Page 1

HeT vAKBl Ad vooR de PRoFeSSioNeleN vAN de logiSTieK

MMM Business Media - Tweemaandelijkse publicatie van informatie • Bijlage bij TRUCK&Business 224 • Januari · Februari · Maart · April 2011 • Nederlandstalige uitgave

Nr51

Awards 2011

TECHNOLOGIE

Dossier Handling

Logistics Project 2011:

Hessenatie Logistics/OLV Ziekenhuizen blz. 10

HR Logistics Project 2011: DD Trans blz. 12

blz.22-28

PRESTATIES

VASTGOED

UPS

Cushman & Wakefield blz.14

blz.17


Edito OndErtussEn in BrussEl... Jan Voet, Editieverantwoordelijke

“ Gevolg is dat de

Europese Commissie controle zal uitoefenen op de Belgische begroting.”

T

erwijl dit land de bronzen, zilveren en gouden medailles voor regeringsvorming moeiteloos

heeft behaald, timmert de Europese Unie verder aan de eengemaakte markt. Nadat de zogenaamde PIGS-landen (Portugal, Italië, Griekenland en Spanje) ternauwernood aan een

debacle op de internationale financiële markten ontsnapten, zou België in het vizier van de speculanten komen. Dat is natuurlijk klinkklare onzin. De Belgische staatsschuld is inderdaad onverantwoord hoog, sinds het begin van het millenium vertikten de opeenvolgende regeringen structurele maatregelen te nemen om onze begroting op orde te brengen, maar dit land wankelt niet op de rand van het failliet. Toch heeft de Europese Unie fiks aan de noodrem getrokken, voornamelijk omdat de toestand in de zuidelijke lidstaten gevaar opleverde voor de stabiliteit van de Euro. Gevolg is dat de Europese Commissie controle zal uitoefenen op de Belgische begroting. Die controle gaat niet over punten en komma’s, maar over het beleid in ons land. Als de Commissie beslist dat de Belgische staatsschuld tot normale proporties moet worden teruggebracht, zal het er op neerkomen dat de Belgische regering braaf mag ja knikken en moet uitvoeren. Dan kan een mens met een kritische geest zich zoetjes aan de vraag beginnen stellen waarover onze politieke klasse momenteel zo driftig discuteert. Bevoegdheden en budgetten zijn eng met elkaar zijn vervlochten, zodat we ons misschien wat minder in communautair getwist zouden kunnen verliezen en rekening houden met wat de Europese Commissie aan ons zal opleggen in de toekomst.

EDITORIAL TEAM Editor in chief: Claude Yvens (cyvens@mmm.be) Team: Jan Voet (Final Editor), Michel Buckinx (Sens Unique), Luc de Smet, Hendrik De Spiegelaere, Arnaud Siquet (photographer), Alex Van Breedam, Michaël Vandamme, Luk Weyens, Jérôme Wyn SALES & MARKETING TEAM Sales Director: Marleen Neukermans (mneukermans@mmm.be) Key Account Manager: Guy Stulens (gstulens@mmm.be) Sales assistants: Patricia Lavergne (plavergne@mmm.be), Romina De Gregorio (rdegregorio@mmm.be) Marketing: Kathleen Hubert (khubert@mmm.be)

EDITOR Development Director: Caroline Thonnon Managing Director: Thierry Degives Editor/CEO: Jean-Marie Becker

SUBSCRIPTIONS www.warehouseandlogistics.com/shop Parc Artisanal 11-13 - 4671 BLEGNY-Barchon (Belgium) Phone: 00 32 (0)4 387 88 18 Sophie Demeny (sdemeny@mmm.be) © Reproduction rights (texts, advertisements, pictures) reserved for all countries. Received documents will not be returned. By submitting them, the author implicitly authorizes their publication.

PRODUCTION Head: Sonia Counet

MMM BUSINESS MEDIA sa/nv Complexe Arrobas Parc Artisanal 11-13 4671 BLEGNY-Barchon (Belgium) Phone: 00 32 (0)4 387 87 87 Fax: 00 32 (0)4 387 90 87 info@mmm.be www.mmm-businessmedia.com


Inhoud

Warehouse & Logistics 51 - Januari - Februari - Maart - April 2011

DOSSIER

22-28

HAndlinG 22 24 26 28

Marktoverzicht Linde E20-E50 Zelfrijdende heftrucks Nieuwigheden

Prestaties 6 8 10 12 14

Review Awards Logistics Project 2011: Hessenatie Logistics HR Logistics Project 2011: DD Trans UPS

Vastgoed 16 17

Review Cushman&Wakefield

Technologie 20 22-28 30 32 34 AWArds 2011 transport & logistics

8

tECHnO Zetes

32

Review Dossier Handling Management: Randstad ITC: Zetes ITC: Young&Partners

MAnAGEMEnt randstad

30


REVIEW

NMBS Logistics: operationele opstart NMBS Logistics is sinds 1 februari 2011 operationeel geworden als autonome onderneming en spooroperator. De groep NMBS heeft het nieuwe filiaal voorzien van alle nodige middelen om treinen te kunnen rijden in België en in de omringende landen, zowel op gebied van materiaal, als wat betreft personeel. Dit alles is een essentiële stap in de gezondmaking van de vrachtactiviteit van de NMBS. NMBS Logistics is een naamloze vennootschap van privaat recht en heeft een structuur met een eigen nationale spoorproductie, commerciële filialen (IFB en Xpedys) en internationale corridors. De groep beschikt over een solide basis om rendabel en concurrentieel te worden en zich te ontwikkelen tot een autonome, performante, internationale logistieke groep. Voor de stationsoperaties, een deel van de treinbesturing en het onderhoud van het materieel blijft NMBS Logistics beroep doen op NMBS.

NMBS Logistics, volwaardig spooroperator De operationele opstart van de nieuwe onderneming NMBS Logistics gebeurde op 1 februari 2011. Zoals dit voorzien is in het herstructureringsplan dat goedgekeurd is door de Europese Commissie, nam NMBS Logistics op die datum ruim 200 locomotieven voor de tractie van de goederentreinen in gebruik, net als een aantal gebouwen en een financiële ondersteuning. De onderneming staat zelf in voor de binnenlandse spoorproductie en beschikt daarvoor over een spoorlicentie, evenals de noodzakelijke veiligheidscertificaten. Vanaf 00.00 uur van de voorbije nacht staat NMBS Logistics in voor de productie van de goederentreinen die in België circuleren. Deze overgang is naadloos verlopen. Op 1 februari blijft het personeel van NMBS Logistics beperkt tot het management en een deel van de omkadering. In de loop van het jaar, en in overleg met de Erkende Organisaties, zal de transfer van het huidige statutaire en contractuele personeel (voornamelijk centrale diensten en treinbestuurders) in

6 I Warehouse & Logistics 51

verschillende fasen gebeuren. De overgang naar het filiaal is steeds op vrijwillige basis en met behoud van het statuut voor de betrokken personen. Er volgen geen gedwongen afvloeiingen. NMBS Logistics N.V. (aandeelhouderschap 93,14% NMBS en 6,86% NMBS Holding) zal geleid worden door Geert Pauwels, die al sinds mid 2008 aan het hoofd staat van de vrachtactiviteiten van NMBS en nu ook benoemd is als gedelegeerd bestuurder. De creatie van deze dochteronderneming maakt deel uit van een ingrijpende herstructurering die drie jaar geleden werd aangevat om de reeds lange tijd verlieslatende activiteit te redden. De Belgische staat en de Europese Commissie hebben het herstructureringsplan en een laatste financiële ondersteuning goedgekeurd, op voorwaarde dat de vrachtactiviteit in een onafhankelijke onderneming werd ondergebracht. Het herstelplan werd al voor 75% uitgevoerd en heeft geleid tot belangrijke kostenbesparingen. Deze mijlpaal laat de onderneming toe dit verder uit te voeren. NMBS Logistics heeft tevens een sociaal akkoord bereikt hierover in november ll. De uitvoering van het herstelplan

betekent rendabiliteit in 2012. In 2010, heeft NMBS Logistics 10% meer volumes vervoerd dan in 2009 en de eerste tekenen voor 2011 zijn goed. De groep blijft werken aan de noodzakelijke verbetering van de productiviteit en kwaliteit en aan de ontwikkeling van het commercieel logistiek aanbod. Naast spooroperator, is NMBS Logistics een internationale logistieke groep die multimodale oplossingen aanbiedt in heel Europa. De groep omvat twee commerciële filialen die instaan voor de klantencontacten, een organisatie voor haar binnenlandse spoorproductie en participaties in de internationale corridors (Cobra en Sibelit). De aanspreekpunten voor de klanten zijn IFB, Europees intermodaal en terminal operator (containervervoer), en Xpedys, specialist in logistieke oplossingen voor het conventioneel vervoer (metals, bulk, chemische en automotive producten). Deze dochterondernemingen tellen op hun beurt een aantal filialen die instaan voor binnenvaart, wegvervoer en andere logistieke diensten. IFB en Xpedys zijn aanwezig en actief in 11 Europese landen. ■


Schenker behaalt HACCP-certificaat Schenker nv heeft meer dan 35 jaar ervaring in het bundelen, opslaan en verdelen van Fast Moving Consumer Goods (FMCG) en voert reeds jaren een HACCP-beleid om de veiligheid in de voedselketen te garanderen. Dit beleid is onlangs door een externe auditor in een officieel certificaat omgezet. “Hierdoor moeten we niet telkens aantonen dat de voedingsproducten van onze klanten effectief in veilige handen zijn. Het certificaat is het bewijs”, verklaart Mark Soetens, branchemanager in Willebroek. Het voeren van een Hazard Analysis Critical Controle Points (HACCP)-beleid betekent dat een bedrijf de mogelijke

gevaren heeft geïdentificeerd en de kritieke punten heeft aangeduid inzake voedselveiligheid. Er werd vastgelegd hoe deze kritieke punten onder controle worden gehouden en welke corrigerende acties er moeten voorzien worden. “Iedereen in Willebroek heeft een HACCP-opleiding gekregen, waarbij veel aandacht werd besteed aan de verwachtingen van onze medewerkers op het vlak voedselveiligheid. Het garanderen van de temperatuur werd hierbij extra in de verf gezet. Iedereen is perfect op de hoogte wat er moet gebeuren bij beschadigingen en andere mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid”, aldus Joris Donies,

kwaliteitsverantwoordelijke bij Schenker nv. Schenker nv in Willebroek is de draaischijf voor de Benelux-distributie van FMCG. Het state-of-the-artmagazijn heeft een oppervlakte van 85.000 m2 en een opslagcapaciteit van meer dan 100.000 europalletten. Schenker biedt hier de klanten flexibele opslagmogelijkheden aan in vijf verschillende temperatuurzones (van -22°C tot +18°C en ambiant). Het gebouw voldoet aan de hoogste milieu- en kwaliteitseisen en werd specifiek ontworpen voor het bedienen van meerdere FMCG-klanten. ■

Van Uden Logistics en Van Uden NedCargo: multimodale logistiek Van Uden Logistics en Van Uden NedCargo integreren sinds 24 januari 2011 hun activiteiten. Beide divisies van de Van Uden Group werkten al nauw samen. Nu worden de krachten gebundeld om voor opdrachtgevers de regiefunctie binnen de multimodale logistiek uit te kunnen voeren. Vanuit één contactpunt wordt onder de naam ‘Van Uden Logistics’ een geïntegreerd, breed, internationaal en multimodaal dienstenpakket aangeboden. Met de overname van Van Uden Logistiek BV door NedCargo International BV voegt de Van Uden Group BV alle logistieke activiteiten samen. Hierdoor ontstaat de grootste onafhankelijke logistieke dienstverlener van Nederland op het gebied van Food en Beverage. NedCargo International BV, een 49% dochter van de Van Uden Group BV, zal de aandelen van Van Uden Logistiek BV overnemen. Van Uden Group BV zal zich vanaf heden meer opstellen als investeerder en verhuurder van enkele warehouses. Met een omzet van 100 miljoen Euro, ruim 500 medewerkers en 200.000 m2 magazijnen is de nieuwe combinatie in staat om van de kleinere tot allergrootste verladers een 100% multimodale oplossing aan te bieden. Deze combinatie stelt zich ten doel voor 2015 de omzet te verdubbelen. Hiervoor zal alleen al in 2011 45.000 m2 nieuwe magazijnruimte in gebruik genomen worden in Roosendaal, Waddinxveen en Zoetermeer. De logistieke activiteiten zullen uitgevoerd worden onder de naam Van Uden Logistics. Van Uden MultiModal voert het multimodale transport uit. De nieuwe combinatie wordt geleid door Diederik Antvelink en Roderick de la Houssaye van NedCargo. Van Uden Logistics blijft onder leiding staan van Wybe Jan Bleeker. Diederik Antvelink van NedCargo is erg blij met deze overname: “De synergie tussen de activiteiten is groot.

Van Uden Logistics biedt hiermee nationaal en internationaal vervoer over de weg, via de lucht en over het water aan.” ■

Warehouse & Logistics 51 I

7


EVENT

Awards 2011

TRAnsPoRT&LoGisTiCs AwARDs De eerste awards na de crisis waren een regelrechte voltreffer: met meer dan 1150 bezoekers en vooral een bijzonder positieve sfeer. Voor de verkiezing van de transport van het jaar komt de transport- en logistiek sector nog altijd graag naar Tour & Taxi! Een paar sfeer beelden.

1. VĂŠronique De Kock praatte de ceremonie professioneel en elegant aan elkaar, samen met hoofdredacteur Claude Yvens. 2. Van links naar rechts: Jan Voet, Anje Lagast, Yves Peeters van Tabaknatie

(2de plaats), Peter Henderickx van Kiala (3de plaats) en Veerle Goossens. 3. Een aangenaam verraste Anje Lagast van DD Trans ontvangt haar prijs uit handen van Veerle Goossens van Randstad.

1. 2.

8 I Warehouse & Logistics 51


4. Jean-Marie Becker sprak de aanwezigen kort toe. Zijn visie op de toekomst van transport is positief. 5. Marleen neukermans slaat een praatje met Katrien Vertriest en Dirk De Pauw op de stand van Montea. 6. Bram Verhoeven van Prologis geeft de award voor Logistics Project 2011 aan Bob Van steenweghen (Hessenatie Logistics) en Filip Van Vaerenbergh (oLV Ziekenhuizen). 7. De winnaars: van links naar rechts, Jan Voet (warehouse&Logistics), Bob Van steenweghen en Filip Van Vaerenbergh (1e plaats), Peter Henderickx van Kiala (3de plaats), Jacques swinnen (2de plaats) en Bram Verhoeven van Prologis.

3. 4.

5.

6. 7.

Warehouse & Logistics 51 I

9


EVENT

Awards 2011

2. 3.

1.

LoGisTiCs PRoJECT 2011: HEssEnATi Hessenatie Logistics werd op de 19e editie van de Transport & Logistics Awards winnaar van het Logistics Project of the Year. De jury was positief verrast door de manier waarop het bedrijf was te werk gegaan bij OLV ziekenhuizen in Aalst.

10 I Warehouse & Logistics 51

ealth care in het algemeen en ziekenhuislogistiek in het bijzonder zijn twee takken van de logistiek die je kan beschouwen als de absolute eredivisie. Bij OLV Ziekenhuizen werd het proces nog ingewikkelder gemaakt door het feit dat het om drie campussen ging, in Aalst, Asse en Ninove, waar dan nog verschillende medische zorgen worden verstrekt. De begineis van het project was dan ook meer dan ambitieus, vertelt Bob Van Steenweghe: “Het ziekenhuis wenste op korte termijn haar logistieke activiteiten te centraliseren en te komen tot de uitbouw van een centraal magazijn en een full service systeem. Dat vereiste

H

een efficiënte organisatie van de verschillende logistieke p r o c e s s e n v a n d e O LV Ziekenhuizen.” De bestaande situatie binnen het OLV liet niet toe om een efficiënte logistieke dienstverlening te bieden aan de interne klant: De campussen in Aalst en Asse hadden een centraal magazijn en een vrij groot aantal kleinere magazijnen en opslagruimten verspreid over de campus. B ov e n d i e n w e r d c a m p u s Ninove bevoorraad vanuit Aalst. De inrichting van deze magazijnen liet niet toe efficiënt te werken. Verder werden een hoog aantal transportbewegingen (zowel extern als intern) genoteerd. Er waren ook

veel te hoge aantallen voorraden in de centrale magazijnen te vinden, een bijzonder ongelukkige situatie. Logistieke taken waren vaak zowel in uitvoering door magazijnmedewerkers als door verpleegkundigen (bestellen, ontvangen, controleren, wegzetten, ...). Het gevolg hiervan was logischerwijze dat er minder tijd over voor zorgverlening overbleef. De logistieke en administratieve processen weinig tot niet geautomatiseerd. De doelstellingen van het project waren dan ook snel samen te vatten: OLV ziekenhuizen wenste op ze kort mogelijke termijn haar logistieke activiteiten te centraliseren en te komen tot de uitbouw van een


1. oLV Ziekenhuizen in Aalst kaapte het Logistics Project 2011 weg. 2. Een aangenaam verraste Bob Van steenweghen en Filip Van Vaerenbergh op het podium. 3. Healthcare logistiek is een veeleisende discipline. 4. Voor Hessenatie Logistics vormt dit project het debuut in een veeleisende sector. 5. Hessenatie Logistics volgt hiermee het ViL op, dat vorig jaar een project rond logistiek bij boomkwekerijen indiende en won.

Bob Van Steenweghen: healthcare wint aan belang 4. 5.

iE LoGisTiCs centraal magazijn en een full service systeem. Dat hield een centrale interne distributieploeg in, die o.a. de logistieke taken van de verpleegafdelingen moest overnemen. Na een uitgebreide studie bleek al snel dat het vanuit financieel oogpunt en uit kwalitatief oogpunt, het meest interessant om de logistieke activiteiten uit te besteden aan een externe logistieke partij, in hoofdzaak omwille van: beperkte éénmalige investeringskosten en de daling van de operationele kosten. Uit een long list van 26 kandidaten werd tenslotte Hessenatie Logistics weerhouden. Het project zelf werd opgestart tijdens het laatste weekend van januari

2010. De uitrol was gefaseerd, met een kanban-systeem dat op alle afdeling werd toegepast. Om te voldoen aan de veeleisende omgeving, was Hessenatie Logistics verplicht om een cleanroom type 8 te bouwen. Opvallend is ook dat er een groeistr ategie is voorzien door HL, die anticipeert op een uitbreiding van de dienstverlening door het ziekenhuis. Jan Voet

Een heel tevreden Bob Van Steenweghen van Hessenatie Logistics was graag bereid toelichting te geven bij het project dat de award uit de brand sleepte. “We zijn in de hospitaallogistiek gestapt omdat we signalen uit de markt opvingen. Er is in de ziekenhuizen duidelijk nood aan logistieke optimalisatie, waarvoor beroep moet worden gedaan op de kennis van externe logistieke dienstverleners. Er zijn ook nogal wat factoren die een rol spelen bij hospitaallogistiek en die het een moeilijk vak maken: het gaat langzaam, er worden hoge eisen gesteld en er zijn veel partijen die inspraak in de processen eisen. We hebben een team met uitgebreide healthcare achtergrond verzameld, waarmee we een aantal brainstormsessie hebben gehouden over geïntegreerde logistieke concepten. We wilden dat de logistieke stromen meehielpen om medische fouten te voorkomen, waarbij we zoveel mogeiljk oplossingsgericht moesten denken. We zaten midden in die strategische oefening, toen we de tender van OLV Ziekenhuizen kregen. We stelden ons kandidaat en wisten het te halen uit een long list van 26 bedrijven. Het is een compleet nieuwe bedrijfstak voor HL, zodat we alle vergunningen, infrastructuur en specifieke materialen nog moesten in huis halen.”

Facilitair directeur Filip Van Vaerenbergh: concentratie op kernactiviteit Wie knelpuntberoep zegt, denkt vaak spontaan aan de transport- en logistieksector, maar dat getuigt toch een beetje van oogkleppen dragen. In de verzorging en verpleging zijn de problemen om personeel te vinden zo mogelijk nog nijpender. “Reden voor ons, om onze organisatie op onze kerntaken te concentreren. Op die manier optimaliseren we de inzet van verpleegkundig personeel. We gingen er van uit dat het zinnig is om alle activiteiten die niet tot de core business behoren, te outsourcen. We zijn in dit project gestapt door middel van een tender, die volgde op een uitgebreide studie. Met drie verschillende campussen is het immers niet zo evident om de interne logistiek te stroomlijnen. Uit de long list is Hessenatie Logistics overgebleven. De keuze viel op hen omdat we merkten dat ze echt met ons meedachten. Hun voorstellen waren ook niet te nemen of te laten. We hadden veel inspraak in de processen, wat ons de kans gaf om een echte leercurve in de logistiek uit te bouwen.” Warehouse & Logistics 51 I

11


EVENT

Awards 2011

DD Trans volgt Ahlers op als winnaar van het HR Logistics Project 2011.

Anje Lagast was dubbel tevreden met de award.

“ Het traject dat we de voorbije 13 jaar hebben doorlopen heeft ons de kans geboden op een professioneel HR-beleid op poten te zetten, dat past bij de aanpak en de bedrijfscultuur van onze onderneming.” Anje LAGAsT

HR LoGisTiCs PRoJECT 2011: DD TRAns De opvolger van Ahlers is bekend: DD Trans pikt op de jongste editie van de Transport & Logistics awards de HR-prijs weg. Een verrassing voor een aantal, maar de vakjury motiveerde zijn beslissing: maatwerk, aangepast aan de eisen van het bedrijf.

en onderneming als DD Trans stelt hoge eisen aan zijn personeel, eisen die alleen kunnen worden ingevuld door een professionele ondersteuning middels een degelijk HR-beleid. Zo bleek dat DD Trans de specifieke aanpak van een familiebedrijf weet te combineren met een goed uitgebouwd competentiebeleid. De aandacht voor competenties is gegroeid uit een concrete behoefte, waarbij rekening werd gehouden met de strategie en de bedrijfsvoering.

E

Anje Lagast: aangename verrassing “We schrokken toch wel even toen we zagen welke namen allemaal deelname aan de HRLogistics Project 2011 deelna-

12 I Warehouse & Logistics 51

men. Wij beschikken immers niet over grote budgetten, maar proberen de positieve cultuur in ons bedrijf over te brengen op het personeel. Een gestructureerd competentiebeleid vergt inzicht in de aanwezige en gewenste competenties. Hiervoor wilden we instrumenten ontwikkelen toegespitst op onze behoeften. Op die manier ondersteunen we de waarden en de missie van het bedrijf. Het is een lang traject geweest, dat 13 jaar geleden begon. Ondertussen definiëren we ‘Plannen en organiseren’, ‘klantgerichtheid’, ‘samenwerken’ niet langer in termen van ‘kwalificaties’ of ‘bekwaamheden’ , maar wordt alles gegroepeerd onder de noemer ‘competenties’. Het traject dat we de voorbije

13 jaar hebben doorlopen heeft ons de kans geboden op een professioneel HR-beleid op poten te zetten, dat past bij de aanpak en de bedrijfscultuur van onze onderneming. Ik ben dubbel tevreden met deze prijs, omdat we in de voorbije jaren, ondanks de felle crisis, toch in staat zijn geweest een volwaardig competentiebeleid uit te bouwen. Dat hebben we kunnen doen in samenspraak en uitstekende samenwerking met de sociale vertegenwoordigers. Het HR-beleid leeft van onderuit in ons bedrijf en wordt mee gedragen door het personeel.” Jan Voet


REPORTAGE

UPS

2. 1.

1. UPs verwacht dat de rol van integratoren binnen een groot aantal logistieke ketens alleen maar zal toenemen.

“ De drukste dag was woensdag 22 december, toen 24 miljoen pakjes werden bezorgd.�

2. Bestellingen via internet kennen een echte boom.

UPs: GEEn sLECHT JAAR Ieder jaar bekijkt integrator UPS in de loop van december de resultaten van her voorbije jaar en blikt alvast vooruit naar de volgende 12 maanden. Wij noteerden alvast de bevindingen en trends van deze wereldwijd opererende pakketdienst.

14 I Warehouse & Logistics 51

PS hield rekening met een sterke piek voor kerst van 2010. Zo werden er dagelijks niet minder dan 350 extra vluchten ingelegd, in de week voor kerstmis. Gevolg van verschillende trends, die in de loop van de crisis niet bepaald zijn stilgevallen. De bestellingen via internetshops nemen meer en meer toe. UPS is een zeer belangrijke speler op die markt, omdat het bedrijf met een bijzonder hoge betrouwbaarheidsgraad kan pronken. Ook in de drukke piekperiode van het jaar einde van 2010, werd foutloos gepresteerd. Dat betekent dat 430 miljoen pakjes wereldwijd werden geleverd in de drie weken voor de feestdagen. De drukste dag was

U

woensdag 22 december, toen 24 miljoen pakjes werden bezorgd. Dat is een toename van een vlotte 60 % tegen opzichte van het normale volume, dat ongeveer 15,1 miljoen pakjes bedraagt. Om de toename in het aantal orderlijnen te kunnen verteren, werden alleen al in de Verenigde Staten 50.000 bijkomende tijdelijke werkkrachten in de arm genomen.

Vertrouwen in 2011 Er wordt met veel vertrouwen gekeken naar het huidige jaar. De bestelling via websites hebben eigenlijk niet structureel geleden onder de crisis, zodat UPS geen al te spectaculaire duik van het volume moest noteren. Ook andere sectoren, zoals pharma, doen

meer en meer beroep op integratoren zoals UPS. Met de opening van een gloednieuwe vestiging in het Nederlandse Roermond, die helemaal aangepast werd om in te spelen op de eisen van de farmaceutische industrie, wordt op die trend ingespeeld. Het ziet er naar uit dat ook in de toekomst de rol van integratoren in de logistiek groter en groter zal worden, zeker voor producten met een hoge toegevoegde waarde of bij processen die uitgesproken tijdskritisch zijn. Twee factoren die in onze huidige economie meer en meer aan belang winnen. Jan Voet


REVIEW

4 Montea-sites met zonnepanelen in eigen beheer Montea lanceert een zonne- energieproject voor haar sites in Grimbergen, Puurs, Bornem en Herentals. Onder de begeleiding van de bedrijven Encon en Scheuten Solar, zal Montea in de volgende maanden zonnepanelplaatsenvoor een geschat totaal vermogen van 2,35 MegaWattPiek, hetzij het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van meer dan 650 gezinnen. Met deze investering reduceert Montea tevens de CO2-uitstoot van de gebouwen met meer dan 600 ton/jaar. De opgewekte energie staat in de eerste plaats ter beschikking van haar huurders, de niet-verkochte energie zal aan het distributienet worden gekoppeld. Montea zal in het voorjaar starten met de installatie van zonnepanelen op de daken van haar sites in Grimbergen, Puurs, Bornem en Herentals. Voor de plaatsing van de zonnepanelen tekende Montea een overeenkomst met het bedrijf Scheuten Solar. Het project zal begeleid worden door Encon, specialist in duurzame energieprojecten. Eerder had Montea al de daken van haar sites in Aalst en Mechelen verhuurd voor de installatie van zonnepanelen. Vandaag kiest Montea ervoor om zelf te investeren in de ontwikkeling van zonne-energieprojecten. Deze beslissing past binnen de strategie van Montea om in overleg met haar huurders de duurzaamheid van haar sites te verhogen en een efficiënt energiebeheer te realiseren. De geproduceerde elektriciteit zal daarom in de eerste plaats aan Montea’s eigen huurders worden aangeboden. De overige elektriciteit zal worden verkocht aan het distributienet.Tegen eind mei 2011

moet de installatie van de zonnepanelen afgerond zijn. In het totaal zullen er ongeveer 17.000 m2 panelen geplaatst worden, wat een investering van EUR 6,1 miljoen vertegenwoordigt.Montea zal in de komende maanden bovendien de haalbaarheid van gelijkaardige operaties onderzoeken voor andere gebouwen binnen de portefeuille, zowel in Brussel, Wallonië als in Frankrijk. Naast de bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit en de duurzaamheid van de portefeuile, zal deze investering eveneens bijdragen aan de rentabiliteit en de gemiddelde duurtijd van de portefeuille. De verwachtte inkomsten uit de verkoop en de bijhorende groenestroomcertificaten, worden geschat op EUR 860.000 per jaar, wat een bruto aanvangsrendement oplevert van meer dan 10% op de basisinvestering. ■

Goodman Group: 46.000 m2 voor Seifert Logistics Group De speciaal ontworpen faciliteit zal bestaan uit 36.000 m2 opslagruimte, 1600 m2 kantoorruimte en 8300 m2 laad- en loszones. Het terrein beslaat in totaal net geen 82.000 m2, inclusief parkeerplaatsen voor 100 auto’s en 15 vrachtwagens. Overdekte leveringszones zullen voorzien worden van flexibele laadplatformen en laadpoorten die snel open en dicht gaan om tegemoet te komen aan de specifieke logistieke vereisten in de autobranche. Eenmaal afgewerkt zal het magazijn plaats bieden aan auto-onderdelen bestemd voor de fabriek van Mercedes-Benz in Rastatt. Goodman heeft na afweging van

16 I Warehouse & Logistics 51

een aantal mogelijke terreinen in de regio Rijn-Neckar gekozen voor het terrein van een voormalige betonfabriek in Malsch, gelegen in een sterk ontwikkeld industriegebied en met toegang tot de industriële spoorwegterminus, die opnieuw in gebruik kan worden genomen als de klant een spoorverbinding nodig heeft. De afbraakwerken zijn afgerond en men is nu bezig met de bouw van de nieuwe faciliteit, die in mei 2011 klaar moet zijn. De waarde van het afgewerkte bouwproject wordt geraamd op 31 miljoen euro. Eind 2010 werd de eigendom voorverkocht aan het Goodman European Logistics Fund (GELF). Andreas Fleischer, Country Manager van Goodman in Duitsland, licht toe: “Goodman is een wereldwijd bedrijf geleid door lokale mensen, en het is dan ook dankzij onze lokale kennis en ervaring dat Seifert Logistics Group ons dit uitdagende project heeft toevertrouwd. Het gebouw in Malsch bracht verschillende uitdagingen met zich mee. Door de terreinschaarste in de regio konden we niet bouwen op ongerept land. We hebben de opslagplaats zodanig ontworpen dat ze ideaal is voor de autologistiek, tegelijkertijd hebben we ze toch zo flexibel mogelijk gemaakt voor toekomstig gebruik door derden, en we konden Seifert ook flexibiliteit bieden in de huurovereenkomst.” ■


1.

IMMO

Interview

2.

1. Een bijzonder rustig jaar op de vastgoedmarkt. Vooral KMO’s investeerden. 2. Projecten zoals Trilogiport en Antwerp East Port worden troeven voor de logistieke sector.

“ Meer en meer aandeelhouders rekening houden met de klimaatopwarming.”

CuShMAn & WAKEfiELd: 2010 WAS GEEn SLEChT jAAr De terugblik op 2010 is zeker niet overwegend negatief. Cushman & Wakefield ziet een forse verbetering in de kantoren en retailmarkt, maar het logistieke vastgoed blijft achterop hinken. Waarschijnlijk zullen we pas in de loop van dit jaar een heropleving zien.

en speler als Cushman & Wakefield heeft natuurlijk het voordeel over een helicopterperspectief te kunnen beschikken. De markt van het professioneel vastgoed kende een heropleving in 2010. Opvallend is bijvoorbeeld in de kantoorsector de aandacht voor duurzame kantoren. Meer en meer grote bedrijven betalen meer voor een duurzaam kantoor. Het is momenteel nog niet duidelijk of deze trend ook naar warehousing zal overwaaien, al waren er voor het uitbreken van de kredietcrisis toch wel indicaties in die richting. De vraag naar duurzame gebouwen, die makkelijk kunnen worden geupgraded als dat nodig is en die tegelijk zo weinig mogelijk energie verbruiken, is

E

een trend die zeker bij grote corporates aan belang wint. Reden is het feit dat meer en meer aandeelhouders rekening houden met de klimaatopwarming. Daar zijn idealistische redenen voor: bezorgheid om het leefmilieu, maar er zijn ook goede economische argumenten aan te halen om het energieverbruik te verminderen. Een lagere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen scheelt op korte termijn al een heel stuk op de kostenrekening. Op lange termijn is er het punt van de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen. Zuinig zijn is dus niet alleen maar maatschappelijk verantwoord ondernemen, het is eenvoudigweg de meest intelligente oplossing.

Weinig beweging in logistiek Cushman & Wakefield noteerde een bijzonder rustig jaar op de industriële en logistieke markt. Trends die opvielen waren de KMO’s die sneller geneigd waren om te kopen, voornamelijk omdat er nogal wat panden beschikbaar waren die de logistiekers lieten liggen. In de bekende gouden driehoek werd er vooral geïnvesteerd in relatief eenvoudige panden. België blijft een toplocatie voor logistieke centra, ondermeer door recente ontwikkelingen zoals Antwerp East Port en Trilogiport. Er wordt verwacht dat Trilogiport een echte sprong voorwaarts voor de logistiek in Wallonië zal zorgen. Jan Voet Warehouse & Logistics 51 I

17


REVIEW

SSI Schäfer: World of efficiency De nieuwigheden van SSI Schäfer zijn de uitermate flexibele en rendabele Auto Cruiser transportband, een compleet nieuw Fulfillment Factory orderpickingconcept en de SSI Order Verifier voor automatische controle van orderpickingjobs. Ook op de CeMAT-stand van SSI Schäfer: een breed aanbod oplossingen en expertise inzake efficiënte technologieën voor warehousing en distributie. Net als bij een echte intralogistieke installatie, is ook op de stand alles in beweging en onderling verbonden. Dit demonstreert een geïntegreerd, uitermate praktisch orderpicking systeemdesign; bezoekers ervaren de interactie tussen de recentste innovaties en bestaande componenten. De naadloze functionaliteit van de componenten wordt al snel duidelijk door de variatie en flexibiliteit waarmee diverse individuele systemen samenkomen in één totaaloplossing. Niet minder dan drie geïntegreerde systemen demonstreren de toepassing van verschillende technologieën en producten voor procesintegratie en meer efficiëntie. De bepalende systeemcomponent in de eerste zone is de Fulfillment Factory. Deze technologie wordt in wereldpremière voorgesteld op CeMAT en biedt een efficiënte, collectieve verwerking van leveringen aan winkels en eindgebruikers. Voordien was het gewoonweg niet mogelijk tegemoet te komen aan de vereisten van B2B voor grote orders aan enkele klanten en van B2C voor kleine orders aan een zeer groot aantal klanten. Het spreekt voor zich dat gebruik van dezelfde uitrusting en hetzelfde magazijnvolume voor beide marktsegmenten een enorme toename van efficiëntie en flexibiliteit inhoudt. Centraal in de tweede zone staat de Auto Cruiser, een nieuw transportsysteem dat bij interne leveringen de kloof tussen vorkheftrucks en lopende-bandtechnologie overbrugt. Onderling met elkaar verbonden werkstations tonen de interactie van de nieuwe technologie met het flexibele pick@work-systeem. Het ruime gamma SSI Schäfersysteembakken en andere ladingdragers komt eveneens aan bod. Zo bijvoorbeeld lanceert de specialist in intralogistiek innovaties als de bekroonde ECO-tech vouwbak en de corrosiebestendige Intercept-bakken. Naast deze traditionele productlijn, heeft SSI Schäfer zich tevens toegelegd op het

18 I Warehouse & Logistics 51

IT-aspect van deze specifieke markt. Met meer dan 600 ITspecialisten verwierf de onderneming een leiderspositie met expertises die gaan van besturingen tot magazijnbeheer. De derde sectie is de orderpickingzone, met ruime aandacht voor de dynamische wereld van geautomatiseerde intralogistiek. Met behulp van een geïntegreerd systeem wordt de complete goederenstroom weergegeven, van ergonomische werkstations voor inkomende goederen over volautomatische opslag in bakken tot een meerfasig orderpickingproces inclusief automatische jobcontrole en handling van teruggaves. Zowel het volautomatische orderpickingsysteem Robo-Pick als het efficiënte opslag- en uitnamesysteem Schäfer Mini-Load Crane (SMC) zijn op de stand in werking. Ook mobiele picking en pick-by-light kunnen in real-time worden ervaren. Ander hoogtepunt is het nieuwe, volautomatische 100% jobcontrolesysteem. De Order Verifier telt en identificeert volledig automatisch de artikels van meer dan 1000 jobs per uur. ■


REVIEW

LXE: TectonTM LXE, onderdeel van EMS Technologies, heeft vandaag de lancering van de TectonTM robuuste handheld computer aangekondigd, die ontwikkeld is voor talloze toepassingen in de supply chain. De TectonTM computer is de opvolger van LXE's zeer succesvolle MX7 en combineert een industriële IP65 behuizing met een geavanceerde PXA 320 806 MHz processor met Windows® Mobile 6.5 of Windows® CE 6.0. Deze unieke combinatie van robuustheid en de laatste generatie technologie, garandeert een probleemloze werking voor iedere organisatie, nu en in de toekomst. "Er zijn verschillende handheld computers op de markt, waarbij in het ontwerp geen rekening is gehouden met een passende ergonomie, de veeleisende omstandigheden en modernere applicaties" zegt Marcel der Weduwen, Country Manager van LXE Belgium. "De TectonTM computer is het eerste apparaat in deze categorie dat alle uitdagingen op het gebied van optimale inzetbaarheid aankan." De TectonTM computer is lichtgewicht, ligt zeer goed in de hand en heeft een opvallend slim ontwerp voor een industrieel apparaat. Vanwege het modulaire ontwerp kan deze worden ingezet voor vrijwel iedere toepassing in het warehouse. Naast de 1D en 2D barcode scanners biedt de Auto-Range Scanner de mogelijkheid om barcodes uit te lezen op afstanden van 10cm tot 13 meter, zodat gebruikers de terminal kunnen

inzetten voor zowel goederenontvangst als opslag van volledige pallets, allemaal met dezelfde computer. De afneembare easy-grip handgreep met tweevinger-trigger biedt aan iedere gebruiker de gewenste ergonomie en gebruiksgemak.Iedere TectonTM computer heeft standaard LXE's ToughTalkTM technologie geïnstalleerd en kan daarmee in combinatie met de voice-software van alle toonaangevende leveranciers worden ingezet als voice-terminal. De TectonTM computer heeft ook een scanvibratiefunctie die gebruikt kan worden om een good/bad scan te bevestigen in een luidruchtige omgeving. De prestaties en veelzijdigheid van de TectonTM computer komen samen in een robuust ontwerp dat zich in de praktijk bewezen heeft, daarnaast beschikt de TectonTM over specificaties waarmee de computer kan worden ingezet in de meest extreme omstandigheden. De keypads zijn beschermd tegen vuil en chemicaliën, het display is beschermd tegen kras- en breukschade en de terminal is spatwater- en stofdicht. Er is ook een speciale Cold Store configuratie beschikbaar speciaal voor koel- vriesomgevingen. Een programmeerbare heater verwarmt het touchscreen en scanvenster tegen condensatie en bevriezing. Tevens beschikt te TectonTM over een batterij die langer meegaat bij temperaturen tot wel -30 °C. ■

Atlet stapelaars Al jaren levert Atlet stapelaars met heffende rijarmen. De heffende rijarmen geven op sommige locaties juist die benodigde bodemvrijheid om hellingen of drempels te kunnen passeren. Maar ze hebben ook een functie om met één machine twee pallets onafhankelijk van elkaar te kunnen transporteren: de eerste pallet op de vorken nemen, dan heffen en vervolgens de tweede pallet op de rijarmen opnemen. Bij veel horizontaal transport en lange rijafstanden geeft dit een enorme tijdsbesparing. Op verzoek van tal van klanten heeft Atlet deze functie nu ook toegepast op het chassis van de Atlet electro palletruck type PLP. Een kleine mast met een hefhoogte van 1675 mm en de genoemde heffende rijarmen zorgen ervoor dat er twee pallets tegelijkertijd kunnen worden vervoerd, zonder dat ze op elkaar staan en mogelijk schade aan uw kwetsbare producten kunnen veroorzaken.

20 I Warehouse & Logistics 51

De inherente voordelen van de Atlet PLP blijven bestaan: zoals de AC motoren met anti-roll back functie, het stabiele 5-punts chassis ophanging en Friction Force stabiliteitssysteem. Ter beveiliging is er dePIN-code toegang, met persoonlijke instellingen van ondermeer de rijkarakteristiek. De chauffeur kan rekenen op een opklapbaar staplatform met vering, voor maximaal comfort. ■


DOSSIER Handling

1. Jean-Paul Dubois, managing director van Still en ondervoorzitter van Sigma: “De markt zal nog 20% onder haar peil van 2008 blijven.” 2. De verkoop van trucks is in 2010 weer toegenomen. 3. In 2010 heeft de aankoopprijs een doorslaggevende rol gespeeld in de keuzes.

1.

2.

BelgISche markt: meer Dan een lIc Na een daling van liefst p de nieuwjaarsreceptie 50% in 2009 heeft de van Sigma verheugde ondervoorzitter Jeanmarkt van de Paul Dubois zich over de begoederenbehandeling trekkelijk optimistische perhet in 2010 weer een spectieven voor de goederenstuk beter gedaan, behandeling in 2011. De afgezonder echter terug het vaardigd beheerder van Still peil van 2008 te halen. België schatte de groei van de Maar buiten de naakte verkoop voor het jaar 2010 dan ook op 30%. Cijfers overigens verkoopcijfers heeft de die lager liggen dan het wereldcrisis ook dienst gemiddelde (Dubois gaf het cijgedaan als versneller fer van 45%), maar dat wordt van een tendens, nl. in opgepept door de opkomende de manier van de vloot landen. heftrucks aan te kopen Meer verkoop, en ook te veel grotere vraag onderhouden. De cijfers van het derde en voor-

O

al het vierde kwartaal geven nochtans aan dat onze markt de weg van het herstel opgaat. Al moet je dat ook meteen nuanceren: “Wij krijgen veel meer vragen voor bestekken, maar ze worden niet noodzakelijk omgezet in heuse bestellingen.

22 I Warehouse & Logistics 51

Het geeft ons alleen veel meer werk,” aldus Olivier Verstraete, sales manager van Atlet. Een toestand waar voor er meerdere redenen zijn (die onze gesprekspartners ook niet noodzakelijk deelden). Enerzijds hebben de klanten hun zoekactie uitgebreid en raadplegen zij soms vijf of zes merken, waar zij het vroeger deden met twee of drie aanvragen. Maar de hoofdreden spruit voort uit het feit dat veel investeringebudgetten nog niet helemaal zijn vrijgemaakt. “De uiteindelijke beslissing blijft nog dikwijls achterwege. De klanten willen een of ander detail nog onderzoeken of wachten op meer zekerheid over hun toekomstige volumes van activiteiten,” vindt Kurt Boudt, marketing manager van Barloworld Handling. Luc Maertens (TVH) daarover: “De klanten blijven voorzichtig en vragen zich niet af of zij moeten

investeren, maar wel of zij het onmiddellijk moeten doen.” Jean-Christophe Smeets, managing director bij Van der Haeghe, nuanceert die redenering: “De beslissingen worden vandaag de dag vlugger getroffen bij de kleine klanten, maar de grote klanten nemen er meer hun tijd voor. Het is trouwens ook dikwijls de liquiditeit van de klant die de investering mogelijk maakt, omdat de banken nog steeds aarzelen en de dossiers er traag behandeld worden.” Volgens Wim Buys, sales manager van Crown Handling, “is de vernieuwing van de vloten terug op een normaal ritme gekomen, omdat alle machines momenteel draaien en na soms twee jaar zonder investeringen vervangen moeten worden. Maar voorzichtigheid blijft de boodschap. De klanten zullen bijvoorbeeld maar 15 in plaats van 20 trucks vervangen.”


Dienst na verkoop op volle toeren

3.

“ het begrip total cost of ownerschip, dat rechtstreekse en onrechtstreekse kosten, operationele kosten, financiering en remarketing inhoudt, moet in de logistieke wereld blijkbaar nog doorbreken.”

Voor de heropleving van de verkoop heeft de sector eerst zijn voordeel gehaald uit een groei van de onderhoudsoperaties, waardoor de diensten weer een normale activiteit hadden. Wat ook logisch is, met vloten die verouderd waren na twee jaar zonder vernieuwing. “Vandaag de dag hebben wij zelfs te veel werk in de dienst onderdelen en onderhoud,” zegt Olivier Verstraete (Atlet) verheugt. Peter Verbiest (Jungheinrich) voegt daaraan toe: “De wereld van het onderhoud is fundamenteel veranderd met de snelle invoering van de elektronische systemen.”

chte oPlevIng Nog steeds druk op de prijzen De onzekerheid over de toekomstige volumes activiteiten, gekoppeld aan het moeilijk vergaren van de kredietlijnen, zou de verhuring een duw in de rug kunnen geven. Niet de formule zelf echter, maar de soepelheid van die formule geeft de doorslag. “Wij hebben lang gewerkt met huurcontracten op vijf jaar, maar de klanten willen de duur van die contracten meer en meer laten samenvallen met de duur van de akkoorden die zij sluiten met hun eigen klanten, nl. doorgaans niet meer dan drie jaar,” onderstreept JeanChristophe Smeets. Zijn collega Luc Maertens gaat zelfs verder en wijst op de groei van de huurcontracten van drie of zes maanden, die weliswaar meer kosten maar beter passen bij een afwachtende strategie. De eis voor soepelheid gaat evenwel verder dan de duur van

de contracten. “De vraag slaat niet langer alleen op een truck,” zegt Peter Verbiest, sales manager van Jungheinrich. “Je moet meer dan vroeger rekening houden met de aard van de producten die opgestapeld zijn bij de klant en de manier waarop onze trucks passen in de systemen van de klant.” Blijft dat 2011 een zware tendens van druk op de aankoopprijzen zou moeten brengen. De kopers hebben de gewoonte aangenomen de offertes tot in de kleinste details te ontleden en proberen de concurrentie maximaal te laten spelen (wat overigens typisch is voor een markt die beheerst wordt door de aankopers). De meesten hebben dat principe evenwel nog niet aangepast aan de volledige levensduur van hun trucks. Het begrip Total Cost of Ownerschip, dat rechtstreekse en onrechtstreekse kosten, operationele kosten, financie-

ring en remarketing inhoudt, moet in de logistieke wereld blijkbaar nog doorbreken. In dat kader is de evolutie van de intrestvoeten en de wisselvoeten vandaag de dag het begin van een bedreiging voor de heropleving. Zeker voor de merken die hun toestellen uit Azië invoeren. Maar vooral de vrees van een tweede wereldwijde financiële crisis houdt onze gesprekspartners nog steeds bezig. De fundamenten van de Europese economie daarentegen kunnen hen geruststellen. Velen wensen zelfs een geleidelijke, maar stabiele herneming van de verkoopcijfers. “Duitsland zal de Belgische markt blijven omhoogstuwen. Het vertrouwen van de ondernemers is groot. Wij verwachten ook dat onze klanten 2010 afronden met vrij goede resultaten,” benadrukt JeanChristophe Smeets. “Alles, be-

halve een dubbele dip” aldus Luc Maertens. De andere factor van onzekerheid is voor de eerste keer gebonden aan de politieke instabiliteit van het land. “Gelet op het politiek klimaat, ben ik zelfs verbaasd over de huidige prestaties van onze economie, “luidt de commentaar van Luc Maertens. “Maar als het nog maanden duurt, maak ik mij zorgen.” Die vrees wordt gedeeld door alle merken, o.a. omdat het ontbreken van een volwaardige regering de toekenning van bepaalde subsidies voor de ergonomie van de toestellen blokkeert, maar vooral op langere termijn de buitenlandse investeerders niet aanspoort zich in België te vestigen. Claude Yvens

Warehouse & Logistics 51 I

23


DOSSIER Handling

“ Bij Linde wordt er dan ook rekening mee gehouden dat de dieseltrucks onder 5 ton hefvermogen op termijn zullen verdwijnen.�

1.

nIEuWE E-rEEkS BIJ LInDE De Duitse heftruckbouwer Linde lanceerde begin februari zijn fonkelnieuwe reeks elektrisch aangedreven heftrucks. Op zich al interessant genoeg om ons licht op te steken in thuisbasis Aschaffenburg, maar er werd ook over de trends en verwachtingen gepraat. Een reportage.

24 I Warehouse & Logistics 51

inde maakt deel uit van de Kion-groep, waartoe ook Still behoort. De nieuwe ontwikkelingen bij Linde zullen dus ook in andere voertuigen van de groep opduiken. Typisch voor Linde zijn de hoog aangebrachte neigcilinders, waardoor je een Linde niet of nauwelijks met een ander merk kan verwarren. Die hoog aangebrachte neigcilinders zijn uiteraard zo slank mogelijk gehouden, zodat ze het uitzicht naar boven niet hinderen. Voordeel bij deze constructie zijn de slankere mastelementen, die een beter uitzicht op de weg en de last bieden. Ook bij de nieuwe E20-E50 reeks van Linde zitten de neigcilinders bovenaan de cabine. Het is vooral onder de spreekwoordelijke motorkap dat Linde een aantal ingrijpende vernieuwingen laat zien. Zo werd een revolutionaire nieuwe achteras

L

op punt gesteld voor deze vierwieler, die de stabiliteit van een vierwielige truck combineert met de wendbaarheid van een driewieler. Maar niet alleen de achteras steekt een handje toe: de vooras omvat per wiel een elektromotor, die actief sturen toelaten. Dat betekent dat je rond het draaipunt kan draaien met deze heftruck. Het gaat uiteraard om wisselstroomkrachtbronnen, die heel zuinig met de batterijlading omgaan. Linde heeft de nieuwe trucks ontwikkeld met een zo ideaal mogelijke balans tussen verbruik, productiviteit en snelheid te bieden. Op die manier kunnen meer bewegingen met minder stroom worden uitgevoerd. Dat wordt mogelijk gemaakt door een hydraulische pomp met variabel debiet, die toelaat snel en precies te werken met deze truck. Het gevoel voor de chauffeur

zou heel dicht in de buurt van een kwalitatief hoogstande hydrostatische heftruck moeten komen.

Interdisciplinair Bij de ontwikkeling van deze truck heeft Linde voor de eerste keer beroep gedaan op een team uit verschillende disciplines: niet alleen techneuten, maar marketingspecialisten, productieverantwoordelijken en servicetechniekers brachten hun kennis en ervaring aan tafel. Daaruit kwamen een aantal interessante concepten. Zo geeft de batterij aan hoelang er nog kan worden gewerkt bij een bepaalde ladingsgraad. Dat betekent dat een chauffeur zijn werk beter kan plannen. Bij een lage batterijstand kan hij bijvoorbeeld gaan wisselen, of alvast pauze nemen en zijn voertuig aan de lader hangen. De batterij kan


1. De nieuwe elektrische heftruck kan in zijn zwaarste uitvoeringen probleemloos werk aan dat vroeger automatisch aan thermische trucks werd toevertrouwd. 2. De nieuwe E20-E50 heeft het typische Linde-design met bovenliggende neigcilinders. 3. het voertuig werd van in het begin geconcipieerd voor een makkelijke batterijwissel, wat door de bovenliggende neigcilinders niet evident is. 4. Een comfortabele zitplaats en de bekende Linde Load control laten probleemloos werken toe.

2. 3.

4.

trouwens op alle mogelijke manieren gewisseld worden: met een andere heftruck, kraan, C-arm etc. Als de batterij in het voertuig blijft tijdens het opladen, zorgt actieve verluchting er voor dat er zich geen waterstofgas kan ophopen. Die verluchting begint te werken van op het moment dat de chauffeur zijn voertuig aan de lader verbindt. In serie worden een groot aantal elektronische beschermengelen gemonteerd. Zo is er een tractiecontrole, die voorkomt dat het voertuig op gladde hellingen doorslipt. Bij een noodstop grijpt de elektronica in, zodat een lading niet van de vorken kan schuiven.

Blik op de toekomst Ook heftrucks worden onderworpen aan een strengere norm qua uitlaatgassen. Linde gaat voor zijn thermische

trucks met verschillende technologieĂŤn werken: zo komen er dieselpartikelfilters voor de lichtere modellen. Zwaardere trucks krijgen een SCR/AdBlue nabehandeling, net zoals bij zware vrachtwagens wordt gebruikt. Dat betekent wel dat er geregeld ureumhars zal moeten worden getankt, omdat het hars bij de nabehandeling van de uitlaatgassen wordt verbruikt. Deze ingrepen hebben wel een directe impact op de prijs van de thermische heftrucks: een motor die aangepast is aan de strengere milieunorm, is tot 40% duurder als er een DPF of dieselpartikelfilter wordt gemonteerd. SCR/AdBlue motoren kosten tot 140 % meer. Er valt dus te rekenen met een behoorlijke meerkost, zeker als je weet dat de motor goed is voor ruwweg een vijfde van de totale kost van een heftruck. LPG-moto-

ren worden niet aan de reglementering onderworpen. Bij Linde wordt er dan ook rekening mee gehouden dat de dieseltrucks onder 5 ton hefvermogen op termijn zullen verdwijnen. LPG gaat waarschijnlijk een groter deel van de koek opeisen. Linde mikt ook op de ontwikkeling van hybride trucks, waarbij een kleine thermische motor met start-stop en andere maatregelen zo zuinig mogelijk wordt gemaakt. Vanaf het moment dat een diesel langer dan 3 seconden kan worden stilgelegd, wordt er al bespaard op brandstof. Verder zijn er de merkbare vooruitgangen in de ontwikkeling van elektrische trucks. De introductie van wisselstroommotoren, die veel betere prestaties en remenergierecuperatie toelaten. Verder zit er met de introductie van lithium-ion batterijen een grote doorbraak

aan te komen op het vlak van batterij technologie. Dat laat niet alleen toe langer te werken met een lading (ook al door een intelligenter gebruik van de stroom), maar vooral kunnen deze batterijen veel sneller geladen worden. In de huidige trucks met loodbatterijen speelt het gewicht van de stroomleveranciers een rol om als tegengewicht de stabiliteit van het voertuig te garanderen. De li-ions zijn lichter, kunnen tot tweemaal het aantal laadcycli van de loodzuurbatterijen aan en leveren betere prestaties. Ze laten ook een veel compactere bouw toe, omdat ze minder ruimte innemen. Linde is vast van plan om in de toekomst op li-ion in te zetten. Jan Voet

Warehouse & Logistics 51 I

25


DOSSIER Handling

1.

2.

“ De nieuwe gerobotiseerde heftrucks vertrekken vanuit een heel andere premisse: het gaat om standaard voertuigen, die met een module worden aangepast.”

1. Deze Jungheinrich oriënteert zich bij Wintermans desnoods zonder chauffeur, door gebruik te maken van magneetlussen in de vloer. 2. Door de inbouw van een aantal modules kan het ook zonder chauffeur.

ZELfSTAnDIg oPErErEnDE hEfTruckS Zelfstandig werkende heftrucks of magazijntrucks zijn al lang geen nieuwigheid meer. Toch kent deze sector een aantal ingrijpende vernieuwingen, die voor een radicale verandering in de warehousing zouden kunnen zorgen.

26 I Warehouse & Logistics 51

lassieke autonome voertuigen werden en worden geleid door tal van technieken, waarvan magneetlussen in de vloer waarschijnlijk de meest bekende zijn. Die magneetlussen of andere herkenningspunten laten aan de elektronica toe om een plaats te bepalen, zodat het voertuig zich kan oriënteren in het warehouse. De robotstapelaar weet dan waar de vaste rekken zich bevinden en waar de locatie van de gevraagde palletten is. Al bij al laten zulke systemen een eerder beperkte autonomie en flexibiliteit toe. Het is bijvoorbeeld bijzonder lastig de inrichting van een magazijn te wijzigen, omdat je de voertuigen en routes

K

dan helemaal opnieuw moet programmeren. Een voordeel van geautomatiseerde systemen is natuurlijk de lage foutenlast, maar het is bijvoorbeeld moeilijk om flexibiliteit in te bouwen.

Aanpasbaar De nieuwe gerobotiseerde heftrucks vertrekken vanuit een heel andere premisse: het gaat om standaard voertuigen, die met een module worden aangepast. Die module is in staat een beeld van de omgeving op te bouwen, op basis van sensoren die de heftruck toelaten zelf zijn weg te vinden in het magazijn. Hier en daar moeten herkenningspunten worden aangebracht, maar dan gaat

het meestal om eenvoudige IR of laserbakens. Linde toonde hoe een zelfstandig werkende heftruck werd ingezet in het papiermagazijn van de Zweedse papiergigant Stora Enso. In dat magazijn wordt geen gebruik gemaakt van rekken. Recent toonde ook Egemin modules die op Stillheftrucks en –magazijntrucks kunnen worden gemonteerd, zodat deze voertuigen zelfstandig kunnen werken, zonder magneetlussen of andere ingebouwde bakens. Een flexibele oplossing, die momenteel al veel mogelijkheden biedt. Jan Voet


DOSSIER Handling

1. Jungheinrich heeft een module navigatie voor magazijnen met brede gangen ontwikkeld. 2. De Auto Pallet Mover is een zelfstandig in het magazijn rijdend transportvoertuig. 3. het verversen van hydraulische olie is niet meteen de prettigste klus voor onderhoudstechnici. 4. De oliemobiel is een servicewagen die volledig uitgerust is om hydraulische olie te verversen. 1. 2.

“ nochtans heeft deze olieverversing een belangrijke invloed op de levensduur van een heftruck.”

nIEuW oP DE MArkT De nieuwe ontwikkeling op de markt, die we recent tegenkwamen. Ondanks de crisis hebben de constructeurs van heftrucks en magazijntrucks niet stilgezeten. De grote nieuwigheden werden een beetje bewaard tot op het einde van de crisis, maar nu zien we meer en meer nieuwigheden opduiken.

28 I Warehouse & Logistics 51

ungheinrich heeft echt niet stilgezeten en een module „navigatie voor magazijnen met brede gangen“ ontwikkeld. Hierdoor kunnen voor de eerste keer de mogelijkheden van magazijnnavigatie ook voor vrij verrijdbare hef- en magazijn transportvoertuigen gebruikt worden. De functionaliteit van de module is vergelijkbaar met degene van een navigatiesysteem in de auto. De navigatie in brede gangen verschilt fundamenteel van de magazijnnavigatie in smalle gangen. Terwijl de positiebepaling van de vorkheftruck in een magazijn met smalle gangen gebaseerd is op de RFIDtechnologie en transponders in de vloer, functioneert deze in brede gangen via een speciaal localisatiesysteem. De voertuigen in brede gangen worden dus niet bestuurd door rails of door inductie, maar

J

kunnen vrij rondrijden. Voor de navigatie in brede gangen maakt Jungheinrich gebruik van een optisch plaatsbepalingssysteem. Zo kan altijd de exacte positie van de heftruck bepaald worden. De nauwkeurigheid van de positiebepaling bedraagt momenteel enkele centimeters. De basis voor deze navigatie zijn de radio dataterminal 2475 en de logistieke interface van Jungheinrich. Laatstgenoemde zorgt er dan voor dat de data uit het WMS compatibel zijn met de data van de truck en omgekeerd. Een andere nieuwigheid is de AMP of Auto Pallet Mover. Dat is een zelfstandig in het magazijn rijdend transportvoertuig. De belangrijkste toepassingen van dit transportsysteem zonder bestuurder zullen regelmatige vervoersopdrachten zijn, bijvoorbeeld van de ontvangst van goederen of de pro-

ductie naar een plaats van overdracht in een palletstelling.

Crown DT 3000 serie dubbelstapelaars De nieuwe dubbelstapelaars uit de DT 3000 serie van Crown combineren alle voordelen van een pallettruck met die van een meeloopstapelaar. Het resultaat is een reeks compacte en veelzijdige dubbelstapelaars, die een groot verschil voor de goederenstroom op het laadperron maken omdat ze zo robuust en gebruikersvriendelijk zijn. De Access 1 2 3® systeembesturing van Crown houdt omstandigheden in de gaten die de besturing kunnen beïnvloeden en past de bedieningsparameters zo nodig aan, zodat de truck veilig op hoge snelheden bestuurd kan worden. Dat maakt de nieuwe dubbelsta-


3.

pelaars 25% efficiënter per gewerkt uur. De revolutionaire nieuwe FlexRide vering, waardoor de bestuurder als het ware boven de grond zweeft, is op twee nieuwe heftruckseries van Crown toegepast, namelijk de WT 3000 serie elektrische pallettrucks en de RC 5500 serie heftrucks met contragewicht en staanplaats. Het FlexRide systeem minimaliseert het effect van schokken en trillingen voor bestuurders die op een truckplatform staan en maximaliseert tegelijkertijd de stabiliteit en het comfort. Het systeem omvat een geoctrooieerde gewichtsinstelfunctie, die nog meer comfort biedt omdat bestuurders de vering aan hun eigen lichaamsgewicht kunnen aanpassen. Crown is de enige heftruckfabrikant die een vering heeft ontwikkeld waarmee truckbestuurders

4.

zelf de mate van schokdemping kunnen instellen. Dankzij het FlexRide platform met gewichtsinstelling raken bestuurders minder gauw vermoeid, zodat ze gedurende langere tijd productiever kunnen werken.

Still: oliemobiel Het verversen van hydraulische olie is niet meteen de prettigste klus voor onderhoudstechnici, als ze aan een heftruck moeten werken. Nochtans heeft deze olieverversing een belangrijke invloed op de levensduur van een heftruck. STILL heeft recent een oplossing gelanceerd om het verversen van hydraulische olie vlot en zonder smeerboel te laten verlopen. De Oliemobiel zorgt op tijd voor schone hydraulische olie. De hydraulische installatie is zowat de bloedsomloop van

een heftruck. Hydraulische olie moet voortdurend extreme thermische en mechanische belastingen doorstaan, waardoor ze geleidelijk veroudert. Bovendien wordt hydraulische olie verontreinigd door vocht en stofpartikels, wat leidt tot een verhoogde slijtage van alle hydraulische componenten. Het gebruik van kwaliteitsolie en de regelmatige verversing ervan verlengt de levensduur van het toestel aanzienlijk. Daarom is bij heftrucks een oliewissel na 3000 bedrijfsuren of maximaal 2 jaar noodzakelijk, bij magazijntoestellen is dit reeds na 2000 bedrijfsuren respectievelijk 1 jaar. Met de Oliemobiel neemt STILL de levensbelangrijke oliewissels uit handen van de klant. De Oliemobiel is een servicewagen die volledig uitgerust is om hydraulische olie te

verversen. Met flexibele slangen pompt hij de oude olie uit de heftruck en vult de tank opnieuw met verse olie. Hij vervangt de oliefilter, voert de oude olie af en verwerkt deze conform alle milieueisen. Ondermeer zonder gevaar voor morsen, want hydraulische olie is bijzonder schadelijk voor het milieu. Voor elk type heftruck is er aangepaste olie voorzien. Van olie met standaard viscositeit tot extra “dunne” olie voor heftrucks die rijden in koelhuizen en diepvriesruimtes, of biologisch afbreekbare olie met Ecolabel voor de voedingsindustrie. Efficiëntie staat voorop bij de Oliemobiel van STILL en dat vertaalt zich ook in de prijs. Daarin zit alles begrepen: zowel werkuren, verplaatsing, olie als filter. Jan Voet Warehouse & Logistics 51 I

29


MANAGEMENT Randstad

1.

2.

3.

“ Eind de jaren ’90 constateerde men dat de klassieke uitzendarbeid voor een aantal klanten wel een oplossing leverde, maar dat er zeker ruimte was voor verbetering.”

10 jaar randstad InhousE sErvIcE Randstad is ondertussen al meer dan 45 jaar actief in België. Sinds een decennium worden ook Randstad Inhouse Services aangeboden, waarbij de HRdienstverlener een vaste stek heeft bij de klant. Daarbij valt op dat vaak een beroep wordt gedaan op Randstad bij bedrijven die veel te maken hebben met knelpuntberoepen.

30 I Warehouse & Logistics 51

m dat 10 jarig bestaan op de Belgische markt te vieren, organiseerde Randstad Inhouse Services een ronde tafel, waarbij een aantal grote klanten in een heel open sfeer konden debatteren over hun ervaringen. Daarbij ging het om ondernemingen zoals Sara Lee, Groep Essers, Volvo Cars Gent, YSCO (GroepMilcobel). Al die bedrijven hebben sedert geruime tijd een uitzendkantoor binnen hun eigen muren. Randstad startte dit initiatief op in 2000, voornamelijk op vraag van klanten/werkgevers. Sinds het begin van het millennium heeft RIS alleen groei gekend, tot de economische crisis in 2008 toesloeg. Op dat gebied is de evolutie van de inhouse diensten vergelijkbaar met die van de klassieke interimkantorenen dat is nauwelijks verwonderlijk. Eind de jaren ’90 constateer-

O

de men dat de klassieke uitzendarbeid voor een aantal klanten wel een oplossing leverde, maar dat er zeker ruimte was voor verbetering. De wetgeving die snel veranderde, steeds hogere eisen qua productiviteit en vooral de begeleiding van de uitzendkrachten op de werkvloer was vanuit de klassieke kantoren een lastige klus. Bedrijven stelden vragen naar dienstverlening op maat en aanwezigheid op de werkvloer. Verder werd er gevraagd om een aantal processen te optimaliseren. Ook vonden nogal wat klanten het zinnig om uitzendkrachten, die een specifieke opleiding hebben gekregen, min of meer te binden. Randstad zorgde voor een hogere retentie door op vier factoren te spelen, namelijk de afstelling van de skills van de uitzendkracht op het werk, een correct inko-

men, persoonlijke aandacht en tenslotte een duidelijk perspectief over de duur en het type van de opdracht.

Debat Met Inhouse Services is Randstad vrij succesvol in een aantal sectoren. Om te beginnen in food, maar ook pharma, metaal en elektronica boeren goed. De logistieke dienstverleners blijven tegelijk bijzonder belangrijk. Bij alle bedrijven is het vooral belangrijk om de uitzendkracht zo snel mogelijk operationeel te krijgen op de werkvloer. Dat begint met een grondige analyse van de behoeften van de klant, die dan middels een stappenplan worden gekoppeld met de beschikbare profielen op de arbeidsmarkt. Een bijkomend voordeel is de duidelijkheid voor de werknemer: ze kunnen altijd bij het inhouse uit-


1. randstad is ondertussen al meer dan 45 jaar actief in België. 2. Een nieuwe evolutie in de Inhouse services die zich sinds het einde van de crisis meer en meer doorzet, is het feit dat meer en meer KMo’s zich in deze hr-dienst interesseren. 3. de evolutie van de inhouse diensten is vergelijkbaar met die van de klassieke interimkantoren. 4. de begeleiding van de uitzendkrachten op de werkvloer was vanuit de klassieke kantoren een lastige klus. 5. de eisen die aan het personeel worden gesteld liggen steeds hoger, omdat de processen onderworpen zijn aan een toenemende complexiteit.

4.

5.

Es zendkantoor terecht met vragen. Verder is er intern quasi geen onderscheid tussen de “eigen” werknemers en de uitzendkrachten. Een bedrijf als Sara Lee doet meer en meer beroep op het inhouse uitzendbureau van Randstad. Zo is het uitzendkantoor niet alleen het interne aanspreekpunt voor de uitzendkrachten bij Sara Lee, er worden ook bredere vragen over HR gevraagd, bijvoorbeeld over rekrutering, diversiteit. De waarden van het bedrijf en die van Randstad moeten daarom vrij dicht bij elkaar liggen. Sara Lee evalueert de bijdrage die Randstad levert dan ook constant. Dat komt omdat het om een internationaal bedrijf gaat, waarbij er momenteel een nadruk op controle van de kosten wordt gelegd. Dat de arbeidskost belangrijk is, blijkt ook bij Essers, waar die constant wordt opgevolgd.

Overheid Het onderwijs, een geregionaliseerde bestuursbevoegdheid in ons land, laat hier en daar toch nog een steek vallen. Dat blijkt uit tal van opmerkingen en tussenkomsten tijdens het debat. De Vlaamse regering investeert veel in onderwijs, wat lovenswaardig is, maar de aansluiting tussen opleiding en arbeidmarkt zou toch wel beter kunnen. Zo organiseert Volvo Cars Gent een zevende jaar automotive, waar leerlingen na hun opleiding verder kunnen studeren en tegelijk de praktijk leren kennen. Een nauwere samenwerking tussen de scholen en de bedrijven blijkt meer en meer noodzakelijk te worden. E e n a n d e re t a a k vo o r d e V l a a m s e ove r h e i d i s h e t beschikbaar maken van oudere werknemers voor de arbeidsmarkt. Dit is een probleem dat zich vooral in de

Vlaamse regio manisfesteert. In Wallonië en Brussel weegt de jeugdwerkloosheid veel sterker door.

Complexe oplossingen Zeker in de logisitieke sector of voor interne logistieke activiteiten moet een bedrijf zoals Randstad in staat zijn om antwoord te bieden op vaak ingewikkelde vragen. De eisen die aan het personeel worden gesteld liggen steeds hoger, omdat de processen onderworpen zijn aan een toenemende complexiteit. Ook de sectoren waarin uitzendkrachten aan de slag gaan, lopen meer en meer uiteen. Gevolg is dan ook dat de verantwoordelijken van het uitzendkantoor over een heel goede kennis moeten beschikken van de processen en procedures bij de klant om de vragen correct te kunnen invullen. Randstad ontpopt zich dan ook meer en

meer als een bedrijf dat een heel compleet gamma HRdiensten aanbiedt. Zo neemt het opleiden van uitzendkrachten een belangrijk deel van de activiteiten in beslag. Randstad investeert op die manier in de uitzendkrachten, wat de inzetbaarheid en hun toegevoegde waarde vergroot. Ondertussen blijft de spanning op de arbeidsmarkt toenemen. Voor vele bedrijven is er nooit een echt merkbare verbetering van het aanbod a a n a r b e i d s k ra c h t e n g e weest. Daar speelt natuurlijk het slechte imago van jobs in de logistiek een belangrijke rol. Het is voor de hele sector een belangrijke opdracht om daar in de nabije toekomst iets aan te doen. Jan Voet

Warehouse & Logistics 51 I

31


TECHNO IT

1. De Talkman T5 van vocollect, die werd ingezet, heeft een bijzonder groot bereik. 2. het afstellen van een draadloze voice-picking verbinding in een leeg magazijn is door de metalen structuren niet eenvoudig.

1.

2.

“ Er werd een productiviteitsstijging genoteerd van 20% bij het picken van bestellingen.”

ZETES: voIcE ToEPASSIng BIJ Pro Duo Pro Duo is gespecialiseerd is in distributie van schoonheidsproducte. Om de groei van de onderneming te ondersteunen, werd op zoek gegaan naar een IT systeem om de distributie te automatiseren. Met Zetes, schakelde Pro Duo over naar voice picking.

32 I Warehouse & Logistics 51

ro Duo is een Belgische onderneming die zich sinds 1999 heeft ontwikkeld als Cash en Carry voor kapsalons en schoonheidsinstituten. Ondertussen heeft Pro Duo 30 verkooppunten in België en 13 in Frankrijk. Daarmee is het één van de snelst groeiende ondernemingen in de sector. Voor de voice toepassing werd een draadloos netwerk geïnstalleerd door Zetes. Daarnaast maakt Pro Duo, naast hun eigen software systeem, ook nog gebruik van de MEDEA oplossing. Dit systeem controleert de stock accuraatheid en kan verschillende onregelmatigheden ad hoc oplossen. Verder werden de

P

werknemers uitgerust met een Talkman T5 van Vocollect. De positieve gevolgen van de introductie van de voice toepassing waren al snel zichtbaar. Eerst en vooral werd er een productiviteitsstijging genoteerd van 20% bij het picken van bestellingen. Voorheen werd elk filiaal gevraagd om elke levering 100% te controleren. Deze activiteiten worden nu slechts statistisch uitgevoerd, gezien de verhoogde nauwkeurigheid. Het pickproces is ook een stuk flexibeler dankzij de voice-toepassing. Met het vorige systeem waren er vaak manco’s (ontbrekende goederen) in het magazijn omdat men de tijd niet vond om de rekken aan te vullen met in-

komende goederen. De bestellingen voor de filialen kregen dan prioriteit. Met het nieuwe systeem krijgen zowel de pickals inzet- activiteiten dezelfde prioriteit. Een werknemer houdt bij welke leveranciersbestellingen zijn toegekomen. Op basis van statistieken weet hij hoe lang het duurt om de producten in de rekken te zetten en hoeveel mensen hiervoor nodig zijn. Indien er meer mensen nodig zijn dan de vaste bezetting, wordt er een beroep gedaan op interim-krachten. Met het voice systeem duurt het maximum een half uurtje om de interim-kracht in te zetten voor pick - activiteiten. Jan Voet


Veldeman Structure Solutions Industrieterrein Vostert 1220 3960 Bree Tel.: +32(0)89 47 31 31 Fax: +32(0)89 47 37 77 Email: info@veldemangroup.be Web: www.veldemangroup.be Oprichtingsjaar: 1968 Sales: Anita Deckers Tel.: +32(0)89 46 92 40 Email: anita.deckers@veldemangroup.be Bernie Buteneers Tel.: +32(0)89 46 92 36 Email: bernie.buteneers@veldemangroup.be Vestigingen: Amerikaanse dochteronderneming Quakertown, USA Web: www.ufsinc.com

Activiteiten Veldeman Structure Solutions is marktleider in de ontwikkeling, productie, verkoop en verhuur van aluminium en stalen structuren. Dankzij de veelzijdigheid van het productgamma kan Veldeman oplossingen bieden voor uiteenlopende doeleinden: diverse industriële en logistieke toepassingen, sporthallen, militaire toepassingen, maar ook oplossingen voor de klassieke evenementiële markt. De structuren worden ontwikkeld volgens de modernste technologieën en nauwkeurig gecontroleerd op stabiliteit en brandveiligheid, dit volgens de strengste Europese en Amerikaanse normen. Veldeman Structure Solutions is actief in meer dan 30 landen.

Producten en diensten Eén van de domeinen waarin Veldeman Structure Solutions gespecialiseerd is, zijn de industriële en logistieke toepassingen: tijdelijke of permanente opslag van pallets tot bulk, werkplaatsen, commerciële ruimte, tijdelijke huisvesting, … De accommodaties voldoen aan de strengste bouwnormen wat belangrijk is voor wind-,

sneeuw- en waterbelasting. Ze bestaan uit een zelfdragende structuur in aluminium die in breedte (5 tot 50 meter) en hoogte (tot 17 meter nokhoogte) kan variëren. Het afwerkingsniveau hangt af van de wensen van de klant: type zijwand, type poorten en deuren, verwarming, verlichting, ... Als logistieke provider zoekt Veldeman steeds naar de meest optimale en volledige oplossing.

Historiek Het succesverhaal van Veldeman Structure Solutions begon in 1968 als een klein familiebedrijf in Bree. Oprichter Georges Veldeman bouwde samen met een snelgroeiend team van enthousiaste medewerkers het bedrijf uit tot een marktleider op het gebied van de commercialisatie van aluminium en stalen structuren. Sinds 1978 produceert Veldeman structuren in eigen beheer. In 1984 werd het ook internationaal actief. In 2004 nam Veldeman Structure Solutions het bedrijf Universal Fabric Structures over en werd het bedrijf een belangrijke speler op de Amerikaanse en Canadese markt. Vandaag telt Veldeman Structure Solutions 130 mensen en draait het een omzet van 30 miljoen Euro.


TECHNO IT 1. 2.

1. Er wordt met prefentiële partners in de Europese buurlanden gewerkt. 2. Young & Partners heeft een grote ervaring opgebouwd met Windows nAv.

“ Young & Partners zocht al een tijdje op zoek naar een gevestigde en betrouwbare partner voor de Duitse markt.”

Young & PArTnErS: BuITEnLAnDSE SAMEnWErkIng Sinds zijn oprichting in 1999 mikt Young & Partners op de ontwikkeling van back office software voor logistieke dienstverleners. Het bedrijf werkt daarvoor het meest met Microsoft Dynamics NAV. Young & Partners kende een fikse groei, die nu ook op de belangrijke Duitse markt wordt verdergezet.

34 I Warehouse & Logistics 51

oung & Partners heeft met Akquinet Dynamics Solution GmBH een partnerovereenkomst getekend voor de verdeling van NaviTrans op de Duitse Markt. Young & Partners zocht al een tijdje op zoek naar een gevestigde en betrouwbare partner voor de Duitse markt, die omwille van zijn grootte en nabijheid heel interessant is. Deze partner hebben ze nu gevonden in Akquinet. Dat is een zelfstandige IT- consultancy onderneming die gespecialiseerd is in het implementeren van standaard software en het ontwikkelen en implementeren van individuele oplossingen. Akquinet stelt ongeveer 300 mensen tewerk, verspreid over 10 vestigingen in DuitslandDoor hun partnership met Young & Partners voor de distributie van NaviTrans,

Y

wil Akquinet hun aanbod in de logistieke sector uitbreiden door een uitgebreid en efficiënt standaard pakket toe te voegen aan hun gamma. Aquinet heeft een NaviTrans

Competence center opgericht in Kiel dat zal verantwoordelijk zijn voor de introductie van NaviTrans op de Duitse markt. Jan Voet

Investeren of optimaliseren? Transtorage Backx is gevestigd in Oud-Gastel in het uiterste zuiden van Nederland tegen de Belgische grens en biedt zowel nationaal en internationaal transport als opslag activiteiten aan. Sinds 2009 was het bedrijf geïnteresseerd in NaviTrans maar door het ongunstig economisch klimaat vond men het investeringsrisico te groot. Door het stijgend volume en de traag stijgende prijzen waren ze op een punt gekomen dat de knoop moest worden doorgehakt: aanwerven van bijkomend personeel of meer efficiënt werken door te investeren. De integratie van NaviTrans Transport en Warehousing in het standaard Microsoft Dynamics NAV financieel gaf bij Transtorage Backx BV de doorslag om te investeren. Op deze manier besparen ze op tijd en geld en wordt hun groei verder ondersteund. Xiptra, de Nederlandse partner van Young & Partners voerde de implementatie uit.


Warehouse & Logistics 1 NL  

Warehouse & Logistics