Page 1

Zeggen Wat Je Ziet les- en opdrachtkaarten gebaseerd op taal- en leesprogramma Zeggen Wat Je Ziet en gemaakt voor Bambino-Loco Š Auke Sikma


Inleiding: Te vaak kom ik in mijn dagelijkse praktijk “leer-situaties” tegen waarin de leerling “teveel” begeleiding krijgt. Alle goede bedoelingen daargelaten”helpen” we er de leerling niet echt mee. Natuurlijk horen we er te zijn als de leerling onze hulp en begeleiding nodig heeft. Maar wanneer de leerling zelfstandig kan werken heeft ‘ie ons gewoon niet nodig. Met behulp van (o.a.) de Bambino Mini Loco kunnen we een leerling helpen te komen tot een zelfstandige werkhouding. Het materiaal zit zo in elkaar dat (als de leerling het “maniertje” eenmaal kent) de structuur uitnodigt tot zelfstandig werken. Een Bambino-Mini-Loco opdracht is gesloten (als de 6 kaartjes in de doos liggen is de opdracht klaar) en gestructureerd (ieder kaartje staat voor een vraag). Er zijn veel kaartensets voor Bambino-Mini-Loco te verkrijgen (kijk maar eens op www.locoleerspellen.nl) Maar deze serie is gemaakt om te kunnen oefenen met het Lees/spraak/taal program “Zeggen Wat je Ziet” Veel succes ermee Auke Sikma CSO Fryslân-REC Fryslân afd. Ambulante Begeleiding Postbus 25 - 9104 ZG Damwoude tel.0511421330 of 0642946601 email: absikma@home.nl NB Dit is een BETA-uitgave van enkele werkbladen. In afwachting van (afspraken over) auteursrechten e.d. kan dit alvast thuis en op scholen worden gebruikt. Fouten, aanpassingen, ideeën e.d. graag aan de auteur doorgeven


Zeggen Wat Je Ziet SERIE 1 NIEUWE PICTOGRAMMEN

miep

joop

mama

papa

opa

oma

Opmerkingen: De methode geeft aan te kiezen voor een meisjesnaam met een m en een jongensnaam met een j. Het mogen dus net zo goed Mirte en Jos zijn. Ook kiezen scholen ervoor uit te gaan van de thuistaal van het kind en gebruiken dus heit (papa of vader), mem (mama of moeder), pake (opa) en beppe (oma).

OPDRACHTEN

lengte van de zinnen

S1-K1

S1-K2

S1-K3

S1-K4

S1-K5

1 woordopdracht

1 woordopdracht

1 woordopdracht

1 woordopdracht

1 woordopdracht

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

match: zoek dezelfde select: kies uit meerdere name: zeg wat je ziet

X

comprehend: begrijp wat je leest zelfstandig werken

Opmerkingen: Dit is de introductie van het materiaal voor de kinderen. Er moet dus al enige kennis van de pictogrammen aanwezig zijn. Denk naast het gebruik van de Bambino-Loco ook aan andere activiteiten met de pictogrammen: memory enz.


Bambino-Loco serie 1 kaart 1: Zeggen en zoeken

ik zie

ik zie

ik zie

joop

mama

miep

ik zie

ik zie

ik zie

opa

papa

oma

Opmerking: dit is een opdrachtje om samen te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 1 kaart 2: Zelf zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om samen te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

papa

oma

joop

mama

opa

miep Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 1 kaart 3: Zelf zoeken

papa

mama

opa

miep

joop

oma

Opmerking: dit is een opdrachtje om samen te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

oma

joop

opa

miep

mama

papa Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 1 kaart 4: Zelf zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

papa

liggen

staan

mama

oma

zitten Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 1 kaart 5: Zelf zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

liggen

staan

joop

zitten

opa

miep Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Zeggen Wat Je Ziet SERIE 2 PICTOGRAMMEN

miep

joop

mama

staan

liggen

zitten

papa

opa

oma

Opmerkingen: In serie 2 worden geen nieuwe pictogrammen aangeboden, maar worden 2-woordzinnen gemaakt met de 9 bovenstaande pictogrammen

OPDRACHTEN S2-K1

S2-K2

S2-K3

S2-K4

S2-K5

S2-K6

S2-K7

S2-K8-9

lengte van de zinnen

2 woordopdracht

2 woordopdracht

2 woordopdracht

2 woordopdracht

2 woordopdracht

2 woordopdracht

2 woordopdracht

2 woordopdracht

match: zoek dezelfde

X

X

X

X

X

X

X

X

select: kies uit meerdere

X

X

X

X

X

X

X

X

name: zeg wat je ziet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

comprehend: begrijp wat je leest zelfstandig werken

Opmerkingen: Deze serie zet echt in op het zelfstandig werken. Help het kind een beetje op weg (bespreek de opdracht eerst, help eventueel met het goed leggen van de blokjes) en laat het dan zelfstandig werken


Bambino-Loco Serie 2 kaart 1: Zeggen en zoeken

ik zie

ik zie

ik zie

oma en miep joop en miep joop en opa ik zie

ik zie

ik zie

mama en oma opa en oma opa en papa

Opmerking: dit is een opdrachtje om samen te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 2 kaart 2: Zelf zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

mama zit

joop zit

opa zit

miep zit

papa zit

oma zit Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 2 kaart 3: Zelf zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

oma staat

mama staat

miep staat

papa staat

opa staat

joop staat Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 2 kaart 4: Zelf zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

miep ligt

joop ligt

mama ligt

opa ligt

papa ligt

oma ligt Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 2 kaart 5: Zelf zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

mama zit

oma zit

papa zit

miep zit

opa zit

joop zit Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 2 kaart 6: Zelf zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

opa ligt

papa zit

oma staat

joop ligt

mama staat

miep zit Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 2 kaart 7: Zelf zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

mama staat

oma zit

miep zit

miep staat

mama ligt

oma ligt Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 2 kaart 8: Zelf zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

papa staat

joop ligt

papa ligt

opa zit

joop zit

opa staat Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 2 kaart 9: Zelf zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

papa staat

joop ligt

papa ligt

opa zit

joop zit

opa staat Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Zeggen Wat Je Ziet SERIE 3 PICTOGRAMMEN

ik

eten

drinken

lopen

rennen

fietsen

zien

horen

ruiken

slapen

huilen

lachen

Opmerkingen: In serie 3 wordt behalve het woord ik ook een elftal werkwoorden geïntroduceerd. Hoewel niet iedereen het met me eens zal zijn ben ik er voor het kind meteen de juiste werkwoordsvorm aan te leren (ik loop, mama loopt). Hoewel bij de “oogjes-picto” hier zien wordt vermeld, kan hij later in de methode ook als kijk(en) worden gebruikt.

OPDRACHTEN S3-K1

S3-K2

S3-K3

S3-K4

S3-K5

S3-K6

lengte van de zinnen

2 woordopdracht

2 woordopdracht

2 woordopdracht

2 woordopdracht

2 woordopdracht

2 woordopdracht

match: zoek dezelfde

X

X

X

X

X

X

select: kies uit meerdere

X

X

X

X

X

X

name: zeg wat je ziet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

comprehend: begrijp wat je leest zelfstandig werken

Opmerkingen: Ook deze serie zet echt in op het zelfstandig werken. Help het kind een beetje op weg (bespreek de opdracht eerst, help eventueel met het goed leggen van de blokjes) en laat het dan zelfstandig werken


Bambino-Loco serie 3 kaart 1: Zelf zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

ik sta

ik zit

ik loop

ik ren

ik eet

ik drink Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 3 kaart 2: Zelf zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

opa drinkt

papa eet

miep eet

joop drinkt

ik drink

ik eet Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 3 kaart 3: Zelf zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

papa loopt

oma drinkt

joop eet

ik lig

mama zit

opa staat Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 3 kaart 4: Zelf zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

joop rent

ik fiets

oma fietst

mama loopt

opa rent

papa loopt Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 3 kaart 5: Zelf zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

mama hoort

papa ziet

joop hoort

opa ruikt

oma ziet

miep ruikt Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 3 kaart 6: Zelf zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

ik lach

opa slaapt

oma lacht

joop huilt

papa huilt

mama slaapt Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Zeggen Wat Je Ziet SERIE 4 PICTOGRAMMEN

ik

zie

hoor

miep

joop

oma

opa

mama

papa

Opmerkingen: In serie 4 wordt een andere werkwijze geïntroduceerd. In deze serie is vraag en antwoord niet gelijk. Bij iedere vraag kiest het kind een antwoord. Voor veel kinderen is dit moeilijker dan het “matchen” uit de 3 eerdere series.

OPDRACHTEN S4-K1

S4-K2

S4-K3

S4-K4

3 woordopdracht

3 woordopdracht

3 woordopdracht

3 woordopdracht

select: kies uit meerdere

X

X

X

X

name: zeg wat je ziet

X

X

X

X

comprehend: begrijp wat je leest

X

X

X

X

zelfstandig werken

X

X

X

X

lengte van de zinnen match: zoek dezelfde

Opmerkingen: ....


Bambino-Loco serie 4 kaart 4: Lezen en zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

mama

liggen

staan

oma

zitten Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 4 kaart 2: Lezen en zeggen

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

mama

papa

oma

miep

oma

opa Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 4 kaart 3: Lezen en zeggen

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

opa

mama

miep

papa

oma

joop Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 4 kaart 1: Lezen en zeggen

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

joop

papa

oma

opa

mama

miep Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Zeggen Wat Je Ziet SERIE 5 NIEUWE PICTOGRAMMEN

kaas

ei

vis

patat

kip

ijs

Opmerkingen: In serie 5 wordt de andere werkwijze voortgezet. Naast het “matchen” (het zoeken van een gelijke picto) is ook in sommige opdrachten van deze serie de vraag en het antwoord niet gelijk. In deze serie wordt gebruik gemaakt van de reeds bekende pictogrammen en worden een zestal nieuwe geïntroduceerd. Bovendien zijn er nu kaarten met foto’s

OPDRACHTEN S5-K1

S5-K2

S5-K3

S5-K4

S5-K5

lengte van de zinnen

1 woordopdracht

2 woordopdracht

3 woordopdracht

3 woordopdracht

3 woordopdracht

match: zoek dezelfde

X

X

X

select: kies uit meerdere

X

X

X

X

X

name: zeg wat je ziet

X

X

X

X

X

comprehend: begrijp wat je leest zelfstandig werken

Opmerkingen: ....

X

X X

X

X

X

X


Bambino-Loco

serie 5 kaart 1: Zelf zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

kaas

ei

patat

vis

kip

ijs Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco

serie 5 kaart 2: Zelf zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

ijs eten

vis eten

kip eten

ei eten

patat eten

kaas eten Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco

serie 5 kaart 3: Zelf zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

ik eet patat

ik eet kaas

ik eet vis

ik eet kip

ik eet ijs

ik eet ei Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco

serie 5 kaart 4: Zelf zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

vis

patat

kip

kaas

ei

ijs Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco

serie 5 kaart 5: Zelf zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

moeder eet kip

vader eet ijs

miep eet kaas

joop eet ei

oma eet patat

opa eet vis Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Zeggen Wat Je Ziet SERIE 6 NIEUW PICTOGRAM

en en

ranja

televisie

Opmerkingen: In serie 6 wordt maar 1 nieuw pictogram geïntroduceerd: en. Verder wordt herhaald en veel met foto’s gewerkt

OPDRACHTEN

lengte van de zinnen

S6-K1

S6-K2

S6-K3

S6-K4

3 woordopdracht

3 woordopdracht

3 woordopdracht

3 woordopdracht

match: zoek dezelfde

X

select: kies uit meerdere

X

X

X

X

name: zeg wat je ziet

X

X

X

X

comprehend: begrijp wat je leest

X

X

X

X

zelfstandig werken

X

X

X

X

Opmerkingen: ....


Bambino-Loco

serie 6 kaart 1: Zelf zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

televisie

ijs

koffie

ei

kaas

ranja Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco

serie 6 kaart 2: Zelf zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

ei eten

koffie drinken

ranja drinken

ijs eten

televisie kijken

kaas eten Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco

serie 6 kaart 3: Zelf zoeken

en

en

en

en

en

en

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

patat en ranja

koffie en ijs

kaas en ranja

koffie en kaas

ijs en ranja

televisie en ijs Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco

serie 6 kaart 4: Zelf zoeken

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

miep drinkt ranja

joop eet kip

opa eet ijs

oma drinkt koffie

moeder drinkt koffie

vader eet kaas Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Zeggen Wat Je Ziet SERIE 7 NIEUWE PICTOGRAMMEN

vis

muis

poes

koe

eend

aap

paard

olifant

vogel

uil

Opmerkingen: In serie 7 worden de dieren geïntroduceerd. In leuke (zoek)spelletjes en met mooie foto’s

OPDRACHTEN S7-K1

S7-K2

S7-K3

S7-K4

S7-K5

S7-K6

4 woordopdracht

4 woordopdracht

4 woordopdracht

4 woordopdracht

3 woordopdracht

3 woordopdracht

select: kies uit meerdere

X

X

X

X

X

X

name: zeg wat je ziet

X

X

X

X

X

X

comprehend: begrijp wat je leest

X

X

X

X

X

X

X

X

lengte van de zinnen match: zoek dezelfde

zelfstandig werken

Opmerkingen: ....

kip


Bambino-Loco

serie 7 kaart 1: Zelf zoeken

een big mac

een banaan

aardbeien

een sinaasappel

een brood

een appel

Opmerking: serie 7 is een serie om samen te doen, het is een combinatie van ZWJZ-picto’s en foto’s Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

appel

brood

aardbeien

sinaasappel

banaan

big mac © Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco

serie 7 kaart 2: Zelf zoeken

een banaan

een brood

een big mac

een appel

een sinaasappel

aardbeien

Opmerking: serie 7 is een serie om samen te doen, het is een combinatie van ZWJZ-picto’s en foto’s Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

© Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco

serie 7 kaart 3: Zelf zoeken

een konijn

een hond

een kip

een schaap

een koe

een poes

Opmerking: serie 7 is een serie om samen te doen, het is een combinatie van ZWJZ-picto’s en foto’s Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

© Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco

serie 7 kaart 4: Zelf zoeken

een hond

een poes

een kip

een koe

een konijn

een schaap

Opmerking: serie 7 is een serie om samen te doen, het is een combinatie van ZWJZ-picto’s en foto’s Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

© Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco

serie 7 kaart 5: Zelf zoeken

Opmerking: serie 7 is een serie om samen of alleen te doen, het is een combinatie van ZWJZ-picto’s en foto’s Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

© Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Bambino-Loco

serie 7 kaart 6: Zelf zoeken

Opmerking: serie 7 is een serie om samen of alleen te doen, het is een combinatie van ZWJZ-picto’s en foto’s Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

© Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Zeggen Wat Je Ziet SERIE 8 NIEUWE PICTOGRAMMEN

gaan

zwemmen

lezen

koken

voetballen

tennissen

trommelen

schrijven

Opmerkingen: In serie 8 wordt nog een aantal werkwoorden ge誰ntroduceerd, alsmede de eerst echt abstracte picto: gaan

OPDRACHTEN S8-K1

S8-K2

S8-K3

S8-K4

S8-K5

S8-K6

lengte van de zinnen

3 woordopdracht

3 woordopdracht

3 woordopdracht

3 woordopdracht

3 woordopdracht

3 woordopdracht

match: zoek dezelfde

X

select: kies uit meerdere

X

X

X

X

X

X

name: zeg wat je ziet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

comprehend: begrijp wat je leest zelfstandig werken

Opmerkingen: ....

X

X


Bambino-Loco serie 8 kaart 1: Zoek dezelfde zin

Opmerking: dit is een opdrachtje om samen te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

ik ga lezen

ik ga schrijven

ik ga tennissen

ik ga trommelen

ik ga voetballen

ik ga zwemmen Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 8 kaart 2: Lees de zin goed

Opmerking: dit is een opdrachtje om samen te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

miep eet

joop drinkt

opa drinkt

papa eet

oma drinkt

mama drinkt Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco

serie 8 kaart 3: Zoek dezelfde zin

Opmerking: dit is een opdrachtje om samen te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

mama gaat lachen

opa gaat huilen

joop gaat lachen

oma gaat koken

papa gaat huilen

miep gaat koken Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco

serie 8 kaart 4: Lees de vraag en zoek het antwoord

?

?

?

?

?

?

Opmerking: dit is een opdrachtje om samen te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

nee nee, mama schrijft

nee nee, papa slaapt

nee nee, miep lacht

nee nee, opa kookt

nee nee, joop voetbalt

nee nee, oma leest Š Auke Sikma 2008 CSO Fryslân


Bambino-Loco

serie 8 kaart 5: Lees de zin goed, wat heb ik nodig?

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

Š Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Bambino-Loco

serie 8 kaart 6: Lees de zin goed, wat hoort erbij?

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

Š Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Zeggen Wat Je Ziet SERIE 9 NIEUWE PICTOGRAMMEN

naar

huis

in

boom

bed

kom

zee

bloemen

Opmerkingen: In serie 9 worden nog twee abstracte pictogrammen ge誰ntroduceerd: naar en in

OPDRACHTEN S9-K1

S9-K2

S9-K3

S9-K4

S9-K5

S9-K6

lengte van de zinnen

4 woordopdracht

4 woordopdracht

4 woordopdracht

3 woordopdracht

4 woordopdracht

3 woordopdracht

match: zoek dezelfde

X

X

X

select: kies uit meerdere

X

X

X

X

X

X

name: zeg wat je ziet

X

X

X

X

X

X

comprehend: begrijp wat je leest zelfstandig werken

Opmerkingen: ....

X

X

X X

X

vaas


Bambino-Loco

serie 9 kaart 1: Zoek dezelfde zin

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

miep gaat naar huis

papa gaat naar huis

oma gaat naar huis

mama gaat naar huis

joop gaat naar huis

opa gaat naar huis Š Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Bambino-Loco

serie 9 kaart 2: Zoek dezelfde zin

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

miep kijkt naar joop

papa kijkt naar mama

oma kijkt naar opa

mama kijkt naar joop

joop kijkt naar papa

pake kijkt naar miep Š Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Bambino-Loco

serie 9 kaart 3: Zoek dezelfde zin

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

miep staat in huis

joop staat in huis

oma ligt in bed

mama staat in huis

papa ligt in bed

opa ligt in bed Š Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Bambino-Loco

serie 9 kaart 4: Lees de zin goed

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

muis in huis

bloemen in vaas

zwemmen in zee

vis in kom

slapen in bed

uil in boom Š Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 9 kaart 5: Lees de zin goed

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelfstandig te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

oma eet in huis

oma gaat ei eten

miep slaapt in bed

oma gaat ei koken

miep gaat in bed

miep zit in huis Š Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Bambino-Loco

serie 9 kaart 6: Lees de zin goed

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

Š Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Zeggen Wat Je Ziet SERIE 10 NIEUWE PICTOGRAMMEN

de

vliegen

bus

school

televisie

pop

ui

koffie

auto

Opmerkingen: In serie wordt (na en) het tweede woord ge誰ntroduceerd: de

OPDRACHTEN S10-K1

S10-K2

S10-K3

S10-K4

S10-K5

lengte van de zinnen

3 woordopdracht

5 woordopdracht

4 woordopdracht

4 woordopdracht

3 woordopdracht

match: zoek dezelfde

X

X

select: kies uit meerdere

X

X

X

X

X

name: zeg wat je ziet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

comprehend: begrijp wat je leest zelfstandig werken

Opmerkingen: ....

X

X

X

kast


Bambino-Loco serie 10 kaart 1: Lees de zin goed

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelfstandig te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

de koe ligt

de vis zwemt

de uil vliegt

de kip drinkt

de poes slaapt

de muis eet Š Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 10 kaart 2: Lees de zin goed

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelfstandig te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

ik ga naar de pop

ik ga naar de school

ik ga naar de kast

ik ga naar de bus

ik ga naar de televisie

ik ga naar de auto Š Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 10 kaart 3: Lees de zin goed

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelfstandig te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

pop

bus

kip

tv

poes

auto Š Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 10 kaart 4: Lees de zin goed

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelfstandig te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

ui

vis

koffie

kaas

koe

bloemen Š Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 10 kaart 5: Lees de zin goed

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelfstandig te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

Š Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Zeggen Wat Je Ziet SERIE 11 NIEUWE PICTOGRAMMEN

stal

kooi

pan

mes

op

een

bak

uit

tafel

fiets

onder

Opmerkingen: In serie 11 komen een aantal nieuwe abstracte picto’s aan de orde: op, onder en uit

OPDRACHTEN S11-K1

S11-K2

S11-K3

S11-K4

S11-K5

S11-K6

S11-K7

S11-K8

6 woordopdracht

4 woordopdracht

5 woordopdracht

4 woordopdracht

4 woordopdracht

4 woordopdracht

5 woordopdracht

4 woordopdracht

select: kies uit meerdere

X

X

X

X

X

X

X

X

name: zeg wat je ziet

X

X

X

X

X

X

X

X

comprehend: begrijp wat je leest

X

X

X

X

X

X

X

X

zelfstandig werken

X

X

X

X

X

X

X

X

lengte van de zinnen match: zoek dezelfde

Opmerkingen: ....


Bambino-Loco serie 11 kaart 1: Heel goed lezen

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelfstandig te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

Š Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 11 kaart 2: Heel goed lezen

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelfstandig te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

Š Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 11 kaart 3: Heel goed lezen

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelfstandig te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

Š Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 11 kaart 4: Heel goed lezen

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelfstandig te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

Š Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 11 kaart 5: Heel goed lezen

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelfstandig te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

Š Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 11 kaart 6: Maak de zin af ..

.......

.......

.......

.......

.......

.......

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelfstandig te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

Š Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 11 kaart 7: Maak de zin af ..

.......

.......

.......

.......

.......

.......

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelfstandig te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

voetballen

fietsen

zitten

liggen

schrijven

lopen Š Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Bambino-Loco serie 11 kaart 8: Maak het verhaaltje

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelfstandig te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

Š Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Zeggen Wat Je Ziet SERIE 12 NIEUWE PICTOGRAMMEN

bal

stoel

weg

trap

Opmerkingen: In serie 12 wordt de oorspronkelijke vormgeving losgelaten. Om langere zinnen te kunnen maken worden de opdrachten onder elkaar gezet. De praktijk leert dat kinderen hier snel aan gewend zijn.

OPDRACHTEN S12-K1

S12-K2

S12-K3

S12-K4

6 woordopdracht

6 woordopdracht

6 woordopdracht

6 woordopdracht

select: kies uit meerdere

X

X

X

X

name: zeg wat je ziet

X

X

X

X

comprehend: begrijp wat je leest

X

X

X

X

zelfstandig werken

X

X

X

X

lengte van de zinnen match: zoek dezelfde

Opmerkingen: ....


Serie 12 Kaart 1

Bambino-Loco

Opmerking: dit is een opdracht om zelfstandig te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

Š Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Serie 12 Kaart 2

Bambino-Loco

Opmerking: dit is een opdracht om zelfstandig te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

Š Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Serie 12 Kaart 3

Bambino-Loco

Opmerking: dit is een opdracht om zelfstandig te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

Š Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Serie 12 Kaart 4

Bambino-Loco

Opmerking: dit is een opdracht om zelfstandig te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

Š Auke Sikma 2009 CSO Fryslân

Zeggen Wat je Ziet  

Zeggen Wat je Ziet, speel- en werkmateriaal te gebruiken met Bambino-Loco

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you