Page 1

T&B223_cover1_2_nl_flash.qxd:C1

27/12/10

11:49

Page 1

BELGIQUE-BELGIE P.P - P.B. 4700 EUPEN 1 BC 30805

Nr223

www.truck-business.com

Top 400, editie 2011 MMM Business Media • Zeswekelijkse publicatie van informatie • Nederlandstalige uitgave • Prijs : 7 EURO • Kantoor : Eupen 1 • December 2010 - Januari 2011 • P205027

- De 400 grootste transporteurs in België - Het klassement van de groepen - Top 50 van de expeditiebedrijven - Top 50 van de ‘transportfilialen’ (nieuw)

Analyse van de bilans 2009

Awards 2011: de kandidaten!

Heinz-Jürgen Löw (Renault Trucks) “We moeten sneller gaan dan de markt.”

Truck & Transport 2011: de officiële catalogus


T&B223_cover1_2_nl_flash.qxd:C1

27/12/10

11:49

Page 2


T&B223_020_nl_flash.qxd:T&B223_3_nl

27/12/10

11:16

Page 3

EDITOde flotte

Prijs en capaciteit, een complex dilemma By Claude YVENS, Hoofdredacteur van Truck & business

Z “De soepelheid van de wegtransporteur heeft zo haar kost, ze moet een prijs hebben.”

oals twee grote Belgische transporteurs het in dit nummer zeggen, is het inderdaad abnormaal dat een transportbedrijf op nevenactiviteiten moet rekenen om te overleven. En wat geldt voor een onderneming, geldt a fortiori voor heel de sector. Uit de jaarlijkse analyse van de balansen der Belgische transporteurs is gebleken dat gans de sector zijn winsten in 2009 zag dalen tot 21 miljoen euro. Twee jaar vroeger was dat nog 236 miljoen euro. Een achteruitgang van meer dan 90%! Is het soms teveel gevraagd genoeg te verdienen om te kunnen blijven investeren? Als je het totaal bedrag kent dat de sector de komende jaren zal moeten investeren in de permanente vorming (en hij blijkt het eindelijk goed aan te pakken, zodanig zelfs dat er nu al opleiders te weinig zijn) mag je die vraag wel stellen. En dan heb ik het nog niet over de toekomstige Euro 6 vrachtwagens. De transportprijzen moeten dus dringend omhoog. Maar het evenwicht klanten-leveranciers verandert. Het verandert omdat de transportvolumes weliswaar toenemen, maar niet even spectaculair zullen groeien volgend jaar. Het verandert omdat de vraag zeer vluchtig blijft, met plotse pieken en te kalme periodes. Er is meer materiaal nodig om het te kunnen opvangen. Het wegvervoer heeft (terecht) de reputatie het soepelste transportmiddel te zijn. Die soepelheid heeft zo haar kost, ze moet een prijs hebben. Anderzijds zijn de omstandigheden waarin een nieuwe generatie vragen van omgekeerde offertes wordt georganiseerd schandalig. Maar waarom zou het niet mogen, zullen sommige verladers denken, als je ziet hoe a priori zeer respectabele transporteurs bereid zijn je voeten te likken om omzet te halen? De grootste vijand van de Belgische transporteurs is hijzelf.

www.truck-business.com

 De dagelijkse nieuwsbrieven van Truck & Transport 2011. Liefst zes keer, voor, tijdens en na het salon Truck & Transport, krijgen de abonnees van de Truck & Business nieuwsbrief een speciale nieuwsbrief met het nieuws van het salon, exclusieve interviews, het nieuws van de exposanten, foto’s en andere verrassingen. Truck & Business is dus HET kanaal voor DE grote gebeurtenis van het nieuwe jaar. U had graag die nieuwsbrieven gekregen? Heel gemakkelijk: schrijf u in op www.truck-business.com IVanaf 12 januari I  Exclusieve artikels. Twee exclusieve dossiers staan deze maand op de site: een artikel over de nieuwe loopvlakvernieuwing van Continental en een kennismaking met het gamma werfvoertuigen van Renault Trucks. INu al online I  De volledige resultaten van de Belgische markt in 2010. Ze waren nog niet beschikbaar bij het ter perse gaan, maar alle cijfers van de inschrijvingen op de Belgische markt van vrachtwagens en opleggers worden op 7 januari gepubliceerd en voorzien van commentaar op de site. IOnline op 7 januari 2011 I  De resultaten van de Transporteur van het Jaar 2011. Voor wie in Brussel geen plaats zal gevonden hebben op de dag van de ceremonie: alle resultaten van de Transport & Logistics Awards 2011, waaronder de naam van de Transporteur van het Jaar 2011, zullen de avond zelf van het evenement op de site staan. IOnline op 10 februari... ‘s avonds I


T&B223_sommaire_nl_flash.qxd:T&B223_4-5_nl

27/12/10

11:47

Page 4

Inhoud

December 2010 - Januari 2011

DOSSIER: Top 400 2010

N°223

Elk jaar perfectioneren wij de Top 400 weer. Na de publicatie van een afzonderlijke rangschikking voor de expediteurs brengen wij nu een aparte rangschikking voor de transportfilialen, nl. de transportbedrijven die grotendeels of uitsluitend voor hun grootste aandeelhouder werken. Genoeg om de transporteurs, die voor meerdere klanten werken, stof van discussie te geven... Bladzijden 21 tot 44

TRUCK

BUSINESS 06

ACTUALITEIT

46

TEST Test Scania P230

06

VIJF VRAGEN AAN Kurt Joosen (Sava-Febetra)

48

INTERVIEW Heinz-Jürgen Löw (Renault Trucks Europe)

08

VOORSTELLING van de Transport & Logistics Awards

50

TRAILER: het nieuw Tridec stuursysteem voor assen

10

DE ZES KANDIDATEN VOOR DE TITEL VAN TRANSPORTEUR VAN HET JAAR 2011: Pierret Transport, Sitra, Snel, Tabak Natie, Tailormade Transport en Verbessem

51

IT: schets van het jaarcongres van ITS

54

TOOLS: de strategie smeermiddelen van Shell

56

ACTUALITEIT

56

VIJF VRAGEN AAN Peter Brock (Mercedes Belux)

57

HET BLOG van Jean-Marie Becker

12

KRUISINTERVIEW: Noël Essers en Roland Jost

16

CONJUNCTUURANALYSE 2010: de transporteur is een bokser die op “7” is uitgeteld

21

TOP 400 2010: inleiding

22

TOP 400 2010: de Top 150 van de groepen

26

TOP 400 2010: de Top 50 van de expediteurs

27

TOP 400 2010: de Top 50 van de transportfilialen

28

TOP 400 2010 : de verwante rangschikkingen (resultaat, productiviteit, eigen middelen, tewerkstelling)

32

TOP 400 2010: de gegevens van de 400 grootste Belgische transporteurs

OFFICIËLE CATALOOG TRUCK & TRANSPORT 2011 Bladzijden 59 tot 84 Index van de exposanten en merken Volledig programma van het salon en de voordrachten Repertorium van de exposanten Analyse van de Belgische Vrachtwagenmarkt 2010/2011 Nieuwigheden van de exposanten

Noël Essers / Roland Jost

Test Scania P230

12

46

OP DE OMSLAG

ONS VOLGEND NUMMER

Expertise Center De analyse van de financiële balansen van alle Belgische transporteurs bewijst hoe sterk zij te lijden hadden onder de economische crisis van 2009. Maar er zijn ook redenen om te hopen. De groep Essers blijft stevig verankerd op haar eerste plaats

Pagina 16

• Volledige reportage van Truck & Transport 2011 • Volledige resultaten van de Transport & Logistics Awards 2011 • Reportages over de winnaars van de Awards • Supplement Warehouse & Logistics • Exclusief interview met Fritz Maes (nieuwe directeur-generaal van DAF Trucks Belgium)


T&B223_sommaire_nl_flash.qxd:T&B223_4-5_nl

27/12/10

11:47

Page 5


T&B223_100_BusinessR_nl_fl.qxd:T&B222_6-7_nl

27/12/10

11:14

Page 6

Overzicht van de actualiteit op www.truck-business.com

Vijf vragen aan ... Kurt Joosen, voorzitter van Sava

Een periode van consolidatie Aan de vooravond van het nieuwe jaar 2011, waarop tal van acteurs op de markt al hun hoop hebben gesteld, profiteren de transporteurs er van om hun positie te consolideren. Terwijl verschillende groepen er naar streven om hun basisactiviteiten te versterken – met als orgelpunt de overname van TDG door Norbert Dentressangle – investeren andere ondernemingen in nieuwe infrastructuur. • Norbert Dentressangle gaat TDG overnemen • Fiege neemt de activiteiten van EML over (foto) • Van Moer opent een nieuwe containerterminal in Vilvoorde • Geodis investeert in TMS • Een nieuw distributiecentrum in Bornem voor DHL

1. Wat is de bedoeling van deze nieuwe stand in het Havencentrum Lillo? Kurt Joosen: Met deze stand wil Febetra (Sava) het beroep visualiseren naar potentiële chauffeurs toe. Ze kunnen hier kennismaken met een aantal van de kenmerken van dit beroep en de talloze mogelijkheden die het wegtransport biedt.

2. Waarom in het Havencentrum? Kurt Joosen: Het Havencentrum is hiervoor ideaal, zowel door zijn ligging, als door de beschikbare infrastructuur en het enorme aantal bezoekers, tot meer dan 40.000 per jaar. Bovendien zijn die bezoekers precies onze doelgroep, meer bepaald scholieren en studenten, om belangstelling te wekken voor de transportsector in het algemeen en het beroep van chauffeur in het bijzonder.

3. Dreigt er inderdaad op korte termijn al een tekort aan chauffeurs? Kurt Joosen: Ook in onze sector slaat de vergrijzing toe. Bovendien moeten de chauffeurs nu nog 35 uur extra opleiding volgen per periode van vijf jaar. Voor jonge mensen is dat een hinderpaal. Als we meer instroom willen in het beroep moeten we er dringend wat aan doen.

4. Het is natuurlijk ook een kwestie van imago? Kurt Joosen: Uiteraard, en ook daarom is deze nieuwe stand zo belangrijk. We kunnen de jongeren ook wijzen op de mooie kanten van het beroep, de vaardigheden, de veelzijdigheid, de afwisseling, om maar enkele aspecten te noemen.

5. Het kader bovendien in een grotere campagne om het imago van het beroep te verbeteren? Kurt Joosen: Onze sector krijgt maar al te vaak de zwarte piet toegespeeld. Nochtans zijn we een onmisbare sector voor de economie. Sava wil hiermee ook de noodzaak voor het wegvervoer onder de aandacht brengen. Zonder wegtransport geen eten op uw bord. Mensen realiseren zich dat onvoldoende. Een interview van Hendrik De Spiegelaere

Fiege

Kilometertaks in de Benelux Op Europees niveau is er meer duidelijk over de wegentaks voor zware voertuigen, want de Europese ministers van transport zijn het eens geworden over de richtlijn inzake het Eurovignet. Op nationaal en regionaal niveau zijn de onderhandelingen over de toepassing van een kilometertaks in de Beneluxlanden nog veel minder ver gevorderd. • Het Europees Parlement staat road pricing toe • Cesmad Slovakia ondersteunt het gebruik van één OBU systeem • TLV is voorzichtig wat een transportnetweg aangaat in Vlaanderen • Road Meets Rail om de verstikking van Vlaanderen te voorkomen • De ministers van transport hebben gestemd voor een verhoging van het Eurovignet • De IRU zet zich in voor gezonde arbeidsomstandigheden • Een alcolock kan door de rechter opgelegd worden

De volledige tekst van deze berichten vindt u op

www.truck-business.com hine door het sleutelwoord (in vet) te gebruiken in de zoekmac

U wil op de hoogte blijven van de economische actualiteit van het wegvervoer? Abonneer u dan gratis op de nieuwsbrief van www.truck-business.com 6 - Truck&Business 223


T&B223_100_BusinessR_nl_fl.qxd:T&B222_6-7_nl

27/12/10

11:14

Page 7


T&B223_110_nl_flash.qxd:T&B223_8-9_nl

27/12/10

11:23

Page 8

Awards

TRANSPORT & LOGISTICS AWARDS 2011

Kandidaten uit de hoogste sta Met vorig jaar bijna 1.200 personaliteiten aanwezig in Turn & Taxis, wist de ceremonie van de Transport & Logistics Awards eens te meer haar belang in de kijker plaatsen. MMM Business Media zet die unieke ervaring eens te meer op het podium. Wij zijn er steevast van overtuigd: de 19e ceremonie van de Transport & Logistics Awards zal eens te meer mogen rekenen op de grootste personaliteiten van de sector.

SCHRIJF NU IN! Elk jaar zien wij ons verplicht meerdere tientallen mensen de toegang tot de Transport & Logistics Awards te weigeren. Wacht dus niet langer en schrijf u nu in! Alle nuttige informatie over de organisatie van de Transport & Logistics Awards en zijn verschillende prijzen staan op de internetsite www.transport-logistics-awards.be. Uiterste datum van inschrijving : 28 januari 2011

8 - Truck&Business 223

u al bijna 20 jaar voeren Truck & Business en Warehouse & Logistics een redactionele politiek waarop wij apetrots zijn. De Transport & Logistics Awards bekronen elk jaar mensen of ondernemingen voor hun heel eigen bijdrage aan de ontwikkeling van hun activiteiten. De beste vertegenwoordigers van de sectoren vervoer en logistiek staan telkens in de schijnwerpers. Op deze 19e editie zullen zeven prijzen uitgereikt worden:

N

Transporteur van het jaar, Truck Fleet Owner of the Year, Transport Safety Award, Truck ICT Award, Green Truck Award, Logistics Project of the Year. En voor de tweede maal in de geschiedenis van de Transport & Logistics Awards zal het vakblad Warehouse & Logistics de prijs van het “HR Project of the Year” toekennen. Om een totale objectiviteit te kunnen waarborgen, wordt elke prijs toegekend door een jury van de grootste

OOK DE LOGISTIEKE SECTOR IN DE KIJKER In het kader van de Transport & Logistics Awards zal MMM Business Media via zijn vakblad Warehouse & Logistics voor het tweede jaar op rij de prijs van het HR Project of the Year uitreiken. Die prijs bekroont in een industriële onderneming of de logistieke dienst van een industriële of commerciële onderneming een project op het vlak van personeelsbeheer.


T&B223_110_nl_flash.qxd:T&B223_8-9_nl

De ceremonie van de Transport & Logistics Awards van 10 februari 2011 trekt eens te meer de top van de sector aan.

27/12/10

11:23

Page 9

VIJF PRIJZEN VOOR DE TRANSPORTSECTOR

TRANSPORTEUR VAN HET JAAR 2011 Doel: het transportbedrijf dat het representatiefste van de sector is dankzij zijn uitstekend beheer bekronen. Winnaar 2010: Thys Tanktransport (2010). Kandidaten 2011: Sitra, Transports Pierret, Tailormade Logistics, Tabak Natie, Snel, Verbessem. Lees zeker het portret van de kandidaten op de volgende bladzijden.

Met de steun van :

TRANSPORT SAFETY AWARD 2011 De Transport Safety Award beloont de meest vernieuwende veiligheidspolitiek van een Belgische vrachtwagenvloot. Winnaar 2010: Macotruck. Kandidaten 2011: UPS, Slabbinck, Verbessem, STEF-TFE, Withofs.

Met de steun van :

TRUCK FLEET OWNER OF THE YEAR 2011 Doel: het beste vlootbeheer van een bedrijf, waarvan het transport voor derden niet de voornaamste bezigheid is, bekronen. Winnaar 2010: Coca-Cola Enterprises Belgium. Kandidaten 2011: Colruyt Group, Verhelst, Haacht, Sobietra, G4S Cash Solutions, Declercq Stortbeton, Orgacom

tanden

Met de steun van :

personaliteiten uit de wereld van het vervoer en de logistiek : voormalige winnaars, consultants, federaties en journalisten. Op de volgende bladzijden zal het meteen duidelijk worden: de bedrijven die hun kandidatuur gesteld hebben voor één van de zeven prijzen van de Transport & Logistics Awards 2011, staan borg voor een nieuwe editie van zeer hoge kwaliteit. Het is helaas te laat om deel te nemen aan de editie 2011, maar op www.transport-logistics-awards.be u kan nog altijd uw plaats reserveren om er bij te zijn op de galaavond. Afspraak dus op 10 februari 2011 voor een operatie van networking die u absoluut niet mag missen.

GREEN TRUCK AWARD 2011 Doel: de onderneming die het milieubeheer het beste heeft geïntegreerd in haar vlootbeheer en haar algemene bedrijfsfilosofie bekronen. Winnaar 2010: Beltrami. Kandidaten 2011: Tailormade Logistics, TNT Benelux, Wemmers Tanktransport, Colruyt Group, Sip Well Met de steun van :

TRUCK ICT AWARD 2011 Doel: het beste IT-systeem en het beste telecommunicatiesysteem van een vrachtwagenvloot bekronen. Winnaar 2010: Eutraco. Kandidaten 2011: Gilbert De Clercq, Eurogaume, Delhaize, Gosselin Group, Norbert Dentressangle Belgium.

Julie Widart

Truck&Business 223 - 9


Awards

De kandidaten PIERRET TRANSPORT

SITRA

Pierret transport is een onderneming gelegen in de provincie Luxemburg. Het bedrijf kende de jongste jaren een spectaculaire groei. Recent kwamen daar nog logistieke prestaties bij vanuit het nieuwe logistieke park Ardenne Logistics de Neufchateau en een echt dynamisme op het vlak van export met onder meer de ondertekening van een partnerschap met een Indische, logistieke dienstverlener in maart jongstleden.

Zowel op het vlak van gekoelde waren (voedingsmiddelen of niet) als op het terrein van het vervoer met tankwagens (voedingsmiddelen of chemische stoffen, waaronder ook ADR) wil de groep Sitra tot de marktleiders in Europa behoren. In die context is het transport van voedingsproducten gecentraliseerd in het Franse filiaal.

Vloot: 24 eenheden

Vloot (in België): 130 eenheden

www.sitra-group.com

www.transport-pierret.be

TABAKNATIE TAILORMADELOGISTICS

TailormadeLogistics is een relatief jonge logistieke dienstverlener, opgericht in de haven van Gent in 1996. Zoals de naam al aangeeft gaat de onderneming verder dan standaardoplossingen en biedt operaties op maat voor elke klant, zowel op het gebied van ladingbeheer als geïntegreerde logistiek. Tailormade Transport beheert de transportprestaties voor de complete groep. Vloot: 55 trekkers, 200 opleggers

Wat men zou kunnen beschouwen als één van de oudste naties in Antwerpen is in de loop der jaren geëvolueerd naar een complete, logistieke dienstverlener, gespecialiseerd in ‘moeilijk’ producten. In het kader van de logistieke dienstverlening biedt TabakNatie alle transportmodi en verzorgt zelf het wegtransportgedeelte met een vloot gebaseerd in België en Polen. Vloot: 50 trekkers en 180 opleggers

www.tabaknatie.be

www.tailormade-logistics.com

VERBESSEM SNEL LOGISTICS SOLUTIONS Ter gelegenheid van 25 jaar aanwezigheid in België heeft de groep Snel zich een nieuwe identiteit en een nieuwe look aangemeten, meer in fase met de ambitie tot de beste aanbieders van oplossingen met toegevoede waarde voor de klanten te behoren. De onderneming, die al eens een eerste plaats behaalde met een Green Truck Award, is één van de pioniers van de ecocombi in Nederland en investeert zwaar in veiligheidssystemen. Vloot: 77 eenheden

10 - Truck&Business 223

Verbessem is het typevoorbeeld van een familiaal bedrijf dat mee is geëvolueerd met zijn tijd. De onderneming specialiseerde zich in het vervoer van dranken en heeft inmiddels het aanbod uitgebreid tot palletgoederen allerlei. Daarnaast werd een eigen logistiek park uitgebouwd met kantoren in Kontich onder de vlag van het bedrijf Powerline. www.gsnel.eu

Vloot: 20 motorvoertuigen, 36 opleggers

www.verbessem.be


Expertise

NOËL ESSERS / ROLAND JOST

We doen aan transport omdat In het kader van dit Top 400 nummer leek het vanzelfsprekend de twee grootste Belgische bazen van het wegvervoer samen te brengen. Twee mannen die ook een zekere visie op het vervoer hebben, namelijk een stevige Belgische verankering, een brede internationale ontwikkeling... en een strategie die doordacht toegespitst is op forse activa.

Het kan misschien verbazen, maar de twee mannen hadden elkaar nooit ontmoet.

eide mannen zijn ook opgevallen door een politiek van interne en externe groei, zelfs (om niet te zeggen zelfs vooral) sinds het begin van de crisis. En het is duidelijk nog lang niet gedaan...

B

Weg van de crisis Hoe ziet u het einde van de crisistunnel? Noël Essers: De economie ontwaakt stilaan, maar de toestand blijft zeer onzeker. De transportvolumes zijn toegenomen, maar wij komen uit een heel diepe put... Het groot probleem is dat de prijzen in de nieuwe vragen naar offertes onder druk staan. De tijd waarin de indexen van het ITLB de toon aangaven, is voorbij. Tegelijkertijd zijn verhogingen goed voor minstens 75% van onze kostprijs. Roland Jost: Je moet je ook de vraag stellen wat er zal gebeuren met de heropleving wanneer de subsidiemaatregelen, die tijdens de crisis zijn getroffen, zullen aflopen. Het klopt inderdaad dat de transportvolumes sinds maart 2010 toenemen. Maar we krijgen vooral te maken met onstabiele volumes en ongelooflijke activiteitspieken, die ons het leven heel moeilijk maken. Wij hebben soms drie zeer drukke

12 - Truck&Business 223

dagen en dan bijna niets. NE: Met een dergelijke vluchtigheid van de vraag hebben wij het, met onze eigen vrachtwagens en onze eigen chauffeurs, soms moeilijker dan de groepen die alles uitbesteden. RJ: Maar zij hebben het ook moeilijk om voertuigen te vinden.

Onderhandelen over hogere prijzen Hebt u uw prijzen verhoogd en gaat u het nog doen? RJ: Wij gaan onze tarieven verhogen vanaf 1 januari 2011.

NE: Wij moeten minstens 5% meer krijgen. RJ: Zelfs met de klanten die de dieselclausules aanvaarden? NE: Ja. Als wij de transportprijzen niet verhogen, zullen wij niet kunnen volgen. RJ: Sinds mei 2010 hebben wij de lat met alle nieuwe klanten hoger gelegd. De klanten die de dieselclausules aanvaarden, moeten volgens mij anders dan de anderen behandeld worden. Bij ons zijn zij goed voor 70% van de portefeuille. Maar degenen die de verhogingen niet zullen aanvaarden, zullen de

volle pot moeten betalen als zij activiteitspieken zullen hebben. NE: Maar als je dan ziet welke prijzen sommige collega’s voorstellen... RJ: Ik heb prijen gezien voor silovervoer door een Belgische onderneming: 0,81 of 0,82 per kilometer! Ik begrijp niet hoe zij dat kunnen. Wij moeten niet alleen onze kostprijs dekken, maar wij moeten er toch ook aan denken een beetje winst te maken. NE: En dan is er nog die nieuwe mode tenders te laten opmaken door zogezegde consultants, die


t we het dolgraag doen DE GROEP ESSERS Hoofdzetel: Genk In België: Tessenderlo, Wilrijk, Lommel, Vilvoorde, Zeebrugge, Courcelles, Liège Airport In het buitenland: Nederland, Roemenië, Polen, Italië, Luxemburg, Moldavië, Turkije www.essers.com Essers is gespecialiseerd in “moeilijke” niches.

DE GROEP JOST Hoofdzetel: Weiswampach (L) In België: Battice, Herstal, Aubange, Athus, Malmédy, Antwerpen (lucht- en maritieme vracht) In het buitenland: Polen, Roemenië, Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Slowakije, Hongarije, Tunesië www.jostgroup.com Jost heeft zijn activiteiten in het buitenland ontwikkeld om zijn Belgische verankering in stand te houden.

onze klanten komen helpen om de prijzen nog meer te drukken. RJ: Da’s heel duidelijk. Ik zeg “neen”. Met die tenders doen wij niet meer mee! NE: Wij doen er ook niet meer aan mee, maar het dreigt ons wel klanten van 30 jaar te doen verliezen... RJ: Ooit zullen zij wel terugkomen... Ons voordeel is dat wij onze voertuigen in stilstand kunnen zetten. Ik doe dat nog liever dan met verlies rijden. Je kan je dat veroorloven als je eigenaar bent van je activa.

Zijn de lage prijzen volgens u te wijten aan een overcapaciteit van vervoer? RJ: Voor een stuk wel, maar anderzijds is er geen voldoende transportcapaciteit om het hoofd te bieden aan de pieken die wij meegemaakt hebben, in mei dit jaar bijvoorbeeld. NE: De pieken van een sector komen niet overeen met de pieken die wij hebben meegemaakt. Het is voor ons dus een troef in verschillende sectoren actief te zijn. RJ: Voor ons is diversificatie belangrijk. Wij hebben in het begin van de

crisis terecht geïnvesteerd in de voedingssector. Onze inspanningen in de Maghreb hebben ons ook de kans gegeven er 30% vooruit te gaan. Wij proberen te werken in sterke niches, waarvan de resultaten ons de mogelijkheid geven

overzees, opslag en distributie inbegrepen. NE: Wij proberen te specialiseren in de moeilijke producten, niches waarin de anderen niet actief zijn. Spitstechnologische producten of tabak naar Kirgistan bijvoorbeeld.

“Aan de tenders die consultants opstellen, doen wij niet meer mee!” R. Jost het geheel op te peppen. Wij hebben daarnaast voor onze klanten globalere diensten ontwikkeld,

RJ: Het feit een stevige basis te hebben maakt het mogelijk die niches te ontwikkelen, omdat ze ons de kans Truck&Business 223 - 13


Expertise

Roland Jost: “Tijdens de crisis moest je blijven investeren.”

geven er snel een zekere massa te halen. Bovendien zijn het markten waar de verladers zich niet wagen.

De Belgische verankering aanhouden... dankzij het buitenland Zal het evenwicht tussen uw Belgische en buitenlandse chauffeurs nog evolueren? NE: Dit jaar heb ik voor de eerste keer aan goede Belgische en Duitse chauffeurs, die in silo’s werken, moeten zeggen dat zij hun activiteit zullen moeten veranderen. Wij moeten de silo’s in handen geven van Poolse of Roemeense chauffeurs.

ten? Niemand. Zelfs in België slagen wij er niet in dat te doen met onze ministeries. RJ: Wij zijn er eveneens nooit in geslaagd het vak van wegchauffeur in België op te waarderen. Nu heeft het feit internationaal te rijden met Oost-Europese chauffeurs ons de kans gegeven onze Belgische verankering in stand te houden. Hoe dan ook slagen wij er niet altijd in Belgische chauffeurs die wij nodig hebben te vinden.

Synergieën uitbreiden Welke andere strategische maatregelen hebt u getroffen om uit de crisis te geraken?

“ Het is niet normaal af te hangen van verwante activiteiten om in het vervoer te overleven.” N. Essers RJ: Wij proberen met alle middelen onze basis van goede Belgische chauffeurs aan te houden en wij sturen hen naar opdrachten waar hun kennis en kunde nog het verschil maken. In het klassiek vervoer op lange afstand daarentegen, is degene die Belgen blijft inzetten gedoemd te stoppen. NE: Nu al 10 jaar zeg ik aan de Febetra dat wij grote problemen gaan krijgen met de chauffeurs. En Europa heeft rij- en rusttijden opgelegd, die gelijk welke fabriek failliet zouden doen gaan. En wie is er met één stem met Europa gaan pra-

14 - Truck&Business 223

RJ: Wij hebben veel geïnvesteerd in commerciële ploegen. En in opleiding. Die opleiding is duur, maar ik hoop dat ze later zal opbrengen. Anders, ik zegde het daarnet al, proberen wij voor onze klanten globalere partners te worden. Daartoe hebben wij een paar strategische aankopen gedaan en werken wij veel aan het verbeteren van de synergieën tussen de verschillende ondernemingen van de groep. En ten slotte proberen wij ook de samenwerking met, laat ik zeggen oirbare, transporteurs op te voeren.

Noël Essers, een echte aanhanger van de fusie der federaties.

NE: Wij hebben natuurlijk de tijdelijke werkloosheid en het deeltijds werken gebruikt, in de verschillende bedrijven. Wij hebben ook bedrijven overgenomen die zich goed lieten integreren in onze activiteiten. Mogen wij zeggen dat u anticyclische investeerders bent? RJ: Ook in tijden van crisis moet je blijven investeren. De Euro 5 is bijvoorbeeld onmisbaar om in Duitsland te mogen rijden. De investeringen in boordinformatica eveneens, om de opspoorbaarheid te vergroten en het beheer te verbeteren. En voor de rest was het zeer aangenaam in 2009 materieel aan te kopen... (lacht) NE: Ook wij zijn blijven investeren in onze werkplaatsen en in een nieuw atelier in Lommel. In totaal hebben wij nu een 100-tal mecaniciens in dienst. Wij kunnen hen niet missen. Wat is uw mening over de houding van de banken tegenover de sector? NE: Als de politiek verklaart dat de ontwikkeling van de logistiek een prioriteit is, zouden de banken dat als een kans moeten zien. Nu voelen de banken de politieke wil misschien niet genoeg, zoals in Nederland wel gebeurt. RJ: De banken dienen de regulator. Het is juist dat zij in 2006 en 2007 de kleppen hebben opengezet, iets te veel zelfs en zonder voldoende

waarborgen. Maar vandaag de dag zijn zij strenger... Hoe gaat u zich de komende drie jaren verder ontwikkelen? RJ: 2011 zal net als 2010 vrij stabiel zijn, maar minder goed dan 2008. Wij zullen onze prijzen verhogen en proberen meer winst te maken om te kunnen blijven investeren. Maar uitbreiden is geen doel op zich. NE: Er moet iets gebeuren in de structuur van de tarieven, zoveel is wel zeker. Het is niet normaal af te hangen van verwante activiteiten om in het vervoer te overleven. Wij moeten nog iets doen om de synergieën tussen verschillende zetels te verbeteren. Wij zouden ook voor het einde van het jaar enkele projecten voor externe groei moeten afronden. Ik had u voorgeteld elkaar een jokervraag te stellen... NE: Zouden wij niet samen aan tafel gaan zitten om te zien of wij zaken samen kunnen doen? RJ: Ik had net dezelfde vraag! NE: Wij respecteren elkaar als bedrijven... RJ: Wij worden beiden geconfronteerd met grote internationale tenders... En uiteindelijk lijken wij wel wat op elkaar: wij doen beiden aan vervoer omdat wij er gek op zijn... Een interview van Claude Yvens Portretten: Julie Widart


T&B223_150_nl_flash.qxd:T&B223_16-19_nl

27/12/10

11:25

Page 16

Expertise

FINANCIËLE ANALYSE 2010

Als een bokser die op “zeven” Veel verrassingen zijn er niet in de analyse van de balansen 2009 der Belgische transportbedrijven. Met de eerste balans van een vol jaar crisis hebben wij onze aandacht besteed aan de manier waarop de transporteurs gereageerd hebben op uitzonderlijke omstandigheden, in de hoop het essentiële behouden te hebben voor de heropleving. inds het begin van deze analyse hadden wij niets dan groeijaren van het BBP meegemaakt, met een betrekkelijk stabiele weerslag op de omzet en de toegevoegde waarde van de Belgische transporteurs.

S

16,1% daling van de omzet (kader 1) In een “normaal” jaar gaf elk percent BBP meer ook 2 tot 2,5% omzet meer en tussen 1,2 en 1,4% toegevoegde waarde meer. In 2006 was de schepping van toegevoegde waarde met 1,6 vermenigvuldigd, terwijl de omzet “normaal” was gestegen. Dat leidde tot een stijging van de transportprijzen, een waarlijk uitzonderlijk resultaat van een sterke periode. Het jaar 2008 zorgde in dat opzicht voor een zekere norm: + 1% voor het BBP, + 2,48% voor de omzet en + 1,39 voor de toegevoegde waarde. Alleen had de inflatie nogal zwaar toegeslagen (toch nog + 4,5%)... wat het allemaal niet gemakkelijker maakte. Slechts drie van de acht laatste boekjaren zullen in dat opzicht positief geweest zijn (schepping van toegevoegde waarde die groter is dan de inflatie): 2004, 2006 en 2007. Voor 2008 bedroeg het verlies van toegevoegde waarde 3,1%. En wat dan met 2009, tenzij dan dat de wiskundige regel helemaal niet op dezelfde manier wordt toegepast als het BBP daalt... De gemiddelde achteruitgang van de omzet bedraagt - 16,1%. De toegevoegde waarde heeft het iets beter doorstaan, met een daling

16 - Truck&Business 223

van 7,06%, wat de invoering van één der eerste anticrisismaatregelen meteen rechtvaardigt: het uitbesteed volume fors beperken. Maar zelfs met zero inflatie blijft het verlies van toegevoegde waarde nog altijd 7,06%. Als je die cijfers vergelijkt met de evolutie van de kostprijs die het ITLB vrijgeeft, geef je je ook rekenschap van de opkikker die de daling van de prijzen der olieproducten in 2008 veroorzaakte. De gemiddelde kostprijs (in het nationaal vervoer) was 1,7% gedaald. Het zal niet hetzelfde geweest zijn in 2009, vermits de kostprijs 3,5% is verhoogd, bovendien in een kader van algemene daling van de transportprijs.

Verslechtering van de productiviteit (kaders 2-3) Hebben de transporteurs snel en krachtig genoeg gereageerd op de crisis? Wij schreven al dat de vermindering van de uitbesteding het mogelijk had gemaakt de schade te beperken op het vlak van de toegevoegde waarde. De tewerkstelling is beginnen dalen vanaf het derde kwartaal van 2005, dus lang vooraleer de crisis losbarstte. Er blijkt echter wel een duidelijk verschil te zijn tussen de tewerkstelling van de arbeiders (dus de chauffeurs) en de bedienden. Het aantal chauffeurs daalt rechtstreeks in de derde en vierde kwartalen, vooraleer weer fors te verminderen in het eerste kwartaal van 2009. De onderneming die te maken krijgt met een kwalijke toestand en slechte vooruitzichten tegen het einde van het boekjaar,

Keihard geraakt maar nog niet KO... De Belgische transporteur moet in 2011 terug de ring in.

voelt zich (wat ook typisch is) verplicht radicale maatregelen te treffen. Te radicaal misschien, vermits het aantal chauffeurs in het tweede kwartaal van 2009 stijgt, juist wanneer de transportvolumes op hun laagste peil waren. Bij de bedienden daarentegen verloopt de achteruitgang trager in het begin van de crisis, maar gaat het vlugger vanaf halfweg 2009. De cijfers van de RSZ volstonden bij het ter perse gaan niet om de weerslag van de heropleving van

de transportvolumes vanaf maart 2010 op de chauffeurs, waar de achteruitgang logischerwijs moest stoppen, te evalueren. Het is daarentegen niet zeker dat het aantal bedienden niet blijft dalen. De ondernemingen zijn het immers gewoon geraakt meer te doen met minder middelen, in het kader van min of meer vergaande reorganisaties. Snelle reactie dus, maar was het allemaal voldoende? De productiviteit van de transportbedrijven is


T&B223_150_nl_flash.qxd:T&B223_16-19_nl

27/12/10

11:25

Page 17

n” wordt geteld EVOLUTIE VAN DE TRANSPORTACTIVITEIT TEN OPZICHTE VAN HET BBP 10 % 5% 0% -5 % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -10 % -15 % -20 % I BBP I Transportomzet I Toegevoegde waarde transport I Index van de ITLB kostprijs (nationaal vervoer)

EVOLUTIE VAN DE TEWERKSTELLING 104 102 100 98 96 94 92 90 88

2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

Aantal VE einde kwartaal I Index arbeiders I Index bedienden

T1 Bron : RIZIV

EVOLUTIE VAN DE PRODUCTIVITEIT 80.000

70.000

in 2009 verslechterd, maar niet dramatisch. Van 63.707 euro toegevoegde waarde per VE (voltijds equivalent) in 2007 is het in 2009 onder de kaap van 62.000 euro gedaald. De evolutie is gelijklopend, wat ook de grootte van de bedrijven is. De kleine bedrijven (zie kader “representativiteit”) blijven het productiefste. Anderzijds hebben de grote ondernemingen, die erin geslaagd waren hun productiviteit in 2008 te verbeteren (dankzij de vermindering van de

uitbesteding en de anticrisismaatregelen van de federale regering), een daling van hun productiviteit na een volledig jaar van crisis niet kunnen voorkomen.

60.000

Rentabiliteit halfstok (kaders 4 en 5)

40.000

Wat de rentabiliteit aangaat, was een absolute ramp wel te verwachten. De gemiddelde rentabiliteit is sinds het begin van onze analyses voor het eerste gedaald. Vooral de grote ondernemingen

50.000

A

B

C

Bxl

Vla

Wal

Globaal

■ 2007 ■ 2008 ■ 2009

A: bedrijven met een omzet van meer dan 6 miljoen euro B: bedrijven met een omzet van tussen 750.000 en 3 miljoen euro C: bedrijven met een omzet van minder dan 750.000 euro In euro toegevoegde waarde per voltijds equivalent

Truck&Business 223 - 17


T&B223_150_nl_flash.qxd:T&B223_16-19_nl

27/12/10

11:25

Page 18

Expertise

GEMIDDELDE RENTABILITEIT 5 4 3 2 1 0

A

B

C

Bxl

Vla

Wal

Global

-1 -2 -3

Gemiddelde rentabiliteit (resultaat/omzet, in %)

KREDIETWAARDIGHEID 5

■-

4

■ 0 > 10 %

3

■ 10 > 20 %

2

■ 20 > 30 % ■ 30 > 40 %

1

■ 40 > 50 %

0

■ 50 > 60 %

-1

■ 60 > 70 %

-2

■ 70 > 80 %

-3

■ 80 > 90 % ■ 90 > 100 %

2005

2006

2007

2008

2009

Opdeling van de ondernemingen in functie van hun kredietwaardigheidsratio

VOORUITZICHTEN 2011 In België Privé-consumptie Bestedingen van de overheid Export Import BBP Bij onze voornaamste economische partners Duitsland Frankrijk Nederland Italië Verenigd Koninkrijk Luxemburg

Bron : BNB

2010 + 0,6 % + 1,4 % + 6,4 % + 5,2 % + 1,3 %

2011 + 1,2 % + 1,3 % + 4,3 % + 4,1 % + 1,7 %

2012

+1,80%

+2,5% +1,6% +1,7% +1,3% +1,3% +3,3%

+2,2% +2,0% +1,8% +1,6% +2,3% +3,2%

Bron : OECD

REPRESENTATIVITEIT Onze conjunctuuranalyse is gebaseerd op het onderzoek van de balansen van 4.061 Belgische transportbedrijven (Nacebel code 49410 en paritair comité 140), opgesplitst al volgt: • 250 ondernemingen in het Brussels Gewest, 896 in Wallonië en 3.028 in Vlaanderen • 2.549 kleine ondernemingen (C: omzet minder dan 750.000 euro), 1.030 middelgrote ondernemingen (B: omzet minder dan 3 miljoen euro) en 595 grote ondernemingen (A: omzet meer dan 3 miljoen euro)

18 - Truck&Business 223

hadden een negatief resultaat, de middelgrote bedrijven doen het doorgaans het beste. Het aantal bedrijven dat een positief resultaat mocht boeken, is nochtans nog altijd groter dan 59%. Wat slechts een kleine troost is, als je de cijfers vergelijkt met die van 2007: in twee jaar tijd zag de wegtransportsector zijn winst meer dan 90% achteruitgaan. Allemaal geld dat niet weer gebruikt zal worden in de eigen middelen van de ondernemingen. Het aantal positieve resultaten dan weer bedroeg in 2007 bijna 76%... Als je de resultaten van 2008 en 2009 wat nader vergelijkt, merk je ook dat de ondernemingen die het rendabelste waren, dat globaal gezien ook bleven. Er is weliswaar een verschuiving geweest tussen de ondernemingen met beperkte rentabiliteit (minder dan 2%) en de ondernemingen met negatieve rentabiliteit. Maar vooral bij de bedrijven die al voor de crisis niet rendabel waren, was er in 2009 een felle verschuiving. Een groot aantal ondernemingen tekenden voor een rampzalige negatieve rentabiliteit. De crisis van 2008/2009 zal dus een al zware tendens nog versneld hebben. De Belgische transportmarkt is meer en meer gepolariseerd tussen haar goed beheerde bedrijven en een marginale groep ondernemers die ten einde raad zijn of van de hand in de tand leven. Het is in die context abnormaal dat het aantal faillissementen in 2009 en 2010 niet letterlijk ontploft is. Er zijn inderdaad meer faillissementen, maar vooral van kleine ondernemingen. Bij de grote bedrijven, Giraud misschien uitgezonderd, volgde op het faillissement dikwijls een heropleving onder de dekmantel van een andere onderneming. Je merkt dezelfde tendens op de markt als je de kredietwaardigheidscijfers ontleedt. De gemiddelde kredietwaardigheid van de sector is tussen 2008 en 2009 lichtjes verslechterd, van 34,82 tot 34,03. Maar je merkt vooral dat het aantal ondernemingen met een zeer gunstige kredietwaardigheid (meer dan 60) is blijven toenemen.

Het aantal bedrijven met zeer zwakke of negatieve kredietwaardigheid is eveneens gestegen. In België zijn er vandaag de dag 11% transporteurs (goed duizend bedrijven!) waarvan de kredietwaardigheid, dus de eigen middelen, negatief is. Hoeft het dan te verbazen dat de banken aarzelen de aankoop van nieuw materieel te financieren?...

Vooruitzichten 2011 (kader 6) De vrij forse heropleving van de transportvolumes zou kunnen wijzen op positievere balansen in 2010. Maar na een rustig eerste kwartaal, een bijna explosief tweede kwartaal in het internationaal vervoer en een derde kwartaal met hoogtes en laagtes, zal het vierde kwartaal waarschijnlijk het jaar 2010 rood of groen kleuren. Je moet voortaan immers verder kijken dan het eenvoudige “BPP = transportvolumes”. Globaal gesteld, heersen nog altijd onzekerheid en vluchtigheid. Dat uit zich in soms extreem brutale pieken van de vraag, atypische weken in juli en augustus en maanden oktober en november waarin op praktisch elke goede week een alarmsignaal volgde. Om het hoofd te bieden aan die onvoorspelbaarheid, heeft de transporteur de keuze uit zijn eigen middelen en die van de uitbesteding. Plus natuurlijk de noodzaak de betere soepelheid die zijn klanten van hem eisen. De economische vooruitzichten voor 2011 zijn niet echt euforisch, noch in België noch bij onze voornaamste commerciële partners. Maar na twee jaren crisis zou een stabilisering van de groei al een mooie aanmoediging zijn. Gebeld, op het tapijt gegooid, maar slechts tot “zeven” geteld, moet de Belgische transporteur bewijzen dat hij weet hoe hij weer in de ring moet gaan en de KO zoeken. Blijft nog de vraag wie zijn tegenstander is. De crisis? De Poolse concurrent? De plaatselijke concullega? Dikwijls is hijzelf zijn grootste tegenstrever... Claude Yvens


T&B223_150_nl_flash.qxd:T&B223_16-19_nl

27/12/10

11:25

Page 19


T&B223_190_top400nl_flash.qxd:T&B223_20-31_fr

27/12/10

11:28

Page 20


T&B223_190_top400nl_flash.qxd:T&B223_20-31_fr

27/12/10

DOSSIER

11:28

Page 21

ANDERE INLICHTINGEN OP WWW.TRUCK-BUSINESS.COM

Top 400, editie 2011 EEN BEETJE UITLEG • Om in de Top 400 opgenomen worden, moet een bedrijf een transportvergunning hebben (VCV of LTC) • De financiële gegevens slaan op het boekjaar 2009, tenzij anders vermeld. • De samenstelling van de transportgroepen wordt vermeld zoals ze ons gegeven wordt op 30/10/2010. • Buiten de financiële en cijfergegevens op de volgende bladzijden omvat de Top 400 ook de lijsten van de transportspecialiteiten van de 400 bedrijven-leden. Die informatie kan gratis geraadpleegd worden op www.truck-business.com.

INHOUD Top 150 van de transportgroepen Top 50 van de expediteurs Top 50 van de transportfilialen Verwante rangschikkingen Steekkaarten van de 400 grootste Belgische transporteurs

22

oe is de Top 400 geëvolueerd tussen 2009 en 2010?

H

bedrijven verdwenen. Er zijn in enkele weken inderdaad meer

Enerzijds is hij nog duidelijker geworden. Nu al ver-

faillissementen geweest en andere transporteurs hebben acti-

schillende jaren hadden wij de bedrijven die geen juiste

viteiten afgeschaft.

transportvergunning hebben niet opgenomen. Vorig jaar had-

Exeunt dus gekende namen als Duintransport, Travaca, BTE,

den wij de expediteurs gegeven wat hun toekomt, nl. een

Postillon, Jonckheere, Delta Transport Services, AS Transport,

eigen top. Dit jaar zetten wij een nieuwe stap, door bij de

Balen Transport, Fematrans en natuurlijk Giraud België, tot

bedrijven die een transportvergunning hebben een onder-

nu toe het spectaculairste faillissement. En de doorgedreven

scheid te maken met de zuivere transporteurs van de trans-

analyse van de balansen 2009 van sommige leden van de Top

portfilialen van de industriële of commerciële groepen (zie

400 wijst op nog meer verdwijningen in de komende weken

verder). De 400 transporteurs op de kaarten in dit nummer

of maanden. Wat niet noodzakelijk een slechte zaak zal zijn

werken dus allemaal met hun eigen vloot, hun eigen chauffeurs

voor heel de sector.

en voor meerdere klanten.

Claude Yvens

Vergeleken met de Top 400 van vorig jaar zijn er ook veel

De spectaculairste sprong in de rangschikking van de groepen is die van Norbert Dentressangle, die TDG en dus TDG Mond in België heeft ingepalmd.

26 27 28

32

Truck&Business 223 - 21


T&B223_190_top400nl_flash.qxd:T&B223_20-31_fr

27/12/10

11:28

Page 22

KLASSEMENT PER GROEP

TOP 150 VAN DE GROEPEN

Forse groei bij Dentressangle Terwijl de groep Essers zijn opmars verder zet door dit jaar twee bedrijven over te nemen (Hellings, via Geertrans, en Inatra), is het de Franse groep Dentressangle die de meest spectaculaire vooruitgang boekt (voor zover de overname van TDG afgerond is). Claude Yvens

DE REGELS De rangschikking is gebaseerd op de gecumuleerde toegevoegde waarde. Om te kunnen opgenomen worden in de rangschikking, moet een bedrijf (of bedrijvengroep) geklasseerd zijn onder de NACE-BEL-code 49410 (wegtransport voor rekening van derden) of code 49420 (verhuizingen), en deel uitmaken van de paritaire commissie 140. In het geval van groeperingen van verschillende bedrijven, berekenen we de gecumuleerde toegevoegde waarde. Als meer dan 50% van de totale toegevoegde waarde niet gerealiseerd werd door bedrijven die aan bovenstaande criteria beantwoorden, dan wordt de groep niet beschouwd als groep voor wegvervoer en komt ze dus ook niet voor in het klassement (wat met name het geval is met DHL of TNT). Nieuw: transportbedrijven, die filialen zijn van industriële of commerciële groepen, en die praktisch uitsluitend voor deze ene opdrachtgever werken, werden uit het klassement geschrapt. Zij staan voortaan in de nieuwe Top 50 van Filialen die u vindt op een van de volgende pagina’s.

1

ESSERS

B

TW 2009 (in mio. EUR) 107909

Essers H. Transport Company, 32743 • Essers H. Logistics Company, 26920 • Essers H.& Zn Int. Transport, 22783 • Vittax Internationale Transporten, 7441 • Transpo Hellings Bree, 5207 • Geertrans, 3790 • Nijs Transport, 3508 • Steukers, 1913 • Inatra, 1663 • Nijs Distribution, 745 • Nijs Logistic Group, 498 • Nijs Groep, 363 • Nijs Logistic Center, 170 • Essers Douaneagentschap, 165 • Essers Distribution et Logistique, 0 • Essers Transport, 0

2

NORBERT DENTRESSANGLE

F

44499

Norbert Dentressangle Logistics Belgium, 20869 • TDG Mond, 17525 • Norbert Dentressangle Distribution Services, 6105 • Norbert Dentressangle Silo, 4 • Norbert Dentressangle Belgium, -4

3

UPS

USA

43345

UPS Belgium, 34190 • UPS (SCS) Belgium, 9155

4 5

ZIEGLER (RESEAU / NETWERK) B (geconsolideerde Tw 31716) 39537 Ziegler, 24820 • Intertrans, 5152 • Universal Express, 4488 • Carga, 2840 • Ziegler Relocation, 2093 • Star Freight, 284 • Routex, 71 • Inactrans, 58 • KP International, 19 • Alphanatie, 2 • Cargo International, 2 • Ahn Transport, -292 DEUTSCHE BAHN

D

32628

B

27922

B

27431

Schenker Belgium, 32628

6

ECS EUROPEAN CONTAINERS ECS European Containers, 14877 • DD Trans, 13045 • De Dijk, 0

7

JOST GROUP

Supertransport, 14750 • Weerts Transports, 4460 • Jost & Cie, 3663 • Jost Logistics, 3005 • Possoz J. & Fils, 1553

8

WIM BOSMAN

NL

26978

Maenhout Transport, 8968 • European Freight Services, 6167 • Maenhout Logistics, 6038 • Systemplus Logistic Services, 1726 • Adika, 1700 • Wim Bosman, 1479 • Wim Bosman Internationaal, 906 • Wim Bosman International, -6

9

FOCKEDEY

B

26042

Trans-Metz, 5339 • Tank Europe TPS, 3939 • Fockedey Transports, 2655 • FF Transports, 2551 • Trans-Leuzoise, 2493 • Trans-Tournai, 2382 • Trans-Chapelle, 2380 • Dendre Transports, 2205 • Trafic Transports, 2098

10

DUFOUR

B

25523

B

24939

Dufour Transports et Manutentions, 16050 • Cogetrina, 9473

11

VERVAEKE

Vervaeke Transport, 8125 • Ben Transport, 5330 • Dumotrans, 5114 • Transrec, 3732 • Vervaeke Transport Wallonie, 2638

12

GEFCO

F

19221

B

18303

B

17023

Gefco Benelux, 19221

13

COLFRIDIS INVEST Disor, 11839 • Frisor, 2775 • Coldstar, 2709 • Exploitatiemy Brabant, 980

14

VAN EGDOM

Van Egdom-Mariën, 4264 • Lecomte VE Transports , 3910 • Automosane Manutention Transport, 2944 • Van Egdom Transport, 2478 • Vanreck Transports, 1994 • Matton Transport, 1135 • Vema Trans, 226 • Imbrecht Logistique Seneffe (ILS), 72 • Lecomte, 0

15

DE DIJCKER

B

De Dijcker, 12317 • DD Shipping , 2437 • DD Mix, 1778 • Top Antwerpen, 216 • Antwerp Bulk Cleaning, 153 • DD Recycling, 81

22 - Truck&Business 223

16982


T&B223_190_top400nl_flash.qxd:T&B223_20-31_fr

27/12/10

11:28

Page 23

ANDERE INLICHTINGEN OP WWW.TRUCK-BUSINESS.COM

16

DFDS

DK

TW 2009 (in mio. EUR) 16787

B

16489

Halléns, 15647 • DFDS Seaways, 1140

17

TDL

Cooltrans, 4552 • Genker Transport, 2889 • Vandebeeck Transport , 2351 • VNW Transport, 2321 • Broeders Transport, 1260 • Coldway Express, 1151 • Geys Transport , 1007 • VNW Beheermaatschappij, 958

18

SITRA

B

15916

B

15530

Sitra, 14465 • Sitra Holding, 1113 • Inter Cleaning Services, 338 • Sitra Material Handling, 0

19

GOSSELIN

Worldwide Relocation Services, 6568 • Vivet en Gosselin, 3620 • Gosselin Group, 1867 • Antwerp Rapid Transit Team, 978 • High Quality Handling & Distribution, 930 • Gosselin Airfreight Division, 742 • Focus Transport Services, 679 • North Atlantic Services, 146

20

GHEYS

B

14704

Belgian Logistic Center, 3541 • Huver, 3280 • Gheys Transport, 2632 • Ghemotrans, 1577 • Gheys Qualy Storage, 1491 • Gheys Garage, 1438 • Gheys Beheer, 745 • Kempisch Logistiek Platform, 0 • Limburgs Logistiek Platform, 0

21

TTS

B

14703

B

14594

TTS Multimodal Belgium, 11073 • TTS Belgium, 2723 • TTS Logistics, 721 • TTS International , 186

22

VAN MOER

Van Moer Transport, 7624 • Van Moer Storage, 3832 • Van Moer Cleaning & Repair, 1459 • Van Moer Rail , 1160 • Van Moer Group, 519

23

VAN AERDE / VTO

B

13548

Anné Gebroeders, 4727 • TLH, 4199 • Van Aerde Gebroeders Transport, 2224 • Van Aerde H. & Zn Transport, 1532 • Van Aerde Transport, 866

24

TRANS-O-FLEX

D

13524

D

13313

B

12733

B

12141

B

12044

B

11792

D

11295

B

10992

B

10560

B

10505

Trans-o-Flex Belgium, 13524

25

DACHSER Dachser Belgique, 7327 • Dachser Transport Belgium, 2993 • Dachser Air & Sea Belgium, 2993

26

G. SNEL GROUP Snel G. Transport Belgium, 6464 • Antrago, 5445 • Snel G. Group, 824

27

VAN MIEGHEM VTH, 6647 • Van Mieghem Logistics, 3563 • CTSI, 1931

28

DE BOCK De Bock Gebr. Transport, 12044

29

DE DECKER De Decker-Van Riet Transport, 6011 • De Decker, 5781

30

SCHENK Schenk Tanktransport Belgium, 11295

31

TRANSWEST Transwest, 10992

32

JEAN VINCENT Vincent Logistics, 5681 • Stockage Industriel, 4878

33

FRANS HENDRICKX

Magazijnen Hendrickx & Zonen, 2504 • Int. Vervoer Put-Hendrickx Vervoer, 2491 • Hezotra, 2478 • Frans Hendrickx & Zn Int. Transport, 2093 • Hendrickx Holding, 939

34

STEF TFE

F

10496

B

10442

F

10425

D

10359

B

10359

TFE Benelux, 6522 • SLR Benelux, 3974 • Stef Courcelles, 0

35

2XL 2XL, 9299 • A2B Trucking, 1143

36

GONDRAND Gondrand S.F.T., 10425

37

OFFERGELD Rogister Logistik, 10370 • Offergeld Logistik, -4 • Rogister Expedition, -7

38

VERHELST

Ter Polder, 2454 • Transeurope, 2032 • Verhelst Logistics, 1879 • Garagebedrijf Verhelst & Cie, 1473 • VH Trans, 1432 • Janssens Transport, 1089

39

EUTRACO

B

10294

B

10278

B

10204

Eutraco, 4683 • Eutraco Logistics, 3705 • Altra Colin, 1125 • Jawa Transport, 781

40

SAELENS Partransa (Saelens), 10278

41

DISTRILOG

Distri-Log Transport, 4635 • Bex Transport Service, 2537 • Blits Belgium, 1780 • Booster Express, 821 • Transcopa, 277 • Inter Forward Logistics, 154

42

GEOPOST

F

9854

B

9764

DPD (Belgium), 9854

43

VAN DE POEL Van de Poel Karel & Zn, 7609 • Joma, 2155

Truck&Business 223 - 23


T&B223_190_top400nl_flash.qxd:T&B223_20-31_fr

27/12/10

11:28

Page 24

KLASSEMENT PER GROEP

44

MERVIELDE

B

9684

70

Mervielde Transport, 7244 • Van Heesvelde Transport, 2440

45

FIEGE

D

9561

Fiege, 8961 • Fiege Antwerpen, 600

46

MASTERBULK

B

9547

Masterbulk, 9547

47

DE RIJKE

NL

9368

De Rijke, 7428 • De Rijke Transport en Opslag, 1940

48

VANSCHOONBEEK

B

9359

Vanschoonbeek TT, 4934 • Bessemans, 2719 • Vanschoonbeek Int. Transport, 1706 • VanschoonbeekMatterne Transport, 0

49

SAMAT

F

9070

TRAFUCO

71

HERTSENS

72

AUTOLOGIC

73

DE CLERCQ

74

VUYLSTEKE

75

CARMANS TRANSPORT

B

9000

76

WAUTERS

B

8984

77

HODLMAYR

GB

8444

78

JET

B

8374

79

DE RESE

B

8253

80

VAN DIEVEL

UK

8249

81

MANUPORT

B

8102

82

VANDERHASSELT

A

8099

83

EUROBROKERS

B

7958

84

HOSLET

B

7701

85

BERTSCHI

B

7646

86

GALLIKER

B

7642

87

TAILORMADE GROUP

B

7602

MARCEL DEPAIRE

B

7506

MAES

TRANSMET

B

7401

6172

NIPPON EXPRESS

J

5980

TFM GROUP

B

5839

VAN ROOIJEN HOLDING

NL

5809

SCTR

B

5807

ITTERBEEK

B

5727

DELCA TRANSPORT

B

5696

AAD SPEED COLLI

B

5660

GDL

B

5609

VRD

B

5583

88

JEKATRANS

B

5514

89

VDRT

B

5480

90

FRISAYE

B

5459

Greg Transports, 2625 • Frisaye Louis Transports, 2212 • FM Logistics, 622

CH

7357

91

GHEERAERT

B

5435

F

5407

B

5392

B

5353

B

5240

F

5186

Gheeraert Garage Transport, 2826 • Gheeraert Brugge, 2609

CH

7082

92

CARDON Cardon Logistique, 5407

B

6699

B

6671

B

6603

Maes Transport, 4262 • Tramaco Logistics, 1517 • Mastra Service, 454 • Confectra, 329 • Maverom, 41

93

KINTRANS Kintrans, 4325 • De Maeijer Car Transport, 1067

94

GMB / BAUWENS Bauwens en Zoon, 3837 • GMB, 1516

95

GINIS Ginis Vervoer, 5240

96

EB TRANS Denis-Buxant Transport, 4757 • LB Transport, 429

24 - Truck&Business 223

B

Van Damme R., 3164 • VDRT Group, 2316

Depaire Marcel Transport, 6671

69

6245

DFD, 1988 • Jekatrans, 1952 • City-Trans, 1574

Tailormade Transport, 3440 • Tailormade Logistics, 3234 • Argus Consult, 25 • Tailormade Retail Logistics, 0

68

DK

VRD Opslag & Distributie, 2137 • VRD Logistiek, 2017 • VRD Transport, 1429

Galliker Transport, 4670 • Galliker Transports, 2412

67

MAERSK

GDL, 3182 • GDL Transport, 2427

Benelux Bulk Transport, 3756 • Bertschi Belgium, 3601

66

6259

AAD Speed Colli, 5659 • AAA Hoger Lager, 1

Hoslet Etablissements, 7401

65

B

REMITRANS

Delcatransport, 4497 • Delca Logistics, 1199

Eurobrokers, 7506

64

6282

JF Trans, 2867 • Itterbeek, 2860

Vanderhasselt Transport, 3134 • Milktrans, 2901 • Martens JP Trans, 1567

63

B

EURO-TRAFIC

SCTR, 4546 • Gérard Affrètement, 1261

CTB Magemon, 7642

62

6368

Van Rooijen Logistiek, 4021 • Van Rooijen Pharma, 1145 • Van Rooijen Beheer België, 643

Van Dievel Transport, 7646

61

B

KTO

Fernand Michel Transports, 4488 • Michel Logistics, 1161 • Michel Management, 0

De Rese Transport, 5803 • Dim-Trans, 1686 • De Rese Zeebrugs Stockagebedrijf, 212

60

6424

Nippon Express Belgium, 5980

Janssen Expeditie & Transport (JET), 7306 • JET Maxx, 497 • Jasco, 155

59

B

Transmet Vervoer, 6172

HN Autotransport, 8099

58

ALDERS

ECL Group Belgium , 4124 • EKB Container Logistics Belgium, 1241 • ECL Group Zeebrugge, 880

Wauters Tanktransport, 8102

57

6443

Remitrans, 6259

Eurolines, 6091 • BET Belgium - Brit-European Transport, 2158

56

B

Euro-Trafic, 3940 • Euro-Trafic Thuin, 2342

Vuylsteke, 8253

55

GLASS PARTNERS

KTO, 4583 • KTO Logistics, 1785

De Clercq Gilbert Int. Transport, 8374

54

6545

Alders Internationaal Transport, 6424

Walon-Nellessen, 8444

53

B

Glass Partners Transport, 5357 • TNJ (Transports Nicolas-Jacquet), 1086

Hertsens Transport, 5287 • Oevertrans, 2716 • Walding, 494 • Alfitra, 487

52

‘S JEGERS

‘s Jegers Logistics, 4448 • WCT Trucking, 1326 • ‘s Jegers Transport, 771

Trafuco, 7596 • NDB Logistics, 1404

51

NL

De Meulemeester Transporten, 4597 • De Meulemeester, 1572 • Van den Bosch België Transporten, 276 • De Meulemeester Tankcleaning, 105

Samat Belgium, 9069 • Samat Intermodal, 1

50

VANDENBOSCH

TW 2009 (in mio. EUR) 6550


T&B223_190_top400nl_flash.qxd:T&B223_20-31_fr

27/12/10

11:28

Page 25

ANDERE INLICHTINGEN OP WWW.TRUCK-BUSINESS.COM

97

WINS

B

5164

Wins Transports, 4712 • Wins Logistics, 311 • Wintrans, 141

98

DEN HARTOGH HECK

NL

5164

B

5149

B

5148

B

5146

B

5145

B

5087

B

5067

I

5063

B

5034

B

4946

B

4789

B

4736

B

4632

B

4631

B

4609

B

4607

B

4599

B

4592

B

4510

B

4465

B

4453

D

4447

D

4433

Gielen Container Service, 2235 • Gielen Transport, 2159

3951

133 GOBO

B

3902

134 GOBERT

B

3864

135 DE KLOK

NL

3782

136 THYS

B

3747

137 NINATRANS

B

3710

138 FABRY

B

3695

139 VAN LOON

B

3685

140 PEETHULTRA

B

3684

141 CORNEEL GEERTS

B

3655

142 TCL

B

3555

143 ALCRA

B

3484

144 CHARLES ANDRE

F

3467

145 DIEPENDAELE

B

3449

146 BELIN

B

3394

F B

147 DALGA TRANS

B

3371

Dalga Trans, 2685 • Diesel Transport Service, 402 • European Logistic Services, 284

4409

Mory Europa, 2800 • GTTrans, 1611 • Group Transport Services, -2

122 GIELEN

B

Belin G. Transports, 2858 • Belin Frères, 536

De Jongh Louis Transport, 3081 • Talke België, 1352 • Alfred Talke Logistic Services, 0

121 MORY

132 VANDERGOTEN

Diependaele TMD, 1950 • Transport Malfroidt Diependaele TMD, 1499

CP Ships Logistics, 4447

120 TALKE

3973

LVT, 3467

Mozer International, 4453

119 CP SHIPS

B

CPL Trans, 2613 • Alcra, 871

Denecker Transport, 4465

118 MOZER

131 VERSTRAETE

Th. Wouters Transport, 1879 • Trans-Continental Logistics, 1676

Dematra, 4317 • Dhondt Transport , 193

117 DENECKER

3987

Marc Geerts Transport , 1968 • International Forwarding, 1286 • Geerts Corneel Transport, 401

Dams Transport, 2432 • Dillen Gebroeders, 2160

116 DEMATRA

B

Peethultra Transport, 3641 • Peethultra Invest, 47 • Van Eycken, -4

KDL Trans, 4599

115 DAMS TRANSPORT

130 WELTJENS

Van Loon & Zn Vervoer, 3685

Lux Transport, 4607 • Lux Warehousing, 0

114 KDL

3996

Fabry G. et H. Transports, 3695

Collignon Transports, 4609

113 LUX

F

Ninatrans, 3710

Devreese Logistics , 2906 • Clem Trans, 1725

112 COLLIGNON

129 STVA

Thys Tanktransport, 3747

Cuypers Logistics, 4404 • HSTN, 228

111 DEVREESE

4062

De Klok België, 1999 • Vandenreydt, 1783

Roosens M. Transport, 4608 • Blue Star Storage, 128

110 CUYPERS

128 DETRACO

Gobert & Fils, 3864

Van Hove & Co, 4789

109 ROOSENS

4089

Gobo International, 3902

Belspeed, 4946

108 VAN HOVE

NL

Your Mover Vandergoten, 2656 • Your Mover Logistics, 1295

Nicolas Charlier, 2690 • Charlier Logistics, 2344

107 BELSPEED

127 ROTRA

Verstraete Transport, 3684 • Verstraete Handel en Vervoer, 289

Lannutti, 5063

106 CHARLIER

4096

Weltjens Transport, 3987

Mathieu, 5067

105 LANNUTTI

NL

Transportvoiture, 3996

ATU Transports, 3155 • ATU Trucking, 1932

104 MATHIEU

126 JAN DE RIJK

Sigtraco, 3708 • Cleantrans, 355 • Detraco Logistics, -1

North Sea Express, 5145

103 ATU

4134

Gillemot Transport, 3032 • Trabelint, 1057

Rayden, 4678 • LD International, 468

102 CALLANT

B

Jan De Rijk Logistics Belgium, 2471 • Jan De Rijk Retail Belgium, 1625

STT, 2643 • Delsencerie Transports, 2505

101 RAYDEN

125 DE COCK De Cock Transport, 2617 • Tramaco Logistics, 1517

Heck Jean Transports, 5149

100 STT

B

Rotrafic, 3057 • Verbauwhede Transport, 1200

Den Hartogh Citerntrans, 4889 • Den Hartogh, 275

99

124 ROTRAFIC

TW 2009 (in mio. EUR) 4257

148 TDS

B

3335

F

3329

B

3317

TDS, 3050 • Destrijcker Transport , 289 • Ars Longa, -4

4394

149 MACHARIS Macharis Transportbedrijf, 3329 • Macharis Immo, 0

150 VAN PETEGHEM VPD, 2650 • Van Peteghem Debraeckeleer Vervoer , 667


T&B223_190_top400nl_flash.qxd:T&B223_20-31_fr

27/12/10

11:28

Page 26

AANVULLENDE KLASSEMENTEN

EXPEDITEURS EN BEVRACHTERS

TNT voor DHL Wij hebben ons gebaseerd op de Nace-Bel codes (2008) van de aanverwante diensten van het vervoer, maar in de rangschikking staan ook de bedrijven van de Top 400 der transporteurs. Sommige ondernemingen dragen immers twee petjes.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

TNT EXPRESS (BELGIUM) DHL GLOBAL FORWARDING GEFCO BENELUX DHL FREIGHT (BELGIUM) GLS BELGIUM DISTRIBUTION DSV ROAD TDG MOND DHL SOLUTIONS (BELGIUM) ECS EUROPEAN CONTAINERS UTI BELGIUM SDV BELGIUM PALOUME GONDRAND S.F.T. DPD (BELGIUM) 2XL ECU LINE ARCELORMITTAL LOGISTICS BELGIUM DAMCO (BELGIUM) CTB MAGEMON CEVA FREIGHT BELGIUM RHENUS LOGISTICS GLS BELGIUM EXPEDITORS INTERNATIONAL BDP INTERNATIONAL BELFRUCO NIPPON EXPRESS BELGIUM COBELFRET TRAILERS HUKTRA INTERTRANS DSV AIR & SEA BELSPEED BRUHN SPEDITION KDL TRANS UNIVERSAL EXPRESS MAGETRA STEINWEG MARECO MIDDLEGATE EUROPE BENELUX BULK TRANSPORT VAN MIEGHEM LOGISTICS PORTMADE CAT BENELUX GILLEMAN LOGISTICS EUROFROST CH ROBINSON EUROPE MEDLOG POLYTRA PARTS EXPRESS WESTERLUND DISTRIBUTION MAXX INTERMODAL SYSTEMS

26 - Truck&Business 223

TW 09

Omz. 09

Personeel 2009

52.866 35.889 19.221 18.905 18.881 18.611 17.525 16.698 14.877 13.053 12.683 10.932 10.425 9.854 9.299 9.297 8.340 8.208 7.642 7.507 7.231 6.873 6.686 6.188 6.156 5.980 5.568 5.564 5.152 5.099 4.946 4.930 4.599 4.488 4.301 4.106 3.826 3.771 3.756 3.563 3.303 3.247 3.235 3.223 3.195 3.167 3.110 3.072 2.947 2.921

59.321 47.428 23.138 21.891

646 511 287 331 408 292 309 378 126 274 129 71 174 170 63 104 60 102 95 103 81 149 70 97 54 85 14 30 73 85 133 24 87 72 40 63 18 36 35 97 41 84 52 59 34 45 53 54 33 20

21.294 19.002 23.101 15.399 9.922 11.442 10.584 9.866 10.733 10.457 10.190 8.224 6.897 6.818 4.473 7.053 6.715 6.141 8.084 6.192 5.826 11.598 6.437 4.824 5.123 5.350 4.264 5.779 2.869 4.143 3.193 2.906 3.538 4.523 2.687 3.793 2.673 2.921 3.684 3.878 4.563 2.061


T&B223_190_top400nl_flash.qxd:T&B223_20-31_fr

27/12/10

11:28

Page 27

ANDERE INLICHTINGEN OP WWW.TRUCK-BUSINESS.COM

TRANSPORTFILIALEN

Afvalexperts zijn gangmakers Heel wat bedrijven, die over een transportvergunning beschikken en dus beschouwd kunnen worden als ‘transporteurs voor rekening van derden’, werken in de praktijk voornamelijk of uitsluitend voor een en dezelfde opdrachtgever… die hun voornaamste aandeelhouder is. Dit geldt met name in het geval van bepaalde groothandels. De afvalsector is ook zo’n apart geval en telt enkele van de grootste Belgische vloten. Het was dus logisch om aan deze bedrijven, na een groot onderzoek, een specifieke categorie toe te kennen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

SITA RECYCLING SERVICES VAN GANSEWINKEL SITA WALLONIE VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES SHANKS VLAANDEREN VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS VAN GANSEWINKEL BELGIE VERHELST AANNEMINGEN EUROPEAN FOOD TRANSPORT WAMBACQ-PEETERS METRO STERIMA VANGUARD LOGISTICS SERVICES FOROLUX DAVYTRANS SUTRANS SB LOGISTIC PAESEN TRANSPORT SHANKS TRANSPORT SIGTRACO SANAC LOGISTICS INDAVER LOGISTICS TYRETRANS STV TRANS DE LUYKER RENDAC TRANSPORT TRANSNAM NEW VANDEN BORRE TRANSPORT TIN TRANSPORT CTR RENDAC UDES TRANSPORT CONFOTRANS COTRA VBM EASY FRESH LOGISTICS TRANS WINATON QUALITRANS GIELEN TRANSPORT CHEESELINE SITA ECOSERVICE TRANSPORT VAPTRANS TRANSMYL TRAKO TRANSEUROPE LOGISTIQUE TRANSPORT BLEGNY STALLAERT RECYCLING FTO STALLAERT JAN TRANSPORT GZ TRANS JUST IN TIME TRADEP

TW 2009

Personeel 2009

Aantal voertuigen

Moederbedrijf

70 296 53 680 37 938 23 254 18 744 13 839 10 164 9 352 7 236 7 080 6 411 5 716 5 703 5 695 4 968 4 219 4 086 3 936 3 708 3 536 3 529 3 423 3 295 3 254 3 065 2 792 2 773 2 715 2 535 2 508 2 492 2 379 2 307 2 283 2 272 2 243 2 159 2 125 2 093 2 048 2 035 2 034 2 032 2 018 2 006 1 985 1 985 1 984 1 982 1 982

995 889 598 340 238 196 75 142 78 112 63 103 113 96 63 39 56 73 60 44 36 34 55 56 55 61 50 41 54 42 60 43 58 56 34 44 47 37 37 31 24 31 37 37 31 19 39 45 42 26

226 414 170 146 52 123 1 12 46 101 27 56 141 52 57 4 48 37 23 22 30 34 45 21 69 23 18 54 1 35 59 39 16 50 30 14 45 25 36 33 22 26 1 31 14 16 26 22 27 24

Suez Van Gansewinkel Suez Veolia Shanks Vanheede Van Gansewinkel Verhelst Univeg Delhaize Vandemoortele Sterima Vanguard Shanks Colruyt Conway Cortina Paesen Bouw Expo Shanks Kembo Sanac Indaver Deldo Van Maercke Cementbouw Rendac Holmat Vanden Borre Van Marcke Laiterie de Cheoux Rendac Confortluxe Colas Verberckmoes Viangros Willy Naessens Weba Gielen Jan Dupont Kaasimport Suez Vanpelt Midybel Danis Verhelst Claude Job_ Stallaert Floreac Stallaert Gaverzicht Van Marcke Depre

Truck&Business 223 - 27


T&B223_190_top400nl_flash.qxd:T&B223_20-31_fr

27/12/10

11:28

Page 28

AANVULLENDE KLASSEMENTEN

RESULTAAT

TEWERKSTELLING

Res. 2009*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

9 5 2 110 7 92 17 24 150 149 159 6 245 65 49 147 72 4 166 264 124 136 13 27 75 69 14 21 96 85 57 231 23 8 66 50 54 184 146 148 78 317 101 114 46 291 35 289 181 36

UPS BELGIUM TNT EXPRESS (BELGIUM) SARENS SUTRANS SITA WALLONIE DAVYTRANS NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS BELGIUM HALLENS VERBEKEN TRANSPORT TLH LECOMTE VE TRANSPORTS DHL INTERNATIONAL BESSEMANS HOSLET ETABLISSEMENTS MAENHOUT TRANSPORT SB LOGISTIC G4S COURIER SERVICES VAN GANSEWINKEL BENELUX BULK TRANSPORT CPL TRANS COLLIGNON TRANSPORTS TEAM RELOCATIONS SARENS BE SITRA TFE BENELUX MERVIELDE TRANSPORT ZIEGLER SHANKS VLAANDEREN ZUIDNATIE MAENHOUT LOGISTICS MOLENBERGNATIE BELIN G. TRANSPORTS DUFOUR TRANSPORTS ET MANUTENTIONS DHL GLOBAL FORWARDING DACHSER BELGIQUE FIEGE VERVAEKE TRANSPORT INDAVER LOGISTICS MAES TRANSPORT SERIS LOGISTICS METRO CORNELIS TRANSPORT MEXICO NATIE VAN HOVE & CO COGETRINA GALLIKER TRANSPORTS DE BOCK GEBR. TRANSPORT DEMETS TRANSPORT BERTSCHI BELGIUM DISOR

17 835 6 081 4 745 3 949 3 072 2 569 2 559 2 301 2 184 2 144 2 131 2 004 1 807 1 645 1 530 1 324 1 282 1 155 1 126 1 050 1 009 987 986 976 960 929 902 897 887 824 807 806 774 754 744 741 732 718 705 675 671 658 652 647 620 580 561 559 558 556 Resultaat 2009 (x 1000 EUR)

28 - Truck&Business 223

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

DHL INTERNATIONAL UPS BELGIUM TNT EXPRESS (BELGIUM) ESSERS H. TRANSPORT COMPANY SCHENKER BELGIUM DHL GLOBAL FORWARDING DHL EXPRESS (BELGIUM) ZIEGLER FEDERAL EXPRESS EUROPE INC. DHL FREIGHT (BELGIUM) NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS BELGIUM TDG MOND DHL SUPPLY CHAIN (BELGIUM) GEFCO BENELUX SARENS BE TRANS-O-FLEX BELGIUM DE DIJCKER SUPERTRANSPORT TTS MULTIMODAL BELGIUM DISOR DD TRANS ROGISTER LOGISTIK DSV SOLUTIONS SARENS ODTH - OPSLAG EN DISTRIBUTIE TER HAEGHE HALLENS SCHENK TANKTRANSPORT BELGIUM GONDRAND S.F.T. VUYLSTEKE DE BOCK GEBR. TRANSPORT VTH SITRA FIEGE HN AUTOTRANSPORT DEUFOL LOGISTICS TIENEN COGETRINA MASTERBULK SAMAT BELGIUM G4S COURIER SERVICES DACHSER BELGIQUE TRANSWEST TRAFUCO DE RIJKE GILLEMOT TRANSPORT WALON-NELLESSEN EUROBROKERS TRANSMET VERVOER BELSPEED GINIS VERVOER NOVA NATIE LOGISTICS

Personeel 2009

TW 2009*

695 662 646 569 552 511 462 451 405 331 326 309 298 287 282 270 251 236 217 213 197 187 185 184 179 176 175 174 168 167 163 161 160 158 154 153 150 147 147 145 145 142 139 136 135 135 135 133 131 128

48406 34190 52866 32743 32628 35889 22040 24820 29046 18905 20869 17525 20600 19221 25493 13524 12317 14750 11073 11839 13045 10370 12587 80627 12856 15647 11295 10425 8253 12044 6647 14465 8961 8099 7323 9473 9547 9069 6816 7327 10992 7596 7428 3032 8444 7506 6172 4946 5240 10259

Toegevoegde waarde 2009 (x 1000 EUR)


T&B223_190_top400nl_flash.qxd:T&B223_20-31_fr

27/12/10

11:28

Page 29

ANDERE INLICHTINGEN OP WWW.TRUCK-BUSINESS.COM

PRODUCTIVITEIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

SARENS LECOMTE VE TRANSPORTS KATOEN NATIE VERBEKEN TRANSPORT CPL TRANS LANNUTTI TLH PARTRANSA (SAELENS) DUFOUR TRANSPORTS ET MANUTENTIONS TRANS-METZ MEXICO NATIE TRANSRAD ZUIDNATIE MATTHEEUWS ERIC TRANSPORT VALKENIERSNATIE MOLENBERGNATIE ECS EUROPEAN CONTAINERS VANSCHOONBEEK TT TRANSNUBEL VRD OPSLAG & DISTRIBUTIE HOUTNATIE CUBA VAN DE POEL KAREL & ZN MAGETRA BENELUX BULK TRANSPORT WEMMERS TANKTRANSPORT NIJS TRANSPORT SCTR DEMETS TRANSPORT MIDDLEGATE EUROPE VAGAETRANS VOLLERS BELGIUM CASTELEIN VERVOER MAES TRANSPORT CORNELIS TRANSPORT LALEMANT TRUCKING NICOLAS CHARLIER DEBLIQUIT H. ANC. ETS BELIN G. TRANSPORTS BILLIET COLLIGNON TRANSPORTS MERVIELDE TRANSPORT ARCESE TRANSPORT SCHMIDT BELGIUM KINTRANS VAN HEESVELDE TRANSPORT L'ECLUSE TRANSPORT DILISSEN TRANSPORT MARTLE H. & ZN EUROPEAN FOOD TRANSPORT JANSSEN EXPEDITIE & TRANSPORT (JET)

Prod 2009*

Personeel 2009

438,19 434,44 301,98 277,20 217,75 210,96 199,95 180,32 174,46 157,03 155,26 135,94 135,93 131,13 130,17 125,91 118,07 117,48 117,00 112,47 112,32 108,70 107,53 107,31 106,86 106,30 105,72 105,39 104,75 104,32 103,61 103,31 101,48 100,50 99,74 99,63 99,23 98,55 98,29 98,06 95,32 94,94 94,10 94,02 93,85 93,84 93,79 93,38 92,77 92,48

184 9 40 15 12 24 21 57 92 34 34 17 40 16 29 64 126 42 19 19 19 70 40 35 21 33 43 23 36 22 49 16 42 22 31 27 48 29 21 47 76 33 29 46 26 25 29 24 78 79

EIGEN MIDDELEN

TW 2009*

80627 3910 12079 4158 2613 5063 4199 10278 16050 5339 5279 2311 5437 2098 3775 8058 14877 4934 2223 2137 2134 7609 4301 3756 2244 3508 4546 2424 3771 2295 5077 1653 4262 2211 3092 2690 4763 2858 2064 4609 7244 3133 2729 4325 2440 2346 2720 2241 7236 7306

ProductivitEIT 2009 (TW / persoon, x 1000 EUR) / Toegevoegde waarde 2009 (x 1000 EUR)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

FEDERAL EXPRESS EUROPE INC. DHL GLOBAL FORWARDING LECOMTE VE TRANSPORTS JOST & CIE SARENS GEFCO BENELUX VERBRUGGE INT. WEGTRANSPORT MAENHOUT TRANSPORT DUFOUR TRANSPORTS ET MANUTENTIONS UPS BELGIUM DHL INTERNATIONAL DD TRANS ESSERS H. TRANSPORT COMPANY SCHENKER BELGIUM ZIEGLER FRANS HENDRICKX & ZN INT. TRANSPORT SITRA TNT EXPRESS (BELGIUM) DE BOCK GEBR. TRANSPORT HALLENS NOVA NATIE LOGISTICS ECS EUROPEAN CONTAINERS NIPPON EXPRESS BELGIUM VERVAEKE TRANSPORT VAN MOER GROUP HERTSENS TRANSPORT GALLIKER TRANSPORTS VALKENIERSNATIE SARENS BE KATOEN NATIE NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS BELGIUM COGETRINA DHL EXPRESS (BELGIUM) TDG MOND DHL FREIGHT (BELGIUM) DACHSER BELGIQUE MERVIELDE TRANSPORT DE DECKER CPL TRANS VAN EGDOM-MARIEN DE DIJCKER MOLENBERGNATIE HN AUTOTRANSPORT KTO YVES TRANSPORT INTERNATIONAAL TRANSWEST DE CLERCQ GILBERT INT. TRANSPORT MAES TRANSPORT LANNUTTI ZUIDNATIE

EM 2009*

TW 2009*

CF 2009*

41372 33486 24456 24368 23664 22369 19251 16923 16893 16316 16173 15571 15333 15297 15192 13941 13368 13346 12782 12701 12127 11586 11049 10783 10467 9687 9610 9456 9434 8647 8520 8305 7873 7269 7154 7058 6965 6801 6521 6455 6451 6350 6161 6117 5760 5680 5159 5133 5053 4947

29046 35889 3910 3663 80627 19221 391 8968 16050 34190 48406 13045 32743 32628 24820 2093 14465 52866 12044 15647 10259 14877 5980 8125 519 5287 2412 3775 25493 12079 20869 9473 22040 17525 18905 7327 7244 5781 2613 4264 12317 8058 8099 4583 840 10992 8374 4262 5063 5437

-3261 2083 2150 1440 59798 1277 118 3834 11936 19365 3296 4188 3849 -1357 2323 -1061 4960 8859 3184 5183 3345 5003 -191 3059 18 2164 2017 1261 8909 3493 3951 3994 -3211 3471 -158 981 2847 1771 1593 1740 1632 2201 731 1333 545 2662 3070 1927 1793 2091

Eigen middelen 2009 (x 1000 EUR), Toegevoegde waarde 2009 (x 1000 EUR), cash-flow 2009 (x 1000 EUR)

Truck&Business 223 - 29


T&B223_190_top400nl_flash.qxd:T&B223_20-31_fr

27/12/10

11:28

Page 30


T&B223_190_top400nl_flash.qxd:T&B223_20-31_fr

27/12/10

11:28

Page 31


T&B223_195_fiches nl_flash.qxd:T&B223_32-45_nl

27/12/10

11:33

Page 32

STEEKKAARTEN 122 ’S JEGERS LOGISTICS BVBA

79 AAD SPEED COLLI NV

Nikelaan 5 • 2430 Laakdal Tel.: +32/(0)13/677823 • Fax: +32/(0)13/677824 Email: cindy.sterckx@sjegers.be Personeelsbest.: 77 • Park mot.: 105 • Park getr.: 250 • V nr.: 44195 (131)

Dynamicalaan 14-16 • 2610 Wilrijk Tel.: +32/(0)3/830.04.80 • Fax: +32/(0)3/828.03.56 Email: info@speed-colli.be • Url: www.speed-colli.be Personeelsbest.: 106 • Park mot.: 70 • Park getr.: 81 • Wissellaadbakken: 5 • V nr.: 41521 (0)

Toegevoegde waarde: 4 448 Resultaat: -666 Eigen middele: -64

Toegevoegde waarde: 5 659 Resultaat: -179 Eigen middele: 730

Cash flow: -189 Solvabiliteit: -1,54

152 AERTSSEN TRANSPORT NV

Omzet: 8 328 Cash flow: 505 Solvabiliteit: 17,57

384 AJIMEX NV

Laageind 128 • 2940 Stabroek Tel.: +32/(0)3/5610970 • Fax: +32/(0)3/5610978 Email: infotransport@aertssen.be • Url: www.aertssen.be Personeelsbest.: 64 • V nr.: 42661

Rue de la Chapelle 7 • 1367 Ramillies Tel.: +32/(0)10/811736 • Fax: +32/(0)10/813870 Email: info@ajimex.be • Url: www.ajimex.be Personeelsbest.: 20 • V nr.: 16286

Toegevoegde waarde: 3 704 Resultaat: -335 Eigen middele: 1 238

Toegevoegde waarde: 1 656 Resultaat: 135 Eigen middele: 448

Omzet: 8 151 Cash flow: 957 Solvabiliteit: 23,47

317 AMBROGIO NV

Cash flow: 396 Solvabiliteit: 31,68

102 ANNE GEBROEDERS BVBA

168 ABRAHAM TRANSPORTS BVBA

Rue Docteur Defosse 26 • 5300 Andenne Tel.: +32/(0)85/841735 • Fax: +32/(0)85/843358 Email: transports.abraham@skynet.be Personeelsbest.: 40 • V nr.: 70862 (41) Toegevoegde waarde: 3 278 Resultaat: 43 Eigen middele: 343

Cash flow: 828 Solvabiliteit: 9,03

66 ALDERS INTERNATIONAAL TRANSPORT NV

Emiel Vlieberghlaan 8 - Nolimpark 1706 • 3900 Overpelt Tel.: +32/(0)11/64.15.20 • Fax: +32/(0)11/80.99.19 Email: info@alders-transport.be • Url: www.alders-transport.be Personeelsbest.: 116 • Park mot.: 105 • Park getr.: 145 • V nr.: 50049 (103) Toegevoegde waarde: 6 424 Resultaat: -230 Eigen middele: 1 688

Omzet: 13 774 Cash flow: 835 Solvabiliteit: 16,40

80 ANTRAGO NV

202 ADPO FORWARDING & CLEANING (AFC) NV

Haven 1111, Steenlandlaan 3 • 9130 Kallo Tel.: +32/(0)3/570.63.00 • Fax: +32/(0)3/570.63.01 Email: info@adpo.com • Url: www.adpo.com Personeelsbest.: 32 • V nr.: 42883 (20) Toegevoegde waarde: 2 885 Resultaat: 377 Eigen middele: 1 838

Omzet: 11 709 Cash flow: 940 Solvabiliteit: 54,03

231 ALTEAD DEVRIENDT NV

De Arend 13 • 8210 Zedelgem Tel.: +32/(0)50/20.97.42 • Fax: +32/(0)50/20.82.81 Email: info@devriendt-hansmar.be • Url: www.altead.com Personeelsbest.: 38 • Park mot.: 22 • V nr.: 20237 (28) Toegevoegde waarde: 2 639 Resultaat: -395 Eigen middele: 467

Cash flow: 300 Solvabiliteit: 11,18

179 ARCESE TRANSPORT NV

Leuvensesteenweg 505 • 2812 Mechelen Tel.: +32/(0)15/41.08.11 • Fax: +32/(0)15/42.35.03 Email: commercial@ambrogio.telenet.be • Url: www.ambrogio.it Personeelsbest.: 31 • Park mot.: 40 • V nr.: 41275 (7)

Sint-Jansweg, 9/2 • 9130 Kieldrecht Tel.: +32/(0)3/771.09.17 • Fax: +32/(0)3/771.49.03 Url: www.vanaerde.be Personeelsbest.: 78 • V nr.: 30688 (0)

Sluisstraat 2 • 3945 Ham Tel.: +32/(0)13/66.29.08 • Fax: +32/(0)13/66.44.86 Email: transport@antrago.be • Url: www.gsnel.net Personeelsbest.: 96 • Park mot.: 70 • Park getr.: 70 • V nr.: 51022 (59)

Leemkuilstraat 10 • 3630 Maasmechelen Tel.: +32/(0)89/765912 • Fax: +32/(0)89/771683 Email: arcese.transport@skynet.be • Url: www.gruppoarcese.com Personeelsbest.: 33 • V nr.: 51226

Toegevoegde waarde: 2 014 Resultaat: 333 Eigen middele: 3 610

Toegevoegde waarde: 4 727 Resultaat: -860 Eigen middele: 830

Toegevoegde waarde: 5 445 Resultaat: -225 Eigen middele: 1 531

Toegevoegde waarde: 3 133 Resultaat: 44 Eigen middele: 2 843

Omzet: 14 155 Cash flow: 683 Solvabiliteit: 52,23

176 ATU TRANSPORTS NV

Omzet: 11 645 Cash flow: -666 Solvabiliteit: 11,28

333 ATU TRUCKING NV

Chaussée de Vilvorde 154 • 1120 Brussel Tel.: +32/(0)2/264.95.95 • Fax: +32/(0)2/268.14.12 Email: info@atutransport.be • Url: www.atutransport.be Personeelsbest.: 63 • Park mot.: 66 • Park getr.: 18 • V nr.: 16178 (59)

Rue des Bergères 51 • 1331 Rosières Tel.: +32/(0)2/264.95.95 • Fax: +32/(0)2/268.14.12 Email: info@atutransport.be • Url: www.atutransport.be Personeelsbest.: 24 • V nr.: 17219 (16)

Toegevoegde waarde: 3 155 Resultaat: 92 Eigen middele: 3 282

Toegevoegde waarde: 1 932 Resultaat: -28 Eigen middele: 512

Omzet: 16 192 Cash flow: 828 Solvabiliteit: 32,40

318 BE-TRANS BVBA

Cash flow: 178 Solvabiliteit: 37,70

162 BELGIAN LOGISTIC CENTER NV

Omzet: 10 922 Cash flow: 472 Solvabiliteit: 15,47

196 AUTOMOSANE MANUTENTION TRANSPORT NV

Schoorstraat 38 • 2220 Heist-op-den-Berg Tel.: +32/(0)15/25.06.00 • Fax: +32/(0)15/25.07.60 Url: www.vanegdom.be Personeelsbest.: 46 • V nr.: 42945 (39) Toegevoegde waarde: 2 944 Resultaat: 18 Eigen middele: 1 126

Omzet: 5 322 Cash flow: 726 Solvabiliteit: 26,31

205 BELIN G. TRANSPORTS NV

Cash flow: 1 049 Solvabiliteit: 17,86

143 BAUWENS EN ZOON BVBA

Nieuwstraat 125 • 9190 Stekene Tel.: +32/(0)3/790.19.00 • Fax: +32/(0)3/789.04.04 Email: info@bauwens-logistics.be • Url: www.logistics-bauwens.be Personeelsbest.: 97 • Park mot.: 54 • Park getr.: 164 • V nr.: 31149 (78) Toegevoegde waarde: 3 837 Resultaat: 5 Eigen middele: 834

Omzet: 7 573 Cash flow: 633 Solvabiliteit: 18,03

95 BELSPEED NV

IZ Geel West zone 2, Klaus Michael Kuhnelaan 7 • 2440 Geel Tel.: +32/(0)14/575000 • Fax: +32/(0)14/575007 Email: info@be-trans.be • Url: www.be-trans.be Personeelsbest.: 31 • Park mot.: 30 • Park getr.: 110 • V nr.: 42996

Industrieweg 158 • 3580 Beringen Tel.: +32/(0)14/812121 • Fax: +32/(0)14/816655 Email: info@gheys.com • Url: www.gheys.com Personeelsbest.: 46 • V nr.: 43654

Rue Provinciale 6 • 7760 Celles Tel.: +32/(0)69/45.49.31 • Fax: +32/(0)69/45.63.74 Email: info@belin.com • Url: www.belin.com Personeelsbest.: 29 • Park mot.: 18 • Park getr.: 45 • V nr.: 60742 (20)

Euregiostrasse 22 • 4700 Eupen Tel.: +32/(0)87/59.87.70 • Fax: +32/(0)87/74.36.07 Email: info@belspeed.com Personeelsbest.: 133 • V nr.: 93722 (3)

Toegevoegde waarde: 2 013 Resultaat: -107 Eigen middele: 335

Toegevoegde waarde: 3 541 Resultaat: 61 Eigen middele: 2 245

Toegevoegde waarde: 2 858 Resultaat: 806 Eigen middele: 4 936

Toegevoegde waarde: 4 946 Resultaat: -836 Eigen middele: 1 151

Cash flow: 424 Solvabiliteit: 9,74

147 BENELUX BULK TRANSPORT BVBA

Omzet: 13 511 Cash flow: 1 340 Solvabiliteit: 27,92

161 BERTSCHI BELGIUM NV

Omzet: 10 846 Cash flow: 1 310 Solvabiliteit: 67,30

217 BESSEMANS NV

Zomerweg 5 • 2030 Antwerpen Tel.: 03/546.05.60 • Fax: 03/546.05.68 Url: www.bertschi.com Personeelsbest.: 35 • Park mot.: 59 • V nr.: 44121 (36)

Heizegemweg 2 • 2030 Antwerpen Tel.: +32/(0)3/546.05.50 • Fax: +32/(0)3/546 05 69 Email: bertschi.anv@gmx.net • Url: www.bertschi.com Personeelsbest.: 44 • Park mot.: 50 • Park getr.: 50 • V nr.: 41668 (15)

Naamsesteenweg 250 • 3800 St Truiden Tel.: +32/(0)11/68.27.17 • Fax: +32/(0)11/68.67.50 Email: bessemans.nv@tiscali.be Personeelsbest.: 45 • Park mot.: 45 • Park getr.: 51 • V nr.: 50613 (59)

Toegevoegde waarde: 3 756 Resultaat: 1 126 Eigen middele: 1 122

Toegevoegde waarde: 3 601 Resultaat: 558 Eigen middele: 156

Toegevoegde waarde: 2 719 Resultaat: 1 807 Eigen middele: 4 039

Cash flow: 1 448 Solvabiliteit: 60,23

Omzet: 6 196 Cash flow: 936 Solvabiliteit: 4,29

Omzet: 5 384 Cash flow: 2 587 Solvabiliteit: 81,99

353 BEVERS TRANSPORT NV

324 BEVERTRANS NV

K. Astridstraat 66 A • 8210 Zedelgem Tel.: +32/(0)50/289969 • Fax: +32/(0)50/280142 Email: info@bevertrans.be • Url: www.bevertrans.be Personeelsbest.: 32 • V nr.: 23605

Pedro Colomalaan 11 • 2880 Bornem Tel.: +32/(0)3/8971990 • Fax: +32/(0)3/8971999 Email: info@distrilog.be • Url: www.distrilog.be Personeelsbest.: 50 • V nr.: 43443 (44)

Toegevoegde waarde: 1 799 Resultaat: 14 Eigen middele: 380

Toegevoegde waarde: 1 980 Resultaat: 31 Eigen middele: 299

Toegevoegde waarde: 2 537 Resultaat: Eigen middele: 56

Oostmalsebaan 4 • 2960 Brecht Tel.: +32/(0)3/3138093 • Fax: +32/(0)3/3137370 Email: info@beverstransport.be • Url: www.beverstransport.be Personeelsbest.: 24 • V nr.: 40758

Cash flow: 348 Solvabiliteit: 25,34

338 BMD TRANS NV

Beemdstraat 66 • 3920 Lommel Tel.: +32/(0)11/734044 • Fax: +32/(0)11/732634 Personeelsbest.: 33 • V nr.: 52167 Toegevoegde waarde: 1 906 Resultaat: 12 Eigen middele: 63

Cash flow: 275 Solvabiliteit: 4,76

350 CABAY TRANSPORTS NV

Chaussée P. Houtart 88 • 7110 La Louvière Tel.: +32/(0)64/216521 • Fax: +32/(0)64/262625 Email: info@cabaytransport.be • Url: www.cabaytransport.be Personeelsbest.: 24 • Park mot.: 25 • Park getr.: 31 • V nr.: 62010 Toegevoegde waarde: 1 824 Resultaat: -74 Eigen middele: 387

Cash flow: 774 Solvabiliteit: 9,92

370 CLEM TRANS NV

Clemmensstraat 5 • 8970 Wortegem-Petegem Tel.: +32/(0)55/301050 • Fax: +32/(0)55/319745 Personeelsbest.: 38 • V nr.: 33420 Toegevoegde waarde: 1 725 Resultaat: 13 Eigen middele: 416

32 - Truck&Business 223

Cash flow: 162 Solvabiliteit: 30,55

Cash flow: 510 Solvabiliteit: 10,76

385 BRUTRANS BVBA

238 BEX TRANSPORT SERVICE BVBA

Omzet: 6 143 Cash flow: 21 Solvabiliteit: 2,45

255 BRUYER NV

Omzet: 19 758 Cash flow: -203 Solvabiliteit: 15,28

288 BEVERNAEGIE FRANS EN ZN TRANSPORT NV

Oostlaan 5 • 8850 Aardooie Tel.: +32/(0)51/744931 • Fax: +32/(0)51/746931 Email: info@bevernaegie.be Personeelsbest.: 33 • V nr.: 21139 Toegevoegde waarde: 2 171 Resultaat: -162 Eigen middele: -155

Cash flow: 360 Solvabiliteit: -4,73

307 BILLIET NV

Karnemelkstraat 11 • 9060 Zelzate Tel.: +32/(0)9/3429394 • Fax: +32/(0)9/3429575 Personeelsbest.: 21 • V nr.: 30779 Toegevoegde waarde: 2 064 Resultaat: 200 Eigen middele: 2 466

Omzet: 5 149 Cash flow: 459 Solvabiliteit: 75,06

190 BUYL TRANSPORT BVBA

Bremtstraat 1 • 3360 Bierbeek Tel.: +32/(0)16/468008 • Fax: +32/(0)16/460016 Email: brutrans@skynet.be Personeelsbest.: 22 • V nr.: 17812

Avenue de la Libération 120 • 5660 Couvin Tel.: +32/(0)60/34.41.58 • Fax: +32/(0)60/34.50.74 Email: info@bruyer.be • Url: www.bruyer.be Personeelsbest.: 50 • Park mot.: 44 • Park getr.: 44 • V nr.: 70138 (46)

Dijkstraat 10 • 9160 Lokeren Tel.: +32/(0)9/348.43.28 • Fax: +32/(0)9/348.49.37 Email: info@buyl-transport.be • Url: www.buyl-transport.be Personeelsbest.: 46 • Park mot.: 26 • Park getr.: 54 • V nr.: 33104 (46)

Toegevoegde waarde: 1 653 Resultaat: 297 Eigen middele: 1 093

Toegevoegde waarde: 2 438 Resultaat: 120 Eigen middele: 1 668

Toegevoegde waarde: 3 029 Resultaat: 19 Eigen middele: 1 084

Omzet: 2 424 Cash flow: 426 Solvabiliteit: 72,48

82 CARDON LOGISTIQUE NV

Rue du Mont des Carliers 34 - ZI Tournai Ouest II • 7522 Blandain Tel.: +32/(0)69/64.68.00 • Fax: +32/(0)69/64.68.10 Email: info@cardon-logistique.be • Url: www.cardon-logistique.be Personeelsbest.: 115 • Park mot.: 50 • Park getr.: 32 • Wissellaadbakken: 0 • V nr.: 63428 (0) Toegevoegde waarde: 5 407 Resultaat: 12 Eigen middele: 1 029

Omzet: 11 938 Cash flow: 296 Solvabiliteit: 16,90

38 COGETRINA BVBA

Rue de la Terre à Briques 18 • 7522 Marquain Tel.: +32/(0)69/89.10.10 • Fax: +32/(0)69/22.92.51 Email: info@dufour.be • Url: www.dufour.be Personeelsbest.: 153 • Park mot.: 100 • Park getr.: 100 • V nr.: 60632 (104) Toegevoegde waarde: 9 473 Resultaat: 620 Eigen middele: 8 305

Omzet: 20 190 Cash flow: 3 994 Solvabiliteit: 51,20

Cash flow: 871 Solvabiliteit: 55,85

386 CASTELEIN VERVOER NV

Omzet: 5 961 Cash flow: 742 Solvabiliteit: 27,48

213 CELIS ANDRE TRANSPORT NV

Pannestraat 225-227 • 8630 Veurne Tel.: +32/(0)58/31.25.10 • Fax: +32/(0)58/31.29.11 Email: info@castelein.com • Url: www.castelein.com Personeelsbest.: 16 • Park mot.: 28 • V nr.: 23164 (12)

Kraaiwinkelstraat 3 • 3210 Lubbeek Tel.: +32/(0)16/62.97.06 • Fax: +32/(0)16/62.97.38 Email: info@celis.be • Url: www.celis.be Personeelsbest.: 44 • V nr.: 10936 (38)

Toegevoegde waarde: 1 653 Resultaat: 72 Eigen middele: 4 746

Toegevoegde waarde: 2 740 Resultaat: -4 Eigen middele: 742

Cash flow: 933 Solvabiliteit: 75,84

108 COLLIGNON TRANSPORTS NV

Cash flow: 421 Solvabiliteit: 32,38

252 COLLITAX BVBA

Rue du Tronquoy 25 • 5380 Fernelmont Tel.: +32/(0)81/588137 • Fax: +32/(0)81/588801 Email: info@transport-collignon.be • Url: www.transport-collignon.be Personeelsbest.: 47 • Park mot.: 27 • V nr.: 70255 (41)

Finlandstraat 1 • 9940 Evergem Tel.: +32/(0)9/226.04.99 • Fax: +32/(0)9/270.30.14 Email: info@collitax.be • Url: www.collitax.be Personeelsbest.: 48 • Park mot.: 45 • Park getr.: 76 • V nr.: 30189 (44)

Toegevoegde waarde: 4 609 Resultaat: 1 009 Eigen middele: 4 696

Toegevoegde waarde: 2 442 Resultaat: -5 Eigen middele: 602

Omzet: 5 738 Cash flow: 2 571 Solvabiliteit: 45,37

Cash flow: 536 Solvabiliteit: 20,14


T&B223_195_fiches nl_flash.qxd:T&B223_32-45_nl

27/12/10

11:33

Page 33

ANDERE INLICHTINGEN OP WWW.TRUCK-BUSINESS.COM 343 CONSTANT BONIVERS NV

Neucy 2 • 4987 Stoumont Tel.: +32/(0)86/43.02.41 • Fax: +32/(0)86/43.30.14 Personeelsbest.: 28 • Park mot.: 45 • Park getr.: 72 • V nr.: 93418 (27) Nota: Cijfers 2008

348 COOLS TRANSPORT NV

Kouter 203 • 9800 Deinze Tel.: +32/(0)9/381.60.60 • Fax: +32/(0)9/381.60.66 Email: coolstransport@skynet.be • Url: www.coolstransport.be Personeelsbest.: 30 • Park mot.: 20 • Park getr.: 25 • V nr.: 30034 (26)

114 COOLTRANS NV

Klaverbladstraat 32 • 3560 Lummen Tel.: +32/(0)11/52.07.88 • Fax: +32/(0)11/52.07.91 Url: www.freshlogistics.be Personeelsbest.: 73 • V nr.: 51466 (65)

Nieuwenrodestraat 60 • 1861 Meise Tel.: +32/(0)15/71.40.00 • Fax: +32/(0)15/71.37.27 Email: info@cornelistransport.be • Url: www.cornelistransport.be Personeelsbest.: 22 • Park mot.: 20 • Park getr.: 40 • V nr.: 14459 (21)

Toegevoegde waarde: 1 863 Resultaat: -58 Eigen middele: 1 057

Toegevoegde waarde: 1 827 Resultaat: -318 Eigen middele: 1 276

Toegevoegde waarde: 4 552 Resultaat: 456 Eigen middele: 520

Toegevoegde waarde: 2 211 Resultaat: 658 Eigen middele: 1 918

Omzet: 14 648 Cash flow: 227 Solvabiliteit: 16,25

391 COUVIN TRANSPORTS NV

Chantier de la Gare • 5660 Couvin Tel.: +32/(0)60/212187 • Fax: +32/(0)60/346622 Personeelsbest.: 24 • V nr.: 71753 Toegevoegde waarde: 1 640 Resultaat: 130 Eigen middele: 319

Omzet: 2 337 Cash flow: 416 Solvabiliteit: 22,35

365 CRIJNS GEBROEDERS BVBA

Omzet: 5 487 Cash flow: 250 Solvabiliteit: 31,21

193 COX A. TRANSPORTBEDRIJF NV

Mechelsesteenweg 406 • 1930 Zaventem Tel.: +32/(0)2/757.92.91 • Fax: +32/(0)2/757.93.42 Email: vdc@cpltrans.be • Url: www.cpltrans.be Personeelsbest.: 12 • Park mot.: 57 • V nr.: 16314 (9)

Toegevoegde waarde: 2 994 Resultaat: -31 Eigen middele: 992

Toegevoegde waarde: 4 447 Resultaat: -1 372 Eigen middele: -718

Toegevoegde waarde: 2 613 Resultaat: 1 050 Eigen middele: 6 521

Omzet: 5 397 Cash flow: 908 Solvabiliteit: 36,77

50 CTB MAGEMON NV

Toegevoegde waarde: 1 756 Resultaat: 12 Eigen middele: 671

Toegevoegde waarde: 7 642 Resultaat: 252 Eigen middele: 3 578

Rue de l’Eau Vive 1 • 7700 Moeskroen Tel.: +32/(0)56/392511 • Fax: +32/(0)56/344132 Email: dachser.mouscron@dachser.com • Url: www.dachser.com Personeelsbest.: 145 • Park mot.: 39 • Park getr.: 46 • V nr.: 62630 (27) Toegevoegde waarde: 7 327 Resultaat: 744 Eigen middele: 7 058

Omzet: 25 580 Cash flow: 981 Solvabiliteit: 58,56

23 DD TRANS NV

Karveelstraat 5 • 8380 Zeebrugge Tel.: +32/(0)50/54.72.72 • Fax: +32/(0)50/54.58.27 Email: info@ddtrans.be • Url: www.ddtrans.be Personeelsbest.: 197 • Park mot.: 135 • Park getr.: 640 • V nr.: 21254 (166) Toegevoegde waarde: 13 045 Resultaat: -656 Eigen middele: 15 571

Omzet: 16 545 Cash flow: 4 188 Solvabiliteit: 86,79

355 DE BRUYNE & CIE BVBA

Ieperseweg 28 • 8970 Poperinge Tel.: +32/(0)57/33.34.84 • Fax: +32/(0)57/33.57.86 Email: transport@debruyne.be • Url: www.debruyne.be Personeelsbest.: 34 • Park mot.: 27 • Park getr.: 42 • V nr.: 20177 (27) Toegevoegde waarde: 1 795 Resultaat: -94 Eigen middele: 364

Cash flow: 121 Solvabiliteit: 22,34

74 DE DECKER-VAN RIET TRANSPORT BVBA

Kouterbaan 40 • 1840 Londerzeel Tel.: +32/(0)52/33.40.00 • Fax: +32/(0)52/33.77.22 Email: ddvr@dedecker-vanriet.com Personeelsbest.: 113 • Park mot.: 127 • V nr.: 15812 (2) Toegevoegde waarde: 6 011 Resultaat: 393 Eigen middele: 4 712

Omzet: 16 979 Cash flow: 504 Solvabiliteit: 33,86

320 DE KLOK BELGIE NV

Moortelstraat 16 • 9160 Lokeren Tel.: +32/(0)9/340.96.80 • Fax: +32/(0)9/340.96.98 Email: info@dekloklogistics.com • Url: www.dekloklogistics.com Personeelsbest.: 32 • V nr.: 42870 (35) Toegevoegde waarde: 1 999 Resultaat: -15 Eigen middele: 677

Omzet: 3 651 Cash flow: 83 Solvabiliteit: 22,09

362 DE ROCKER LOGISTICS NV

Omzet: 16 885 Cash flow: 2 502 Solvabiliteit: 27,61

222 DALGA TRANS NV

Hermeslaan 28 • 3600 Genk Tel.: +32/(0)89/500030 • Fax: +32/(0)89/500038 Email: info@dalgatrans.be • Url: www.dalgatrans.be Personeelsbest.: 40 • V nr.: 51451 Nota: Cijfers 2008 Toegevoegde waarde: 2 685 Resultaat: -71 Eigen middele: 512

Cash flow: 699 Solvabiliteit: 12,59

219 DE BLOCK NV

Schaarbeekstraat 15 • 9120 Melsele Tel.: +32/(0)3/253.11.11 • Fax: +32/(0)3/253.10.00 Email: info@deblock.be Personeelsbest.: 61 • Park mot.: 35 • V nr.: 32659 (44) Toegevoegde waarde: 2 711 Resultaat: 32 Eigen middele: 1 374

Cash flow: 398 Solvabiliteit: 35,04

43 DE CLERCQ GILBERT INT. TRANSPORT NV

Krekelstraat 43 • 9100 St Niklaas Tel.: +32/(0)3/775.74.26 • Fax: +32/(0)3/775.09.42 Email: gdc@gdeclercq.be • Url: www.gdeclercq.be Personeelsbest.: 106 • Park mot.: 200 • Park getr.: 275 • Wissellaadbakken: 0 • V nr.: 30945 (67) Toegevoegde waarde: 8 374 Resultaat: 464 Eigen middele: 5 159

Omzet: 29 692 Cash flow: 3 070 Solvabiliteit: 39,24

356 DE DEYGERE FRANS & ZN BVBA

Egemstraat 129 • 8740 Pittem Tel.: +32/(0)51/466176 • Fax: +32/(0)51/467194 Email: transport@dedeygere.be • Url: www.dedeygere.be Personeelsbest.: 20 • V nr.: 20164 Toegevoegde waarde: 1 792 Resultaat: 143 Eigen middele: 2 388

Omzet: 3 657 Cash flow: 469 Solvabiliteit: 83,93

112 DE MEULEMEESTER TRANSPORTEN BVBA

Galgenveldstraat 22 • 8700 Tielt Tel.: +32/(0)51/40.36.61 • Fax: +32/(0)51/40.01.14 Email: dmmplanning@vandenbosch.com • Url: www.vandenbosch.com Personeelsbest.: 66 • V nr.: 25058 Toegevoegde waarde: 4 597 Resultaat: 169 Eigen middele: 187

Omzet: 10 134 Cash flow: 306 Solvabiliteit: 6,38

285 DE VITS TRANSPORT NV

Biezeweg 11 • 9230 Wetteren Tel.: +32/(0)9/252.18.03 • Fax: +32/(0)9/252.36.12 Email: transport@derocker.be • Url: www.derockerlogistics.be Personeelsbest.: 31 • Park mot.: 31 • Park getr.: 16 • V nr.: 30276 (25)

Assesteenweg 249 • 1740 Ternat Tel.: +32/(0)2/582.10.38 • Fax: +32/(0)2/582.32.52 Email: trans.devits@skynet.be Personeelsbest.: 49 • Park mot.: 28 • Park getr.: 11 • V nr.: 14745 (45)

Toegevoegde waarde: 1 780 Resultaat: 1 Eigen middele: 1 808

Toegevoegde waarde: 2 182 Resultaat: -172 Eigen middele: 971

Cash flow: 217 Solvabiliteit: 64,95

312 DEFRAINE TRANSPORTS BVBA

Cash flow: 309 Solvabiliteit: 37,48

212 DEKKER TRANSPORT BVBA

Omzet: 11 810 Cash flow: -1 198 Solvabiliteit: -8,75

124 CUYPERS LOGISTICS NV

287 D’EER TRANSPORT + SERVICE BVBA

Kasteleinstraat 1 • 9150 Kruibeke Tel.: +32/(0)3/7400520 • Fax: +32/(0)3/7740720 Email: deer@deer.be • Url: www.deer.be Personeelsbest.: 32 • V nr.: 31281

Toegevoegde waarde: 4 404 Resultaat: 37 Eigen middele: -665

Toegevoegde waarde: 2 172 Resultaat: -2 Eigen middele: 315

Omzet: 7 773 Cash flow: 836 Solvabiliteit: -12,40

256 DAMS TRANSPORT BVBA

Galven 35 • 2440 Geel Tel.: +32/(0)14/37.27.91 • Fax: +32/(0)14/37.76.11 Email: info@damstransport.be • Url: www.damstransport.be Personeelsbest.: 32 • Park mot.: 60 • V nr.: 40967 (0) Toegevoegde waarde: 2 432 Resultaat: 36 Eigen middele: 2 170

Omzet: 6 896 Cash flow: 727 Solvabiliteit: 40,96

28 DE BOCK GEBR. TRANSPORT NV

Luithagen-Haven 8 • 2030 Antwerpen Tel.: +32/(0)3/545.99.66 • Fax: +32/(0)3/541.42.88 Email: debock@debock.be • Url: www.debock.be Personeelsbest.: 167 • Park mot.: 140 • Park getr.: 450 • V nr.: 30711 (124) Toegevoegde waarde: 12 044 Resultaat: 561 Eigen middele: 12 782

Omzet: 18 375 Cash flow: 3 184 Solvabiliteit: 72,86

234 DE COCK TRANSPORT NV

Cash flow: 330 Solvabiliteit: 10,15

389 DANDOY TRANSPORT NV

Industriezone Asse 5 n°190 - Assesteenweg, 16 • 1730 Asse Tel.: +32/(0)2/454.00.30 • Fax: +32/(0)2/454.00.56 Email: info@dandoy.be • Url: www.dandoy.be Personeelsbest.: 65 • Park mot.: 55 • Park getr.: 80 • V nr.: 10579 (19) Nota: Cijfers 2008 Toegevoegde waarde: 1 645 Resultaat: 136 Eigen middele: 617

Omzet: 11 978 Cash flow: 760 Solvabiliteit: 9,26

254 DE BROUWER TRANSPORT NV

Avenue Newton 6 • 1300 Waver Tel.: +32/(0)10/233020 • Fax: +32/(0)10/224042 Email: info@dbvcb.be • Url: www.transport-debrouwer.be Personeelsbest.: 43 • V nr.: 15461 Toegevoegde waarde: 2 439 Resultaat: 4 Eigen middele: 304

Cash flow: 316 Solvabiliteit: 14,74

77 DE DECKER NV

Dorp Oost 51 • 2070 Zwijndrecht Tel.: +32/(0)3/777.73.93 • Fax: +32/(0)3/777.14.39 Email: planning@transportdecock.be Personeelsbest.: 42 • V nr.: 41852 (40)

Kouterbaan 40 • 1840 Londerzeel Tel.: +32/(0)52/33.40.00 • Fax: +32/(0)52/33.77.22 Email: ddvr@dedecker-vanriet.com Personeelsbest.: 72 • V nr.: 12140 (74)

Toegevoegde waarde: 2 617 Resultaat: 35 Eigen middele: 706

Toegevoegde waarde: 5 781 Resultaat: -42 Eigen middele: 6 801

Omzet: 4 661 Cash flow: 568 Solvabiliteit: 21,64

26 DE DIJCKER NV

Gentsesteenweg 1 • 9520 Vlierzele Tel.: +32/(0)53/82.22.11 • Fax: +32/(0)53/82.22.15 Email: ive@dedijcker.be • Url: www.dedijcker.be Personeelsbest.: 251 • Park mot.: 150 • Park getr.: 162 • V nr.: 30556 (180) Toegevoegde waarde: 12 317 Resultaat: -163 Eigen middele: 6 451

Omzet: 28 618 Cash flow: 1 632 Solvabiliteit: 23,77

76 DE RESE TRANSPORT NV

Omzet: 7 377 Cash flow: 1 771 Solvabiliteit: 34,53

182 DE JONGH LOUIS TRANSPORT NV

Vitshoekstraat 9 • 2070 Zwijndrecht Tel.: +32/(0)3/575.05.50 • Fax: +32/(0)3/575.07.87 Email: admin@dejongh-transport.be • Url: www.dejongh-transport.be Personeelsbest.: 46 • Park mot.: 35 • Park getr.: 87 • V nr.: 32652 (40) Toegevoegde waarde: 3 081 Resultaat: -299 Eigen middele: 1 302

Omzet: 6 593 Cash flow: 388 Solvabiliteit: 24,62

55 DE RIJKE NV

Monnikenwerve 26-28 • 8000 Brugge Tel.: +32/(0)50/54.73.00 • Fax: +32/(0)50/54.75.94 Email: info@tpt-derese.be • Url: www.tpt-derese.be Personeelsbest.: 79 • Park mot.: 81 • Park getr.: 80 • V nr.: 21275 (76)

Kruisweg 8 • 2040 Antwerpen Tel.: +32/(0)3/568.30.30 • Fax: +32/(0)3/568.30.35 Email: infoantwerpen@derijke.com • Url: www.derijke.com Personeelsbest.: 139 • Park mot.: 35 • Park getr.: 98 • V nr.: 42391 (1)

Toegevoegde waarde: 5 803 Resultaat: 307 Eigen middele: 3 013

Toegevoegde waarde: 7 428 Resultaat: 34 Eigen middele: -1 235

Omzet: 12 948 Cash flow: 1 567 Solvabiliteit: 41,05

100 DEBLIQUIT H. ANC. ETS NV

Rue des Mineurs 25 • 7134 Peronnes Tel.: +32/(0)64/311212 • Fax: +32/(0)64/369488 Personeelsbest.: 48 • V nr.: 62603 Toegevoegde waarde: 4 763 Resultaat: -33 Eigen middele: 265

Omzet: 5 784 Cash flow: 787 Solvabiliteit: 6,29

116 DELCATRANSPORT BVBA

Vosmeer 8 • 9200 Dendermonde Tel.: +32/(0)52/20.04.11 • Fax: +32/(0)52/20.04.41 Email: planning-be@dekkergroep.com • Url: www.dekkergroep.com Personeelsbest.: 39 • Park mot.: 28 • Park getr.: 21 • V nr.: 32493 (30)

Azalealaan 15 • 8890 Dadizele Tel.: +32/(0)56/431510 • Fax: +32/(0)56/43.15.11 Email: info@delcatrans.be • Url: www.delcatrans.be Personeelsbest.: 95 • Park mot.: 23 • V nr.: 20692 (65)

Toegevoegde waarde: 2 038 Resultaat: -27 Eigen middele: 351

Toegevoegde waarde: 2 741 Resultaat: -73 Eigen middele: 182

Toegevoegde waarde: 4 497 Resultaat: 23 Eigen middele: 1 606

Omzet: 7 523 Cash flow: 447 Solvabiliteit: 3,72

Omzet: 14 459 Cash flow: 1 593 Solvabiliteit: 70,18

Chaussée de Ramet 150 • 4400 Flemalle Tel.: +32/(0)4/340.55.00 • Fax: +32/(0)4/340.55.21 Email: global@cuyperslogistics.com Personeelsbest.: 96 • V nr.: 94170 (52)

Parc Industriel 9 • 4400 Flemalle Tel.: +32/(0)4/330.91.91 • Fax: +32/(0) Email: info@defraine.be Personeelsbest.: 66 • Park mot.: 73 • Park getr.: 42 • V nr.: 90086 (38) Omzet: 3 916 Cash flow: 203 Solvabiliteit: 13,79

235 CPL TRANS BVBA

Treurenborg 11 • 2030 Antwerpen Tel.: +32/(0)3/5601860 • Fax: +32/(0)3/5431693 Url: www.hapag-lloyd.com Personeelsbest.: 112 • V nr.: 23613 (0)

Rue de l’Ile Monsin 85 • 4020 Luik Tel.: +32/(0)4/240.78.11 • Fax: +32/(0)4/240.78.18 Email: info@ctbmagemon.com • Url: www.ctbmagemon.com Personeelsbest.: 95 • Park mot.: 14 • Park getr.: 20 • V nr.: 94446

57 DACHSER BELGIQUE NV

123 CP SHIPS LOGISTICS NV

Omzet: 7 560 Cash flow: 1 063 Solvabiliteit: 55,27

Dorperheideweg 44 • 3950 Bocholt Tel.: +32/(0)11/44.04.90 • Fax: +32/(0)11/62.13.20 Email: info@a-cox.be • Url: www.a-cox.be Personeelsbest.: 44 • Park mot.: 37 • Park getr.: 130 • V nr.: 51012 (33)

Broekstraat 9 • 3630 Maasmechelen Tel.: +32/(0)89/764602 • Fax: +32/(0)89/760245 Url: www.gebroeders-crijns.be Personeelsbest.: 24 • V nr.: 50765 (23)

Cash flow: 524 Solvabiliteit: 28,08

Cash flow: 1 560 Solvabiliteit: 5,91

281 CORNELIS TRANSPORT NV

Omzet: 16 652 Cash flow: 241 Solvabiliteit: 26,25

Omzet: 25 404 Cash flow: 1 023 Solvabiliteit: -9,48

357 DECOSTER TRANSPORTS BVBA

Chemin de la Guelenne 38 • 7060 Soignies Tel.: +32/(0)67/34.76.10 • Fax: +32/(0)67/33.00.55 Email: info@decostertransports.com • Url: www.decostertransports.com Personeelsbest.: 38 • Park mot.: 23 • Park getr.: 40 • V nr.: 62473 (0) Toegevoegde waarde: 1 788 Resultaat: -190 Eigen middele: -823

Cash flow: -43 Solvabiliteit: -40,78

242 DELSENCERIE TRANSPORTS NV

Chaussée de Douai 870 • 7504 Froidmont Tel.: +32/(0)69/641261 • Fax: +32/(0)69/640559 Personeelsbest.: 39 • V nr.: 63565 (0) Toegevoegde waarde: 2 505 Resultaat: 98 Eigen middele: 905

Cash flow: 618 Solvabiliteit: 22,35

Truck&Business 223 - 33


T&B223_195_fiches nl_flash.qxd:T&B223_32-45_nl

27/12/10

11:33

Page 34

STEEKKAARTEN 127 DEMATRA NV

Bevrijdingslaan 8 • 8700 Tielt Tel.: +32/(0)51/40.30.11 • Fax: +32/(0)51/40.22.06 Email: info@dematra.be • Url: www.dematra.be Personeelsbest.: 62 • Park mot.: 32 • Park getr.: 10 • Wissellaadbakken: 2 • V nr.: 32037 (31) Toegevoegde waarde: 4 317 Resultaat: 152 Eigen middele: 1 417

Cash flow: 728 Solvabiliteit: 29,17

282 DENDRE TRANSPORTS NV

Rue des Bastions 8 • 7500 Doornik Tel.: +32/(0)69/23.36.45 • Fax: +32/(0) Url: www.fockedey.be Personeelsbest.: 41 • V nr.: 63987 (35) Toegevoegde waarde: 2 205 Resultaat: 58 Eigen middele: 1 151

Cash flow: 350 Solvabiliteit: 64,38

62 DEPAIRE MARCEL TRANSPORT NV

258 DEMETS TRANSPORT NV

394 DEMETS TRANSPORT SERVICE NV

97 DEN HARTOGH CITERNTRANS NV

Roeselaarsestraat 179 • 8890 Moorslede Tel.: +32/(0)51/777311 • Fax: +32/(0)51/771745 Email: transportdemets@skynet.be Personeelsbest.: 23 • V nr.: 21624

Rue du Craetveld 137 • 1120 Brussel Tel.: +32/(0)2/2530303 • Fax: +32/(0)2/2530880 Email: demets@demets.be • Url: www.demets.be Personeelsbest.: 34 • Park mot.: 16 • Park getr.: 5 • V nr.: 16459

Dommekensstraat 25 • 9240 Zele Tel.: +32/(0)52/44.64.46 • Fax: +31/(0)181/23.34.00 Url: www.denhartogh.com Personeelsbest.: 98 • Park mot.: 51 • Park getr.: 57 • V nr.: 32991 (76)

Toegevoegde waarde: 2 424 Resultaat: 559 Eigen middele: 4 355

Toegevoegde waarde: 1 631 Resultaat: 203 Eigen middele: 2 153

Toegevoegde waarde: 4 889 Resultaat: -549 Eigen middele: 632

Omzet: 6 437 Cash flow: 1 148 Solvabiliteit: 77,77

119 DENECKER TRANSPORT NV

Kleine Dries 8 • 8600 Diksmuide Tel.: +32/(0)51/51.04.00 • Fax: +32/(0)51/51.00.41 Email: transport.denecker@skynet.be Personeelsbest.: 70 • Park mot.: 41 • Park getr.: 47 • V nr.: 21735 (57) Toegevoegde waarde: 4 465 Resultaat: 160 Eigen middele: 3 231

Omzet: 7 207 Cash flow: 1 388 Solvabiliteit: 79,35

58 DEUFOL LOGISTICS TIENEN NV

Cash flow: 609 Solvabiliteit: 78,91

279 DENIS TRANSPORT ET CIE NV

Chaussée de Namur 168 • 5030 Gembloux Tel.: +32/(0)81/61.24.00 • Fax: +32/(0)81/61.08.13 Email: denis.administration@skynet.be Personeelsbest.: 38 • Park mot.: 51 • Park getr.: 90 • Wissellaadbakken: 0 • V nr.: 70281 (24) Toegevoegde waarde: 2 212 Resultaat: 81 Eigen middele: 1 298

Cash flow: 439 Solvabiliteit: 72,46

199 DEVREESE LOGISTICS NV

Omzet: 10 257 Cash flow: 211 Solvabiliteit: 10,06

101 DENIS-BUXANT TRANSPORT NV

Chaussée de Charleroi 123 A • 1060 Sint-Gillis Tel.: +32/(0)71/45.90.10 • Fax: +32/(0)71/46.42.84 Email: denis-buxant@online.be • Url: www.ebtrans.com Personeelsbest.: 74 • Park mot.: 76 • V nr.: 63110 (37) Toegevoegde waarde: 4 757 Resultaat: 9 Eigen middele: 294

Omzet: 9 259 Cash flow: 673 Solvabiliteit: 4,57

323 DFD NV

Hof te Bollebeeklaan 15 • 1730 Mollem Tel.: +32/(0)2/454.01.00 • Fax: +32/(0)2/452.56.42 Email: info@depaire.com • Url: www.depaire.com Personeelsbest.: 80 • Park mot.: 95 • Park getr.: 150 • V nr.: 12752 (76)

Industriepark 16 II • 3300 Tienen Tel.: +32/(0)16/801011 • Fax: +32/(0)16/801090 Url: www.deufol.com Personeelsbest.: 154 • V nr.: 17973

Petegemplein 29 • 9790 Wortegem-Petegem Tel.: +32/(0)55/312207 • Fax: +32/(0)55/319745 Url: www.devreese-logistic.be Personeelsbest.: 43 • V nr.: 32162

Avenue de la Brise 9 • 1420 Eigenbrakel Tel.: +32/(0)2/2524040 • Fax: +32/(0)2/3481544 Email: info@vbdexpress.be Personeelsbest.: 30 • V nr.: 17148

Toegevoegde waarde: 6 671 Resultaat: 66 Eigen middele: 4 306

Toegevoegde waarde: 7 323 Resultaat: 233 Eigen middele: 885

Toegevoegde waarde: 2 906 Resultaat: -9 Eigen middele: 1 437

Toegevoegde waarde: 1 988 Resultaat: 97 Eigen middele: 113

Omzet: 14 129 Cash flow: 1 375 Solvabiliteit: 63,64

11 DHL EXPRESS (BELGIUM) NV

Omzet: 10 571 Cash flow: 982 Solvabiliteit: 21,11

15 DHL FREIGHT (BELGIUM) NV

4

Cash flow: 766 Solvabiliteit: 16,15

DHL GLOBAL FORWARDING NV

3

Omzet: 3 005 Cash flow: 501 Solvabiliteit: 7,05

DHL INTERNATIONAL NV

Essenestraat 26 • 1740 Ternat Tel.: +32/(0)2/583.42.11 • Fax: +32/(0)2/582.53.00 Email: brucocs@dhl.com • Url: www.dhl.com Personeelsbest.: 462 • Park mot.: 117 • V nr.: 15661 (122)

Eppegemsesteenweg 31/33 • 1850 Grimbergen Tel.: +32/(0)2/255.12.11 • Fax: +32/(0)2/251.69.30 Url: www.dhl.com Personeelsbest.: 331 • V nr.: 15449 (0)

Building 720 • 1931 Brucargo Tel.: +32/(0)2/752.02.11 • Fax: +32/(0)2/751.93.83 Email: info.dhlglobalforwarding@dhl.com • Url: www.dhl.be Personeelsbest.: 511 • Park mot.: 17 • Park getr.: 19 • V nr.: 15205 (17)

Woluwelaan 151 • 1831 Diegem Tel.: +32/(0)2/715.50.50 • Fax: +32/(0)2/721.45.88 Email: brucocs@dhl.com • Url: www.dhl.com Personeelsbest.: 695 • Park mot.: 228 • Park getr.: 0 • V nr.: 16528 (194)

Toegevoegde waarde: 22 040 Resultaat: -5 325 Eigen middele: 7 873

Toegevoegde waarde: 18 905 Resultaat: -3 307 Eigen middele: 7 154

Toegevoegde waarde: 35 889 Resultaat: 754 Eigen middele: 33 486

Toegevoegde waarde: 48 406 Resultaat: 2 004 Eigen middele: 16 173

Omzet: 75 535 Cash flow: -3 211 Solvabiliteit: 28,07

13 DHL SUPPLY CHAIN (BELGIUM) NV

Omzet: 140 611 Cash flow: -158 Solvabiliteit: 17,46

331 DIEPENDAELE TMD BVBA

Omzet: 271 152 Cash flow: 2 083 Solvabiliteit: 52,60

216 DILISSEN TRANSPORT NV

Omzet: 152 047 Cash flow: 3 296 Solvabiliteit: 31,86

290 DILLEN GEBROEDERS NV

Zandvoortstraat 3 • 2800 Mechelen Tel.: +32/(0)15/29.91.11 • Fax: +32/(0)15/21.01.27 Url: www.dhl.com Personeelsbest.: 298 • Park mot.: 18 • Park getr.: 80 • V nr.: 42881 (3)

Krommestraat 45 • 9550 Herzele Tel.: +32/(0)54/32.67.11 • Fax: +32/(0)54/32.70.75 Email: diependaele@tmd-grd.isabel.be Personeelsbest.: 43 • Park mot.: 73 • V nr.: 30988 (44)

Lieven Bauwenslaan 6 • 3900 Overpelt Tel.: +32/(0)11/64.20.99 • Fax: +32/(0)11/64.74.82 Email: info@dilissen.be Personeelsbest.: 29 • Park mot.: 30 • Park getr.: 30 • V nr.: 50814 (41)

Turnhoutsebaan 180 • 2480 Dessel Tel.: +32/(0)14/37.71.38 • Fax: +32/(0)14/37.76.11 Email: info@damstransport.be • Url: www.damstransport.be Personeelsbest.: 31 • V nr.: 40749

Toegevoegde waarde: 20 600 Resultaat: -1 670 Eigen middele: 3 411

Toegevoegde waarde: 1 950 Resultaat: 170 Eigen middele: 1 023

Toegevoegde waarde: 2 720 Resultaat: 52 Eigen middele: 1 093

Toegevoegde waarde: 2 160 Resultaat: -11 Eigen middele: 2 286

Omzet: 41 857 Cash flow: -808 Solvabiliteit: 17,52

376 DIM-TRANS BVBA

Domeindreef 3 • 8200 Sint-Michiels Tel.: +32/(0)50/547300 • Fax: +32/(0)50/547594 Personeelsbest.: 24 • V nr.: 25075 Toegevoegde waarde: 1 686 Resultaat: 18 Eigen middele: 130

Cash flow: 426 Solvabiliteit: 9,40

334 DL TRANS BVBA

Omzet: 11 024 Cash flow: Solvabiliteit: 25,63

29 DISOR BVBA

Weversstraat 17 • 1840 Londerzeel Tel.: +32/(0)52/30.85.11 • Fax: +32/(0)52/30.85.10 Email: info@colfridis.be • Url: www.colfridis.be Personeelsbest.: 213 • Park mot.: 32 • Park getr.: 23 • Wissellaadbakken: 0 • V nr.: 15392 (31) Toegevoegde waarde: 11 839 Resultaat: 552 Eigen middele: 3 209

Omzet: 31 907 Cash flow: 1 398 Solvabiliteit: 16,69

392 DS TRANSPORT BVBA

Cash flow: 855 Solvabiliteit: 16,06

107 DISTRI-LOG TRANSPORT NV

Korsele 67 • 9667 Horebeke Tel.: +32/(0)2/5829493 • Fax: +32/(0)02/5829440 Email: info@trans-dbp.be • Url: www.trans-dbp.be Personeelsbest.: 39 • V nr.: 32768

Toegevoegde waarde: 4 635 Resultaat: -18 Eigen middele: 419

Toegevoegde waarde: 2 025 Resultaat: 90 Eigen middele: 950

Omzet: 10 834 Cash flow: 201 Solvabiliteit: 12,59

25 DSV SOLUTIONS NV

Sq. Edmond Machtens 20/F1 • 1080 Molenbeek Tel.: +32/(0)2/5681360 • Fax: +32/(0)2/5681361 Email: dstransport@skynet.be Personeelsbest.: 37 • V nr.: 17829

Eddastraat 21 • 9042 Gent Tel.: +32/(0)3/8603500 • Fax: +32/(0)3/8603599 Email: info.solutions@be.dsv.com • Url: www.dsv.com Personeelsbest.: 185 • V nr.: 30199 (0)

Toegevoegde waarde: 1 928 Resultaat: -74 Eigen middele: 88

Toegevoegde waarde: 1 637 Resultaat: 100 Eigen middele: 268

Toegevoegde waarde: 12 587 Resultaat: -1 342 Eigen middele: 857

347 DUMOUTRANS NV

Stasegemsesteenweg 102 • 8500 Kortrijk Tel.: +32/(0)56/220181 • Fax: +32/(0)56/227080 Personeelsbest.: 34 • V nr.: 63746 Toegevoegde waarde: 1 830 Resultaat: -254 Eigen middele: 461

Omzet: 2 721 Cash flow: 23 Solvabiliteit: 52,66

397 EMANUEL SPRIET BVBA Keiberg 63 • 8552 Moen Tel.: +32/(0)56/644059 • Fax: +32/(0)56/648677 Email: info@emanuelspriet.be Personeelsbest.: 21 • V nr.: 23088 Toegevoegde waarde: 1 620 Resultaat: -52 Eigen middele: 427

Cash flow: 498 Solvabiliteit: 17,09

390 EURO-SPRINTERS NV bpost - Muntcentrum • 1000 Brussel

Omzet: 2 571 Cash flow: 394 Solvabiliteit: 15,72

134 ECL GROUP BELGIUM NV

Omzet: 18 840 Cash flow: 67 Solvabiliteit: 6,10

19 ECS EUROPEAN CONTAINERS NV

Nieuwelandeweg, 5 - Haven 200 • 2030 Antwerpen Tel.: +32/(0)3/545.67.11 • Fax: +32/(0)3/542.02.83 Email: info@ekb.be • Url: www.ekb.be Personeelsbest.: 103 • Park mot.: 102 • Park getr.: 235 • V nr.: 40360 (54)

Karveelstraat 3 - Transportzone • 8380 Zeebrugge Tel.: +32/(0)50/50.20.20 • Fax: +32/(0)50/50.20.29 Email: info@ecs.be • Url: www.ecs.be Personeelsbest.: 126 • Park getr.: 0 • Wissellaadbakken: 7500 • V nr.: 1591001 (2)

Toegevoegde waarde: 4 124 Resultaat: -888 Eigen middele: 1 026

Toegevoegde waarde: 14 877 Resultaat: -441 Eigen middele: 11 586

Omzet: 15 842 Cash flow: -774 Solvabiliteit: 20,06

300 EMIEL VERACHTERT TRANSPORT BVBA

6

Omzet: 142 653 Cash flow: 5 003 Solvabiliteit: 22,71

ESSERS H. TRANSPORT COMPANY NV

Busselen 27 • 2260 Westerlo Tel.: +32/(0)14/214734 • Fax: +32/(0)14/231054 Email: info@transportverachtert.be • Url: www.transportverachtert.be Personeelsbest.: 36 • V nr.: 42450

Transportlaan 4 • 3600 Genk Tel.: +32/(0)89/323620 • Fax: +32/(0)89/323234 Url: www.essers.com Personeelsbest.: 569 • V nr.: 51769

Toegevoegde waarde: 2 101 Resultaat: -43 Eigen middele: 448

Toegevoegde waarde: 32 743 Resultaat: -2 563 Eigen middele: 15 333

Cash flow: 419 Solvabiliteit: 18,21

138 EURO-TRAFIC NV

315 DISTRIBUTION BOOKS & PAPER NV

Pedro Colomalaan 11 • 2880 Bornem Tel.: +32/(0)3/897.19.90 • Fax: +32/(0)3/897.19.99 Email: info@distrilog.be • Url: www.distrilog.be Personeelsbest.: 96 • Park mot.: 130 • Park getr.: 200 • V nr.: 43574 (0)

Hulkstraat 1 • 8380 Zeebrugge Tel.: +32/(0)50/556740 • Fax: +32/(0)50/545923 Email: info@autoluc.be Personeelsbest.: 42 • V nr.: 25177

Cash flow: Solvabiliteit: 4,68

Cash flow: 462 Solvabiliteit: 76,02

Omzet: 49 870 Cash flow: 3 849 Solvabiliteit: 22,96

267 EURO-TRAFIC THUIN NV

Cash flow: 341 Solvabiliteit: 53,08

17 DUFOUR TRANSPORTS ET MANUTENTIONS NV

Rue de la Terre à Briques 18 • 7522 Marquain Tel.: +32/(0)69/89.10.10 • Fax: +32/(0)69/22.92.51 Email: info@dufour.be • Url: www.dufour.be Personeelsbest.: 92 • Park mot.: 80 • Park getr.: 100 • V nr.: 60208 (0) Toegevoegde waarde: 16 050 Resultaat: 774 Eigen middele: 16 893

Omzet: 32 751 Cash flow: 11 936 Solvabiliteit: 30,24

400 ED EUROPE NV

Loeverstraat 12 • 9170 St Gillis Waas Tel.: +32/(0)3/770.80.08 • Fax: +32/(0)3/770.53.87 Email: info@ed-europe.com • Url: www.ed-europe.com Personeelsbest.: 35 • Park mot.: 39 • Park getr.: 71 • V nr.: 32958 (32) Toegevoegde waarde: 1 610 Resultaat: -178 Eigen middele: 213

Omzet: 3 210 Cash flow: 169 Solvabiliteit: 13,08

155 EURO-SERVICES BVBA

Rue du Port 20 • 6250 Aiseau-Presles Tel.: +32/(0)71/402392 • Fax: +32/(0)71/401763 Url: www.euro-services.be Personeelsbest.: 79 • V nr.: 63710 Toegevoegde waarde: 3 684 Resultaat: 6 Eigen middele: 447

Cash flow: 737 Solvabiliteit: 7,29

54 EUROBROKERS NV

Email: info@eurosprinters.be • Url: www.eurosprinters.com Personeelsbest.: 23 • V nr.: 16985 (0)

Avenue de Heppignies 8 • 6220 Heppignies Tel.: +32/(0)71/34.02.02 • Fax: +32/(0)71/34.04.33 Email: lenoble.pascal@euro-trafic.be • Url: www.euro-trafic.be Personeelsbest.: 68 • Park mot.: 101 • Park getr.: 52 • V nr.: 62052 (58)

Avenue Deli XL, ZI • 6530 Thuin Tel.: +32/(0)71/597230 • Fax: +32/(0)71/597238 Email: info@euro-trafic.be • Url: www.euro-trafic.be Personeelsbest.: 45 • V nr.: 64599

Brusselsesteenweg 464 • 1731 Zellik Tel.: +32/(0)2/481.05.81 • Fax: +32/(0)2/466.53.97 Email: info@eurobrokers.be • Url: www.eurobrokers.be Personeelsbest.: 135 • Park mot.: 29 • Park getr.: 20 • V nr.: 14156 (29)

Toegevoegde waarde: 1 643 Resultaat: 581 Eigen middele: 4 658

Toegevoegde waarde: 3 940 Resultaat: -121 Eigen middele: 283

Toegevoegde waarde: 2 342 Resultaat: -31 Eigen middele: 568

Toegevoegde waarde: 7 506 Resultaat: 91 Eigen middele: 1 401

34 - Truck&Business 223

Omzet: 6 635 Cash flow: 758 Solvabiliteit: 75,40

Omzet: 8 082 Cash flow: 658 Solvabiliteit: 6,84

Cash flow: 331 Solvabiliteit: 24,64

Omzet: 14 415 Cash flow: 1 297 Solvabiliteit: 20,46


T&B223_195_fiches nl_flash.qxd:T&B223_32-45_nl

27/12/10

11:33

Page 35

ANDERE INLICHTINGEN OP WWW.TRUCK-BUSINESS.COM 172 EUROFROST NV

72 EUROLINES NV

298 EUROPAL LOGISTICS NV

69 EUROPEAN FREIGHT SERVICES BVBA

Izegemsestraat 412 • 8501 Heule Tel.: +32/(0)56/35.04.54 • Fax: +32/(0)56/35.21.40 Email: eurofrost@eurofrost.be • Url: www.frigolanda.com Personeelsbest.: 59 • Park getr.: 30 • V nr.: 21540

Marcus Gerardstraat 9 • 8380 Zeebrugge Tel.: +32/(0)50/55.88.70 • Fax: +32/(0)50/55.04.45 Email: info@bet.be • Url: www.bet.be Personeelsbest.: 87 • Park mot.: 90 • Park getr.: 236 • V nr.: 20076 (68)

P.O.B. 42 • 8540 Deerlijk Tel.: +32/(0)56/782570 • Fax: +32/(0)56/782571 Email: info@europal-group.com • Url: www.europal-group.com Personeelsbest.: 42 • V nr.: 25205

Zandvoordestraat 362 • 8400 Oostende Tel.: +32/(0)59/565554 • Fax: +32/(0)59/565574 Email: info@maenhout.be • Url: www.maenhout.be Personeelsbest.: 113 • V nr.: 24091

Toegevoegde waarde: 3 223 Resultaat: 99 Eigen middele: 2 181

Toegevoegde waarde: 6 091 Resultaat: 274 Eigen middele: 2 135

Toegevoegde waarde: 2 117 Resultaat: -309 Eigen middele: 1 042

Toegevoegde waarde: 6 167 Resultaat: 85 Eigen middele: 2 116

Omzet: 8 209 Cash flow: 514 Solvabiliteit: 24,24

104 EUTRACO BVBA

Omzet: 10 667 Cash flow: 1 710 Solvabiliteit: 26,29

151 EUTRACO LOGISTICS NV

Industrieweg 35 • 8800 Roeselare Tel.: +32/(0)51/26.28.50 • Fax: +32/(0)51/20.54.24 Email: info@eutraco.be • Url: www.eutraco.be Personeelsbest.: 73 • Park mot.: 64 • Park getr.: 130 • Wissellaadbakken: 15 • V nr.: 21355 (47)

Rue de la Nouvelle Usine 1 • 6200 Charleroi Tel.: +32/(0)71/385703 • Fax: +32/(0)71/386810 Email: info@eutraco-logistics.be • Url: www.eutraco.be Personeelsbest.: 120 • Park mot.: 11 • Park getr.: 23 • Wissellaadbakken: 0 • V nr.: 64391

Toegevoegde waarde: 4 683 Resultaat: 197 Eigen middele: 2 618

Toegevoegde waarde: 3 705 Resultaat: 87 Eigen middele: 1 312

Omzet: 12 663 Cash flow: 1 448 Solvabiliteit: 29,98

118 FERNAND MICHEL TRANSPORTS NV

Omzet: 5 997 Cash flow: 783 Solvabiliteit: 26,38

Omzet: 14 309 Cash flow: 67 Solvabiliteit: 11,83

153 FABRY G. ET H. TRANSPORTS BVBA

8

Omzet: 8 283 Cash flow: 694 Solvabiliteit: 64,09

FEDERAL EXPRESS EUROPE INC.

Z.I. Les Plenesses - Rue de l’Avenir 1 • 4890 Thimister-Clermont Tel.: +32/(0)87/44.04.04 • Fax: +32/(0)87/44.04.00 Email: info@fabry.com • Url: www.fabry.com Personeelsbest.: 49 • Park mot.: 40 • Park getr.: 46 • V nr.: 93050 (41)

Sinter Goedeleplein 14 Place Sainte-Gudule • 1000 Brussel Tel.: +32/(0)2/752.71.11 • Fax: +32/(0)2/752.72.80 Email: bemaster@fedex.com • Url: www.fedex.com Personeelsbest.: 405 • V nr.: 16187 (115)

Toegevoegde waarde: 3 695 Resultaat: 408 Eigen middele: 2 820

Toegevoegde waarde: 29 046 Resultaat: -3 990 Eigen middele: 41 372

Omzet: 5 523 Cash flow: 1 331 Solvabiliteit: 67,25

Omzet: 139 826 Cash flow: -3 261 Solvabiliteit: 33,05

Garocentre 260 E2 • 7110 Houdeng-Goegnies Tel.: +32/(0)64/27.88.70 • Fax: +32/(0)64/27.88.94 Email: didier.michel@grouptfm.be • Url: www.michellogistics.be Personeelsbest.: 94 • Park mot.: 170 • Park getr.: 170 • V nr.: 61046 (69)

237 FF TRANSPORTS NV

Rue du Trieu 31 • 7903 Chapelle-à-Wattines Tel.: +32/(0)69/343772 • Fax: +32/(0)69/343770 Url: www.fockedey.be Personeelsbest.: 45 • V nr.: 63812 (46)

41 FIEGE NV

Göteborgweg 2 • 2030 Antwerpen Tel.: +32/(0)52/38.11.11 • Fax: +32/(0)52/38.11.18 Email: info@fiege.be • Url: www.fiege.be Personeelsbest.: 160 • Park mot.: 5 • Park getr.: 22 • V nr.: 15480 (1)

Z.I. des Hauts-Sarts - Rue des Alouettes 161 • 4041 Milmort Tel.: +32/(0)4/264.16.85 • Fax: +32/(0)4/248.16.09 Email: info@firopa.be • Url: www.firopa.be Personeelsbest.: 25 • Park mot.: 19 • Park getr.: 9 • V nr.: 93726 (18)

Toegevoegde waarde: 4 488 Resultaat: 6 Eigen middele: 576

Toegevoegde waarde: 2 551 Resultaat: 41 Eigen middele: 1 284

Toegevoegde waarde: 8 961 Resultaat: 741 Eigen middele: 2 779

Toegevoegde waarde: 1 846 Resultaat: -12 Eigen middele: 132

Omzet: 9 005 Cash flow: 687 Solvabiliteit: 13,68

228 FOCKEDEY TRANSPORTS NV

Cash flow: 404 Solvabiliteit: 62,51

349 FOSSOUL TRANSPORTS BVBA

Zone Industrielle de l’Europe 20 • 7900 Leuze Tel.: +32/(0)69/66.30.27 • Fax: +32/(0)69/66.39.11 Email: info@fockedey.be • Url: www.fockedey.be Personeelsbest.: 43 • V nr.: 62318 (34)

Rue des Nouvelles Technologies, 17 B • 4460 Grâce-Hollogne Tel.: +32/(0)4/2390808 • Fax: +32/(0)4/2399969 Email: transports.fossoul@cybernet.be • Url: www.fossoul.be Personeelsbest.: 30 • V nr.: 92709

Toegevoegde waarde: 2 655 Resultaat: 19 Eigen middele: 1 771

Toegevoegde waarde: 1 824 Resultaat: 154 Eigen middele: 796

Omzet: 53 503 Cash flow: 348 Solvabiliteit: 9,85

280 FRISAYE LOUIS TRANSPORTS NV

Omzet: 2 919 Cash flow: 427 Solvabiliteit: 33,31

61 G4S COURIER SERVICES NV

Parc Industriel 22 • 4400 Flemalle Tel.: +32/(0)4/330.33.33 • Fax: +32/(0)4/330.33.34 Email: info@frisaye.be • Url: www.greg-transports.be Personeelsbest.: 38 • Park mot.: 35 • Park getr.: 39 • V nr.: 93132 (45)

Willem Elsschotstraat 5 • 1800 Vilvoorde Tel.: +32/(0)2/257.20.63 • Fax: +32/(0)2/257.20.99 Email: courierservices@be.g4s.com • Url: www.g4s.be Personeelsbest.: 147 • Park mot.: 25 • V nr.: 17213 (69)

Toegevoegde waarde: 2 212 Resultaat: 28 Eigen middele: 1 547

Toegevoegde waarde: 6 816 Resultaat: 1 282 Eigen middele: 1 620

Omzet: 16 730 Cash flow: 481 Solvabiliteit: 27,15

191 GALMART NV

Cash flow: 1 307 Solvabiliteit: 47,02

174 GDL NV

Omzet: 26 801 Cash flow: 1 242 Solvabiliteit: 33,53

304 FRANS HENDRICKX & ZN INT. TRANSPORT NV

Witte Gracht 17 • 2222 Heist-op-den-Berg Tel.: +32/(0)15/22.33.23 • Fax: +32/(0)15/22.20.16 Email: tr-hendrickx@skynet.be • Url: www.tr-hendrickx.be Personeelsbest.: 48 • Park mot.: 134 • Park getr.: 380 • Wissellaadbakken: 0 • V nr.: 41586 (121) Toegevoegde waarde: 2 093 Resultaat: -2 013 Eigen middele: 13 941

Omzet: 12 083 Cash flow: -1 061 Solvabiliteit: 84,33

106 GALLIKER TRANSPORT NV

344 FIROPA BVBA

Cash flow: 472 Solvabiliteit: 3,39

340 FREDERIX NV

Schempkensstraat 5 • 3583 Beringen Tel.: +32/(0)11/422931 • Fax: +32/(0)11/428721 Email: info@frederixtransport.be Personeelsbest.: 42 • Park mot.: 50 • V nr.: 50439 (25) Toegevoegde waarde: 1 901 Resultaat: -26 Eigen middele: 215

Cash flow: 288 Solvabiliteit: 9,59

260 GALLIKER TRANSPORTS NV

Skaldenstraat 122 • 9042 St Kruis Winkel Tel.: +32/(0)9/259.10.10 • Fax: +32/(0)9/259.00.10 Email: sales.gent@galliker.be • Url: www.galliker.com Personeelsbest.: 65 • Park mot.: 31 • Park getr.: 40 • Wissellaadbakken: 0 • V nr.: 33318 (19)

Avenue du Parc Industriel • 4041 Milmort Tel.: +32/(0)4/278.01.01 • Fax: +32/(0)4/278.03.03 Email: sales@galliker.be • Url: www.galliker.com Personeelsbest.: 108 • Park mot.: 56 • Park getr.: 134 • Wissellaadbakken: 4 • V nr.: 92676 (0)

Toegevoegde waarde: 4 670 Resultaat: 272 Eigen middele: 2 711

Toegevoegde waarde: 2 412 Resultaat: 580 Eigen middele: 9 610

Omzet: 14 920 Cash flow: 1 281 Solvabiliteit: 31,09

257 GDL TRANSPORT BVBA

Omzet: 39 522 Cash flow: 2 017 Solvabiliteit: 31,12

166 GDP TRANSPORT NV

Gaasbeeksesteenweg 67 • 1500 Halle Tel.: +32/(0)2/359.04.00 • Fax: +32/(0)2/361.02.77 Email: galmart@galmart.be Personeelsbest.: 56 • Park mot.: 44 • Park getr.: 15 • V nr.: 14718 (50)

Transportcentrum LAR Blok M40 • 8930 Rekkem Tel.: +32/(0)56/42.06.40 • Fax: +32/(0)56/42.01.21 Email: info@gdl.be • Url: www.gdl.be Personeelsbest.: 54 • Park mot.: 17 • Park getr.: 10 • V nr.: 21938 (30)

Transportcentrum LAR Blok M40 • 8930 Rekkem Tel.: +32/(0)56/42.06.40 • Fax: +32/(0)56/42.01.21 Email: info@gdl.be • Url: www.gdl.be Personeelsbest.: 40 • Park mot.: 34 • Park getr.: 35 • V nr.: 21041 (33)

Korte Gotevlietstraat 5-7 • 8000 Brugge Tel.: +32/(0)50/31.80.87 • Fax: +32/(0)50/31.03.60 Email: info@gdptransport.be • Url: www.gdptransport.be Personeelsbest.: 62 • Park mot.: 55 • V nr.: 21161 (53)

Toegevoegde waarde: 3 005 Resultaat: 170 Eigen middele: 3 328

Toegevoegde waarde: 3 182 Resultaat: 44 Eigen middele: 1 728

Toegevoegde waarde: 2 427 Resultaat: 20 Eigen middele: 566

Toegevoegde waarde: 3 399 Resultaat: 21 Eigen middele: 855

Cash flow: 1 048 Solvabiliteit: 38,77

144 GEERTRANS NV

Cash flow: 681 Solvabiliteit: 27,39

14 GEFCO BENELUX NV

Geerstraat 32 • 3941 Eksel Tel.: +32/(0)11/73.40.44 • Fax: +32/(0)11/73.26.34 Email: info@geertrans.essers.com • Url: www.geertrans.be Personeelsbest.: 65 • Park mot.: 47 • Park getr.: 240 • V nr.: 51537 (52)

Rue du Parc Industriel 27 • 7822 Ghislenghien Tel.: +32/(0)68/25.02.50 • Fax: +32/(0)68/55.15.76 Email: antwerpen@gefco.be • Url: www.gefco.be Personeelsbest.: 287 • Park mot.: 30 • Park getr.: 4 • V nr.: 63248 (22)

Toegevoegde waarde: 3 790 Resultaat: 121 Eigen middele: 1 303

Toegevoegde waarde: 19 221 Resultaat: -526 Eigen middele: 22 369

Omzet: 13 190 Cash flow: 734 Solvabiliteit: 30,51

294 GETAX NV

Omzet: 83 346 Cash flow: 1 277 Solvabiliteit: 47,30

236 GHEERAERT BRUGGE NV

Essenschotstraat 6033 • 3980 Tessenderlo Tel.: +32/(0)13/670460 • Fax: +32/(0)13/670461 Email: info@getax.be • Url: www.getax.be Personeelsbest.: 41 • V nr.: 50884

Autobaan 10 • 8210 Loppem Tel.: +32/(0)50/83.38.00 • Fax: +32/(0)50/82.20.85 Email: transport@gheeraert.be • Url: www.gheeraert.be Personeelsbest.: 44 • Park mot.: 36 • Park getr.: 120 • V nr.: 21706 (34)

Toegevoegde waarde: 2 154 Resultaat: 186 Eigen middele: 1 905

Toegevoegde waarde: 2 609 Resultaat: -249 Eigen middele: 2 011

Cash flow: 644 Solvabiliteit: 50,31

171 GILLEMAN LOGISTICS NV

Omzet: 8 625 Cash flow: 430 Solvabiliteit: 40,35

Cash flow: 302 Solvabiliteit: 25,35

125 GELADE ERIC TRANSPORT NV Kolmenstraat 149 • 3512 Stevoort Tel.: +32/(0)11/31.20.56 • Fax: +32/(0)11/31.68.11 Email: transport.gelade@skynet.be Personeelsbest.: 86 • V nr.: 51279 (0) Nota: Cijfers 2008 Toegevoegde waarde: 4 365 Resultaat: 146 Eigen middele: 2 060

Omzet: 9 670 Cash flow: 1 408 Solvabiliteit: 23,97

206 GHEERAERT GARAGE TRANSPORT NV

Autobaan 10 • 8210 Loppem Tel.: +32/(0)50/83.38.00 • Fax: +32/(0)50/82.20.85 Email: transport@gheeraert.be • Url: www.gheeraert.be Personeelsbest.: 46 • Park mot.: 35 • V nr.: 21510 (31) Toegevoegde waarde: 2 826 Resultaat: 191 Eigen middele: 2 212

Omzet: 5 236 Cash flow: 766 Solvabiliteit: 71,35

Cash flow: 580 Solvabiliteit: 28,15

201 GENKER TRANSPORT NV

Centrum Zuid 1410 • 3530 Houthalen Tel.: +32/(0)11/52.07.80 • Fax: +32/(0)11/52.07.92 Url: www.tdlgroup.be Personeelsbest.: 49 • V nr.: 51052 (39) Toegevoegde waarde: 2 889 Resultaat: Eigen middele: 547

Cash flow: 837 Solvabiliteit: 19,00

232 GHEYS TRANSPORT NV

Kapellestraat 41 • 2400 Mol Tel.: +32/(0)14/81.21.21 • Fax: +32/(0)14/81.66.55 Email: info@gheys.com • Url: www.gheys.com Personeelsbest.: 37 • Park mot.: 249 • Park getr.: 185 • V nr.: 40208 (0) Toegevoegde waarde: 2 632 Resultaat: 50 Eigen middele: 4 280

Omzet: 18 529 Cash flow: 642 Solvabiliteit: 26,81

Rue Grande Couture 13 • 7501 Doornik Tel.: +32/(0)69/253320 • Fax: +32/(0)69/553835 Email: info@gillemanlogistics.com • Url: www.gillemanlogistics.com Personeelsbest.: 52 • V nr.: 64479 (10)

189 GILLEMOT TRANSPORT NV

Mechelsesteenweg 4 • 1910 Kampenhout Tel.: +32/(0)16/66.47.00 • Fax: +32/(0)16/66.48.10 Email: info@gillemot.com • Url: www.gillemot.com Personeelsbest.: 136 • Park mot.: 20 • Park getr.: 80 • V nr.: 12297 (20)

87 GINIS VERVOER NV

Wingepark 2 • 3110 Rotselaar Tel.: +32/(0)16/47.91.50 • Fax: +32/(0)16/47.91.69 Email: info@transportginis.com • Url: www.transportginis.com Personeelsbest.: 131 • Park mot.: 85 • Park getr.: 64 • V nr.: 15497 (75)

Noordkaai 14 • 8870 Izegem Tel.: +32/(0)51/31.82.82 • Fax: +32/(0)51/31.83.00 Url: www.giraudinternational.com Personeelsbest.: 62 • Park mot.: 155 • Park getr.: 190 • V nr.: 23076 (35)

Toegevoegde waarde: 3 235 Resultaat: -160 Eigen middele: 2 508

Toegevoegde waarde: 3 032 Resultaat: -3 371 Eigen middele: 1 357

Toegevoegde waarde: 5 240 Resultaat: -485 Eigen middele: -395

Toegevoegde waarde: 1 679 Resultaat: -1 519 Eigen middele: -3 751

Omzet: 20 847 Cash flow: 263 Solvabiliteit: 12,35

83 GLASS PARTNERS TRANSPORT NV

Omzet: 21 912 Cash flow: -3 260 Solvabiliteit: 13,71

142 GOBERT & FILS NV

Z.I. Mornimont 34 • 5190 Jemeppe-sur-Sambre Tel.: +32/(0)71/750313 • Fax: +32/(0)71/750303 Email: info@glasspartners.com • Url: www.glasspartners.com Personeelsbest.: 78 • Park mot.: 80 • Park getr.: 131 • V nr.: 70861 (27)

Rue de la Roche 24 • 7061 Soignies Tel.: +32/(0)65/72.82.95 • Fax: +32/(0)65/72.39.14 Email: info@gobertgroupe.com • Url: www.gobertgroupe.com Personeelsbest.: 44 • Park mot.: 50 • V nr.: 62092 (43)

Toegevoegde waarde: 5 357 Resultaat: -36 Eigen middele: 2 313

Toegevoegde waarde: 3 864 Resultaat: 146 Eigen middele: 2 313

Omzet: 18 343 Cash flow: 1 555 Solvabiliteit: 20,13

Omzet: 13 109 Cash flow: 1 496 Solvabiliteit: 28,98

Omzet: 10 773 Cash flow: -81 Solvabiliteit: -6,65

141 GOBO INTERNATIONAL NV

Tongersesteenweg 53 • 3620 Lanaken Tel.: +32/(0)89/71.00.11 • Fax: +32/(0)89/72.19.66 Email: info@gobointernational.be • Url: www.gobo.eu Personeelsbest.: 82 • Park mot.: 64 • Park getr.: 150 • Wissellaadbakken: 0 • V nr.: 50123 (0) Toegevoegde waarde: 3 902 Resultaat: -1 280 Eigen middele: 4 821

Omzet: 10 354 Cash flow: 119 Solvabiliteit: 56,11

377 GIRAUD BELGIE BVBA

Omzet: 10 106 Cash flow: -1 449 Solvabiliteit: -99,24

354 GOMMEREN FRANS VERVOER BVBA

Antwerpsebaan 42 • 2040 Antwerpen Tel.: +32/(0)3/677.22.88 • Fax: +32/(0)3/677.23.88 Email: vervoer@gommeren.be Personeelsbest.: 27 • Park mot.: 23 • Park getr.: 55 • V nr.: 41615 (17) Toegevoegde waarde: 1 797 Resultaat: 103 Eigen middele: 2 355

Omzet: 3 801 Cash flow: 511 Solvabiliteit: 81,01

Truck&Business 223 - 35


T&B223_195_fiches nl_flash.qxd:T&B223_32-45_nl

27/12/10

11:33

Page 36

STEEKKAARTEN 33 GONDRAND S.F.T. NV

Van Kerckhovenstraat 117 - • 2880 Bornem Tel.: +32/(0)3/890.32.11 • Fax: +32/(0)3/890.32.18 Email: info@gondrand.be • Url: www.gondrand.be Personeelsbest.: 174 • Park mot.: 25 • Park getr.: 2 • V nr.: 10531 (5) Nota: Cijfers 2008 Toegevoegde waarde: 10 425 Resultaat: 220 Eigen middele: 3

Omzet: 15 152 Cash flow: 708 Solvabiliteit: ,02

399 GTTRANS NV

Vilvoordselaan 162-172 • 1000 Brussel Tel.: +32/(0)2/2636160 • Fax: +32/(0)2/2636169 Email: info@gtt-logistics.com • Url: www.gtt-logistics.com Personeelsbest.: 28 • V nr.: 18091 (6) Toegevoegde waarde: 1 611 Resultaat: 225 Eigen middele: 538

Omzet: 3 824 Cash flow: 271 Solvabiliteit: 43,76

90 HECK JEAN TRANSPORTS NV

Siebeponisweg 9 • 4700 Eupen Tel.: +32/(0)87/89.99.11 • Fax: +32/(0)87/89.99.38 Email: info@jeanheck.be • Url: www.jeanheck.be Personeelsbest.: 109 • Park mot.: 50 • Park getr.: 5 • Wissellaadbakken: 20 • V nr.: 90721 (18) Toegevoegde waarde: 5 149 Resultaat: -153 Eigen middele: 2 332

Omzet: 11 333 Cash flow: 762 Solvabiliteit: 28,55

247 HEZOTRA NV

233 GREG TRANSPORTS NV

198 GROENINGHE NV

336 GTT TRANSPORT NV

Parc Industriel d’Ivoz-Ramet • 4400 Flemalle Tel.: +32/(0)4/330.33.33 • Fax: +32/(0)4/330.33.34 Email: info@frisaye.be • Url: www.greg-transports.be Personeelsbest.: 38 • V nr.: 93356 (22)

Groeningenlei 29-31 • 2550 Kontich Tel.: +32/(0)3/457.69.39 • Fax: +32/(0)3/457.89.31 Email: info@transport-groeninghe.be • Url: www.transport-groeninghe.be Personeelsbest.: 71 • Park mot.: 54 • Park getr.: 130 • V nr.: 42070 (43)

Quai d’AA 8 • 1070 Brussel Tel.: +32/(0)2/569.05.20 • Fax: +32/(0)2/569.78.81 Email: gtt.transport@skynet.be • Url: www.gtt.be Personeelsbest.: 39 • Park mot.: 62 • Park getr.: 8 • V nr.: 10612 (40)

Toegevoegde waarde: 2 625 Resultaat: 306 Eigen middele: 1 532

Toegevoegde waarde: 2 930 Resultaat: -86 Eigen middele: 3 600

Toegevoegde waarde: 1 918 Resultaat: 52 Eigen middele: 1 034

Omzet: 5 070 Cash flow: 818 Solvabiliteit: 43,49

18 HALLENS NV

Kennedy Industriepark - John Kennedylaan Haven 3800 A • 9042 Desteldonk Tel.: +32/(0)9/255.94.94 • Fax: +32/(0)9/251.60.72 Email: info@hallens.be • Url: www.hallens.be Personeelsbest.: 176 • Park mot.: 119 • Park getr.: 895 • V nr.: 32242 (99) Toegevoegde waarde: 15 647 Resultaat: 2 301 Eigen middele: 12 701

Omzet: 48 494 Cash flow: 5 183 Solvabiliteit: 50,34

250 HERMOS BVBA

Muggenbergstraat 4 • 3590 Diepenbeek Tel.: +32/(0)11/35.19.25 • Fax: +32/(0)11/35.19.26 Email: info@hermos.be • Url: www.hermos.be Personeelsbest.: 37 • V nr.: 51098 Toegevoegde waarde: 2 466 Resultaat: 63 Eigen middele: 792

Omzet: 4 016 Cash flow: 700 Solvabiliteit: 35,37

47 HN AUTOTRANSPORT NV

Omzet: 8 741 Cash flow: 300 Solvabiliteit: 84,78

99 HAMANN INTERNATIONAL LOGISTICS NV

Vantegemstraat 3 • 9230 Wetteren Tel.: +32/(0)9/3337777 • Fax: +32/(0)9/3838326 Email: info@hamann.be • Url: www.hamann.be Personeelsbest.: 71 • V nr.: 34420 Toegevoegde waarde: 4 781 Resultaat: 509 Eigen middele: 3 037

Omzet: 32 529 Cash flow: 950 Solvabiliteit: 19,69

85 HERTSENS TRANSPORT NV

Heirbaan 9 • 9150 Kruibeke Tel.: +32/(0)3/250.12.20 • Fax: +32/(0)3/250.12.24 Email: info@hertsens.eu • Url: www.hertsens.eu Personeelsbest.: 81 • Park mot.: 90 • Park getr.: 148 • Wissellaadbakken: 175 • V nr.: 32629 (83) Toegevoegde waarde: 5 287 Resultaat: 506 Eigen middele: 9 687

Omzet: 10 549 Cash flow: 2 164 Solvabiliteit: 85,64

270 HN TRANSPORT & DISTRIBUTION NV

Omzet: 4 148 Cash flow: 262 Solvabiliteit: 57,61

351 HANS SPRIET TRANSPORT BVBA

Tieltstraat 118 • 8740 Pittem Tel.: +32/(0)50/551194 • Fax: +32/(0)50/546403 Email: info@transportspriet.be Personeelsbest.: 28 • V nr.: 21749 Toegevoegde waarde: 1 822 Resultaat: 76 Eigen middele: 1 360

Cash flow: 458 Solvabiliteit: 55,10

185 HERVE TRANSPORT NV

Waalstraat 290 • 9870 Zulte Tel.: +32/(0)9/388.77.01 • Fax: +32/(0)9/388.63.05 Email: info@transportherve.be • Url: www.transportherve.be Personeelsbest.: 46 • Park mot.: 31 • Park getr.: 43 • V nr.: 32255 (35) Toegevoegde waarde: 3 067 Resultaat: 121 Eigen middele: 1 432

Omzet: 5 813 Cash flow: 899 Solvabiliteit: 42,22

314 HOEBEN NV

Witte Gracht 55 • 2222 Heist-op-den-Berg Tel.: +32/(0)15/223323 • Fax: +32/(0)15/222016 Url: www.tr-hendrickx.be Personeelsbest.: 46 • V nr.: 43264 (0)

Prinsenweg 2 - Industriepark Overhaem • 3700 Tongeren Tel.: +32/(0)12/39.07.00 • Fax: +32/(0)12/23.09.21 Url: www.hoedlmayr.com Personeelsbest.: 158 • Park mot.: 70 • V nr.: 51140 (58)

Vitshoekstraat 3 • 2070 Zwijndrecht Tel.: +32/(0)3/250.45.00 • Fax: +32/(0)3/250.45.50 Email: info@hnt.be • Url: www.transalliance.fr Personeelsbest.: 71 • Park mot.: 48 • Park getr.: 350 • V nr.: 40320 (42)

Bosstraat 175 • 3930 Hamont-Achel Tel.: +32/(0)11/44.05.44 • Fax: +32/(0)11/44.15.46 Email: will@hoeben.be • Url: www.hoeben.be Personeelsbest.: 33 • Park mot.: 18 • Park getr.: 25 • V nr.: 50202 (22)

Toegevoegde waarde: 2 478 Resultaat: 14 Eigen middele: 304

Toegevoegde waarde: 8 099 Resultaat: 284 Eigen middele: 6 161

Toegevoegde waarde: 2 297 Resultaat: -1 529 Eigen middele: 722

Toegevoegde waarde: 2 025 Resultaat: 9 Eigen middele: 839

Cash flow: 26 Solvabiliteit: 28,48

56 HOSLET ETABLISSEMENTS NV

Omzet: 25 159 Cash flow: 731 Solvabiliteit: 65,45

297 HOUTNATIE CUBA NV

Omzet: 20 082 Cash flow: -1 504 Solvabiliteit: 13,83

380 HOYER BELGIUM NV

Chaussée de Huy 191 • 1325 Chaumont-Gistoux Tel.: +32/(0)10/68.80.57 • Fax: +32/(0)10/68.02.35 Email: info@hoslet.be • Url: www.hoslet.be Personeelsbest.: 82 • Park mot.: 70 • V nr.: 14531 (45)

Abtsdreef 145 • 2940 Stabroek Tel.: +32/(0)3/561.01.98 • Fax: +32/(0)3/568.01.08 Email: info@cubanatie.be Personeelsbest.: 19 • V nr.: 40039 (22)

Transcontinentaalweg 12 • 2030 Antwerpen Tel.: +32/(0)3/540.52.00 • Fax: +32/(0)3/541.26.10 Email: info.belgium@hoyer-group.com • Url: www.hoyer-group.com Personeelsbest.: 22 • Park mot.: 3 • Park getr.: 2000 • V nr.: 41974 (9)

Toegevoegde waarde: 7 401 Resultaat: 1 645 Eigen middele: 2 196

Toegevoegde waarde: 2 134 Resultaat: 349 Eigen middele: 2 067

Toegevoegde waarde: 1 669 Resultaat: -1 334 Eigen middele: 2 341

Omzet: 13 097 Cash flow: 3 088 Solvabiliteit: 6,30

245 INT. VERVOER PUT-HENDRICKX VERVOER BVBA

Pompoenstraat 17 • 2222 Wiekevorst Tel.: +32/(0)15/22.33.23 • Fax: +32/(0)15/22.20.16 Email: tr-hendrickx@skynet.be • Url: www.tr-hendrickx.be Personeelsbest.: 44 • Park mot.: 134 • Park getr.: 380 • V nr.: 40670 (0) Toegevoegde waarde: 2 491 Resultaat: 11 Eigen middele: 932

Omzet: 4 167 Cash flow: 58 Solvabiliteit: 53,09

273 IVENS TRANSPORT EN KRAANBEDRIJF NV

Omzet: 5 110 Cash flow: 813 Solvabiliteit: 52,83

243 ISOCOM TRANSPORT NV

Assesteenweg 47-49 • 1740 Ternat Tel.: +32/(0)2/582.80.00 • Fax: +32/(0)2/582.79.79 Email: isocom.transport@isocom.be Personeelsbest.: 43 • Park mot.: 45 • V nr.: 16581 (38) Toegevoegde waarde: 2 498 Resultaat: 42 Eigen middele: 1 388

Cash flow: 505 Solvabiliteit: 54,89

249 JAN DE RIJK LOGISTICS BELGIUM NV

Wilmingtonstraat 5 • 2030 Antwerpen Tel.: +32/(0)3/5610390 • Fax: +32/(0)3/5610395 Email: transport@ivens-cb.be - • Url: www.ivens-cb.be Personeelsbest.: 25 • V nr.: 43388

Brucargo 706 K 7511 • 1931 Zaventem Tel.: +32/(0)2/753.47.25 • Fax: +32/(0)2/751.63.21 Email: brussel@janderijk.com • Url: www.janderijk.com Personeelsbest.: 43 • V nr.: 16262 (14)

Toegevoegde waarde: 2 267 Resultaat: -508 Eigen middele: -733

Toegevoegde waarde: 2 471 Resultaat: 268 Eigen middele: 1 298

Cash flow: 803 Solvabiliteit: -22,34

330 JEKATRANS NV

Omzet: 4 369 Cash flow: 434 Solvabiliteit: 68,46

387 JENNESCO NV

Boulevard de l’Humaniteitslaan 243 • 1620 Drogenbos Tel.: +32/(0)2/331.46.95 • Fax: +32/(0)2/331.33.05 Email: info@jekatrans.be Personeelsbest.: 37 • Park mot.: 45 • Park getr.: 7 • V nr.: 17125 (28)

Rue de la Poste 45 • 4850 Plombières Tel.: +32/(0)87/78.97.89 • Fax: +32/(0)87/78.63.79 Email: patrick.jennes@jennesco.be • Url: www.jennesco.be Personeelsbest.: 46 • Park mot.: 15 • Park getr.: 8 • V nr.: 92285 (39)

Toegevoegde waarde: 1 952 Resultaat: 247 Eigen middele: 441

Toegevoegde waarde: 1 647 Resultaat: -179 Eigen middele: 803

Omzet: 3 437 Cash flow: 478 Solvabiliteit: 34,21

274 JOOSEN TRANSPORT NV

Cash flow: -21 Solvabiliteit: 39,18

177 JOPART BVBA

Omzet: 941 Cash flow: -748 Solvabiliteit: 36,22

88 ISOTOPES SERVICES INTERNATIONAL NV

Maanstraat 17-19 • 2800 Mechelen Tel.: +32/(0)15/56.90.60 • Fax: +32/(0)15/56.90.80 Email: info@isotopes.be • Url: www.isotopes.be Personeelsbest.: 84 • Park mot.: 5 • Park getr.: 1 • V nr.: 16520 (31) Toegevoegde waarde: 5 227 Resultaat: 181 Eigen middele: 800

Omzet: 9 512 Cash flow: 559 Solvabiliteit: 29,64

396 JAN DE RIJK RETAIL BELGIUM NV

Brucargo 706 K 7511 • 1931 Zaventem Tel.: +32/(0)2/753.47.25 • Fax: +32/(0)2/751.63.21 Email: brussel@janderijk.com • Url: www.janderijk.com Personeelsbest.: 17 • V nr.: 18655 Toegevoegde waarde: 1 625 Resultaat: 553 Eigen middele: 3 819

Omzet: 2 643 Cash flow: 784 Solvabiliteit: 83,90

203 JF TRANS NV

Rederskaai 17 B3 • 1000 Brussel Tel.: +32/(0)2/5820469 • Fax: +32/(0)2/5826605 Personeelsbest.: 42 • V nr.: 17330 (48) Toegevoegde waarde: 2 867 Resultaat: 101 Eigen middele: 488

Cash flow: 975 Solvabiliteit: 16,64

158 JOST & CIE NV

Cash flow: 366 Solvabiliteit: 37,82

382 INATRA BVBA

Transportlaan 5 • 3600 Genk Tel.: +32/(0)89/574540 • Fax: +32/(0)89/574545 Personeelsbest.: 34 • V nr.: 50628 Toegevoegde waarde: 1 663 Resultaat: 158 Eigen middele: 995

Cash flow: 343 Solvabiliteit: 67,56

204 ITTERBEEK NV

Assesteenweg 244 • 1742 Ternat Tel.: +32/(0)2/582.04.69 • Fax: +32/(0)2/582.66.05 Email: itterbeek@skynet.be Personeelsbest.: 43 • Park mot.: 54 • Park getr.: 50 • V nr.: 12029 (48) Toegevoegde waarde: 2 860 Resultaat: 362 Eigen middele: 2 160

Omzet: 15 043 Cash flow: 1 145 Solvabiliteit: 33,49

59 JANSSEN EXPEDITIE & TRANSPORT (JET) NV

Nijverheidslaan 1515 • 3660 Opglabbeek Tel.: +32/(0)89/81.05.00 • Fax: +32/(0)89/81.05.19 Email: info@jetlogistics.eu • Url: www.jetlogistics.eu Personeelsbest.: 79 • Park mot.: 115 • Park getr.: 6 • V nr.: 50646 (35) Toegevoegde waarde: 7 306 Resultaat: -346 Eigen middele: 3 541

Omzet: 31 431 Cash flow: 927 Solvabiliteit: 23,83

293 JOMA BVBA

Atealaan 32 • 2270 Herenthout Tel.: +32/(0)14/283828 • Fax: +32/(0)14/283821 Email: info@vandepoel.com • Url: www.vandepoel.com Personeelsbest.: 51 • V nr.: 41556 Toegevoegde waarde: 2 155 Resultaat: -725 Eigen middele: -2 169

Cash flow: -404 Solvabiliteit: ,00

173 JT TRANSPORT BVBA

Heihoefke 3 • 2960 Brecht Tel.: +32/(0)3/313.85.58 • Fax: +32/(0)3/313.61.86 Email: adm@transportjoosen.be • Url: www.transportjoosen.be Personeelsbest.: 41 • V nr.: 43370 (45)

Chaussée de Solvay 53 • 6061 Montignies-sur-Sambre Tel.: +32/(0)71/412995 • Fax: +32/(0)71/414944 Email: info@jopart.be • Url: www.jopart.be Personeelsbest.: 61 • V nr.: 63511 (52)

Route de Maastricht 79 • 4651 Battice Tel.: +32/(0)80/67.03.00 • Fax: +32/(0)80/67.03.01 Email: office@transjost.com • Url: www.jostgroup.com Personeelsbest.: 73 • Park mot.: 31 • Park getr.: 81 • V nr.: 92656 (0)

Goormansdijk 68 • 2480 Dessel Tel.: +32/(0)14/389570 • Fax: +32/(14/389 576 Email: info@tielen-group.be • Url: www.tielen-group.be Personeelsbest.: 54 • V nr.: 43668

Toegevoegde waarde: 2 254 Resultaat: -747 Eigen middele: -61

Toegevoegde waarde: 3 137 Resultaat: -336 Eigen middele: 348

Toegevoegde waarde: 3 663 Resultaat: 154 Eigen middele: 24 368

Toegevoegde waarde: 3 185 Resultaat: 36 Eigen middele: 445

Cash flow: 66 Solvabiliteit: -2,03

27 KATOEN NATIE NV

Cash flow: 497 Solvabiliteit: 7,52

272 KATOEN NATIE KEMPEN NV

Van Aerdtstraat 33 • 2060 Antwerpen Tel.: +32/(0)3/221.68.11 • Fax: +32/(0)3/221.68.10 Email: info@katoennatie.com • Url: www.katoennatie.com Personeelsbest.: 40 • V nr.: 40484

Kanaalweg 17 • 2430 Laakdal Tel.: +32/(0)14/86.18.30 • Fax: +32/(0)14/86.18.36 Email: jan.leys@katoennatie.com • Url: www.katoennatie.com Personeelsbest.: 43 • V nr.: 41641 (0)

Toegevoegde waarde: 12 079 Resultaat: -970 Eigen middele: 8 647

Toegevoegde waarde: 2 276 Resultaat: -219 Eigen middele: 552

36 - Truck&Business 223

Omzet: 20 272 Cash flow: 3 493 Solvabiliteit: 1,33

Omzet: 11 821 Cash flow: 210 Solvabiliteit: 20,12

Omzet: 33 670 Cash flow: 1 440 Solvabiliteit: 55,19

111 KDL TRANS NV

Erasmuslaan, 10 • 1804 Cargovil Tel.: +32/(0)2/752.92.77 • Fax: +32/(0)2/759.80.27 Email: trucking@kdltrans.be • Url: www.kdltrans.be Personeelsbest.: 87 • Park mot.: 75 • Park getr.: 10 • Wissellaadbakken: 2 • V nr.: 16653 (41) Toegevoegde waarde: 4 599 Resultaat: -428 Eigen middele: -189

Omzet: 10 407 Cash flow: 199 Solvabiliteit: -3,80

Cash flow: 409 Solvabiliteit: 19,15

126 KINTRANS BVBA

Hulsdonk 33 • 9042 Desteldonk Tel.: +32/(0)9/353.91.91 • Fax: +32/(0)9/355.29.26 Email: admin@kintrans.be • Url: www.kintrans.be Personeelsbest.: 46 • V nr.: 31934 (42) Toegevoegde waarde: 4 325 Resultaat: 278 Eigen middele: 3 909

Cash flow: 1 640 Solvabiliteit: 51,86


T&B223_195_fiches nl_flash.qxd:T&B223_32-45_nl

27/12/10

11:33

Page 37

ANDERE INLICHTINGEN OP WWW.TRUCK-BUSINESS.COM 211 KROON SERVICE LOGISTICS NV

Noorderlaan 123 • 2030 Antwerpen Tel.: +32/(0)3/646.83.83 • Fax: +32/(0)3/646.42.68 Email: info@kroontax.be • Url: www.ksl.be Personeelsbest.: 61 • Park mot.: 70 • Park getr.: 160 • V nr.: 41486 (36) Toegevoegde waarde: 2 773 Resultaat: -368 Eigen middele: -582

Omzet: 8 451 Cash flow: 189 Solvabiliteit: -18,01

181 LALEMANT TRUCKING NV

113 KTO CVA

Noordkaai 10/1 • 8870 Izegem Tel.: +32/(0)51/33.51.70 • Fax: +32/(0)51/33.51.80 Email: info@kto.be • Url: www.kto.be Personeelsbest.: 61 • Park mot.: 60 • Park getr.: 60 • Wissellaadbakken: 10 • V nr.: 21336 (35) Toegevoegde waarde: 4 583 Resultaat: 369 Eigen middele: 6 117

Omzet: 17 598 Cash flow: 1 333 Solvabiliteit: 65,56

94 LANNUTTI NV

359 KTO LOGISTICS NV

266 L’ECLUSE TRANSPORT NV

Noordkai 10 (bus 1) • 8870 Izegem Tel.: +32/(0)51/33.51.70 • Fax: +32/(0)51/33.51.80 Email: info@kto.be • Url: www.kto.be Personeelsbest.: 41 • V nr.: 23941 (0)

Noorwegenstraat 16 • 9940 Evergem Tel.: +32/(0)9/3450024 • Fax: +32/(0)9/3454141 Email: leclusenv@skynet.be • Url: www.leclusenv.be Personeelsbest.: 25 • V nr.: 31394

Toegevoegde waarde: 1 785 Resultaat: 84 Eigen middele: 418

Toegevoegde waarde: 2 346 Resultaat: 49 Eigen middele: 836

Omzet: 2 497 Cash flow: 226 Solvabiliteit: 51,26

157 LAURENT TRANSPORT BVBA

Cash flow: 932 Solvabiliteit: 18,15

169 LC FORWARDING NV

Doornzelestraat 71 • 9000 Gent Tel.: +32/(0)9/235.56.90 • Fax: +32/(0)9/233.33.21 Email: info@lalemant-trucking.com • Url: www.lalemant.com Personeelsbest.: 31 • Park mot.: 25 • Park getr.: 300 • V nr.: 32213 (8)

Rue Jules Destrée 82 • 5060 Sambreville Tel.: +32/(0)71/43.26.09 • Fax: +32/(0)71/47.17.55 Email: info@lannutti.com • Url: www.lannutti.com Personeelsbest.: 24 • Park mot.: 143 • Park getr.: 70 • V nr.: 70950 (1)

D’Helst 6A • 9280 Lebbeke Tel.: +32/(0)52/219999 • Fax: +32/(0)52/200501 Email: transport.laurent@skynet.be • Url: www.transport-laurent.be Personeelsbest.: 51 • V nr.: 30091

Lippenslaan 214/7 • 8300 Knokke Tel.: +32/(0)50/54.57.95 • Fax: +32/(0)50/54.74.26 Email: lcf@lc-forwarding.be • Url: www.lc-forwarding.be Personeelsbest.: 82 • Park mot.: 80 • V nr.: 23532 (67)

Toegevoegde waarde: 3 092 Resultaat: 322 Eigen middele: 4 650

Toegevoegde waarde: 5 063 Resultaat: 402 Eigen middele: 5 053

Toegevoegde waarde: 3 667 Resultaat: 277 Eigen middele: 516

Toegevoegde waarde: 3 267 Resultaat: -741 Eigen middele: 704

Omzet: 20 379 Cash flow: 858 Solvabiliteit: 78,49

140 LECOMTE VE TRANSPORTS NV

Omzet: 8 815 Cash flow: 1 793 Solvabiliteit: 28,16

319 LEVENSTOND NV

Schoorstraat 40 • 2220 Heist-op-den-Berg Tel.: +32/(0)15/25.71.87 • Fax: +32/(0)15/25.07.60 Url: www.vanegdom.be Personeelsbest.: 9 • V nr.: 43611 (36)

Allewijstraat 1 • 3770 Riemst Tel.: +32/(0)12/45.46.60 • Fax: +32/(0)12/45.56.25 Email: info@levenstond.be • Url: www.levenstond.be Personeelsbest.: 35 • Park mot.: 54 • Park getr.: 56 • V nr.: 50463 (30)

Toegevoegde waarde: 3 910 Resultaat: 2 131 Eigen middele: 24 456

Toegevoegde waarde: 2 012 Resultaat: 78 Eigen middele: 644

Omzet: 6 974 Cash flow: 2 150 Solvabiliteit: 79,09

283 LOUIS TRANSPORT NV

Omzet: 5 942 Cash flow: 640 Solvabiliteit: 22,83

110 LUX TRANSPORT NV

Omzet: 6 745 Cash flow: 962 Solvabiliteit: 11,43

291 LOKERE ALG. VERVOERONDERNEMING NV

Driewegenstraat 8 • 8830 Hooglede Tel.: +32/(0)50/55.69.35 • Fax: +32/(0)50/55.69.33 Email: info@flandersroad.com • Url: www.flandersroad.com Personeelsbest.: 35 • Park mot.: 30 • Park getr.: 160 • V nr.: 20360 (22) Toegevoegde waarde: 2 157 Resultaat: Eigen middele: 976

Cash flow: 482 Solvabiliteit: 16,65

383 LUYPAERT VERVOER NV

Omzet: 6 019 Cash flow: 216 Solvabiliteit: 16,49

375 LOKERE TRANSPORT NV

Stoomtuigstraat 11 • 8830 Gits Tel.: +32/(0)51/251952 • Fax: +32/(0)51/240950 Email: transport.lokere@skynet.be • Url: www.transportlokere.be Personeelsbest.: 28 • V nr.: 23049 Toegevoegde waarde: 1 691 Resultaat: 42 Eigen middele: 1 159

Cash flow: 409 Solvabiliteit: 57,87

164 LVT NV

Europark 2010 • 3530 Houthalen Tel.: +32/(0)11/52.42.58 • Fax: +32/(0)11/52.53.22 Email: info@transport-louis.be • Url: www.transport-louis.be Personeelsbest.: 54 • Park mot.: 48 • Park getr.: 40 • V nr.: 50532 (40)

St Truidersteenweg 305 • 3840 Borgloon Tel.: +32/(0)12/74.14.14 • Fax: +32/(0)12/74.53.90 Email: info@transport-lux.be • Url: www.transport-lux.be Personeelsbest.: 68 • Park mot.: 41 • Park getr.: 51 • V nr.: 50162 (57)

Vremdesesteenweg 196 • 2530 Boechout Tel.: +32/(0)3/4558492 - • Fax: +32/(0)3/4540340 Email: vervoer.luypaert@skynet.be • Url: www.vervoer-luypaert.be Personeelsbest.: 26 • V nr.: 42526

D’Herbouvillekaai 6 • 2020 Antwerpen Tel.: +32/(0)3/216.02.02 • Fax: +32/(0)3/248.11.95 Email: chris.danijs-lvt@gcatrans.com Personeelsbest.: 65 • Park mot.: 53 • Park getr.: 71 • V nr.: 40798 (42)

Toegevoegde waarde: 2 193 Resultaat: -52 Eigen middele: 610

Toegevoegde waarde: 4 607 Resultaat: 166 Eigen middele: 2 982

Toegevoegde waarde: 1 660 Resultaat: 82 Eigen middele: 640

Toegevoegde waarde: 3 467 Resultaat: -3 Eigen middele: 1 124

Omzet: 5 234 Cash flow: 177 Solvabiliteit: 23,93

167 MACHARIS TRANSPORTBEDRIJF NV

Omzet: 11 967 Cash flow: 1 143 Solvabiliteit: 59,73

246 MACOTRUCK NV

Baasrodestraat 112 • 9200 Dendermonde Tel.: +32/(0)52/21.17.49 • Fax: +32/(0)52/22.05.81 Email: info@transport-macharis.be • Url: www.transport-macharis.be Personeelsbest.: 48 • Park mot.: 41 • Park getr.: 75 • V nr.: 30130 (42)

Koggestraat 21 • 8380 Zeebrugge Tel.: +32/(0)50/59.05.40 • Fax: +32/(0)50/59.86.19 Email: macotruck.be@sdsbo.com • Url: www.macotruck.com Personeelsbest.: 39 • Park mot.: 34 • Park getr.: 44 • V nr.: 23093 (32)

Toegevoegde waarde: 3 329 Resultaat: 154 Eigen middele: 2 422

Toegevoegde waarde: 2 489 Resultaat: 142 Eigen middele: 1 247

Omzet: 7 259 Cash flow: 767 Solvabiliteit: 68,89

221 MAES TRANSPORT NV

Omzet: 4 059 Cash flow: 656 Solvabiliteit: 61,13

Cash flow: 448 Solvabiliteit: 39,84

73 MAENHOUT LOGISTICS NV

Omzet: 6 878 Cash flow: 512 Solvabiliteit: 24,58

40 MAENHOUT TRANSPORT NV

Zandvoordestraat 405 • 8400 Oostende Tel.: +32/(0)59/56.55.54 • Fax: +32/(0)59/56.55.74 Email: info@maenhout.be • Url: www.maenhout.be Personeelsbest.: 100 • V nr.: 23946

Zandvoordestraat 362 • 8400 Oostende Tel.: +32/(0)59/56.55.54 • Fax: +32/(0)59/56.55.74 Email: sales@maenhout.be • Url: www.maenhout.be Personeelsbest.: 97 • Park mot.: 100 • Park getr.: 235 • V nr.: 20004 (3)

Toegevoegde waarde: 6 038 Resultaat: 824 Eigen middele: 2 363

Toegevoegde waarde: 8 968 Resultaat: 1 530 Eigen middele: 16 923

Omzet: 10 679 Cash flow: 1 332 Solvabiliteit: 47,72

Omzet: 42 905 Cash flow: 3 834 Solvabiliteit: 60,00

Molenstraat 14 a • 8600 Diksmuide Tel.: +32/(0)51/555289 • Fax: +32/(0)51/555389 Email: info@transportmaes.be • Url: www.transportmaes.eu Personeelsbest.: 42 • Park mot.: 18 • Park getr.: 20 • V nr.: 20051

130 MAES TRANSPORT NV

Poelstraat 77 • 9820 Merelbeke Tel.: +32/(0)52/22.25.60 • Fax: +32/(0)52/22.60.57 Email: info@maestransport.be • Url: www.maestransport.be Personeelsbest.: 42 • Park mot.: 45 • Park getr.: 450 • V nr.: 30424 (37)

128 MAGETRA NV

Avenue de l’Indépendance 61c • 4020 Luik Tel.: +32/(0)4/345.68.00 • Fax: +32/(0)4/345.69.75 Email: mg@magetra.com • Url: www.magetra.com Personeelsbest.: 40 • Park getr.: 55 • V nr.: 94385 (3)

Bijkhoevelaan 18 • 2110 Wijnegem Tel.: +32/(0)3/3263911 • Fax: +32/(0)3/3265935 Email: marc@geertstransport.com • Url: www.cgeerts.be Personeelsbest.: 44 • V nr.: 42282

Toegevoegde waarde: 2 689 Resultaat: -101 Eigen middele: 548

Toegevoegde waarde: 4 262 Resultaat: 705 Eigen middele: 5 133

Toegevoegde waarde: 4 301 Resultaat: -1 387 Eigen middele: 771

Toegevoegde waarde: 1 968 Resultaat: 114 Eigen middele: 174

Cash flow: 686 Solvabiliteit: 19,68

289 MARTENS TRANSPORT BVBA

Omzet: 20 222 Cash flow: 1 927 Solvabiliteit: 30,20

Omzet: 22 973 Cash flow: -484 Solvabiliteit: 6,58

327 MARC GEERTS TRANSPORT NV

Omzet: 4 809 Cash flow: Solvabiliteit: 13,55

Hertoginstraat 140 • 2300 Turnhout Tel.: +32/(0)14/415411 • Fax: +32/(0)14/420569 Email: info@transportmartens.be • Url: www.transportmartens.be Personeelsbest.: 31 • V nr.: 43580

276 MARTLE H. & ZN BVBA

Aalterseweg 74 • 9910 Knesselare Tel.: +32/(0)9/3257010 • Fax: +32/(0)9/3257011 Email: info@martle.be • Url: www.martle.be Personeelsbest.: 24 • V nr.: 30716

37 MASTERBULK NV

Waalkens 10 - Haven 9075 • 9030 Gent Tel.: +32/(0)9/257.10.50 • Fax: +32/(0)9/257.10.59 Email: info@masterbulk.be • Url: www.masterbulk.be Personeelsbest.: 150 • Park mot.: 125 • V nr.: 33183 (123)

Textilstrasse 42 • 4700 Eupen Tel.: +32/(0)87/69.37.40 • Fax: +32/(0)87/55.44.51 Email: info@transport-mathieu.com • Url: www.transport-mathieu.com Personeelsbest.: 64 • Park mot.: 57 • Park getr.: 32 • V nr.: 91652 (51)

Toegevoegde waarde: 2 166 Resultaat: 125 Eigen middele: 1 312

Toegevoegde waarde: 2 241 Resultaat: 16 Eigen middele: 769

Toegevoegde waarde: 9 547 Resultaat: 278 Eigen middele: 1 358

Toegevoegde waarde: 5 067 Resultaat: -472 Eigen middele: 3 954

Cash flow: 488 Solvabiliteit: 56,02

286 MATRECO BVBA

Cash flow: 1 066 Solvabiliteit: 20,69

301 MATTHEEUWS ERIC TRANSPORT NV

Omzet: 15 618 Cash flow: 1 728 Solvabiliteit: 10,38

393 MELATRA BVBA

93 MATHIEU BVBA

Omzet: 10 659 Cash flow: 440 Solvabiliteit: 61,80

369 MERMANS INTERVERVOER BVBA

Kruineikestraat 145 • 3150 Haacht Tel.: +32/(0)16/600390 • Fax: +32/(0)16/600228 Url: www.matreco.be Personeelsbest.: 36 • V nr.: 17143 (28)

Nijverheidsstraat 2 • 8630 Veurne Tel.: +32/(0)58/31.17.79 • Fax: +32/(0)58/33.51.16 Email: eric@mattheeuws.com • Url: www.mattheeuws.com Personeelsbest.: 16 • V nr.: 23365 (0)

Kortrijksestraat 506 • 8020 Oostkamp Tel.: +32/(0)71/466400 • Fax: +32/(0)71/451849 Email: melatra@melatra.be • Url: www.lamory.fr Personeelsbest.: 30 • Park mot.: 18 • V nr.: 20296

Hoge Mauw 190 • 2370 Arendonk Tel.: +32/(0)14/671747 • Fax: +32/(0)14/671748 Email: info@mermans.be • Url: www.mermans.be Personeelsbest.: 36 • V nr.: 41573

Toegevoegde waarde: 2 174 Resultaat: -183 Eigen middele: 1 098

Toegevoegde waarde: 2 098 Resultaat: -442 Eigen middele: 3 057

Toegevoegde waarde: 1 631 Resultaat: -27 Eigen middele: 497

Toegevoegde waarde: 1 736 Resultaat: -80 Eigen middele: 252

Cash flow: 418 Solvabiliteit: 36,55

194 MERMANS VAN HOUDT BVBA

Omzet: 9 937 Cash flow: 939 Solvabiliteit: 38,53

Cash flow: 232 Solvabiliteit: 31,79

Cash flow: 157 Solvabiliteit: 17,54

Kelderbeemd 6 • 2470 Retie Tel.: +32/(0)14/37.74.73 • Fax: +32/(0)14/37.08.60 Email: info@mermans-vanhoudt.be • Url: www.mermans-vanhoudt.be Personeelsbest.: 49 • Park mot.: 38 • Park getr.: 90 • V nr.: 40511 (42)

328 MERTENS TRANSPORT NV

Bevrijdingslaan 131 • 2450 Meerhout Tel.: +32/(0)14/30.00.46 • Fax: +32/(0)14/30.39.73 Email: info@transport-mertens.be • Url: www.transport-mertens.be Personeelsbest.: 31 • Park mot.: 23 • Park getr.: 70 • V nr.: 40508 (24)

60 MERVIELDE TRANSPORT NV

Monumentstraat 13 • 9940 Ertvelde - Rieme Tel.: +32/(0)9/341.96.96 • Fax: +32/(0)9/344.84.66 Email: transport@mervielde.be • Url: www.mervielde.be Personeelsbest.: 76 • Park mot.: 31 • Park getr.: 72 • V nr.: 31054 (60)

Luithagen Haven 17 • 2030 Antwerpen Tel.: +32/(0)3/5419098 • Fax: +32/(0)3/5413605 Email: luithagen@mexiconatie.be Personeelsbest.: 34 • V nr.: 41403

Toegevoegde waarde: 2 988 Resultaat: -33 Eigen middele: 510

Toegevoegde waarde: 1 968 Resultaat: 80 Eigen middele: 549

Toegevoegde waarde: 7 244 Resultaat: 929 Eigen middele: 6 965

Toegevoegde waarde: 5 279 Resultaat: 652 Eigen middele: 4 382

Cash flow: 621 Solvabiliteit: 18,03

313 MEYS A. & ZN NV

Omzet: 7 016 Cash flow: 375 Solvabiliteit: 15,48

70 MICHIELS TRANSPORT BVBA

Omzet: 13 437 Cash flow: 2 847 Solvabiliteit: 59,86

146 MIDDLEGATE EUROPE NV

86 MEXICO NATIE NV

Omzet: 14 377 Cash flow: 2 272 Solvabiliteit: 28,71

200 MILKTRANS BVBA

Lage Kaart 460 • 2930 Brasschaat Tel.: +32/(0)3/653.22.11 • Fax: +32/(0)3/652.16.80 Email: info@meys.be • Url: www.meys.be Personeelsbest.: 40 • V nr.: 41497 (0)

Groenstraat 18 A • 2221 Booischot Tel.: +32/(0)15/22.25.54 • Fax: +32/(0)15/22.54.66 Email: info@transportmichiels.be • Url: www.transportmichiels.be Personeelsbest.: 98 • Park mot.: 98 • Park getr.: 212 • V nr.: 42518

Karveelstraat 36 • 8380 Zeebrugge Tel.: +32/(0)50/557070 • Fax: +32/(0)50/557079 Email: info@middlegate.be • Url: www.middlegate.be Personeelsbest.: 36 • V nr.: 23751

Vitseroelstraat 66 • 1740 Ternat Tel.: +32/(0)2/582.58.53 • Fax: +32/(0)2/582.27.93 Email: info@michelvanderhasselt.be Personeelsbest.: 46 • Park mot.: 15 • V nr.: 17359

Toegevoegde waarde: 2 033 Resultaat: 245 Eigen middele: 1 898

Toegevoegde waarde: 6 157 Resultaat: -18 Eigen middele: 1 126

Toegevoegde waarde: 3 771 Resultaat: 194 Eigen middele: 3 088

Toegevoegde waarde: 2 901 Resultaat: 130 Eigen middele: 893

Cash flow: 493 Solvabiliteit: 71,13

Omzet: 12 240 Cash flow: 1 153 Solvabiliteit: 20,39

Omzet: 13 241 Cash flow: 1 311 Solvabiliteit: 38,00

Omzet: 4 295 Cash flow: 688 Solvabiliteit: 26,60

Truck&Business 223 - 37


T&B223_195_fiches nl_flash.qxd:T&B223_32-45_nl

27/12/10

STEEKKAARTEN 48 MOLENBERGNATIE NV

Nieuwelandenweg 32 • 2030 Antwerpen Tel.: +32/(0)3/5414242 • Fax: +32/(0)3/5414243 Email: info@molenbergnatie.com • Url: www.molenbergnatie.com Personeelsbest.: 64 • V nr.: 40566 Nota: Cijfers 2008 Toegevoegde waarde: 8 058 Resultaat: 807 Eigen middele: 6 350

Omzet: 40 058 Cash flow: 2 201 Solvabiliteit: 34,00

339 MVT MICHEL VERSCHEURE TRANSPORT BVBA

Leitemolenstraat 4 • 8020 Ruddervoorde Tel.: +32/(0)50/28.80.80 • Fax: +32/(0)50/28.80.90 Email: info@verscheure.be • Url: www.verscheure.be Personeelsbest.: 30 • Park mot.: 30 • Park getr.: 10 • Wissellaadbakken: 140 • V nr.: 21413 (20) Toegevoegde waarde: 1 905 Resultaat: Eigen middele: 370

Omzet: 8 229 Cash flow: 362 Solvabiliteit: 13,88

75 NIPPON EXPRESS BELGIUM NV

Brucargo Bouw 723 • 1931 Zaventem Tel.: +32/(0)2/751.80.20 • Fax: +32/(0)2/751.89.75 Url: www.nipponexpress.net Personeelsbest.: 85 • Park mot.: 5 • V nr.: 16309 (11) Toegevoegde waarde: 5 980 Resultaat: -574 Eigen middele: 11 049

Omzet: 23 699 Cash flow: -191 Solvabiliteit: 66,21

91 NORTH SEA EXPRESS NV

11:33

ANDERE INLICHTINGEN OP WWW.TRUCK-BUSINESS.COM

208 MORY EUROPA NV

Avenue de l’Expansion 1 • 4432 Alleur Tel.: +32/(0)4/246.41.41 • Fax: +32/(0)4/246.42.49 Email: liege@mozer.be • Url: www.mozer.be Personeelsbest.: 97 • Park mot.: 70 • Park getr.: 9 • V nr.: 93620 (44)

Toegevoegde waarde: 2 800 Resultaat: 334 Eigen middele: 1 133

Toegevoegde waarde: 2 680 Resultaat: 371 Eigen middele: 841

Toegevoegde waarde: 4 453 Resultaat: -1 390 Eigen middele: -609

Omzet: 14 496 Cash flow: 506 Solvabiliteit: 27,80

220 NICOLAS CHARLIER NV

Route de Saint Hubert 79 • 6880 Recogne Tel.: +32/(0)61/23.02.90 • Fax: +32/(0)61/23.02.99 Email: d.charlier@ncharlier.be • Url: www.ncharlier.be Personeelsbest.: 27 • Park mot.: 11 • Park getr.: 150 • Wissellaadbakken: 0 • V nr.: 14013 (0) Toegevoegde waarde: 2 690 Resultaat: 3 Eigen middele: 989

Omzet: 6 180 Cash flow: 1 060 Solvabiliteit: 18,55

71 NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION SERVICES NV

Z.I. Broekooi 160 • 1730 Asse Tel.: +32/(0)2/370.21.20 • Fax: +32/(0)2/370.21.29 Url: www.norbert-dentressangle.com Personeelsbest.: 98 • V nr.: 12560 (43) Toegevoegde waarde: 6 105 Resultaat: 207 Eigen middele: 2 864

Omzet: 11 560 Cash flow: 401 Solvabiliteit: 49,35

36 NOVA NATIE LOGISTICS NV

Toegevoegde waarde: 5 145 Resultaat: -1 255 Eigen middele: 4 103

Toegevoegde waarde: 10 259 Resultaat: -968 Eigen middele: 12 127

Omzet: 25 628 Cash flow: 3 345 Solvabiliteit: 20,56

186 PALIFOR LOGISTICS NV

Oeverkant 38 • 2070 Zwijndrecht Tel.: +32/(0)3/2534043 • Fax: +32/(0)3/2534048 Email: bert@oevertrans.be • Url: www.oevertrans.be Personeelsbest.: 45 • V nr.: 44574

Rue Chaumont 4c • 4480 Hermalle-sous-Huy Tel.: +32/(0)85/278940 • Fax: +32/(0)85/278950 Email: administration@palifor.be • Url: www.palifor.be Personeelsbest.: 35 • Park mot.: 103 • Park getr.: 130 • V nr.: 81181 (41)

Toegevoegde waarde: 2 716 Resultaat: -237 Eigen middele: 253

Toegevoegde waarde: 3 059 Resultaat: -388 Eigen middele: 758

Cash flow: 622 Solvabiliteit: 5,64

361 PATRANS NV

121 MOZER INTERNATIONAL NV

Moerstraat 48/50 • 9031 Drongen Tel.: +32/(0)9/280.74.40 • Fax: +32/(0)9/280.74.44 Email: info@dirkraes.com • Url: www.dirkraes.com Personeelsbest.: 32 • V nr.: 32590 (50)

Schomhoeveweg 13 • 2030 Antwerpen Tel.: +32/(0)3/541.00.14 • Fax: +32/(0)3/542.32.44 Email: info@nova.be • Url: www.nova.be Personeelsbest.: 128 • Park mot.: 115 • Park getr.: 200 • V nr.: 41289 (35)

218 OEVERTRANS BVBA

224 MOVIANTO BELGIUM DIRK RAES NV

Avenue de Vilvo(o)rdelaan, 162-172 • 1000 Brussel Tel.: +32/(0)2/242.30.70 • Fax: +32/(0)2/216.19.14 Email: info@mory-europa.com • Url: www.mory-europa.com Personeelsbest.: 35 • Park mot.: 8 • Park getr.: 26 • V nr.: 098001

Koggenstraat 2 • 8380 Zeebrugge Tel.: +32/(0)50/55.96.00 • Fax: +32/(0)50/54.75.28 Email: info@nse-transport.be • Url: www.nse-transport.be Personeelsbest.: 122 • Park mot.: 166 • Park getr.: 233 • V nr.: 23147 (81) Omzet: 17 524 Cash flow: 1 363 Solvabiliteit: 26,34

Page 38

Omzet: 17 128 Cash flow: 251 Solvabiliteit: 8,36

363 PEETERS TRANSPORT BVBA

Omzet: 8 440 Cash flow: 789 Solvabiliteit: 20,33

163 NIJS TRANSPORT NV

Omzet: 9 143 Cash flow: -875 Solvabiliteit: -10,51

150 NINATRANS NV

Balendijk 171 • 3920 Lommel Tel.: +32/(0)11/55.25.00 • Fax: +32/(0)11/55.25.01 Url: www.essers.com Personeelsbest.: 33 • Park mot.: 74 • Park getr.: 79 • V nr.: 50518 (24)

Weterbeekstraat 6 • 3360 Bierbeek Tel.: +32/(0)16/46.80.08 • Fax: +32/(0)16/46.00.16 Email: info@ninatrans.be • Url: www.ninatrans.be Personeelsbest.: 56 • Park mot.: 51 • Park getr.: 100 • V nr.: 16169 (41)

Toegevoegde waarde: 3 508 Resultaat: 445 Eigen middele: 2 380

Toegevoegde waarde: 3 710 Resultaat: 11 Eigen middele: 3 086

Omzet: 12 569 Cash flow: 1 717 Solvabiliteit: 20,87

12 NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS BELGIUM NV

Bettegem 3 • 1731 Zellik Tel.: +32/(0)2/467.64.11 • Fax: +32/(0)2/467.65.57 Email: anne-marie.de.vos@norbert-dentressangle.com • Url: www.norbert.dentressangle.com Personeelsbest.: 326 • Park mot.: 40 • Park getr.: 19 • V nr.: 15925 (46) Toegevoegde waarde: 20 869 Resultaat: 2 559 Eigen middele: 8 520

Omzet: 31 784 Cash flow: 3 951 Solvabiliteit: 46,88

251 NYK LOGISTICS CHARLEROI NV

Rue du Hainaut 30 • 6180 Courcelles Tel.: +32/(0)71/46.85.85 • Fax: +32/(0)71/46.85.86 Email: info@mondia.nyklogistics.com • Url: www.mondia.nyklogistics.com Personeelsbest.: 34 • Park mot.: 25 • Park getr.: 55 • V nr.: 63944 (23) Toegevoegde waarde: 2 450 Resultaat: -166 Eigen middele: 1 077

Omzet: 10 004 Cash flow: 349 Solvabiliteit: 26,19

374 PALMANS NV

Omzet: 14 380 Cash flow: 1 067 Solvabiliteit: 44,47

398 NORBERT MAES VERVOERONDERNEMING BVBA

Roeselarebaan 7 • 8810 Lichtervelde Tel.: +32/(0)51/722062 • Fax: +32/(0)51/724955 Email: vervoer.maes@skynet.be Personeelsbest.: 23 • V nr.: 20152 Toegevoegde waarde: 1 617 Resultaat: 35 Eigen middele: 637

Cash flow: 421 Solvabiliteit: 43,09

24 ODTH - OPSLAG EN DISTRIBUTIE TER HAEGHE NV

Nieuwstraat 50b • 2840 Rumst Tel.: +32/(0)3/8807260 • Fax: +32/(0)3/8807286 Email: jos.dewael@odth.be • Url: www.odth.be Personeelsbest.: 179 • V nr.: 43651 Toegevoegde waarde: 12 856 Resultaat: 354 Eigen middele: 4 606

Omzet: 18 469 Cash flow: 2 965 Solvabiliteit: 14,43

35 PARTRANSA (SAELENS) NV

Halfstraat 1 • 2630 Aartselaar Tel.: +32/(0)3/877.23.45 • Fax: +32/(0)3/887.11.61 Email: palmans.nv@telenet.be Personeelsbest.: 28 • Park mot.: 24 • Park getr.: 42 • Wissellaadbakken: 0 • V nr.: 41503 (23)

Hamelendreef 70A • 3300 Tienen Tel.: +32/(0)16/80.17.80 • Fax: +32/(0)16/82.44.49 Email: info@saelens.eu • Url: www.saelens.eu Personeelsbest.: 57 • Park mot.: 107 • Park getr.: 254 • Wissellaadbakken: 67 • V nr.: 18537

Toegevoegde waarde: 1 703 Resultaat: 105 Eigen middele: 3 643

Toegevoegde waarde: 10 278 Resultaat: 23 Eigen middele: 932

Omzet: 3 039 Cash flow: 460 Solvabiliteit: 91,59

159 PEETHULTRA TRANSPORT BVBA

Omzet: 14 041 Cash flow: 1 610 Solvabiliteit: 9,50

364 PIESSENS MARCEL & ZN BVBA

Jean Monnetlaan 3 • 1804 Vilvoorde Tel.: +32/(0)2/7560760 • Fax: +32/(0)2/2533768 Email: info@patrans.be • Url: www.patrans.be Personeelsbest.: 37 • V nr.: 14503

Hoge Mauw 150 • 2370 Arendonk Tel.: +32/(0)14/677031 • Fax: +32/(0)14/671532 Email: info@peeters-tanktransport.be • Url: www.peeters-tanktransport.be Personeelsbest.: 27 • Park mot.: 20 • Park getr.: 40 • V nr.: 40698 (22)

Oude Baan 6 • 2390 Malle Tel.: +32/(0)3/312.05.31 • Fax: +32/(0)3/311.74.71 Email: peethultra@online.be • Url: www.peethultra.be Personeelsbest.: 57 • Park mot.: 60 • Park getr.: 102 • V nr.: 41554 (57)

Blauwenhoek 105 • 1840 Londerzeel Tel.: +32/(0)52/30.94.22 • Fax: +32/(0)52/30.47.52 Email: info@piessens.be • Url: www.piessens.be Personeelsbest.: 31 • Park mot.: 39 • Park getr.: 40 • V nr.: 14556 (31)

Toegevoegde waarde: 1 780 Resultaat: 29 Eigen middele: 167

Toegevoegde waarde: 1 769 Resultaat: -156 Eigen middele: 2 679

Toegevoegde waarde: 3 641 Resultaat: 3 Eigen middele: 1 270

Toegevoegde waarde: 1 757 Resultaat: -25 Eigen middele: 2 464

Omzet: 2 387 Cash flow: 224 Solvabiliteit: 7,83

149 PLANTEFEVE BVBA

Cash flow: 325 Solvabiliteit: 80,35

105 RAYDEN NV

Rijselstraat 60 • 8953 Heuvelland Tel.: +32/(0)57/44.50.01 • Fax: +32/(0)57/44.41.64 Email: info@plantefeve.be • Url: www.plantefeve.be Personeelsbest.: 52 • Park mot.: 30 • Park getr.: 30 • V nr.: 21933 (61)

Jan-Baptist Vinkstraat 11 • 3070 Kortenberg Tel.: +32/(0)2/2540808 • Fax: +32/(0)2/2540800 Email: info@rayden.be Personeelsbest.: 52 • Park mot.: 35 • Park getr.: 45 • V nr.: 15752 (37)

Toegevoegde waarde: 3 724 Resultaat: 6 Eigen middele: 2 872

Toegevoegde waarde: 4 678 Resultaat: 414 Eigen middele: 2 208

Omzet: 51 264 Cash flow: 900 Solvabiliteit: 31,92

207 ROGETRANS BVBA

Oekensestraat 93 • 8800 Rumbeke Tel.: +32/(0)51/208974 • Fax: +32/(0)51/208910 Personeelsbest.: 41 • V nr.: 23528 Toegevoegde waarde: 2 823 Resultaat: 266 Eigen middele: 1 475

Cash flow: 871 Solvabiliteit: 49,70

332 ROTRA BVBA

Omzet: 12 491 Cash flow: 883 Solvabiliteit: 58,08

34 ROGISTER LOGISTIK NV

Rue Mitoyenne 905 • 4840 Welkenraedt Tel.: +32/(0)87/30.53.11 • Fax: +32/(0)87/30.53.63 Email: info@rogister.be • Url: www.offergeld.de Personeelsbest.: 187 • Park mot.: 47 • Park getr.: 119 • Wissellaadbakken: 19 • V nr.: 92440 (28) Toegevoegde waarde: 10 370 Resultaat: -750 Eigen middele: 3 348

Omzet: 17 574 Cash flow: 1 488 Solvabiliteit: 25,07

187 ROTRAFIC BVBA

Omzet: 6 993 Cash flow: 664 Solvabiliteit: 27,82

67 REMITRANS NV

Bavikhoofsestraat 65 • 8710 Wielsbeke Tel.: +32/(0)56/668148 • Fax: +32/(0)56/664406 Email: info@ribotrans.be Personeelsbest.: 35 • V nr.: 23086 Nota: Cijfers 2008

Toegevoegde waarde: 6 259 Resultaat: 198 Eigen middele: 1 938

Toegevoegde waarde: 2 796 Resultaat: 462 Eigen middele: 2 936

Omzet: 16 400 Cash flow: 1 258 Solvabiliteit: 22,02

109 ROOSENS M. TRANSPORT NV

Toegevoegde waarde: 4 608 Resultaat: 38 Eigen middele: 717

Toegevoegde waarde: 2 666 Resultaat: 67 Eigen middele: 620

Cash flow: 930 Solvabiliteit: 15,15

345 ROVETRA NV

Toegevoegde waarde: 1 932 Resultaat: 23 Eigen middele: 112

Toegevoegde waarde: 3 057 Resultaat: 289 Eigen middele: 444

Toegevoegde waarde: 1 837 Resultaat: -6 Eigen middele: 764

1

SARENS NV

9

Cash flow: 308 Solvabiliteit: 13,72

SARENS BE NV

Rue de Baudour 24 • 7011 Ghlin Tel.: +32/(0)65/339187 • Fax: +32/(0)65/361643 Email: info@sandermans.be • Url: www.sandermans.be Personeelsbest.: 47 • Park mot.: 35 • Park getr.: 95 • V nr.: 13767 (37)

Autoweg 10 • 1861 Wolvertem Tel.: +32/(0)52/31.93.19 • Fax: +32/(0)52/31.93.29 Email: info@sarens.com • Url: www.sarens.com Personeelsbest.: 184 • Park mot.: 20 • Park getr.: 72 • V nr.: 13283 (9)

Oudemanstraat 17 • 1840 Londerzeel Tel.: +32/(0)52/300349 • Fax: +32/(0)52/302699 Email: info@sarens.be • Url: www.sarens.be Personeelsbest.: 282 • V nr.: 44386

Toegevoegde waarde: 2 685 Resultaat: 43 Eigen middele: 1 557

Toegevoegde waarde: 80 627 Resultaat: 4 745 Eigen middele: 23 664

Toegevoegde waarde: 25 493 Resultaat: 986 Eigen middele: 9 434

38 - Truck&Business 223

Cash flow: 564 Solvabiliteit: 48,11

Omzet: 140 479 Cash flow: 59 798 Solvabiliteit: 10,41

226 ROSANTRA NV

I.Z. Zwaarveld 9 • 9220 Hamme Tel.: +32/(0)52/480235 • Fax: +32/(0)52/473656 Email: info@rosantra.be • Url: www.rosantra.be Personeelsbest.: 46 • V nr.: 51382

Nijverheidstraat 28 • 2260 Westerlo Tel.: +32/(0)14/26.57.51 • Fax: +32/(0)14/26.57.57 Email: info@rovetra.be • Url: www.rovetra.com Personeelsbest.: 41 • Park mot.: 91 • Park getr.: 146 • V nr.: 43007 (35)

223 SANDERMANS TRANSPORTS NV

Omzet: 4 891 Cash flow: 929 Solvabiliteit: 59,00

Stuurstraat 71 • 9120 Beveren Tel.: +32/(0)3/775.01.01 • Fax: +32/(0)3/775.58.11 Email: roosens@roosens.be • Url: www.roosens.be Personeelsbest.: 55 • Park mot.: 26 • V nr.: 30648 (44)

Oude Waalstraat 285 • 9870 Zulte Tel.: +32/(0)9/388.96.55 • Fax: +32/(0)9/388.51.92 Email: info@rotrafic.be • Url: www.rotrafic.be Personeelsbest.: 48 • Park mot.: 43 • Park getr.: 16 • V nr.: 32639 (47) Omzet: 5 749 Cash flow: 825 Solvabiliteit: 15,66

209 RIBOTRANS BVBA

I.Z. Pamelstraat Oost 447 • 9400 Ninove Tel.: +32/(0)54/31.77.90 • Fax: +32/(0)54/32.01.47 Email: frank.coppens@remitrans.be • Url: www.remitrans.eu Personeelsbest.: 79 • Park mot.: 45 • V nr.: 15217 (64) Nota: Cijfers 2008

Remi Claeysstraat 23 • 8210 Zedelgem Tel.: +32/(0)50/278418 • Fax: +32/(0)50/275828 Email: info@rts-zedelgem.be • Url: www.rts-zedelgem.be Personeelsbest.: 25 • V nr.: 24624 Omzet: 3 153 Cash flow: 528 Solvabiliteit: 5,02

Cash flow: 497 Solvabiliteit: 71,95

Omzet: 40 757 Cash flow: 8 909 Solvabiliteit: 25,87

Cash flow: 528 Solvabiliteit: 22,02

39 SAMAT BELGIUM NV

Industriepark, Zwaarveld 26 • 9220 Hamme Tel.: +32/(0)52/47.87.11 • Fax: +32/(0)52/47.38.95 Email: samat.belgium@groupesamat.com • Url: www.groupesamat.com Personeelsbest.: 147 • Park mot.: 118 • Park getr.: 165 • V nr.: 32063 (84) Toegevoegde waarde: 9 069 Resultaat: 229 Eigen middele: 3 687

Omzet: 19 936 Cash flow: 1 242 Solvabiliteit: 21,31

30 SCHENK TANKTRANSPORT BELGIUM NV

Schomhoeveweg 13 • 2030 Antwerpen Tel.: +32/(0)3/206.90.90 • Fax: +32/(0)3/206.90.99 Email: info@schenknv.be • Url: www.schenk-tanktransport.com Personeelsbest.: 175 • Park mot.: 31 • Park getr.: 20 • V nr.: 17063 (91) Toegevoegde waarde: 11 295 Resultaat: -280 Eigen middele: 3 264

Omzet: 21 412 Cash flow: 1 598 Solvabiliteit: 34,19


T&B223_195_fiches nl_flash.qxd:T&B223_32-45_nl

27/12/10

11:33

Page 39


T&B223_195_fiches nl_flash.qxd:T&B223_32-45_nl

27/12/10

STEEKKAARTEN 7

SCHENKER BELGIUM NV

Noorderlaan 147 • 2030 Antwerpen Tel.: +32/(0)3/543.62.11 • Fax: +32/(0)3/543.62.22 Email: info.be@dbschenker.com • Url: www.dbschenker.com Personeelsbest.: 552 • Park mot.: 21 • Park getr.: 230 • V nr.: 498001 (25) Toegevoegde waarde: 32 628 Resultaat: -4 222 Eigen middele: 15 297

Omzet: 162 761 Cash flow: -1 357 Solvabiliteit: 30,10

21 SITRA NV

Pilkemseweg 113 • 8900 Ieper Tel.: +32/(0)57/22.91.50 • Fax: +32/(0)57/21.54.35 Email: sitra@sitra-group.com • Url: www.sitra-group.com Personeelsbest.: 161 • Park mot.: 450 • Park getr.: 545 • Wissellaadbakken: 350 • V nr.: 21411 (130) Toegevoegde waarde: 14 465 Resultaat: 976 Eigen middele: 13 368

Omzet: 63 561 Cash flow: 4 960 Solvabiliteit: 38,54

337 STEUKERS NV

Transportlaan 5 • 3600 Genk Tel.: +32/(0)11/312525 • Fax: +32/(0)11/312093 Url: www.essers.com Personeelsbest.: 38 • V nr.: 50967 Toegevoegde waarde: 1 913 Resultaat: 346 Eigen middele: 892

Cash flow: 483 Solvabiliteit: 44,27

214 SCHMIDT BELGIUM BVBA

131 SERIS LOGISTICS NV

Rue Martinpa 11 • 4557 Soheit-Tinlot Tel.: +32/(0)85/270610 • Fax: +32/(0)85/270629 Email: sctr@cybernet.be Personeelsbest.: 43 • V nr.: 93396 (44)

Radiatorenstraat 11 • 1800 Vilvoorde Tel.: +32/(0)2/2543210 • Fax: +32/(0)2/7057582 Email: info@seris-logistics.be • Url: www.seris.be Personeelsbest.: 83 • V nr.: 18021

Toegevoegde waarde: 2 729 Resultaat: 89 Eigen middele: 4 507

Toegevoegde waarde: 4 546 Resultaat: 113 Eigen middele: 869

Toegevoegde waarde: 4 201 Resultaat: 675 Eigen middele: 1 335

Omzet: 15 209 Cash flow: 751 Solvabiliteit: 66,43

65 SNEL G. TRANSPORT BELGIUM NV

Omzet: 7 260 Cash flow: 1 749 Solvabiliteit: 10,47

264 STEENBERGEN NV

Omzet: 6 877 Cash flow: 730 Solvabiliteit: 46,47

388 STEFTRANS NV

E3-Laan 62-66 • 9800 Deinze Tel.: +32/(0)9/381.51.00 • Fax: +32/(0)9/386.88.09 Email: info@gsnel.eu • Url: www.gsnel.eu Personeelsbest.: 117 • Park mot.: 58 • Park getr.: 117 • V nr.: 32257 (77)

Nijverheidsstraat 48 • 2160 Wommelgem Tel.: +32/(0)3/355.21.31 • Fax: +32/(0)3/355.21.41 Email: alg@asete.be • Url: www.asete.be Personeelsbest.: 45 • V nr.: 41945 (39)

Mechelsesteenweg 2010 - • 3020 Herent Tel.: +32/(0)16/60.20.98 - • Fax: +32/(0)16/60.21.96 Email: info@steftrans.be - • Url: www.steftrans.be Personeelsbest.: 29 • V nr.: 16644

Toegevoegde waarde: 6 464 Resultaat: 241 Eigen middele: 1 605

Toegevoegde waarde: 2 377 Resultaat: 92 Eigen middele: 768

Toegevoegde waarde: 1 645 Resultaat: -40 Eigen middele: 377

Omzet: 13 035 Cash flow: 847 Solvabiliteit: 22,84

230 STT NV

Omzet: 6 363 Cash flow: 332 Solvabiliteit: 33,22

20 SUPERTRANSPORT NV

Cash flow: 270 Solvabiliteit: 25,48

367 TAILLIE JACQUES TRANSPORT NV

Route du Grand Peuplier • 7110 La Louvière Tel.: +32/(0)64/67.79.40 • Fax: +32/(0)64/67.79.44 Email: info@stt.be • Url: www.stt.be Personeelsbest.: 47 • Park mot.: 80 • Park getr.: 100 • V nr.: 63097 (39)

ZI Hauts Sarts, 4e Avenue 66b • 4040 Herstal Tel.: +32/(0)15/306718 • Fax: +32/(0)2/2571391 Email: info@supertransport.be • Url: www.supertransport.be Personeelsbest.: 236 • Park mot.: 90 • Park getr.: 525 • V nr.: 63097 (74)

Ruilare 178 • 9080 Lochristi Tel.: +32/(0)9/355.77.23 • Fax: +32/(0)9/355.61.41 Email: taillie@skynet.be Personeelsbest.: 34 • Park mot.: 39 • Park getr.: 8 • V nr.: 31604 (26)

Toegevoegde waarde: 2 643 Resultaat: -119 Eigen middele: 2 328

Toegevoegde waarde: 14 750 Resultaat: -207 Eigen middele: 2 712

Toegevoegde waarde: 1 744 Resultaat: -149 Eigen middele: 371

Omzet: 15 885 Cash flow: 505 Solvabiliteit: 33,96

Toegevoegde waarde: 3 440 Resultaat: 132 Eigen middele: 333

Toegevoegde waarde: 3 939 Resultaat: 6 Eigen middele: 90

188 TDS NV

115 SCTR NV

Guddegemstraat 24 • 2160 Wommelgem Tel.: +32/(0)3/353.04.11 • Fax: +32/(0)3/353.75.08 Email: antwerpen@schmidt-group.de • Url: www.schmidt-group.be Personeelsbest.: 29 • Park mot.: 13 • Park getr.: 15 • V nr.: 42600 (0)

139 TANK EUROPE TPS NV

Omzet: 5 344 Cash flow: 612 Solvabiliteit: 13,33

Page 40

ANDERE INLICHTINGEN OP WWW.TRUCK-BUSINESS.COM

165 TAILORMADE TRANSPORT NV

Skaldenstraat 60 • 9042 Desteldonk Tel.: +32/(0)9/255.58.58 • Fax: +32/(0)9/255.58.50 Email: info@tailormade-logistics.com • Url: www.tailormade-logistics.com Personeelsbest.: 38 • Park mot.: 7 • Park getr.: 55 • V nr.: 33570 (44)

11:33

Rue du Bon Pasteur 8 • 7904 Tourpes Tel.: +32/(0) • Fax: +32/(0) Url: www.fockedey.be Personeelsbest.: 46 • V nr.: 64681

Cash flow: 1 492 Solvabiliteit: 4,89

259 TDS LOGISTICS NV

Omzet: 48 843 Cash flow: 834 Solvabiliteit: 21,71

335 TAXI VERBOVEN VRACHT NV

Kapelstraat 108 • 2160 Wommelgem Tel.: +32/(0)3/3266600 • Fax: +32/(0)3/3260820 Email: info@tvv.be • Url: www.tvv.be Personeelsbest.: 40 • Park mot.: 40 • V nr.: 41815 Toegevoegde waarde: 1 921 Resultaat: 40 Eigen middele: 567

Cash flow: 356 Solvabiliteit: 24,69

120 TEAM RELOCATIONS NV

Cash flow: 192 Solvabiliteit: 19,81

16 TDG MOND NV

Rue de l’Industrie 14 • 4840 Welkenraedt Tel.: +32/(0)87/89.91.11 • Fax: +32/(0)87/89.91.15 Email: admin@tdgmond.be • Url: www.tdgmond.be Personeelsbest.: 309 • Park mot.: 109 • Park getr.: 90 • Wissellaadbakken: 0 • V nr.: 94202 (125) Toegevoegde waarde: 17 525 Resultaat: 266 Eigen middele: 7 269

Omzet: 31 287 Cash flow: 3 471 Solvabiliteit: 32,09

64 TFE BENELUX NV

Rue du Progrès 8 • 1400 Nijvel Tel.: +32/(0)67/221414 • Fax: +32/(0)67/645289 Email: all@tds.be • Url: www.tds.be Personeelsbest.: 80 • Park mot.: 60 • V nr.: 16057 (48)

Albertkade 2A • 3980 Tessenderlo Tel.: +32/(0)13/66.87.10 • Fax: +32/(0)13/66.84.14 Email: info@tdslogistics.be • Url: www.tdslogistics.be Personeelsbest.: 41 • Park mot.: 28 • Park getr.: 115 • V nr.: 51760

Leuvensesteenweg 518 • 1930 Zaventem Tel.: +32/(0)2/2532550 • Fax: +32/(0)2/2532570 Email: info-belgium@teamalliedgroup.com • Url: www.teamallied.be Personeelsbest.: 62 • V nr.: 17039

Rue Zenobe Gramme 13 • 1480 Saintes Tel.: +32/(0)2/466.33.55 • Fax: +32/(0)2/466.02.02 Email: tfe_benelux@stef-tfe.com • Url: www.stef-tfe.be Personeelsbest.: 89 • Park mot.: 27 • Park getr.: 24 • V nr.: 16045 (18)

Toegevoegde waarde: 3 050 Resultaat: 31 Eigen middele: 1 323

Toegevoegde waarde: 2 418 Resultaat: 13 Eigen middele: -1 543

Toegevoegde waarde: 4 462 Resultaat: 987 Eigen middele: -1 755

Toegevoegde waarde: 6 522 Resultaat: 960 Eigen middele: 4 226

Omzet: 5 452 Cash flow: 808 Solvabiliteit: 19,81

342 TH. WOUTERS TRANSPORT NV

Cash flow: 110 Solvabiliteit: -50,57

148 THYS TANKTRANSPORT NV

132 TLH NV

Klein Zuidland 4 • 2030 Antwerpen Tel.: +32/(0)3/5416970 • Fax: +32/(0)3/5416951 Email: info@tcl.be • Url: www.tcl.be Personeelsbest.: 28 • V nr.: 40938

Eugeen Meeusstraat 116 • 2170 Merksem Tel.: +32/(0)3/658.07.30 • Fax: +32/(0)3/658.16.68 Email: planning@tanktransport-thys.com • Url: www.tanktransport-thys.com Personeelsbest.: 49 • Park mot.: 45 • Park getr.: 56 • V nr.: 42407 (45)

Toekomstlaan 28 • 2200 Herentals Tel.: +32/(0)14/21.22.68 • Fax: +32/(0) Url: www.vanaerde.be Personeelsbest.: 21 • V nr.: 40782

Toegevoegde waarde: 1 879 Resultaat: 31 Eigen middele: 2 215

Toegevoegde waarde: 3 747 Resultaat: 401 Eigen middele: 1 224

Toegevoegde waarde: 4 199 Resultaat: 2 144 Eigen middele: 4 851

Omzet: 3 529 Cash flow: 378 Solvabiliteit: 52,71

381 TOP LINE DISTRIBUTIE NV Slachthuisstraat 19 • 2300 Turnhout Tel.: +32/(0)14/426161 • Fax: +32/(0)14/429118 Personeelsbest.: 22 • V nr.: 44498 Toegevoegde waarde: 1 667 Resultaat: 28 Eigen middele: 256

Cash flow: 429 Solvabiliteit: 9,57

210 TRANS EUROP NV

IZ Schurhovenveld 3820 • 3800 St Truiden Tel.: +32/(0)11/68.13.18 • Fax: +32/(0)11/67.16.43 Email: info@trans-europ.be • Url: www.trans-europ.be Personeelsbest.: 49 • Park mot.: 50 • Park getr.: 62 • V nr.: 50833 (32) Toegevoegde waarde: 2 784 Resultaat: -170 Eigen middele: 2 383

Omzet: 6 529 Cash flow: 395 Solvabiliteit: 75,54

84 TRANS-METZ NV

Rue Alphonse Lenoir 17 • 7900 Leuze-en-Hainaut Tel.: +32/(0) • Fax: +32/(0) Url: www.fockedey.be Personeelsbest.: 34 • V nr.: 64776 Toegevoegde waarde: 5 339 Resultaat: -147 Eigen middele: -22

Cash flow: 1 882 Solvabiliteit: ,54

Omzet: 9 367 Cash flow: 604 Solvabiliteit: 26,33

305 TRABEL TRANSPORTS NV

Omzet: 14 227 Cash flow: 1 314 Solvabiliteit: -33,15

2

Omzet: 2 154 Cash flow: 2 251 Solvabiliteit: 71,96

302 TRAFIC TRANSPORTS NV

Omzet: 170 844 Cash flow: 8 859 Solvabiliteit: 21,50

53 TRAFUCO NV

Rue Terre à Briques 29a bte33 • 7522 Doornik Tel.: +32/(0)69/343774 • Fax: +32/(0)69/343770 Url: www.fockedey.be Personeelsbest.: 32 • V nr.: 64174

Molenberglei 6 • 2627 Schelle Tel.: +32/(0)3/844.69.69 • Fax: +32/(0)3/880.72.19 Email: transport@trafuco.be • Url: www.trafuco.be Personeelsbest.: 142 • Park mot.: 120 • Park getr.: 110 • V nr.: 41387 (0)

Toegevoegde waarde: 2 075 Resultaat: 354 Eigen middele: 2 817

Toegevoegde waarde: 2 098 Resultaat: 42 Eigen middele: 821

Toegevoegde waarde: 7 596 Resultaat: -307 Eigen middele: 1 282

Omzet: 4 596 Cash flow: 627 Solvabiliteit: 76,05

378 TRANS HOFFMANN BVBA

Cash flow: 422 Solvabiliteit: 23,42

263 TRANS-CHAPELLE NV

Omzet: 14 619 Cash flow: 1 187 Solvabiliteit: 21,12

244 TRANS-LEUZOISE NV

Chaussée de Charleroi 670 • 6220 Fleurus Tel.: +32/(0)71/817232 • Fax: +32/(0)71/815212 Email: hoffmann@brutele.be • Url: www.trans-hoffmann.be Personeelsbest.: 25 • V nr.: 63926 (25)

Vieux Moulin 11 • 7890 Wodecq Tel.: +32/(0)69/76.73.07 • Fax: +32/(0)69/66.39.11 Email: trans-chapelle@belgacom.net • Url: www.fockedey.be Personeelsbest.: 47 • V nr.: 64305 (47)

Rue de Condé 38 • 7900 Leuze-en-Hainaut Tel.: +32/(0)69/343763 • Fax: +32/(0)69/343770 Email: trans-leuzoise@belgacom.net • Url: www.fockedey.be Personeelsbest.: 45 • V nr.: 64385

Toegevoegde waarde: 1 676 Resultaat: -40 Eigen middele: 30

Toegevoegde waarde: 2 380 Resultaat: -24 Eigen middele: 640

Toegevoegde waarde: 2 493 Resultaat: 22 Eigen middele: 749

Omzet: 2 783 Cash flow: 509 Solvabiliteit: 1,55

22 TRANS-O-FLEX BELGIUM NV

Bremheidelaan 10 • 2300 Turnhout Tel.: +32/(0)3/7600500 • Fax: +32/(0)3/7781626 Email: info.vop@trans-o-flex.com • Url: www.trans-o-flex.be Personeelsbest.: 270 • V nr.: 41278 Toegevoegde waarde: 13 524 Resultaat: -3 029 Eigen middele: -603

Omzet: 35 860 Cash flow: -694 Solvabiliteit: -2,61

Cash flow: -9 Solvabiliteit: 31,07

262 TRANS-TOURNAI NV Rue de la Station 12 • 7904 Tourpes Tel.: +32/(0)69/343789 Personeelsbest.: 46 • V nr.: 64306 Toegevoegde waarde: 2 382 Resultaat: 10 Eigen middele: 918

Cash flow: 62 Solvabiliteit: 39,10

Arianelaan 4 • 1200 St Lambrechts Woluwe Tel.: +32/(0)2/774.05.11 • Fax: +32/(0)2/774.05.47 Email: info@transnubel.be • Url: www.transnubel.be Personeelsbest.: 19 • V nr.: 16085 (11)

Matenstraat 210 • 2845 Niel Tel.: +32/(0)3/888.23.45 • Fax: +32/(0)3/844.24.08 Email: sec@transpico.be • Url: www.transpico.be Personeelsbest.: 25 • Park mot.: 17 • Park getr.: 14 • V nr.: 40191 (13)

Toegevoegde waarde: 6 172 Resultaat: -198 Eigen middele: 2 717

Toegevoegde waarde: 2 223 Resultaat: 319 Eigen middele: 1 398

Toegevoegde waarde: 1 817 Resultaat: 87 Eigen middele: 1 125

40 - Truck&Business 223

Toegevoegde waarde: 52 866 Resultaat: 6 081 Eigen middele: 13 346

Grand Route 260 • 7530 Gaurain-Ramecroix Tel.: +32/(0)69/25.26.55 • Fax: +32/(0)69/25.26.54 Url: www.tratel.fr Personeelsbest.: 26 • Park mot.: 30 • Park getr.: 23 • V nr.: 63525 (37)

277 TRANSNUBEL NV

Omzet: 13 692 Cash flow: 310 Solvabiliteit: 36,24

TNT EXPRESS (BELGIUM) NV

Building 711 • 1931 Zaventem Tel.: +32/(0)2/754.44.44 • Fax: +32/(0)2/754.42.00 Url: www.tnt.com/be Personeelsbest.: 646 • Park mot.: 57 • V nr.: 16720 (35)

68 TRANSMET VERVOER NV

Leuvensesteenweg, 212 • 3370 Boutersem Tel.: +32/(0)16/72.11.20 • Fax: +32/(0)16/73.53.10 Email: info@transmet-boutersem.eu • Url: www.transmet-boutersem.eu Personeelsbest.: 135 • Park mot.: 96 • Park getr.: 200 • V nr.: 12317 (85)

Omzet: 21 204 Cash flow: 1 357 Solvabiliteit: 32,37

Omzet: 16 005 Cash flow: 454 Solvabiliteit: 17,54

352 TRANSPICO NV

Cash flow: 463 Solvabiliteit: 54,83

Cash flow: 312 Solvabiliteit: 23,32

239 TRANSGEM BVBA

Rue au Fonds Râce 5 • 4300 Borgworm Tel.: +32/(0)19/32.26.55 • Fax: +32/(0)19/32.71.10 Email: transgem@transgem.be • Url: www.transgem.be Personeelsbest.: 40 • Park mot.: 40 • Park getr.: 50 • V nr.: 92309 (28) Toegevoegde waarde: 2 525 Resultaat: 227 Eigen middele: 1 689

Omzet: 5 260 Cash flow: 841 Solvabiliteit: 50,06

89 TRANSPO HELLINGS BREE NV

Kanaalkom 15/B • 3960 Bree Tel.: +32/(0)89/46.01.70 • Fax: +32/(0)89/47.35.71 Email: info@transpo-hellings.com • Url: www.transpo-hellings.com Personeelsbest.: 109 • Park mot.: 70 • Park getr.: 110 • V nr.: 50930 (109) Toegevoegde waarde: 5 207 Resultaat: -767 Eigen middele: 853

Omzet: 10 972 Cash flow: 733 Solvabiliteit: 14,03


T&B223_195_fiches nl_flash.qxd:T&B223_32-45_nl

27/12/10

11:33

Page 41


T&B223_195_fiches nl_flash.qxd:T&B223_32-45_nl

27/12/10

STEEKKAARTEN 136 TRANSPORTVOITURE NV

11:33

Page 42

ANDERE INLICHTINGEN OP WWW.TRUCK-BUSINESS.COM

269 TRANSRAD NV

32 TRANSWEST NV

215 TTS BELGIUM NV

Heideveld 5 • 1651 Beersel-Lot Tel.: +32/(0)2/334.72.60 • Fax: +32/(0)2/334.72.75 Email: info@transportvoiture.be • Url: www.transportvoiture.be Personeelsbest.: 65 • Park mot.: 60 • Park getr.: 120 • V nr.: 10972 (50)

Zoning Industriel - Site I.R.E • 6220 Fleurus Tel.: +32/(0)71/829759 • Fax: +32/(0)71/829768 Email: tsr@transrad.be • Url: www.transrad.be Personeelsbest.: 17 • V nr.: 63731

Kampveldstraat 45 • 8020 Oostkamp Tel.: +32/(0)50/83.20.10 • Fax: +32/(0)50/83.30.83 Email: info@transwest.be • Url: www.transwest.be Personeelsbest.: 145 • Park mot.: 85 • Park getr.: 95 • V nr.: 20366 (79)

Rue de l’Aéropostale 8 • 4460 Grâce-Hollogne Tel.: +32/(0)4/247.77.00 • Fax: +32/(0)4/247.77.99 Email: tts@tts.be • Url: www.tts.be Personeelsbest.: 45 • Park mot.: 28 • Park getr.: 214 • V nr.: 92992 (0)

Toegevoegde waarde: 3 996 Resultaat: 268 Eigen middele: 387

Toegevoegde waarde: 2 311 Resultaat: 367 Eigen middele: 953

Toegevoegde waarde: 10 992 Resultaat: 167 Eigen middele: 5 680

Toegevoegde waarde: 2 723 Resultaat: -652 Eigen middele: 3 092

Omzet: 9 417 Cash flow: 361 Solvabiliteit: 11,89

31 TTS MULTIMODAL BELGIUM NV

Rue de l’Aéropostale 8 • 4460 Grâce-Hollogne Tel.: +32/(0)4/247.77.00 • Fax: +32/(0)4/247.77.99 Email: tts@tts.be • Url: www.tts.be Personeelsbest.: 217 • Park mot.: 180 • Park getr.: 128 • Wissellaadbakken: 464 • V nr.: 93863 (150) Toegevoegde waarde: 11 073 Resultaat: -530 Eigen middele: 705

Omzet: 19 288 Cash flow: 1 557 Solvabiliteit: 9,20

271 VAGAETRANS BVBA

Omzet: 4 991 Cash flow: 588 Solvabiliteit: 39,95

180 TVT TRANSPORT NV

Omzet: 25 800 Cash flow: 2 662 Solvabiliteit: 25,81

Terheidenboslaan 3 • 1730 Asse Tel.: +32/(0)2/453.96.18 • Fax: +32/(0)2/452.55.57 Email: info@tvt.be • Url: www.tvt.be Personeelsbest.: 35 • Park mot.: 35 • Park getr.: 39 • V nr.: 14497 (32)

117 UNIVERSAL EXPRESS NV

Rue Dieudonné Lefèvre 160 • 1020 Brussel Tel.: +32/(0)2/4222299 • Fax: +32/(0)2/4222101 Url: www.universal-express.be Personeelsbest.: 72 • Park mot.: 266 • V nr.: 16854 (3)

5

Toegevoegde waarde: 3 110 Resultaat: -241 Eigen middele: 662

Toegevoegde waarde: 4 488 Resultaat: -651 Eigen middele: 3 717

Toegevoegde waarde: 34 190 Resultaat: 17 835 Eigen middele: 16 316

Cash flow: 587 Solvabiliteit: 21,79

145 VALKENIERSNATIE CV

Omzet: 23 629 Cash flow: -204 Solvabiliteit: 30,30

322 VAN CAUDENBERG L. BVBA

Omzet: 34 477 Cash flow: 425 Solvabiliteit: 29,24

UPS BELGIUM NV

Woluwelaan 156 • 1831 Diegem Tel.: +32/(0)800/128.28 • Fax: +32/(0) Url: www.ups.com Personeelsbest.: 662 • V nr.: 16398 (185) Omzet: 150 641 Cash flow: 19 365 Solvabiliteit: 21,33

284 VAN DAMME DESCHAMPS & FILS NV

Pontweg 15 • 9140 Temse Tel.: +32/(0)52/48.13.40 • Fax: +32/(0)52/48.13.41 Email: vagaetrans@skynet.be Personeelsbest.: 22 • V nr.: 32962 (4)

Antwerpse Baan 25, Kaai 718 • 2040 Antwerpen Tel.: +32/(0)3/544.17.70 • Fax: +32/(0)3/541.61.92 Email: info@valkeniersnatie.be • Url: www.valkeniersnatie.be Personeelsbest.: 29 • Park mot.: 30 • Park getr.: 150 • V nr.: 40448 (0)

Waversesteenweg 78 • 1560 Hoeilaart Tel.: +32/(0)10/233020 • Fax: +32/(0)10/224042 Email: info@dbvcb.be Personeelsbest.: 37 • V nr.: 12324

Rue Croisette 28 • 1470 Genappe Tel.: +32/(0)67/771792 • Fax: +32/(0)67/773728 Email: trpvandammew@skynet.be Personeelsbest.: 39 • V nr.: 17194

Toegevoegde waarde: 2 295 Resultaat: 384 Eigen middele: 2 430

Toegevoegde waarde: 3 775 Resultaat: -101 Eigen middele: 9 456

Toegevoegde waarde: 1 992 Resultaat: 18 Eigen middele: 31

Toegevoegde waarde: 2 192 Resultaat: 106 Eigen middele: 499

Cash flow: 1 337 Solvabiliteit: 30,34

175 VAN DAMME R. NV

Omzet: 15 110 Cash flow: 1 261 Solvabiliteit: 31,61

Cash flow: 338 Solvabiliteit: 1,72

Cash flow: 658 Solvabiliteit: 16,10

Rue Chant des Oiseaux 15 • 1470 Genappe Tel.: +32/(0)/67/458063 • Fax: +32/(0)/71/880009 Email: info@vandamme-vdrt.be • Url: www.vandamme-r-sa.be Personeelsbest.: 49 • Park mot.: 40 • Park getr.: 41 • V nr.: 17508 (48)

52 VAN DE POEL KAREL & ZN NV

Molenstraat 38 • 2288 Bouwel Tel.: +32/(0)14/28.38.28 • Fax: +32/(0)14/28.38.21 Email: info@vandepoel.com • Url: www.vandepoel.com Personeelsbest.: 70 • Park mot.: 33 • Park getr.: 40 • V nr.: 42650 (73)

261 VAN DE POL BVBA

Elzenstraat 54 • 2381 Weelde Tel.: +32/(0)14/655304 658880 • Fax: +32/(0)14/658880 Email: info@vandepol.be • Url: www.vandepol.be Personeelsbest.: 32 • V nr.: 40503

Arthur Goemarelei 49 • 2018 Antwerpen Tel.: +32/(0)3/237.82.62 • Fax: +32/(0)3/237.67.22 Email: transport@vandelm.be Personeelsbest.: 49 • Park mot.: 23 • Park getr.: 25 • V nr.: 42717 (37)

Toegevoegde waarde: 3 164 Resultaat: Eigen middele: 359

Toegevoegde waarde: 7 609 Resultaat: -36 Eigen middele: 4 182

Toegevoegde waarde: 2 383 Resultaat: -35 Eigen middele: 325

Toegevoegde waarde: 3 003 Resultaat: -175 Eigen middele: 312

Omzet: 6 093 Cash flow: 1 046 Solvabiliteit: 10,20

306 VAN DER LEE BELGIUM NV

Omzet: 32 360 Cash flow: 3 119 Solvabiliteit: 22,51

49 VAN DIEVEL TRANSPORT NV

Cash flow: 306 Solvabiliteit: 26,64

248 VAN EGDOM TRANSPORT NV

192 VAN DELM TRANSPORT BVBA

Cash flow: 450 Solvabiliteit: 7,03

129 VAN EGDOM-MARIEN NV

Frankrijkstraat 4 • 9140 Temse Tel.: +32/(0)3/711.19.66 • Fax: +32/(0)3/711.19.68 Email: vdlee@van-der-lee-belgium.com • Url: www.van-der-lee-belgium.com Personeelsbest.: 32 • Park mot.: 70 • V nr.: 32865 (24)

Schaliënhoevedreef 7 • 2800 Mechelen Tel.: +32/(0)15/30.80.00 • Fax: +32/(0)15/31.10.66 Email: info@vandievel-transport.be • Url: www.vandievel.be Personeelsbest.: 120 • Park mot.: 65 • Park getr.: 130 • V nr.: 40945 (0)

Schoorstraat 40 • 2220 Heist-op-den-Berg Tel.: +32/(0)15/24.13.52 • Fax: +32/(0)15/24.60.65 Email: info@vanegdom.be • Url: www.vanegdom.be Personeelsbest.: 46 • V nr.: 41624 (32)

Schoorstraat 40 • 2220 Heist-op-den-Berg Tel.: +32/(0)15/25.06.00 • Fax: +32/(0)15/24.81.69 Email: info@vanegdom.be • Url: www.vanegdom.be Personeelsbest.: 48 • Park mot.: 45 • V nr.: 42258 (0)

Toegevoegde waarde: 2 069 Resultaat: 16 Eigen middele: 1 873

Toegevoegde waarde: 7 646 Resultaat: 294 Eigen middele: 1 522

Toegevoegde waarde: 2 478 Resultaat: -14 Eigen middele: 684

Toegevoegde waarde: 4 264 Resultaat: -29 Eigen middele: 6 455

Omzet: 3 475 Cash flow: 372 Solvabiliteit: 51,98

253 VAN HEESVELDE TRANSPORT NV

Omzet: 12 336 Cash flow: 1 484 Solvabiliteit: 13,27

183 VAN HEYSTE TRANSPORT NV

Omzet: 4 461 Cash flow: 237 Solvabiliteit: 33,46

98 VAN HOVE & CO BVBA

Omzet: 19 467 Cash flow: 1 740 Solvabiliteit: 37,72

379 VAN LANDUYT DENIS BVBA

Monumentstraat 13 • 9940 Evergem Tel.: +32/(0)9/341.96.80 • Fax: +32/(0)9/341.96.77 Email: transport@van-heesvelde.be • Url: www.van-heesvelde.be Personeelsbest.: 26 • V nr.: 33075 (25)

Veldstraat 24 • 9910 Knesselaere Tel.: +32/(0)9/374.22.29 • Fax: +32/(0)9/374.46.32 Email: info@vanheyste.be • Url: www.vanheyste.be Personeelsbest.: 42 • Park mot.: 62 • V nr.: 30327 (38)

Eddastraat 31 • 9042 Gent Tel.: +32/(0)9/251.55.30 • Fax: +32/(0)9/251.56.42 Email: info@vanhove.be Personeelsbest.: 79 • V nr.: 42411 (41)

D’Helst 9 • 9280 Lebbeke Tel.: +32/(0)52/413198 • Fax: +32/(0)52/414491 Email: transport-van-landuyt@skynet.be Personeelsbest.: 31 • V nr.: 32645

Toegevoegde waarde: 2 440 Resultaat: 216 Eigen middele: 708

Toegevoegde waarde: 3 074 Resultaat: 7 Eigen middele: 953

Toegevoegde waarde: 4 789 Resultaat: 647 Eigen middele: 2 997

Toegevoegde waarde: 1 671 Resultaat: -491 Eigen middele: 119

Cash flow: 766 Solvabiliteit: 47,00

154 VAN LOON & ZN VERVOER NV

Omzet: 6 040 Cash flow: 699 Solvabiliteit: 28,88

51 VAN MOER TRANSPORT NV

Omzet: 6 033 Cash flow: 1 176 Solvabiliteit: 77,98

135 VAN ROOIJEN LOGISTIEK NV

Cash flow: 40 Solvabiliteit: 3,53

329 VAN SNICK EVENS NV

Schomhoeveweg, 9 • 2030 Antwerpen Tel.: +32/(0)3/542.50.25 • Fax: +32/(0)3/541.42.50 Email: info@tvl.vanloon.be • Url: www.vanloon.be Personeelsbest.: 58 • Park mot.: 60 • Park getr.: 125 • V nr.: 41313 (46)

Vitshoekstraat 11 • 2070 Zwijndrecht Tel.: +32/(0)3/2540909 • Fax: +32/(0)3/2525860 Email: vmt@vanmoergroup.com • Url: www.vanmoergroup.com Personeelsbest.: 84 • V nr.: 33802 (79)

Schietstandlaan 2 • 2300 Turnhout Tel.: +32/(0)14/44.21.40 • Fax: +32/(0)14/43.03.36 Email: info@vanrooijen.be • Url: www.vanrooijen.be Personeelsbest.: 78 • Park mot.: 26 • Park getr.: 4 • V nr.: 44263 (39)

Ninoofsesteenweg 27 • 1755 Gooik Tel.: +32/(0)54/56.61.96 • Fax: +32/(0)54/56.81.79 Email: info@vslogistics.be Personeelsbest.: 33 • Park mot.: 28 • Park getr.: 33 • V nr.: 14774 (0)

Toegevoegde waarde: 3 685 Resultaat: 98 Eigen middele: 1 601

Toegevoegde waarde: 7 624 Resultaat: 143 Eigen middele: 1 455

Toegevoegde waarde: 4 021 Resultaat: 179 Eigen middele: 1 093

Toegevoegde waarde: 1 965 Resultaat: -77 Eigen middele: 816

Omzet: 8 107 Cash flow: 938 Solvabiliteit: 40,56

197 VAN SNICK P. & FILS BVBA

Omzet: 19 284 Cash flow: 2 673 Solvabiliteit: 16,01

303 VAN STEEN TRANSPORT NV

Omzet: 9 607 Cash flow: 208 Solvabiliteit: 43,90

358 VANDAMME-MADOE NV

Omzet: 3 736 Cash flow: 411 Solvabiliteit: 28,08

265 VANDEBEECK TRANSPORT NV

Vorstsesteenweg 86 Chaussée de Forest • 1060 Brussel Tel.: +32/(0)2/5377395 • Fax: +32/(0)2/5373588 Email: transportsvansnick@telenet.be Personeelsbest.: 67 • V nr.: 17336

Kaaistraat 47 • 9190 Stekene Tel.: +32/(0)3/779.72.17 • Fax: +32/(0)3/789.03.34 Email: transportvansteen@skynet.be Personeelsbest.: 29 • Park mot.: 30 • Park getr.: 33 • V nr.: 30369 (30)

Pathoekeweg 400 • 8000 Brugge Tel.: +32/(0)50/32.02.20 • Fax: +32/(0)50/31.16.29 Email: info@vandamme-madoe.be • Url: www.vandamme-madoe.be Personeelsbest.: 42 • Park mot.: 31 • Park getr.: 31 • V nr.: 20651 (31)

Centrum Zuid 1410 • 3530 Houthalen Tel.: +32/(0)11/52.41.37 • Fax: +32/(0)11/52.51.82 Email: info@tdlgroup.be • Url: www.tdlgroup.be Personeelsbest.: 43 • V nr.: 50625 (24)

Toegevoegde waarde: 2 935 Resultaat: 171 Eigen middele: 228

Toegevoegde waarde: 2 094 Resultaat: 224 Eigen middele: 1 020

Toegevoegde waarde: 1 787 Resultaat: 53 Eigen middele: 3 506

Toegevoegde waarde: 2 351 Resultaat: 73 Eigen middele: 1 386

Omzet: 7 384 Cash flow: 287 Solvabiliteit: 11,37

195 VANDENBROECK BVBA

Cash flow: 619 Solvabiliteit: 48,32

360 VANDENREYDT NV

Omzet: 3 066 Cash flow: 433 Solvabiliteit: 91,25

178 VANDERHASSELT TRANSPORT NV

Cash flow: 709 Solvabiliteit: 40,23

299 VANDERVORST TRANSPORT NV

Mechelsesteenweg 662 • 3020 Herent Tel.: +32/(0)16/23.94.41 • Fax: +32/(0)16/20.63.78 Email: carl.bollens@vdbroeck.be • Url: www.vdbroeck.be Personeelsbest.: 53 • Park mot.: 55 • V nr.: 14400 (0)

Prinsenweg 11 • 3700 Tongeren Tel.: +32/(0)12/231458 • Fax: +32/(0)12/237334 Email: tongeren@dekloklogistics.com • Url: www.dekloklogistics.com Personeelsbest.: 33 • V nr.: 50032 (2)

Vitseroelstraat 66 • 1740 Ternat Tel.: +32/(0)2/582.58.53 • Fax: +32/(0)2/582.27.93 Email: info@transport-vanderhasselt.be Personeelsbest.: 50 • V nr.: 15949 (45)

Zaventemsesteenweg 93 • 1831 Diegem Tel.: +32/(0)2/7209250 • Fax: +32/(0)2/7201045 Email: info@transportvandervorst.be Personeelsbest.: 35 • V nr.: 10286

Toegevoegde waarde: 2 956 Resultaat: -27 Eigen middele: 1 278

Toegevoegde waarde: 1 783 Resultaat: 5 Eigen middele: 413

Toegevoegde waarde: 3 134 Resultaat: 45 Eigen middele: 636

Toegevoegde waarde: 2 114 Resultaat: -60 Eigen middele: 1 992

Omzet: 5 500 Cash flow: 618 Solvabiliteit: 42,82

278 VANDIJCK TRANSPORT BVBA

Atealaan 6 • 2200 Herentals Tel.: +32/(0)14/21.08.16 • Fax: +32/(0)14/21.09.27 Email: info@transportgroup-tph.be • Url: www.transportvandijck.be Personeelsbest.: 38 • Park mot.: 40 • V nr.: 41823 (33) Toegevoegde waarde: 2 218 Resultaat: 106 Eigen middele: 2 372

42 - Truck&Business 223

Cash flow: 514 Solvabiliteit: 68,68

Omzet: 3 048 Cash flow: 19 Solvabiliteit: 22,74

184 VANNESTE TRANSPORT NV

Stationsstraat 82 • 8552 Moen Tel.: +32/(0)56/64.42.14 • Fax: +32/(0)56/64.77.59 Email: info@vanneste.be • Url: www.vanneste.be Personeelsbest.: 46 • Park mot.: 39 • Park getr.: 55 • Wissellaadbakken: 0 • V nr.: 20961 (38) Toegevoegde waarde: 3 068 Resultaat: 53 Eigen middele: 918

Cash flow: 894 Solvabiliteit: 21,99

Omzet: 5 575 Cash flow: 818 Solvabiliteit: 18,40

321 VANRECK TRANSPORTS NV

Schoorstraat 40 • 2220 Heist-op-den-Berg Tel.: +32/(0)15/250600 • Fax: +32/(0)15/248169 Url: www.vanegdom.eu Personeelsbest.: 38 • V nr.: 60669 Toegevoegde waarde: 1 994 Resultaat: -8 Eigen middele: 1 092

Omzet: 4 350 Cash flow: 244 Solvabiliteit: 39,80

Cash flow: 434 Solvabiliteit: 84,67

373 VANSCHOONBEEK INT. TRANSPORT NV

Fabriekstraat 1 • 3400 Landen Tel.: +32/(0)11/372117 • Fax: +32/(0)11/673687 Email: info@transportvanschoonbeek.be • Url: www.transportvanschoonbeek.be Personeelsbest.: 40 • V nr.: 16092 Toegevoegde waarde: 1 706 Resultaat: 22 Eigen middele: 1 712

Omzet: 4 616 Cash flow: 301 Solvabiliteit: 61,72


T&B223_195_fiches nl_flash.qxd:T&B223_32-45_nl

27/12/10

11:33

Page 43


T&B223_195_fiches nl_flash.qxd:T&B223_32-45_nl

27/12/10

STEEKKAARTEN 96 VANSCHOONBEEK TT NV Rue du Dria 46 • 6240 Farciennes Tel.: +32/(0)11/672117 • Fax: +32/(0)11/673687 Email: info@transportvanschoonbeek.be • Url: www.transportvanschoonbeek.be Personeelsbest.: 42 • V nr.: 64716 Toegevoegde waarde: 4 934 Resultaat: 2 Eigen middele: 64

Cash flow: 1 862 Solvabiliteit: 1,91

326 VERGO BVBA

Gulderij 10 • 1980 Zemst Tel.: +32/(0)15/627627 • Fax: +32/(0)15/627629 Email: vergo.trans@skynet.be Personeelsbest.: 29 • V nr.: 14899 Toegevoegde waarde: 1 971 Resultaat: 418 Eigen middele: 1 132

Cash flow: 725 Solvabiliteit: 44,31

133 VERBEKEN TRANSPORT NV

Hoogveld 85 • 9200 Dendermonde Tel.: +32/(0)52/21.68.16 • Fax: +32/(0)52/22.35.45 Email: info@verbekentrans.be • Url: www.verbekentrans.be Personeelsbest.: 15 • Park mot.: 10 • Park getr.: 70 • V nr.: 31971 (9) Toegevoegde waarde: 4 158 Resultaat: 2 184 Eigen middele: 4 531

Omzet: 11 755 Cash flow: 2 764 Solvabiliteit: 48,66

310 VERHAEGEN VERVOER BVBA

Ondernemersstraat 6A • 2500 Lier Tel.: +32/(0)3/4890575 • Fax: +32/(0)3/4882703 Email: info@transverhaegen.be • Url: www.transverhaegen.be Personeelsbest.: 28 • V nr.: 42172 Toegevoegde waarde: 2 048 Resultaat: 145 Eigen middele: 848

Cash flow: 551 Solvabiliteit: 48,31

295 VERVAEKE KOEN BVBA

Toegevoegde waarde: 3 684 Resultaat: -216 Eigen middele: 4 704

Toegevoegde waarde: 2 138 Resultaat: 53 Eigen middele: 15

Omzet: 7 727 Cash flow: 370 Solvabiliteit: 71,76

311 VEURINK A.J. BVBA

Page 44

ANDERE INLICHTINGEN OP WWW.TRUCK-BUSINESS.COM

156 VERSTRAETE TRANSPORT NV

Dadizeelsestraat 161 • 8890 Moorslede Tel.: +32/(0)51/77.93.61 • Fax: +32/(0)51/77.05.71 Email: info@transportverstraete.be Personeelsbest.: 80 • Park mot.: 92 • Park getr.: 140 • V nr.: 20080 (62)

11:33

Rue de l’Europe 34 • 7600 Peruwelz Tel.: +32/(0)51/465294 • Fax: +32/(0)51/464233 Email: koenvervaeke@scarlet.be Personeelsbest.: 30 • V nr.: 23801

Omzet: 3 782 Cash flow: 558 Solvabiliteit: ,72

78 VINCENT LOGISTICS NV

225 VERBERT BVBA

Heizegemweg 2 • 2030 Antwerpen Tel.: +32/(0)3/5421700 • Fax: +32/(0)3/5411700 Personeelsbest.: 46 • V nr.: 41653 Toegevoegde waarde: 2 666 Resultaat: -48 Eigen middele: -191

Cash flow: 752 Solvabiliteit: -5,66

241 VERJANS GUILLAUME BVBA

Grand Route 81 • 4360 Oreye Tel.: +32/(0)19/67.80.11 • Fax: +32/(0)19/67.83.32 Personeelsbest.: 64 • V nr.: 94171 (36) Toegevoegde waarde: 2 511 Resultaat: -347 Eigen middele: -212

Omzet: 6 446 Cash flow: -152 Solvabiliteit: -7,79

45 VERVAEKE TRANSPORT NV

Brusselsesteenweg 391 • 1731 Zellik Tel.: +32/(0)2/481.76.76 • Fax: +32/(0)2/481.76.77 Email: vervaeke@vervaeke.com • Url: www.vervaeke.com Personeelsbest.: 92 • Park mot.: 317 • Park getr.: 432 • V nr.: 20534 (124) Toegevoegde waarde: 8 125 Resultaat: 732 Eigen middele: 10 783

Omzet: 47 254 Cash flow: 3 059 Solvabiliteit: 43,05

160 VIVET EN GOSSELIN NV

341 VERBESSEM VERVOER SA

Grote Steenweg 50 • 2550 Kontich Tel.: +32/(0)15/31.16.16 • Fax: +32/(0)15/31.26.89 Email: vervoer@verbessem.be • Url: www.verbessem.be Personeelsbest.: 32 • Park mot.: 17 • Park getr.: 42 • V nr.: 41046 (20) Toegevoegde waarde: 1 892 Resultaat: -27 Eigen middele: 415

Omzet: 3 486 Cash flow: 398 Solvabiliteit: 17,39

366 VERKOOIJEN-VEEM NV

Industrieweg 33 • 2320 Hoogstraten Tel.: +32/(0)3/3144979 • Fax: +32/(0)3/3147168 Email: veem@verkooijen.be • Url: www.verkooijen.be Personeelsbest.: 26 • V nr.: 42442 Toegevoegde waarde: 1 751 Resultaat: 111 Eigen middele: 4 075

Cash flow: 574 Solvabiliteit: 82,91

325 VERVOIR FRERES BVBA

Grand Route 136 • 4367 Crisnée Tel.: +32/(0)19/677177 • Fax: +32/(0)19/677295 Email: vervoir@skynet.be Personeelsbest.: 30 • V nr.: 92739 Toegevoegde waarde: 1 976 Resultaat: 226 Eigen middele: 1 279

Cash flow: 454 Solvabiliteit: 49,82

268 VNW TRANSPORT NV

Industrieweg 78 • 8800 Roeselare Tel.: +32/(0)51/24.29.91 • Fax: +32/(0)51/26.18.10 Email: info@ajveurink.be • Url: www.ajveurink.be Personeelsbest.: 30 • Park mot.: 21 • Park getr.: 18 • V nr.: 23258 (24)

1ere Avenue, 32 • 4040 Herstal Tel.: +32/(0)4/256.99.00 • Fax: +32/(0)4/256.99.28 Email: info@vincentlogistics.com • Url: www.vincentlogistics.com Personeelsbest.: 84 • Park mot.: 92 • V nr.: 92794

Keesinglaan 30 • 2100 Deurne Tel.: +32/(0)3/324.49.10 • Fax: +32/(0)3/326.01.26 Email: moving@gosselingroup.eu • Url: www.gosselingroup.eu Personeelsbest.: 63 • Park mot.: 29 • V nr.: 40792 (33)

Centrum-Zuid 1410 • 3530 Houthalen Tel.: +32/(0)11/60.12.80 • Fax: +32/(0)11/52.51.82 Email: info@tdlgroup.be • Url: www.tdlgroup.be Personeelsbest.: 42 • V nr.: 51104 (40)

Toegevoegde waarde: 2 044 Resultaat: -382 Eigen middele: 983

Toegevoegde waarde: 5 681 Resultaat: -887 Eigen middele: 4 123

Toegevoegde waarde: 3 620 Resultaat: 94 Eigen middele: 3 047

Toegevoegde waarde: 2 321 Resultaat: 135 Eigen middele: 924

Cash flow: 114 Solvabiliteit: 29,00

Omzet: 18 744 Cash flow: 977 Solvabiliteit: 41,74

Omzet: 7 255 Cash flow: 445 Solvabiliteit: 63,39

92 VOLLERS BELGIUM NV

229 VPD BVBA

Veroonslinde, 27 • 1502 Lembeek Tel.: +32/(0)2/391.41.90 • Fax: +32/(0)2/391.41.99 Email: info@vpd.eu • Url: www.vpd.eu Personeelsbest.: 44 • V nr.: 17210 (35)

Kapelanielaan 2F • 9140 Temse Tel.: +32/(0)3/711.09.13 • Fax: +32/(0)3/771.23.58 Email: planning.distri@vrd.be • Url: www.vrd.be Personeelsbest.: 35 • V nr.: 33764 (37)

Jan de Malschelaan 14 • 9140 Temse Tel.: +32/(0)3/711.09.13 • Fax: +32/(0)3/771.23.58 Email: vrd@glo.be • Url: www.vrd.be Personeelsbest.: 19 • V nr.: 32940 (0)

Toegevoegde waarde: 5 077 Resultaat: -268 Eigen middele: -110

Toegevoegde waarde: 2 650 Resultaat: 123 Eigen middele: 256

Toegevoegde waarde: 2 017 Resultaat: 313 Eigen middele: 558

Toegevoegde waarde: 2 137 Resultaat: 179 Eigen middele: 2 024

Kaaien 218-220 • 2030 Antwerpen Tel.: +32/(0)3/541.03.85 • Fax: +32/(0)3/541.23.61 Email: antwerpen@vollers.com • Url: www.vollers.com Personeelsbest.: 49 • V nr.: 43225 Omzet: 21 441 Cash flow: 1 663 Solvabiliteit: ,68

63 VTH BVBA

ZI Avenue de Landas 2 • 1480 Tubize Tel.: +32/(0)2/3662511 • Fax: +32/(0)2/3557224 Email: info@vanmieghem.com • Url: www.vanmieghem.com Personeelsbest.: 163 • V nr.: 60031 Toegevoegde waarde: 6 647 Resultaat: 9 Eigen middele: 890

Omzet: 12 835 Cash flow: 12 Solvabiliteit: 21,63

Cash flow: 799 Solvabiliteit: 9,57

44 VUYLSTEKE BVBA

316 VRD LOGISTIEK BVBA

Cash flow: 918 Solvabiliteit: 18,48

292 WALKRO TRANSPORT NV

Eikelaarstraat 28 • 3600 Genk Tel.: +32/(0)89/30.09.50 • Fax: +32/(0)89/35.68.88 Email: autologic@walonbnl.com • Url: www.walonbnl.com Personeelsbest.: 135 • Park mot.: 105 • V nr.: 51435 (0)

Toegevoegde waarde: 8 253 Resultaat: -714 Eigen middele: 1 553

Toegevoegde waarde: 2 156 Resultaat: 59 Eigen middele: 193

Toegevoegde waarde: 8 444 Resultaat: 479 Eigen middele: 2 716

Omzet: 18 569 Cash flow: 1 309 Solvabiliteit: 10,75

Weg naar Meeuwen 56 • 3660 Opglabbeek Tel.: +32/(0)89/81.04.70 • Fax: +32/(0)89/85.73.90 Email: info@wtg.be • Url: www.weltjenstransport.be Personeelsbest.: 79 • Park mot.: 74 • Park getr.: 82 • V nr.: 52317 (60)

Noorwegenstraat 10 • 9940 Evergem Tel.: +32/(0)9/3258958 • Fax: +32/(0) Url: www.wemmers.nl Personeelsbest.: 21 • V nr.: 34204 (0)

Toegevoegde waarde: 8 102 Resultaat: -305 Eigen middele: 1 788

Toegevoegde waarde: 3 987 Resultaat: 14 Eigen middele: 69

Toegevoegde waarde: 2 244 Resultaat: 1 Eigen middele: 143

Omzet: 7 087 Cash flow: 773 Solvabiliteit: 1,97

395 WIJCKMANS TRANSPORT NV

308 WIJNANDS BULK CARE BVBA

Toegevoegde waarde: 1 625 Resultaat: 206 Eigen middele: 897

Toegevoegde waarde: 2 062 Resultaat: 121 Eigen middele: 920

Zwartenhoekstraat 1 • 3945 Ham Tel.: +32/(0)13/661021 • Fax: +32/(0)13/667992 Email: info@wijckmans.be • Url: www.wijckmans.be/transport.htm Personeelsbest.: 22 • V nr.: 51704

Cash flow: 440 Solvabiliteit: 51,16

309 WILLEMS TRANSPORT BVBA Rood Kruisstraat 33 • 2300 Turnhout Tel.: +32/(014/443070 • Fax: +32/(0)14/443078 Email: transportwillems@transportwillems.be Personeelsbest.: 32 • V nr.: 41861 Toegevoegde waarde: 2 051 Resultaat: -249 Eigen middele: 614

Cash flow: 44 Solvabiliteit: 29,32

Industrieweg 102 • 3620 Lanaken Tel.: +32/(0)89/730130 • Fax: +32/(0)89/730135 Email: info@wijnands-bulk-care.be • Url: www.wijnands-bulk-care.be Personeelsbest.: 23 • V nr.: 51474

Cash flow: 817 Solvabiliteit: 28,22

103 WINS TRANSPORTS NV

Omzet: 5 034 Cash flow: 398 Solvabiliteit: 17,72

275 WEMMERS TANKTRANSPORT BVBA

Omzet: 4 689 Cash flow: 714 Solvabiliteit: 2,93

372 WILDORP NV

Tweebruggenlaan 1 • 9800 Deinze Tel.: +32/(0)9/3816920 • Fax: +32/(0)9/3816921 Personeelsbest.: 39 • Park mot.: 84 • V nr.: 30768 (28) Toegevoegde waarde: 1 712 Resultaat: 12 Eigen middele: 628

Omzet: 3 216 Cash flow: 228 Solvabiliteit: 33,62

170 WITHOFS TRANSPORT NV

Rue du Hainaut 17 - Z.I. • 6180 Courcelles Tel.: +32/(0)71/46.83.50 • Fax: +32/(0)71/46.83.51 Email: info@wins.be • Url: www.wins.be Personeelsbest.: 72 • Park mot.: 28 • Park getr.: 70 • V nr.: 61309 (43) Nota: Cijfers 2008

Kiezelweg 46 • 3620 Lanaken Tel.: +32/(0)89/77.83.30 • Fax: +32/(0)89/72.24.76 Email: info@withofs.be • Url: www.withofs.be Personeelsbest.: 61 • Park mot.: 52 • Park getr.: 69 • Wissellaadbakken: 60 • V nr.: 50063 (51)

Toegevoegde waarde: 4 712 Resultaat: -451 Eigen middele: 191

Toegevoegde waarde: 3 238 Resultaat: 12 Eigen middele: 466

Cash flow: 900 Solvabiliteit: 3,06

Cash flow: 510 Solvabiliteit: 13,26

227 YOUR MOVER VANDERGOTEN NV

368 YVAGA NV

Zwaarveld 54 • 9220 Hamme Tel.: +32/(0)52/477259 • Fax: +32/(0)52/477327 Email: yvaga@skynet.be • Url: www.yvaga.be Personeelsbest.: 33 • V nr.: 32332

Rue Dieudonné Lefèvre 162 • 1020 Brussel Tel.: +32/(0)2/422.22.88 • Fax: +32/(0)2/422.21.01 Email: info_ziegler@zieglergroup.com • Url: www.zieglergroup.com Personeelsbest.: 451 • V nr.: 10496 (74)

Toegevoegde waarde: 2 656 Resultaat: 86 Eigen middele: 559

Toegevoegde waarde: 1 738 Resultaat: 115 Eigen middele: 803

Toegevoegde waarde: 24 820 Resultaat: 902 Eigen middele: 15 192

Rue Arthur Maes 60 • 1130 Brussel Tel.: +32/(0)2/705.35.35 • Fax: +32/(0)2/705.47.21 Email: info@yourmover.com • Url: www.yourmover.com Personeelsbest.: 51 • V nr.: 15926 (18)

44 - Truck&Business 223

Omzet: 5 783 Cash flow: 256 Solvabiliteit: 28,77

42 WALON-NELLESSEN NV

Kringloopstraat 5 • 3630 Maasmechelen Tel.: +32/(0)89/65.13.10 • Fax: +32/(0)89/65.94.62 Url: www.walkro.be Personeelsbest.: 28 • V nr.: 51708 (20)

137 WELTJENS TRANSPORT NV

Omzet: 30 274 Cash flow: 2 076 Solvabiliteit: 13,90

Cash flow: 1 067 Solvabiliteit: 26,62

Rue des Sablières 2 • 7500 Doornik Tel.: +32/(0)56/64.77.91 • Fax: +32/(0)56/64.64.90 Email: info@vuylsteketransport.be • Url: www.vuylsteketransport.be Personeelsbest.: 168 • V nr.: 20802 (0)

46 WAUTERS TANKTRANSPORT NV

Industriepark Zwaarveld 35 • 9220 Hamme Tel.: +32/(0)52/47.92.56 • Fax: +32/(0)52/47.88.72 Email: wttim@wauterstt.be • Url: www.wauterstt.be Personeelsbest.: 110 • Park mot.: 102 • Park getr.: 140 • V nr.: 31983 (0)

Cash flow: 1 021 Solvabiliteit: 23,77

296 VRD OPSLAG & DISTRIBUTIE NV

Cash flow: 440 Solvabiliteit: 39,80

10 ZIEGLER NV

Omzet: 98 281 Cash flow: 2 323 Solvabiliteit: 18,10

Omzet: 31 584 Cash flow: 832 Solvabiliteit: 28,27

346 WIDEM CORPORATION BVBA

Industriepark LAR P19 • 8930 Rekkem Tel.: +32/(0)56/43.95.21 • Fax: +32/(0)56/40.41.77 Email: info@widem.be • Url: www.widem.be Personeelsbest.: 26 • V nr.: 23156 (18) Toegevoegde waarde: 1 830 Resultaat: Eigen middele:

Cash flow: Solvabiliteit: ,00

240 WILLAERT VAN BOOM BVBA

Liezele Dorp 22 • 2870 Liezele Tel.: +32/(0)3/889.14.44 • Fax: +32/(0)3/889.50.54 Email: info@willaert-vanboom.be • Url: www.willaert-vanboom.be Personeelsbest.: 39 • V nr.: 41913 (0) Toegevoegde waarde: 2 524 Resultaat: 40 Eigen middele: 974

Omzet: 4 280 Cash flow: 572 Solvabiliteit: 34,60

371 WUYTS TRANSPORT NV

Nijverheidsstraat 8a • 2260 Westerlo Tel.: +32/(0)14/562070 • Fax: +32/(0)14/590840 Email: info@transportwuyts.be • Url: www.transportwuyts.be Personeelsbest.: 36 • V nr.: 41628 Toegevoegde waarde: 1 719 Resultaat: -65 Eigen middele: 225

Cash flow: 74 Solvabiliteit: 13,56

81 ZUIDNATIE NV

Oude Leeuwenrui 48 • 2000 Antwerpen Tel.: +32/(0)3/205.97.23 - • Fax: +32/(0)3/205.97.20 Email: info@zuidnatie.be • Url: www.zuidnatie.be Personeelsbest.: 40 • V nr.: 40372 (0) Toegevoegde waarde: 5 437 Resultaat: 887 Eigen middele: 4 947

Omzet: 22 151 Cash flow: 2 091 Solvabiliteit: 44,84


Technology at its best

50% minder

door generator aandrijving De groene oplossing is blauw

• 50% minder broeikaseffect • 50% minder energieverbruik • 90% minder schadelijke uitlaatgassen en minder geluid

Opgeklapt • 300 mm lagere opbouwhoogte • Lagere luchtweerstand / brandstofkosten

Opengeklapt • Snel onderhoud ook bij een geladen voertuig • Eenvoudige wisseling binnen enkele minuten

De krachtigste, meest economische, milieuvriendelijkste transportkoelmachines FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH

Tel. +49 (0) 2 01 / 61 30 10

www.frigoblock.com

Transportkoeling Marc Meersman BVBA • Tel. +32 (0) 2 / 4 53 07 30 • www.frigoblock.be TRUCK & TRANSPORT, Brussels expo, 15 - 18 / 01 / 2011, Stand 11.20 CO2 + Maschinen NL.indd 1

Sans titre-1 2

21.12.2010 12:34:48 Uhr

28/12/10 12:14


T&B223_200_nl_flash.qxd:T&B223_46-47_nl

27/12/10

11:35

Page 46

Test

SCANIA P230 EEV

Een grote motor

Met de kleinste motor van het Scania-gamma haalt deze P230 even goede prestaties als een 280 pk.

In afwachting van de eerste Euro 6 motoren zijn de milieuvriendelijkste vrachtwagens vandaag de dag conform de EEV-norm. Die is bijzonder interessant voor voertuigen die actief zijn in het stadsverkeer. De Scania P230 wie wij op de proef hebben gesteld, komt goed overeen met dat profiel. e P 230 is de kleinste van de Scania-motoren, al is dat heel betrekkelijk als je zijn cilinderinhoud vergelijkt met die van de concurrenten. De P230 levert zijn maximumvermogen bij een toerental van 1900 o/m, terwijl zijn koppel van 1050 Nm vrijkomt tussen 1000 tot 1500 o/m. Als je je echt vragen stelt over de keuze van een vijfcilinder, kan je ook meteen antwoorden met een stevig argument: met zijn montage naar achter onder het chassis kan de chauffeur volop zijn voordeel halen uit een betere spreiding van de massa en dus meer rijcomfort. De injectie gebeurt via een XPI elektronische sturing, ontwikkeld in samenwerking met Cummins. Ze maakt een betere verbranding en een groter koppel mogelijk.

D

46 - Truck&Business 223

Bij Scania hebben alle motoren veel dezelfde componenten. Dat zorgt voor een betrekkelijk groot gewicht van de motor, die op de weegschaal goed is voor 1.027 kg. Bij wijze van vergelijking: de V8 is slechts 200 kg zwaarder. De rem op de uitlaat heeft een vermogen van 181 kW (246 pk), bij een toerental van 2400 o/m. Een groter remvermogen dan dat in tractie, dat bij goed gebruik en goed beheer volstaat voor distributieactiviteiten. De Opticruise transmissie is (eindelijk) beschikbaar sinds einde 2009, zonder koppelingspedaal.

Grote motortunnel De CP 16 cabine is een tussenmodel dat in 2004 op de markt is gekomen. Ze heeft 280 mm meer in de

diepte dan de korte cabine. Die grotere ruimte komt het comfort van de chauffeur tegoed, want hij heeft meer plaats achter de zetels om zijn persoonlijke zaken op te bergen. De klant kan natuurlijk ook kiezen voor de Highline met verhoogd dak. Het enorm succes van die versie op de R-serie was ruim voldoende om haar tevens beschikbaar te maken op de P-serie. Minder vanzelfsprekend, maar ondanks alles toch praktisch kan de CP16 in optie een rustuitrusting krijgen. Het spreekt vanzelf dat de toegang tot die ruimte wat zware manoeuvres met de stoelen vergt. Het groot probleem heeft te maken met de motortunnel. Hij is met zijn hoogte van 45 cm opvallend en maakt een vlotte doorgang in de cabine onmogelijk. Als je dan gekozen hebt voor een derde zetel, kan je je afvragen welk lot de benen van zijn inzittende zullen doorstaan. En dan iets dat nochtans vaak nodig is in de distributie: de chauffeur heeft het niet gemakkelijk een veilige plaats binnen hand-

bereik te vinden voor zijn frigobox. A contrario zijn enkele troeven van de cabine de toegang voor de chauffeur via twee treden, breed en schuin geplaatst, en de ruim bemeten handgrepen. In totaal liggen de treden op 1200 mm van de grond (410/400/390). Eens je goed zit, sta je voor geen verrassingen, vermits het interieur conform de andere modellen van het merk is en ook hun intrinsieke kwaliteiten heeft overgenomen: materialen van hoge kwaliteit en een voorbeeldige afwerking. Het onderstrepen waard zijn ook de bedieningselementen aan het stuur, wat lang niet in alle modellen van de middelgrote gamma’s gebeurt. De kers op de taart ten slotte komt van de geluiddemping van de cabine. Met de talrijke persoonlijke dingen en degene die je nodig hebt voor je werk, zou het een goede zaak zijn dat er nogal wat praktische bergvakken binnen handbereik waren. Dat is helaas niet de grote sterkte van deze cabine P. Goed, er is het plafond aan de voorruit voor gesloten zaken en een andere


T&B223_200_nl_flash.qxd:T&B223_46-47_nl

27/12/10

11:35

Page 47

Een rijpost van topniveau, niettegenstaande de zeer grote motortunnel.

KWALITEITEN EN DEFECTEN

--

--

SECUNDAIR

--

+ Ergonomie

Integrale luchtvering

Kwaliteit materialen

Binnenhoogte Zonneklep rechts

Geluiddemping

Afwerking

KWALITEITEN

DEFECTEN Volume motortunnel mogelijkheid rechts voor de bijrijderszetel. Voor de rest is het een minimum als je niet de koffer tussen de zetels hebt.

Prestaties bevestigd De P230 was het derde gelijkaardige model voor onze test, na een Euro 3 van 270 pk (8,9 l) en een EEV van 280 pk (9,3 l). Indertijd had de Euro 3-versie een verbruik van 21,81 l genoteerd, met een gemiddelde snelheid van 72,37 km/u. Recenter haalde de versie van 280 pk een resultaat van 21,58 l en 75,51 km/u. Dankzij meer koppel was er dus een hogere kruissnelheid, met daarnaast een iets hoger verbruik. Deze keer gaven de resultaten, met 50 pk minder en een koppel van 1050 in plaats van 1400 Nm, 21,65 l en 76,48 km/u. Uit die cijfers blijkt dat de P230 hetzelfde werk aankan als zijn grote broer, en vooral in dezelfde verhoudingen. Maar wat blijft er over voor de grote jongens? Vandaag de dag de norm, zelfs in moeilijkere activiteiten (werven of distributie) had het voertuig een

+

+

Bergvakken binnen handbereik

Opticruise met integrale automatisering

Prestaties

Zichtbaarheid

Verbruik

Groot eigengewicht Wendbaarheid

--

--

BELANGRIJK

--

+

+

+

DE BALANS

Barchon - La Sentinelle La Sentinelle - Reims Reims - Berchem Berchem - Barchon TOTAAL

174,9 km 196,3 km 205,7 km 172,6 km 749,5 km Weer Nota

Opticruise GRS895 versnellingsbak met 12 versnellingen. Zijn prestaties kan je samenvatten als “alsmaar sneller, alsmaar soepeler”. Maar het was fijn kennis te maken met de nieuwe versie en haar automatische koppeling. Het principe moest veel kritiek doorstaan in de distributiewereld, met al zijn “stop & go”, maar de nieuwe versie is quasi perfect. Exit het kop-

Aard van de weg

Gemiddelde snelheid

Gemiddeld verbruik

Quotient

Snelweg met lichte hellingen Snelweg met lichte hellingen Snelweg met lichte hellingen Snelweg met lichte hellingen

km/u 78,18 55,00 86,45 82,98 76,48

l/100 km 27,21 25,64 19,33 19,40 21,65

(résult. eco) 2,873 2,145 4,472 4,277 3,533

Droog, min 8 °, Max 14 ° Test op 10 mei 2010 pelingspedaal, dat voor de chauffeur lang niet prettig was bij het stoppen, wat dikwijls onvermijdelijk is in stadsverkeer. De laatste criticasters van die automatische koppeling moeten maar eens beslissen een test te doen, waarna ze het systeem ongetwijfeld zullen omarmen. Zeker met zijn stand “manoeuvres”, die de laatste kritiek naar de vergeethoek zal bannen.

Een ander positief aspect, één keer is geen keer: de truck was voorzien van een integrale luchtvering, nog altijd een echte borg van comfort en soepelheid. Tekst: Pierre-Yves Bernard Foto’s: Erik Duckers

Truck&Business 223 - 47


T&B223_210_nl_flash.qxd:T&B223_48-49_nl

27/12/10

11:36

Page 48

Interview

HEINZ-JÜRGEN LÖW (RENAULT TRUCKS)

Differentiëring door TCO Het is lang niet makkelijk geweest twee jaren van crisis door te komen als commercieel directeur. En nu het einde van de tunnel binnen bereik lijkt te liggen, zij het langzaam, kijkt HeinzJürgen Löw, directeur van Renault Trucks Europe, al verder, naar de Euro 6 die op komst is, en zelfs nog verder...

Heinz-Jürgen Löw: “Wij moeten meer klanten leren redeneren in termen van TCO.”

oe zal de heropleving van de Europese markt zich volgens u doorzetten? HJL: 2011 en 2012 zullen beter zijn dan 2010, maar de marge van toename van de verkoop blijft onzeker. Wij mikken op 15 tot 20% beter, wat nog altijd een heel stuk onder het peil van 2008 zal liggen.

H

Geen Euro 6-effect Wat zijn de doelstellingen van Renault Trucks in dit kader? HJL: Wij moeten sneller gaan dan de markt en dus marktaandelen terugwinnen, maar dan wel zonder te verzaken aan ons streven in positieve zin te groeien. Voor 2011 en 2012 zal dat doel vooral in het middengamma liggen. Kunnen nieuwe modellen de markt beïnvloeden? HJL: Dat denk ik niet. De investeringen zullen afhangen van de eco-

48 - Truck&Business 223

nomische behoeften. De vloten zijn verouderd, voertuigen moeten vervangen worden, allemaal factoren die meer invloed zullen hebben op de markt dan nieuwe modellen. Daarnaast zullen alle klanten overtuigd zijn van het duurzaam karakter van de heropleving. Gelooft u in een effect van meesleping door de komst van de eerste Euro 6-motoren? HJL: Euro 6 zijn vandaag vooral geruchten. Het echte streven is 2013, wanneer Euro 6 verplicht zal zijn voor de nieuwe te homologeren modellen. Maar eerst zullen wij afhangen van de maatregelen om het publiek aan te moedigen en een forse differentiëring van de kilometertaksen. Maar met een hogere startkost ten opzichte van een Euro 5 en een verbruik waarvan de ingenieurs zeggen dat het zal toenemen, geloof ik niet dat het

productief zal zijn vooruit te lopen op de lancering van de Euro 6motoren. Renault Trucks zal in elk geval klaar staan, niet meer of niet minder.

mooie prijs aanvaarden. Als er geen groei komt daarentegen... Maar goed, vandaag de dag durft niemand iets inzetten op de economische groei tegen die tijd...

TCO is belangrijk

Zijn uw financiële diensten bereid de investeerders te steunen? HJL: Renault Trucks Financial Services is een belangrijk instrument, omdat het misschien beter dan een bank het risicoprofiel van een transporteur zal kennen, maar het kan niet 100% van onze verkoop financieren. Wij hebben de banken nodig om de groei van onze klanten te financieren. En vandaag de dag is er inderdaad een flinke toename van de vraag.

En als ik in 2012 moet kiezen tussen een Euro 5 en een Euro 6, hoe kan ik dan weten wat zes jaar later de restwaarde van de twee modellen zal zijn? HJL: Die hypothese is helemaal niet dom. Wij moeten onze klanten sensibiliseren voor een benadering van de Total Cost of Ownerschip, met inbegrip van de aankoopprijs, de operationele kosten, het verbruik, het nuttig laadvermogen... en natuurlijk de restwaarde. Laat ons even aannemen dat 2018 een forse economische groei zal meebrengen. De markt zou dan zonder enig probleem de in 2012 of 2013 aangekochte Euro 5 voor een

In de verhuring daarentegen stagneert Clovis... HJL: Clovis doet het zeer goed in Frankrijk, waar het nummer 1 is, Italië, het Verenigd Koninkrijk en


T&B223_210_nl_flash.qxd:T&B223_48-49_nl

27/12/10

11:36

Page 49

MARKTAANDELEN VAN RENAULT TRUCKS

IN EUROPA (2001-2010) 14 12 10 8

4

Bron : ACEA

6 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

IN BELGIË (NOV. 2010)

Spanje. De vloten werden in 2009 minder gebruikt. Het ogenblik is dus nog niet gekomen om aan andere landen te denken. Maar wij hebben nog altijd ons “boodschappenlijstje”, o.a. in Centraal Europa.

HJL: In dat segment zijn de resultaten van 2010 conform onze doelstellingen. De Master is heel goed aanvaard door de klanten, maar wij gaan de Maxity daarom nog niet laten vallen.

Dubbel aanbod in het topgamma blijft behouden

De Master wordt verkocht door Renault en Renault Trucks. Hoe staat het dan met het verschil? HJL: Wij moeten de toegevoegde waarde rond het voertuig creëren, met Fast & Pro ruimtes voor de lichte bedrijfsvoertuigen, openingsuren conform de noden van de professionelen en beter voorziene voorraden van onderdelen.

Is een dubbel aanbod in het topgamma in 2011 nog steeds gerechtvaardigd? HJL: De klant moet kunnen kiezen tussen een voertuig met beperkte operationele kosten en een voertuig met veel ruimte en meer luxe. Wij geven hem die keuze en blijven het doen voor de Euro 6. Voor alle duidelijkheid: het zal een echt Renault Trucks gamma zijn. U hebt de Mascott laten vallen en de Maxity heeft het moeilijk om door te breken. Zet u dan alles in op de Master?

Bent u fier dat uw Premium Optifuel wordt nagebootst door de concurrentie? HJL: Toch wel, maar wij zijn vooral tevreden met zijn succes bij onze klanten. Optifuel is een volledig gamma, een uitgekiende begelei-

Bron : Febiac

Volgens Löw belet de huidige goede positionering van de Premium, o.a. inzake verbruik, niet het systeem van een dubbel aanbod in het topgamma voort te zetten.

3,5 tot 6 ton: 0.5 % 6 tot 16 ton: 6.05 % 16 tot 19 ton: 14.67 % 19 ton : 8.29 % Meer dan 19 ton: 5.69 % Trekkers: 4.70 % 0 ding van de klant, en de vraag naar dergelijke systemen neemt toe. Maar de verkopers zijn niet altijd opgeleid om dergelijke pakketten te verkopen. HJL: Je kan moeilijk tegelijk een hyperspecialist in koetswerken en Optifuel zijn. Dat is ook de reden waarom de verkopers bijgestaan worden door specialisten van de diensten die in de “market companies” (onze invoerders, nvdr) werken. Kan er een gelijkaardig aanbod voor de Midlum komen? HJL: Het aanbod past voor heel het gamma, maar het is juist dat wij nog geen voor het verbruik geoptimaliseerde Midlum hebben zoals voor de Premium Route. Deels omdat het de klanten voor het verre vervoer zijn die het gevoeligste zijn voor het verbruik.

3

6

9

12

15

Wat zal in 2015 het verschil tussen de merken maken? HJL: Zonder een rangschikking van de komende criteria op te maken, zijn er vier. De voertuigen zelf zullen zich onderling blijven onderscheiden. Daarnaast zal er de taal van het design zijn, die al dan niet zin in een truck geeft. De rol van onze ambassadeurs zal zeer belangrijk zijn. Wie investeert in ons merk? En tenslotte is er de reeks diensten rond het product, in een TCO-benadering die veel verder zal moeten gaan dan zomaar de prijs van de vrachtwagen. Een interview van Claude Yvens

Truck&Business 223 - 49


T&B223_220-235_nl_flash.qxd:T&B223_50-51_nl

27/12/10

11:39

Page 50

Trailer

TRIDEC

Nieuwe trailer stuursystemen Niet iedereen heeft een gestuurde trailer nodig, maar er zijn tal van transportbranches waar die besturing wel nuttig is, zowel voor de veiligheid als de manoeuvreerbaarheid en voor minder slijtage aan de banden en assen.

ommige trailerconstructeurs ontwikkelden zelfstandig een stuursysteem voor hun opleggers (Renders met de X-steering bijvoorbeeld), maar de meeste doen toch een beroep op een onafhankelijk specialist zoals Tridec.

S

Eenvoudig en licht Als alternatief voor de mechanische, gedwongen besturing van trailerassen ontwikkelde Tridec de HF-S besturing voor lichtgewicht trailers. De grootste voordelen schuilen in het lagere gewicht, de geringe behoefte aan plaatsruimte om het systeem te monteren, de eenvoudige montage, het eenvoudige design, de automatische uitlijning en de constante druk. Het systeem is in de eerste bedoeld voor opleggers die vaak geconfronteerd worden met moeilijke laad- en losplaatsen, zoals bulk-

50 - Truck&Business 223

Het eenvoudige en lichtgewicht HF-S stuursysteem van Tridec.

voertuigen, steenopleggers, opleggers met bewegende laadvloer en voertuigen voor melkophaling. De Tridec HF-S hydraulische besturing is een enkelcircuit stuursysteem met als voornaamste componenten een draaikrans met kingpin en een stuurwig met ingebouwd mastercilinder, een klepsturing, de hydraulische stuurcilinder op de as en een drukaccumulator. Het systeem is beveiligd en zorgt bovendien automatisch voor de uitlijning van de assen. Het kan gebruikt worden voor een enkele as, tandemstel of de eerste en laatste as van een triplestel. Ten opzichte van een gedwongen besturing (en uiteraard in vergelijking met geen besturing) spaart het HF-S de banden omdat ze niet door een bocht gewrongen worden. De banden gaan langer mee en de kwaliteit van het karkas blijft beter (van belang voor herrubbe-

ONDERDEEL VAN DE JOST GROUP Het leveringsprogramma van Tridec omvat verschillende producten: mechanische stuursystemen (mechanische overbrenging tussen koppelingsplateau en asstellen met behulp van stuurstangen), hydraulisch stuursystemen (hydraulische cilinders zorgen voor het overbrengen van de stuurbewegingen), hydraulische en luchtgeveerde ophangingen. Sinds 2008 hoort Tridec tot de Jost Group, een wereldwijd opererende constructeur van onder meer koppelschotels, dissels, steunpoten voor trailers, kingpins en container vergrendelsystemen. ren). In distributie (amper 20% snelweg) hebben trailerbanden doorgaans een levensduur van amper 40.000 km op een trailer zonder stuursysteem. Met de Tridec HF-S kan die levensduur gemakkelijk oplopen tot 120.000 km, waardoor de meerprijs voor het stuursysteem snel wordt gerecupereerd. Samen met zijn nieuwste generatie elektronische stuursystemen brengt Tridec ook een nieuwe afstandbediening uit met meer-

dere functies. De operator kan met deze Tritonic bedieningseenheid alle hydraulische en elektrische functies van de trailer bedienen. Andere nieuwigheden zijn het HF-E hydraulische stuursysteem voor semi-diepladers en diepladers tot zeven assen, de Tridec HF-O onafhankelijke en gestuurde wielophanging voor dubbeldektrailers en het WST stuursysteem voor aangedreven assen. Hendrik De Spiegelaere


T&B223_220-235_nl_flash.qxd:T&B223_50-51_nl

27/12/10

11:39

Page 51

Tools Europa krijgt een heel netwerk van beveiligde truckstops/servicestations/parkeerplaatsen.

ITS CONGRESS 2010

Publiek-private samenwerking

Eind oktober ging in Brussel het jaarlijkse ICT Congress door. Het thema van dit jaar was “Publiek-private samenwerking”. Ook voor de transportsector kwamen daarbij interessante aspecten aan bod, zoals road charging, freight & fleet management, track and tracé, navigatie en verkeerstechnologie. iteraard volgden wij de workshop Transport en Logistiek, met als onderwerpen onder meer beveiligde parkings in Europa, ICT en douaneverrichtingen en een hogere omzet, lagere kosten en betere klantentevredenheid door een geïntegreerde aanpak van ICT. Dit laatste onderwerp werd overigens gebracht door de recentste winnaar van de Transporteur van het Jaar wedstrijd, Frank Thys van de firma Thys Tanktransport.

U

Beveiligde parkings Onder impuls van Europa worden langs het Trans-Europese Netwerk beveiligde parkings aangelegd, ook in België. In dat verband heeft de Europese Commissie een Europees certificaat voor veiligheid

en service voor vrachtautoparkeerplaatsen in het leven geroepen, het LABEL-certificaat. Dit certificaat geeft aan welk niveau van veiligheid en service de vrachtwagenchauffeur kan verwachten. Dankzij dit kwalificatiesysteem is immers gemakkelijker te zien welk niveau van veiligheid en service op een bepaalde parkeerplaats wordt gegarandeerd. Beveiligde parkings zijn echt een noodzaak, want in Europa wordt de jaarlijkse schade voor de transportsector door transportcriminaliteit geschat op 8 miljard EUR. Met het LABEL-certificaat is in heel Europa nu één onderverdeling van kracht, die aangeeft welke van de vijf verschillende beveiliging- en serviceniveaus een parking haalt. Een parkeerterrein met niveau één

EEN ORGANISATIE VAN ITS Het jaarlijkse congres is een organisatie van ITS, een publiek-privaat samenwerkingsverband dat de krachten bundelt van alle organisaties die de invoering van ICT kunnen versnellen op het vlak van mobiliteit en logistiek in het algemeen en van mobiele oplossingen en verkeerstechnologie in het bijzonder. Naast overheden, zoals het Brussels, het Vlaams en het Waals Gewest en de Federale Overheid, zijn meer dan 50 bedrijven actief lid van ITS. Meer info: www.its.be biedt slechts een minimale bescherming voor de vrachtautochauffeurs (bijvoorbeeld verlichting en camerabewaking). Op niveau vijf moet een terrein 24 uur per dag over bewakers beschikken, er moet een hek om het hele terrein aangebracht zijn met een toegangsluis, toegangscontrole en registratie. Het schema is op initiatief van de Europese Commissie en in samenwerking met tal van belangenorganisaties voor het wegvervoer uit heel Europa ontwikkeld. Het Vlaamse Gewest voorziet alvast in de periode 2010/2012 de aan-

leg van beveiligde parkings van het hoogste niveau in Wetteren (E40), Nazareth (E17), Minderhout (E19), Kruishoutem (E17) en Mol/Postel (E34). Anderzijds zijn er ook privé initiatieven zoals de zwaar beveiligde VP Park in de buurt van Liège. Meer hierover vindt u op: http://ec.europa.eu/transport/roa d/parking/parking_en.htm Een overzicht van de parkings langs de snelwegen in Europa is te vinden op http://truckinform.eu/ Hendrik De Spiegelaere

Truck&Business 223 - 51


T&B223_240_nl_flash.qxd:T&B223_54-55_nl

27/12/10

11:41

Page 52

Tools

Voor de ontwikkeling van nieuwe producten werkt Shell nauw samen met de voornaamste constructeurs van vrachtwagens.

SMEERMIDDELEN

Shell beheerst het verbruik De brandstofbesparing is zonder enige twijfel één van de essentiële elementen van een efficiënt vlootbeheer. Shell heeft vandaag de dag een volledige gamma oplossingen en technieken, hoofdzakelijk toegespitst op het besparen van brandstof.

u al meer dan 30 jaar ziet Shell zich als een pionier op het gebied van brandstofbesparing. Enkele voorbeelden van zijn recente topproducten: FuelSave en zijn gamma Rimula, Retinax en Spirax smeermiddelen, speciaal uitgekiend om de motor maximaal te beschermen.

N

Nauwkeurige controle van het verbruik De FuelSave productlijn maakt de ambities van de oliemaatschappij sinds 2007 duidelijk: de vlootbeheerders helpen het brandstofverbruik te drukken en tegelijk hun prestaties te verbeteren. Met

52 - Truck&Business 223

FuelSave Diesel gelooft Shell een liter brandstof per tankbeurt te kunnen besparen. En sinds begin 2010 zet Shell zich nog meer in om het brandstofverbruik te beperken met zijn FuelSave Partner programma. Dat systeem voor beheer van het verbruik maakt het mogelijk duidelijke en grondige analyses van het verbruik van de voertuigen, maar ook van de rijstijl van de chauffeur uit te voeren. Daarnaast maken de Rimula, Retinax en Spirax oliën het niet alleen mogelijk de motor te beschermen tegen corrosie, maar ook de neerslag en de slijtage perfect te controleren. De Shell Rimula

oliën zijn speciaal samengesteld met basisoliën van de synthesetechnologie, gekoppeld aan een systeem van additieven. Ze werken brandstofbesparing in de hand en beschermen de motoren in alle omstandigheden inzake lading en temperatuur. Uit onafhankelijke tests in samenwerking met de universiteit van Graz (Oostenrijk) is gebleken dat de 10W-40 oliën als de Shell Rimula R5 E vergeleken met een klassieke olie het moge-

lijk maken tot 1,7% brandstof te besparen. Voor de ontwikkeling van nieuwe oplossingen werkt Shell nauw samen met de voornaamste vrachtwagenconstructeurs. Het werkt ook mee aan verschillende industriële comités als API, ASTM en ATIEL. Shell heeft daarnaast meegewerkt aan de uitwerking van de toekomstige Euro 6 voertuigen Julie Widart

INTERNATIONALE EXPERTISE Besparingen zijn het orgelpunt van de groeipolitiek van Shell. De onderneming investeert elk jaar meerdere miljarden dollars in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten. In de kern van zijn ontwikkelingsstrategie: het centrum van onderzoek en ontwikkeling van Hamburg (Duitsland), één van de vier belangrijke centra van de groep. Het PAE testlaboratorium voor onderzoek en ontwikkeling is uniek in zijn genre. Buiten de ontwikkeling van nieuwe brandstoffen en smeermiddelen verleent het ook technische bijstand aan de klanten, die actief zijn in verschillende industriële soorten als de productie, de zeevaart, de spoorwegen en de elektriciteit.


T&B223_240_nl_flash.qxd:T&B223_54-55_nl

27/12/10

11:41

Page 53


T&B223_300_TruckR_nl_flash.qxd:T&B222_46_nl

27/12/10

11:42

Page 54

Overzicht van de actualiteit op www.truck-business.com

Vijf vragen aan Peter Brock

Toenemende verkopen Omdat de verkopen al een paar maanden flink toenemen hopen meerdere constructeurs op een krachtige herneming van de inschrijvingen in 2011, naar het voorbeeld van Paccar dat fier betere resultaten aankondigt en Volvo en Mercedes-Benz die de productie van nieuwe bedrijfsvoertuigen opdrijven. • November bevestigt een herneming van de markt voor vrachtwagens • De verkoop van lichte bedrijfsvoertuigen blijft toenemen in Europa • De inschrijvingen blijven stijgen in Europa • De productie bij Mercedes-Benz wordt opgevoerd • Hankook vergroot de productiecapaciteit in Hongarije • Toenemende winst voor Paccar • De leveringen van Volvo bedrijfsvoertuigen nemen toe

1. Wat is uw balans van het jaar 2010? PB: Wij zullen ongeveer 6.800 lichte bedrijfsvoertuigen verkocht hebben, wat betekent dat wij eens te meer een marktaandeel van 17,5% halen op een stabiele markt. Dankzij de Sprinter gaan wij vooruit, niet alleen dankzij de bestelling van 600 exemplaren voor Belgacom, waarvan de leveringen gespreid zijn over twee jaar, a rato van 25 exemplaren per maand. Bij de vrachtwagens haalden wij een marktaandeel van 23% in het middengamma, maar zijn wij 2% achteruitgegaan in het zware gamma, omdat wij niet hebben willen meedoen aan het spelletje van sommige concurrenten, die hun prijzen fors verlaagd hebben. Het heeft ons nochtans niet belet grote contracten te tekenen met groepen als Jost (150 exemplaren), Essers (100), De Dijcker (73) Aertssen (25) en Fockedey (10).

People Er zijn meerdere veranderingen te noteren bij de constructeurs, in het bijzonder bij MAN Truck & Bus Belgium dat Jean-Paul Ameys inhaalt als nieuwe Managing Director. Deze informatie volgde op de aankondiging van het vertrek van Bart Dobbels naar Turbo’s Hoet om er de elf garages in België te beheren. Enkele maanden eerder zagen we ook de vervanging van Guy Van Huffel door Fritz Maes aan het hoofd van DAF Trucks Belgium.

2. Wat zijn uw prognoses voor 2011? PB: Wij verwachten een groei van de markt van 20 tot 25%. Wij zouden bij de trekkers en het middengamma dichter bij de 25% liggen en dichter bij de 20% voor de vrachtauto’s van meer dan 16 ton.

3. Waardoor bent u zo optimistisch? PB: De laatste maanden van 2010 wijzen op een inhaalbeweging, die zich in 2011 zou moeten doorzetten. Wat de bestellingen aangaat, hebben oktober en november ongeveer het peil van 2006 gehaald, wat bemoedigend is. In januari starten wij een strategisch plan voor herovering, dat van start gaat op Truck & Transport en verschillende acties op de markt van de trekkers omvat. Eén van de grote assen van dat plan zal de sensibilisering van de klanten voor de TCO zijn.

4. Maar voor een heropleving van de markt moet je ook financieringen met redelijke rentevoeten hebben... PB: Inderdaad, en wij hebben dus alle mogelijke financieringsformules, maar blijven ook kritisch. Er is geen sprake van contracten te tekenen met bedrijven die door alle banken geweigerd zijn. Ik bedoel dat wij bepaalde klanten, die in een grijze zone verkeren, kunnen helpen, omdat wij bepaalde parameters beter beheersen dan de banken.

5. Wat verwacht u van Truck & Transport? PB: Het zal het ideaal moment zijn om een boodschap van vertrouwen met onze klanten in de kijker te plaatsen. Wij kunnen hen overtuigen dat het ogenblik is aangebroken om te investeren in nieuw materieel.

Bart Dobbels (links) • Dieter Zetsche is opnieuw gekozen als voorzitter van ACEA • MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft verandert van naam • Bart Dobbels verlaat MAN voor Turbo's Hoet (foto) • Nog verdere toenadering tussen MAN en Scania • Alfredo Altavilla si de nieuwe CEO bij Iveco

De volledige tekst van deze berichten vindt u op

www.truck-business.com hine door het sleutelwoord (in vet) te gebruiken in de zoekmac

U wil op de hoogte blijven van de economische actualiteit van het wegvervoer? Abonneer u dan gratis op de nieuwsbrief van www.truck-business.com 54 - Truck&Business 223


T&B223_300_TruckR_nl_flash.qxd:T&B222_46_nl

27/12/10

11:42

Page 55


T&B223_303_blog_nl_flash.qxd:T&B223_56-57_nl

27/12/10

11:44

Page 56

Blog ®

MMM BUSINESS MEDIA nv Tel.: 00 32 (0)4 387 87 87 Fax: 00 32 (0)4 387 90 87 truck@mmm.be

REDACTIE Hoofdredacteur: Claude Yvens

RESPECT AFDWINGEN

D

e sector vervoer en logistiek heeft zwaar te lijden gehad onder de

Medewerkers: Pierre-Yves Bernard, Michel Buckinx (Sens Unique), Eduard Coddé, Hendrik De Spiegelaere, Geert De Temmerman, Erik Duckers (fotograaf), Arnaud Siquet (fotograaf), Luc Smeesters, Michaël Vandamme, Marino Verbeken, Jan Voet, Dieter Wahl, Julie Widart, Philip Willaert

economische crisis. Sinds einde maart 2010 gaan de volumes (niet)

UITGEVER

constant de hoogte in. Sommige dagen is er dan een tekort aan

Gedelegeerd Bestuurder / Directeur van de uitgave: Jean-Marie Becker

materieel op de markt, andere dagen heerst er een betrekkelijke kalmte.

Algemeen Directeur: Thierry Degives (tdegives@mmm.be)

Maar wat niet stijgt, zijn de transportprijzen, niettegenstaande de “solden”

Directeur Redactie: Caroline Thonnon (cthonnon@mmm.be)

van 2009. Nu kan een bedrijf niet leven zonder winst. Een uitgekiend geoptimaliseerd beheer blijft doorslaggevend, maar de noodzaak de transportprestaties op te waarderen is en blijft prioritair. De transportprijzen moeten evolueren, een minimum van 5% hoor je vaak,

“Waarom zou de doorgezette vorming van de chauffeurs niet gefinancierd worden via het Sociaal Fonds?”

Algemeen redactiesecretariaat: Christel Cluyten, Pierre Ambinet

PRODUCTIE Verantwoordelijke vakbladen: Sonia Counet Layout: Stéphane Boland, Vincent Neissen, Nathalie Wiertz Druk: Kliemo nv

buiten de dieselclausule. Al moet je het dan nog durven vragen! Sinds het begin van de crisis zijn de lonen gestegen, zowel voor het rijdend

PUBLICITEIT & MARKETING Sales Director : Marleen Neukermans

personeel als voor de andere loontrekkenden. Andere kosten beginnen weer

Key Account Managers: Guy Stulens

gevaarlijk te bewegen: de diesel, de prijs van de nieuwe voertuigen,

Assistente: Patricia Lavergne

de onderhouds- en herstellingskosten. En er dagen nieuwe kosten op, zoals de vervanging van het eurovignet door een kilometertaks.

Marketing: Kathleen Hubert, Sophie Demeny, Laurent Goor

ABONNEMENTEN

Veel verdergaand dan het hart van de crisis steken zware financiële

Online: www.truck-business.com/shop

spanningen de kop op. Het respect voor de transportbedrijven heeft ook te

Contact: Patricia Lavergne (plavergne@mmm.be)

maken met de noodzaak een winstmarge aan te houden. Nu heeft het vervoer

Betaling per overschrijving op nr 348-0485495-74

1 jaar: 67 EUR

zonder de verwante, hoofdzakelijk logistieke, prestaties te lijden onder een Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

gebrek aan rentabiliteit. Vandaag de dag al merk je grote problemen om goede chauffeurs aan te werven. Het beroep van professioneel chauffeur wordt niet voldoende aangemoedigd. Bij onze Hollandse buren is een echte professionele chauffeur worden op je achttiende een realiteit, die veel succes oogst. In de vijf komende jaren zullen de chauffeurs een opleiding van 35 uren gevolgd moeten hebben.

© Overname van artikelen en afbeeldingen, zelfs gedeeltelijk gebeurt enkel na schriftelijke toestemming van de uitgever. Verantwoordelijke uitgever: Jean-Marie Becker, Parc Artisanal 11-13 - BE 4671 BLEGNY-Barchon

Omwille van de onstabiliteit van een aantal chauffeurs rijst dan ook het probleem van de financiering van die opleiding. Elke onderneming zou die lasten op zich nemen. Waarom niet het Sociaal Fonds inschakelen om dat over te nemen, via een mechanisme gefinancierd door de patronale bijdragen, wat iedereen gelijk zou behandelen?

Jean-Marie Becker

56 - Truck&Business 223

Complexe Arrobas - Parc Artisanal 11-13 BE 4671 BLEGNY-Barchon (België) Tel. 00 32 (0)4 387 87 87 Fax. 00 32 (0)4 387 90 87 info@mmm.be www.mmm-businessmedia.com


T&B223_303_blog_nl_flash.qxd:T&B223_56-57_nl

n,

f),

e)

n

27/12/10

11:44

Page 57


YTG160_nl_p18-27_flash:febiac

27/12/10

14:52

Page 27


YTG160_nl_p18-27_flash:febiac

27/12/10

14:52

Page 26

NIEUWGHEIDEN

Drie nieuwe Transics producten om de efficiëntie van de transporteurs op te voeren Transics stelt zijn TX-TANGO voor, een modulair platform van internetdiensten. Die stimuleert de integratie tussen het vlootbeheersysteem van Transics en de applicaties van derden. De voorstelling van de TX-TANGO volgt op de lancering van de TX-SMART oplossing, een websysteem voor een intelligente integratie van de onderaannemers in de logistieke keten, en TX-MAGELLAN+ voor een optimaal beheer van de opleggers. Dankzij dit werkinstrument kunnen de transporteurs de oplegger in reële tijd lokaliseren en visualiseren.

Nieuw weegsysteem voor containers Welvaart Weegsysteem lanceert een nieuw systeem voor geijkt wegen, voor containersystemen met kabel, ketting of haak.

Tokheim : intelligent tank- en registratiesysteem Eén van de blikvangers is het intelligente tank- en registratiesysteem SmartFuel. Identificatie en betaling gebeuren hier met het voertuig zelf. Er komt dus geen kaart, pincode of manuele kilometerregistratie meer aan te pas. Hoe werkt zo’n oplossing concreet? Heel eenvoudig. Een chip in de auto maakt connectie met de kassa op het tankstation, de klant tankt brandstof en kan zijn weg onmiddellijk vervolgen. Betaling en administratieve afhandeling vinden vervolgens geheel automatisch plaats. Specifiek aan Tokheim’s oplossing is dat iedere (brandstof) kaart verdeler zijn diensten kan aanbieden via SmartFuel, zodat de verwerking van de transactie op dezelfde manier verloopt als bij de traditionele kaart.

Mercedes: nieuwe Atego/Axor, hybride en... Actros speciale serie Mercedes heeft zijn Atego en Axor gelijktijdig vernieuwd. Ze krijgen een nieuw radiatorrooster, maar vooral meerdere verbeteringen van het interieur: zetelbekleding, instrumentenopstelling, multifunctioneel stuur enz. Ook mechanisch zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd, te beginnen met een nieuwe, zeer krachtige en lichtere magnetische vertrager (650 Nm). De krachtigste versies van de Actor krijgen op hun beurt de Powershift transmissie. Twee voertuigen tonen verder de door Mercedes ontwikkelde alternatieve aandrijvingen: een Hybride Atego, voortaan in serie gebouwd, en een Econic op NGT gas. De liefhebbers van spectaculaire trucks zullen evenmin teleurgesteld huiswaarts keren, vermits de Actros nu verkrijgbaar is in een dubbele speciale serie White Liner/Black Liner, met een exclusief uitzicht en een schitterende uitrusting. Voor de chauffeur een ware droom.

26 - Truck&Transport 2011 - Officiële catalogus


YTG160_nl_p18-27_flash:febiac

27/12/10

14:52

Page 25

Cargotec heeft stand 11.29 Tot de producten die Cargotec voorstelt op zijn stand, behoren dit jaar die van Kalmar, Biab, Zepro, Jonsered en Multilift. Cargotec is ontstaan uit de fusie in juli ll. van de bedrijven Hiab en Kalmar. Die fusie zal het de verschillende entiteiten mogelijk maken het gamma diensten uit te breiden en het meer concurrentiekracht te geven.

Nieuwe telescopische meeneemheftrucks bij Manitou Manitou stelt zijn nieuwe telescopische meeneemheftrucks Truck Mounted Telescopic (TMT) voor, conform de EURO III normen. De drie betrokken modellen zijn de TMT 25 I voor industrieel gebruik en de TMT 25 S en TMT 27 S met stabilisatoren, voor toepassingen die een grotere capaciteit en een gebruik op moeilijk terrein vergen.

Verschillende nieuwigheden bij Turbo’s Hoet Voor Turbo’s Hoet is het salon Truck & Transport de gelegenheid om zijn nieuwe voertuigen voor te stellen. Zo zijn er de directionele TD-X oplegger, de nieuwe werfoplegger en een betonmolen met een telescopisch lossysteem. En er is nog groot nieuws: de zijdelingse kipwagen met hydraulische deuren. De bestaande hydraulische uitrusting van de trekker wordt niet alleen gebruikt om de wagen te kippen, maar ook om de zijdeuren te openen en sluiten.

Orditool lanceert de Orditach Voor de analyse van gegevens van de digitale tachograaf heeft Orditool recent zijn Orditach software ontwikkeld. Die heeft het voordeel geïntegreerd te zijn in zijn reeks andere softwares voor vlootbeheer (met inbegrip van Ordifleet). Orditach valt eveneens op door de gemakkelijke verbinding met de sociale gegevens, speciale modules “sociaal secretariaat”, speciaal ontwikkeld voor België en Nederland.

Nieuw autonoom baken van Eureca Mobile - Masternaut Masternaut geeft zijn klanten de gelegenheid zich efficiënt te beschermen tegen diefstal van alle soorten voertuigen (particulieren en professionelen, tuigen en materieel voor werven enz.). Dat is te danken aan Locster, een systeem met een geolokalisering GPS/GSM baken, een bewegingsdetector en een alarmdienst.

Agiva: nieuw weegsysteem voor kranen Het nieuw Agiva telegestuurd en dynamisch weegsysteem voor kranen met grijper is een heuse revolutie op het gebied van dynamisch wegen. De operator weegt de lading in beweging en moet de kraan dus niet stilleggen. Het nieuw systeem is verkrijgbaar voor kranen van vrachtwagens, boskranen, grijpers, haven- en industriële kranen.

Recente vernieuwingen van de CarCube boordcomputer Trimble Transport & Logistics (het voormalige Punch Telematix) toont in voorpremière een aantal vernieuwingen voor zijn CarCube boordcomputer. Buiten zijn modernere lijn en gebruiksvriendelijkheid heeft de CarCube een nieuw instrument voor de planner, de FleetCockpit. Die maakt het mogelijk in een oogopslag alle nodige informatie voor het volgen van de planning te visualiseren. Op stand 11.22 van Trimble Transport & Logistics worden demonstraties van de nieuwe functies van de CarCube gegeven.

Phelect stelt OptimDrive voor Phelect lanceert een nieuwe software voor grafische analyse van de rijtijden, berekening van de inbreuken en optimalisering van de overblijvende rijtijden. Truck&Transport 2011 - Officiële catalogus - 25


YTG160_nl_p18-27_flash:febiac

27/12/10

14:51

Page 24

NIEUWGHEIDEN

Iveco stelt Ecostralis trekker voor In hal 12 (stand 12.06) van Truck & Transport toont Iveco een geoptimaliseerde versie van de Iveco Stralis. De Ecostralis trekker combineert een verbeterde aandrijflijn, een doordachte aërodynamica en specifieke elektronische systemen. De Ecostralis is een speciale variante van de Stralis in de versies AS en AT, voorzien van een Cursor 10 motor van 420 of 460 pk. Binnenkort komt er nog een model met de Cursor 13 motor van 500 pk.

FMX, nieuw model van Volvo Trucks voor de bouw Op de stand 12.05 zullen de klanten van Volvo Trucks kennismaken met de nieuwe FMX, een bijzonder robuuste vrachtwagen die speciaal is uitgedacht voor bouwwerven en terreinwerven. De FMX valt meteen op door een nieuw radiatorrooster, een stalen schokbreker, een beschermingsplaat onder de neus, een schokbrekerstang en een centraal koppelsysteem. De koplampen zijn beter beschermd, terwijl de instaptreden van de cabine vervaardigd zijn van antislipmateriaal.

De ecologische voetafdruk van Renault Trucks Voor deze editie 2011 van de vakbeurs Truck & Transport heeft Renault Trucks ervoor gekozen de Renault Access (met verlaagde cabine), de Renault Premium Lander met Optitrack, de Renault Maxity Electric en de Renault Master chassis cabine in de kijker te plaatsen. Optitrack is een systeem voor hydrostatische aandrijving op de voorwielen. Op basis van een “klassieke” 4x2 heeft het voertuig een tijdelijke 4x4 aandrijving, dankzij twee hydraulische motoren in de naven van de wielen. Voor het eerst zal Renault Trucks ook deelnemen aan het salon van lichte bedrijfsvoertuigen. Opvallend in de stand staat het kwaliteitslabel van Renault Trucks voor de lichte bedrijfsvoertuigen. U vindt Renault Trucks in hal 6 (stand 6.10) en op Truck & Transport in hal 12 (stand 12.03).

MAN beperkt het verbruik met de TGX EfficientLine Op het salon zal MAN een qua verbruik geoptimaliseerde versie van de TGX tonen op stand 12.02 (paleis 12). De basis is een TGX 18.440 4x2 BLS met XLX cabine, reeds uitgerust met een optimale aërodynamica (spoiler en cabineschorten) en de nieuwe Intarder Eco ( minder wrijving wanneer het voertuig stilstaat). MAN wil hiermee het gemiddeld verbruik fors beperken, met toepassing van de volgende maatregelen: nieuwe, krachtigere alternator, nieuw systeem voor sturing van de luchtdruk die gedoofd kan worden, grote lichten die weinig verbruiken, velgen en tanks van aluminium, banden met lage weerstand en controlesysteem van de spanning.

Nieuwe digitale tachograaf van Stoneridge Electronics Stoneridge Electronics stelt de nieuwe SE5000 digitale tachograaf voor, conform de eisen van annex 1B en volledig verenigbaar met alle chipkaarten. De SE5000 is gebruiksvriendelijk en vergemakkelijkt het werk van de chauffeur, met de verwittiging van de rusttijd, het afdrukken van de dagelijkse activiteit en de automatische registrering van de activiteiten van chauffeur en voertuig.

24 - Truck&Transport 2011 - Officiële catalogus

Nieuwe gas- en biogasmotoren bij Scania De brandstofbesparing staat in de schijnwerpers op de stand van Scania op Truck & Transport. De constructeur toont er een nieuwe gamma gas- en biogasmotoren, een bevestiging van de strategie die is toegespitst op alternatieve brandstoffen. De motoren van 270 en 305 pk kunnen gemonteerd worden in modellen met de P-cabine (korte of halflange).


YTG160_nl_p18-27_flash:febiac

27/12/10

14:51

Page 23

EVOLUTIE VAN DE INSCHRIJVINGEN IN BELGIË

BRON: FEBIAC

MARKTAANDELEN OP 30/11/2010

15000

BRON: FEBIAC

Vrachtwagens (> 3,5 t)

12000

Vrachtwagens

9000 6000 3000

Trekkers

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2005: vooruitlopen op de komst van de digitale tachograaf 2006: nawerking van de komst van de digitale tachograaf 2009: achteruitgang van de markten 2010: trage heropleving van de markt, eerst bij de trekkers

ruim afgeschreven zijn, kunnen nu dus vervangen worden. De kranen van de financiering staan anderzijds sinds enkele weken weer open, o.a. bij de banken. Men zegt dat zij zeer welgezind zijn voor de ondernemingen met het beste risicoprofiel, met bijzonder interessante rentevoeten. De hernieuwde heropleving van de investeringen zal moeten steunen op drie pijlers: de industriële activiteit (die de goederenstromen van in- en uitvoer ruim bepaalt), het privéverbruik (waaruit de activiteit van het nationaal vervoer en de distributie grotendeels voortvloeit) en de toegankelijkheid van de financieringsbronnen voor alle gebruikers van vrachtwagens van het land.

Nog geen investeringen voor uitbreidingen Volgens de Nationale Bank (cijfers van 3/12/2010) zou het jaar 2011 in het teken moeten staan van een mooie vooruitgang van de invoer en de uitvoer (respectievelijk + 4,1% en + 4,3%) en een mindere toename van de binnenlandse vraag (+ 1%). Men verwacht dus een nieuwe groei van de verkoop van trekkers en een stabilisering van de markt van de vrachtauto’s, zowel in de distributiesector als bij de overheidsdiensten en de bouwsector, waar men echter wel een lichte achteruitgang zou meemaken. In de sector van verhuring van voertuigen daarentegen, die zijn gebruik tegen de 100% zag

Mercedes MAN Volvo Iveco DAF Scania Renault Volkswagen Nissan Mitsubishi Andere TOTAAL

2010

%

2009

%

1115 644 579 531 483 275 230 46 33 32 85 4053

27,5 15,9 14,3 13,1 11,9 6,8 5,7 1,1 0,8 0,8 2,1

955 883 713 691 664 424 257 63 68 49 105 4872

19,6 18,1 14,6 14,2 13,6 8,7 5,3 1,3 1,4 1,0 2,2

Trekkers

groeien sinds het begin van de heropleving van de transportvolumes, zouden de vloten verder groeien. Van een uitbreiding van de vloten zou dan weer nog geen spraak zijn in de grote transportvloten voor rekening van derden, op enkele uitzonderingen na. Wat ontbreekt er dan nog buiten die objectiveerbare factoren voor een stevigere vooruitgang van de Belgische vrachtwagenmarkt? Iets meer vertrouwen, dat zeker, zowel in de algemene economische toestand als in de toekomst van je eigen bedrijf... en de toekomst van het land in het algemeen. De intrestvoeten die de banken geven, zullen de komende maanden zonder enige twijfel een interessant bewijs van dat vertrouwen worden. Een andere factor die eigen is aan de vrachtwagenmarkt zou de markt van nieuwe voertuigen kunnen opbeuren. Die heeft te maken met de restwaarden. Die waren in 2009 bruusk gedaald, maar stijgen weer sinds verschillende maanden. Er is duidelijk terug een markt voor recentere tweedehandsvoertuigen. Dat maakt het mogelijk te denken aan hun vervanging door nieuwe voertuigen in veel betere omstandigheden dan een jaar geleden. En de exposanten van Truck & Transport vragen maar één ding: de voortzetting van die tendens in 2011... Claude Yvens

DAF Volvo MAN Scania Mercedes Iveco Renault TOTAAL

2010

%

2009

%

878 671 540 451 331 248 154 3278

26,8 20,5 16,5 13,8 10,1 7,6 4,7

658 657 566 498 410 230 183 3203

20,5 20,5 17,7 15,5 12,8 7,2 5,7

Totale markt Mercedes DAF Volvo MAN Iveco Scania Renault Volkswagen Nissan Mitsubishi Andere TOTAAL

2010

%

2009

%

1446 1361 1250 1184 779 726 384 46 35 32 88 7331

19,7 18,6 17,1 16,2 10,6 9,9 5,2 0,6 0,5 0,4 1,2

1365 1322 1370 1449 921 922 440 64 68 49 9 8075

16,9 16,4 17,0 17,9 11,4 11,4 5,4 0,8 0,8 0,6 1,3

De tendens VRACHTWAGENS

-16,81 %

TREKKERS

+2,34 %

STIJGERS Mercedes DAF

+81 eenheden +39 eenheden

DALERS Renault Volvo Iveco Scania MAN

-56 -120 -142 -196 -265

eenheden eenheden eenheden eenheden eenheden

Truck&Transport 2011 - Officiële catalogus - 23


YTG160_nl_p18-27_flash:febiac

27/12/10

14:51

Page 22

MARKT De heropleving van de vrachtwagenmarkt zal o.m. in het teken staan van een vlottere toegang tot de financieringsbronnen voor alle kopers.

DE BELGISCHE VRACHTWAGENMARKT

Eindelijk positieve vooruitzichten Na twee jaar crisis krijgt de Belgische vrachtwagenmarkt (+ 3,5 t.) eindelijk terug een beetje kleur. Goed, het is maar een beetje als je de cijfers van de inschrijvingen in handen krijgt, maar de perspectieven voor 2011 lijken toch te wijzen op een heuse heropleving. Truck & Transport 2011 komt dus wel degelijk op het juiste ogenblik. Je kan alleen rekening houden met de cijfers van de inschrijvingen van Febiac (waarvan de recentste bij het ter perse gaan de cijfers van november waren). Dan is 2010 helemaal geen goed jaar geweest, vermits het normaliter zal eindigen op een nieuwe achteruitgang van de inschrijvingen van vrachtwagens in België. Die daling bedraagt momenteel ongeveer 9%.

Heropleving van de markt in 2010 Toch moet je die cijfers ook nuanceren. De inschrijvingen van het jaar 2009 werden immers zwaar beïnvloed door de bestellingen van voor het begin van de economische en financiële crisis. Die invloed gold maar betrekkelijk beperkt voor de markt van de trekkers, enerzijds

22 - Truck&Transport 2011 - Officiële catalogus

omdat er in die markt al een reeks annuleringen van bestellingen was geweest, anderzijds omdat de instorting van de leveringstermijnen een snelle levering van de voertuigen mogelijk had gemaakt. Op de markt van de vrachtauto’s, meer bepaald de multiassige modellen van meer dan 19 ton MTM, waren de cijfers van 2009 globaal positief gebleven tot de maand april 2009. De inschrijvingen van trekkers waren toen al 40% achteruitgegaan. Dat verschil kan je verklaren door de tijd die nodig is tussen de bestelling en de aflevering van de voertuigen, een tijd die benut wordt om de vrachtwagen uit te rusten met zijn opbouw en zijn toebehoren. Het segment van de zware vrachtauto’s was dus pas in november 2009 achteruitgegaan. Einde 2009 bedroeg de daling van

de markt dus 48,38% voor de trekkers en slechts 11,86% voor de vrachtauto’s. In 2010 werden de eerste positieve tekenen merkbaar in mei. De markt ging voor het eerst globaal vooruit in november bij de trekkers (gerekend over een jaar). Dit segment zou over heel het jaar 2010 ongeveer 6% moeten vooruitgaan, wat een beter resultaat is dan men had verwacht. Dat gaat evenwel nog niet op voor de vrachtauto’s, om de hier reeds vermelde redenen. De globale achteruitgang van 16,81% in november is zelfs bedrieglijk, want de markt werd beïnvloed door een massale bestelling van lichte bedrijfsvoertuigen van minder dan 6 ton, wat die categorie 78% in één jaar vooruithielp... De achteruitgang van de andere categorieën schommelt eerder tussen 21 en 28%. Toch nog even onderstrepen dat deze cijfers gebaseerd zijn op de inschrijvingen en de termijn tussen een bestelling en een inschrijving momenteel voor een trekker slechts een paar weken bedraagt, maar voor een vrachtauto dikwijls meer dan zes maanden.

In totaal sluit het jaar 2010 dus af op een eerder positieve noot, hoewel je met de cijfers van de inschrijvingen het tegendeel zou kunnen denken.

2011: van + 15 tot + 20% Voor het jaar 2011 lijkt de toename van het aantal bestellingen zich door te zetten, wat een globale vooruitgang van de markt tussen 15 en 20% in het verschiet geeft. Momenteel is de herneming van de bestellingen hoofdzakelijk te danken aan de transportvloten, die als eersten hun investeringen in 2008 en begin 2009 stillegden. Die heropleving van de bestellingen is weliswaar nog beperkt, maar is een reactie op meerdere logica’s. Enerzijds is de gemiddelde leeftijd van de vloten snel verhoogd, niettegenstaande de stillegging van ongeveer 15% van de vrachtwagens in de transportvloten voor rekening van derden in 2009. De stijging van de transportvolumes sinds de lente van 2010 heeft schier alle voertuigen weer aan het werk gezet. De oudere voertuigen, die al


YTG160_plan_NL.qxd:febiac

27/12/10

16:13

Page 21

Truck&Transport 2011 - OfficiĂŤle catalogus - 21


YTG160_plan_NL.qxd:febiac

27/12/10

PLAN

20 - Truck&Transport 2011 - OfficiĂŤle catalogus

16:13

Page 20


YTG160_nl_p18-27_flash:febiac

27/12/10

14:51

Page 19

PROGRAMMA

PLAN UW BEZOEK DOELGERICHT Truck & Transport is al begonnen! Sinds enkele dagen kunt u zich inschrijven via Time2®, een uniek platform voor netbusinessing. Wat is netbusinessing precies? - op voorhand contact leggen met iemand - een meeting plannen - een uitnodiging aanvaarden, verplaatsen of weigeren - zelf een vergadering organiseren door anderen ervoor uit te nodigen Hoe? Schrijf u in op de website www.truck-transport.be en u zult een uitnodiging met een persoonlijke toegangscode krijgen. In de Truck & Transport business zone kunt u uw profiel aanvullen (uw gegevens zullen met respect voor de privacy behandeld worden) en daarna kan u contact opnemen met andere mensen of uitnodigingen sturen.

WORKSHOPS 10/10/10, OP 17 JANUARI 2011 OM 14U: ALLES OVER BESPARINGEN Meer dan ooit tevoren worden in de vrachtwagenparken enorme besparingen doorgevoerd. Op Truck & Transport kan u specialisten ontmoeten die u allerlei vormen van besparingen kunnen aanrijken tijdens de workshops 10/10/10 met als slogan "Oplossingen om uw kosten te reduceren in 10 dagen, 10 maanden en 10 jaar". U krijgt er ‘quick wins' of gemakkelijk uitvoerbare tips maar ook een analyse op middellange en lange termijn van de toekomst van uw onderneming. Deelname aan deze workshops is gratis, zowel voor de bezoekers als voor de exposanten van Truck & Transport. ---> Ontdek besparingsoplossingen op korte, middellange en lange termijn

En ter plaatse? Met Time2® kunt u uw volledige agenda downloaden in PDF-formaat of in uw Outlook-agenda. De meetings zelf vinden plaats in een speciaal daarvoor ingerichte, gezellige zone in Paleis 11. ---> Schrijf u in op Time2®, het platform voor netbusinessing bij uitstek

WERK UW KENNIS BIJ OP DINSDAG 18 JANUARI OM 14U De goedkeuringsprocedure van voertuigen voor goederenvervoer wordt grondig gewijzigd. Deze wijzigingen hebben betrekking op de fabrikanten, carrosseriebouwers en vervoerders. Tijdens een conferentie van hoog niveau op dinsdagnamiddag 18 januari zal dit onderwerp toegelicht worden door een specialist uit Nederland (dit land past deze procedures al toe). Zijn knowhow wordt aangevuld door de aanwezigheid van Febelcar, Federauto, de FOD Mobiliteit en Vervoer en uiteraard FEBIAC dat na de workshop op al uw vragen zal antwoorden. ---> School u bij op 18 januari

DE DAGELIJKSE NEWSLETTER VAN DE BEURS Voor, tijdens en na de vakbeurs kunt u alle nodige informatie over Truck & Transport lezen in de dagelijkse newsletter : reportages, interviews met exposanten en bezoekers, productnieuws, cijfers van de dag, scoops, fotogalerijen,… Geabonneerden op de website www.truck-business.com krijgen deze newsletter elke dag. Voor de anderen is het nog niet te laat om zich in te schrijven! ---> Mis geen seconde van Truck & Transport 2011! Truck&Transport 2011 - Officiële catalogus - 19


27/12/10

14:51

Page 18

Foto : Erik DUCKERS - 2009

YTG160_nl_p18-27_flash:febiac

INFOSESSIE ‘DE DIGITALE TACHOGRAAF’: OP 17/01 OM 11U

BEZOEK TRUCK & TRANSPORT 2011 Wanneer? Zaterdag 15 januari van 10u tot 18u30 Zondag 16 januari van 10u tot 18u30 Maandag 17 januari van 10u tot 22u (nocturne) Dinsdag 18 januari van 10u tot 18u30 Waar? Brussels Expo (Heizel), Paleis 11 en 12. Rechtstreeks toegankelijk via parking C (5 EUR/dag). Bereikbaar via de R0 van Brussel. Toegangsticket Toegang op uitnodiging van een van de exposanten. Aan de kassa voor 25 EUR. Met het toegangsticket voor Truck & Transport kunt u diezelfde dag ook het Salon voor Lichte Bedrijfs-, Vrijetijdsvoertuigen en Moto’s bezoeken, dat plaatsvindt in de andere paleizen van Brussels Expo. ---> Bezoek Truck & Transport, de 100% efficiënte vakbeurs die voor 100% in het teken van transport staat 18 - Truck&Transport 2011 - Officiële catalogus

In 2011 zal een gloednieuwe generatie van digitale tachografen op de markt gebracht worden. Vele vervoerders zitten nog altijd met vragen over dit onderwerp. Op deze vragen zal onder meer geantwoord worden tijdens een speciale infosessie op 17 januari. U ontmoet er specialisten die u gratis informatie verschaffen over: - de nieuwe digitale tachograaf - de berekening van de werk- en rusttijden - het uploaden van de gegevens - de basisregels - de verlenging van de bestuurderskaarten -… Voor meer info: www.truck-transport.be ---> Werk uw kennis bij op 17 januari


YTG160_nl_p6-17_pc:febiac

27/12/10

14:49

Page 17

LAST minutes ATELIER RC

Hall 11 Stand 11.03

PTTC

Rue de Milmort 590 - 4040 HERSTAL Tel.: +32 (0)4 286 19 91 Fax: +32 (0)4 286 34 62 info@atelier-rc.be www.atelier-rc.be

Kippers, laadborden, containers, laadkranen en container systemen.

FLEETNOLOGY

Havenlaan 104-106 - 1000 BRUSSEL Tel.: +32 (0)2 421 07 26 Fax: +32 (0)2 421 07 28 info@pttc.be www.pttc.be

Met een volledig programma van 35u, positioneert PTTC zich als het referentiecentrum voor de permanente vorming van professionele chauffeurs.

Hall 11 Stand 11.46

ROYAL AUTOMOBILE CLUB OF BELGIUM

Veldkant 33B - 2550 KONTICH Tel.: +32 (0)3 451 36 40 Fax: +32 (0)3 451 36 53 info@suivo.com www.suivo.com

Suivo is een uitgebreid gamma van rendabele Track & Trace-produkten voor het wagenparkbeheer van de KMO.

GPS-BUDDY BELUX BVBA

Hall 11 Stand Zone C -7

Hall 11 Stand 11.12B

Uitbreidingstraat 80 - 2600 BERCHEM (ANTWERPEN) Tel.: +31 (0)36 538 28 80 Fax: +31 (0)36 546 75 44 h.schaafsma@gps-buddy.com www.gps-buddy.com

Hall 11 Stand Zone C - 12 & 13

Aarlenstraat 53 / 3 - 1040 BRUSSEL Tel.: +32 (0)2 287 09 11 Fax: +32 (0)2 230 75 84 autoclub@racb.com www.racb.com

De RACB biedt opleidingen aan, gecertifieerd door FOD Mobiliteit & Vervoer, voor de nascholing van vracht-en buschauffeurs.

SAVAS

Hall 11 Stand 11.51 Ambachtenlaan 21 B7 - 3001 LEUVEN - HEVERLEE Tel.: +32 (0)16 40 15 96 Fax: +32 (0)16 40 00 24 info.leuven@savas.com www.savas.com

GPS-Buddy is een internationale toonaangevende onderneming op het gebied van fleetmanagement. Jarenlange expertise heeft geleid tot kwalitatieve en hoogwaardige systemen. Daarnaast heeft GPS-Buddy begin 2006 een Jointventure gesloten met Garmin International en werkt nauw samen met landelijke telecommunicatiepartners. Hierdoor ontstaat een degelijke en betrouwbare combinatie voor het traceren, monitoren, beheren, plannen en navigeren van en communiceren met uw voertuigen op de weg.

MABO-LIFTING

Hall 11 Stand 11.31

VOORTDUREND OPLEIDINGCENTRUM “ESCAM JC” Hall 11 Stand Zone C - 14

Mallekotstraat 48 - 2500 LIER Tel.: +32 (0)3 491 96 96 Fax: +32 (0)3 491 96 86 info@mabo-lifting.be www.mabo-lifting.be

Nivellestraat - 1440 KASTEELBRAKEL Tel.: +32 (0)477 341 701 Fax: +32 (0)2 366 38 49 contact@escamjc.com www.escamjc.com

Meeneemheftrucks MOFFET; Meeneemstapelaars INNOLIFT. MERKEN: MOFFET; INNOLIFT

Verplichte voortdurend opleidingscentrum “Escam JC” - OCF048: Verplichte omscholing van chauffeurs met rijbewijs C/CE/D/DE.

Truck&Transport 2011 - Officiële catalogus - 17


YTG160_nl_p6-17_pc:febiac

27/12/10

14:49

Page 16

LIJST van de exposanten VAN DAMME NV

Hall 11 Stand 11.21

WELVAARTS WEEGSYSTEMEN BV

De Tweeling 4 - 5215 MC ‘S HERTOGENBOSCH (NL) Tel.: +31 (0)73 6 927 927 Fax: +32 (0)13 29 09 15 info@welvaarts.com www.welvaarts.com Stef ALLES, Contactpersoon België Tel.: +32 (0)477 974 932 sa@welvaarts.com

Maalbeekstraat 4 - 8790 WAREGEM Tel.: +32 (0)56 60 30 61 Fax: +32 (0)56 60 89 73 info@vandamme.eu www.vandamme-nv.be Paul VAN DAMME, Commerciële medewerker Tel.: +32 (0)56 60 30 61 lvd@vandamme.eu Truck-wash installaties - hogedrukreinigers - schrob-en veegmachines - reiningingsprodukten doseerapparaten - Industriële stofzuigers. MERKEN: SNOWCLEAN, KRÄNZLE, RCM, DELFIN, STEINBRÜCKNER

VOLVO TRUCKS BELGIUM

Hall 12 Stand 12.05

Hunderenveldlaan, 10 - 1082 BRUSSEL Tel.: +32 (0)2 482 51 11 Fax: +32 (0)2 465 44 46 www.volvotrucks.be Annie ROTTIERS-VONCK, Advertising & Sales Promotions - PR Tel.: +32 (0) 2 482 53 85 annie.vonck@volvo.com Volvo stelt u zijn volledig gamma voor. Distributie, constructie, trekker, alles op maat gemaakt. MERKEN: VOLVO

16 - Truck&Transport 2011 - Officiële catalogus

Hall 11 Stand 11.27

Geijkte mobiele weegsystemen. MERKEN: WELVAARTS

YOUNG & PARTNERS BVBA

Hall 11 Stand ZONE C - 5

Kortrijksesteenweg 321 B16 - 8530 HARELBEKE Tel.: +32 (0)56 73 20 10 Fax: +32 (0)56 73 20 19 info@youngpartners.com www.youngpartners.com Stefan DEDRIE, Sales Manager sdee@youngpartners.com NaviTrans is dé geïntegreerde oplossing voor de dagelijkse bedrijfsprocessen bij elke logistieke dienstverlener. MERKEN: NAVITRANS


YTG160_nl_p6-17_pc:febiac

27/12/10

14:49

Page 15


YTG160_nl_p6-17_pc:febiac

27/12/10

14:49

Page 14

LIJST van de exposanten TRANSPORT & LOGISTIEK VLAANDEREN Hall 11 Stand 11.34

TRIMBLE TRANSPORT & LOGISTICS

Land Van Rodelaan 20 - 9050 GENTBRUGGE Tel.: +32 (0)9 210 82 10 Fax: +32 (0)9 232 22 79 info@transportenlogistiekvlaanderen.be www.transportenlogistiekvlaanderen.be Jan SOENEN

Beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logsitiek. Belangenverdediging, dienstverlening, advies, uitgever ‘Transport & Logistiek Magazine’.

TRANSPORTKOELING MEERSMAN BVBA Hall 11 Stand 11.20

Ter Waarde 4 - 8900 IEPER Tel.: +32 (0)57 22 39 11 Fax: +32 (0)57 22 39 99 Info_trimbletl_eu@trimble.com www.trimbletl.com Tom Debeule, Country Manager Tel.: +32 (0)57 22 39 11 tom_debeule@trimble.com Gebruiksvriendelijke boordcomputer CarCube. Concrete kostenbesparingen dankzij de gedetailleerde FMS-rapportage en real-time rijstijlassistent. MERKEN: CARCUBE, FLEETCOCKPIT, FLEETWORKS

TURBO’S HOET TTP&C BVBA

Bergestraat 143-145 - 1730 ASSE Tel.: +32 (0)2 453 07 30 Fax: +32 (0)2 453 07 29 marc.meersman@frigoblock.be www.frigoblock.be

Verdeler van koelmachines voor vracht-en bestelwagens van het merk Frigoblock & Denso. MERKEN: FRIGOBLOCK, DENSO

TRANSPORTMEDIA

Hall 11 Stand 11.26

TRAXGO

Hall 11 Stand 11.08 Kalkhoevestraat 1 - 8790 WAREGEM Tel.: +32 (0)56 49 35 87 Fax: +32 (0)56 70 71 20 info@traxgo.be www.traxgo.be Frederik DEPUYDT, Sales Manager Tel.: +32 (0)486 96 93 69 frederik@traxgo.be

Lokalisatie - en volgsystemen, Track & tracing, voertuig-en goederenbeveiliging. Web based Fleet Management, kilometer-en tijdregistratie. MERKEN: TRAXGO

14 - Truck&Transport 2011 - Officiële catalogus

Hall 11 Stand 11.13

Bruggesteenweg 145 - 8830 HOOGLEDE - GITS Tel.: +32 (0)51 22 65 51 Fax: +32 (0)51 22 02 41 contact@turbos-hoet.com www.turbos-hoet.com Yvan GEKIERE Tel.: +32 (0)51 22 65 51 yvan.gekiere@turbos-hoet.be Opleggers, aanhangwagens, opbouw, speciale constructies voor de transportsector. MERKEN: TURBO’S HOET

UNIGOM

Z 1 Researchpark 20 - 1731 ZELLIK Tel.: +32 (0)2 467 61 60 Fax: +32 (0)2 467 61 62 info@transportmedia.be www.transportmedia.be

Uitgever van: Transport Management, Van Management, Logistics Management, Transport.TV, Transport in Belgium, Transport Partners, www.transportmanagement.be .

Hall 11 Stand 11.22

Hall 11 Stand 11.33 Menenstraat 300 - 8560 WEVELGEM Tel.: +32 (0)56 41 12 04 Fax: +32 (0)56 419 874 info@unigom.be www.unigom.be

Vrachtwagenbanden en Industriebanden. MERKEN: UNIGOM

UPTR

Hall 11 Stand 11.48 Havenlaan 104-106 - 1000 BRUSSEL Tel.: +32 (0)2 420 54 56 Fax: +32 (0)2 420 67 79 info@uptr.be www.uptr.be

Naast haar lobby-en informatieopdracht, voorziet de Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers een volledig dienstengamma.


YTG160_nl_p6-17_pc:febiac

27/12/10

14:49

Page 13


YTG160_nl_p6-17_pc:febiac

27/12/10

14:49

Page 12

LIJST van de exposanten RENTING CAR-WTS NV/SA

Hall 11 Stand 11.02+11.52

TOKHEIM BELGIUM NV

Klaverbladstraat 21 - 3560 LUMMEN Tel.: +32 (0)13 53 93 50 Fax: +32 (0)13 52 21 58 info@rentingcar-wts.com www.rentingcar-wts.com Kristof TIMMERMANS, Sales Manager Tel.: +32 (0)13 53 93 50 info@rentingcar-wts.com Truck & trailer financiering: verkoop, huurkoop, leasing, korte termijn, verhuur, operationele huur. MERKEN: MAN, IVECO, MERCEDES, KÖGEL, FAYMONVILLE, MEILLER, SCHMITZ

SAFE DRIVING N.V./S.A.

Hall 11 Stand ZONE C - 6

Everdongenlaan 31 - 2300 TURNHOUT Tel.: +32 (0)14 44 85 00 Fax: +32 (0)14 44 85 55 sales@turnhout.tokheim.com www.tokheim.com Patrick LENAERTS, Service Manager Tel.: +32 (0)14 44 85 00 service@turnhout.tokheim.com “One stop shop” benadering voor brandstofverdeling, zowel verdeelzuilen als beheerssystemen. MERKEN: TOKHEIM

TOTAL BELGIUM NV

Chaussée d’Anton 476/2 - 5300 ANDENNE Tel.: +32 (0)85 23 27 49 Fax: +32 (0)85 84 42 95 info@safedriving.be www.safedriving.be Chris VANHEE Tel.: +32 (0)478 714 243 chris.vanhee@safedriving.be Professionneel opleidingscentrum voor preventief en defensief rijden - Nascholing erkende C, CE, D.

SCANIA BELGIUM NV

Hall 12 Stand 12.07 Antoon van Osslaan 1, Bus 28 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK Tel.: +32 (0)2 264 01 11 Fax:+32 (0)2 264 01 00 info-belux@scania.com www.scania.be Nico Van Der Klugt, Manager Communications Scania Benelux Tel.: +31 (0)76 75 11 600 nico.van.der.klugt@scania.com

Trekkers en vrachtwagens. MERKEN: SCANIA

STONERIDGE ELECTRONICS

Hall 11 Stand 11.05

Zoning Industriel St Etienne - 64100 BAYONNE (FR) Tel.: +33 (0)5 59 50 80 40 Fax: +33 (0)5 59 50 80 41 france.amsales@stoneridge.com www.stoneridgeelectronics.info Marie-Noëlle BOUQUIER, Directrice Tel.: +33 (0)5 59 50 80 40 france.amsales@stoneridge.com Tachografen, rolbanken voor tachografen, materiaal voor installateurs, download systemen, opleidingen voor installateurs. MERKEN: STONERIDGE, PHELECT

12 - Truck&Transport 2011 - Officiële catalogus

Hall 11 Stand 11.36

Hall 11 Stand 11.23 Handelsstraat 93 - 1040 BRUSSEL Tel.: +32 (0)2 288 97 96 Fax: +32 (0)2 288 89 69 lubricants.belgium@total.com www.total.be Bart KNAEPEN Tel.: +32 (0)2 288 97 96 bart.knaepen@total.com

Total is de Belgische marktleider voor smeermiddelen en verdeelt als voornaamste merken Total, Fina en ELF. MERKEN: ELF, TOTAL, FINA, AS 24

TRANSICS

Hall 11 Stand 11.45 Ter Waarde 91 - 8900 IEPER Tel.: +32 (0)57 34 61 71 Fax: +32 (0)57 34 61 70 info@transics.com www.transics.com Arie VAN DER JAGT, Sales Manager Benelux Tel.: +32 (0)57 34 61 71 arie.vanderjagt@transics.com

Transics’ Fleetmanagementoplossingen zet transporteurs op de juiste weg via duurzame kostenbesparing en een verhoogde bedrijfsefficiëntie. MERKEN: TX-ECO, TX-SOCIAL, TX-TANGO, TX-SMART, TX-MAGELLAN, TX-MAX, TAS, TX-CONNECT

TRANSPORAMA PUBLISHING BVBA

Hall 11 Stand 11.19

Baarbeek 2 - 2070 ZWIJNDRECHT Tel.: +32 (0)3 210 32 79 Fax: +32 (0)3 210 32 77 info@transporama.be www.transporama.be Delfine BALAJ, Commercieel verantwoordelijke Tel.: +32 (0)3 210 32 79 delfine.balaj@transporama.be Transporama truck & bus magazine is hét vakblad voor al wie bij het wegvervoer betrokken is. Zes keer per jaar brengt het een dieper inzicht in de actuele ontwikkelingen in de sector. Transporama Publishing is tevens uitgever van Trans aktueel. Deze krant verschijnt om de vertien dagen en biedt een beknopt overzicht van de jongste gebeurtenissen in de Belgische truck- en bus branche. MERKEN: TRANS AKTUEEL


YTG160_nl_p6-17_pc:febiac

27/12/10

14:49

Page 11


YTG160_nl_p6-17_pc:febiac

27/12/10

14:49

Page 10

LIJST van de exposanten PARTSLINE

Hall 11 Stand 11.25 Antoon van Osslaan 1, Bus 28 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK (BRUSSEL) Tel.: +31 (0)76 75 11 600 Fax: +31 (0)76 75 11 610 info@partsline.be www.partsline.be Nico VAN DER KLUGT, Manager Communications Scania Benelux Tel.: +31 (0)76 75 11 600 nico.van.der.klugt@scania.com

Truck & Trailer Parts, uw partner van truck & trailer onderdelen. MERKEN: VARTA, FLEETGUARD, PIONEER, MANN HUMMEL, TIX-CRC, FLEETGUARD, BPW-SAF-GIGANT, BOYRIVEN, RHIWA EKSELL, SKF, HELLA, BOYRIVEN, RHINA

PHELECT SPRL

Hall 11 Stand 11.05

QUALCOMM

Laan van Diepenvoorde 17 - 5582 LA WAALRE (NL) Tel.: +31 (0)40 234 84 84 Fax: +31 (0)40 234 85 85 benelux@qualcomm.com www.qualcomm-europe.com Sven CLAESSENS, Country Sales Manager Tel.: +32 (0)475 80 34 82 sven.claessens@qualcomm.com Boordcomputers voor uitlezen tacho massa geheugen, monitoren van rij-, rust- en werktijden en coachen van chauffeurs tbv economischer rijden. MERKEN: EUTELTRACS, FLEETVISOR, OMNIEXPRESS, OMNIONE

QTEAM - VP LAMBRECHT - VDK

Rue des Trois Entités 15 - 4890 THIMISTER-CLERMONT Tel.: +32 (0)87 56 02 74 Fax: +32 (0)87 55 26 39 info@phelect.be www.phelect.be Jo DIRIKEN, Sales Manager Tel.: +32 (0)473 490 679 j.diriken@phelect.be Tachografen, rollenbanken voor tachografen, materiaal voor installateurs, downloadssystemen en opleidingen voor installateurs. MERKEN: STONERIDGE, PHELECT

PIRELLI TYRES BELUX NV/SA

Hall 11 Stand 11.09

Hall 11 Stand 11.16

Zelliksesteenweg 25 - 1082 BRUSSEL Tel.: +32 (0)3 780 97 40 Fax: +32 (0)3 780 73 77 info@qteam.be www.qteam.be Pierre COLLIGNON, Sales Manager Truck Tel.: +32 (0)3 780 73 77 picoll@qteam.be Banden voor zware bedrijfsvoertuigen, bouwvoertuigen, goederenbehandeling. MERKEN: MICHELIN, GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL, BANDAG, RECAMIC, KORMORAN, DUNLOP

RAUWERS CONTRÔLE SA

Rue de Namur 73D - 1000 BRUSSEL Tel.: +32 (0)2 514 00 27 Fax: +32 (0)2 514 10 33 contactcentertyres.be@pirelli.com www.pirelli.be Fabrizio BARILLARI, Product & PR Manager Tel.: +32 (0)2 500 86 23 fabrizio.barillari@pirelli.com Banden. MERKEN: PIRELLI

Hall 11 Stand 11.07

Hall 11 Stand 11.39

François Joseph Navezstraat 78-86 - 1000 BRUSSEL Tel.: +32 (0)2 240 09 00 Fax: +32 (0)2 216 05 25 info@rauwers.be www.rauwers.be Dirk VERDEYEN, Sales Manager Tel.: +32 (0)2 240 09 06 dverdeyen@rauwers.be Remote Download Device voor de digitale tachograaf - Alcolock - positionering en opvolging van bedrijfsvoertuigen - Driver’s Academy. MERKEN: VDO, FEDERAL SIGNAL / VAMA, MIX TELEMATICS

POWERLINE BV / TRUCKS MAGAZINE

Hall 11 Stand 11.37

Postbus 146 - 2394 ZG HAZERSWOUDE (NL) Tel.: +31 (0)71 341 68 43 Fax: +31 (0)71 341 68 74 info@trucksmagazine.nl www.trucksmagazine.nl Frans VAN DEN HUL, Directeur Tel.: +31 (0)6 20 40 12 44 info@trucksmagazine.nl Trucks Magazine, Het zwaarste blad van Nederland.

10 - Truck&Transport 2011 - Officiële catalogus

RENAULT VI BELGIË

Hall 12 Stand 12.03 Ruiterijschool 1, Bus 2-3 - 2930 BRASSCHAAT Tel.: +32 (0)3 690 12 11 Fax: +32 (0)3 690 12 10 marketing.benelux@renault-trucks.com www.renault-trucks.be Gil VAN MEENEN, Event & Fair Coordinator Benelux Tel.: +32 (0)3 690 12 61 gil.van.meenen@renault-trucks.com

Nieuwe en tweedehandsvoertuigen inclusief diensten en accessoires. MERKEN: RENAULT TRUCKS


YTG160_nl_p6-17_pc:febiac

27/12/10

14:48

Page 9


YTG160_nl_p6-17_pc:febiac

27/12/10

14:48

Page 8

LIJST van de exposanten FUCHS BELGIUM NV/SA

Hall 11 Stand ZONE C - 15 &16

MANITOU BENELUX

Heideveld 54 - 1654 HUIZINGEN Tel.: +32 (0)2 363 19 39 Fax: +32 (0)2 363 19 00 fuchs.belgium@fuchs-oil.com www.fuchs-oil.be Bart VERLEYE, Automotive Sales Benelux Tel.: +32 (0)476 877 162 bart.verleye@fuchs-oil.com Fuchs Belgium is de Benelux devisie van Fuchs Petrolub AG, de grootste onafhankelijke smeemiddelenfabrikant ter wereld. In de automotove sector is Fuchs de grootste OEM leverancier van de Duitse constructeurs. MERKEN: FUCHS

INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORT EN LOGISTEK BELGIË VZW / ASBL Hall 11 Stand 11.17

Hall 11 Stand 11.44 Chaussée de Wavre, Z.I. - 1360 PERWEZ Tel.: +32 (0)81 65 42 30 Fax: +32 (0)81 65 42 42 benelux@manitou.com www.be.manitou.com Filip ANDRIES, Marketing Manager Tel.: +32 (0)81 65 42 62 f.andries@manitou.com

Meeneemheftrucks Manitou (TMT225), Manilec (EP165). Meeneemheftrucks (Manitou/Terberg). MERKEN: MANITOU

MERCEDES-BENZ BELGIUM - LUXEMBOURG NV Hall 12 Stand 12.04

Archimedestraat 5 - 1000 BRUSSEL Tel.: +32 (0)2 234 30 10 Fax: +32 (0)2 230 75 34 info@itlb.be www.itlb.be Pascal DRIES, Veiligheidsadviseur ADR Tel.: +32 (0)2 234 30 28 pascal.dries@itlb.be

Tollaan 68 - 1200 BRUSSEL Tel.: +32 (0)2 724 12 11 www.mercedes-benz.be Patricia VERDOODT, Communication Supervisor Vans & Trucks Tel.: +32 (0)2 724 12 86 f.andries@manitou.com patricia.verdoodt@daimler.com

Opleidingen / Examens / Studies / Digitale tachograaf Mercedes-Benz- is invoerder en producent van personen-bedrijfsvoertuigen en trucks. U kan er ook terecht voor de nodige accessoires. MERKEN: MERCEDES

IVECO BELGIUM NV/ SA

Hall 12 Stand 12.06

MMM BUSINESS MEDIA

A. Gossetlaan 28A, Bus 3 - 1702 GROOT-BIJGAARDEN Tel.: +32 (0)2 467 12 11 Fax: +32 (0)2 467 13 30 active@iveco.com www.iveco.be Nicolas DEPLA, Marketing Manager Tel.: +32 (0)2 467 12 11 nicolas.depla@iveco.com Iveco Daily, Eurocargo, Stralis en Trakker, Lichte bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens en trekkers met EEV-motoren, geschikt voor alle missies. MERKEN: IVECO

MAN TRUCK & BUS NV/ SA

Hall 12 Stand 12.02

Brusselsesteenweg 406 - 1730 KOBBEGEM Tel.: +32 (0)2 453 01 04 Fax: +32 (0)2 453 02 88 marketing@man.eu www.man.be Kris MERTENS, Marketing Manager Tel.: +32 (0)2 454 05 33 kris.mertens@man.eu Trekkers in verschillende vermogens en cabinevarianten, distibutie- en bouwvoertuigen. MERKEN: MAN

8 - Truck&Transport 2011 - Officiële catalogus

Hall 11 Stand 11.06 Parc Artisanal 11-13 - 4671 BLÉGNY - BARCHON Tel.: +32 (0)4 387 87 87 Fax: +32 (0)4 387 90 87 info@mmm.be www.mmm-businessmedia.com Guy STULENS, Key Account Manager Tel.: +32 (0)495 290 364 gstulens@mmm.be

De B-2-B communicatiespecialist in de sectoren transport & logistiek.

ORDITOOL BELGIUM NV

Hall 11 Stand 11.47 Blarenberglaan 6 - I.Z. Noord - 2800 MECHELEN Tel.: +32 (0)82 22 34 31 Fax: +32 (0)15 28 24 50 info@orditool.com www.orditool.com Augustin FEYENS, Managing Director Tel.: +32 (0)15 28 24 54 augustin.feyens@orditool.com

ORDIFLEET : beheer van uw vloot ; ORDITACH: Digitale tachograaf - personeelsbeleid. ORDITRACK: Track & Trace - planning - Optimale routes. MERKEN: ORDITACH, ORDITRACK, ORDIFLEET


YTG160_nl_p6-17_pc:febiac

27/12/10

14:48

CARROSSERIE VAN WIEMEERSCH NV

Page 7

Hall 11 Stand 11.24

DEOM SA

Industrieweg 152 -154 - 9030 GENT (MARIAKERKE) Tel.: +32 (0)9 227 49 50 Fax: +32 (0)9 227 93 38 info@vanwiemeersch.com www.vanwiemeersch.com

Laadkranen, containersystemen, takelwagens, kippers, laadkleppen, laadvloeren, gesloten laadbakken, schuif-enoprolzeilen, aanhangwagens. MERKEN: THOMAS, ALUVAN, MILLER/CENTURY/VULCAN, MKG, DHOLLANDIA, BOB ITALEV, VAN WIEMEERSCH, ZACKLIFT, JIGE

COLAS CLEANING EQUIPMENT

Hall 11 Stand 11.12A

Rue du Monty 177 - 6890 LIBIN Tel.: +32 (0)61 65 52 48 Fax: +32 (0)61 65 52 16 deomjg@deom.be www.deom.be

Vrachtwagenkranen PALFINGER, EPSILON, container wissel systemen GUIMA, Hoogwerkers BISONWUMAG, meeneemheftruck CRAYLER, Laadkleppen MBB. MERKEN: MBB, PALFINGER, WUMAG, CRAYLER, GUIMA, EPSILON, BISON

DISTRANSICS

Bergensesteenweg 61 - 1070 BRUSSEL Tel.: +32 (0)2 524 18 42 Fax: +32 (0)2 524 34 93 colas.cleaning@skynet.be www.colas-cleaning.be Daniel PIETTE, Zaakvoerder Tel.: +32 (0)2 524 18 42 colas.cleaning@skynet.be Keus van kuismachines en veegtoestellen. Alle oppervlakken - tapijt & zetels shampoomachines. MERKEN: CILMAS, HAAGA, STOLZENBERG, ROTOWASH, LINDHAUS

CTP NV

Hall 11 Stand 11.42

DE LLOYD NV

Hall 11 Stand 11.57 Jan van Gentstraat 1 bus 102 - 2000 ANTWERPEN Tel.: +32 (0)3 234 05 50 Fax: +32 (0)3 248 38 40 info@lloyd.be www.delloyd.be Michel SCHUURING, Commercieel Directeur Tel.: +32 (0)3 206 88 66 mschuuring@lloyd.be

Site gericht naar professionele gebruikers op zoek naar het laatste nieuws inzake logistiek en transport.

Hall 11 Stand 11.45 Route de Nimes 111 30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS (FR) Tel.: +33 (0)4 66 61 00 17 Fax: +33 (0)4 66 61 00 71 nv@dis-transics.com www.dis-transics.com

Leverancier van oplossingen voor het beheer en de wettelijke archivering van digitale tachodata, gecommercialiseerd onder de groepsnaam TX-VISIO, met als uitbreiding: TX-BOX, SD2, SD3.

EURECA MOBILE - MASTERNAUT

Tisseltsesteenweg 49 - 2830 WILLEBROEK Tel.: +32 (0)3 820 78 30 Fax: +32 (0)3 830 01 52 info@ctpsys.be www.ctpsys.be Wim HEYLENS, Sales Manager Tel.: +32 (0)3 820 78 38 wim.heylens@ctpsys.be Industriele tankinstallaties voor fleets met als specialisatie gecombineerde tanks met opgebouwde hoogdebietbrandstofpompen en eigen registratiesysteem gekoppeld aan uw bedrjfsinformatica. Truckwashinstallaties, monoborstels en op maat gebouwde hogedrukreinigingsoplossingen voor elke vloot! MERKEN: FUELMASTER, BITIMEC, FM500, OLM, Nilfisk Alto

Hall 11 Stand 11.49A + 11.49B + 11.50

Hall 11 Stand 11.01

Chaussée de Louvain 533 - 1380 LASNE Tel.: +32 (0)2 352 60 50 Fax: +32 (0)2 352 60 59 info@eurecamobile.com www.eurecamobile.com Frédéric DUBOIS, Managing Director Tel.: +32 (0)2 352 60 50 fdubois@eurecamobile.com Fleet Management - Geo Securisatie. MERKEN: MASTERNAUT, LOCSTER

FEBETRA

Hall 11 Stand 11.18 Stapelhuisstraat 5a - 1020 BRUSSEL Tel.: +32 (0)2 425 68 00 Fax: +32 (0)2 425 05 68 febetra@febetra.be www.febetra.be Isabelle DE MAEGT, Diensthoofd informatiedienst Tel.: +32 (0)2 421 51 75 isabelle.de.maegt@febetra.be

Koninklijke Federatie van de Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverlening.

Truck&Transport 2011 - Officiële catalogus - 7


YTG160_nl_p6-17_pc:febiac

27/12/10

14:48

Page 6

LIJST van de exposanten A.T.S NV

Hall 11 Stand 11.30

ALFONS THOMAS BVBA

Industrielaan 33 - 9420 AALST - EREMBODEGEM Tel.: +32 (0)53 66 50 11 Fax: +32 (0)53 66 53 27 info@ats-belgium.be www.ats-belgium.be Guy DESMET, Zaakvoerder guy@ats-belgium.be 2 nieuwigheden bij ATS - 1 oplegger met kipper KAISER met ronde bak in ALU - 1 oplegger kipper GALTRAILER, in speciaal staal, 23m3 - 3 assen tarra 5500 KG - verder nog 2 kippers en 2 diepladers BLOMMENROHR en 1 kipper KOMPASS. MERKEN: KOMPASS, KAISER, GALTRAILER, BLOMENROHR

AGIVA TECHNICS NV

Hall 11 Stand 11.32

Brusselsesteenweg 130 - 1785 MERCHTEM Tel.: +32 (0)52 37 05 11 Fax: +32 (0)52 37 05 71 info@thomasalfons.be www.thomasalfons.be

Laadkranen, containersystemen, takelwagens, kippers, laadkleppen, laadvloeren, gesloten laadbakken, schuif-enoprolzeilen, aanhangwagens. MERKEN: BOB Italev, Thomas, Van Wiemeersch, Aluvan, Zacklift, Jige, Miller/Century/Vulcan, MKG, Dhollandia

ALL-CONNECTS

Krommewege 24B - 9990 MALDEGEM Tel.: +32 (0)50 71 26 60 Fax: +32 (0)50 71 78 20 agiva.technics@telenet.be www.wegenaanboord.be; www.pesage-embarque.be Iwein DE LILLE, Zaakvoerder Tel.: +32 (0)479 483 536 agiva.technics@telenet.be Weegsystemen voor vrachtwagens en laadmachines. Schuifzeilen voor kippers en containers. MERKEN: VIPER, LANX, VISION, MARCOLIN, INTERMERCATO

AIR1 - BRENNTAG NV

Hall 11 Stand 11.35 Nijverheidslaan 38 - 8540 DEERLIJK Tel.: +32 (0)56 78 82 67 Fax: +32 (0)56 77 57 11 air1@brenntag.be www.air1.info Anja DEGROOTE, Customer Service Center Air1 air1@brenntag.be

AIR1 ®, de betrouwbare ADBlue-oplossing. ADBlue ® is een hoogzuivere ureumoplossing van 32.5 % in gedemineraliseerd water. MERKEN: AIR1

AJK NV

Hall 11 Stand 11.04 Kettingbrugweg 38 - 3950 KAULILLE Tel.: +32 (0)11 44 04 00 Fax: +32 (0)11 62 17 84 sales@ajk.be www.ajk.info Jos THEUNISSEN, Commercieel Directeur

Fabrikant van containersystemen, aanhangwagens, containers en kippers. MERKEN: AJK

6 - Truck&Transport 2011 - Officiële catalogus

Hall 11 Stand 11.24

Hall 11 Stand 11.10 Petunialaan 44 - 2950 KAPELLEN Tel.: +32 (0)3 289 55 35 Fax: +32 (0)3 231 50 24 info@all-connects.be www.all-connects.be Raf SEELDRAYERS, Sales Manager Tel.: +32 (0)3 289 55 35 sales@all-connects.be

Tracking & Tracing oplossingen voor het opvolgen van uw vloot, specialisatie in trailer en koeltransport. MERKEN: ALL-CONNECTS - CONTAINER TRACK, AGR-GPS, MIDDLE FLEET, TRAILER TRACK, CONNECTED NAVIGATION, EASY FLEET

ANG-SYSTEMS NV

Hall 11 Stand 11.28 Steenweg naar Ninove 221 - 1670 PEPINGEN Tel.: +32 (0)2 361 85 42 Fax: +32 (0)2 361 85 43 info@angsystems.be www.ang.be Christophe VANDER STICHELE, Bestuurder Tel.: +32 (0)55 23 51 10 cvds@ang.be

Vrachtwagens met opbouw van containeroptreksystemen, hydraulische kranen en containers. MERKEN: ANG & ANG-SYSTEMS, ANG-SYSTEMS, TRAXX, EFFER, ANG

CARGOTEC BELGIUM, DIVISIE HIAB

Hall 11 Stand 11.29

Parc Industriel, 8 - 1440 WAUTHIER-BRAINE Tel.: +32 (0)2 366 20 36 Fax: +32 (0)2 366 12 90 hiab_belgium@cargotec.com www.hiab.be Enza SALERNO, Sales & Marketing Tel.: +32 (0)2 366 20 36 enza.salerno@cargotec.com Hiabkranen Type 211. Containersystemen Multilift XR18. Laadkleppen Zepro ZLU75. Kalmar tractor TT612, Jonsered houtkranen. MERKEN: KALMAR, JONSERED, HIAB, MULTILIFT, ZEPRO


YTG160_nllllll:febiac

27/12/10

15:04

Page 5

6. TOEBEHOREN, ONDERDELEN, BRANDSTOFFEN & SMEERMIDDELEN MERKEN

ONDERNEMINGEN

NAVIGATIE-COMMUNICATIESYSTEMEN EN TELEFONIE ALL-CONNECTS CONNECTED NAVIGATION ALL-CONNECTS NV STONERIDGE PHELECT SPRL PHELECT PHELECT SPRL STONERIDGE STONERIDGE ELECTRONICS PHELECT STONERIDGE ELECTRONICS TX-MAX TRANCICS BELUX TX-CONNECT TRANCICS BELUX OMNIEXPRESS QUALCOMM MCP200 QUALCOMM TRAILER TRACKS 200 QUALCOMM FLEETVISOR QUALCOMM REMOTE TACHOGRAPH DOWNLOAD SERVICE QUALCOMM SUIVO FLEETNOLOGY ONDERHOUDSPRODUKTEN HAAGA COLAS STOLZENBERG COLAS ROTOWASH COLAS LINDHAUS COLAS CILMAS COLAS TIX-CRC PARTSLINE SNOWCLEAN VAN DAMME NV PETROLIUMPRODUKTEN FUCHS FUCHS BELGIUM NV FINA TOTAL BELGIUM NV ELF TOTAL BELGIUM NV AS 24 TOTAL BELGIUM NV TOTAL TOTAL BELGIUM NV SMEERMIDDELEN, ADDITIEVEN EN ANTIVRIES AIR1 AIR1 - BRENNTAG NV FUCHS FUCHS BELGIUM NV TELEMATICA ALL-CONECTS ADVANCED FLEET ALL-CONNECTS NV ALL-CONNECTS TRAILER TRACK ALL-CONNECTS NV ALL-CONNECTS MIDDLE FLEET ALL-CONNECTS NV ALL-CONNECTS EASY FLEET ALL-CONNECTS NV ALL-CONNECTS CONTAINER TRACK ALL-CONNECTS NV ALL- CONNECTS HAND FLEET ALL-CONNECTS NV ALL-CONNECTS AGR-GPS ALL-CONNECTS NV LOCSTER EURECA MOBILE - MASTERNAUT MASTERNAUT EURECA MOBILE - MASTERNAUT ORDITRACK ORDITOOL BELGIUM MIX TELEMATICA RAUWERS CONTROLE TX-ECO TRANSICS BELUX TAS TRANSICS BELUX TX-CONNECT TRANSICS BELUX TX-SMART TRANSICS BELUX TX-SOCIAL TRANSICS BELUX TX-TANGO TRANSICS BELUX TX-MAGELLAN TRANSICS BELUX TX-MAX TRANSICS BELUX TRAXGO TRAXGO FLETCOCKPIT TRIMBLE TRANSPORT & LOGISTICS (VOORHEEN PUNCH TELEMATICS) CARCUBE TRIMBLE TRANSPORT & LOGISTICS (VOORHEEN PUNCH TELEMATICS) FLEETWORKS TRIMBLE TRANSPORT & LOGISTICS (VOORHEEN PUNCH TELEMATICS) WELVAARTS WELVAARTS WEEGSYSTEMEN BV NAVITRANS YOUNG & PARTNERS BVBA SUIVO FLEETNOLOGY TOEBEHOREN (DIVERSE) VISION AGIVA TECHNINCS NV MARCOLIN AGIVA TECHNINCS NV VIPER AGIVA TECHNINCS NV LANX AGIVA TECHNINCS NV

STAND HALL

11.10 11.12 11.12 11.05 11.05 11.45 11.45 11.07 11.07 11.07 11.07

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

11.08 11.46

11 11

11.12A 11.12A 11.12A 11.12A 11.12A 11.25 11.21

11 11 11 11 11 11 11

ZONE C 15 & 16 11.23 11.23 11.23 11.23

11 11 11 11 11

11.35 ZONE C 15 & 16

11 11

11.10 11.10 11.10 11.10

11 11 11 11

11.10 11.10 11.10 11.01 11.01 11.47 11.39 11.45 11.45 11.45 11.45 11.45 11.45 11.45 11.45 11.08

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

11.22

11

11.22

11

11.22 11.27 ZONE C - 5 11.46

11 11 11 11

11.32 11.32 11.32 11.32

11 11 11 11

INTERMERCATO AGIVA TECHNINCS NV DELFIN VAN DAMME NV RCM VAN DAMME NV WELVAARTS WELVAARTS WEEGSYSTEMEN BV WASINSTALLATIE STEINBRÜCKNER VAN DAMME NV ASSEN 8 PW-SAP-GIGANT PARTSLINE AUTORADIO'S/HI-FI/TV (EN ONDERDELEN VOOR) PIONEER PARTSLINE BANDEN PIRELLI PIRELLI TYRES BELUX NV/SA UNIGOM UNIGOM NV KORMORAN VP LAMBRECHT HOLDING SA MICHELIN VP LAMBRECHT HOLDING SA DUNLOP VP LAMBRECHT HOLDING SA GOODYEAR VP LAMBRECHT HOLDING SA PIRELLI VP LAMBRECHT HOLDING SA RECAMIC VP LAMBRECHT HOLDING SA BANDAG VP LAMBRECHT HOLDING SA CONTINENTAL VP LAMBRECHT HOLDING SA BATTERIJEN VARTA PARTSLINE BRANDSTOFTANK TOKHEIM TOKHEIM BELGIUM NV FILTERS FLEETGUARD PARTSLINE FLEETGUARD PARTSLINE MANN HUMMER PARTSLINE HOGEDRUKREININGING KRÄNZLE VAN DAMME NV INFORMATICA ALL CONNECTS ALL-CONNECTS NV ORDIFLEET ORDITOOL BELGIUM ORDITACH ORDITOOL BELGIUM VDO RAUWERS CONTROLE TOKHEIM TOKHEIM BELGIUM NV WELVAARTS WELVAARTS WEEGSYSTEMEN BV SUIVO FLEETNOLOGY KOELSYSTEMEN ALL- CONNECTS TEMP TRACK ALL-CONNECTS NV FRIGOBLOCK TRANSPORTKOELING MEERMANS BVBA DENSO TRANSPORTKOELING MEERMANS BVBA ONDERDELEN EN PRODUKTEN VOOR KOETSWERK RHINA EKSELL PARTSLINE BOYRIVEN PARTSLINE LAGERS SKF PARTSLINE LICHTEN (SIGNALISATIE) HELLA PARTSLINE FEDERAL SIGNAL / VAMA RAUWERS CONTROLE

11.32 11.21 11.21 11.27

11 11 11 11

11.21

11

11.25

11

11.25

11

11.09 11.33 11.16 11.16 11.16 11.16 11.16 11.16 11.16 11.16

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

11.25

11

11.36

11

11.25 11.25 11.25

11 11 11

11.21

11

11.10 11.47 11.47 11.39 11.36 11.27 11.46

11 11 11 11 11 11 11

11.10 11.20 11.20

11 11 11

11.25 11.25

11 11

11.25

11

11.25 11.39

11 11

8. INFORM. & SERV. (PUBL., ASSOC.) MERKEN

ONDERNEMINGEN

STAND HALL

VERENIGINGEN ROYAL AUTOMO. CLUB OF BELGIUM ZONE C - 12 & 13 FEBETRA 11.18 ITLB 11.17 TRANSPORT & LOGISTIEK VLAANDEREN 11.34 UPTR 11.48

11 11 11 11 11

DE LLOYD NV MMM BUSINESS MEDIA TRANSPORAMA PUBLISHING BVBA TRANSPORTMEDIA TRUCKS MAGAZINE

11.57 11.06 11.19 11.26 11.37

11 11 11 11 11

ZONE C - 6 ZONE C - 7 ZONE C - 14

11 11 11

PUBLICATIES

TRANS AKTUEEL

ANDERE DIENSTEN EN INFORMATIE SAFE DRIVING PTTC CENTRE DE FORM. CONTINUE "ESCAM JC"

Truck&Transport 2011 - Officiële catalogus - 5


YTG160_nllllll:febiac

27/12/10

15:04

Page 4

MERKENREPERTORIUM

1. VRACHTWAGENS, TREKKERS, SPECIALE VERSIES MERKEN

DISTRIEBUTIEVOERTUIGEN IVECO MAN RENAULT TRUCKS SCANIA VOLVO SPECIALE VERSIES IVECO MAN RENAULT TRUCKS SCANIA VOLVO TREKKERS IVECO MAN MERCEDES RENAULT TRUCKS MAN IVECO MERCEDES SCANIA VOLVO VRACHTWAGENS IVECO MAN RENAULT TRUCKS SCANIA VOLVO

ONDERNEMINGEN

STAND HALL

IVECO BELGIUM NV/SA MAN TRUCK & BUS RENAULT VI BELGIË/BELGIQUE NV/SA SCANIA BELGIUM NV VOLVO TRUCKS BELGIUM

12.06 12.02 12.03 12.07 12.05

12 12 12 12 12

IVECO BELGIUM NV/SA MAN TRUCK & BUS RENAULT VI BELGIË/BELGIQUE NV/SA SCANIA BELGIUM NV/SA VOLVO TRUCKS BELGIUM

12.06 12.02 12.03 12.07 12.05

12 12 12 12 12

IVECO BELGIUM NV/SA MAN TRUCK & BUS MERCEDES BENZ BELGIUM - LUXEMBOURG NV RENAULT VI BELGIË/BELGIQUE NV/SA RENTING CAR - WTS RENTING CAR - WTS RENTING CAR - WTS SCANIA BELGIUM NV/SA VOLVO TRUCKS BELGIUM

12.06 12.02

12 12

12.04 12.03 11.02+11.52 11.02+11.52 11.02+11.52 12.07 12.05

12 12 11 11 11 12 12

IVECO BELGIUM NV/SA MAN TRUCK & BUS RENAULT VI BELGIË/BELGIQUE NV/SA SCANIA BELGIUM NV VOLVO TRUCKS BELGIUM

12.06 12.02 12.03 12.07 12.05

12 12 12 12 12

4. CARROSSERIEËN, AANHANGWAGENS, OPLEGGERS MERKEN

ONDERNEMINGEN

AANHANGWAGENS MARREL ATELIER RC AJK AJK NV THOMAS ALFONS THOMAS BVBA TRAXX ANG-SYSTEMS NV ANG & ANG-SYSTEMS ANG-SYSTEMS NV BLOMMENROHR ATS NV THOMAS CAROSSERIE VAN WIEMEERSCH AFZETCARROSSERIEËN ANG ANG-SYSTEMS NV ALLERLEI BITIMEC CTP NV FM500 CTP NV OLM CTP NV FUELMASTER CTP NV NILFISK ALTO CTP NV CONTAINERS EN CONTAINERSYSTEMEN AJK AJK NV BOB ITALEV ALFONS THOMAS BVBA BOB ITALEV CAROSSERIE VAN WIEMEERSCH MARREL ATELIER RC DIEPLADERS KAISER ATS NV GALTRAILER ATS NV TURBO’S HOET TURBO’S HOET TTP&C BVBA GESLOTEN LAADBAK VAN WIEMEERSCH ALFONS THOMAS BVBA ALUVAN ALFONS THOMAS BVBA VAN WIEMEERSCH CAROSSERIE VAN WIEMEERSCH ALUVAN CAROSSERIE VAN WIEMEERSCH KÖGEL RENTING CAR - WTS HUIFCARROSSERIEËN EN SCHUIFZEILWAGENS VAN WIEMEERSCH ALFONS THOMAS BVBA VAN WIEMEERSCH CAROSSERIE VAN WIEMEERSCH

4 - Truck&Transport 2011 - Officiële catalogus

SCHMITZ RENTING CAR - WTS KÖGEL RENTING CAR - WTS KIPPERS/ KIPPENDE AFZETSYSTEMEN AJK AJK NV ANG-SYSTEMS ANG-SYSTEMS NV KOMPASS ATS NV KAISER ATS NV GALTRAILER ATS NV RC ATELIER RC SCHMITZ RENTING CAR - WTS MEILLER RENTING CAR - WTS KOEL EN VRIESCARROSSERIEËN TURBO’S HOET TURBO’S HOET TTP&C BVBA OPLEGGERS KAISER ATS NV FAYMONVILLE RENTING CAR - WTS TURBO’S HOET TURBO’S HOET TTP&C BVBA VOERTUIGEN VOOR SPECIAAL VERVOER FAYMONVILLE RENTING CAR - WTS TURBO’S HOET TURBO’S HOET TTP&C BVBA VOERTUIGEN VOOR TAKEL-ENHIJSDOELEINDEN MILLER/CENTURY/VULCAN ALFONS THOMAS BVBA JIGE ALFONS THOMAS BVBA ZACKLIFT ALFONS THOMAS BVBA ZACKLIFT CAROSSERIE VAN WIEMEERSCH MILLER/CENTURY/VULCAN CAROSSERIE VAN WIEMEERSCH JIGE CAROSSERIE VAN WIEMEERSCH VOERTUIGEN VOOR WEGENBOUW TURBO’S HOET TURBO’S HOET TTP&C BVBA VOERTUIGEN VOOR WEGENIS-EN WERFDOELEINDEN TURBO’S HOET TURBO’S HOET TTP&C BVBA

11.02+11.52 11.02+11.52

11 11

11.04 11.28 11.30 11.30 11.30 11.03 11.02+11.52 11.02+11.52

11 11 11 11 11 11 11 11

11.13

11

11.30 11.02+11.52 11.13

11 11 11

11.02+11.52 11.13

11 11

11.24 11.24 11.24 11.24 11.24 11.24

11 11 11 11 11 11

11.13

11

11.13

11

5. GOEDERENBEHANDELING STAND HALL

11.03 11.04 11.24 11.28 11.28 11.30 11.24

11 11 11 11 11 11 11

11.28

11

11.42 11.42 11.42 11.42 11.42

11 11 11 11 11

11.04 11.24 11.24 11.03

11 11 11 11

11.30 11.30 11.13

11 11 11

11.24 11.24 11.24 11.24 11.02+11.52

11 11 11 11 11

11.24 11.24

11 11

MERKEN

ONDERNEMINGEN

STAND HALL

ALLERLEI GUIMA DEOM SA 11.49A + 11.49B + 11.50 BISON DEOM SA 11.49A + 11.49B + 11.50 AUTOLAADKRANEN MKG ALFONS THOMAS BVBA 11.24 EFFER ANG-SYSTEMS NV 11.28 HIAB CARGOTEC BELGIUM NV/SA 11.29 MKG CAROSSERIE VAN WIEMEERSCH 11.24 PALFINGER DEOM SA 11.49A + 11.49B + 11.50 EPSILON DEOM SA 11.49A + 11.49B + 11.50 GOEDERENBEHANDELING (MATERIAAL VOOR) MULTILIFT CARGOTEC BELGIUM NV/SA 11.29 KALMAR CARGOTEC BELGIUM NV/SA 11.29 JONSERED CARGOTEC BELGIUM NV/SA 11.29 ZEPRO CARGOTEC BELGIUM NV/SA 11.29 MANITOU MANITOU BENELUX 11.44 HEFTRUCKS MOFFET MABO-LIFTING 11.31 MANITOU MANITOU BENELUX 11.44 CRAYLER DEOM SA 11.49A + 11.49B + 11.50 HOOGTEWERKERS WUMAG DEOM SA 11.49A + 11.49B + 11.50 LAADKLEPPEN DHOLLANDIA ALFONS THOMAS BVBA 11.24 DHOLLANDIA CAROSSERIE VAN WIEMEERSCH 11.24 MBB DEOM SA 11.49A + 11.49B + 11.50 LAADMIDDELEN INNOLIFT MABO-LIFTING 11.31

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11


YTG160_nl_p1-3_flash:febiac

27/12/10

14:26

Page 3

EDITO

Great Solutions, Efficient Business

T

ruck & Transport kon niet beter vallen. Van 15 tot 18 januari 2011 zal de blik van de Belgische logistieke en transportwereld resoluut gericht zijn naar het beste. Het beste van vandaag en het beste van morgen.

Het beste van vandaag zijn alle gamma's, producten en diensten die de exposanten van Truck &

“Op Truck & Transport 2011 kunt u investeren in oplossingen met een onmiddellijke return on investment.”

Transport u aanbieden. Fabrikanten van vrachtwagens, carrosseriebouwers en leveranciers van telematica, banden en managementoplossingen: de keuze is ruim en de gelegenheden voor efficiënte meetings zullen talrijk zijn in de B2B-sfeer die van Truck & Transport een succes maakt sinds de lancering in 2005. Om uw bezoek nog efficiënter te maken, voert FEBIAC enkele nieuwigheden in. Zo kunt u elke dag de actualiteit over de beurs volgen in de elektronische newsletter en uw bezoeken plannen met behulp van het nieuwe platform voor netbusinessing Time2® dat u in dit nummer kunt ontdekken. Er wordt ook geïnnoveerd met een reeks workshops en conferenties waarvan ik er één in het bijzonder wil benadrukken, namelijk de workshops 10/10/10 die u uitleggen hoe u uw operationele kosten de komende tien dagen, tien maanden en tien jaren kunt verminderen. En dan is er ook nog het beste van morgen. Op Truck & Transport 2011 kunt u investeren in oplossingen met een onmiddellijke return on investment maar ook in ideeën die van uw onderneming in de toekomst een succes zullen maken. ‘Quick wins’ en een langetermijnvisie vormen een ideale combinatie als ondersteuning van de transportsector die de toekomst (eindelijk) weer met vertrouwen tegemoet kan gaan. Kom het met uw eigen ogen zien van 15 tot 18 januari!

Jacky Mouligneau, Commissaris-generaal van Truck & Transport 2011

Truck&Transport 2011 - Officiële catalogus - 3


YTG160_nl_p1-3_pc:febiac

27/12/10

12:45

Page C5


27/12/10

12:45

Page C4

NL

OFFICIE¨LE CATALOGUS

YTG160_nl_p1-3_pc:febiac

Truck Business 223 NL  

Truck Business

Truck Business 223 NL  

Truck Business

Advertisement