbeeld Italië tot onze actieradius, maar dit is compleet verleden tijd. Opdrachten die we hiervoor binnenkrijgen worden steeds doorgegeven. Ook het puur vervoer van punt A naar punt B is voor ons als Belgisch bedrijf niet meer rendabel, vandaar ook dat wij ons toeleggen op groupage en cabotage, voornamelijk van en naar Zuid-Frankrijk. Zijn er nog andere wijzigingen gebeurd? RT: Vroeger deden wij ook aan tractie van huif- en containerchassis,

maar ook dit hebben wij volledig afgestoten. We doen enkel nog vervoer van en voor onze eigen klanten, aan wie we dan ook een onberispelijke service willen bieden. In welke sectoren zijn deze actief? MT: De Franse markt is voor ons van groot belang. We hebben dan ook een aantal vaste lijnen richting Toulouse, Lyon en Bretagne. Het type klanten is zeer divers want uiteindelijk komen alle gepalletiseerde goederen in aanmerking. Maar wij zijn niet bereid om te gaan rijden tegen om het even welke prijs in de filosofie «beter een rijdende vrachtwagen dan een die stilstaat». Het is misschien cru om te stellen, maar soms zou men beter zijn voertuig laten staan dan te willen rijden tegen dumpingprijzen! De cabotage vergunning laat ons toe om een aantal transportopdrachten in Frankrijk zelf te verrichten, om op die manier het aantal leeg geleden kilometers te reduceren. Op onze site hier te Poperinge

beschikken we over een magazijnruimte met de nodige laad- en loskades die ons toelaten om aan op- en overslag te doen. De goederen komen hier toe en worden meestal gecrossdockt om zo de ideale lading terug samen te stellen in functie van de bestemming. Het effectief stockeren van goederen gebeurt maar in kleine mate. Indien we dit beter zouden willen exploiteren moeten we niet enkel zwaar investeren in aangepaste ruimtes, maar is dit ook een compleet andere manier van werken! De kritiek op de rij- en rusttijden is ook legio. Hoe gaat u hiermee om? MT: Onze mensen zijn verplicht om volledig reglementair te werken, wat wel soms tot absurde situaties leidt. Er zou toch wel wat meer flexibiliteit moeten ingebouwd worden. Het is niet uitzonderlijk dat een chauffeur op 50 of 100 kilometer van hier een weekend zou moeten overstaan, wat dus bijna niet betaalbaar is. Vandaar dat ik dan

SAMENSTELLING VAN DE VLOOT

I GETROKKEN MATERIEEL 30 schuifzeilopleggers (Fruehauf) I DEALER Scania Kuurne I BANDEN Michelin I BOORDCOMPUTERS Transics I KILOMETERS PER JAAR 120.000 km/jaar

10 - Truck&Business 225

Chauffeurs moeten nu ook op een regelmatige basis een nascholing beginnen volgen. Hoe wordt dit georganiseerd bij Fury? RT: We opteren ervoor om de nascholingscursus hier intern aan bod te laten komen. We willen onze medewerkers niet nutteloos belasten door hen naar her en der rond te sturen om een cursus te volgen. Liever alles hier organiseren voor iedereen op hetzelfde moment. Daarnaast houden wij ook regelmatig nascholing rond verbruik, verzekeringen, toerental, … stuk voor stuk zaken die de kostprijs helpen drukken. Fury behoorde tot de pioniers bij de introductie van de boordcomputer. Een zinvolle beslissing geweest?

«Klanten zijn vaak geneigd om maar één maal per jaar afspraken te maken omtrent de transportprijs, wat in een markt met sterk schommelende kostprijzen geen evidentie is.»

I VRACHTWAGENS 25 trekkers Scania R420, 3 Scania bakwagens 16 ton + 2 van 10 t

I LEVENSDUUR 6 tot 7 jaar voor de trekkers, 10 jaar voor de opleggers.

ook regelmatig in mijn wagen spring om chauffeurs te gaan ophalen die bij wijze van spreken geblokkeerd staan. Een domme manier van werken misschien, maar dit is nu eenmaal de realiteit.

Fury beschikt over een wagenpark van 25 trekkers die ingezet worden in het internationaal groupage transport van en naar Frankrijk.


MT: Ik kan niet begrijpen dat nog niet iedereen hiervan overtuigd is. Het is een medium dat niet enkel een schat van informatie kan opleveren, maar ook de planning een groot stuk gaat verlichten. Alle communicatie tussen de dispatch en de chauffeurs verloopt via de boordcomputer. Misverstanden, onvolkomenheden, … worden op die manier quasi uitgesloten. Maar ook de schat aan informatie is onmiskenbaar bijvoorbeeld rij- en rusttijden, brandstofverbruik, … Een andere kost die op de vervoerder afkomt is de fameuze kilometerheffing vanaf 2013? Hoe kijkt u hier tegen aan? RT: Dat het systeem eraan komt is een feit, de hamvraag is nog altijd welke prijs we hiervoor zullen moeten betalen en hoe alles concreet in zijn werk zal gaan. Op zich kunnen we ons wel voor een stuk vinden in het systeem van de kilometerheffing, want uiteindelijk moeten wij in onze buurlanden ook betalen voor het gebruik van de infra-

structuur. Maar er zijn toch nog altijd twee grote vragen waarmee we zitten. Waarvoor zal men het geld aanwenden? Wanneer dit voor het onderhoud van de wegen is, dan kunnen wij dit alleen maar toejuichen, zoniet is het terug een gemiste kans. Een tweede grote bedenking is of wij als transporteur terug zullen moeten opdraaien voor de prefinanciering van dit alles. Zullen we deze kilometerheffing wel kunnen doorrekenen aan onze klanten of niet? Logischerwijs zouden we zeggen van ja, maar of dit uiteindelijk ook zal zijn blijft nog onduidelijk. Heeft u de indruk dat de economische crisis achter de rug is en/of heeft deze een impact gehad op het bedrijfsleven? MT: Vorig jaar is de economie opnieuw beginnen aantrekken en mochten we stellen dat we terug op een normaal aanvaardbaar niveau konden werken, maar de afgelopen weken hebben we de indruk dat het terug allemaal wat

aan het afnemen is. Sommigen opperen dat de crisis weer aan het opdoemen is, misschien nog te voorbarig om dit te durven concluderen, maar we zullen dit zeker nauwgezet opvolgen. Feit is wel dat sinds de crisis het transportvolume een gans ander verloop kent. Waar vroeger het volume vrij gelijkmatig was gespreid over de weken heen, is dit nu veel minder het geval. De ene week zou je wagens tekort hebben en de week erop zou je bij wijze van spreken wagens aan de kant moeten zetten. Het transportaanbod is veel grilliger geworden, iets wat we horen bij veel transporteurs.

transport een gebeuren was van Noord naar Zuid en vice versa. Nu moeten we denken in een goederen- en transportstroom van Oost naar West, zeker en vast op het gebied van chauffeursmigratie. Een van de grootste problemen waarmee de sector geconfronteerd wordt is het feit dat wij de laatste schakel zijn in het volledige productieproces en vaak vergeten worden in de prijszetting, met alle gevolgen van dien. Het wordt hoogtijd dat er hier een mentaliteitsverandering in komt, een taak voor de beroepsorganisaties. Een nieuwe boost is dringend nodig om de sector volgens mij een verdere toekomst te kunnen bieden!

Toekomst Hoe ziet u de verdere toekomst voor uw bedrijf en het Belgisch wegvervoer in het algemeen? MT: In de huidige grillige marktsituatie is het zeker en vast geen sinecure om accurate voorspellingen te kunnen maken. De marktsituatie is compleet veranderd in vergelijking met vroeger toen het

Tekst en foto’s : Geert De Temmerman

VLOOTBEHEER MERKENPOLITIEK «Reeds vele jaren werken we nauw samen met Scania. Het is tevens het enige merk dat voertuigen zonder Ad Blue op de markt brengt, iets waarvan we geen directe voorstander zijn al is het maar omwille van het extra gewicht en brandstoftank alleen al.» FINANCIERING «De wagens worden aangekocht met eigen middelen. Tot voor enkele jaren was de gebruiksduur vijf jaar, maar door de malaise in sector is deze verlengd naar zeven jaar.» ONDERHOUD «Voor het onderhoud van de voertuigen kunnen we een beroep doen op onze eigen uitgeruste werkplaats die eveneens een eigen truckwash bevat zodat alle voertuigen er steeds onberispelijk uitzien.» BANDEN/BRANDSTOF «Het bandenbeheer wordt volledig intern opgevolgd alsook beschikken we over een eigen dieselpomp zodat we het brandstofverbruik per voertuig en per chauffeur nauwlettend in het oog kunnen houden.» IT «We behoorden tot de pioniers in het gebruik van de boordcomputer, een instrument dat niet enkel gebruikt wordt om te communiceren met de chauffeurs, maar ook een grote schat aan informatie oplevert. »

Truck&Business 225 - 11


Survey

TRANSPORTBAROMETER 2011

Een beetje ontmoedigend Onze halfjaarlijkse conjunctuurenquête draagt de stigmata van twee jaren crisis, een heropleving die onvoldoende blijkt (of te volatiel) en de pijlsnelle stijging van de brandstofprijzen. De gemiddelden zijn er dus gemiddeld, maar de kloof tussen optimisten en pessimisten, beter gezegd tussen vechters en degenen die er zich bij neerleggen, wordt dieper. et cijfers kan je alle kanten uit. Neem nu de vertrouwensindicator die wij sinds zes jaar berekenen. Met 5,78, hetzij een stijging van een half punt vergeleken met vorig jaar, zou je kunnen geloven dat de Belgische transporteurs meer vertrouwen hebben dan in 2009. Wat maar gedeeltelijk juist is.

M

Gematigd vertrouwen Uit de opdeling van de antwoorden, die konden gaan van 1 (zeer zwak vertrouwen) tot 10 (perfect vertrouwen), blijkt een stevige polarisering. In functie van de omstandigheden eigen aan elke onderneming schommelt de moraal van de transporteurs tussen de euforie, te danken aan de nieuwe contracten, en het spuugzat zijn, te wijten aan de forse stijging van de diesel, aan de concurrentie van de collega’s die onder de kostprijs rijden, of aan de pietepeuterige controles... of aan de vrees voor een hervallen van de economie. De balans van het jaar 2010 is even matig. Op het vlak van de tevredenheidsgraad is 2010 vanzelfsprekend beter dan 2009, maar minder goed dan 2008, waar het einde van de tunnel toch wel een

12 - Truck&Business 215

beetje in zicht was. Dat geldt althans voor de transportvolumes, die gemiddeld 6,99% stegen. Waarbij wij wel moeten nuanceren dat het aantal bedrijven dat een daling van de volumes meldt in één jaar gestegen is van 9,7 tot 12,2%. Het probleem ligt eerder in de wanverhouding tussen de stijging van de kostprijs en de verhoging van de transporttarieven. Die wanverhouding heeft altijd bestaan, zelfs in de vette jaren (2006 en 2007). Het verschil tussen beide variabelen is voor de helft kleiner dan in 2008 en 2009. Maar het is allemaal een kwestie van timing. In oktober ll. hadden wij in een vroegere editie van de Barometer vastgesteld dat zeven van de 10 transporteurs hun klanten geen prijsverhoging hadden durven vragen, maar ook

dat vijf die verhoging wel hadden gekregen. Deze keer hebben 77% van de transporteurs een verhoging gekregen, al is ze kleiner dan oorspronkelijk gevraagd. Maar 8% van de transporteurs durven nog altijd niet onderhandelen over hun tarieven, daar waar de kostprijs 1,5% per maand stijgt (blijkt duidelijk uit de cijfers van het ITLB). Dat bewijst helaas dat er te veel aanbod is op de markt, meer bepaald bij de “marktbrekers” en de bedrijven die de titel van professioneel transporteur niet verdienen. Wat vooral geldt in de sector containervervoer. Een ander belangrijk aspect van de prijsberekening wordt voor de eerste keer duidelijk in onze Barometer: een groeiend aantal transporteurs maakt een totaal ver-

schil tussen de tariefverhogingen en de dieselclausule. Sommige bedrijven zouden graag de prijsindex van het ITLB in twee splitsen, met enerzijds de kostprijs zonder brandstof en anderzijds de evolutie van de brandstof zelf. Niettegenstaande dat is de toestand inzake rentabiliteit van de bedrijven in 2010 blijkbaar verbeterd. Eén van de twee ondernemingen heeft zijn winstmarge kunnen opvoeren, hoofdzakelijk dankzij maatregelen die de productiviteit van het personeel verbeteren (in 55% van de gevallen), een meer uitgekiende commerciële politiek (49%) en IT-investeringen (46%). Kortom dus maatregelen van een “goede beheerder”. Maar er is dit jaar een forse toename van de “defensieve” maat-


VERTROUWENS- EN TEVREDENHEIDSGRAAD 7

6,72

6,5 6

Vertrouwen 6,37

5,87

6,57

regelen: uitbesteding van een deel van de transportactiviteit (45%), delokalisering (19%) en inkrimping van de vloot (18%). Wat de delokalisering aangaat, zijn er slechts twee bedrijven die een filiaal hebben gevestigd in Centraal Europa. Bijna alle ondernemingen die er al een hebben, beslissen er in 2011 een groter deel van hun activiteiten in onder te brengen. Velen zeggen zelfs dat het gewoon een zaak is van economische overleving.

Uitbesteding De tijd van een nieuwe uitbreiding van de vloot is dus zeker nog niet aangebroken. In plaats van een lineaire vergroting van de transportvolumes merken wij een gefragmenteerde, vluchtige en onvoorspelbare heropleving. In die

omstandigheden kan alleen een beroep op onderaanneming en/of huur (al moet je dan nog een chauffeur bij de hand hebben) een oplossing geven. Die toch wat schizofrene toestand heeft een enorme weerslag op de investeringsplannen. De vlootuitbreidingen lijken een zaak te zijn van de zeldzame ondernemingen die duidelijke groeiperspectieven hebben. De rest van de sector is opvallend en in min of meer gelijke getallen verdeeld over de bedrijven die zeggen teruggekeerd te zijn naar een politiek van normale vervanging van hun voertuigen en degene die elke investering eens te meer naar later verplaatsen. Dat geldt voor de vloot, maar niet voor de opleiding van chauffeurs. Dit jaar 2011 is er dan ook een zeer forse toename van de vragen naar opleiding. Dat gebeurt enerzijds om in orde te zijn met de eisen van de wet betreffende de beroepsbekwaamheid, anderzijds om op korte termijn voordeel te halen uit de ecodriving. Sommige bedrijven investeren zelfs in snelcursussen ecodriving, die niet gelden voor de beroepsbekwaamheid. Er blijven per slot van rekening nog tal van onzekerheden op 2011 wegen. De manier waarop de volumes evolueerden sinds januari, zet niet (meer) aan tot een vrijmoedig optimisme. En men ziet bij bepaalde bedrijfsleiders van toch wel gezonde bedrijven een soort van ongewone neerslachtigheid voor de dag komen (lees hierover alles in de volledige versie van dit dossier op www.truck-business.com). Claude Yvens

Tevredenheid 5,78

6,05

5,5 Vervoerders willen in 2011 vooral investeren in opleiding (vooral in ecodriving).

6,21

5,7

5,36

5

5,24

4,62

4,5 4,13

4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EVOLUTIE KOSTEN/PRIJS 2005 Gemiddelde verhoging van de kosten 7,5 Gemiddelde verhoging van de prijs 4,6 Verschil 2,9

2006 6,99 4,38 2,61

2007 8,54 6,35 2,19

2008 9,54 4,31 5,23

2009 2,75 -2,33 5,08

2010 4,55 1,97 2,58

TENDENSEN VAN 2010 Activiteitsvolume

Kostprijs

I Toename - 73,8 % I Stabiel - 14 % I Afname - 12,2 %

I Toename - 91,8 % I Stabiel - 4,9 % I Afname - 3,3 %

Verkoopprijs

Rentabiliteit

I Toename - 63,9 % I Stabiel - 25,8 % I Afname -10,3 %

I Toename - 49,2 % I Stabiel - 15,8 % I Afname - 35 %

INVESTERINGSPERSPECTIEVEN Opleiding chauffeurs Motorvoertuigen IT (hardware en software) Getrokken materieel Veiligheidsmateriaal Procentueel aandeel van de bedrijven die van plan zijn in 2011 te investeren 0

72 % 65 % 59 % 55 % 38 % 10

20

30

40

50

60

70

80

Truck&Business 215 - 13


Financiering

TRANSPORTEURS EN BANKEN

Zonder cashflow geen krediet Heel wat transporteurs klagen dat zij de investeringskredieten, die zij nodig hebben om nieuw transportmaterieel aan te schaffen, niet krijgen. De banksector op zijn beurt zegt aan de hand van cijfers dat hij nooit zoveel kredieten heeft gegeven aan de KMO’s. De waarheid verschuilt zich in de financiële toestand van de transporteurs zelf. it de twee recentste Transportbarometers is heel duidelijk gebleken dat de transporteurs klagen over het gedrag van de banken tegenover hen: beslissingen die steeds later worden genomen, verlies van invloed van de agentschapsdirecteurs, steeds strengere

U

waarborgen, ook op het privépatromonium, zelfs ronduit weigeringen de kredieten toe te kennen.

Banken (eindelijk) voorzichtiger Bij de banken luidt een totaal andere klok. Volgens Febelfin (de beroepsfederatie van de financiële instellingen in België) brak het volume kredieten toegekend aan de KMO’s in 2010 een absoluut record, met sinds halfweg 2009 stabiele toekenningscriteria, die in het eerste kwartaal van 2011 niet veranderd zouden zijn. De vraag naar kredieten is dan weer sinds begin 2010 toegenomen en zou ook in 2011 vergroten. Moet je daaruit besluiten dat het wegvervoer niet op dezelfde manier wordt behandeld als heel

de economie? “Het wegvervoer heeft inderdaad een groter risicoprofiel dan de andere sectoren van de economie. Het is goed voor 1,7% van onze portefeuille maar 4,4% van onze betwistbare zaken,” aldus Frank Leroy,verantwoordelijke van de commerciële kredieten bij KBC Bank. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat elke bank voorzichtig is als een transporteur een dossier indient. Maar de banken onderstrepen dat zij gewoon hun rol van regulator spelen. Al moet je dan nog appels met appels vergelijken. De banken zijn inderdaad veeleisender dan in 2007, maar misschien was de toestand in dat jaar ook abnormaal. “Tot en met 2007 kreeg elke onderneming die haar drie laatste balansen en groeiperspectieven indiende haar krediet,” weet Pierre Gustin, directeur ondernemingen en institutionelen van ING België. “Er is misschien te veel speculatie geweest bij sommige tussenpersonen,” zegt Frank Leroy nog. “In een periode van groei heerste er een felle concurrentie

tussen de banken om klanten aan te trekken.” Indertijd heeft nog een ander element soms overdreven doorgewogen in de balans: de restwaarden groeiden ongehoord onder druk van een exponentiële vraag, o.a. in Rusland. Nu weten wij allemaal wat er gebeurd is toen de Russische markten sloten, samen met het begin van de financiële en later ook economische crisis. Resultaat: vandaag de dag wil niemand nog risico’s nemen op de restwaarden, ook al heeft de tweedehandsmarkt zich hervat sinds haar dieptepunt van 2009. “De restwaarden waren dikwijls hoger dan een investeringsplan op vijf jaar, maar dat is nu niet meer zo,” zegt Pierre Gustin. Frank Leroy bevestigt het resultaat: “Vandaag de dag houden wij geen rekening met de mogelijkheid het voorschot te betalen met de doorverkoop van het vervangen voertuig.” Andere gesprekspartners zeggen anoniem dat zij terughoudender zijn in het toekennen van kredieten aan kleine ondernemingen, zo bang zijn zij geweest in 2009 en 2010. Op zeldzame uitzonderingen na zal een bank dan ook een actief voor 100% min de restwaarde niet meer financieren. De voorschotten voor de

Een investeringskrediet krijg je des te vlotter met een forse cashflow en dito eigen middelen.

Truck&Business 225 - 15


Financiering

INTERESTVOETEN EN INFLATIE De inflatie dreigt een zekere tijd toppen van 5% te scheren, maar ook de interestvoeten kunnen alleen maar stijgen. 7 6 5 4 3 2 1

Intrestvoet op nieuwe kredieten

0

Inflatie

-1

kleine bedrijven komen met vlag en wimpel terug.

Onvoldoende eigen middelen Het komt er immers op aan een onderscheid te maken tussen de grote en de kleine ondernemingen. Beter gezegd tussen de ondernemingen die perfecte investeringsdossiers indienen en de andere.

Om niet te zeggen vooral tussen de de bedrijven die voldoende eigen middelen hebben en de andere. Zonder te willen veralgemenen, mag je zeggen dat de KMO’s van het Belgisch vervoer vaak zondigen door onderkapitalisering... en daarnaast weinig schijnen te weten over de juiste manier om in 2011 een kredietaanvraag in te dienen.

Frank Leroy (KBC): “De mogelijkheid het voorschot te betalen met de verkoop van het vervangen voertuig, is vandaag de dag niet meer noodzakelijk voldoende.”

16 - Truck&Business 225

Brone : BNB

-0 me 8 i08 juli .08 sep t. 08 no v. 08 jan u09 ma art -0 me 9 i09 juli .09 sep t09 no v. 09 jan u10 ma art -1 me 0 i10 juli .10 sep t. 10 no v. 10 jan u11 ma ar t -1 1

art ma

jan

u. -

08

-2

In onze Top 400 staan er nogal wat bedrijven waarvan het maatschappelijk kapitaal kleiner is dan 18.600 euro, wat je nodig hebt om een BVBA op te richten, en waarvan de eigen middelen in het beste geval gevoed door vaak povere winsten, niet meer dan 100.000 euro bedragen. Bovendien met een omzet die niet hoger dan 3 miljoen

euro ligt en met een vloot van minstens 20 wegcombinaties, die per stuk minimum 110.000 euro kosten. “Het zijn vogels voor de kat. De ratio tussen de eigen middelen en heel de balans moet minstens 25% bedragen in een sector die zoveel investeringen vergt als het vervoer, zo niet is het een element van broosheid,” benadrukt Pierre Gustin. “Dat gebrek aan kapitaal gaat gepaard met een gebrek aan kredietwaardigheid en vooral een gebrek aan visie op lange termijn. In het wegvervoer zijn de eerste slachtoffers de onderaannemers geweest, die het in normale tijden al moeilijk hebben met een bijzonder felle concurrentie. Maar de middelgrote vloten, zeg maar tussen vijf en 20 voertuigen, zijn vandaag de dag of te groot of te klein,” vindt Frank Leroy.

Dikwijls onduidelijke dossiers De analyse van de investeringsdossiers is vandaag de dag dus strenger dan vroeger. Om voorgoed komaf te maken met een wijd en zijd verspreid vooroordeel: die gestrengheid heeft niet echt veel te maken met de normen van Basel 2 en Basel 3. “De eisen die gelden


voor de eigen fondsen zijn weliswaar strenger,” aldus Pierre Gustin, “maar dat geldt hoofdzakelijk voor de grote ondernemingen. Er bestaat geen enkele KMO die kan zeggen dat zij een investeringskrediet geweigerd zag omwille van Basel 3... Tenzij ze te maken kreeg met een slechte commerciële specialist.” De voornaamste reden die het weigeren van een dossier kan verklaren, is dus de slechte kwaliteit van het dossier zelf, zo zeggen al onze gesprekspartners. “Wij volgen een reeks interne voorschriften tot op de letter, zodat men zou kunnen zeggen dat wij meer moeilijke vragen stellen dan vroeger, maar wij doen niet meer dan ons normaal werk,” luidt het argument van Frank Leroy. Het eerste criterium voor een analyse slaat op de liquiditeiten, d.w.z. de mogelijkheid van de klant zijn terugbetalingen netjes te regelen. Maar ik moet wel vaststellen dat de transportsector op dat vlak enkele structurele zwakheden vertoont: zwakke rentabiliteit van het vervoer op zich, te lange betalingstermijnen (gemiddeld 43 dagen voor de klanten en daadwerkelijk 53 dagen volgens het ITLB),veel slechte betalers, cyclische activiteit, die zeer gevoelig is

Door de onzekerheden die wegen op de restwaarden zijn de cash voorschotten helemaal terug van weggeweest.

voor de bokkensprongen van de conjunctuur, grote aantallen kredietnota’s... Reden te meer dat elke onderneming zijn dossier zorgvuldiger zou opmaken? “Wij weigeren veel dossiers gewoon omdat ze niet klaar zijn,” zegt Frank Leroy. Buiten wat transporteurs kunnen zien als administratieve pesterijen, zijn er momenteel nochtans goede kansen om te investeren. Volgens Pierre Gustin “blijft het vrij gemakkelijk een vrachtwagen te financieren”. Enerzijds denkt Gustin dat de balansen van 2010 der transportbedrijven een beetje gunstiger zouden zijn dan in 2009. Maar het zijn vooral de interestvoeten die sinds drie jaar extreem laag zijn gebleven en onder invloed van de inflatie alleen maar kunnen stijgen. De kredietvoeten op korte termijn staan onder invloed van de richtingsvoeten van de ECB, die zeven keer na elkaar verlaagd zijn, en in mei 2009 het laagste peil van 1% haalden om de Europese economie te steunen, en die sindsdien nog niet gestegen zijn. Het is een echte buitenkans voor de bedrijven, te meer met een inflatie van 3%, die volgens sommige economisten, Bruno Colmant op kop, zouden stijgen tot 5% voor

EEN NEUTRALE SITE OM JE DOSSIER VOOR TE BEREIDEN Sinds begin maart helpt een site de bedrijven hun investeringsdossiers goed voor te bereiden: www.financieringvanondernemingen.be. Het is een initiatief van een samenwerking van Febelfin en meerdere partners (banken, maar ook raadgevers en andere patroonsfederaties). Op die site vinden de investeerders een massa informatie over de manier om je kredietaanvraag voor te bereiden, maar ook nuttige simulatie-instrumenten (liquiditeitsplan, simulator van netto eigen middelen, berekening van kaskredieten, van notionele interesten enz.). Niet te missen in je lijst van favorieten...

De site www.financieringvanondernemingen.be bulkt van goede raad voor aanvragers van kredietlijnen.

verschillende jaren. Zodat de interestvoeten alleen maar kunnen stijgen. Voor wie de middelen heeft, is de goede raad van Pierre Gustin dan ook duidelijk: “Leen op vijf jaar met veste interest voor uw voertuigen

en op 10 jaar voor uw vastgoedprojecten”. Waaraan je zou kunnen toevoegen: versterk je eigen middelen en je rentabiliteitsberekeningen... Claude Yvens

Pierre Gustin (ING): “Koop nu en leen met vaste rentevoet!”

Truck&Business 225 - 17


Financiering

KREDIETVOORWAARDEN

Op zoek naar de echte interestvoet Het verrast telkens hoezeer sommige vlootbeheerders niet weten met welke interestvoet zij hun vloot financieren. Een gebrek aan professionalisme dat je soms zelfs terugvindt in redelijk grote vloten. Om kwalijke verrassingen te voorkomen, volgen hierna enkele basis-regels. m verschillende redenen die met de sector te maken hebben, maar vooral met elk bedrijf, zijn de kredietvoorwaarden strenger geworden. Om hun financiering rond te krijgen, moeten aardig wat vloten dan ook onder het Caudijnse juk van het voorschot doorgaan, maar vergeten zij daarmee rekening te houden om hun daadwerkelijke interestvoet te berekenen.

O

VOORSCHOTTEN VAN 10 TOT 15% Tenzij hij een zeer gezonde klant is (maar die zijn na twee jaren crisis zeldzaam in een sector die a priori niet erg rendabel is), zal een trans-

porteur aan zijn bankier of merkgebonden leasebedrijf een voorschot moeten betalen. In dit prille jaar gebeurt het vaak dat het voorschot oploopt tot meer dan 10% van de totale waarde van het goed. Hoe groter dat voorschot, hoe interessanter de interestvoet kan zijn. Al moet je het nog kunnen storten ook. Een onderneming met ietwat “begrensde” liquiditeiten, maar forse eigen middelen zal het niet al te moeilijk hebben het gevraagde bedrag bijeen te krijgen. In geval van onderkapitalisering zullen echter zowel de banken als de leasebedrijven persoonlijke waarborgen eisen. Iedere bedrijfsleider moet zelf maar het voor en tegen afwegen...

Los van dat eerste aspect schommelen de interestvoeten voor de financiering van het restant enorm naargelang van de “kwaliteit” van de klant (van 3 tot 8%). Die kwaliteit hangt af van bepaalde financiële ratio’s (de site www.financieringvanonderneming en.be/ maakt dit heel duidelijk), maar ook van een voor elk bedrijf specifieke voorgeschiedenis. De onbetaalde facturen van gisteren worden vandaag weigeringen, niet meer dan logisch trouwens. Laatste element: de risiconeming

op de restwaarde. De banken zijn de lessen van 2008/2009 niet vergeten en ook de constructeurs zijn voorzichtiger geworden... En de vlootbeheerders kennen eveneens de brutale afbraak van de restwaarden einde 2008 nog heel goed. Maar zelf het risico van een hoge verkoopwaarde nemen na afloop van het eerste economisch leven van het voertuig (wij spreken dan al van 2016 en 2017) is dan eerder koorddansen dan gezond beheren. Claude Yvens

TOCH LIEVER HUREN? De waarborgen die de verhuurders vragen, zijn a priori kleiner. Maar de praktijk van de voorschotten zijn ook hier terug (tot 5.000 euro voor een oplegger van 26.000 euro, weliswaar in een extreem geval). Gevolgen van die keuze zijn er heel wat: hogere maandelijkse kosten... maar ook een betrekkelijke gemoedsrust voor heel de duur van het contract. De verhuurders hebben er hoe dan ook alle belang bij hun aankoopkracht hoog te houden en dus hun klantenkring uit te breiden buiten de vloten die in 2007 op hen een beroep hebben gedaan. Toen waren zij de enigen die een snelle levering van het voertuig konden waarborgen. Het risico ligt in dat geval in hun kamp. Van de terugkeer der voorschotten tot de onzekerheid van de restwaarden... De berekening van de reële interestvoet moet nauwkeuriger gebeuren.

18 - Truck&Business 225


Financiering

TRUCK & BUSINESS RENTING INDEX

Bescheiden groei De verhuring biedt nog altijd een valabel alternatief voor transporteurs die nood hebben aan flexibiliteit.

De signalen die de transportsector vandaag uitzendt, mogen dan al globaal genomen positief zijn, dankzij een transportvraag die erop vooruitgaat, toch blijft het in dit stadium nog onzeker om hier ook meteen groeiperspectieven op lange termijn aan vast te knopen voor de verhuring. e Truck & Business Renting Index, die in 2009 het levenslicht zag, onderzoekt de verhuurbedrijven, die in België gevestigd zijn op hun bezettingsgraad en hun evolutieperspectieven op kort en middellange termijn. De derde uitgave van de Truck & Business Renting Index verzamelde 7 verhuurbedrijven, die samen goed zijn voor een totale vloot van 1.285 op korte en 5.723 op lange termijn verhuurde voertuigen.

D

Gekartelde groei De vooruitgang van de activiteitsgraad van de bedrijven, die bij onze vorige enquête de kop opstak, trekt zich ook in deze periode door op de verhuurmarkt. De vervoerders (bij gebrek aan vertrouwen op

20 - Truck&Business 225

lange termijn… of aan kredietlijnen) hebben duidelijk de neiging te kiezen voor flexibelere formules alvorens op langere termijn te investeren. Vandaar dat de effectieve bezettingsgraad einde maart hoger ligt dan de 75 %, die als ideale bezettingsgraad voor een kortetermijnvloot wordt beschouwd. De gemiddelde bezettingsgraad voor trekkers ligt nu immers op 87 %, terwijl die van de opleggers 81 % bedraagt. In de loop van de drie laatste maanden ging het wagenpark, dat op korte termijn wordt gehuurd, er gemiddeld met 10 % op vooruit. Deze stijging is echter wel minder sterk dan in november vorig jaar (+28 % voor het trekkerpark en +6 % voor dat van het getrokken

INVESTERINGEN LOPEN TERUG De verhuurspecialisten, die geconfronteerd worden met een onzekere vraag vanwege de transportbedrijven, passen vandaag een ‘verdedigbaar’ veiligheidsprincipe toe, zoals de (uiterst voorzichtige) groeiperspectieven van de verhuurders in de afgelopen drie maanden ook illustreren: in de orde van 10 % voor het trekkerpark en van amper 1 % voor dat van het getrokken materieel. En dat terwijl die cijfers er in november heel wat aantrekkelijker uitzagen met respectievelijk 16 en 6 %. materieel). Er valt eveneens een duidelijke evolutie op te tekenen bij het segment van de speciale voertuigen (+22,5 %) en bij dat van de bakwagens tot 12 ton (+23,5 %). In dezelfde optiek zorgen ook de nieuwe contracten in het segment van de langetermijnverhuring voor bemoedigende signalen. Alle verhuurders bevestigen trouwens dat aantal contracten omhoog gaat en vijf van de zeven bedrijven hebben ook de gemiddelde duurtijd ervan zien stijgen. Full service contracten en contracten met aankoopoptie lijken dan weer in aantal te verminderen bij

bepaalde verhuurders. Dat heeft alles te maken met het feit dat de transportstromen weliswaar in de lift zitten, maar dat de kostprijs eveneens toeneemt, waardoor vervoerders beginnen te beknibbelen op de kosten en dus afzien van onderhoudscontracten. En ook al verwacht iedereen dat blijvende groeicijfers nog wel enkele maanden zullen uitblijven, toch is er sprake van een afgemeten optimisme bij de verhuurders, die zich resoluut willen concentreren op de noden van hun klanten. Julie Widart


Mobility

DAL- EN NACHTDISTRIBUTIE

Geen bezwaar Als alternatief voor onze snel dichtslibbende wegen denkt men al geruime tijd hardop op het verplaatsen van distributieactiviteiten naar de dal- en nachturen. Na een onderzoeksfase werd nu inmiddels ook een praktijkfase afgerond, en wat blijkt, de balans in onderverdeeld positief. et spreekt vanzelf dat het verkeer in de dal- en nachturen minder druk is dan in de spits en het grootste gedeelte van de dag. Een verschuiving van distributie naar dal – en nachturen lijkt dan ook logisch, maar hieraan kleven ook enkele inherente nadelen zoals meer nachtwerk, de kosten van nachtwerk, de sociale gevolgen van nachtwerk en de interactie met de maatschappij. Om één en ander van nabij te onderzoeken werd in maart 2010 door het VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek) het collectief onderzoekspro-

H

22 - Truck&Business 225

ject Dal- en Nachtdistributie opgestart in samenwerking met veertien bedrijven.

Voordelen groter dan nadelen De balans van dit onderzoek is interessant, want leveren tijdens de dal- en nachturen levert heel wat voordelen op en slechts beperkte nadelen. Voor de verladers zijn er weinig interne effecten waarneembaar maar ligt het voordeel in een bijdrage aan een duurzamere samenleving (minder emissies, luchtverontreiniging en congestie). Voor de vervoerder zijn er heel wat meer voordelen. Uit het onderzoek blijkt dat tot 6,5% brandstof kan worden bespaard (minder files), de reistijden korter worden door een hogere gemiddelde snelheid (25 à 34% hoger dan tijdens de piekuren), er verwaarloos-

baar minder lege kilometers zijn, het personeel gemotiveerder is dankzij minder stress en de extra betaling voor nachtwerk en dat het rollend materieel efficiënter kan worden ingezet (24 uur gebruik). De meerkost voor de chauffeur (gemiddeld +12,5%) weegt volgens de transportbedrijven niet tegen deze voordelen op. Voor de eindklant is de meerkost van nachtwerk (+30%) te verantwoorden aangezien de afhandeling van leveringen (ontvangst en verwerking) een tijdswinst oplevert van 25% per levering. De productiviteit van de werknemers

neemt toe en daarnaast geven de ruimere tijdvensters ook mogelijkheden om voorraden te beperken. Een minpunt is de bereikbaarheid van contactpersonen bij problemen met een levering. Over het algemeen ondervond geen enkel bedrijf problemen met het vinden van kandidaten voor nachtwerk. Er waren ook nergens meer klachten genoteerd wegens geluidshinder, maar hier verdient het aanbeveling om geluidsnormen zoals de Nederlandse PIEK te hanteren. Hendrik De Spiegelaere

POSITIEF SIGNAAL De transporteurs zijn unaniem voor het systeem, om het nu op een bredere schaal ingevoerd te krijgen moet vooral de mentaliteit bij verladers en ontvangers veranderen. Op basis van alle voordelen zou dit toch moeten lukken. Aan dit praktijkonderzoek werkten Mars Belgium, Procter & Gamble, Unilever, Pepsico, Sara Lee, Colruyt, Carrefour, Eurobrokers, DHL, Snel Logistic Solutions, G. De Clercq, Van Dievel en bpost mee, naast Transport en Logistiek Vlaanderen, Febetra, Comeos, BABM en VVSG. DHL was één van de transportbedrijven om actief deel te nemen aan de praktijkproef dal- en nachtdistributie.


Politics

WITBOEK

Commissie droomt van modale

Het wegvervoer opgesloten in een keurslijf van het spoor? Het Witboek schetst de principes ervan.

Het Witboek van 2001 had het begrip verlichte modale transfer tussen de weg en de andere transportmiddelen ingevoerd. De herziening van 2006 voerde de comodaliteit in. Het nieuwe Witboek gaat nog verder en wil een massale modale transfer tegen 2050. Niet echt realistisch... maar dat is ook eigen aan een Witboek. inds 2001 zijn de politieke beslissingen drastisch veranderd. Het vervoer moet dringend gezuiverd worden als wij de opwarming van het klimaat willen beperken. Het vervoer is goed voor een vierde van de Europese CO2-uitstoot. De weg (personen en goederen) neemt 73% van dat vierde voor zijn rekening. De EU moet de CO2-uitstoot dus 80 tot 95% verminderen vergeleken met

S

24 - Truck&Business 225

1990 om de klimaatopwarming te beperken tot 2°C.

Mobiliteit wordt een luxe Om dat mogelijk te maken, kan je op twee paarden inzetten: de vraag naar vervoer verminderen en/of de uitstoot voor een bepaald transportvolume beperken. De eerste mogelijkheid werd niet weerhouden, noch voor de personen, noch voor de goederen. Maar met strengere doelstellingen om de CO2-uitstoot te verminderen, zal die mobiliteit een prijs hebben. Een hoge prijs. De maatregelen voor het personenvervoer lijken licht: grotere capaciteit van de luchthavens (positieve weerslag op de CO2?), transfer naar het spoor met hoge snelheid voor trajecten over middellange afstanden, meer openbaar vervoer, opname van opleidingen in ecorijden in de herziening van het rijbewijs... Maar vooral internalisering van de externe kosten (de automo-

bilisten zullen dus een kilometertaks betalen, die de sociale kost van de opstoppingen, de vervuiling en de ongevallen zal dekken) en totale zuiverheid van de voertuigen in de steden. De Commissie wil de mobiliteit niet beperken, maar die mobiliteit zal een luxe worden. Op die twee vlakken zal het goederenvervoer het nog beter moeten doen. Enerzijds zal de internalisering van de externe kosten het veel vroeger treffen, maar de elektrificering van de vloten voor het stadsverkeer zal voor 2030 klaar moeten zijn. De leveringen in steden zullen evolueren, zeker de individuele leveringen, die men zal beschouwen als het minst efficiënte deel van het traject. Onder 300 km zal de technische vooruitgang “niet volstaan om de uitstoot genoeg te verminderen. Bovendien zal hij het probleem van de opstoppingen niet oplossen. “Maar bij gebrek aan een waardevol alternatief zullen die zendingen

op de weg blijven... met een geharmoniseerd verplicht systeem van internalisering van de externe kosten. Op lange afstanden daarentegen, waar geen enkel heil van de techniek zou komen, “zou 30% van de wegvracht tegen 2030 naar andere middelen overstappen, tegen 2050 zelfs 50%.” Er is niet veel sprake meer van comodaliteit, waarin de transportmiddelen samenwerken in een logistieke keten en waarin elk middel gekozen wordt in functie van zijn prestaties. Een geforceerde modale transfer zal met vlag en wimpel terugkeren, helaas een stap achteruit.

Privé-investeringen Geen enkele doelstelling is haalbaar zonder maatregelen, die de doeltreffendheid van alle transportmiddelen verbeteren. Voor de weg komt er een afschaffing van de hinderpalen voor de cabotage (veel moed om dat te laten slikken door de rege-


e transfer TEVREDEN... NIET TEVREDEN

Johannes Ludewig, (uitvoerend directeur van de CER (lobby van het spoor): “Het Witboek gaat duidelijk in de goede richting.” De UIRR (federatie van het spoor-wegvervoer) juicht het Witboek toe, maar betreurt o.a. dat het amper iets zegt over de “technologieën die men zal nodig hebben om de sociale regels in het wegvervoer te laten toepassen, om zijn sociale gebreken, ook inzake veiligheid, te verhelpen”.

De Commissie gelooft niet dat de technische vorderingen een goede oplossing aanreiken.

ringen...), plus een mogelijke herziening van de richtlijn voor maten en gewichten. Een herziening dus die uitsluitend gericht zou zijn op de maximale lengtes en uitsluitend ten voordele van de aërodynamica en dus het verbruik. Voor de andere transportmiddelen,

financieren, maar de spooroperatoren krijgen geen enkel doel van efficiëntie opgelegd. Bij nader inzien komt de transfer van de helft der stromen op de lange afstand in 2050 echter neer op het behoud van hetzelfde volume voor wegvervoer als vandaag. Voor het spoor en de

"De openbare machten zullen de benodigde 90 miljard per jaar niet vinden." meer bepaald het spoor, is de uitdaging enorm. De Commissie schat de benodigde bedragen op 90 miljard euro per jaar, bedragen die de openbare machten niet zullen kunnen ophoesten. Er moet dus een nieuwe benadering van de financiering komen, met privé-investeringen. Voor de operatoren daarentegen lijkt het Witboek eerder op een wit blad. De Commissie stelt wel voor het multimodaal vervoer en het vervoer met afzonderlijke wagons te

waterwegen is het geen uitdaging meer, wel de 12 werken van Hercules. Blijft het feit dat het Witboek niet meer is dan een cataloog van goede bedoelingen. Het komt het Parlement en de lidstaten toe het om te zetten in wetgevende acties. Maar als de helft van die bedoelingen in acties wordt omgezet, zal het gezicht van het goederenvervoer toch heel ingrijpend veranderen. Binnen 40 jaar. Claude Yvens

Jos Dings, directeur van het agentschap Transport en Milieu (ecologische lobby): “Wij betreuren het ontbreken van acties op korte termijn. De plannen worden minstens vijf jaar uitgesteld, wat van het Witboek een manifest voor niet-actie maakt.” Costantino Baldissara, voorzitter van de ECG (federatie van de autologistiekers): “De comodaliteit moet de basis zijn van de toekomstige ontwikkeling van het vervoer.”

Volgens de ACEA (autoconstructeurs) houdt het principe van de modale transfer geen rekening met de soepelheid van het wegvervoer. Transport en Logistiek Vlaanderen: “De voorstellen van het Witboek zullen zware gevolgen hebben voor de transporteurs. De doelstelling de CO2-uitstoot tegen 2030 360% te verminderen, is technisch en commercieel onmogelijk.” TLV gaat ook helemaal niet akkoord met het principe van de gedwongen modale transfer. De Febetra betreurt het afschaffen van het principe van comodaliteit, ten voordele van een gedwongen modale transfer, een “verloren zaak”, zolang de kwaliteit van de prestaties van het spoor niet verbetert. De IRU (International Road Transport Union) uit vooral kritiek op de gedwongen modale transfer. De federatie verzet zich tegen een verhoging van de lasten die alleen het wegvervoer treffen en die zullen dienen om andere transportmiddelen te subsidiëren. Truck&Business 225 - 25


Truck De Euro 6-motor van Scania zal waarschijnlijk de eerste zijn op de markt, maar wellicht niet in België.

De katalysatoren van de Scania-motor zijn geïntegreerd in een compacte geluidsdemper.

EURO 6

Scania en Mercedes anticiperen De Euro 6 is niet langer een taboe. Deze nieuwe milieunorm, die een nieuwe generatie motoren vereist, is nog niet volledig gedefinieerd, of er zijn al twee nieuwe motoren op komst die eraan voldoen. Of toch nog niet. ijdens de laatste IAA-beurs in Hannover wilde geen enkele constructeur iets zeggen over zijn Euro 6-strategie. De twee belangrijkste factoren van dit stilzwijgen, dat gebruikelijk is bij een groep als Paccar, maar niet bij iedereen: wij zijn nog niet helemaal uit de crisis, en een dubbele negatieve boodschap over de prijzen van vrachtwagens en over het verhoogde brandstofverbruik, zou de klanten wellicht gekrenkt hebben.

T

Een norm van 12.000 euro Zes maanden later hebben Mercedes en Scania goed en slecht nieuws te melden. Het goede nieuws is dat hun nieuwe Euro 6motoren niet meer zullen verbruiken dan hun Euro 5-motoren. Het slechte nieuws is dat ze duurder

26 - Truck&Business 225

zullen zijn. Mercedes-Benz maakt geen cijfers bekend, om de eenvoudige reden dat de nieuwe motoren pas beschikbaar zullen zijn voor de nieuwe Actros, die later dit jaar verwacht wordt. Nieuwe motor + nieuwe cabine = minder transparante meerkost. Scania daarentegen speelt het spel zo: het Euro 6ticket kost 12.000 euro. Zo, het is eruit. Om de pil te vergulden, kondigen beide constructeurs enkele kleine effecten aan: een relatieve daling van het AdBlue-verbruik bij Scania, een beperkt overgewicht tot 200 kg en het respecteren van onderhoudsintervallen bij de Zweed; een verhoging van de onderhoudsintervallen op 150.000 km en een langere levensduur tot 1,2 miljoen km bij de Duitser. Maar het is vooral

de hoger geraamde restwaarde waarover beide constructeurs bij hun klanten zullen argumenteren. En de rekening klopt: een vrachtwagen, gekocht in 2012, zal door zijn eerste koper gebruikt worden tot in 2017 of 2018, en je kunt erom wedden dat de kilometerheffing tot die tijd nadelig zal zijn voor de Euro 5, net als het vermoedelijke toekomstige rijverbod in de steden of in ‘groene zones’.

SCR + EGR + DFP Technisch gezien zal het nodig zijn om alle reeds gekende technieken te combineren om de uitstoot van fijn stof en koolstofdioxide te beperken: Selective Catalic Reduction (SCR), Exhaust-Gas Recirculation (EGR) en een roetfilter (Diesel Particle Filter, DPF). Elk merk heeft er intussen zijn persoonlijke toets aan gegeven. Bij Scania zijn ze erg trots op het nieuwe systeem van nabehandeling van uitlaatgassen, een systeem dat voortaan ingebouwd is in de uitlaat zelf. Dit systeem, dat geïn-

tegreerd zit in een geluidsdemper, omvat een oxidatiekatalysator, een roetfilter een dubbel SCR-systeem, een bijkomende ammoniumkatalysator en een geavanceerde AdBlue-dispenser die de uitstoot van stikstof verlaagt (NOx). Bij Mercedes beschikt het common rail-systeem over een absolute nieuwigheid onder de vorm van een X-Pulse-injectiesysteem, dat de inspuitdruk verhoogt. De maximale injectiedruk wordt dus niet alleen gegenereerd door de enige hogedrukpomp in het gezamenlijke toevoerkanaal. De maximale injectiedruk loopt op tot 2100 bar. Het X-Pulsesysteem zorgt dus voor een veel stabielere inspuiting en dus voor een veel soepelere en stillere motor.

Nog niet voor vandaag De lancering van deze motoren op de markt is nog niet voor vandaag, tenminste niet in België. De Mercedes-motor, die de prijs gekregen heeft van de eerste officiële


De OM47x-motor van Mercedes-Benz zou zijn brandstofverbruik lichtjes kunnen zien dalen in vergelijking met de Euro 5-motoren.

Bij de OM47x-motor zullen de nokkenassen niet uit een stuk gemaakt worden, maar geassembleerd. Ze zijn bovendien lichter.

en op de norm voorstelling, zal niet beschikbaar zijn voor de nieuwe Actros. Van bij zijn introductie zullen de V6-motoren zich beperken tot de exportmarkten. Bij Scania is het aanbod meteen beschikbaar, in eerste instantie als aanvulling bij het volledige gamma Euro 5- en EEV-motoren, maar uitsluitend “daar waar er voldoende vraag naar is”. Dus voor vloten die de milieukaart uitspelen, of in landen of regio’s waar de aankoop van schone motoren gestimuleerd wordt. Zelfs bij het overwegen van een erg creatieve toepassing van ‘lopende zaken’ en een budgettair mirakel, zal België geen deel uitmaken van de landen die eerst bediend zullen worden. Scania, de eerste constructeur die de prijzen van zijn toekomstige motoren meegedeeld heeft, zal hoe dan ook een prijs winnen, namelijk die van de openhartigheid. Claude Yvens

TECHNISCH OVERZICHT Type Vermogen Koppel vanaf Maximale inspuitdruk Opvoerdruk SCR EGR Partikelfilter Andere karakteristieken Onderhoudsinterval Kost onderhoud Vervanging van het partikelfilter Gegarandeerde levensduur Verbruik tov Euro 5 Verbruik AdBlue Restwaarde tov Euro 5 Meergewicht Meerkost Beschikbaarheid in 2011 Beschikbaarheid in 2012

Mercedes-Benz OM47x Scania DC13 6 cilinders, 12,8 liter 6 cilinders, 12,7 liters 421, 449, 476 en 510 pk 440 en 480 pk 2100, 2200, 2300 en 2500 Nm 2300 en 2500 Nm 1000 o/m 1000 o/m 2100 bar 2400 bar asymmetrisch turbinehuis turbo met variabele geometrie ja twee parallelle catalysatoren ja single stage koeling, verlaagd EGR-percentage (25 %) ja ja Top Torque ( koppel wordt met 200 Nm XPI (hoge druk inspuiting), opgedreven in de hoogste verhouding), oxydatiecatalysator (DOC), X-Pulse inspuitsysteem amonniakkatalysator (ASC) 150.000 km 90,000 km nm nm nm 240.000 km 1,2 million km nm op hetzelfde niveau of ietsje lager vergelijkbaar nm lager hoger hoger nm 200 kg nm 12000 EUR parallel met de lancering van de nieuwe Actros G en R cabines, 4x2, 6x2 en 6x4 8x2, 8x4

I voordeel I nadeel I waarschijnlijk nadelig I niet meegedeeld

Truck&Business 225 - 27


Kennismaking

HYBRIDE AANDRIJFLIJN

Groen vraagt een extra inspan Groen is niet alleen een modeverschijnsel, het is bittere noodzaak als we de leefbaarheid van onze planeet willen garanderen. Ook in de transportsector worden oplossingen gezocht én gevonden: elektrische aandrijving, hybride aandrijflijn, Euro-6 en EEV, elk met zijn voor- en nadelen. Ondertussen zijn de eerste distributievrachtwagens met hybride aandrijflijn in productie. Tijd om het gebruik ervan wat nader te bekijken.

et milieuaspect weegt nog zwaarder door voor distributievoertuigen, die meer dan voertuigen voor werfgebruik of lange afstanden in stedelijke of dichtbewoonde gebieden opereren. In afwachting van motoren op waterstof of vrachtwagens met brandstofcellen zijn er weinig alternatieven. Men kan opteren voor een EEV-krachtbron of een elektrische aandrijving. Maar er is een ander alternatief, een distributievrachtwagen met een hybride aandrijflijn. Een hybride is interessanter dan een puur elektrische vrachtwagen, want daarvan is de actieradius beperkt en het gewicht van de accu’s veel te hoog. Een 12 ton distributievoertuig dat uitsluitend op elektrische aandrijving rekent zou voor een actieradius van 500 km een pakket accu’s moeten meeslepen van 6200 kg. Daar bovenop zou het laadvolume 2,6 m3 kleiner worden door het pakket accu’s. Vandaar dat de elektrische optie slechts voor zeer specifieke toepassingen haalbaar is en dat het meest milieuvriendelijk alternatief

H

28 - Truck&Business 225

op dit moment een hybride aandrijflijn is.

Eindelijk in productie Alle constructeurs hebben wel een hybride aandrijflijn in ontwikkeling of voeren er praktijkproeven mee uit, maar twee constructeurs bieden reeds een hybride vrachtwagen af fabriek aan, meer bepaald DAF en Mercedes-Benz. De DAF LF Hybrid en de Mercedes-Benz Atego BlueTec Hybrid zijn de eerste hybride vrachtwagens op de markt, met andere woorden te bestellen door de klant. Er zijn evenwel beperkingen omtrent de manier van aankoop en dat heeft alles te maken met de

prijs van een dergelijk voertuig. Zo kost de Atego BlueTec Hybrid 45.000 EUR meer dan zijn tegenhanger met BlueTec dieselaandrijving (60.000 EUR basisprijs). De meerprijs voor de DAF LF Hybrid ligt in dezelfde lijn. Dat is veel, zelfs voor echt groen georiënteerde bedrijven. Tenslotte moet er met het transportmaterieel nog geld verdiend worden en is de hybride vrachtwagen niet alleen een uithangbord voor de milieuvriendelijkheid van een bedrijf. Beide constructeurs hebben dit probleem op een vergelijkbare manier aangepakt. Je kunt de hybride vrachtwagens (voorlopig) niet gewoon aankopen,

maar wel aanschaffen via een soort leasingcontract. Mercedes-Benz biedt de Atego BlueTec Hybrid uitsluitend aan via CharterWay in operationele lease met een maximum van zes jaar. Je betaalt dan enkel de gebruikskosten en die moeten lager liggen dankzij een gunstiger brandstofverbruik en de leasingprijs. Die leasingprijzen zijn uiteraard aangepast aan het hogere prijskaartje van de voertuigen. Na zes jaar gaan de voertuigen terug naar de constructeur.

Belgische enthousiastelingen Zeg niet dat de Belgische transportbedrijven zich afzijdig houden


nning

VRD Logistiek is de eerste transportonderneming in België met een hybride truck.

RIJINDRUKKEN

Voor de Mercedes-Benz Atego BlueTec Hybrid werden er in België al drie bestellingen genoteerd.

van de milieuproblematiek, want zowel de DAF LF Hybrid als de Atego BlueTec Hybrid vonden al kopers in België. De allereerste hybride vrachtwagen in België rijdt bij VRD Logistiek en wordt ingezet voor distributietaken in het Waasland. Raoul Van Raemdonck over de beweegreden voor die aankoop: “Ons bedrijf heeft een reputatie op het gebied van milieuzorg, wat bijvoorbeeld te merken is aan de 60.000 m2 zonnepanelen op onze gebouwen waarmee we onze eigen groene stroom maken. Zelf rij ik ook al in een hybride personenwagen en dat was mede de aanleiding om te gaan kijken naar een hybride

Inmiddels kregen we van Mercedes-Benz de kans op de Atego BlueTec Hybrid zelf aan de tand te voelen in het stadsverkeer van Stuttgart. Uit die rijimpressie blijkt in elk geval dat de hybride versie echt op punt staat, het is zeker geen ontwikkelingsmodel meer, maar een volledig afgewerkt product. Het rijden is verrassend eenvoudig door de intelligente automaat, het praktische start/stop systeem en de flinke hulp van de elektrische motor bij het wegrijden. Een leuk detail is het extra display dat de werking van de hybride toelicht en waarop je alles kan volgen. Het grote verschil bij het rijden met een gewone Atego is de extra boost van de elektrische motor bij het wegrijden, wat zelfs eventjes volledig elektrisch gaat. Anders zijn er weinig verschillen al ga je er al snel een sport van maken om de accu’s van het hybride systeem zo goed mogelijk op te laden en te benutten.

vrachtwagen. In samenwerking met onze DAF dealer, Garage Van de Keybus, werd dan een formule voor operationele lease via Paccar Financial Europe uitgewerkt. De aankoop van deze vrachtwagen is wel 40% duurder dan een vergelijkbare dieseltruck.”, geeft Raoul Van Raemdonck toe. “We hopen evenwel een deel van die meerkost terug te verdienen door het lagere verbruik, dat volgens DAF 10 tot 20% lager moet zijn. Omdat wij onze vrachtwagens afschrijven op vijf jaar is dat financieel al niet meer zo nadelig. Wij maken dan ook al plannen om onze vloot verder uit te breiden met dergelijke milieuvriendelijke, hybride vrachtwa-

gens. Wij willen hiermee tevens een voorbeeld zijn voor de sector en het imago van onze beroepsgroep.” Op het moment van schrijven rijden er nog geen Atego BlueTec Hybrid vrachtwagens rond in België, maar er zijn er wel al drie in bestelling. TMS Soundwave trekt met de bestelling van een Atego BlueTEC Hybrid resoluut de ‘groene’ kaart. Het Limburgse bedrijf is de logistieke dienstverlener voor Jetair (TUI Belgium) en met deze aankoop zet het meteen de toon voor een verdere milieuvriendelijke uitbouw van het wagenpark. De Mercedes-Benz Atego 1222L BlueTEC Hybrid zal midden 2011

zal worden geleverd. “In het ecologische debat wordt het transport van goederen vaak met de vinger gewezen en als grote boosdoener beschouwd wat betreft de uitstoot van fijn stof en CO2. Wij willen graag het voorbeeld geven en aantonen dat het ook anders kan.”, aldus Jos Sleurs, Algemeen Directeur van TMS Soundwave. Dit jaar gaan er ook nog twee Atego BlueTec Hybrid vrachtwagens naar de firma Ziegler. Hendrik De Spiegelaere

Truck&Business 225 - 29


Trailers

De Tellibox moet nu vermageren en de grote multimodale operatoren overtuigen.

TELLIBOX CONTAINER

Intelligent... maar duur De Tellibox is het product van een door Europa gefinancierd project voor de ontwikkeling van een grootvolumecontainer, die wezenlijk multimodaal is. Het resultaat is verbazend, maar zal niet op de markt komen als hij niet een beetje magerder wordt... en genoeg kopers aantrekt om de prijs te drukken. e container van 20,40 of 45 voet is een wereldwijde referentie geworden en heeft de globalisering van de handel fors in de hand gewerkt. Maar hij heeft toch niet alle kwaliteiten. Zijn volume en zijn vrije hoogte bijvoorbeeld maken hem niet geschikt voor meerdere logistieke ketens, waaronder de autonijverheid.

D

Een flink aantal kwaliteiten Een consortium van privébedrijven (waaronder Ewals Cargo Care, Wincanton, de European Intermodal Association, de Duitse koetswerkbouwer Wecob en verschillende onderzoeksinstituten, gesteund door Europese fondsen, is opgericht. Het heeft een stapel-

30 - Truck&Business 225

bare driemodale container ontwikkeld, die met een portaalkraan behandeld kan worden en aan drie zijden opent. Maar hij heeft vooral een binnenvolume van 100 m3 en een vrije hoogte van drie meter. Voor de levering aan autofabrieken in Rusland bijvoorbeeld heeft hij daarenboven een veel betere beveiliging dan een klassieke oplegger. De Tellibox is met succes getest op een multimodaal traject tussen het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en Polen. Hij is nu de ontwerpfase voorbij en wil proberen de operatoren te overtuigen. Hij heeft een verlaagd containerchassis nodig (banden maat 205/65 R147.5) en een eveneens verlaagde trekker (DAF heeft het

MAKKELIJK LOSSEN Eén van de spectaculairste aspecten van de Tellibox is zijn veelzijdigheid inzake het lossen. Hij kan achteraan open, net als een klassieke container, maar ook aan beide flanken, met vier paren neerklapbare deuren per flank. Zijn dak gaat omhoog, wat de vrije hoogte vergroot tot 318 cm. Zeer geschikt dus voor de automatische laadsystemen van de autonijverheid. prototype ontwikkeld met banden van 265/55R 19.5). Maar beiden zouden in productie kunnen gaan als de vraag 300 tot 400 exemplaren per jaar zou bedragen. Volgens Heiko Sennewald (senior consultant bij Ewals Cargo Care) ”lijdt de Tellibox zelf onder twee grote handicaps: zijn gewicht (9 ton) en zijn prijs. Hij zou ongeveer twee ton kunnen winnen en zo een volkomen alternatief worden voor de megatrailers, waarvan Ewals een vloot van 700 exemplaren heeft. Hij zou ook bloktreinen nodig hebben, want een vervoer per afzonderlijke wagon zou zinloos zijn”.

Blijft zijn prijs, die niet vrijgegeven wordt, maar momenteel te hoog is. Het is een beetje het typisch probleem van de projecten die Europa steunt: de oplossing is ideaal, maar eens de subsidies opgedroogd zijn, is het de mark die beslist. Claude Yvens

@ ALLE FOTO’S... staan op www.truck-business.com: behandeling, vergrendeling, opening van de flanken, hoog dak, details van het stouwen... Kortom alle foto’s van de officiële voorstelling op 19 maart in de haven van Duisburg.


Tools

TRANSPORT INITIATIEF

Totaaloplossingen voor de logistieke markt AFAS, Transics, Yellow Star en ORTEC bundelen hun krachten in Transport Initiatief.

Vorig jaar werd in Nederland het Transport Initiatief gelanceerd door AFAS, Transics, Yellow Star en Ortec. Het doel is complete en geïntegreerde totaaloplossingen bieden voor de logistieke markt. Een interessant initiatief dat in België op navolging wacht. ransport Initiatief is geënt op het succesvolle Zorg Initiatief (www.zorginitiatief.nl) in Nederland en wil een zo volledig mogelijke en geïntegreerde totaaloplossing bieden voor de logistieke markt. “Wij willen onze klanten de fase van marktstudie en het zoeken naar partners uit de handen nemen en hun een one-stop-shopping oplossing aanbieden”, legt Carine Swiggers van Ortec uit. “Voorlopig is Transport Initiatief beperkt tot Nederland, maar we werken met onze partners al aan een uitbreiding naar België.”

T

Krachten bundelen “Een betere samenwerking is nodig om de druk op de transportsector

32 - Truck&Business 225

te verlichten”, licht Goos Kant, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en Logistiek Directeur bij ORTEC toe. “De druk op de transportsector wordt alleen maar groter. Allereerst zijn er de markttrends die zorgen voor kostenstijging. De hoge brandstofkosten, de congestie, de CO2-emissie, tol en de rijtijdenwet. Verder hebben transporteurs vanwege de opdrachtgevers te maken met een afnemende loyaliteit, toenemende eisen en wensen en toenemende grondstofkosten. Dit vraagt om een vernieuwende werkwijze, waarbij een gunstige concurrentiepositie en kostenbesparingen centraal staan. Waar bedrijven met meerdere divisies hun planning kunnen centraliseren, kunnen bedrijven ook met

GEËNGAGEERDE PARTNERS De vier betrokken partijen bij het Transport Initiatief zijn Ortec (producten en diensten voor rit- en routeplanning, belading, personeelsinzet en logistieke netwerkplanning), Yellow Star Solutions (oplossingen om ongelijksoortige computersystemen te integreren, systeemintegratie), Transics (fleetmanagementoplossingen voor de transportsector en logistiek) en AFAS software voor human relations, boekhouding, logistiek, workflow, documentmanagement en financiën). de concurrent samenwerken om de kosten te drukken. Dit kan ook verder doorgevoerd worden in de keuze voor leveranciers.” Logistieke service providers kunnen bij Transport Initiatief terecht voor verregaande en geïntegreerde automatisering. De partners van Transport Initiatief brengen elk hun eigen kennis mee. Door een hoogwaardige en gecertificeerde koppeling tussen de systemen van de initiatiefnemers, komen alle data samen in één totaaloplossing. Hoe noodzakelijk zo’n integratie is onderstreept Filip De Clercq, winnaar van de Truck ICT Award 2011:

“Ons bedrijf is een sterke partner in transport en logistiek, geen soften hardwarespecialist. In totaal integreerden we wel 18 verschillende IT-systemen, die vaak met elkaar moeten kunnen communiceren of projecten sturen op basis van gegevens verzameld door weer andere systemen. Transics voorzag de Quattro+ boordcomputers van een aangepaste instructieset voor een integratie met TMW (grafische planning), Ubidata (trailer tracking) en Visio-Arc (uitlezen van de digitale tachograaf ).” Hendrik De Spiegelaere


Fleet Management

OCCASIES VAN RITCHIE BROS

Meer dan een show, een barometer De tweedehandsmarkt kan een sleutel zijn van de markt der nieuwe voertuigen... en omgekeerd. De recente crisis heeft het duidelijk bewezen. Bij Ritchie Bros verkoopt men alles, met veel show, maar geeft men vooral een goed idee van de toestand op de markt. In de lente van 2011 is de tendens positief. e tweedehandsmarkt blijft niet beperkt tot de traders en de officiële diensten van de constructeurs. De veilingen van Ritchie Bros trekken kopers uit heel de wereld aan... en alles wordt verkocht.

D

Een show “op zijn Amerikaans,” goed, maar hij geeft wel een goed idee van de tendensen op de tweedehandsmarkt.

Eén truck per minuut Het spektakel op het gebeuren kan het belang van de inzet niet verbergen. Tijdens ons bezoek aan de verkoophal in Moerdijk, Nederland, wachtten meer dan 2.000 stuks materieel op hun koper, met een publiek van meer dan 60 nationaliteiten. Maar het gaat niet alleen om transportmaterieel, verre van. Wij hebben ook een paar Belgische specialisten van de occasiemarkt gezien, die hier zowel komen om te verkopen of te kopen als om de “temperatuur te meten”. Het publiek staat voor een open doek, waar elk voertuig in één minuut door rijdt. Vier afslagers waken over de biedingen uit de zaal (er is geen reserveprijs) en geven die door aan de vendumeester, die de evolutie van de biedingen op internet volgt. In één minuut is de zaak geklaard, wat ook de prijs is. Spektakel gewaarborgd!

34 - Truck&Business 225

RITCHIE ZOEKT TRUCKS Ritchie Bros, een bedrijf van Canadese oorsprong, organiseert wereldwijd meer dan 340 veilingen per jaar. Het zoekt voertuigen die te koop staan, meer bepaald in de Benelux. Christian Sonneville, die nog bij DAF heeft gewerkt, coördineert de activiteiten van de groep in de Benelux. www.rbauction.com Tegen het einde van een dag van helse veilingen wordt je toch wel verrast door een paar cijfers. Zo is er het lot MAN TGA trekkers van 2007, van 500.000 tot 700.000 km op de teller en duidelijk heel “vermoeid” door hun eerste eigenaar, gaat voor 23.000 per stuk. Een Litouwse Mercedes Actros trekker van 2008, 180.000 km, krijgt een koper voor 40.000 euro...De tweedehandsmarkt veert duidelijk weer goed op. Maar de fundamenten veranderen amper. Merken als Mercedes en Volvo doen het nog altijd goed en de afkomst van de voertuigen heeft een

grote invloed op de prijzen. De voertuigen uit Zuid-Europa, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gaan niet zo goed weg als de voertuigen uit de Benelux. De zorg die de Belgische transporteurs aan hun vloot besteden, is dus een goede zaak... De tendens van de komende maanden zou vrij variabel moeten zijn, in functie van de leveringsvolumes van

de nieuwe voertuigen. Na een periode van groei tot in april zouden de prijzen in mei moeten stagneren, omdat er meer nieuwe vrachtwagens geleverd zullen woorden en er dus meer aanbod zal zijn. De prijzen zouden vanaf september weer moeten stijgen. Er is hoe dan ook weer een forse vraag.

@ DE PLUSPUNTEN VAN WWW.TRUCK-BUSINESS.COM Naast dit artikel staat een uitgebreid interview met Guylain Turgeon, managing director Europe van Ritchie Bros, op onze site.

Claude Yvens


Aankoopgids van het Wegtransport REPERTORIUM Invoerders Truck

38

Verzekeringen

54

Opleiding

38

ICT

55

Getrokken materieel

40

Bijstand

56

Opbouw / Inrichting van voertuigen

42

Garage-uitrusting

58

Financiering

46

Belettering en livery management

58

OliĂŤn / Additieven

46

Diensten

58

Toebehoren

48

Vrachtbeurzen en telematicadiensten

59

Banden

50

Consulting

59

Brandstoffen

51

Interim

59

Veiligheidsuitrusting

51

Meeneemheftrucks

60

Leasing / Verhuur

52

Organisaties

60

Meer dan 1.000 ingeschreven bedrijven ! U vindt een beschrijving van al hun producten en diensten, alsook van alle verkochte merken op www.truck-business.com

Truck&Business 225 - 37


Invoerders Trucks Er is nog leven buiten de zeven grote trekkermerken... Dit is de volledige lijst van alle vrachtwageninvoerders in België. DAF Trucks België/Belgique

DAF.info.be@daftrucks.com Luxemburgstraat 17 BE-9140 Temse Tel.:03/7101411 - Fax.:03/7101452 Contact: Johan Saveniers

Isuzu Benelux

www.isuzu.be info@isuzu.be Pierstraat 233 BE-2550 Kontich Tel.:03/4501760 - Fax.:03/4501763 Contact: Daniel Loyen daniel.loyen@isuzu.be

Iveco Belgium

www.iveco.be active@iveco.com Alfons Gossetlaan 28A - bus3 BE-1702 Groot-Bijgaarden Tel.:02/4671211 - Fax.:02/4671330 Contact: Geert Biesemans Tel.:02/4671234 geert.biesemans@iveco.com

Lambert G. & Co

www.lambertmercedes.be vente@lambert.mercedes-benz.be Rue de Neverlée 1 BE-5020 Namen Tel.:081/559510 - Fax.:081/569369 Contact: Eric Fagneray Tel.:0/473/855864 eric.fagneray@lambert.mercedes-benz.be

MAN Truck & Bus

www.mantruckandbus.be mtb@man.eu Brusselsesteenweg 406 BE-1730 Kobbegem Tel.:02/4530104 - Fax.:02/4530288 Contact: Geert Van Impe Tel.:02/4540532 geert.vanimpe@man.eu

Mercedes-Benz Belgium Luxembourg

www.mercedes-benz.be customerservice@cac.mercedes-benz.com Tollaan 68 Avenue du Péage BE-1200 Brussel Tel.:02/7241221 - Fax.:02/7241416 Contact: Stéphane Rodenbach Tel.:02/7241221 stephane.rodenbach@daimler.com

Mitsubishi Motors Belgium

www.mitsubishi-fuso.be Prins Bouwewijnlaan 30 / B9 BE-2550 Kontich Tel.:03/2808484 - Fax.:03/2808485 Contact: Philip Jeukens Tel.:03/2808401 p.jeukens@mitsubishi-motors.be

Nissan Belux

www.nissan.be info@nissan.be Boomsesteenweg 42 BE-2630 Aartselaar Tel.:03/8703211 - Fax.:03/8703449 Contact: Guy Van Gaever Tel.:03/8703260 g.vangaever@nissan.be

Renault Trucks Belgium

www.renault-trucks.com Ruiterijschool 1, bus 2/3 BE-1000 Brasschaat Tel.:03/6901211 - Fax.:03/6901210 Contact: Johan Saveniers johan.saveniers@renault-trucks.com

Scania Benelux

www.scania.be marketing@scania.be P.O. Box 9598 NL-4801 NL Breda Tel.:+31/(0)76/7511600 Fax.:+31/(0)76/7511610 Contact: Frank Schoepen

Volkswagen Commercial Vehicles Import (D’Ieteren) www.vvu.vw.be info@vw.be Leuvensesteenweg 639 BE-3071 Kortenberg Tel.:02/7568321 - Fax.:02/7568349 Contact: Philippe Simonart

Volvo Trucks Belgium

www.volvotrucks.be Hunderenveldlaan 10 BE-1082 Brussel Tel.:02/4825111 - Fax.:02/4654446 Contact: Peter Himpe peter.himpe@volvo.com

Opleiding De chauffeursopleiding is onmisbaar voor goede operationele prestaties. Specialisten in basisopleidingen en voortgezette opleidingen spelen in op de huidige en toekomstige behoeften. Deconinck Groep

www.deconinckgroep.com belgie@deconinckgroep.com Kleinhoefstraat, 6 BE-2440 Geel Tel.:014/404742 - Fax.:014/404748 Contact: Liesbeth Weynen liesbeth@deconinckgroep.com

Bruxelles Formation

Forem Formation

www.leforem.be Boulevard J. Tirou 104 BE-6000 Charleroi Tel.:071/206555 - Fax.:071/206599 Contact: Alain Huvenne alain.huvenne@forem.be Francis Lefebvre francis.lefebvre@forem.be

www.bruxellesformation.be c.dulieu@bruxellesformation.be Bd de la 2e Armée Britannique 625 BE-1190 Brussel Tel.:02/2472197 - Fax.:02/2472199 Contact: Cécile Dulieu c.dulieu@bruxellesformation.be

Formax

Consultrans Solutions

www.gcadvice.be info@gcadvice.be Vijverstraat 3 • BE-8450 Bredene Tel.:059/445380 - Fax.:059/445390 Contact: Geert Frans Tel.:0475/582203 geert.frans@gcadvice.be

www.consultrans-solutions.be info@consultrans-solutions.be Prés Champs, 25 B2 BE-4671 Barchon Tel.:04/3450045 - Fax.:04/3450047 Contact: Yves Senden consultrans-solutions.be

Drivolution

www.drivolution.be info@drivolution.be Vaartkom 31/1 BE-3000 Leuven Tel.:016/500219 - Fax.:016/502093 Contact: Jan De Strooper Jan.de.strooper@drivolution.be

38 - Truck&Business 225

www.formax.be Les Arsins 4 • BE-4190 Werbomont Tel.:0 - Fax.:0 Contact: Pierre-Yves Bernard pierre_yves_bernard@yahoo.fr

GC Advice

Global Drivers Concept

www.globaldriversconcept.be info@g-d-c.be Heirbaan 129 • BE-9200 Dendermonde Tel.:052/470004 - Fax.:052/213842 Contact: Theo Moernaut

ITLB

www.itlb.be • info@itlb.be Rue Archimèdesstraat 5 BE-1000 Brussel Tel.:02/2343010 - Fax.:02/2307534 Contact: Geert Machenil

Key Driving Competences

www.keydriving.be info@keydriving.be Interleuvenlaan 62/28 BE-3001 Leuven Tel.:016/397830 - Fax.:016/394881 Contact: Thierry Delvaux Tel.:016/397831 thierry.delvaux@keydriving.be

Randstad Logistics

www.randstad.be Frankrijklei 26 BE-2000 Antwerpen Tel.:03/2011913 Contact: Marleen Deleu Marleen_Deleu@randstad.be

Road Safety Consulting

www.roadsafetyconsulting.com info@roadsafetyconsulting.com Avenue des Alliés, 91 BE-4960 Malmedy Tel.:080/799775 - Fax.:080/799778 Contact: Nadine Gohy Tel.:080/799775 info@roadsafetyconsulting.com

Safe Driving

www.safedriving.be info@safedriving.be Chaussée d’Anton 476/2 BE-5300 Andenne Tel.:085/232749 - Fax.:085/844295 Contact: Michel Danaux

Sanderus

www.vakbekwaamheid.org Grote Steenweg 355a BE-2600 Berchem Tel.:03/2813400 - Fax.:03/2186481

Secutrans

www.secutrans.be info@secutrans.be Try des Rudes, 73 • BE-1450 Chastre Tel.:081/600519 - Fax.:081/600519 Contact: Paul Van Ormelingen Tel.:0476/985051 pol.vanormelingen@secutrans.be

SGS Training Institute

training.institute.belgium@sgsgroup.com Polderdijkweg 16 - Haven 407 BE-2030 Antwerpen Tel.:03/5458580 - Fax.:03/5458589 Contact: J. Van Olmen

Syntra AB

www.syntra-ab.be mechelen@syntra-ab.be IP Noord, Oude Baan 2 BE-2800 Mechelen Tel.:015/293980 - Fax.:015/293981 Contact: Stefan Vandevelde stefan.vandevelde@syntra-ab.be

VDAB

www.vdab.be • vdab@vdab.be Keizerslaan 11 Avenue de l’Empereur BE-1000 Brussel Tel.:02/5061511 Contact: Bart Herregods Tel.:02/5061353 bart.herregods@vdab.be


Getrokken materieel Hierin staan de gegevens van alle firma’s met als hoofdactiviteit de verkoop, herstelling en uitrusting van opleggers. Voor leasing en andere industriële koetswerkmakers kijkt u best in die categorieën. A&C Noyens

www.noyens.be frans@noyens.be Lammerdries-Zuid 16H BE-2250 Olen Tel.:014/233343 - Fax.:014/233344 Contact: Hans Noyens hans@noyens.be

A&D Trucks & Trailers

ATS Rauw

www.atsrauw.com info@atsrauw.com Morsheck 1 BE-4760 Bullingen Tel.:080/642200 - Fax.:080/642475 Contact: Carlo Savelsberg Tel.:0474/698448 verkauf@atsrauw.com

www.adtrucks.be info@adtrucks.be Schaapbruggestraat 1a BE-8800 Rumbeke Tel.:051/252233 - Fax.:051/252244 Contact: Christ Vandamme Tel.:0478/221688 christ@adtrucks.be

Automix

AJK

info@ajk.eu Kettingbrugweg 38 BE-3950 Bocholt Tel.:011/440400 - Fax.:011/621784 Contact: Jos Theunissen jos.theunissen@ajk.be

www.awbnv.be info@awbnv.be Postelweg 21 BE-2490 Balen Tel.:014/810371 - Fax.:014/810381 Contact: Marc Dierckx info@awbnv.be

ALD

Broshuis

www.ald-bvba.be info@ald-bvba.be Sprietestraat 35 BE-8792 Desselgem Tel.:056/711593 - Fax.:056/726350 Contact: Koen Matthys Tel.:0478/828082 koenmatthys@skynet.be

Alutrailer

www.stas.be sales@stas.be Rue Terre à Briques 28 - Z.A. De Tournai Ouest 2 BE-7522 Blandain Tel.:056/600191 - Fax.:056/600195 Contact: Anthony Geerinckx anthony.geerinckx@locatrailer.com

Ameel Trailers and Parts

info@ameeltrailers.be Abraham Hansstraat 15 BE-8800 Roeselare Tel.:051/244029 - Fax.:051/247093 Contact: Erik Ameel

Antwerp TTS

sales@antwerptts.be Herentalsesteenweg, 71 BE-2280 Grobbendonk Tel.:014/510061 - Fax.:0 Contact: Bart Lambrechts

Atcomex Company

www.atcomex.be info@atcomex.be Nijverheidslaan 6 BE-8560 Gullegem Tel.:056/439920 - Fax.:056/400056 Contact: Wilfried Desmet Tel.:056/439924 sales@atcomex.be

ATS

www.ats-belgium.be info@ats-belgium.be Industrielaan 33 BE-9320 Aalst Tel.:053/665011 - Fax.:053/665327 Contact: Guy De Smet Tel.:053/645010 guy@ats-belgium.be

40 - Truck&Business 225

www.automix.be info@automix.be Rue des Rabots 53 BE-1460 Itter Tel.:067/648900 - Fax.:067/648903 Contact: Yvan Van Eeckoute

AWB - Wagenbouw Balen André

www.broshuis.com contact@broshuis.com Industrieweg 22 NL-8263 AD Kampen Tel.:+31/(0)38/3372800 Fax.:+31/(0)38/3372888

Cardever & Co

www.cardever.be info@cardever.be LAR M7 BE-8930 Rekkem Tel.:056/430190 - Fax.:056/402509 Contact: Valeer Mazereel valeer@cardever.be

Combi-Trailer Belgium

www.combi-trailer.be info@combi-trailer.be Vosseschijnstraat, 198 BE-2030 Antwerpen Tel.:03/6363342 - Fax.:03/3854882 Contact: Michael Gevers michael.gevers@combi-trailer.be

Composittrailer

www.composittrailer.com jan.vandenberghe@composittrailer.com Industriepark E17/2 - Wolfsakker 2 BE-9160 Lokeren Tel.:09/3404330 - Fax.:09/3404331 Contact: Jan Verhaege jan.verhaeghe@composittrailer.com Jan Vandenberghe jan.vandenberghe@composittrailer.com

De Bruecker Carrosserie

www.dbm-car.be info@dbm-car.be Joseph Cardijnstraat 6 BE-9420 Erpe-Mere Tel.:053/804958 - Fax.:053/805532 Contact: Antoon De Bruecker info@dbm-car.be

Desot

www.turbos-hoet.com contact@turbos-hoet.com Brugsesteenweg 127 BE-8830 Hooglede Tel.:051/226551 - Fax.:051/220241 Contact: Willy Verbrugge

Dewagtere Engineering

www.dewagtere.be info@dewagtere.be Kandelaarstraat 1 BE-8830 Hooglede Tel.:051/205056 - Fax.:051/201087 Contact: Jan Dewagtere

DTM - DMC

www.dtm-dmc.com info@dtm-dmc.com Tobie Swawstraat 60 BE-1600 St Pieters Leeuw Tel.:02/5130313 - Fax.:02/5132908

Eeckhout Carrosseriesystemen

Zavelstraat, 5 BE-3071 Kortenberg Tel.:02/7514552 - Fax.:02/7515560 Contact: Thierry Bitzer Tel.:0475/981156 tbitzer@loo-mat.com

Eeckhout-Cardoen

eeckhout.cardoen@yucom.be Vaartstraat 44 BE-8710 Ooigem Tel.:056/665101 - Fax.:056/663501

European Trailer Care

www.europeantrailercare.com info@europeantrailercare.com Postbus 18 NL-7450 AA Holten Tel.:+31/(0)54/8855510 Fax.:+31/(0)54/8855599

Faymonville

www.faymonville.com general@faymonville.com Schwarzenbach 12 BE-4760 Büllingen Tel.:080/640155 - Fax.:080/640151 Contact: Georg Thönnes sales@faymonville.com Filip Verhoeven Tel.:080/640155 sales@faymonville.com

Faymonville Distribution

www.faymonville.com info@faymonville.com ZI Eselborn-Lentzweiler 10, Op Der Sang LU-9779 Lentzweiler Tel.:+352//269004-155 Fax.:+352//269004-425 Contact: Arnold Luxen Tel.:+352//269004-155 sales@faymonville.com

Faymonville Service

www.faymonville.com repair.service@faymonville.com Zur Domäne 51 BE-4750 Bütgenbach Tel.:080/640168 - Fax.:080/640153 Contact: Remy Tangeten Tel.:080/640166 remy.tangeten@faymonville.com

Feldbinder

www.feldbinder.de info@wl.feldbinder.com Gutenbergstrasse 12-26 DE-2090 Winsen/Luhe Tel.:+49/(0)4171/6950 Fax.:+49/(0)4171/4856 Contact: Vincent Simon v.simon@feldbinder.com

Flandria Aanhangwagens

info@flandriatrailer.be Grote Baan 123 BE-9250 Waasmunster Tel.:03/7229320 - Fax.:03/7723012 Contact: Marc Imschoot Ann Imschoot

Gheysen & Verpoort

www.verpoort.com info@verpoort.com Moeskroenstraat 624 BE-8930 Menen Tel.:056/413945 - Fax.:056/403720 Contact: Maxime Verpoort Tel.:056/413945 maxime@verpoort.com

Goldhofer

www.goldhofer.de info@goldhofer.de Donaustrasse 95 DE-87700 Memmingen Tel.:+49/83/3115-0 Fax.:+49/83/3115-239 Contact: Günther Vogel Tel.:+49/83/3115-216 Guenther.Vogel@Goldhofer.de

International Repair Services

www.europeantrailercare.com info@irs.be Lanceloot Blondeellaan 5 BE-8380 Zeebrugge Tel.:050/542020 - Fax.:050/547984

Jacques Group

www.jacques.be info@jacques.be IZ Kanaal-Noord 1102 BE-3960 Bree Tel.:089/460580 - Fax.:089/462778 Contact: Bert Bosmans

Jans Creacar

www.jans.eu Industrielaan 2 • BE-3730 Hoeselt Tel.:089/411041 - Fax.:089/492792 Contact: Bruno Jans bruno.jans@creacar.be

Jost Benelux

www.jost-world.com info@jost-benelux.eu Ekkersrijt 6030 • NL-5692 GA Son Tel.:+31/(0)499/491062 Fax.:+31/(0)499/491056 Contact: Nico Matton Tel.:+31/(0)499/491062 nico.matton@jost-benelux.eu

Keith Walking Floor Europe eurosales@keithwalkingfloor.com www.keithwalkingfloor.com Harselaarseweg 113 NL-3771 MA Barneveld Tel +31/(0)342/422007 Fax +31/(0)342/422180 Contact : Philip Bassens GSM : +32/(0)478/974822


Kempische Wagenbouw

www.kwb-nv.be info@kwb-nv.be Voortbemdenstraat 1 BE-3960 Bree Tel.:089/472511 - Fax.:089/461219 Contact: Ludo Ceyssens

Kennedy TTS

www.europeantrailercare.com kennedy.tts@skynet.be Eddastraat 1 BE-9042 Gent-Zeehaven Tel.:09/2509988 - Fax.:09/2509989 Contact: Erik Eyskens

Kögel Trailer

www.koegel.com info@koegelbenelux.nl Industriestrasse, 1 DE-89349 Burtenbach Tel.:+31/(0)528/231173 Fax.:+31/(0)528/231173 Contact: Ronald Kroesen Tel.:+31/(0)646/356080 ronald.kroesen@koegel.com

Krone Be-Lux

www.krone.de hans.philips@krone.de Baaikensstraat 13 BE-9240 Zele Tel.:052/450519 - Fax.:052/450029 Contact: Hans Philips hans.philips@pi.be

LAG Trailers

info@lag.be Kanaallaan 54 Kanaal Zuid BE-3960 Bree Tel.:089/469111 - Fax.:089/469110 Contact: Marc Meylaers Tel.:089/469115 m.meylaers@lag.be

Lambrechts Constructie

www.lambrechttrailers.com info@lambrechtconstructie.com Hoogledestraat 122 BE-8610 Kortemark Tel.:051/570577 - Fax.:051/570585

Lema & Co

Netcap International www.netcap-lps.com info@netcap-lps.com Energieweg 19 NL-5804 CL Venray Tel.:+31/478/515373 Fax.:+31/478/582694 Contact: Niels Buscop

Nicodeme Commerciale

nicdem@busmail.net Place Eugène Derbaix 9 BE-7110 Binche Tel.:064/333473 - Fax.:064/677242 Contact: Claude Volant

Nicotech

www.molcy.com info@molcy.com Diksmuidesteenweg 63 BE-8830 Hooglede Tel.:051/701681 - Fax.:051/703038 Contact: Bruno Rogard Tel.:051/708670 brogard@molcy.com

Schmitz Cargobull Belgium

Serrus

www.nooteboom.com info@nooteboom.com Nieuweweg 190 - Postbus 155 NL-6603 BV Wijchen Tel.:+31/24/6488864 Fax.:+31/24/6488811 Contact: Paul Cedee Tel.:+31/6/22475680 p.cedee@nooteboom.com

OVA

www.ova-trailers.be info@ova-trailers.be Roeselaarsestraat 4 BE-8850 Ardooie Tel.:051/744774 - Fax.:051/746102 Contact: Martin Van Steelant Francis Van Steelant

Paesen Trucks Zolder

www.paesentrucks.be info@paesentrucks.be Dellestraat 29 BE-3550 Heusden Tel.:013/530360 - Fax.:013/530369 Contact: Kristof Paesen kristofpaesen@paesentrucks.be

Renders

Robaye Garage

Mol Cy

Z.I. Hauts Sarts, 1ère Avenue BE-4040 Herstal Tel.:04/2485040 - Fax.:04/2483021 Contact: Bellery Leon leon.bellery@scania.be

Nooteboom Trailers BV

Léonet

www.matthys.biz info@matthys.biz Kortrijksesteenweg 1094 BE-9051 St-Denijs-Westrem Tel.:09/2437013 - Fax.:09/2437018 Contact: Bart Matthys Tel.:0475/372530 cmbm@matthys.biz

Scantec Liège

www.nicotech.be IZ Jagersborg 1201 BE-3680 Maaseik Tel.:089/867685 - Fax.:089/861338 Contact: Nico De Jong nico.de.jong@nicotech.be

www.renders.be sales@renders.be Industrieweg 4 BE-2340 Beerse Tel.:014/614164 - Fax.:014/618402 Contact: Eric Van Der Weken

Matthys

Rue du Développement 3 Z.I. d’Eupen BE-4837 Baelen Tel.:087/598585 - Fax.:087/598590 Contact: Jean-Marie Kohnen Jean-Marie.Kohnen@scantec.be

www.cargobull.com info.cargobull2@skynet.be Skaldenstraat 121, A4- Haven 3230 BE-9042 Gent Tel.:09/3775188 - Fax.:09/3777235 Contact: Peter Van Holm peter.vanholm@cargobull.com

www.lemaserv.be info@lemaserv.be Fazantenlaan 100 BE-1742 Ternat Tel.:02/5823430 - Fax.:02/5825193 Rue du Progrès 34 BE-5555 Bièvre Tel.:061/511014 - Fax.:061/511363 Contact: Maxime Léonet

Scantec Eupen

www.serrustrailers.com info@serrustrailers.com Rozendaalstraat 51 BE-8900 Ieper Tel.:057/217235 - Fax.:057/217139 Contact: Christophe Serrus

Sevan Janssens

www.sevan-janssens.be info@sevan-janssens.be Albert I laan 56 BE-8630 Veurne Tel.:058/314920 - Fax.:058/315002 Contact: Raymond Vanspeybrouck

Stas

www.stas.be sales@stas.be Flanders Fieldweg 45 BE-8790 Waregem Tel.:056/600191 - Fax.:056/600195 Contact: Carlos Devlaminck Anthony Geerinckx anthony.geerinckx@stas.be

Stokota

www.stokota.com info@stokota.be Dijkstraat 23 BE-9160 Lokeren Tel.:09/3491718 - Fax.:09/3491725 Contact: Emmanuel Loof Tel.:0496/579301 emmanuelloof@stokota.be

Tr’Ax

www.robslide.be guy.robaye@freebel.net Rue de Saint Hubert 520 BE-5300 Vezin Tel.:081/589169 - Fax.:081/589358

www.tr-ax.com Rue des Usines 61 BE-6791 Athus Tel.:063/503733 - Fax.:063/503732 Contact: Jean-Luc Lavaux jean-luc.lavaux@tr-ax.com

Royen

Trailer Service Genk

www.royen.be info@royen.be Avenue de la Résistance 551 BE-4633 Soumagne-Melen Tel.:04/3779500 - Fax.:04/3774685 Contact: José Royen Tel.:04/3779522 jose.royen@royen.be José Royen Tel.:04/3779522 jose.royen@royen.be

Scantec Amel

Z.I. Kaiserbaracke 3 BE-4770 Amel Tel.:080/570906 - Fax.:080/570908 Contact: sacha Zeimers Sacha.zeimers@scantec.be

www.trailerservice.be sales@trailerservice.be Eikelaarstraat 24b BE-3600 Genk Tel.:089/504014 - Fax.:089/306566 Contact: Dave Spruyt

Trailer Service Lecluyse - T.S.L.

service@tsl.eu Drieslaan 66 / 112 BE-8560 Gullegem Tel.:056/424528 - Fax.:056/426353 Contact: Lieven Lecluyse lieven@tsl.eu

Turbo’s Hoet Truckcenter

www.turbos-hoet.be contact@turbos-hoet.be Bruggesteenweg 127 BE-8830 Hooglede Tel.:051/226551 - Fax.:051/247518 Contact: Yvan Ghekiere Tel.:0496/163603 yvan.ghekiere@turbos-hoet.be Martin Vanhoutte Tel.:0496/163613 martin.vanhoutte@turbos-hoet.be

Turbo’s Hoet Trucks-Trailers-Parts & Construction www.turbos-hoet.com Bruggesteenweg 145 BE-8830 Hooglede Tel.:051/251523 - Fax.:051/253403 Contact: Martin Vanhoutte Tel.:0496/163613 martin.vanhoutte@turbos-hoet.be

Van Dijck Merksplas

www.vedecar.be vandijck@vedecar.be Kerkstraat 16 BE-2330 Merksplas Tel.:014/634641 - Fax.:014/635064 Contact: Van Dijck

Van Hool

www.vanhool.be sales.iv@vanhool.be Bernard Van Hoolstraat 58 BE-2500 Lier-Koningshooikt Tel.:03/4203120 - Fax.:03/4823360

Van Hove

www.kaessbohrer.be Langestraat 76 BE-1730 Kobbegem Tel.:02/4532880 - Fax.:02/4532881 Contact: Olivier Van Hove olivier.vanhove@skynet.be

Vansteeland Trailers

www.vansteeland.be info@vansteeland.be Pathoekeweg 27 BE-8000 Brugge Tel.:050/312921 - Fax.:050/312925 Contact: Erik Vansteeland erik.vansteeland@vansteeland.be

VBG Group Truck Equipment

www.vbggroup.com Lochtemanweg 50 BE-3580 Beringen Tel.:011/458379 - Fax.:011/458378 Contact: Peter Segers Tel.:0495/152501 peter.segers@vbggroup.com

Vergauwe Constructie

www.minitrailer.be info@vergauwe.be Vliegveld 19 BE-8560 Wevelgem Tel.:056/420230 - Fax.:056/420721 Contact: Marc Vergauwe info@vergauwe.be

Versus Omega

www.versus-omega.com info@versus-omega.com Nijverheidslaan 1527a BE-3660 Opglabbeek Tel.:089/320190 - Fax.:089/320199 Contact: Erik Rogiers erik.rogiers@versus-omega.com

Truck&Business 225 - 41


Opbouw / Inrichting van voertuigen In deze categorie vindt u de bedrijven met als voornaamste activiteit de inrichting van industriële voertuigen, de verkopers, herstellers en uitrustingsspecialisten van opleggers uitgezonderd. Andere firma’s, de concessiehouders van vrachtwagens bijvoorbeeld, zijn hierin ook actief. Voor een volledige lijst van alle ondernemingen van deze categorie: zie www.truck-business.com. A&C Noyens

Atelier RC

AJK

ATM

www.noyens.be frans@noyens.be Lammerdries-Zuid 16H BE-2250 Olen Tel.:014/233343 - Fax.:014/233344 Contact: Hans Noyens hans@noyens.be info@ajk.eu Kettingbrugweg 38 BE-3950 Bocholt Tel.:011/440400 - Fax.:011/621784 Contact: Jos Theunissen jos.theunissen@ajk.be

Alcomat Hydraulic Services

info@ahs.be Scheepvaartkaai 16 BE-3500 Hasselt Tel.:011/211572 - Fax.:011/241562 Contact: Willy Vannes willy.vannes@ahs.be

Alcomet

www.alcomet.be martino.devos@alcomet.be Bedrijvenlaan 24 BE-9080 Lochristi Tel.:09/3280436 - Fax.:09/3280493 Contact: Martino De Vos martino.devos@alcomet.be

All Construct

www.all-construct.be info@all-construct.be Deften 23, Hall 25H BE-2390 Westmalle Tel.:03/3091270 - Fax.:03/3091493 Contact: Bart Peeters info@all-construct.be

Allaeys Michel

www.allaeys.be michel.allaeys@allaeys.be Jachthoornstraat 10 BE-8800 Roeselare Tel.:051/225089 - Fax.:051/249734 Contact: Michel Allaeys Tel.:0475/241754 michel.allaeys@allaeys.be

ANG Systems

info@ang-systems.be Steenweg naar Ninove 221 BE-1670 Pepingen Tel.:02/3618542 - Fax.:02/3618543 Contact: Peter Deviller

Appelmans Lifting

www.appelmanslifting.be info@appelmanslifting.be Nijverheidslaan 18 BE-8560 Gullegem Tel.:056/421940 - Fax.:056/423019 Contact: Patrick Appelmans

Atcomex Company

www.atcomex.be info@atcomex.be Nijverheidslaan 6 BE-8560 Gullegem Tel.:056/439920 - Fax.:056/400056 Contact: Wilfried Desmet Tel.:056/439924 sales@atcomex.be

42 - Truck&Business 225

www.atelier-rc.be atelier.rc@skynet.be Z.I. Hauts-Sarts - Rue de Milmort 510 BE-4040 Herstal Tel.:04/2861991 - Fax.:04/2863462 Contact: Gaby Vandebosch gaby.vandebosch@atelier-rc.be

Cargotec Belgium, division Hiab www.hiab.be hiab_belgium@cargotec.com Parc Industriel 8 BE-1440 Woutersbrakel Tel.:02/3662036 - Fax.:02/3661290 Contact: Enza Salerno Tel.:02/3662036 enza.salerno@hiab.com

www.atmmaaseik.com sales@atmmaaseik.com IZ Jagersborg, Broekbergweg, 1710 BE-3680 Maaseik Tel.:089/564955 - Fax.:089/565211 Contact: Bennie Lecok Tel.:089/869324 lecok@atmmaaseik.com

Carros Truck Center

ATS Rauw

Carrosserie Forthomme

www.atsrauw.com info@atsrauw.com Morsheck 1 BE-4760 Bullingen Tel.:080/642200 - Fax.:080/642475 Contact: Carlo Savelsberg Tel.:0474/698448 verkauf@atsrauw.com

www.carrostruckcenter.com Route de Wallonie 4 BE-7011 Ghlin Tel.:065/357321 - Fax.:065/357320 Contact: Bertrand Faidherbe Tel.:0475/784728 b.faidherbe@carrostruckcenter.com www.forthomme.be info@forthomme.be Sur les Thiers 13 a BE-4890 Thimister-Clermont Tel.:087/446704 - Fax.:087/446274 Contact: André Forthomme

Carrosserie Industrielle Huet

www.auto-viger.be info@auto-viger.be Brugsesteenweg 209 BE-8460 Roksem Tel.:050/812425 - Fax.:050/814208 Contact: Piet Oplinus

www.huet.be pascal.huet@huet.be Rue des Ecoles 105 A BE-6990 Hotton Tel.:084/460103 - Fax.:084/460118 Contact: Eric Muller Tel.:0476/525050 eric.muller@huet.be

Baetens Carrosserie

De Bruecker Carrosserie

Body Concept

De Patrijs

Auto-Viger

www.carrosseriebaetens.be info@carrosseriebaetens.be Moortelstraat 7 BE-9160 Lokeren Tel.:09/3483317 - Fax.:09/3490480 Contact: Hilaire Baetens hilaire@carrosseriebaetens.be www.body-concept.be f_ballez@body-concept.be Rue de Douvrain 13 BE-7011 Ghlin Tel.:065/312280 - Fax.:065/312406 Contact: François Ballez Tel.:065/364651 f_ballez@body-concept.be

Cardever & Co

www.cardever.be info@cardever.be LAR M7 BE-8930 Rekkem Tel.:056/430190 - Fax.:056/402509 Contact: Valeer Mazereel valeer@cardever.be

Cargo Service

www.cargoservice.be ronny@cargoservice.be Kampweg 178 BE-2990 Wuustwezel Tel.:03/6699383 - Fax.:03/6695203 Contact: Ludo Jacobs Tel.:03/6632268 ludo@cargoservice.be Ronny Van der Veken Tel.:0495/503131 ronny@cargoservice.be

www.dbm-car.be info@dbm-car.be Joseph Cardijnstraat 6 BE-9420 Erpe-Mere Tel.:053/804958 - Fax.:053/805532 Contact: Antoon De Bruecker info@dbm-car.be www.depatrijs.be info@depatrijs.be Deinzestraat 34 BE-9790 Wortegem-Petegem Tel.:09/3835311 - Fax.:09/3837111 Contact: Guy Moerman

Deom

www.deom.be contact@deom.be Rue du Monty 177 BE-6890 Libin Tel.:061/650020 - Fax.:061/655216 Contact: Jean-Guy Deom Tel.:061/650022 deomjg@deom.be

Dhollandia Service

www.dhollandia.be info@dhollandia.be Zoomstraat 9 BE-9160 Lokeren Tel.:09/3490692 - Fax.:09/3490977 Contact: Pol Derie pol.dries@dhollandia.be Dhollander

Dirix Damage Facilities

www.dirix.org info@dirix.org IZ - Schurhovenveld 2326 BE-3800 Sint-Truiden Tel.:011/682736 - Fax.:011/684977 Contact: Luc Beckers

DTM - DMC

www.dtm-dmc.com info@dtm-dmc.com Tobie Swawstraat 60 BE-1600 St Pieters Leeuw Tel.:02/5130313 - Fax.:02/5132908

Eurovan

eurovan@euronet.be Eriestraat 30 BE-8000 Brugge Tel.:050/456233 - Fax.:050/456247 Contact: Frank De Muynck

GDA

info@gda.be Rue de la Paix 3 BE-4671 Barchon Tel.:04/3629956 - Fax.:04/3624541 Contact: Christophe Voué

Good Trucks

www.goodtrucks.be info@goodtrucks.be Golstee 21 BE-2200 Herentals Tel.:014/225080 - Fax.:014/225079 Contact: François Verhaege

Hydromach

www.hydromach.be info@hydromach.be Z.I. De La Troque, rue Ferrer 203 BE-4100 Seraing Tel.:04/3378433 - Fax.:04/3379033 Contact: Daniel Joskin

Hydromat

hydromat@rohen.be Chaussée de Liège 28 BE-4841 Henri-Chapelle Tel.:087/440348 - Fax.:087/440349 Contact: Jurgen Peterges

Hyva Belgium

www.hyva.com info@hyva.be Blauwe Steenstraat 85 BE-2550 Kontich Tel.:03/4507020 - Fax.:03/4581385 Contact: R. Maximus r.maximus@hyva.be

Jacobs

www.jacobs-nv.com info@jacobs-nv.com Leuvensebaan 176 BE-2580 Putte Tel.:015/755431 - Fax.:015/752431

Jan Noyens

www.jannoyens.be info@jannoyens.be Biezenveld 11 BE-2460 Kasterlee Tel.:014/859978 - Fax.:014/859979 Contact: Jan Noyens info@jannoyens.be


JDK

www.jdkbvba.be jdk@jdkbvba.be Oudemanstraat, 21 BE-1840 Londerzeel Tel.:052/301724 - Fax.:052/302787 Contact: Jos De Keersmaecker

Lagae Hout

www.lagae.be info@lagae.be Graaf Karel De Goedelaan 32 BE-8500 Kortrijk Tel.:056/221429 - Fax.:056/203280

Moeyersons Carrosserie

www.moeyersons.com info@moeyersons.com Achterheide 26 BE-1840 Londerzeel Tel.:052/300821 - Fax.:052/301792 Contact: Dirk Heyman Tel.:052/315716 dirk.heyman@moeyersons.com

Mondia Liège

Lefebvre

Rue du Vicinal 7 BE-7620 Wez-Velvain Tel.:069/346215 - Fax.:069/346144

www.mondia.be manutention@mondia.be Avenue Georges Truffaut 49 BE-4020 Luik Tel.:04/3459974 - Fax.:04/3627131 Contact: Albert Gathoye Tel.:0475/520272 albert.gathoye@mondia.be

Lermycar

Multi Container Services

www.lermycar.be lermycar@telenet.be Casselstraat 227 BE-8970 Poperinge Tel.:057/333747 - Fax.:057/337228 Contact: Peter Blomme Luc Blomme

Leruth Carrosserie Industrielle

www.leruthtruck.be info@leruthtruck.be Avenue du Parc 21 BE-4650 Chaineux Tel.:087/394545 - Fax.:087/394540 Contact: Christian Leruth Tel.:0475/470938 christian@leruthtruck.be

Leruth Jean-Marie & Cie Carrosserie

car_jm_leruth@yahoo.fr Chaussée de Liège 32 BE-4850 Montzen Tel.:087/784616 - Fax.:087/786585 Contact: Jean-Marie Leruth

Luyckx

www.luyckx.be sales@luyckx.be Abdijlaan 33 BE-2960 Brecht Tel.:03/3139551 - Fax.:03/3139040 Contact: Luyckx

Matthys

www.matthys.biz info@matthys.biz Kortrijksesteenweg 1094 BE-9051 St-Denijs-Westrem Tel.:09/2437013 - Fax.:09/2437018 Contact: Bart Matthys Tel.:0475/372530 cmbm@matthys.biz

MBB Interlift

www.laadkleppen.be sales@mbb-interlift.be Industrielaan 4 (Zuid III) BE-9320 Erembodegem Tel.:053/838177 - Fax.:053/838397 Contact: Andre Hoofteer Tel.:0475/786683 a.hoofteer@mbbpalfinger.com

Meert Carrosserie

carrosseriemeert@skynet.be Vlassenhout 10 BE-9200 Dendermonde Tel.:052/212151 - Fax.:052/222639 Contact: Marc Meert

Miers Carrosserie - Carpanel

www.groupmiers.com info.carpanel@miers.be Terheideboslaan 8 BE-1730 Asse Tel.:02/4523393 - Fax.:02/4530926

44 - Truck&Business 225

www.franckaert-group.be joris@franckaert-group.be Kluizenhof 35 BE-9170 St Gillis Waas Tel.:03/7070350 - Fax.:03/7071521

Nebim JRS

www.jrs-jans.be info@jrs-jans.be Kruisbosstraat 2b5 BE-3600 Genk Tel.:089/411055 - Fax.:089/416664 Contact: Pascal Peeters pascal@jrs-jans.be

Nellessen Carrosserie

carrosserie.nellessen@skynet.be Rue Mitoyenne 112 BE-4710 Lontzen Tel.:087/880692 - Fax.:087/880261 Contact: Gilbert Nellessen

PariMetal

www.PariMetal.be info@PariMetal.be Zuiderring 22 BE-3600 Genk Tel.:089/561813 - Fax.:089/561806 Contact: Chris Paridaens Tel.:0476/585166 Chris@PariMetal.be

Reno Truck

www.rtwelding.be info@rtwelding.be Rue Albert 1er 130 BE-6240 Farciennes Tel.:071/381577 - Fax.:071/402522 Contact: Stefano Prigneaux Tel.:0496/505360 prigneauxs@rtwelding.be

Royen

www.royen.be info@royen.be Avenue de la Résistance 551 BE-4633 Soumagne-Melen Tel.:04/3779500 - Fax.:04/3774685 Contact: José Royen Tel.:04/3779522 jose.royen@royen.be José Royen Tel.:04/3779522 jose.royen@royen.be

Service Hydro

www.hydro.be service.hydro@hydro.be Boterhamvaartweg 2 BE-2030 Antwerpen Tel.:03/5464080 - Fax.:03/5464081 Contact: Ronald Van Walleghem

Spiessens Carrosserie

www.carrosseriespiessens.be Puursesteenweg 381 BE-2880 Bornem Tel.:03/8898210 - Fax.:03/8899702 Contact: Lieven Spiessens

Stevens

Kortrijksesteenweg 91 BE-9830 Sint-Martens-Latem Tel.:09/2823241 - Fax.:09/2823241 Contact: Freddy Stevens

Stokota

www.stokota.com info@stokota.be Dijkstraat 23 BE-9160 Lokeren Tel.:09/3491718 - Fax.:09/3491725 Contact: Emmanuel Loof Tel.:0496/579301 emmanuelloof@stokota.be

Vierstraete Trucks

www.vierstraete-trucks.be info@vierstraete-trucks.be Fabriekweg, 73 BE-8480 Eernegem Tel.:059/500005 - Fax.:059/500007 Contact: Steven Vierstraete steven@vierstraete-trucks.be Carlos Vierstraete carlos@vierstraete-trucks.be

WAF

info@waf.be Burchstraat 200 BE-9150 Kruibeke Tel.:03/7440908 - Fax.:03/7743466 Contact: Tony Firlefijn tony.firlefijn@waf.be

Terberg Matec Belgium

www.terbergmachines.nl info@terbergmatec.be Oosterring 23 BE-3600 Genk Tel.:089/623830 - Fax.:089/623829 Contact: Kristien Leeten kleeten@terbergmatec.be

The European Van Company

www.TheEuropeanVanCompany.eu info@TheEuropeanVanCompany.be Laconiastraat 1 BE-8000 Brugge Tel.:050/312513 - Fax.:050/311247 Contact: Philippe Vanlander philippe·vanlander@TheEuropeanVanCompany.be

Translift Belgium

www.translift.be sales@translift.be Tel.:03/7403010 - Fax.:015/460900 Contact: C. Demol c.demol@translift.be

Turbo’s Hoet Trucks-Trailers-Parts & Construction www.turbos-hoet.com Bruggesteenweg 145 BE-8830 Hooglede Tel.:051/251523 - Fax.:051/253403 Contact: Martin Vanhoutte Tel.:0496/163613 martin.vanhoutte@turbos-hoet.be

Van Dijck Merksplas

www.vedecar.be vandijck@vedecar.be Kerkstraat 16 BE-2330 Merksplas Tel.:014/634641 - Fax.:014/635064 Contact: Van Dijck

Vannerum C.V.M. Carrosserie

www.vannerum.be info@vannerum.be Isidoor Crockaertstraat 21 BE-1731 Zellik Tel.:02/4668899 - Fax.:02/4660777 Contact: Marc Vannerum info@vannerum.be

Veko Carrosserie

veko.car-bouw@pi.be Nieuwlandstraat 22 BE-9120 Melsele Tel.:03/2532266 - Fax.:03/2532277 Contact: R. De Block Schampaerts

Om alles te weten over de merken en de producten die deze firma’s verkopen… raadpleeg hun fiche op www.truck-business.com


Financiering Niet alleen de banken, maar ook de financieringsbedrijven van de belangrijkste vrachtwagenconstructeurs worden hier vermeld. BNP Paribas Lease Group

www.leasegroup.be Avenue Louise 489 BE-1050 Brussel Tel.:02/6635793 - Fax.:02/6757598

ING Belgium

ing.business@ing.be Avenue Marnix 24 BE-1000 Brussel Tel.:02/5477739 - Fax.:02/5473844

Iveco Belgium

www.iveco.be active@iveco.com Alfons Gossetlaan 28A - bus3 BE-1702 Groot-Bijgaarden Tel.:02/4671211 - Fax.:02/4671330 Contact: Geert Biesemans Tel.:02/4671234 geert.biesemans@iveco.com

KBC Bank / CBC Banque

Havenlaan 2 Avenue du Port BE-1000 Brussel Tel.:02/5471294 - Fax.:02/5471129

MAN Lease

www.mantruckandbus.be manlease.be@man.eu Brusselsesteenweg 406 BE-1730 Asse (Kobbegem) Tel.:02/4540562 - Fax.:02/4530288 Contact: Bart Jans Tel.:0476/943867 bart.jans@man.eu

Mercedes-Benz Financial Services www.mercedes-benz.be Avenue du Péage 68 Tollaan BE-1200 Brussel Tel.:02/2546811 - Fax.:02/2546812 Contact: Peter Criel Tel.:02/2546876 peter.criel@daimler.com

Mitsubishi Motors Belgium

Renault Trucks Financial Services

Nissan Finance Belgium

Scania Finance Belgium

www.mitsubishi-fuso.be Prins Bouwewijnlaan 30 / B9 BE-2550 Kontich Tel.:03/2808484 - Fax.:03/2808485 Contact: Philip Jeukens Tel.:03/2808401 p.jeukens@mitsubishi-motors.be www.acred.be nf@nissan.be Rue Ravenstein 60/26 BE-1000 Brussel Tel.:02/5080356

PACCAR Financial Belux

www.paccarfinancial.be pfb@paccar.com Luxemburgstraat 17 BE-9140 Temse Tel.:03/7101476 - Fax.:03/7101468 Contact: Geert Pletinckx Tel.:03/7101475 geert.pletinckx@paccar.com

www.renault-trucks.be Avenue du Hunderendveldlaan 10 BE-1082 Brussel Tel.:02/4825510 - Fax.:02/4694045 Contact: Veerle Hendrickx Tel.:02/4825510 veerle.hendrickx@vfsco.com www.scania.be scania.finance@scania.be Avenue Antoon Van Osslaan 1/28 BE-1120 Neder-over-Heembeek Tel.:02/2640169 - Fax.:02/2640006 Contact: Marc Ooms Tel.:02/2640151 marc.ooms@scania.com

Volvo Financial Services Belgium www.vfsb.be vfsb.sales@vfsco.com Hunderenveldlaan 10 BE-1082 Brussel Tel.:02/4825111 - Fax.:02/4654446 Contact: Carl Slachmuylders

Oliën / Additieven Met de komst van AdBlue staat deze categorie op de lijst van (bijna) elke transportonderneming. Men vindt er ook olieleveranciers. Belgian Shell

www.euroshell.be rue Arnaud Fraiteur, 15/23 BE-1050 Brussel Tel.:02/5089211 - Fax.:02/5089152 Contact: Annik Stas Tel.:02/5089440 annik.stas@shell.com

BP Belgium

www.bpsmeermiddelen.be lubricants@bp.be Uitbreidingsstraat 60-62 BE-2600 Berchem Tel.:03/2866200 - Fax.:03/2866199

Brenntag - Air1

www.air1.info air1@brenntag.be Nijverheidslaan 38 BE-8530 Deerlijk Tel.:056/788267 - Fax.:056/775711 Contact: Anja Degroote -

Castrol Lubricants (div. BP Belgium)

www.castrol.com infocommercial@castrol.com Uitbreidingstraat 60-62 BE-2600 Berchem Tel.:03/2860824 - Fax.:03/2866199 Contact: Axel Ketele axel.ketele@bp.com

46 - Truck&Business 225

Colub Lubricants

www.colub.be info@colub.be Albert de Cuyck 13 BE-4000 Luik Tel.:04/2520736 - Fax.:04/2525502 Contact: Roger Dubois Tel.:0475/817674

Dureal / Div. Univar

www.dureal.com dureal@univareurope.com Admiraal Lucashof 6 NL-3115 HM Schiedam Tel.:+31/(0)10/2462222 Fax.:+31/(0)10/2462200 Contact: Bert Janssen bert.janssen@univareurope.com

Eurol

www.eurol.com Energiestraat 12 NL-7442 DA Nijverdal Tel.:+31/(0)548/615165 Fax.:+31/(0)548/610195

Fuchs Belgium

www.fuchs-oil.be fuchs-belgium@fuchs-oil.com Heideveld 54 BE-1654 Huizingen Tel.:02/3631939 - Fax.:02/3631900 Contact: Bart Verleye Tel.:0476/877162 bart.verleye@fuchs-oil.com

Greenchem

www.GreenChem-AdBlue.com info@GreenChem-AdBlue.com Nieuwe Boschstraat, 9 NL-4811 CS Breda Tel.:+31/76/5812727 Fax.:+31/76/5812571

IAS

www.iasbelux.be info@iasbelux.be Nieuwlandstraat, 16 • BE- Melsele Tel.:03/3690155 - Fax.:03/5691566 Contact: Tommy De Baer Tel.:0477/564012

Marly

www.marly.com info@marly.com rue Colonel Bourg 108a BE-1030 Brussel Tel.:02/4259280 - Fax.:02/4256122 Contact: Philippe Henrotin phenrotin@marly.com

Nulon Benelux

www.nulon.de nulonbnl@yucom.be Foxemaatstraat 120 BE-2920 Kalmthout Tel.:03/6663711 - Fax.:03/6663713

Petronas Lubricants Belgium

www.pli-petronas.com info@be.petronas.com Ingberthoeveweg 4 BE-2630 Aartselaar Tel.:03/4581230 - Fax.:03/4581478 Contact: Denis Lantin dlantin@be.petronas.com

Total Belgium

www.total.be lubricants.belgium@total.com Handelsstraat 93 Rue du Commerce BE-1040 Brussel Tel.:02/2889872 - Fax.:02/2883784 Contact: Bart Knaepen Tel.:02/2889796 bart.knaepen@total.com Besteldienst / Service clientèle lubricants.belgium@total.com

Unil Belgium

www.unil.com info@unil.com Bergensesteenweg 713 BE-1600 Sint-Pieters Leeuw Tel.:02/3650200 - Fax.:02/3600112 Contact: Brock Robert Brys robert.brys@unil.com

Valvoline Belgium

www.valvoline.be valvoline.bnl@ashland.com Battelsesteenweg 455D BE-2800 Mechelen Tel.:015/286750 - Fax.:015/286770 Contact: Rachid El Fdil

Yara Industrial - Air1

www.yara.com info.air1@yara.com Maassluissedijk 103 NL-3130 AB Vlaardingen Tel.:010/2322200 Contact: Luc Coene luc.coene@yara.com


Toebehoren De levering van sterk uiteenlopende toebehoren als lampen, koelgroepen en lieren is hun grote activiteit. Maar zij zijn lang niet de enige bedrijven die vrachtwagentoebehoren verdelen. Voor een volledige lijst van alle ondernemingen van deze categorie: zie www.truck-business.com. Aditec

www.aditec.be info@aditec.be Noorderlaan 970 BE-2030 Antwerpen Tel.:03/6053896 - Fax.:03/6053881 Contact: Eric De Coster Yves Candau

Beka-Lube

www.beka-lube.be info@bekalube.be Demerstraat 32 BE-3200 Aarschot Tel.:016/640926 - Fax.:016/640548

Beneparts

info@aeb.be Hof te Bollebeeklaan 8 BE-1730 Asse Tel.:02/4528001 - Fax.:02/4528464 Contact: David Van der Auwera david@aeb.be

www.beneparts.be info@beneparts.be Bleukenlaan, 17 BE-2300 Turnhout Tel.:014/672208 - Fax.:014/671503 Contact: Danny Huyghe Tel.:014/689755 danny.huyghe@beneparts.be

Agiva Technics

Boyriven

AEB

www.wegenaanboord.be www.pesageembarque.be agiva.technics@telenet.be Krommewege 24B BE-9990 Maldegem Tel.:050/712660 - Fax.:050/717820 Contact: Iwein De Lille Tel.:0479/483536

Alcoa Wheel Products Belgium

www.alcoawheels.com info.wheels@alcoa.com Industrieweg 135 • BE-3583 Paal Tel.:011/458460 - Fax.:011/456630 Contact: Bob De Kruijf Tel.:+31/(0)11/458474 bobde.kruijf@alcoa.com

ALR

www.alrbelgium.com info@alrbelgium.com Buntjesstraat, 18A BE-3583 Paal-Beringen Tel.:011/240840 - Fax.:03/241549 Contact: Ludo Reynders ludo.reynders@alrbelgium.be

ARD Benelux - Radiateurs l’Auto info@ard.be Z.5. Mollem, 290 • BE-1730 Mollem Tel.:02/4522005 - Fax.:02/4522350 Contact: Hervé Grégoir Tel.:0475/417874 herve.gregoir@ard.be

Auto Electro Andries

www.aeandries.be andries@aeandries.be Grote Baan 79/2 BE-9100 St. Niklaas Tel.:03/7807575 - Fax.:03/7807576 Contact: Wim Andries wim@aeandries.be

Automotive Ecology

www.automotive-ecology.eu Heerbaan 27 BE-1745 Malenzele Tel.:052/527550 - Fax.:052/527551

Autoxperts-Maldoy

www.autoxperts.be info@maldoy.be Meerdegatstraat 153A BE-3570 Alken Tel.:011/251111 - Fax.:011/251606 Contact: Ivan Jouck Tel.:0496/269701 ivan.jouck@maldoy.be

48 - Truck&Business 225

www.boyriven.com sales@boyriven.be Chaussée de Mons 55 BE-7180 Seneffe Tel.:064/521120 - Fax.:064/521121

Bruyninx Truck Parts

www.truck-parts-bruyninx.com info@truck-parts-bruyninx.com Hasseltse dreef 57 BE-3512 Stevoort-Hasselt Tel.:011/316424 - Fax.:011/316524 Contact: Luc Bruyninx Tel.:011/316424 info@truck-parts-bruyninx.com

Carrier Transicold Belgium

www.carrier-transicold-europe.com francois.carlier@carrier.utc.com Akkerhage 8 BE-9000 Gent Tel.:09/2434757 - Fax.:09/3887310 Contact: Marc François marc.francois@carrier.utc.com -

Cathelijn

info@colaert.be Delften (I.Z. Malle-Zuid) 23 - Unit 18 BE-2390 Westmalle Tel.:03/5424665 - Fax.:03/5425368 Contact: François Vindevogel vindevogel@colaert.be

Ceteor

www.sosbooster.com sosinfo@sosbooster.com Rue de la Baronnerie, 3 BE-4920 Harze Tel.:04/3882017 - Fax.:04/3883192 Contact: Estelle Dony estelle@sosbooster.com

Distri-All

Fleet Service

Doyen Auto

Frem Parts Belgium

Eberca

Fribel

www.distri-all.be info@distri-all.be Langeveld 161 BE-3220 Holsbeek Tel.:016/401152 - Fax.:016/402909 Contact: Eric Vanderstraeten Andre Deckx www.doyen-auto.com Rue Félicien Ropsstraat 39 BE-1070 Anderlecht Tel.:02/5262270 - Fax.:+32//5262269 Contact: Bormans Didier Tel.:+/(0)2/5262230 www.eberca.be sales@eberca.be Esperantolaan 2 BE-3001 Heverlee Tel.:016/402500 - Fax.:016/400515 Contact: Klaas Herpels klaas.herpels@eberca.be

EHC Teknik

www.ehcteknik.com ehc.teknik@skynet.be Karel Soetelaan 37 BE-2150 Borsbeek Tel.:03/3663936 - Fax.:03/3362633

Entaco - Nerta

www.nerta.be info@nerta.be Brandstraat 15 BE-9160 Lokeren Tel.:09/3406060 - Fax.:09/3406061 Contact: Dirk Lannoo

Eurofreins

www.eurofreins.net eurofreins@skynet.be Rue des Alouettes, 21 BE-4041 Milmort Tel.:04/3700977 - Fax.:04/2891977 Contact: Franco Leonoro

Europart Belgium

www.europart.net belgium@europart.net Première Avenue 285 BE-4040 Herstal Tel.:04/2407272 - Fax.:04/2407279 Contact: Bernard Hackin b.hackin@europart.net

Euroquip

decoparts@compaqnet.be Tielstraat 165 B BE-8740 Pittem Tel.:051/404793 - Fax.:051/400272 Contact: Dirk De Cock

www.euroquip.be info@euroquip.be Industriestraat 16 BE-3930 Hamont Tel.:011/807530 - Fax.:011/646182 Contact: Stephan vandebeeck stephan@euroquip.be

Diesel Equipment Trading

Evrard Ets.

Decoparts

www.det-mitsubishi.com Bijsterhuizen 22/09 NL-6604 LC Wijchen Tel.:+31/(0)24/3434250 Fax.:+31/(0)24/6778208 Contact: S. Pieters

etsevrard@scarlet.be Rue Albert 1er 124-130 BE-6240 Farciennes Tel.:071/381778 - Fax.:071/403369 Contact: A. Debuisson

www.fleetservice.be info@fleetservice.be Dijkstraat 28 BE-9160 Lokeren Tel.:09/3406390 - Fax.:09/3486270 Contact: Alain Beert klanten@fleetservice.be www.fremparts.com frempartsbelgium@skynet.be Avenue de Lambusart 20 BE-6220 Fleurus Tel.:071/858383 - Fax.:071/858384 Contact: J-P. Frankart www.fribel.be fribel@fribel.be Boomsesteenweg 243 BE-2610 Wilrijk Tel.:03/8209990 - Fax.:03/8209999 Contact: Jan Nicolai

Gardner Denver Belgium

www.gardnerdenver.com info.be@gardnerdenver.com Luithagen (Haven 200) 7A BE-2030 Antwerpen Tel.:03/5415040 - Fax.:03/5416509 Contact: Philippe Heulot Tel.:03/5431165 philippe.heulot@gardnerdenver.com

Govers e.t. BV Transportkoeling www.goverset.nl info@goverset.nl Industriestraat 26 NL-4861 PR Chaam Tel.:+31/(0)161/492251 Fax.:+31/(0)161/492151 Contact: R. van Dinther Tel.:+31/(0)622/441353 rob@goverset.nl

Gradius - Axima Refrigeration

www.gradius.be info@gradius.be Slachthuislaan 23 BE-2060 Antwerpen Tel.:03/2351144 - Fax.:03/2358746 Contact: Kristof Van Lommel

Groeneveld Industrial Systems Belgium

www.groeneveld.be info@groeneveld.be Heirbaan 3 BE-9150 Kruibeke Tel.:03/8979860 - Fax.:03/8979861 Contact: Kris De Rooze Tel.:03/8979868 k.derooze@groeneveld-group.com

Haldex Benelux

www.brake-eu.haldex.com info.be@haldex.com Molenstraat 5 BE-9860 Balegem Tel.:09/3639000 - Fax.:09/3639009


Hartgerink Belgium

www.hartgerink.be info@hartgerink.be Ambachtsstraat 9 BE-2390 Westmalle Tel.:03/3129660 - Fax.:03/3129679 Contact: G.H. Hartgerink Tel.:03/3129661

Hella

www.hella.be be.info@hella.com Industrieweg 1 BE-2630 Aartselaar Tel.:03/8879721 - Fax.:03/8875618 Contact: Mario van der Aa Tel.:03/8879721 be.info@hella.com

Hocké

magasin@hocke.be A. Gossetlaan 13 BE-1702 Dilbeek Tel.:02/4672811 - Fax.:02/4672993 Contact: Geert Jacob Tel.:02/4672920 geert.jacob@hocke.be

Hoisting Equipment

www.hoisting.be info@hoisting.be Woestijnstraat 41 BE-2880 Bornem Tel.:03/8906600 - Fax.:03/8906601 Contact: Jan Sillis jan@hoisting.be

Hoogendijk Cargo Control

www.hoogendijkcargocontrol.be Betekomsesteenweg 76b BE-3200 Aarschot Tel.:016/609958 - Fax.:016/619014 Contact: Christian Alliët

Johnson Controls Autobatterie

www.varta.be info-be@varta-automotive.com De Kleetlaan 3 BE-1831 Diegem Tel.:02/7094040 - Fax.:02/7214718 Contact: Gerti Draye gerti.draye@jci.com

Nutal

Knorr Bremse Belgium

Phelect

www.klueber.com kluber@be.kluber.com Rue Cardinal Mercier 100 BE-7711 Dottenijs Tel.:056/483311 - Fax.:056/486252 www.knorr-bremsesfn.com Industriepark Zone D - Impulsstraat 11 BE-2220 Heist-Op-Den-Berg Tel.:015/257900 - Fax.:015/242541 Contact: Willy Van der Veken willy.van.der.veken@knorr-bremsesfn.com

Krautli

www.krautli.be contact@krautli.be Industrielaan 15 Avenue de l’Industrie BE-1702 Dilbeek Tel.:02/4817200 - Fax.:02/4665560 Contact: Marc W. Krautli Tel.:02/4817202 marc@krautli.be

www.imbemarhiwa.be info@imbemarhiwa.be Industrieweg 25 BE-9420 Erpe - Mere Tel.:053/825282 - Fax.:053/825272 Contact: M. Borsboom

Ingelbeen Soete

Matro ITA

www.matro.info info@matro.be Atealaan 65 - IZ. Klein Gent BE-2200 Herentals Tel.:014/286444 - Fax.:014/286440 Contact: Glenn Gils

www.ingelbeen.be info@ingelbeen.be Noordkaai 8 BE-8870 Izegem Tel.:051/268200 - Fax.:051/200621 Contact: Nikolaas Orroi Tel.:051/268202 nikolaas@ingelbeen.be

MCB Belgique

Intertruck Benelux

Mechanic International

info@intertruck.nl www.intertruck.nl Koddeweg 10 Nl-3194 DH Hoogvliet Tel : +31/(0)10/5034444 Fax : +31/(0)10/5034450 Contact : Marcel van Eeuwen

info@mcb.be JL Defrêne 107 BE-4340 Awans Tel.:04/2396611 - Fax.:04/2638921 Contact: Sabine Difiore Tel.:04/2396689 sabine.difiore@mcb.be mechanic.internat@skynet.be Meersstraat 27 BE-1730 Asse Tel.:02/4531307 - Fax.:02/4530956 Contact: Patrick Salters salters.patrick@skynet.be

Schouten Truck Supplies

www.truck-supplies.com info@truck-supplies.nl Postbus 61 NL-2690 AB ‘s-Gravenzande Tel.:+31/174/412437 Fax.:+31/174/421585 Contact: D. Schouten dschouten@truck-supplies.nl

Philips Automotive Lighting

SKF Lubrication Systems Belgium

www.philips.com/automotive Rue des Deux Gares 80 BE-1070 Brussel Tel.:02/5257669 - Fax.:02/5257695 Contact: Etienne Henry etienne.g.henry@philips.com

Rauwers Contrôle

Remco Belgium

www.loadlok.com info@loadlok.be Nieuwlandlaan 9 bus 11 BE-3200 Aarschot Tel.:016/572226 - Fax.:016/570915 Contact: Rudi Maes Tel.:0477/306748 rudi.maes@loadlok.be

www.scania.be marc.maertens@partsline.be Industriepark Drongen 3 BE-9031 Drongen Tel.:092/809696 - Fax.:092/809697

SKF

Leclercq

LoadLok Belgium

Scania Partsline

www.phelect.be info@phelect.be Rue des Trois Entités, 15 BE-4890 Thimister-Clermont Tel.:087/560274 - Fax.:087/560273 Contact: Jo Diriken j.diriken@phelect.be

www.zanottitransblock.be info@zanottitransblock.be Haagstraat 6 BE-9280 Lebbeke Tel.:052/256769 - Fax.:052/463269

ICT Truck & Trailer Parts

Imbema Rhiwa

www.nutal.be nutal.marche@nutal.be Rue Pirire 3 BE-6900 Marche-en-Famenne Tel.:084/315533 - Fax.:084/315536

www.rauwers.be info@rauwers.be Rue FJ Navezstraat 78-86 BE-1000 Brussel Tel.:02/2400900 - Fax.:02/2160525 Contact: Dirk Verdeyen dverdeyen@rauwers.be

LE System

www.humblethydraulics.com Koningin Astridlaan 58B BE-2550 Kontich Tel.:03/4573550 - Fax.:03/4571711 Contact: Paul Humblet paul@humblethydraulics.com www.ictparts.be info@ictparts.be Noordkaai 21 BE-8870 Izegem Tel.:051/317575 - Fax.:051/313872 Contact: Roland Slabbinck roland.slabbinck@patteeuw.be

www.nefab.be info@nefab.be Skaldenstraat 121, F1 BE-9042 Desteldonk Tel.:09/2318282 - Fax.:09/2318239 Contact: Koen Adams koen.adams@nefab.se

Klüber Lubrication Benelux

www.leclercq-belgium.com magasin.leclercq@skynet.be Prés-Champs 10 (Z. I. n°3) BE-4671 Barchon Tel.:04/3879595 - Fax.:04/3879598 Contact: Albert Paggen Tel.:04/3879596 magasin.leclercq@skynet.be

Humblet Hydraulics

Nefab Packaging Belgium

www.remco.be sales@remco.be Jozef Guislainstraat 56 BE-9000 Gent Tel.:09/2168280 - Fax.:09/2168289 Contact: Martin Goeminne mgoeminne@remco.be

Remraad

www.remraad.be remraad@remraad.be Lichterstraat 63 BE-2870 Puurs Tel.:03/8906030 - Fax.:03/8906036 Contact: Daniel Haezaerts Tel.:0475/264873 daniel@remraad.be

Remstation Reeckmans

www.remreeckmans.be Kuringersteenweg 367 BE-3500 Hasselt Tel.:011/251382 - Fax.:011/871064 Contact: Petra Reeckmans petra.reeckmans@pandora.be

SAF Benelux BV

www.safbenelux.nl information@safbenelux.nl Nijverheidsweg 50 NL-3771 ME Barneveld Tel.:+31/(0)34/2497979 Fax.:+31/(0)34/2497960

Savas

www.savas.com info.leuven@savas.com Ambachtenlaan 21 Bus 6 BE-3001 Leuven Tel.:016/401596 - Fax.:016/400024 Contact: Jacques Schobben Tel.:016/401596 jacques.schobben@savas.com

www.vsm.skf.com vsmbenelux@skf.com Avenue de Bâle - Bazellaan 3 BE-1140 Brussel Tel.:02/7296759 - Fax.:02/7296754 Contact: L. Nelissen www.skf.com lubrication-belgium@skf.com Liersesteenweg, 38D BE-2800 Mechelen Tel.:015/306920 - Fax.:015/306929 Contact: Wim Van Aken Tel.:015/306924 wim.vanaken@vogel-belgium.be

Société Liègeoise du Frein

slf@abys.be Avenue de l’Indépendance, 87-89 BE-4020 Wandre Tel.:04/2522965 - Fax.:04/2522317 Contact: Patrick Louvigny Tel.:04/3700486 plouvigny@technimaint.com

Solutia Europe

www.clearpass.com gemazy@solutia.com Parc Scientifique Fleming rue Laid Burniat 3 BE-1348 Louvain-la-Neuve Tel.:0800/910402 - Fax.:0800/910401 Contact: Jurgen Cuypers

Technimaint

www.technimaint.com info@technimaint.com Avenue de l’Indépendance 87-89 BE-4020 Wandre-Luik Tel.:04/3700486 - Fax.:04/3700513 Contact: Patrick Louvigny plouvigny@technimaint.com

Tecnovo

Rue des Anglais 27 BE-7034 Obourg Tel.:065/349288 - Fax.:065/362094 Contact: Jean-Pol Mathieu

Tele Atlas

www.teleatlas.com sales.bnl@teleatlas.com Gaston Crommenlaan 4 bus 0501 BE-9050 Gent Tel.:09/2448811 - Fax.:09/2448812 Contact: Sandra Deblander

Testo

www.testo.be info@testo.be Schapenbaan 1 BE-1741 Ternat Tel.:02/5820361 - Fax.:02/5826213 Contact: Jean-Pierre Van der Kelen

Truck&Business 225 - 49


Top Service Parts

Vabotec

Transportkoeling Meersman Marc

Valx

www.tspbvba.eu info@tspbvba.eu Drieslaan 5 BE-8560 Moorsele Tel.:056/426693 - Fax.:056/426694 Contact: Philiep Declercq philiep.declercq@tspbvba.eu www.frigoblock.be Bergestraat 143 BE-1730 Asse Tel.:02/4530730 - Fax.:02/4530729 Contact: Marc Meersman marc.meersman@frigoblock.be

TTMZ

ttmz@skynet.be Kustlaan 107 BE-8380 Zeebrugge Tel.:050/547118 - Fax.:050/547956 Contact: Pierre Van Herwege

Turbo’s Hoet Parts & Revisie

www.vabotec.be info@vabotec.be Starrenhoflaan 33 BE-2950 Kapellen Tel.:03/6600894 - Fax.:03/6600896 Contact: Patrick Van Bogget vanbogget@vabotec.be

Voith Turbo

www.voith.com voithturbo.be@voith.com Square Louise 36 Louisaplantsoen BE-1150 Sint-Pieters-Woluwe Tel.:02/7626100 - Fax.:02/7626159 Contact: Frans de Bethune Tel.:02/7629545 frans.de.bethune@voith.com

www.valx.eu info@valx.eu John F. Kennedylaan 51 NL-5555 XC Valkenswaard Tel.:+31/(0)40/2088444 Fax.:+31/(0)40/2079757

VSB Machines & Safety

Verviers Freins

Wabco Belgium

www.verviersfreins.be verviers@verviersfreins.be Rue Lejeune 50 BE-4800 Verviers Tel.:087/313228 - Fax.:087/351622 Contact: Joseph Vandeberg jvandeberg@verviersfreins.be

www.turbos-hoet.com parts@turbos-hoet.be Ieperstraat 144 A BE-8830 Hooglede Tel.:051/700691 - Fax.:051/702812 Contact: Rik Willaert rik.willaert@turbos-hoet.be

www.vsbmachines.be St Lutgardstraat 5 BE-3900 Overpelt Contact: Jason Seigers jasonvsb@skynet.be

www.wabco-auto.com Petrus Bayensstraat 70 BE-1702 Groot-Bijgaarden Tel.:02/4810900 - Fax.:02/4633653 Contact: Christ Hutsebaut Tel.:02/4810942 Mark Cuyx

Webasto Product Belgium

www.webasto.be webasto@webasto.be Allée Hof ter Vleestdreef 1 BE-1070 Brussel Tel.:02/5580660 - Fax.:02/5214534 Contact: Patrick Laubach

Weweler Colaert

www.colaert.be info@colaert.be Beneluxlaan 1-3 BE-8970 Poperinge Tel.:057/346205 - Fax.:057/346208 Contact: Colaert

Wiegel Transport Equipment

www.wiegel.be info@wiegel.be PB 56 BE-2160 Wommelgem Tel.:03/3551100 - Fax.:03/3551105 Contact: Alexander Stokvis

ZF Belgium

www.zf.com/sso/be zf-belgien@zf.com St Lendriksborre 5 BE-1120 Brussel Tel.:02/2620127 - Fax.:02/2621030 Contact: Ivan Hermans Kris Artois Tel.:02/2630164 kris.artois@zf.com Ionel Stoleru Tel.:02/2630163 ionel.stoleru@zf.com

Banden Fabrikanten, centrales en specialisten in de vernieuwing van loopvlakken worden hier vermeld. Voor een volledige lijst van de bandencentrales in ons land kan u terecht op de sites van de betrokken groeperingen. Bridgestone Belux

www.bridgestone-eu.com contact.bfbelgium@bridgestone-eu.com Bedrijvenlaan 5 BE-2800 Mechelen Tel.:015/281919 - Fax.:015/281910 Contact: Laurent Van Coppenolle

Continental Benelux

www.conti-truck-tires.com/be Excelsiorlaan 61 BE-1930 Zaventem Tel.:02/7102211 - Fax.:02/7102290 Contact: Guy Libens Tel.:02/7102310 guy.libens@conti.de

De Condé Banden

www.deconde.be office@deconde.be Kiewitstraat 194 BE-3500 Hasselt Tel.:011/301111 - Fax.:011/301119 Contact: Luc Leerders llu@deconde.be

Eurokarkas

www.eurokarkas.be Hoge Mauw 280 BE-2370 Arendonk Tel.:014/672501 - Fax.:014/671575

Eurotyre Benelux

www.eurotyre.com info@eurotyre.be Veldkant 35A BE-2550 Kontich Tel.:03/4497010 - Fax.:03/4480408 Contact: René Kole rene.kole@eurotyre.be

50 - Truck&Business 225

Goodyear Dunlop Tires Belgium dept Dunlop www.dunlop.de tireline.benelux@dunlop-tires.com Kernenergiestraat 60 BE-2610 Wilrijk Tel.:03/8203211 - Fax.:03/8203300

Goodyear Dunlop Tires Belgium Dept Goodyear www.goodyear.be julie_gheysens@goodyear.com Kernenergiestraat 60 BE-2610 Wilrijk Tel.:03/8203264 - Fax.:03/8203344

Limburgs Bandag Bedrijf

www.deconde.be office@deconde.be Kiewitstraat 194 BE-3500 Hasselt Tel.:011/300993 - Fax.:011/211515 Contact: Louis Lemmens lle@deconde.be

Michelin Belux

www.michelintransport.com truckbenelux@nl.michelin.com Brusselsesteenweg 494/1 BE-1731 Zellik Tel.:078/151563

Pirelli Tyres Belux

www.pirelli.be contactcentertyres.be@pirelli.com Rue de Namur 73d Naamsestraat BE-1000 Brussel Tel.:02/5140027 - Fax.:02/5141033 Contact: Fabrizio Barillari fabrizio.barillari@pirelli.com

Profile Tyre Center Forrez

www.forrez.com zillebeke@forrez.com Maaldestedestraat 51 BE-8902 Zillebeke Tel.:057/202207 - Fax.:057/208427 Contact: Paul Forrez paul@forrez.com

Profile Tyrecenter

www.profile.be hoofdkantoor@profile.be Vosseschijnstraat 11 BE-2030 Antwerpen Tel.:03/5460410 - Fax.:03/5460412 Contact: Jacques Van der Kimpen jacques.vanderkimpen@alwaysbemobile.com

Q Team - VP Lambrecht Holding www.qteam.be info@qteam.be Chaussée de Zellik 25 Zelliksesteenweg BE-1082 Brussel Tel.:03/7809740 - Fax.:03/7807377 Contact: Pierre Collignon André Gehlen Tel.:0496/597396 andregehlen@vppneus.com

Unigom

www.unigom.be info@unigom.be Menenstraat 300 BE-8560 Waregem Tel.:056/411204 - Fax.:056/419874

VP Lambrecht - VDK

picoll@belgacom.net Oostjachpark 7 BE-9100 Sint-Niklaas Tel.:03/7809750 - Fax.:03/7809759

VP REC

www.vppneus.be info@vppneus.com Rue de Waremme, 127 BE-4530 Villers-le-Bouillet Tel.:085/270530 - Fax.:085/270539 Contact: Pierre Martinez

Vulkagom

www.verleyzen.com info@verleyzen.com Assesteenweg 70 BE-1740 Ternat Tel.:02/5822750 - Fax.:02/5829420 Contact: Frank Verleyzen

RTR Tyre Management

www.rtr-tyremanagement.eu info@rtr-tyremanagement.eu Koolkaai, 6 BE-2000 Antwerpen Tel.:03/5439347 - Fax.:03/5439343 Contact: Wendy Cabooter Tel.:03/5439348 w.cabooter@rtr-tyremanagement.eu

Om alles te weten over de merken en de producten die deze firma’s verkopen… raadpleeg hun fiche op www.truck-business.com


Brandstoffen Brandstoffen, smeermiddelen en kaarten zijn dikwijls verkrijgbaar bij de grote oliegroepen, maar gespecialiseerde kaarten en fabrikanten/verdelers van zeer specifieke smeermiddelen komen eveneens tegemoet aan alle behoeften. AS24

www.as24.com info@as24.be Handelsstraat / Rue du Commerce 93 BE-1040 Brussel Tel.:02/2883434 - Fax.:02/2883415 Contact: Gregory Galens Tel.:02/2889546 gg@as24.be

Belgian Shell

www.euroshell.be rue Arnaud Fraiteur, 15/23 BE-1050 Brussel Tel.:02/5089211 - Fax.:02/5089152 Contact: Annik Stas Tel.:02/5089440 annik.stas@shell.com

BP Belgium

www.bpsmeermiddelen.be lubricants@bp.be Uitbreidingsstraat 60-62 BE-2600 Berchem Tel.:03/2866200 - Fax.:03/2866199

Diesel Card Belgium (DCB)

www.dcbcard.com info@dcbcard.com Sluis, 2 BE-9810 Eke-Nazareth Tel.:09/3828090 - Fax.:09/3828085 Contact: Stijn De Vos

DKV Euroservices

www.dkv-euroservice.com info@dkv-euroservice.com Walserij 64 NL-2211 SL Noordwijkerhout Tel.:+31/(0)252/463210-11 Fax.:+31/(0)252/463219 Contact: Walter Berger

Esso Belgium

www.essocard.com essocard.benelux@atosorigin.com Polderdijkweg 3, Haven 447 BE-2030 Antwerpen Tel.:03/5433111 - Fax.:03/5433495

G&V Servicestations

www.g-v.be ; www.capscard.be info@capscard.be Harelbeeksestraat 120 BE-8520 Kuurne Tel.:056/736385 - Fax.:056/736388 Contact: Roger Rosseel roger@g-v.be

Kuwait Petroleum (Belgium) International Diesel Service (IDS) www.ids.q8.com ids.be@q8.com Brusselstraat 59 BE-2018 Antwerpen Tel.:03/2413332 - Fax.:03/2413505 Contact: IDS Customer Service Belgium

Lukoil Belgium

www.lukoil.be Medialaan 50 BE-1800 Vilvoorde Tel.:02/2541511

Octa+ Credit Card Center

www.octaplus.be info@octa.be Schaarbeeklei 600 BE-1800 Vilvoorde Tel.:02/2552103 - Fax.:02/2579128

Texaco Belgium

www.texaco.be Princenhagelaan 9 NL-4813 DA Breda Tel.:+31/(0)76/5238200 Fax.:+31/(0)76/5239700 Contact: Sophie Druine Tel.:02/6399696 druinss@chevron.com

UTA

Dukatenburg 86 NL-3437 AE Nieuwegein Tel.:+31/(0)30/2315724 Fax.:+31/(0)30/2332195 Contact: I. Dissel

Veiligheidsuitrusting Van verplichte voorzieningen (dodehoekspiegel) tot efficiënte opties, alle leveranciers van veiligheidsuitrusting. AE Van de Vliet Weighing Systems

www.aeweighingsystems.be aews@skynet.be Steenweg op Tielen 14 BE-2300 Turnhout Tel.:014/430166 - Fax.:014/479552 Contact: W. Van de Vliet

Air-Check

www.air-check.eu info@air-check.eu Lorkenlaan 23 BE-1820 Steenokkerzeel Tel.:016/893755 Contact: Chris Blancke

Comatra

www.comatra.eu info@comatra.be Hogeweg 33 BE-3800 Ordingen Tel.:011/682239 - Fax.:011/686026 Contact: Luc Pirard

Container Quick Lock

www.containerquicklock.com info@containerquicklock.com Kambalastraat 7 BE-2030 Antwerpen Tel.:03/2253208 - Fax.:03/2272192 Contact: Christophe Brems

Dynatex

www.dynatex.be info@dynatex.be Rue de la Royenne 45 B BE-7700 Moeskroen Tel.:056/585555 - Fax.:056/585559 Contact: Christophe Callens ccallens@dynatex.be

Goods3K

www.gpstrailertracking.be info@gpstrailertracking.be Brustem Dorp 160 BE-3800 St Truiden Tel.:0485/934104 - Fax.:011/685824

GrootJebbink BV

www.grootjebbink.nl info@grootjebbink.nl Tolweg 16-3 NL-3851 SK Ermelo Tel.:+31/(0)341564242 Fax.:+31/(0)341562041

Guard Systems Benelux

www.guardsystems.com dilbeek.banden.center.bvba@pandora.be Doylijkstraat 89 BE-1701 Dilbeek Tel.:02/3053232 - Fax.:02/3067407 Contact: Jacques Valckenaere jacques.valckenaere@guardsystems.be

Gullimex

www.gullimex.be info@gullimex.be Oudenaardsesteenweg 404 BE-9420 Erpe-Mere Tel.:053/809754 - Fax.:053/809755 Contact: Jo Suys

PICS

www.pics.be sales@pics.be Middelmolenlaan 110 BE-2100 Deurne Tel.:03/3265959 - Fax.:03/3266770 Contact: Berge Billiauws berge@pics.be

RDS Electronics

www.rdselectronics.be info@rdselectronics.be Groot Brittanniëlaan 2 BE-7980 Poperinge Tel.:057/335577 - Fax.:057/338265 Contact: Jurgen Gheeraert Tel.:0473/613000 jurgen@rdselectronics.be

Rmoni Wireless

www.rmoni.com Maastrichterstraat 311/1 BE-3740 Bilzen Tel.:089/515012 - Fax.:089/515013 Contact: Bart Meekers bart.meekers@rmoni.com

Securilux Kheiron

www.securilux.lu info@securilux.lu Rue de Macher, 53 LU-5550 Remich Tel.:+352/621/306339 Contact: Christian de Salle christian.desalle@securilux.lu

Steelcoats

www.steelcoats.com Avenue de la Seigneurie 41 BE-1325 Dion-Valmont Tel.:02/7262723 - Fax.:02/7250805 Contact: Thierry Damsten tda@steelcoats.com

Tyden Brammall

www.tydenbrammall.com Z.I. Haneboesch LU-4562 Differdange Tel.:+352//583737-1 Fax.:+352//583736

Vos Ets.

vos@vos.be Industrielaan 14 BE-3730 Hoeselt Tel.:089/492673 - Fax.:089/492674 Contact: Christian Vos Tel.:089/492675 christian@vos.be

SKF Lubrication Systems Belgium www.skf.com lubrication-belgium@skf.com Liersesteenweg, 38D BE-2800 Mechelen Tel.:015/306920 - Fax.:015/306929 Contact: Wim Van Aken Tel.:015/306924 wim.vanaken@vogel-belgium.be

Smeyers - TU

www.smeyers-tu.be info@smeyers-tu.be Treft 61/3 BE-1853 Strombeek Tel.:02/4612109 - Fax.:02/4612144 Contact: Benoit Van Damme bvd@smeyers-tu.be

Om alles te weten over de merken en de producten die deze firma’s verkopen… raadpleeg hun fiche op www.truck-business.com

Truck&Business 225 - 51


Leasing / Verhuur Merkgebonden verhuurders, multimerken verhuurders, specialisten in de leasing van getrokken materieel: u vindt hen allemaal in deze lijst, met activiteiten als verhuring op korte termijn tot full service operationele leasing. AS Truck Renting

www.astruckrenting.be info@astruckrenting.be Brusselsesteenweg 333 BE-1730 Asse Tel.:02/4527282 - Fax.:02/4523461 Contact: Benoît Brackeniers

ATL Renting

www.atlrenting.eu contact@atlrenting.be Antwerpsebaan 50 BE-2030 Antwerpen Tel.:03/5690307 - Fax.:03/5690418 Contact: Piet Debruyn Peter Tratsaert peter.tratsaert@atlrenting.be Jean-Paul De Nil

BNP Paribas Lease Group

www.leasegroup.be Avenue Louise 489 BE-1050 Brussel Tel.:02/6635793 - Fax.:02/6757598

Camion Location Wallonie

www.camionlocation.be info@camionlocation.be Zoning de la Poire d’Or - Rue des Guimauves, 1 BE-7033 Cuesmes Tel.:065/362442 - Fax.:065/845797 Contact: Jean-Paul Vanassche Tel.:056/351157 vanassche@camionlocation.be

Camion Verhuring

www.camionverhuring.be info@camionverhuring.be Brugsesteenweg 76 B BE-8520 Kuurne Tel.:056/351157 - Fax.:056/356163 Contact: Gregory Vanassche g.vanassche@caverloc.be

Claes & Zn Tienen

www.claesenzonen.be Esperantolaan 16 BE-3300 Tienen Tel.:016/781550 - Fax.:016/781581 Contact: Roger Desmedt

Confern Containerpool Benelux www.confern.be info@confern.be Vosseschijnstraat 198 BE-2030 Antwerpen Tel.:03/5420000 - Fax.:03/5416494 Contact: Kris De Smedt

Dif’Rent

www.difrent.be difrent@skynet.be Bijkhoevelaan 6 BE-2110 Wijnegem Tel.:03/3832582 - Fax.:03/3831473 Contact: Patrick Godart patrickgodart@dif-rent.be

Dockx Rental

www.dockx-rental.be info@dockx-rental.be Boomsesteenweg 400 BE-2610 Wilrijk Tel.:03/8288080 - Fax.:03/8252240 Contact: Tom Nuyts tom.nuyts@dockx-rental.be

52 - Truck&Business 225

Euro-Trucks Claes

www.claesenzonen.be IZ Schurhovenveld 3808 BE-3800 Sint-Truiden Tel.:011/697410 - Fax.:011/697429

Fraikin Truck Renting

www.fraikin.be info@fraikin.be Beaulieustraat 10 BE-1830 Machelen Tel.:02/2571760 - Fax.:02/2571790 Contact: Jean-Marc De Geus jmdg@fraikin.be

General Trailer Maintenance Belgium

www.gtm-belgium.be info@gtm-belgium.be Treurenborg 11 BE-2030 Antwerpen Tel.:+32 /(0)3/5415526 +32 3 541 55 26 - Fax.:03/5415556

Hoet Trucking & Renting

renting@turbos-hoet.be Ardooisesteenweg 242 BE-8830 Hooglede-Gits Tel.:051/240982 - Fax.:051/226064 Contact: Piet Wauters piet.wauters@turbos-hoet.be Peter Mannekens

Huurwagens Mols

www.mols.be info@mols.be Industriepark 24 BE-2235 Hulshout Tel.:015/225280 - Fax.:015/225282 Contact: Jos Mols cindy_uytdenhouwen@mols.be

ICE Concept

www.iceconcept.be info@iceconcept.be Z.I. des Hauts-Sarts, 2e Avenue 31 BE-4040 Herstal Tel.:04/2481242 - Fax.:04/2400092 Contact: Olivier Zonderman olivier@iceconcept.be

ICTS Group België

www.icts-group.eu info@icts-group.eu Lancelot Blondeel laan 11 BE-8380 Zeebrugge Tel.:050/546319 - Fax.:050/547821 Contact: Michael Van Moffaert michael.van.moffaert@icts-group.eu

ING Truck Lease Belgium

www.inglease.be info@inglease.be Rue Colonel Bourglaan 155c BE-1140 Brussel Tel.:02/7396411 - Fax.:02/7396492 Contact: René Prud’Homme Tel.:02/7396461

Iveco Belgium

www.iveco.be active@iveco.com Alfons Gossetlaan 28A - bus3 BE-1702 Groot-Bijgaarden Tel.:02/4671211 - Fax.:02/4671330 Contact: Geert Biesemans Tel.:02/4671234 geert.biesemans@iveco.com

Kalscheuer Eupen

Nissan Finance Belgium

KBC Lease Belgium

PACCAR Financial Belux

www.kalscheuer.be Gewerbestrasse 4 BE-4700 Eupen Tel.:087/560150 - Fax.:087/560147 Contact: Pinckaers www.kbclease.be lease@kbclease.be Parijsstraat 52 BE-3000 Leuven Tel.:016/881111 - Fax.:016/881212 Contact: Marc De Waele marc.dewaele@kbclease.be -

Locaspeed

info@rohen.be Chaussée de Liège 28 BE-4841 Hendrik-Kapelle Tel.:087/440330 - Fax.:087/445127 Contact: Isabelle Rohen

Locatrailers

www.locatrailer.com info@stas.be Steenovenstraat, 5 BE-8790 Waregem Tel.:056/600191 - Fax.:056/600195 Contact: Anthony Geerinckx anthony.geerinckx@locatrailer.com

Locatrans

www.locatrans.be locatrans@proximedia.be Grote Steenweg 165 BE-9870 Olsene Tel.:09/3888631 - Fax.:09/3887239 Contact: Siska De Neve

MAN Lease

www.mantruckandbus.be manlease.be@man.eu Brusselsesteenweg 406 BE-1730 Asse (Kobbegem) Tel.:02/4540562 - Fax.:02/4530288 Contact: Bart Jans Tel.:0476/943867 bart.jans@man.eu

Mather

www.mather.be info@mather.be Roterijstraat 3 BE-8850 Ardooie Tel.:051/744291 - Fax.:051/747012

Mercedes-Benz Charterway

www.mercedes-benz.be Avenue du Péage 68 Tollaan BE-1200 Brussel Tel.:02/2546811 - Fax.:02/2546812 Contact: Peter Criel Tel.:02/2546876 peter.criel@daimler.com

Mitsubishi Motors Belgium

www.mitsubishi-fuso.be Prins Bouwewijnlaan 30 / B9 BE-2550 Kontich Tel.:03/2808484 - Fax.:03/2808485 Contact: Philip Jeukens Tel.:03/2808401 p.jeukens@mitsubishi-motors.be

www.acred.be nf@nissan.be Rue Ravenstein 60/26 BE-1000 Brussel Tel.:02/5080356

www.paccarfinancial.be pfb@paccar.com Luxemburgstraat 17 BE-9140 Temse Tel.:03/7101476 - Fax.:03/7101468 Contact: Geert Pletinckx Tel.:03/7101475 geert.pletinckx@paccar.com

Petit Forestier Belgique

www.petitforestier.com bruxelles@petitforestier.fr Guido Gezellestraat 117 BE-1654 Huizingen Tel.:02/5588800 - Fax.:02/5588808 Contact: Laurent Guiguen lguiguen@petitforestier.fr

Reflex Truck Rental

www.reflextruckrental.com Avenue Antoon van Osslaan, 1/28 BE-1120 Neder-over-Heembeek Tel.:078/150201 - Fax.:02/2640006 Contact: Pascal Lievens Tel.:02/2640168 pascal.lievens@scania.com

Renault Trucks Financial Services www.renault-trucks.be Avenue du Hunderendveldlaan 10 BE-1082 Brussel Tel.:02/4825510 - Fax.:02/4694045 Contact: Veerle Hendrickx Tel.:02/4825510 veerle.hendrickx@vfsco.com

Rent2Drive

www.rent2drive.be info@rent2drive.be Ringlaan 16 BE-8501 Kortrijk-Heule Tel.:056/357799 - Fax.:056/355336 Contact: Nicolas Vandewaelle nicolas@rent2drive.be

Renting Car - WTS

www.rentingcar-wts.com info@rentingcar-wts.com Klaverbladstraat 21 BE-3560 Lummen Tel.:013/539350 - Fax.:013/522158 Contact: Kristof Timmermans Tel.:013/539351 kristof.timmermans@rentingcar-wts.com Paul Hönen

RTR Belgium

www.rtr-trailer.com info@rtr-trailer.be Transcontinentaalweg 2 BE-2030 Antwerpen Tel.:03/5418449 - Fax.:03/5418303 Contact: Guido De Jager guido@rtr-trailer.be

Tip Trailers

www.tip.ge.com Luithagen Haven 16 BE-2030 Antwerpen Tel.:03/5412509 - Fax.:03/5414202


Trailer Verhuur België

www.trailer-verhuur.be info@trailer-verhuur.be Vosseschijnstraat, 198 BE-2030 Antwerpen Tel.:03/5425252 - Fax.:03/5425253 Contact: Freddy Gevers

TTL Equipment

www.ttleqm.com Braamstraat 103a BE-2900 Schoten Tel.:03/6471192 - Fax.:03/6443997 Contact: Klaus Burkart klaus.burkart@ttleqm.com

Turbo’s Hoet Truckcenter

www.turbos-hoet.be contact@turbos-hoet.be Bruggesteenweg 127 BE-8830 Hooglede Tel.:051/226551 - Fax.:051/247518 Contact: Yvan Ghekiere Tel.:0496/163603 yvan.ghekiere@turbos-hoet.be Martin Vanhoutte Tel.:0496/163613 martin.vanhoutte@turbos-hoet.be

Turbo’s Hoet Trucks-Trailers-Parts & Construction www.turbos-hoet.com Bruggesteenweg 145 BE-8830 Hooglede Tel.:051/251523 - Fax.:051/253403 Contact: Martin Vanhoutte Tel.:0496/163613 martin.vanhoutte@turbos-hoet.be

Vansteeland Truck Rent

www.vansteeland.be verhuur@vansteeland.be Rijksweg 28/30 BE-8870 Izegem Tel.:051/335982 - Fax.:051/313678

Volvo Financial Services Belgium www.vfsb.be vfsb.sales@vfsco.com Hunderenveldlaan 10 BE-1082 Brussel Tel.:02/4825111 - Fax.:02/4654446 Contact: Carl Slachmuylders

Volvo Truck Rental

www.volvotruckrental.be info@volvotruckrental.be Autostrade 36 BE-1840 Londerzeel Tel.:052/303030 - Fax.:052/311847 Contact: Steven Praet

Verzekeringen De gegevens van de voornaamste verzekeringsmaatschappijen die actief zijn in de transportsector, plus de grote makelaarsgroepen. Aertsen & Partners

www.aertsen.be info@aertsen.be Burg. J. V. Looverenplein 2 BE-2990 Loenhout Tel.:03/6698401 - Fax.:03/6698408 Contact: Kurt Bevers Tel.:03/6601691 kurt.bevers@aertsen.be

AlliA Insurance Brokers

www.allia.be Kwadestraat 157B51 BE-8800 Roeselare Tel.:051/230000 - Fax.:051/230099

Allianz Belgium

Callant Verzekeringen

www.callant.be peter@callant.be Bondgenotenlaan 8 BE-8301 Knokke Heist Tel.:050/343323 - Fax.:050/342357

Concordia

www.concordia.be info@concordia.be Stapelplein 28 BE-9000 Gent Tel.:09/2641111 - Fax.:09/2239100 Contact: Jacques De Backer Tel.:0477/369568 jacques@concordia.be

www.allianz.be info@allianz.be Rue de Laeken 35 BE-1000 Brussel Tel.:02/2146111 - Fax.:02/2146274

D’Hondt, Kerckhof F. & Partners

AON Belgium

DS Verzekeringen

Avenue Van Nieuwenhuyselaan 2 BE-1160 Brussel Tel.:02/7309859 - Fax.:02/7309888 Contact: Eric Scrayen eric_scrayen@aon.be

Avero Belgium

www.avero.be transport@avero.be Coremansstraat 34 BE-2600 Antwerpen Tel.:03/2372950 - Fax.:03/2160248 Contact: Erich De Wachter Tel.:03/2592404 erich.dewachter@avero.be

Axa

www.dkpv.be Baron Ruzettelaan 170 BE-8310 Assebroek Tel.:050/461046 - Fax.:050/377001 Brugsesteenweg 346 BE-8800 Roeselare Tel.:051/224694 - Fax.:051/210850 Contact: Daniel Steen daniel.steen@assurnet.net

Duthoit Assurances

www.duthoit.biz info@duthoitsa.com Rue Du Mont d’Orcq, 4 BE-7503 Froyennes Tel.:069/553333 - Fax.:069/558373 Contact: Bernard Schöller bernard@duthoitsa.com

Ethias

Boulevard du Souverain 25 BE-1170 Watermaal-Bosvoorde Tel.:02/6787821 - Fax.:02/6786096

www.ethias.be Rue des Croisiers 24 BE-4000 Luik Tel.:04/2203111

Bokiau Insurance Brokers

Fédérale Assurance CC

www.bokiau.be info@bokiau.be Avenue Cardinal Mercier 28-30 BE-5000 Namen Tel.:081/720111 - Fax.:081/736686 Contact: Luc Bormans luc.bormans@bokiau.be Gilles Simon

54 - Truck&Business 225

www.federale.be federale@federale.be Rue de l’Etuve 12 BE-1000 Brussel Tel.:02/5090800 - Fax.:02/5090400

Generali Belgium

www.generali.be Avenue Louiselaan 149 BE-1050 Brussel Tel.:02/4038111 - Fax.:02/4038899

Gérardy Laurent

www.gerardy.be gerardy@portima.be Rue de la Station 45 BE-4880 Aubel Tel.:087/680168 - Fax.:087/686804 Contact: Laurent Gérardy

Gras Savoye

www.grassavoye.be info@grassavoye.be Quai des Vennes 18 BE-4000 Luik Tel.:04/3446767 - Fax.:04/3446799

Induver

www.induver.be info@induverantwerpen.be Justitiestraat 30 BE-2018 Antwerpen Tel.:03/2410606 - Fax.:03/2483713 Contact: Ronny Meersman ronny.meersman@induverantwerpen.be

ING Insurance

www.inginsurance.be info@inginsurance.be Avenue Henri Matisselaan 16 BE-1140 Evere Tel.:02/7289111 - Fax.:02/7289100

KBC Verzekeringen

Waaistraat 6 BE-3000 Leuven Tel.:016/243333 - Fax.:016/243212

Liman O. Bureau

Rue Royale 199 Koningstraat BE-1210 Brussel Tel.:02/2187171 - Fax.:02/2182835 Contact: Goktas Mesude

Marsh

www.marsh.be communication.belgium@marsh.com Boulevard du Souverain 2 BE-1170 Brussel Tel.:02/6749611 - Fax.:02/6749920 Contact: Olivier Thomas Tel.:02/6749751 olivier.thomas@marsh.com

Scania Finance Belgium

www.scania.be scania.finance@scania.be Avenue Antoon Van Osslaan 1/28 BE-1120 Neder-over-Heembeek Tel.:02/2640169 - Fax.:02/2640006 Contact: Marc Ooms Tel.:02/2640151 marc.ooms@scania.com

TVM Belgium

info@tvm.be Justitiestraat 6 b BE-2018 Antwerpen Tel.:03/2139200 - Fax.:03/2139222 Contact: Jan Van Waterschoot j.vanwaterschoot@tvm.be

Vanbreda Risk & Benefits

www.vanbreda-riskandbenefits.be info@vanbreda.be Plantin en Moretuslei 297 BE-2140 Antwerpen Tel.:03/2176767 Contact: Christophe Klockaerts Tel.:03/2175545 kch@vanbreda.be

Verheyen Jean

www.verheyen.be postmaster@verheyen.be rue de la Limite 17 BE-1210 Saint-Josse-ten-Noode Tel.:02/2506311 - Fax.:02/2506300 Contact: Caroline Ghekiere Tel.:02/2506334 caroline.ghekiere@verheyen.be

Verzekeringskantoor van Dessel www.vandessel.be info.berlaar@vandessel.be Misstraat, 112 BE-2590 Berlaar Tel.:03/4821530 - Fax.:03/4820520

Vivium

www.vivium.be Desguinlei 92 BE-2018 Antwerpen Tel.:03/5443170 - Fax.:03/5415125 Contact: Patrick Evrard Tel.:02/4063880 patrick.evrard@vivium.be


ICT Boordcomputers, navigatiesystemen, telecommunicatienetwerken, specialisten in de meest diverse software: de communicatie- en informatietechnologieën zijn ook in het vervoer onmisbaar geworden. All-Connects

www.all-connects.be info@all-connects.be Petunialaan 44 BE-2950 Kapellen Tel.:03/2895535 - Fax.:03/2315024 Contact: Raf Seeldrayers sales@all-connects.be

ARC

b2b.antwerpen@arc.be Koningin Astridlaan 62 BE-2550 Kontich Tel.:03/2590500 - Fax.:03/2590525

Base Business

www.base.be Neerveldstraat 105 BE-1200 Brussel Tel.:0484006200 - Fax.:04840062021 Contact: Monia Ben Tahar monia.ben.tahar@kpngroup.be

Belgacom Mobile - Proximus

www.proximus.be piet.van.wichelen@proximus.net Vooruitgangstraat / Rue du Progrès 55 BE-1210 Brussel Tel.:0800/15215 - Fax.:02/2052047 Contact: Vincent Crabbe

Beta Nine

www.beta9.be Villerspark 5/1 BE-3500 Hasselt Tel.:011/213192 - - Fax.:011/213193 Contact: Sven Van Caekenberghe sven@beta9.be

Bizzdev Belgique

www.bizzdev.com Chaussée d’Antoing 55 BE-7500 Doornik Tel.:069/669510 - Fax.:069/669545 Contact: Vincent Rawart vra@bizzdev.com

Blaupunkt (Div./Afd. Robert Bosch s.a./n.v.)

www.blaupunkt.be blaupunkt.benelux@be.bosch.com Rue Henri Genessestraat 1 BE-1070 Brussel Tel.:02/5255444 - Fax.:02/5255448 Contact: Henri Nijboer Tel.:02/5255250 henri.nijboer@nl.bosch.com

Bump

www.bump.eu info@bump.eu Rue des Fidèles 44 BE-1180 Brussel Tel.:02/3460330 - Fax.:02/3460332 Contact: Jérôme Verva jerome@bump.eu

Carrierweb

www.carrierweb.com info@carrierweb.com Vestdijk 9 NL-5611 CA Eindhoven Tel.:+31/(0)40/2323310 Fax.:+31/(0)40/2323319 Contact: Hein Thijssen hein.thijssen@carrierweb.com

CCS Software Solutions

info@ccs.be Z1 - Researchpark, 210 BE-1731 Zellik Tel.:02/4630060 - Fax.:02/4668612 Contact: Katleen Vanderbeken Tel.:0473/516358 katleen.vanderbeken@ccs.be

Centric IT Solutions Belgium

www.centric.be info.its@centric.be Mannebeekstraat 33 BE-8790 Waregem Tel.:056732211 - Fax.:056732233 Contact: Caroline Demeire Tel.:056/732211 caroline.lemeire@centric.be

EPPE

Intris

www.intris-group.com sales@intris.be Wapenstilstandlaan 47 BE-2600 Berchem Tel.:03/3265075 - Fax.:03/3264223 Contact: Tim Van Tichelen Tel.:03/3265075 tim.vantichelen@intris.be

Kenwood Electronics Belgium

www.kenwood.be info@kenwood.be Leuvensesteenweg 248J BE-1800 Vilvoorde Tel.:02/7579060 - Fax.:02/7579140 Contact: Guy Lembrechts Tel.:02/7560625 g.lembrechts@kenwood.be

www.gps-buddy.eu info@gps-buddy.com Transistorstraat 92 NL-1322 CH Almere Tel.:+31/(0)36/5382880 Fax.:+31/(0)36/5467549 Contact: Philip Kesteloot p.kesteloot@gps-buddy.com

GreenCat

www.greencat-it.com Steenweg op Deinze, 150 BE-9810 Nazareth Tel.:09/3841520 - Fax.:09/3847520 Contact: Michael Boon m.boon@greencat-it.com

IG Soft

www.transoft.be infos@igsoft.be Rue Paul Joseph Delcloche 16 BE-4020 Luik Tel.:04/3491880 - Fax.:04/3491890 Contact: Jean-Luc Stassen jls@igsoft.be

Intersat

www.intersat.be info@intersat.be De Keyserlei 5 bus 58 BE-2018 Antwerpen Tel.:0479/749526 - Fax.:03/2264482 Contact: Christian De Salle sales@intersat.be

Quintiq

RAM Mobile Data

www.gpsm.be sales@gpsm.be Kapelweg 160 BE-2300 Turnhout Tel.:014/727272 - Fax.:014/723656 Contact: Benny Breugelmans sales@gpsm.be

GPS Buddy Belux

www.qualcomm.eu benelux@qualcomm.com Laan van Diepenvoorde 17 NL-5582 LA Waalre Tel.:+31/(0)40/2348484 Fax.:+31/(0)40/2348585 Contact: Sven Claessens Tel.:02/475/803482 sven.claessens@qualcomm.com

Mobile Data Solutions (MDS)

Eureca Mobile - Masternaut

www.suivo.com info@suivo.com Veldkant 33B BE-2550 Kontich Tel.:03/4513640 - Fax.:03/4513653

Qualcomm

www.kewill.com infobe@kewill.com Abtsdreef 10B BE-2940 Stabroek Tel.:03/5683131 - Fax.:03/5683130

Kewill Belgium

Fleetnology

info@ptv.com Albert Dehemlaan 31 BE-8900 Ieper Tel.:057/224522 - Fax.:057/224536 Contact: Ludo Hendrix

www.quintiq.com info@quintiq.com Bruistensingel 500 NL-5232 AH ‘s-Hertogenbosch Tel.:+31(0)736910739 Fax.:+31(0)736910754 Contact: Alain Singor

www.ingrif.com info@ingrif.com Neuvice 113 • BE-4420 Montegnée Tel.:04/2476320 - Fax.:04/2460664 Contact: Claudine Dortu Tel.:04/2476338 claudine.dortu@ingrif.com www.eurecamobile.com info@eurecamobile.be Chaussée de Louvain 533 BE-1380 Lasne Tel.:02/3526050 - Fax.:02/3526059 Contact: Frédéric Dubois Tel.:02/3572787 fdubois@eurecamobile.com

PTV België

info@ram.be Park Station, Woluwelaan 148/150 BE-1831 Diegem Tel.:02/7152511 - Fax.:02/7152500 Contact: Bart Claes

Rauwers Contrôle

www.nashuatec.com luk.van.der.steen@nashuatec.com Internationalelaan 55/19 BE-1070 Brussel Tel.:02/5582211 - Fax.:02/5582743

www.rauwers.be info@rauwers.be Rue FJ Navezstraat 78-86 BE-1000 Brussel Tel.:02/2400900 - Fax.:02/2160525 Contact: Dirk Verdeyen dverdeyen@rauwers.be

Orditool Belgium

Routing International

ORTEC

Securilux Kheiron

Ovinto (Solumatics)

Securysat / BF Engineering

Nashuatec

www.orditool.com info@orditool.com Rue d’Awagne, 5A BE-5530 Purnode Tel.:082/223431 - Fax.:015/282450 Contact: Augustin Feyens Tel.:015/282454 augustin.feyens@orditool.com www.ortec.com info@ortec.be Grote Baan 306A BE-3150 Haacht Tel.:016/244220 - Fax.:016/244226 Contact: Kevin Comyn kevin.comyn@ortec.be www.ovinto.com info@ovinto.com Zeistraat 16 BE-9850 Nevele Tel.:09/2480913 - Fax.:09/2480915 Contact: Frederick Ronse frederick@ircoi.com

Psion Teklogix

www.psionteklogix.com info@psionteklogix.be Nieuwe Weg 1 BE-2070 Zwijndrecht Tel.:03/2502200 - Fax.:03/2502220 Contact: Dirk Briat

www.routing-international.com info@routing-international.com Humaniteitslaan / Boulevard de l’Humanité 116 • BE-1070 Brussel Tel.:02/5299030 - Fax.:02/5299039 Contact: Daniel Verougstraete daniel.verougstraete@routing-international.com www.securilux.lu info@securilux.lu Rue de Macher, 53 LU-5550 Remich Tel.:+352/621/306339 Contact: Christian de Salle christian.desalle@securilux.lu www.securysat.be info@securysat.be Spaarbekkenstraat / Rue du Bassin Collecteur 3 BE-1130 Brussel Tel.:02/2414142 - Fax.:02/7253693 Contact: Julie d’Aloia j.daloia@securysat.be

SI Group

www.sigroup.be info@sigroup.be Rue de Rechain 45 BE-4650 Chaineux Tel.:087/314060 - Fax.:087/317077 Contact: Claude Dubreucq cdu@sigroup.be

Truck&Business 225 - 55


Siemens

www.siemens.be Marie Curiesquare 30 BE-1070 Brussel Tel.:02/5362846 - Fax.:02/5362290 Contact: Ann Arys ann.arys@siemens.com

SpaceChecker

www.spacechecker.com sales@spacechecker.com Interleuvenlaan 3c BE-3001 Leuven Tel.:016/391111 - Fax.:016/391119 Contact: Lieve Storms lieve.storms@spacechecker.com

Tivios

info@tivios.com www.tivios.com Belgicastraat 2 BE-1930 Zaventem Tel +32/(0)2/2908953 Contact : Ingrid Willems

Toppower

Transport Care

Tradecom

Traxgo

www.toppower.be info@toppower.be Europalaan 7 BE-8970 Poperinge Tel.:057/337033 - Fax.:057/337607 Contact: Luc De Bruycker l.debruycker@toppower.be www.tradecom.be info@tradecom.be Boembeekstraat 20 BE-9630 Zwalm Tel.:055/498525 - Fax.:055/497825 Contact: Luc De Pessemier Tel.:055/498525 luc.depessemier@tradecom.be

Transics International

www.transics.com info@transics.com Ter Waarde 91 BE-8900 Ieper Tel.:057/346171 - Fax.:057/339049 Contact: Arie Van der Jagt arie.vanderjagt@transics.com

www.transportcare.eu info@tcmb.be Windenstraat, 4 • BE-8400 Oostende Tel.:059/561820 - Fax.:059/512721 Contact: Tom Van Daele Tel.:059/561823 tom.vandaele@tcmb.eu www.traxgo.be Kalkhoevestraat 1 • BE-8790 Waregem Tel.:056/493587 - Fax.:056/707120 Contact: Frederik Depuydt frederik@traxgo.be

Trimble Transport & Logistics www.trimbletl.com info_trimbletl_eu@trimble.com Ter Waarde 4 • BE-8900 Ieper Tel.:057/223911 Contact: Tom Debeule tom_debeule@trimble.com

Ubidata

www.ubidata.be Rue Colonel Bourgstraat 122 BE-1140 Brussel Tel.:02/2428289 - Fax.:02/2154027 Contact: Paul Havelange paul@ubidata.be

WM Tracking

www.wm-tracking.com sales@wm-tracking.com Slotenblik 7 BE-9041 Gent Tel.:09/3248054 - Fax.:09/3247354 Contact: Willy Van De Voorde Tel.:0475/244490 willy.vandevoorde@wm-tracking.com

Young & Partners

www.youngpartners.com info@youngpartners.com Kortrijksesteenweg 321/16 BE-8530 Harelbeke Tel.:056/732010 - Fax.:056/732019 Contact: Stefan Dedrie sdee@youngpartners.com

Zen Soft Belgium

www.zensoft.be info@zensoft.be P. Paquaylaan 184 BE-3550 Heusden-Zolder Tel.:011/571128 - Fax.:011/571141 Contact: Dirk Gaens dirk.gaens@zensoft.be

Bijstand In deze categorie staan de bijstandsdiensten van de constructeurs, de bandencentrales en de pure specialisten in verkeersbijstand. Het spreekt vanzelf dat de vrachtwagenconcessiehouders hierin ook een rol spelen. Voor een volledige lijst van alle ondernemingen van deze categorie: zie www.truck-business.com. DAF Trucks België/Belgique

MAN Service

Renault Trucks Belgium

Volvo Action Service

EBTS Dept. Groep Banden de Condé

Mercedes-Benz Service 24H

Scania Benelux

VTB-VAB

Mitsubishi Motors Belgium

Touring

DAF.info.be@daftrucks.com Luxemburgstraat 17 BE-9140 Temse Tel.:03/7101411 - Fax.:03/7101452 Contact: Johan Saveniers

www.ebts.be info@ebts.be Kiewitstraat 194 BE-3500 Hasselt Tel.:011/301111 - Fax.:011/301119 Contact: Stephan Surmont Tel.:011/301111 ssu@ebts.be

Europ Assistance (Belgium)

www.europ-assistance.be front.office@europ-assistance.be Boulevard du Triomphe 172 Triomflaan BE-1160 Brussel Tel.:02/5337575 - Fax.:02/5337788 Contact: Hilde Vanholme Tel.:02/5337658 Hilde.vanholme@europ-assistance.be

www.man-mn.be Brusselsesteenweg 406 BE-1730 Kobbegem (Asse) Tel.:02/4530104 - Fax.:02/4530288 Contact: Roland De Cock roland.decock@man.eu www.mercedes-benz.be customerservice@cac.mercedes-benz.com Tollaan 68 Avenue du Péage BE-1200 Brussel Tel.:Vans: 00800 3 777 7777 / Trucks: 00800 5 777 7777 Contact: Jacques Putseys www.mitsubishi-fuso.be Prins Bouwewijnlaan 30 / B9 BE-2550 Kontich Tel.:03/2808484 - Fax.:03/2808485 Contact: Philip Jeukens Tel.:03/2808401 p.jeukens@mitsubishi-motors.be

Nissan Belux

www.renault-trucks.com Ruiterijschool 1, bus 2/3 BE-1000 Brasschaat Tel.:03/6901211 - Fax.:03/6901210 Contact: Johan Saveniers johan.saveniers@renault-trucks.com www.scania.be marketing@scania.be P.O. Box 9598 NL-4801 NL Breda Tel.:+31/(0)76/7511600 Fax.:+31/(0)76/7511610 Contact: Frank Schoepen

TruckMasters

www.ip-assistance.be marketing@ip-assistance.com Louizalaan / Avenur Louise 166 B1 BE-1050 Brussel Tel.:02/5500450 - Fax.:02/5525224

Iveco Belgium

Profile Tyrecenter

Vialtis

www.iveco.be active@iveco.com Alfons Gossetlaan 28A - bus3 BE-1702 Groot-Bijgaarden Tel.:02/4671211 - Fax.:02/4671330 Contact: Geert Biesemans Tel.:02/4671234 geert.biesemans@iveco.com

56 - Truck&Business 225

www.profile.be hoofdkantoor@profile.be Vosseschijnstraat 11 BE-2030 Antwerpen Tel.:03/5460410 - Fax.:03/5460412 Contact: Jacques Van der Kimpen jacques.vanderkimpen@alwaysbemobile.com

fleet@vab.be Pastoor Coplaan 100 BE-2070 Zwijndrecht Tel.:03/2536101 - Fax.:03/2536856 Contact: Wim Vos Luc Van Ammel

www.touring.be tbs@touring.be Rue de la Loi 44 Wetstraat BE-1040 Brussel Tel.:02/2332211 - Fax.:02/2332205 Contact: Kurt Devlaminck Tel.:0475/840706 kurt.devlaminck@touring.be

www.nissan.be info@nissan.be Boomsesteenweg 42 BE-2630 Aartselaar Tel.:03/8703211 - Fax.:03/8703449 Contact: Guy Van Gaever Tel.:03/8703260 g.vangaever@nissan.be

Inter Partner Assistance

www.vas.volvo.be Smalle Heerweg 29 BE-9041 Oostakker Tel.:09/2556704 - Fax.:09/2556718 Contact: Anne-Marie Den Dooven anne-marie.den.dooven@volvo.com

www.masters4fleets.com Vosseschijnstraat 11 BE-2030 Antwerpen Tel.:03/5460410 - Fax.:03/5460412 Contact: Jacques Vanderkimpen Tel.:0473/251303 jacques.vanderkimpen@alwaysbemobile.com www.vialtis.com trade-contact@vialtis.com Parc du Golf - Bât. 30, 350 Av. JRGG de la Lauzière - FR-13799 Aix en Provence Tel.:+33/(0)4/86574000 Fax.:+33/(0)4/86574001

Om alles te weten over de merken en de producten die deze firma’s verkopen… raadpleeg hun fiche op www.truck-business.com


Garage-uitrusting Bruggen, werkkuilen, verfcabines en dies meer: alles voor de transportbedrijven die nog zelf het onderhoud van hun trucks doen. Hier vindt u ook de leveranciers van truck-wash installaties. BTC

www.btc-nv.be info@btc-nv.be Brandstraat 15a BE-9160 Lokeren Tel.:09/3377550 - Fax.:09/3377551 Contact: Charli Al Jbrail

CTP

www.ctpsys.be info@ctpsys.be Tisseltsesteenweg 49 BE-2830 Willebroek Tel.:03/8207830 - Fax.:03/8300152 Contact: Wim Heylens wim.heylens@ctpsys.be

DCM EMBA

info@dcm.be Michel Geysemansstraat 1 BE-2550 Waarloos Tel.:015/300553 - Fax.:015/317863 Contact: Peter Smits peter.smits@dcm.be

Dibo Car- & Truckwash

www.dibo.com sales.carwash@dibo.com Noordersingel 11 BE-2140 Borgerhout Tel.:03/2356080 - Fax.:03/2356090

Eco Wash System

www.eco-wash.be info@eco-wash.be Raaptorfstraat 31 BE-8580 Avelgem Tel.:0477/404398 - Fax.:056/320599

Firotech

www.firotech.be info@firotech.be Kortrijkseweg 303 BE-8791 Beveren (Leie) Tel.:056/608228 - Fax.:056/615190 Contact: Filip Rouseré Tel.:0477/250971

Hydro Air Service

info@hydroair.com Avenue de l’Indépendance, 87-89 BE-4020 Wandre Tel.:04/3772926 - Fax.:04/3772926 Contact: Patrick Louvigny Tel.:04/3700486 plouvigny@technimaint.com

Kärcher

www.karcher.be j.kuster@karcher.be Industrieweg 12 BE-2320 Hoogstraten Tel.:03/3400711 - Fax.:03/3146443 Contact: L. Dewelde

TAE

Research park Asse 1, Kranenberg 15/250 BE-1731 Zellik Tel.:02/4817900 - Fax.:02/4817940 Contact: Bruno Timmermans bruno.timmermans@tae.be

TEC Concept - VIC Systems

www.tecconcept.com info@tecconcept.com Rue Lekernay 3a BE-7850 Enghien-Marcq Tel.:09/2582352 - Fax.:02/3960529 Contact: Bernard Cloet Tel.:0475/410437 bernard.cloet@tecconcept.com

Van Damme

www.vandamme-nv.be info@vandamme-nv.be Maalbeekstraat 4 BE-8790 Waregem Tel.:056/603061 - Fax.:056/608973 Contact: Paul Van Damme

Wesumat Belgium

www.washtec.be info@washtec.be Humaniteitslaan 415 BE-1190 Brussel Tel.:02/3760035 - Fax.:02/3769851 Contact: Guy Godefroi

Belettering en livery management Van verplichte voorzieningen (dodehoekspiegel) tot efficiënte opties, alle leveranciers van veiligheidsuitrusting. 3M Belgium

reflective.be@mmm.com Hermeslaan 7 BE-1831 Diegem Tel.:02/7225118 - Fax.:02/7225037 Contact: Ingrid De Ridder Tel.:02/7225175 ideridder@mmm.com

Chanterie Dekzeilen-Baches

www.chanterie.be info@chanterie.be E3-laan 55 BE-9800 Deinze Tel.:09/3860409 - Fax.:09/3865617 Contact: Dirk Van Cauwenberghe

Levabache

www.levabache.be Lindenstraat 310 BE-2070 Zwijndrecht Tel.:03/7763155 - Fax.:03/7763858

Schreiber

www.schreiber.be info@schreiber.be Chaussée de Liège 52 BE-4710 Lontzen Tel.:087/883366 - Fax.:087/882610

Diensten Van de terugvordering van btw over sociaal secretariaat tot de diverse systemen van elektronische tolheffing, de services zijn gevarieerd… maar allemaal even nuttig. Axxès

www.axxes.fr Rue de la Villette 26 FR-69328 Lyon Cedex 3 Tel.:+33/(0)4/26297520 Fax.:+33/(0)4/26297522 Contact: Monya Louhichi monya.louhichi@axxes.fr

C&J Credit Services

www.cj-creditservices.com info@cj-creditservices.com Sparrendreef 10 BE-9290 Berlare Tel.:09/3618100 - Fax.:09/3450454 Contact: Peter Janssens pjanssens@cj-creditservices.com -

58 - Truck&Business 225

Commercial Finance Group

www.commercialfinance.be info@commercialfinance.be Pontbeekstraat 4 BE-1702 Groot-Bijgaarden Tel.:02/6260090 - Fax.:02/6429486 Contact: Kurt De Winter Tel.:0476/707082 kurt@commercialfinance.be

Eneman Brugge

www.enemanbrugge.be info@enemanbrugge.be Torhoutsesteenweg 344/1 BE-8200 Brugge Tel.:050/339426 - Fax.:050/342232 Contact: Hilde Blontrock hilde@enemanbrugge.be

Europpass LKW-Mautsystem GmbH www.go-maut.at office@go-maut.at Richard-Strauss-Straße 12 BE-1230 Wien Tel.:+43/1/9551266

Eurotoll

www.eurotoll.fr Boulevard Gallieni 30, Le Crossing FR-92130 Issy-les-Moulineaux Tel.:+33/(0)1/41908439 Fax.:+33/(0)1/41908406

Greater Than

www.greaterthan.be Avenue de Tervurenlaan 13A BE-1040 Brussel Tel.:02/7430570 - Fax.:02/7321281 Contact: Brecht Vanderostyne brecht.vanderostyne@greaterthan.be

SPF Mobilité et Transports

www.mobilit.fgov.be weg.trans.route@mobilit.fgov.be Rue du Progrès 56 BE-1210 Brussel Tel.:02/2773692 - Fax.:02/2714048 Contact: Jean-Paul Otjacques jeanpaul.otjacques@mobilit.fgov.be

Toll-Collect

www.toll-collect.de DE

Vialtis

www.vialtis.com trade-contact@vialtis.com Parc du Golf - Bât. 30, 350 Av. JRGG de la Lauzière - FR-13799 Aix en Provence Tel.:+33/(0)4/86574000 Fax.:+33/(0)4/86574001


Vrachtbeurzen en telematicadiensten Van wat aanvankelijk gewone vrachtbeurzen waren, zijn de meeste firma’s geëvolueerd tot een steeds ruimer gamma diensten. Daarnaast zijn er nu ook de bedrijven die de diverse systemen van kilometertaks in Europa beheren. Eurotranscon

www.eurotranscon.com Contact: Kurt Joosen kurt@transportjoosen.be

Nolis

www.nolis.com 55 rue de Turbigo FR-75003 Paris Tel.:+33/(0)1/49964260 Fax.:+33/(0)1/49964279

Teleroute Belgique/België

www.teleroute.be info@teleroute.be Blue Tower Building - Louizalaan/Av. Louise, 326/13 BE-1050 Brussel Tel.:02/4754195 - Fax.:02/4784191 Contact: Vanessa De Vreese Tel.:02/4754195

Timocom Soft- und Hardware www.timocom.com info@timocom.com In der Steele 2 DE-40599 Düsseldorf Tel.:+33/(0)1/73011800 Fax.:+33/(0)1/73011850 Contact: Olivier Kummer Tel.:+49/(0)211/8826-2504 okummer@timocom.com Chun Yip Mon Tel.:+49/(0)211/8826-6902 cmon@timocom.com

Truckfocus

www.truckfocus.eu info@truckfocus.eu Miksebaan 262 A4 BE-2930 Brasschaat Tel.:03/4642758 - Fax.:03/4642758 Contact: Mario De Bruyn

Om alles te weten over de merken en de producten die deze firma’s verkopen… raadpleeg hun fiche op www.truck-business.com

Consulting Consultancy heeft in het wegvervoer heel wat vormen. Dit is de lijst van de beste Belgische specialisten. De Putter & Co

www.deputter-co.com info@deputter-co.com Bikschotelaan 232 bus 1 BE-2140 Antwerpen Tel.:03/3208787 - Fax.:03/3208780 Contact: William De Putter info@deputter-co.com

Deloitte

www.deloitte.com Berkenlaan 8c BE-1831 Diegem Tel.:02/7495921 Contact: Stephan Raemaekers sraemaekers@deloitte.com

Intraco Consulting

www.intraco-consulting.com info@intraco-consulting.com Parc Artisanal 11/13 BE-4671 Barchon Tel.:04/3878737 - Fax.:04/3878739 Contact: Alain Chevalier ach@intraco-consulting.com

Jigam

www.jigam.com info@jigam.com Parc Artisanal 11-13 BE-4671 Blègny Tel.:04/3878727 - Fax.:04/3878721 Contact: Jacky In Den Bosch Tel.:0495/299999 jacky.indenbosch@jigam.com

Loop (Logistique Opérationnelle) Rue des Fauvettes 8 BE-4610 Beyne-Heusay Tel.:04/3586317 - Fax.:04/3589173 Contact: Bruno Kelner bruno.kelner@teledisnet.be

Sealord

TLCC

www.tlcc.be info@tlcc.be Baron Ruzettelaan, 29 BE-8310 Assebroek Tel.:0499/999872 - Fax.:050/371600 Contact: Bart Verhelst

www.sealord-group.com info@sealord-group.com Rue du Smohain 5 BE-1380 Ohain-Lasne Tel.:02/6334313 - Fax.:02/6331554 Contact: Jean-Marie Sohier jms@sealord-group.com

Interim De meeste interimbedrijven hebben ook een speciale afdeling voor de vervoersector, naast enkele kantoren die zich alleen aan die activiteit wijden. Actief Interim

www.actief.be Klaverbladstraat 7a BE-3560 Lummen Tel.:013353433 - Fax.:013353499 Contact: Solange Geeroms solange.geeroms@actief.be

Adecco

www.adecco.be info@adecco.be Nordkustlaan 8 BE-1702 Groot-Bijgaarden Tel.:02/5839111 - Fax.:02/5839112

Manpower Belgium

www.manpower.be info@manpower.be Avenue Louise / Louizalaan 523 BE-1050 Brussel Tel.:02/6391070 - Fax.:02/6391071 Contact: Elke De Loecker elke.deloecker@manpower.be

Randstad Logistics

www.randstad.be Frankrijklei 26 BE-2000 Antwerpen Tel.:03/2011913 Contact: Marleen Deleu Marleen_Deleu@randstad.be

Start People

www.startpeople.be info@startpeople.be Frankrijklei 101 BE-2000 Antwerpen Tel.:03/8006400 - Fax.:03/8006799 Contact: Yamina Krossa Tel.:03/8006497 yamina.krossa@startpeople.be

Tempo Team Logistics

www.tempo-team.be liegelogistics@tempo-team.be Bld de la Sauvenière 90/92 BE-4000 Luik Tel.:04/2301490 - Fax.:04/2224652 Contact: Jean-Marc Carabin Tel.:04/2301497 jcarabin@tempo-team.be

Synergie Interim

www.synergie-interim.be synergie@synergie-interim.be Koninklijke laan 76 BE-2600 Berchem Tel.:03/2800080 - Fax.:03/2800089 Contact: Mark Van Bruggen mark.vanbruggen@synergie-belgium.be

Truck&Business 225 - 59


Meeneemheftrucks Hier vindt u de lijst van de belangrijkste leveranciers van meeneemheftrucks in België. Deom

www.deom.be contact@deom.be Rue du Monty 177 BE-6890 Libin Tel.:061/650020 - Fax.:061/655216 Contact: Jean-Guy Deom Tel.:061/650022 deomjg@deom.be

Desver

www.desver.com info@desver.com Rue Poucet 7 BE-6464 Bourlers (Chimay) Tel.:060/213718 - Fax.:060/213007 Contact: Philippe Mercier philippe@desver.com

Mabo-Lifting

www.mabo-lifting.be info@mabo-lifting.be Mallekotstraat 48 BE-2500 Lier Tel.:03/4919696 - Fax.:03/4919686

Manitou Benelux

Terberg Matec Belgium

www.terbergmachines.nl info@terbergmatec.be Oosterring 23 BE-3600 Genk Tel.:089/623830 - Fax.:089/623829 Contact: Kristien Leeten kleeten@terbergmatec.be

www.be.manitou.com benelux@manitou.com Z.I. - Chaussée de Wavre BE-1360 Perwijs Tel.:081/654230 - Fax.:081/654242 Contact: Frédérik Crul Tel.:0478/472516 f.crul@manitou.com

Om alles te weten over de merken en de producten die deze firma’s verkopen… raadpleeg hun fiche op www.truck-business.com

Organisaties Algemene of gespecialiseerde federaties van alle slag, lobbyisten en wat al meer. Febetra

www.febetra.be febetra@febetra.be Rue de l’Entrepôt 5a Stapelhuisstraat BE-1020 Brussel Tel.:02/4256800 - Fax.:02/4250568

FOD Mobiliteit & Vervoer - DG Transport Wegtransport

www.mobilit.fgov.be weg.trans.route@mobilit.fgov.be City Atrium - Vooruitgangstraat, 56 BE-1210 Brussel Tel.:02/2773111 - Fax.:02/2774005 Contact: Pierre Loise Tel.:02/2773658 pierre.loise@mobilit.fgov.be

60 - Truck&Business 225

Fonds Social pour le Transport de Marchandises

Boulevard de Smet de Naeyer 115 BE-1050 Brussel Tel.:02/4243080 - Fax.:02/4240534

Sociaal Fonds voor het Goederenvervoer

info@sfv.be de Smet de Nayerlaan, 115 BE-1090 Brussel Tel.:02/4243080 - Fax.:02/4240534

Transport en Logistiek Vlaanderen

www.transportenlogistiekvlaanderen.be info@transportenlogistiekvlaanderen.be Land Van Rodelaan 20 BE-9050 Gentbrugge Tel.:09/2108210 - Fax.:09/2322279 Contact: Lode Verkinderen Tel.:09/2108210 lode@transportenlogistiekvlaanderen.be

UPTRL

www.uptr.be info@uptr.be Rue Denis Lecocq s/n BE-4031 Angleur Tel.:04/3614090 - Fax.:04/3677351 Contact: Michaël Reul michael.reul@uptr.be

Om alles te weten over de merken en de producten die deze firma’s verkopen… raadpleeg hun fiche op www.truck-business.com


Overzicht van de actualiteit op www.truck-business.com

Constructeurs: MAN in de schijnwerpers Buiten de voorstelling van twee nieuwe Euro 6 motoren (zie blz. 26 en 27) staat MAN overal in de kijker. Meer bepaald in de Benelux, waar er eindelijk bevestiging is gekomen van het einde van de joint Venture met Pon. Maar de naam van de nieuwe afgezant van München in de zetel van Kobbegem kennen wij nog niet.

People • Kris De Bel versterkt Young & Partners • Mark Warner nieuwe directeur-generaal van Qualcomm

• MAN filialiseert Euro-Leasing volledig • MAN wint investering in Benelux terug • VW en MAN zouden kunnen samenwerken in voertuigen tot 7 ton • Volvo Trucks neemt 200 medewerkers in dienst in Gent • Renault Trucks breidt Clean Tech-gamma uit met de Premium Distribution GNV

Banden: tekort komt eraan Als u regelmatig www.truck-buiness.com raadpleegt, hebt u ons dossier over het tekort aan banden al gelezen. Zo niet, haast en spoed is altijd goed...

Mark Warner • Thierry van Kan, nieuwe voorzitter van FEBIAC

• Tekort aan banden: nu kopen of loopvlak vernieuwen! • Goodyear Dunlop opent fabriek voor loopvlakvernieuwing in Duitsland • Twee nieuwe Bandag banden voor gemengd werfgebruik • Uitbreiding van het Bridgestone Ecopia gamma banden

Leveringen: duidelijke heropleving De leveringen van nieuwe trucks halen weer een bijna normaal ritme. Enkele vloten in de kijker. • 16 nieuwe MAN TGM 15.250 voor bpost

bpost • Renault Premium 460 voor brouwerij Van Honsebrouck • 165 Renault bestelwagens voor BAM Mat • Matériaux 2000 koopt een Volvo FH 500 8x4 • Lens Motor verkoopt 10 voertuigen aan Eutraco • Nieuwe Iveco vrachtwagens voor Demolans • Drie nieuwe trucks geleverd aan Goodspeed • Net Brussel test Renault Access

De volledige tekst van deze berichten vindt u op

www.truck-business.com

IT-leveranciers maken van alle hout pijlen De in het wegvervoer bruikbare applicaties zijn niet voorbehouden voor de grote boordcomputers, zoals duidelijk wordt in de komende Truck & Business. Ook eenvoudige track & trace systemen en slimme telefoons spelen hun rol. En de vrachtwagenconstructeurs doen eraan mee. • Deliver Eye, nieuwe smartphone applicatie van Renault Trucks • PTV en Teleroute versterken hun samenwerking • Stoneridge: een chronograaf conform het nieuw Europees reglement • Navitrans integreert zich met het vooraankondigingssysteem van PSA in Antwerpen • “TimoCom to go” service rechtstreeks op GSM • Transics systemen voor beheer van opleggers • Ziegler kiest voor CarCube van Trimble • Tivios, transportoplossingen voor KMO’s van Wolters Kluwer • RAM Mobile Data nu ook in bouw • Nieuw trackingsysteem van Thermo King • Transport Roosens kiest NaviTrans • DB Schenker Logistics gebruikt iPhone voor tracking • Ortec lanceert nieuwe Map & Route module • Renault Trucks lanceert een GPS speciaal voor vrachtwagens

Getrokken materieel: stilstand en heropleving • De vraag naar getrokken materieel zal einde 2013 weer op een normaal peil staan • Meritor stopt met zijn assen voor getrokken voertuigen • SAF Benelux invoerder van Georg Fischer • Nieuwe laadbakken van Fruehauf • Atcomex overgenomen door Taxandria • Versterkte samenwerking Stokota en Anrecho • Schmitz Cargobull verhoogt al zijn prijzen

hine door het sleutelwoord (in vet) te gebruiken in de zoekmac

Truck&Business 225 - 63


Overzicht van de actualiteit op www.truck-business.com

André Gehlen (VP Groupe) :

“Koop uw banden nu’” Nogal wat transporteurs klagen dat zij moeilijk voldoende banden vinden... en dat ze duur zijn. De directeur-generaal van de VT Groupe gelooft niet dat er echt een gebrek is, maar raad wel aan nu te kopen.

3. Organiseren de fabrikanten het tekort om die prijsstijgingen erdoor te jagen? Is er met andere woorden een risico van een kartelvorming?

1. Waaraan wijt u dat tekort aan banden?

4. Wat raadt u de transporteurs aan?

Enerzijds is de vraag sinds begin 2010 fors gestegen, vermits alle vrachtwagens rijden. Maar daarnaast heeft men de trucks en opleggers, die men voor de crisis gewoon had uitgerust, opnieuw moeten vervangen. Anderzijds was de productiecapaciteit bij het begin van de crisis verkleind en start men een fabriek niet weer op zonder de wil, de tijd... en de perspectieven van een duurzame heropleving. Daarnaast heeft men tevens de productiecapaciteit van de “budgetmerken” verkleind, toen de Chinese banden zich terugtrokken uit de Europese markt.

2. En ook de prijzen stijgen... En ze gaan nog duurder woorden. De prijs van het natuurrubber is verdrievoudigd, wat de prijs van de vrachtwagenbanden natuurlijk ook beïnvloedt. Voor gans 2011 denk ik dat de stijging nog 25% zal bedragen, waarvan nog maar de helft is beslist.

De fabrikanten weten heel goed wat een kartel hun kan kosten.

Koop nu, het zal bovendien een uitstekende investering zijn. Ik geloof niet dat er voertuigen zullen stilstaan omdat er banden te weinig zijn, maar de keuze zal minder groot zijn, je zal verschillende merken moeten kiezen.

5. Is het ook een “historische kans om de markt van de vernieuwing der loopvlakken opnieuw aan te scherpen? Zeer zeker. Je moet de vier levens van de banden gebruiken, maar nooit vergeten dat de prijs van die banden eveneens zal stijgen, net als de waarde van de karkassen trouwens. De transporteurs zullen misschien inzien dat zij er alle belang bij hebben hun karkassen beter dan vroeger te verzorgen! Een interview van Claude Yvens


DE MARKT OP 31/03/2011

(bron : FEBIAC)

DE TENDENS

COMMENTAAR VAN DE MAAND “Januari is een zeer goede maand geweest, met een saloneffect. De eerste weken van februari zijn minder goed geweest, waarschijnlijk omdat wij op 1 februari prijsverhogingen hadden aangekondigd. Maar er waren grote verschillen tussen de regio’s. Het maandeinde is daarentegen beter geweest, weliswaar vooral dankzij de kleine klanten. Veel vloten wachten nog tot september om te beslissen over investeringen, vooral gelet op de stijging van de dieselprijs. Voor de rest geloof ik dat de markt zal blijven heropleven, maar wel trager. In de verhuring daarentegen hebben wij niet genoeg voertuigen om de vraag te kunnen volgen.” (Geert van Impe, commercieel directeur van MAN Truck & Bus Belgium)

Mercedes MAN Volvo Iveco DAF Scania Renault Volkswagen Nissan Mitsubishi Andere TOTAAL

%

2010

%

288 238 213 191 131 128 84 10 8 6 24 1321

21,8 18,0 16,1 14,5 9,9 9,7 6,4 0,8 0,6 0,5 1,8

323 184 216 199 173 88 78 15 9 8 40 1333

24,2 13,8 16,2 14,9 13,0 6,6 5,9 1,1 0,7 0,6 3,0

2011

%

2010

%

DAF

484

28,1

227

26,0

Volvo

358

20,8

176

20,2

MAN

273

15,9

91

10,4

Scania

219

12,7

133

15,3

Mercedes

197

11,5

125

14,3

Renault

126

7,3

42

4,8

63

3,7

78

8,9

TOTAAL

1720

872

TOTALE MARKT DAF Volvo MAN Mercedes Scania Iveco Renault Volkswagen Nissan Mitsubishi Andere TOTAAL

TREKKERS

90,25

MAN DAF Volvo Scania Renault Mercedes

236 215 179 126 90 37

DALERS Iveco

-23

FEIT VAN DE MAAND

De markt der trekkers is bijna verdubbeld vergeleken met 2010. GETROKKEN MATERIEEL

TREKKERS

Iveco

- 0,90

STIJGERS

VRACHTWAGENS (>3,5T) 2011

VRACHTWAGENS

2011

%

2010

%

615 571 511 485 347 254 210 10 8 6 24 3041

20,2 18,8 16,8 15,9 11,4 8,4 6,9 0,3 0,3 0,2 0,8

400 392 275 448 221 277 120 15 9 8 9 2205

18,1 17,8 12,5 20,3 10,0 12,6 5,4 0,7 0,4 0,4 1,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Schmitz LAG Van Hool Krone Renders Stas Kögel Turbo's Hoet Gheysen & Verpoort Mol Meiller Faymonville Chereau Nooteboom Pacton KWB Royen AWB Noyens AJK Robuste Kaiser Serrus Kassböhrer Spitzer Broshuis D Tec Lamberet ATM Benalu Lambrecht

192 168 162 112 66 64 50 49 35 30 22 21 18 18 17 15 15 14 13 12 11 10 8 8 7 7 7 6 6 6

Truck&Business 225 - 65


Blog

Het is niet al goud wat er blinkt I

n de wereld van het vervoer komen sommige vragen alsmaar terug: Wt is de ideale grootte? Moet je wel uitbreiden? Kunnen wij op een Europese markt die permanent evolueert onze activiteiten nog verder ontwikkelen? Kunnen wij nog geld verdienen in de transportwereld?

Een paar voorbeelden kunnen ons wat meer leren. Het eerste is een bedrijf met een 20-tal personeelsleden, een 10-tal vrachtauto’s en wegcombinaties, allemaal in andere kleuren. Een vrij recente opslagplaats van 2.500 m2 staat naast een nieuwe hal in opbouw, met dezelfde oppervlakte. Op het eerste gezicht lijkt het niet echt briljant. Na een eerste gesprek met een “ouderwetse” baas ontdek je een bedrijf met een goede rentabiliteit, niet de minste schulden, veel gezond verstand. En je stelt vast dat er in de staf kaders uit groepen zijn, heel blij dat zij een steentje kunnen bijdragen tot de discrete bloei van die onderneming. En je stelt vast dat dat de aankoop van materieel gebonden is aan de mogelijkheden: collega’s die ermee stoppen, vragen op internet, een paar overnames. Discretie rijmt hier met rentabiliteit en kredietwaardigheid.

“De ideale grootte van een transportbedrijf bestaat niet, alleen het gezond verstand telt.”

Andere plek, andere grootte. Meer dan 100 motorvoertuigen, allemaal perfect onderhouden. Een sterk imago, waaraan al jaren wordt gewerkt. Enkele tienduizendtallen m2 opslagplaatsen. Dé onderneming van een regio. Op het eerste gezicht werkt alles, maar waar de logistieke activiteit, ondergebracht in een afzonderlijke juridische entiteit, mooi winst maakt, geldt zulks niet voor het wegvervoer. Voeg daarbij een vakbondsdelegatie die nog leeft van eisen uit de vorige eeuw. Dit bedrijf lijdt forse chronische verliezen door de schier gelijktijdige invoering van de Maut in Duitsland en de openstelling van de grenzen voor de transporteurs van de nieuwe Europese landen, het probleem om een deel van de vloot te delokaliseren, een prijzenoorlog, de nieuwe digitale tachograaf, een restrictieve reglementering van de werktijden, het verlies van een grote klant, een verzwakte directie en een onmogelijkheid terug in het zwart te gaan werken. Kortom een zieke waarvan de overleving afhangt van een paardenmiddel. Een ideale grootte bestaat niet. De toekomst hoort de familiale bedrijven die hun groei beheersen, die investeren in de nieuwe technologieën, de telematica bijvoorbeeld, die voldoende eigen middelen hebben, die zichzelf in twijfel durven trekken, die de juiste strategische beslissingen nemen. En die een zeker “gezond verstand” over de werkelijkheid behouden. Jean-Marie Becker

EDITORIAL TEAM Editor in chief: Claude Yvens (cyvens@mmm.be) Team: Pierre-Yves Bernard, Michel Buckinx (Sens Unique), Eduard Coddé, Hendrik De Spiegelaere, Geert De Temmerman, Erik Duckers (fotograaf), Arnaud Siquet (fotograaf), Luc Smeesters, Michaël Vandamme, Marino Verbeken, Jan Voet, Dieter Wahl, Philip Willaert SALES & MARKETING TEAM Sales Director: Marleen Neukermans (mneukermans@mmm.be), Key Account Manager: Guy Stulens (gstulens@mmm.be) Sales assistants: Patricia Lavergne (plavergne@mmm.be), Romina De Gregorio (rdegregorio@mmm.be) Marketing: Kathleen Hubert (khubert@mmm.be) PRODUCTION Head: Sonia Counet

EDITOR Development Director: Caroline Thonnon Managing Director: Thierry Degives Editor/CEO: Jean-Marie Becker

SUBSCRIPTIONS www.truck-business.com/shop Price: 75 EUR - 1 year Parc Artisanal 11-13 - 4671 BLEGNY-Barchon (Belgium) Phone: 00 32 (0)4 387 88 18 Sophie Demeny (sdemeny@mmm.be) © Reproduction rights (texts, advertisements, pictures) reserved for all countries. Received documents will not be returned. By submitting them, the author implicitly authorizes their publication.

MMM BUSINESS MEDIA sa/nv Complexe Arrobas Parc Artisanal 11-13 4671 BLEGNY-Barchon (Belgium) Phone: 00 32 (0)4 387 87 87 Fax: 00 32 (0)4 387 90 87 info@mmm.be www.mmm-businessmedia.com

66 - Truck&Business 225


Truck & Business 225 FR  

Truck & Business

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you