Page 1

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 2/2019


MAKSUTON VARHAISKASVATUS TUO VETOVOIMAA Pyhäjärvi on muuttamassa varhaiskasvatuspalvelut oman kunnan perheille maksuttomaksi kolmantena kuntana Suomessa. Muutos on lapsiperheille taloudellisesti merkittävä, mutta sillä uskotaan olevan positiivinen merkitys myös kaupungin vetovoimaisuuden ja kehittymisen kannalta. Lapsiperheiden osalta paikkakunnalta muuttoa harkitseville maksuton varhaiskasvatus voi hyvinkin kallistaa vaakaa Pyhäjärvelle jäämisen puolelle.

Varhaiskasvatustulojen poistuminen kaupungin talousarviosta on tietysti merkittävä, vaikka suuruusluokaltaan noin 150 000 euron tulolovea paikkaa jonkin varhaiskasvatuksen hallinnon kulujen pieneneminen samassa yhteydessä. Merkittävää kuitenkin on, että jokainen perhe, joka valitsee jatkossakin Pyhäjärven kotikunnakseen, tuo verotulot ja asukaskohtaiset valtionosuudet tullessaan. Oli sitten kyseessä tulomuuttaja tai tänne jäävä perhe. Oma vaikutuksensa maksuttoman varhaiskasvatuksen taloudellisena perusteluna on myös perheiden Perheiden osalta maksuton varhaiskasvatus ostovoiman kasvu, joka suuntautuu paikkakunnan antaa aiempaa paremmat mahdollisuudet valita, elinkeinoelämään. miten ja missä lapset kasvatetaan. Monet perheet haluavat kasvattaa lapsensa kotona ja Pyhäjärvi kilpailee lukuisten samankaltaisten tätä ei voi millään pitää vääränä valintana, kuntien kanssa ammattitaitoisen työvoiman mutta on myös perheitä, joiden osalta saamisesta. Varsinkin opetus- ja kasvatusalalla varhaiskasvatuksen maksullisuus tuo esteensä sekä hoitotyössä on jatkuvia ongelmia saada esimerkiksi toisen huoltajan työelämään päteviä työntekijöitä avoimiin tehtäviin. Nuoria siirtymiselle. Maksuton varhaiskasvatus ja lapsiperheitä kiinnostaa varmasti asuinkunta, halutessa kotihoidon tuen valitsemismahdollisuus joka tarjoaa näin merkittävän taloudellisen edun on perheen kannalta hyvä tilanne. kuin maksuttoman päivähoidon. Pyhäjärvellä kuten koko valtakunnassamme syntyvyyden lasku on ollut hälyttävän nopeaa. Perheiden kiireellinen arki ja myös taloudelliset syyt ovat nousseet keskusteluissa merkittäviksi syiksi valita lapseton vaihtoehto. Syitä on varmasti muitakin ja valinta on perheen oma asia, mutta maksuttomalla varhaiskasvatuksella voi olla positiivista vaikutusta perhesuunnitteluun, ainakaan kalliit varhaiskasvatusmaksut eivät ole esteenä hankkia lapsia.

Pyhäjärven kaupunki toivottaa kuntalaisille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille Hyvää ja Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta Kaupungintalo on suljettu 23.12.20196.1.2020. Pöytäkirjat ovat nähtävillä kirjastossa sulkuaikana.

Varhaiskasvatuspalveluihin hakeutuminen tapahtuu jatkossa samalla tavoin kuin maksulliseenkin. Valtakunnan hallitusohjelmassa on kirjaus, että lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen palautetaan kaikille. Nythän Pyhäjärvellä on käytössä rajoitettu oikeus (20 h/viikko) niille lapsille, joiden huoltaja on kotona. Tässä vaiheessa seurataan, miten tuo hallitusohjelman kirjaus toteutuu ja sen mukaan meilläkin eletään. Palvelun maksullisuudella tai maksuttomuudella ei ole tähän vaikutusta.


LÄHIHOITAJAKOULUTUS ALKAA PYHÄJÄRVELLÄ Pyhäjärven kaupunki on kutsunut Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU:n edustajat ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen edustajat neuvottelemaan lähihoitajakoulutuksen saamiseksi Pyhäjärvelle lisääntyneen hoitohenkilöstö tarpeen ja sijaispulan vuoksi. Sekä yksityiset sote palveluntuottajat että julkiset toimijat ovat kärsineet merkittävästä hoitohenkilöstövajeesta viimeisen vuoden aikana, kertoo työllisyyskoordinaattori Ritva Rönkkö Pyhäjärven kaupungilta. Edelleen tuli kartoituksissa esiin eläköityvien lähihoitajien määrä lähivuosina, joka osoittautui isoksi Pyhäjärven eri sote palveluita tuottavissa yksiköissä. Neuvottelun tuloksena Pyhäjärvellä alkaa lähihoitajakoulutus maaliskuussa 2020. Hyvinvointi-sote projektipäällikkö Arja Rantapelkosen mukaan JEDU:n valmius järjestää koulutusta paikallisesti oli erinomaisen hyvä. Seuraava askel on löytää innostuneita koulutettavia. JEDUN:n koulutusjohtaja Päivi Heinosen mukaan koulutus pystytään järjestämään kokonaisuudessaan Pyhäjärvellä, jolloin opiskelijoiden ei tarvitse matkustaa Ylivieskaan. Ppky Selänteen terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski ja hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila

lupaavat, että harjoittelupaikkoja löytyy Pyhäjärveltä koulutettaville. Haku koulutukseen käynnistyy marraskuun puolessa välissä, hakuilmoitus julkaistaan Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän internetsivuilla. Koulutuksesta on jo järjestetty yksi infotilaisuus, joka herätti mukavasti kiinnostusta, seuraava infotilaisuus järjestetään 12.12.2019 klo 11.00-13.00 Pyhäjärven terveyskeskuksen neuvotteluhuoneessa 2 krs, osoitteessa Potilaspolku 4. Tilaisuuden järjestävät Pyhäjärven kaupunki, JEDU ja Ppky Selänne yhteistyössä.

Lisätiedot: Ritva Rönkkö työllisyyskoordinaattori Pyhäjärven kaupunki p. 044 4457651 Liisa Ylikorpi tuntiopettaja/työelämäkoordinaattori sosiaali- ja terveysala, JEDU p. 040 3120419


RUOTASEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODILLE TILAT KOULULTA Ruotasella toimii tällä hetkellä kaksi ryhmäperhepäiväkodin yksikköä, Otsola ja Metsola, vanhoissa terveystalon tiloissa. Nykyiset tilat vaatisivat perusteellista remonttia ja nyt tien toisella puolella olevan Ruotasen koulun tilojen vapauduttua koulukäytöstä on noussut esille ryhmäperhepäiväkodin yksikköjen siirtäminen koulun B-taloon toimintakauden 2020 – 2021 alusta eli tulevan vuoden elokuussa.

puutyösalin iltakäyttö kerho- ja harrastustoiminnassa on edelleen mahdollista. Tilavarauksia voi tehdä aiempaan tapaan lukuvuodeksi kerrallaan jälleen lukuvuoden 2020 – 2021 alusta lähtien elokuussa. Kevään 2020 osalta tilojen käyttöön voi tulla rajoituksia, kun muutostöitä tehdään varhaiskasvatustoimintoja varten.

Valtuuston tekemästä kouluverkkopäätöksestä, joka sisälsi myös Ruotasen koulun Toiminnallisesti ryhmäperhepäiväkodeille lakkauttamisen, on tehty valitus hallintouudet tilat antavat uusia mahdollisuuksia. oikeuteen. Näin ollen koulun Koulun luokat ovat avaria ja pienillä lakkauttamispäätös ei ole vielä lainvoimainen. muutoksilla niistä saadaan lapsille viihtyisiä, Suunnitelma ryhmäperhepäiväkodin väljiä ja turvallisia tiloja. Lisäksi toimintaan siirtämisestä koulun tiloihin ei tee hallintooman erinomaisen lisänsä tuo koululla oleva oikeudessa tehtyä valitusta mitättömäksi. erillinen liikunta- ja käsityötila sekä avara piha Koulun tiloihin tehtävät muutostyöt ovat leikkialueena. Tarvittavien tilamuutosten sellaisia, että tilojen ottaminen takaisin koulun suunnittelutyö on aloitettu varhaiskasvatuksen käyttöön on helposti toteutettavissa. henkilöstön ja kaupungin teknisen toimen yhteistyönä. Ryhmäperhepäiväkodin siirtyminen entisen koulun tiloihin palvelee myös kuntalaisia. B-talo säilyy kaupungin omistuksessa ja käytössä. Näin ollen tilojen, kuten liikuntasalin ja


TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNEISTA Teknisen toimen vuoden 2020 investoinneista Pyhäjärven kaupungin investointiesityksessä v. 2020 on mukana skeittiparkin toteuttaminen. Parkin sijaintia ja sen sisältämää toiminnallisuutta mietitään yhdessä liikunta- ja vapaa-aikatoimen kanssa.

Kaupunki on hakenut rakennusluvan lintutornin toteuttamista varten. Lintutornin sijoituspaikaksi on kaavailtu valtatie 27, Kiuruvedentie ja Tikkalansalmentien välisen puiston aluetta kevyenliikenteen kulkuväylän varteen. Kuvassa oleva torni on samankaltainen kuin suunnitteilla oleva torni. ________________________________ Kaupungin uuden Kirjasto- ja Monitoimitalon hankesuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma sisältää kolme vaihtoehtoa: A: Kirjasto, kustannus 2 879 000€ B: Kirjasto ja kult.- ja liikuntasali 5 050 000€ C: Kirjasto, kulttuuri- ja liik.sali ja nuorisotilat 5 443 000€ Hankkeen toteuttaminen alkanee v. 2021 taloussuunnitelmavuotena. Alla on visualisoitu kuva uudesta kirjasto- ja monitoimitalosta Vanhalta- Pyhäjärventieltä päin katsottuna


MAASEUTUPALVELUT Maatilapihojen yhteisasvaltointi kesällä 2020, ja myös omakotipihoilla mahdollisuus osallistua -Voit jatkaa sitoumusta yhdellä vuodella vuoden tarjouspyyntöön 2020 päätukihaussa. -Keväällä 2019 suunnitellut rajoitteet eivät Kesällä 2020 on Pyhäjärvellä tarkoitus toteuttaa toteudu vuonna 2020  Korvaustasot säilyvät kaikissa toimenpiteissä maatilapihojen yhteisasfaltointia. Asvaltointia ennallaan suunnitteleva voi ilmoittautua mukaan  Maksettavaa alan määrää ei rajoiteta kaupungintalolla maataloustoimistossa olevalle aiemmasta (esimerkiksi listalle kuluvan vuoden loppuun asti. luonnonhoitopeltonurmista maksetaan Ilmoittautumisen yhteydessä täytyy arvioida korvausta koko maassa kuten aiemmin) asfaltoitava pinta-ala.  Suojavyöhykealaa ei rajoiteta, eli kaikki vuonna 2019 suojavyöhykettä olleet alat voit Yhteisasvaltoinnin idea on, että jos onnistutaan ilmoittaa suojavyöhykkeenä myös vuonna saamaan mahdollisimman monta 2020. asvaltointikohdetta samalle seudulle samaan -Voit luopua sitoumukselle valitusta aikaan, kiinnostaa se useampaa asvaltointia toteuttavaa yritystä ja kilpailu alentaa jokaisen lohkokohtaisesta toimenpiteestä ilmoittamalla siitä päätukihaussa lomakkeella 479. Et voi asvaltoijan kustannuksia. Myös omakotipihojen vaihtaa tai lisätä toimenpiteitä jatkovuoden asvaltointi voi olla edullisempaa koneiden perusteella. liikkuessa seudulla. -Jos haluat luopua suojavyöhykkeen toteuttamisesta lohkoillasi, sinun pitää luopua Asfaltoinnissa jopa itse asfaltointia tärkeämpi asia ovat pohjatyöt. Pohjatöiden toteutuksesta ja ympäristönhoitonurmet-toimenpiteestä, jolloin luovut myös luonnonhoitopeltonurmen ja mursketoimituksista on mahdollista myös kysyä monivuotisen ympäristönurmen toteuttamisesta. yhteistarjouksia. Näin koko projektista sen eri -Yksittäiseltä lohkolta joudut palauttamaan tuen osa-alueilta saataisiin säästöjä. silloin, jos lohko säilyy omassa hallinnassasi vuonna 2020 ja Maatiloilla on mahdollisuus hakea asvaltointiin  poistat lohkon ympäristösitoumuksesta investointitukea ely-keskukselta. (esimerkiksi metsität lohkon) Asvaltointisuunnitelmien teettäminen ja  et enää toteuta sitoumuskauden mittaiseksi investointituen haku ovat yrittäjän itsensä tarkoitettua toimenpidettä (esimerkiksi otat vastuulla. Investointituki kannattaa hakea ilmoittamasi suojavyöhykkeen viljelyyn) 15.1.2020 päättyvään hakuun. Mikäli pohjatyöt -Huomaa! Lohkon hallinnan vaihtuessa, ja asfaltointi toteutetaan syksyllä, voi rahoitukseen ehtiä vielä 15.3.2020 päättyvällä monivuotista toimenpidettä (esimerkiksi suojavyöhyke) ei tarvitse jatkaa. Sen hakukierroksella, jolloin tukipäätökset tulevat päättämisestä ei aiheudu seuraamusta edelliselle arviolta toukokuun aikana. viljelijälle. Vaikka tarjoukset pyydetään yhteisesti, yrittäjät -Noudata sitoumusehtoja sitoumusalalla joka tapauksessa 30.4.2020 saakka, vaikka et (ja omakotipihat) tekevät erikseen oman sopimuksensa asfaltointiyrityksen sekä pohjatyöt jatkaisikaan sitoumusta. tekevän yrityksen kanssa. Lisätietoja maataloustoimistosta. Maataloustoimistossa kerätään asiasta kiinnostuneiden yhteystietoja kuluvan vuoden 2019 loppuun asti (maatalous- ja yksityispihaasvaltoijille eri listat) ja tammikuussa asia lähtee muodostumaan WhatsApp -ryhmän kautta tarjouspyynnöiksi. Ympäristösitoumus keväällä 2020 (lopullisia päätöksiä toteutumisesta ei vielä ole) Kevään 2019 tukihakukoulutuksissa arvioitiin tukialenemia ympäristökorvaukseen vuodelle 2020, mutta jos eduskunta päättää budjetin hallitusohjelmassa esitetyn mukaisesti, toteutuu ympäristökorvaus keväällä 2020 seuraavasti:

Kaupungintalo on suljettu 23.12.2019 – 6.1.2020, mutta maataloustoimistossa ollaan paikalla 30.-31.12.2019.


KIINTEISTÖ OY RILLANKIVI Rillankivi jatkaa asuntokantansa kehittämistä myös tulevina vuosina

Toimitilat edistämässä pyhäjärvistä yrittäjyyttä

Vuosi 2019 toi kaupunkikuvaan näyttävän uuden kerrostalon. Pienehkön kuntaomisteisen yhtiön iso investointi on osaltaan ollut edistämässä kaupungin pitovoimaa tarjoamalla kymmenille talouksille viihtyisän ja huolettoman asumismuodon aivan palvelujen äärellä.

Rillankivi tarjoaa kohtuuhintaisia vuokratiloja myös yritysten käyttöön. Liiketien uudehko 1500 m2 teollisuushalli nelostien varrella odottaa vielä käyttäjäänsä, ja pakastamon tilat Vaskikellonpolulla mahdollistaisivat laajemmankin toiminnan mm. elintarviketeollisuuden toimijalle. Myös tavanomaista hallitilaa on tarjolla, joten tilantarpeen yllättäessä kannattaa ottaa yhteys asuntotoimistoon!

Asuntokannan kehittäminen ja uudistaminen ei kuitenkaan jää tähän. Suunnitelmissa on uudistaa asuntokantaa myös yksittäisten osakekauppojen muodossa, sekä jatkaa aktiivista vanhempien asuntojen remontointia. Heikkokuntoisimmista taloista luovutaan, ja niitä puretaan vuosittain sopivan käyttöasteen ylläpitämiseksi.

Uutta verta Rillankiven henkilöstössä on tapahtumassa vuodenvaihteessa muutos teknisen isännöitsijän siirtyessä uusien haasteiden pariin. Muutoksista tiedotamme tarkemmin rekrytointiprosessin valmistuttua.

Kärkkäisen asuinalueen kunnostus ja viihtyisyyden parantaminen jatkuu myös 2020. Yhteistyö kaupungin teknisen toimen kanssa on Ajankohtaiset uutiset ja paljon muuta löydät tuomassa alueelle siisteyttä, valoa ja uutta tuoreilta nettisivuiltamme osoitteessa nurmikenttää. Ehkäpä pian alkava uusi vuosi www.rillankivi.fi. jättää vanhan ”intiaanikylän” maineen lopullisesti historiaan!


PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY Sotkamon Jymyn ja Koskenkorvan Urheilijoiden Superpesis-joukkueet kohtaavat preseason ottelussa juuri tulevan 2020 kauden alla Pyhäjärvellä. Ottelu pelataan Pyhäjärven stadionilla lauantaina 2.5.

Otteluliput ovat hyvä lahjaidea vaikka ”pukin konttiin”.

Tämä on kautta aikojen ensimmäinen Superpesisjoukkueiden kohtaaminen Pyhäjärvellä. Sotkamo pelasi viime kaudella jälleen finaalissa ja Koskenkorva, Liput ovat jo ennakkomyynnissä : tuttavallisemmin ”Kossu”, lähtee www.lipputoimisto.fi ja www.ticketmaster.fi haastamaan 2000-luvun Suomen ykkösjoukkuetta. Stadionille mahtuu rajoitettu määrä yleisöä, joten kannatta varmistaa paikkasi kevään huipputapahtumassa Pyhäjärvellä.

E75 ja 27-tien risteysalueelle on käynnistetty Lumo-liikekeskuksen suunnittelu yhdessä Siklatilojen kanssa.


JOULUN AJAN TAPAHTUMIA PYHÄJÄRVELLÄ MLL:n lasten perinteinen pikkujoulu Pyhäjärven kirjastolla ke 4.12. klo 16-19. Ohjelmassa mm. -piparien koristelua - askartelua - joulupukki ottaa vastaan lasten toivomuskirjeitä - pihalla poniratsastusta - joulupuurotarjoilu Myynnissä kahvia, torttuja, arpoja. Tapahtuman järjestäjä: Mll Pyhäjärven yhdistys yhteistyössä kirjasto, Työntalo Namo ja Pyhäjärven Martat Itsenäisyyspäivän kahvit nuorille Täytekakkukahvit nuokkari-ikäisille torstaina 5.12. 2019 klo 15:00 - 17:00. Kahvittelun jälkeen katsomme jatkosodan tapahtumista kertovan elokuvan Manillaköysi. Tapahtumapaikka: Asematien nuokkari Itsenäisyyspäivän juhla pe 6.12.2019 klo 10 Juhlajumalanpalvelus Pääkirkossa (Pyhäjärventie 470, Pyhäjärvi) Jumalanpalveluksen jälkeen seppeltenlasku sankarihaudoille Kunniapuhe abiturientti Venla Tölli klo 11 Kahvitarjoilu Seurakuntakeskuksessa (Oikotie 6, Pyhäsalmi) klo 12 Itsenäisyyspäivän juhla Juhlapuhe opettaja Leena Sarkkinen Juhlassa jaetaan Pyhäjärvi-Säätiön apurahat ja tunnustukset Tumma puku, kunniamerkit Tervetuloa! Pyhäjärven kaupunki, Pyhäjärven seurakunta, Veteraanijärjestöt, Reserviläisjärjestöt Perinteiset joulumyyjäiset keskuskoululla 7.12.2019 KLO 10.00-14.00 - leivonnaisia ja käsitöitä - arvontaa - kahviosta suolaista ja makeaa - Joulupukki vierailee klo 10.30 ja 12.30 - ulkona poniajelua klo 11.00-13.00 TERVETULOA!

Suomalaismusiikin karaokekonsertti 8.12. klo 13.00-15.00 Sisältää muutamia yhteislauluja. Hotelli Pyhäsalmi Vapaa pääsy, ohjelmalehti 5 e Tapahtuman järjestäjä: Hiijjen Pelimannit ja Pyhäjärven kulttuuritoimi Joulukonsertti 8.12.2019 klo 18.00-20.00 Pyhän Annan kirkossa Hinnat ja liput: Ohjelma 8€, sis. kahvit Tapahtuman järjestäjä: Pyhäsalmen laulumiehet ry Kauneimmat joululaulut 15.12.2019 klo 18.00-19.30 Pyhäjärven pääkirkossa Kauneimmat Joululaulut tuovat tänä vuonna toivoa kehitysmaiden kaikkein heikoimmassa asemassa oleville lapsille. Tervetuloa laulamaan ja nauttimaan joululauluista yhdessä! Järjestäjän yhteystiedot: Pyhäjärven seurakunta p. 0400 395 220 pyhajarvi.seurakunta@evl.fi Kauneimmat joululaulut Hiiden-Oravassa pe 20.12. klo 18 alkaen. Klo 18 tarjoillaan puuroa ja soppaa. Klo 18.30 lauletaan joululauluja. Tervetuloa. Tilaisuuden järjestää Hiidenkylän kyläyhdistys ry.

Profile for pyhajarvi

Infolehti - testi  

Infolehti - testi  

Profile for pyhajarvi