__MAIN_TEXT__

Page 1

WORKS OF HUNG CUONG ORIGAMI

ORIGAMI VIET NAM GROUP


TÁC GIẢ Họ và Tên : NGUYỄN HÙNG CƯỜNG Sinh Năm : 1989 Nơi ở : Hà Nội Quốc Gia : Viet Nam Mình bắt đầu mê xếp giấy từ năm lớp 3 nhờ quyển sách dạy gấp khủng long (Prehistoric Origami) của John Montroll. Sau đó lùng mua cho bằng được tất cả các quyển sách về Origami xuất bản tại VN. Công cuộc tìm kiếm & sưu tập sách chấm dứt vào khoảng năm 20032004 vì khi đó trên thị trường có quá nhiều sách với nội dung lặp đi lặp lại và đơn giản. Rồi đang tìm kiếm thông tin trên internet thì gặp được đại sư Hiba và tiếp cận được một kho "kiến thức" Origami khổng lồ. Thế là mình càng đam mê hơn và cho tới nay thì chuyển hướng dần sang sáng tác. Phong cách sáng tác: đặc biệt thích sáng tác các mẫu động vật và muốn áp dụng các kỹ thuật thiết kế khác nhau vào sáng tác. Luôn ngưỡng mộ tác giả Robert J.Lang bởi ông không chỉ sáng tác ra những tác phẩm kinh điển mà còn dạy cho mọi người làm thế nào để sáng tác được như ông.


Một Số Sáng Tác


EAGLE 2006


EAGLE 2008

WING HEART


GORILA


DOG


RHINOCEROS

BUFFALO


SNAIL

TURTLE


ERIC JOISEL


OWL


MOUSE KING


ELEPHAN

WOLF SPIDER


PIG


BEAR


CP GORILA Mẫu cp gorila này của tác giả Nguyễn Hùng Cường sáng tác vào năm 2009


CP LUCANUS Mẫu cp lucanus này do Nguyễn Hùng Cường sáng tác năm 2007


CP MOUSE KING Mẫu cp mouse king được tác giả Nguyễn Hùng Cường sáng tác năm 2008


CP RHINOCEROS Mẫu này do Nguyễn Hùng Cường sáng tác vào năm 2006


FACE ERIC JOISEL Nguyễn Hùng Cường Mẫu Diagram này do Nguyễn Hùng Cường sáng tác nhằm tưởng nhớ tới Eric Joisel một trong những nhà sáng tác Origami vĩ đại nhất ngày nay, ông vừa mới qua đời


Profile for Miguel  Leal

Nguyễn Hùng Cường - Works of Hùng Cường Origami  

Origami book

Nguyễn Hùng Cường - Works of Hùng Cường Origami  

Origami book

Profile for pyrata17
Advertisement