Page 1

Haverklap

- SPECIAL -

OndErwIjS & OPLEIdIng Het einde van het schooljaar komt in zicht, de laatste lessen, de eindexamens en dan Grote Vakantie! En wat daarna? Nadenken over volgend schooljaar, over de studiekeuze, over de toekomst. In gezinnen waar paarden mee de hoofdrol van het dagelijkse leven spelen, zou de richting wel eens kunnen uitgaan naar een opleiding in de paardensector. In de Haverklap Special krijgt u een overzicht van de talrijke mogelijkheden. 20 jaar geleden was er heel weinig. Nu is er heel veel en bovendien goed gestructureerd. Een structuur en niveau waarvoor men ons in het buitenland benijdt. Van hoefsmid tot trainer. Van leerkracht LO met optie paardrijden tot dierenarts met een specialisatie in de paarden. Van manegehouder tot Politieruiter bij de federale Politie. Wie een opleiding in de paardensector overweegt, heeft beslist mogelijkheden. Met deze special in een periode waarin studenten en ouders volop plannen maken voor de studieloopbaan, hopen wij u een handleiding te bieden die u een overzicht biedt van de verschillende mogelijkheden en dieper focust op een aantal belangrijke aanbieders uit de sector.

Mis de trAin niet: een VLP-project Hoe kies je de juiste opleiding? voor en door trainers en lesgevers Met de vele opleidingen die er bestaan kan het best lastig zijn om de juiste keuze te maken. Als je besluit om in de paardensector verder te gaan kan dit stappenplan je zeker helpen op weg naar een passende keuze.

Stap 1 Zet goed op een rijtje waar je het liefs mee bezig bent. Ben je vooral met de verzorging van je paard bezig . Ligt jouw passie bij het rijden, de wedstrijden. Wil je vooral nieuwe streken te paard ontdekken of wil je mensen helpen bij het paardrijden?

Stap 2 Bekijk welke richting het best bij je past. Er zijn richtingen waar je dagdagelijks contact hebt met paarden(hoefsmederij, trainer, ruiter, groom, manegehouder, …) maar er zijn ook richtingen waarbij je indirect met paarden bezig bent (evenementorganisatie, ruitersportzaak, administratie van een handelsstal, …)

Stap 3 Zoek uit welke opleidingen die horen bij de richting die jouw het meeste aanspreekt. Het overzicht hierbij kan je daar zeker bij helpen. Streep de opleidingen die niet bij je passen door.

Stap 4 Zoek meer informatie over de richtingen en de opleidingen die je niet hebt doorstreept. Op de websites van de respectievelijke instellingen vind je zeker meer info. Belangrijk hierbij is om te kijken welke lessen er worden gegeven, waar de opleiding plaatsvindt, of het praktisch haalbaar is om ze te volgen.Of je over de nodige diploma’s of attesten beschikt. Aan de hand van deze gegevens kan je opnieuw gaan schrappen.

Stap 5 Als er nog opleidingen bij zijn die je niet hebt doorstreept, is het nuttig om eens een opendeurdag te bezoeken. Probeer de opleiding te kiezen die het best past bij jouw toekomstideaal. Probeer ook steeds het gegeven ‘werkgelegenheid’ in je achterhoofd te houden.

Precies één jaar geleden lanceerde VLP het project “Mis de trAin niet” in het Centraal Station van Antwerpen. “Mis de trAin niet” is een VLP-project voor alle lesgevers en trainers uit de paardensport. “En met alle trainers bedoelen we ook alle trainers want zowel gediplomeerde als nietgediplomeerde trainers/ lesgevers behoren tot de doelgroep.” aldus Benedict Gheys. Communicatieverantwoordelijke binnen VLP.

In het voorjaar van 2012 is zo de eerste bijscholing in Roeselare en Mechelen ingericht. Het thema van deze bijscholing was EHBO. De opleiding “Een ongeval … wat nu?” kon op de 2 locaties zo’n 50 geïnteresseerden verwelkomen. Gastdocenten Liesbeth Clyncke en Kevin Constant gaven de bijscholing: hun ervaring op de spoedafdeling en met de ruitersport zorgde voor een geslaagde avond, waarbij praktijk en toepassing op de paardensport centraal stonden.

Kris Van Steen

“We hadden het voorbije jaar al infoavonden, workshops, ed. rond thema’s die lesgevers en trainers moeten helpen om zich verder te bekwamen en te perfectioneren in hun activiteiten. Wij zijn er met de VLP van overtuigd dat lesgevers, zowel zij die aan beginnende ruiters lesgeven als zij die topruiters onder hun hoede hebben, de juiste sporttechnische kennis bezitten, maar de dag van vandaag is lesgeven zoveel meer dan dat. Denk bijvoorbeeld maar aan de mentale aspecten, nieuwe diergeneeskundige ontwikkelingen, managementvaardigheden, enzovoort. Niemand is te oud of te ervaren om bij te leren!”

Lesgevers bepalen haltes van de trAin! Tijdens en in de periode na de lancering hebben zoveel mogelijk

lesgevers/trainers via een enquête thema’s kunnen doorgeven die zij persoonlijk belangrijk vinden. Op basis van de resultaten van deze enquête, heeft VLP de eerste initiatieven uitgewerkt die toegespitst worden op de verschillende doelgroepen zodat elke lesgever of trainer de opleidingen aangeboden krijgt die hem/haar aanbelangen.

Niemand is te oud of te ervaren om bij te leren!”

Dit jaar worden nog enkele opleidingen georganiseerd, onder meer over oplossingsgericht coachen en het aanleren van mentale skills en tools. Hou www.misdetrainniet.be in de gaten voor meer info. Lesgevers en trainers die in aanmerking komen voor deze bijscholingen, worden door VLP op de hoogte gebracht.

Schrijf in voor het project! Lesgevers en trainers die nog niet ingeschreven zijn, maar die niet kunnen wachten om ook op de trAin te springen, kunnen terecht op www.misdetrainniet.be. Vul snel het online inschrijvingsformulier in en blijf op de hoogte van alle activiteiten!

www.misdetrainniet.be


Haverklap

SPECIAL: OndErwIjS En OPLEIdIng Zolang de sport er maar beter van wordt

Vlaamse Trainerschool, VLP en LrV partners in opleiding De Vlaamse Trainersschool (VTS) is het decretaal erkende opleidingsorgaan van de sport in Vlaanderen. Eén van de meest elementaire behoeften in het Vlaams sportaanbod is een betere en meer professionele begeleiding. De absolute voorwaarde hiervoor is een degelijke vorming. Dat geldt zeker voor de opleiding van trainers maar ook voor onder andere de bijscholing van clubbestuurders of de vorming van sportfunctionarissen. De Vlaamse Trainersschool speelt hierin een centrale rol, zeg maar de hoofdrol… Je kan bij de VTS terecht voor de volgende opleidingen de opleiding Aspirantinitiator Paardrijden, Begeleiden van ruiters met een handicap, Initiator Paardrijden (ook Amerikaanse Rijkunst), Instructeur B (dressuur of jumping), Trainer B (dressuur, jumping, eventing) en het hoogste niveau Trainer A (dressuur, jumping, eventing). Kris Van Steen

De paardensport staat in Vlaanderen op een vierde plaats als het gaat over het aantal gediplomeerde lesgevers. Goed maar het kan altijd beter zijn generatiegenoten Lies Vlamynck (VLP) en Muriel Coppin (LRV) het met elkaar eens. De twee federaties zijn belangrijke partners in het verhaal van VTS en dus zijn beide dames perfect geplaatst voor een babbel over opleiding en vorming. “We zijn elkaar in ’99 voor het eerst tegengekomen in de opleiding voor Trainer B in het Bloso-centrum in Waregem. Toen al was er een klik en die is er na dertien

jaar nog altijd. ’ t Is misschien wel uniek in de sport. Twee federaties die op het vlak van opleiding zo goed en intens samenwerken.” Opent Lies Vlamynck.

Samenwerking tussen federaties met de sport als winnaar, dat is een nobel doel? Lies: Muriel en ik kunnen heel goed samenwerken. Het succes daarvan ligt in het feit dat we willen dat de sport er beter van wordt. Of het nu om VLP of LRV gaat, we werken allebei in eerste instantie voor de paardensport. Als het niveau van de opleidingen stijgt of er staan meer gediplomeerden in de piste dan komt dat de sport ten goede en dat is wat ons betreft altijd het uitgangspunt. “.” Muriel: Ik kan mij daar helemaal bij aansluiten. Het gaat om paardrijden, niet om wat best in om het even wie zijn kraam past. Onze

samenwerking op het vlak van opleidingen en kadervorming, met alle actoren in het veld, bewijst dat het vruchten kan afwerpen. We mogen zonder blozen stellen dat ons opleidingssysteem tot de meest kwalitatieve van Europa behoort. We zijn enkele weken geleden in Nederland op bezoek geweest en ondanks hun goede reputatie hebben we gezien dat we zeker niet moeten onderdoen. En opmerkelijk is dat men daar nu gaat terugkomen van het feit dat je al van vanaf het beginnersniveau kan kiezen voor één discipline. Een beginnende ruiter moet zowel wat kunnen springen als dressuur rijden en indien mogelijk al eens een crosshindernisje nemen. De internationale standaard vraagt dit ook. De Nederlanders hebben de multidisciplinariteit aan de basis losgelaten en komen daar nu helemaal van terug. Dat is voor ons een goede les om de basis breed te houden.

je zou eerder denken dat landen als nederland, Frankrijk en duitsland bovenaan het lijstje staan? Lies: Die staan uiteraard ook aan de top. Maar de VTSopleidingen zijn op theoretisch vlak van een heel hoog niveau. Deze eindtermen worden de Vlaamse Trainersschool (VTS) opgelegd. Nergens wordt in de ons omringende landen de theorie op dergelijk niveau gegeven. Maar daar ligt natuurlijk ook een uitdaging voor ons. We willen alle doelgroepen bereiken. Muriel: Dat komt vooral omdat in die landen vooral nog veel zelf gereden wordt in de opleiding. Wij werken omgekeerd. Je mag pas aan de cursussen starten als je bewezen hebt dat je voldoende rijvaardig bent om die vaardigheden door te gegeven. De klemtoon ligt anders. Maar om opnieuw met Nederland te vergelijken: wat rijvaardigheid betreft komen onze levels perfect overeen met hun niveau.

zei ligt daar voor ons een grote uitdaging. Bovendien kan je in de paardensport makkelijk mee tot je vijftigste. De toppers blijven dus heel lang actief bezig in de topsport. Bij andere sporten ligt dat anders en is het trainerschap vaak een logische stap na de actieve sportcarrière.

Financieel zorgt een diploma voor zo’n toppers waarschijnlijk niet voor een spectaculaire stijging van de omzet? Muriel: Klopt, voor die mannen maakt het financieel helemaal niet uit of ze over een diploma beschikken of niet. De prestaties en de ervaring zijn voor hen veel grotere troeven. En basisruiters kijken nu eenmaal (en natuurlijk terecht) op naar de toppers. Maar misschien is een topruiter met een wetenschappelijke en didactische achtergrond nog een betere trainer. Bovendien merken we wel dat alle officiële instanties, internationale groeperingen en overheden heel erg bezig zijn met die materie. Men is bezig met Europese kwalificatieframes, Internationale levels en iedereen zal op de boot moeten springen om zjin/haar opleiding te valideren. Voor paardrijden is dit extra moeilijk. Je zit met sporttechnische competenties, naast onze sport heeft ook raakvlakken met landbouw, ruimtelijke ordening, onderwijs, zelfs volksgezondheid en transport. Dit maakt alles een moeilijk en traag proces. Maar kwalificaties zullen steeds aan belang winnen, zoveel is zeker. Korter op de bal gespeeld: subsidies via de overheid v o o r lessen

kunnen alleen voor gediplomeerden, verzekeringen gaan bij betwistingen ook kijken of de betrokken persoon wel ‘bekwaam was’ om in de piste te staan etc… Misschien voor een minderheid maar in het buitenland is een stijgende vraag naar gekwalificeerde Trainers uit WestEuropa. Niet alleen onze paarden maar ook mensen met de knowhow om de plaatselijke ruiters op te leiden worden in het buitenland gezocht. Amerika, Australië, zelfs Maleisië. Dit kwam duidelijk naar voor tijdens een internationaal seminarie rond examineren waar ik vorig jaar aanwezig mocht zijn. Lies: We zijn er ons van bewust dat we misschien maar een beperkte doelgroep bereiken door vooral te focussen op de clubwerking. Het wordt een serieuze uitdaging om ook de toppers te motiveren om zich bij te scholen. Dan heb ik het niet zozeer over het paardrijden zelf. Op dat vlak kunnen wij hen waarschijnlijk niet veel bijbrengen. Ik heb het dan meer over andere competenties als didactiek, psychologie, anatomie van het paard en omgaan met ouders. Ik denk dat we samen met VTS eens moeten kijken hoe we die doelgroep het best kunnen motiveren, momenteel zijn ze binnen de VTS de mogelijkheid van e-learning aan het onderzoeken. Misschien ligt hier een opening. Ook op het vlak van tijdsinvestering. Bovendien zijn er vrijstellingen op basis van palmares, studies of nuttige ervaring.

Misschien is de drempel nog net iets te hoog, schrikt al dat

Stel ik rij al jarenlang internationaal aan de top en ik word regelmatig gevraagd om les te geven. waarom zou ik dan nog een erkend trainersdiploma willen halen?

Muriel: Niet alleen onze paarden maar ook mensen met de know-how om de plaatselijke ruiters op te leiden worden in het buitenland gezocht

Lies: We zien dat de topruiters absoluut niet wakker liggen van een VTSerkend diploma. En eerlijk de toppers hebben waarschijnlijk geen tijd om te gaan studeren en cursus te volgen. Zoals ik al eerder

Lies: Bij de Vlaamse Trainersschool beseffen ze gelukkig dat paardensport een ietwat andere sport is


Haverklap

SPECIAL: OndErwIjS En OPLEIdIng studeren een beetje af? Daar zijn we ons zeker van bewust, speciaal daarvoor hebben we het diploma ‘Instructeur B’ in het leven geroepen. Dat is een tussenstap tussen ‘initiator’ en ‘trainer B’ en maakt de hogere kaderopleiding meer toegankelijk. Want ik besef dat het allerminst evident is om na een werkdag nog cursus te moeten volgen, studeren, examens af te leggen. Muriel: dat is inderdaad de grootste drempel. We zijn gebonden aan de zware theoretische blokken vanuit VTS. Die zijn dezelfde voor alle sporten in Vlaanderen. Nochtans ben ik er van overtuigd dat het voor veel van onze goede ruiters en lesgevers toch interessant zou zijn om een cursus te volgen. Ik denk dat je het meer als een verrijking mag beschouwen in plaats van een verplichting. Op de cursussen leer je in de eerste plaats zelf heel veel bij over paardrijden en alles er omheen. Je krijgt een wetenschappelijke achtergrond mee. Je leert de verschillende fysiologische processen in een paarden- en mensenlichaam beter begrijpen. Je leert over krachttraining, communiceren op een andere manier, , je leert EHBO en ook heel belangrijk: je bent een tijd samen met gelijkgestemde paardenzielen. Er is ooit een verkorte cursus geweest voor topruiters. Daar kwamen bv geanimeerde discussies uit tussen een dressuurruiter als Stefan Van Ingelghem en springruiter Bert Prouvé Bovendien werken we in de cursussen met hele goeie lesgevers. Mensen als Jos Kumps. Ik kan je verzekeren als je tien dagen ‘gebrainwasht bent’ door iemand zoals Jos, dan heb je heel veel geleerd. Lies: We moeten zo’n mensen dankbaar zijn dat ze dat voor de paardensport en voor de Vlaamse Trainersschool willen doen.

Uit de cijfers blijkt dat we op de vierde plaats staan van de sporten met de meeste gediplomeerden. dat is op zich toch een prestatie om fier over te zijn? Muriel: LRV levert inderdaad een groot aantal initiators. Binnen LRV werken we met het systeem van de basiscursussen. Wie basiscursus 1 tot en met 4 volgt komt in aanmerking om examen voor ‘initiator’ af te leggen. In de basiscursussen krijgen de cursisten bovenop de cursus ook nog zelf rijles van bekwame lesgevers en

dat is een belangrijke ‘wortel’ om mensen naar de basiscursussen te krijgen. De stap naar initiator wordt dan al een heel stuk kleiner. Vanaf de hogere cursussen (trainer B en trainer A) komt het rijden onder begeleiding van een erkende trainer er niet meer bij en verlies je een groot aantal mensen die blijven hangen op het niveau van initiator. Lies: Bij VLP ligt de werking anders. VTS organiseert in VLPaangesloten clubs cursussen. De VLP-clubs motiveren de sportbeoefenaars om deel te nemen aan dergelijke cursussen zodat zij beschikken over gediplomeerde lesgevers die dan kunnen ingeschakeld worden tijdens de clublessen en hun sportkampen.

de Vlaamse Trainersschool is de organisator van de kaderopleiding. de denkcelVTS is een samenwerkingsverband tussen het Bloso, de Vlaamse universiteiten met een opleiding LO (VUB, Ugent, KU Leuven), hogescholen LO en de Vlaamse Sportfederatie (VSF) als vertegenwoordiger van alle door de Vlaamse overheid erkende sportfederaties. Hoe verloopt de samenwerking met zo veel instanties die allemaal wel hun zeg willen hebben? Lies: Bij de Vlaamse Trainersschool beseffen ze gelukkig dat paardensport een ietwat andere sport is dan andere sporten. In onze sport zijn er twee atleten. We werken goed samen met de mensen van VTS maar we blijven waakzaam over het voldoende hippisch houden van de opleidingen. Muriel: Ik heb een 4-tal jaren geleden de fakkel van Directeur Sportkaderopleiding overgenomen van Gaston Clippeleyr. Het feit dat in Vlaanderen bijna alle opleidingen met de standaard van de VTS beoordeeld worden is grotendeels zijn verdienste. Of je nu de cursus initiator volgt via een school zoals Bilzen of Torhout , via Syntra, via LRV of via VTS… het is dezelfde cursus en je wordt beoordeeld door dezelfde examinatoren. Er wordt dus één lijn gehanteerd. dat is goed. In Nederland bijvoorbeeld is er een verschil tussen de KNHSopleidingen en die van de scholen zoals Deurne. Dat maakt het niet makkelijker.

- Meer info www.vlp.be - www.lrv.be - www.bloso.be

Kortom Opleiding en Onderwijs in de paardensector is een beetje een succesverhaal Lies: Dat mag je zo stellen. Het is de verdienste van een gans team. Maar anderzijds is er het besef dat er nog heel wat uitdagingen zijn. Eén daarvan is onze toppers naar de cursussen krijgen. De Brevetten (A en B-brevet) worden gecoördineerd door de Vlaamse Hippische Sportbond (VHS). Maar de praktische uitwerking van de brevetafnames ligt bij de twee erkende federaties VLP en LRV. VLPclubs en LRV-verenigingen brevetafnames organiseren. Ook na basiscursus 1 van LRV kan een B-brevet behaald worden. VHS coördineert ook de rijvaardigheidsproeven die georganiseerd worden door zowel VLP als LRV. Rijvaardigheidsproeven kunnen worden afgelegd in gans Vlaanderen op beperkte plaatsen. Rijvaardigheid van Initiator (springen en dressuur)kan bij LRV worden afgelegd na Basiscursus 4 . VLP-clubs bereiden hun sportbeoefenaars binnen hun eigen clubwerking voor. Pas wanneer je de rijvaardigheid hebt behaald kan je deelnemen aan een cursus van het desbetreffende niveau. VTS is organisator van de cursussen maar LRV is erkend om ook cursussen initiator te kunnen geven. Instructeur B, Trainer B en Trainer A worden door VTS georganiseerd. Er kunnen ook vrijstellingen voor de rijvaardigheidsproeven behaald worden op basis van palmares. Ook studenten LO kunnen bepaalde vrijstellingen verkrijgen.

Enkele cijfers: In 2011 zijn er 153 initiators gediplomeerd waarmee we op de 4e plaats komen voor alle sporten. Instructeur werd in 2011 nog niet georganiseerd. Er werden 4 trainers B gediplomeerd en 3 trainers A. Dat brengt de paardensport op een vierde plaats. Een in het oog springend resultaat gezien het relatief lage aantal beoefenaars in vergelijking met sporten als voetbal, zwemmen en tennis.


Haverklap

SPECIAL: OndErwIjS En OPLEIdIng

Middelbare school tussen de paarden Bilzen en Torhout zijn in paardenmiddens begrippen geworden. Eind jaren tachtig, begin jaren negentig was dat helemaal anders. Er bestond voor wie in het middelbaar onderwijs ‘iets met

paarden’ wou gaan doen, geen oplossing. Veelal was studeren tot 18 en nadien naar het buitenland de enige oplossing. Sinds de komst van Bilzen en Torhout ligt dat anders.

VLTI Torhout - Buitenbeentje wordt vaste waarde In Torhout stonden twee enthousiaste leraren in 1990 aan de basis van de opstart van een nieuwe afdeling, een buitenbeentje in het schoollandschap: “Paardrijden en verzorgen”. De rijlessen en de technische lessen vonden plaats in een gehuurde ruimte op een manege in Torhout. Eerst was er alleen maar een derde graad. Toen er steeds meer interesse kwam, werd ook een tweede graad ingericht. Het duurde niet lang of er kwam ook een zevende specialisatiejaar. Ondertussen beschikken ze in Torhout over een eigen infrastructuur die geregeld uitgebreid en verbeterd wordt. Er studeren op dit moment een zeventigtal leerlingen in de paard-gerelateerde opleidingen. De opwaartse trend en popularisatie van paardrijden in Vlaanderen zette zich de laatste jaren ook door in Torhout. Maar het motto van Torhout blijft “Er kan er altijd eentje bij”. De inschrijvingen zijn zeer afhankelijk van jaar tot jaar. Bij grote aantallen worden de groepen gesplitst voor praktijkvakken en voor paardrijden . Kris Van Steen

Aanbod Rik Gadeyne, is leraar technische vakken in de afdeling paardrijden (hoefverzorging, ziekteleer, stallenconstructie en -inrichting, lederbewerking, algemene technieken): : “Onze afdeling Paardrijden en verzorgen, is natuurlijk meer dan paardrijden alleen; er zijn ook lessen algemene vakken en lessen zoötechniek. Deze lessen met een zeer technisch karakter zorgen er voor dat de leerling na het afstuderen goed voorbereid de wereld van de paardenhouderij kan binnenstappen.” Vakken als stallenconstructie en klimaatbeheer, paardenvoeding, weidebeheer,

wetgeving en toegepaste economie, ziekteleer bij paarden en orthopedische hoefverzorging en anatomie worden door vakgespecialiseerde leerkrachten aangeboden.”

Samenwerking Katrijn Verlinden geeft theorie en praktijk in de derde graad maar is ook verbindingspersoon tussen de afdeling en de externe opleidingsorganisaties in Vlaanderen: “We onderhouden een nauwe band met de twee Vlaamse ruitersportfederaties en met de Vlaamse Trainersschool. We organiseren jaarlijks een wedstrijd van de Jeugdcup in onze schoolaccommodatie. De

NHB Deurne Beroepsopleidingen voor de hippische sector

Aangeboden richtingen Martinusschool Paardenhumaniora • • • •

Paardrijden en Verzorgen (Deel 1 en 2) Lichamelijke Opvoeding en Sport (Deel 1 en 2) Manegehouder en Rijmeester

VLTI Sint-rembert Torhout • •

Katrijn Verlinden leerlingen krijgen in de derde graad ook de opdracht om deel te nemen aan officiële wedstrijden van LRV of VLP. Gedurende de opleiding krijgen de leerlingen de kans om brevetten en diploma’s te behalen die uitgereikt worden door Bloso en de Vlaamse Trainersschool. We doen beroep op jury’s van de VTS om de examens af te nemen. Dat zorgt voor een gelijkwaardig niveau overal in Vlaanderen. Over de samenwerking met de andere opleidingverstrekkers is Katrijn duidelijk: “Door de geografische ligging en het verschillende onderwijsnet vormt Bilzen geen concurrentie. We werken veel samen op het vlak van leerplannen en opleidingsstructuren en streven gelijkaardige eindtermen na. Syntra uit Sint-Niklaas is een ander type onderwijs. Leerlingen die bij ons hun studie afronden, kunnen makkelijk instromen in één van hun opleidingen.”

Toekomst Na het afstuderen aan het zevende specialisatiejaar Manegehouderrijmeester ontvangen de leerlingen een diploma van het middelbaar onderwijs (A2) plus al hun eerder behaalde attesten. Hiermee kunnen ze zelfstandig aan de slag of kunnen ze terecht op de arbeidsmarkt. Wie dat wil, kan ook verder studeren. Katrijn Verlinden: Alle leerlingen komen bij ons aan met de grote droom om het te maken in de paardenwereld, maar later weten ze hoe ze zelf kunnen bijsturen en hun gemaakte keuze uitvoeren of die te wenden naar een mooie hobby naast hun beroepsbezigheden. Iedereen kom je later hier of daar wel weer tegen in de paardenwereld. De hoefsmid Didier Rondelez op dierenkliniek Merelbeke is een oud-leerling, Maarten Roels is groom bij Jos Lansink, Ulrike Dekeyzer heeft haar eigen sportstal uitgebouwd en maakt kans op deelname aan de Paralympische Spelen... Velen blijven deeltijds of

Paardrijden en Verzorgen (Deel 1 en 2) Manegehouder en Rijmeester

voltijds trainer van paarden, geven lessen, sommigen studeren verder op bachelorniveau (dierenzorg, onderwijs, sportopleiding) of gaan voor een opleiding bij de politie, een enkeling staat thuis klaar om de manege over te nemen, een tiental studeerde verder voor hoefsmid en oefenen dit beroep ook uit.

Meer info: www.sint-rembert.be/vlti Tekst: Kris Van Steen De school beschikt over 72 paardenboxen, een rijhal van 25 x 80 m die kan omgebouwd worden tot twee pistes Onder hetzelfde dak bevinden zich wasboxen voor de paarden, een zadelkamer en ruime leslokalen. Leerlingen verzorgen tijdens hun ochtendstaldienst de paarden, voederen hooi en strooien bij. Krachtvoer voederen gebeurt volautomatisch en uitmesten wordt regelmatig volledig mechanisch gedaan. Naast de stallen is een longeerbak Sinds september 2011 is er ook een buitenpiste.

Paardenhumaniora Bilzen helpt dag per dag dromen waarmaken “De school is mijn hobby, ik heb geen vrije tijd nodig! ” opent directrice Elisabeth Vanrusselt. Zover gaat het voor afdelingsverantwoordelijke Chretien Hansen net niet , maar ook hij is véél meer dan gemiddeld met de school en de leerlingen begaan. “Professioneel werken met paarden is voor velen een droom, wij proberen die droom voor onze leerlingen elke dag een beetje meer gestalte te geven. Dat vraagt veel engagement maar als je ziet waar onze leerlingen terecht komen, dan is dat zeker de moeite waard.”

Info-momenten NHB Deurne is de grootste hippische beroepsopleiding in de Benelux. Wij bieden onderwijs aan op mbo- en hbo-niveau in vier richtingen:

• • • •

Health Sport Wildlife Business

Info-avond Open Dag Info-middag Info-avond Open Avond Info-avond

15 november 2012 27 januari 2013 7 maart 2013 21 maart 2013 11 april 2013 16 mei 2013

19.00-21.00 uur 12.00-16.00 uur 14.00-16.00 uur 19.00-21.00 uur 18.00-21.00 uur 19.00-21.00 uur

U bent van harte welkom tijdens een van onze informatiemomenten. www.nhbdeurne.nl

www.nhbdeurne.nl NHB DEURNE Bruggenseweg 11a, 5752 SC Deurne (Nederland) T 0031 493 313 006 E info.md@helicon.nl

3792

Meer informatie?

“Toen we gestart zijn met de opleiding, hebben we vooral geprobeerd om mensen uit de sector aan te trekken. Chretien en Gert Leen kwamen uit de wereld van LRV, Dirk Dewaelheyns uit de UDR. Dirk Meylemans, Chris Ruysen en Geert Lambrichts kwamen uit de regionales. Ondertussen kwam ook Muriel Coppin ons lerarenkorps versterken, zij heeft dan weer heel goede banden met Bloso en

de Vlaamse Trainersschool. We zoeken naar mensen die dankzij hun realisaties en prestaties in de paardenwereld respect van de leerlingen krijgen. Verena Burger, Mieke Lunskens, Henk Nooren, Jos Lansink en Marc Rigouts hebben al lesgegeven in Bilzen. Stefan Hollanders is nog zo’n bekende naam. Stefan geeft nog steeds les in Bilzen. Als we nu leerkrachten aanwerven, kunnen we al naar

onze eigen afgestudeerden kijken. Liesbet Reynders was één van onze beste leerlingen, ze is ondertussen als leerkracht aan het werk in de school, evenals Griet Martens en Debby Verlinden. Chretien Hansen wordt zowel door de collega’s als door de directrice omschreven als ‘onmisbaar’ al relativeert hij zijn bijdrage graag. “Ik doe gewoon mijn werk en ik doe het graag. We hebben in onze school


Haverklap

SPECIAL: OndErwIjS En OPLEIdIng

iedereen even hard nodig. Je hebt in een school sowieso met heel veel mensen en invloeden te maken. Dat is hier niet anders. Maar bij ons komen er dan ook nog eens paarden bij. Dat maakt het allemaal iets minder evident en vergt veel geregel en diplomatie. Maar het lukt ons elk jaar opnieuw en als ik zie hoe de school op 22 jaar gegroeid is dan weet je dat al dat werk de moeite waard is geweest. Daar zijn al onze medewerkers zich van bewust.”

ASO, TSO of BSO “Onze professionele opleidingen vallen inderdaad onder de noemer ‘Beroeps’ maar zijn atypisch en van een veel hoger niveau. Vaak is die stempel toch nog een drempel voor ouders. Nochtans vinden we oud-studenten van onze richting overal terug. Een van onze oud-studenten is directeur van het KTA in Vilvoorde en we hadden ooit een meisje die zich in de richting Latijn-moderne talen express had laten zakken om in de richting ‘paardrijden’ van start te kunnen gaan. Haar vader wist dat en vertelde me op onze opendeurdag dat ze wel mocht maar pas nadat ze terug aan haar studie Latijn-moderne talen zou starten en goede eerste trimester examens zou afleggen. Ze haalde schitterende punten op haar eerste examens. Ze is mogen veranderen van richting. Is hier afgestudeerd en heeft uiteindelijk een Bachelordiploma behaald. “ Naast het BSO kan je ook een sportopleiding volgen in het ASO en TSO. Je krijgt dan geen hoefsmederij of dierengeneeskunde, noch een gespecialiseerd diploma manegehouder-rijmeester, waarvoor je beroep kan doen op subsidies. Louter sport!

Stage Chretien Hansen: “82% van onze afgestudeerden vindt een job in de paardenwereld. Vaak is dat op de stageplek. Wie niet in de paardenwereld aan de slag gaat vindt ook

vlug werk in een andere sector. Ze hebben geleerd om hun plan te trekken, hebben op hun stages vaak al een grote vorm van zelfstandigheid opgedaan. Ze kunnen met heel wat stressfactoren omgaan. De meesten stappen hier binnen met de grote droom om als professioneel ruiter aan de slag te kunnen, maar we zien dat laatste jaren verzorging van paarden evengoed heel belangrijk wordt. Mensen die zich specialiseren in toilettage en verzorging hebben ook mogelijkheden in het wereldje. We hebben leerlingen op stageplaatsen in Nederland, Frakrijk en Duitsland en uiteraard in België. We zien dat de laatste 20 jaar het paarden(sport)gebeuren in Vlaanderen er heel hard is op vooruitgaan. Dat zie je alleen al aan het alsmaar stijgend aantal stageplaatsen. Leerlingen zijn alsmaar bewuster met hun toekomst en stageplaatsen bezig en dat is alleen maar positief. Stefanie Grootjans bijvoorbeeld werkte haar eerste stage af bij Jos Lansink en bleef er ook aan de slag, maar ze wil daarbij nog zo veel mogelijk verschillende geluiden op te vangen. Dat is toch een teken dat de leerlingen er heel bewust mee omgaan. “

dLV abc voor de ondernemende paardenhouder

Dankzij een alsmaar stijgende populariteit van het paardrijden wordt de richting ook alsmaar populairder. We vinden samenwerking en overleg met de sector belangrijk en als je ziet hoe we met heel de sector op die 22 jaar al geëvolueerd zijn, dan is dat de verdienste van alle instanties. Onze relatie met de federaties en de Vlaamse Trainersschool is heel goed. Met Torhout en Syntra is er ook regelmatig overleg. Syntra is niet echt een concurrent zij bieden post-secundair onderwijs aan en in de praktijk zien we dat 90% van onze leerlingen zo vlug mogelijk aan de slag wil. Er zijn er natuurlijk altijd die nog doorstromen naar het hoger onderwijs of aanvullende gespecialiseerde opleidingen in binnen- en buitenland. Zo kreeg Veerle Blommaert bijvoorbeeld de ‘Steinbeckmedaille’ in Wahrendorf Duitsland.

Slimme klanten, mooie realisaties!

Overleg

Nick Van Laer is misschien wel de beste exponent en een visitekaartje van Bilzen. Misschien is Nick wel de meest veelzijdige ruiter van Vlaanderen. Christophe Vanderhasselt, Inez Verschooten, Jef Coenegrachts, het zijn allemaal namen die van ex-studenten aan de paardenhumaniora die belletjes doen rinkelen. Ook Sarah Van Hasselt die op de longlist voor de eventing in Londen staat, studeerde in Bilzen(richting topsport, die ondertussen niet meer wordt georganiseerd). Ze heeft haar eigen wedstrijdstal en baat sinds kort met Ballan Soso ook een dekhengst uit. Ik heb de studierichting topsport gedaan een combinatie van de theorielessen op de topsportschool in Hasselt en het praktische gedeelte in Bilzen. Hiervoor moest je als ruiter dus eerst een topsportstatuut krijgen vooraleer je aan deze richting mocht beginnen . Algemeen hield dat in dat je reeds aan een Europees Kampioenschap moest deelgenomen hebben om zo een statuut te bemachtigen. Ik kreeg hoofdzakelijk les van Marc Rigouts -hij was meer een persoonlijke begeleider- en het laatste jaar ook van Jos Lansink. Dan had ik 1x per week springles samen met Judy -Ann. Van die begeleiding heb ik ook heel veel opgestoken. Ik ben er heel zelfstandig geworden ik moest veel pendelen tussen de scholen en de internaten , je moest echt wel leren om je plan te kunnen trekken. Daar pluk ik nu zeker de vruchten van. Ik zou zeker iemand uit Bilzen in dienst willen nemen , liefst iemand met wat ervaring in de sport dan want niet alle leerlingen gaan even vaak op concours. Voor mij was het wel een positieve ervaring , mede doordat ik zo het rijden en de school veel beter kon combineren en als ik dagen op concours moest dan was dat geen enkel probleem.

Caroline Hindrikx De paardenhouderij kent een stevige opmars. Zowel hobbymatig als (semi-)professioneel is de paardensector groeiend. Maar paarden houden is meer dan een goeie hengst zoeken, voldoende hectares weide verzamelen, een stal bouwen of een pension starten. Er valt ook heel wat regelen op administratief vlak. Regelmatig verschijnt er nieuwe wetgeving die ook in de paardenhouderij van toepassing is. Bijblijven is dus de boodschap! Daarom is er DLV Agri Business Center (abc).

Uiteraard volgt DLV de wet- en regelgeving op de voet. Maar hoe slimmer onze klanten, des te mooier de projecten die gerealiseerd worden! Daarom vinden wij het ook belangrijk dat de paardenhouders zelf op de hoogte zijn van de randvoorwaarden en verplichtingen. Vanuit DLV abc organiseren wij workshops over onderwerpen die belangrijk zijn in de sector. Dat kunnen thema’s zijn waarvoor wij de specialisten in huis hebben, zoals bouw, milieu, mest en fiscaliteit. Maar evengoed komen er externe sprekers over verschillende onderwerpen praten en dit vanuit verschillende invalshoeken. We hebben er voor gekozen om intensief te werken met kleine groepen, zodat de cursisten kunnen participeren. De workshops zijn dus geen complete opleiding tot paardenhouder. We halen er de hot topics en belangrijke thema’s uit en organiseren daar een boeiende avond over. Als het kan, ook met praktijkoefeningen. Verschijnt er nieuwe wetgeving of zijn er nieuwe mogelijkheden op subsidievlak, dan lassen wij een extra avond in.

Trefdag Eén keer per jaar stappen we af van de kleine groepen en organiseren we, samen met Syntra Midden-Vlaanderen, de trefdag voor de hippische ondernemer. Deze heeft steeds plaats tijdens Flanders Horse Expo. In 2011 begonnen we logischerwijze met het starten van een paardenhouderij en wat daar allemaal bij komt kijken. Opleidingen, vergunningen, toelatingen en bedrijfsstructuur, het kwam allemaal aan bod. Dit jaar bouwden we verder en werkten we rond rendabiliteit en fiscaliteit. We gingen op zoek naar de basis van een rendabele paardenhouderij. Dit onderwerp werd immers meermaals voorgesteld door de aanwezigen van 2011. Op die manier brengt de trefdag steeds een thema dat leeft in de sector. De thema’s worden immers aangebracht door de paardenhouders zelf. Ook geïnteresseerd? Ga zeker eens kijken op de site van DLV abc: http://agro.dlv.be/nl/home/opleidingen-dlv-abc

O M U N O G B E T E R VA N D I E N ST T E Z I J N I N U W TOTA A L R EA L I SAT I ES! DM Fencing & Gates neemt de firma Nevelsteen over gespecialiseerd in bouwen van schuilhokken, stallenbouw, stalinrichting, stapmolens... DM FENCING & GATES • BEDRIJVENLAAN 28 • 9080 LOCHRISTI • KRISTOF: SALES 0499/46 78 04 • FAX 09/355 38 91 • KRISTOF@DMFENCING.EU • WWW.DMFENCING.EU


Haverklap

SPECIAL: Onderwijs en Opleiding Opleiding Zelfstandig Instructeur is een must in Vlaanderen

Syntra, alternatief na het middelbaar of voor wie zijn carrière een nieuwe wending wil geven of gewoon bijleren naast het aanbod van Vlaamse Trainersschool ook behoefte hadden aan een professioneel luik. Zo is de opleiding tot Zelfstandig Instructeur ontstaan. We zaten toen samen in de auto met Willy Vandenmeersche van LRV, Marc Van Der Beken, toen nog in de hoedanigheid van VTS-medewerker, nu kabinetsmadewerker van de minister van sport, en Gaston Clippeleyr als directeur van de denkcel paardrijden. De juiste mensen op het juiste moment op de juiste plaats zeker?”

Syntra Midden-Vlaanderen heeft de laatste jaren zijn aanbod flink uitgebreid. Ook voor wat betreft de paard-gerelateerde richtingen. In dagonderwijs biedt Syntra Midden-Vlaanderen de richting Zelfstandig Instructeur aan. De richting Manegehouderafrichter, die je in dagonderwijs ook als een voorbereidend jaar op ‘Zelfstandig Instructeur’ kan beschouwen en er is de Leertijd waarbij de cursisten 1 dag in de week les volgen en de overige dagen bij een patroon aan de slag zijn. In avondonderwijs zijn er de richtingen ‘Manegehouder’, ‘Paardenfokker’ en ‘Western rijden’. Syntra biedt al van in de jaren ’60 post-secundair de opleiding manegehouder aan. Sinds het eind van de vorige eeuw is daar ook de opleiding tot zelfstandig instructeur bijgekomen. Een must volgens Jean Pierre De Waele die binnen Syntra verantwoordelijk is voor de hippische opleidingen. “Wat moest een jongen of meisje van 18 die na het secundair onderwijs verder wilde in de ‘paarden’? Die trok met veel ambitie en dromen naar

Duitsland. Daar aangekomen werd hij of zij veelal beschouwd als knecht nummer 15 en mocht tegen ‘kost en inwoon’ paarden rijden – vaak niet de betere en gemakkelijkste. Natuurlijk dat ze daar heel veel ervaring mee opdeden, maar het zijn alleen de echte doorzetters die het op die manier ook gemaakt hebben. Enkele jaren later kwamen ze naar Vlaanderen terug, zonder enig diploma en vaak, vol frustraties. Er moest daarom

Evoluties

ook in Vlaanderen een postsecundaire opleiding komen. Na een bezoek aan Saumur ergens

halfweg de jaren negentig zijn we op de terugweg in de auto tot het besluit gekomen dat we hier

N I E U W !

ONLINE

ABC HIPPISCHE OPLEIDINGEN IN VLAANDEREN

VAN DE

Alle erkende ople idin verzameld in één gen en bijscholingen online database!

SURF NAAR WWW.VLAAMSPAARDENLOKET.BE Eenvoudig zoeken op trefwoord, locatie, onderwijstype, …

Paardenhumaniora, hoefsmederij, dierenarts, starterscursussen, brevetten, trainersopleidingen …

Aanspreekpunt, adviseur en documentatiecentrum voor paardenhouders, liefhebbers, overheid en betrokkenen. Vragen over paardenhouderij? Meld u aan voor onze NIEUWSBRIEF • Ontdek een schat aan informatie op WWW.VLAAMSPAARDENLOKET.BE • Of CONTACTEER ONS en wij helpen u persoonlijk verder •

vzw Vlaams Paardenloket Duboislaan 2 • 1560 Hoeilaart (B) T 02 658 09 50 • F 02 658 09 51 info@vlaamspaardenloket.be www.vlaamspaardenloket.be

“Onze opleiding tot manegehouder loopt al van in de jaren zestig van de vorige eeuw. Vroeger waren het vooral zonen en dochters van manegehouders, nu trekken we een veel breder publiek aan. We zien meer en


Haverklap

SPECIAL: OndErwIjS En OPLEIdIng HIPPISCH OPLEIDINGSCENTRUM TORHOUT

2de en 3de graad

050 23 15 14

PAARDRIJDEN EN VERZORGEN

www.sint-rembert.be/vlti

7de jaar MANEGEHOUDERRIJMEESTER

internaat mogelijk

meer ‘mensen met paarden’ dan ‘paardenmensen’. Het is aan ons als opleidingsverstrekker om het echte ‘horsemanship’ erin te krijgen. We proberen in onze cursussen te verdiepen. Wie succesvol wil ondernemen in de paardensector heeft heel veel competenties nodig. Omgaan met ouders, eigenaars, leerlingen. Management van een stal of een bedrijf, weidebeheer. Wie slaagt in de cursus ‘Zelfstandig Instructeur’ behaalt meteen ook het VTS-diploma van ‘trainer B’ en kan tevens quasi alle modules van Trainer A behalen. We proberen om onze mensen meer mee te geven dan enkel de strikte leerinhouden van de verschillende modules. ‘Wie slaagt wordt bekwaam geacht om op het vlak van rijden en trainen

een meerwaarde voor de sector te betekenen. En uiteraard, ook later zal de praktijk de leermeester blijven.’

“We zien meer en meer mensen met paarden dan paardenmensen”

Springen / dressuur Wie kiest voor de opleiding ‘Zelfstandig Instructeur’ kan opteren voor een bepaalde discipline. Ik ben ervan overtuigd dat als we dat niet zouden doen, we eerder de ‘grijze massa’ zouden aantrekken. Maar ik ben er evengoed van overtuigd dat een brede basis belangrijk is! Daarom

vragen we wel aan de cursisten om zowel de lessen van het springen als dressuur te volgen, en dit liefst in de praktijk. Het één kan trouwens niet zonder het ander. Welke springruiter is er nu niet gebaat bij een degelijke dressuurmatige scholing en ik ben bang dat we anders in de dressuur ruiters en amazones aan het opleiden zijn die er als een plaatje opzitten maar die bang zijn dat ze in de prijsuitreiking moeten staan. Want hun paard zou maar eens een bokkesprong moeten geven … Bovendien denk ik dat veel dressuurpaarden veel beter door de rug zouden lopen als ze al eens wat licht springwerk mogen doen. Uiteindelijk: eens gediplomeerd moet een dressuur gerichte ruiter toch wel perfect de basis van het springen kunnen

doorgeven, en omgekeerd moet de springgerichte ruiter op correcte wijze het paard dressuurmatig kunnen scholen en trainingen verzorgen?

Vrijstellingen “Wedstrijdruiters waarvan hun niveau het eindniveau van een cursus overstijgt, worden vrijgesteld van de praktijk van het rijden. We verwachten ze wel in de lesmomenten waarin er geleerd wordt hoe lessen en trainingen moeten opgebouwd worden. Goed rijden en goed lesgeven zijn nu eenmaal twee heel afzonderlijke zaken. “

Concurrentie “De

middelbare

scholen

Torhout en Bilzen leveren op de arbeidsmarkt heel wat gediplomeerden af, maar ik zie dat zeker niet als concurrentie. We werken eerder aanvullend. Leerlingen die Bilzen of Torhout hebben gevolgd kunnen zich na hun middelbare carrière verder professioneel in onze opleiding bekwamen. “ In een persconferentie op Flanders Horse Expo begin maart werden drie cases voorgesteld waarin Syntra en DLV actieve partners zijn. Alle drie zijn het jonge door Syntra gediplomeerde mensen. Eén van hen is Valerie van trainingscentrum Spirit in Eindhout.

Hippische ondernemer Voor wie? - U wil het diploma land- of tuinbouw verwerven - U hebt het getuigschrift bedrijfsbeheer nodig - U wil voldoen aan de vestigingsvoorwaarden voor VLIF-steun - U wil uw (semi-)professionele kennis aanscherpen Wat? - Type a: 20 sessies van 4 uur (algemene wetgeving) - Type b: 15 sessies van 4 uur (theoretische kennis fokkerij) - Korte stage op hippisch bedrijf (vrijstelling mogelijk)

Mencursus Hoefbekappen Werken met paarden

Vervoer van dieren Kortlopende clinics Hippotherapie

Specialisatie paardenfokkerij Alle nodige kennis en technieken met betrekking tot het houden en fokken van paarden: bemestingsleer, graslanduitbating, vruchtbaarheid bij paarden, stallenbouw en inrichting, hoefverzorging, belangrijkste ziekten en infecties, chippen, veiligheid, verplichtingen bij transport van paarden, wegcode en verzekeringen, juridische aspecten, kostprijsberekening, …

Info & inschrijving: www.nacvzw.be – H.Consciencestraat 53 A, 8800 Roeselare – info@nacvzw.be – 051/26 08 36


Haverklap

SPECIAL: Onderwijs en Opleiding

NHB Deurne: Onze wereld blijft draaien om paarden Helicon Opleidingen NHB Deurne is de grootste hippische beroepsopleiding in de Benelux. NHB Deurne biedt opleidingen aan in de richtingen Health, Sport, Wildlife en Business. Al meer dan 40 jaar leveren ze goedgeschoold personeel af waar de paardensector behoefte aan heeft. Vijf procent van het studentenbestand van NHB Deurne bestaat uit Vlamingen. Vlaamse studenten kunnen dan ook makkelijk instromen. Vanaf BSO 2e graad tot en met TSO 3e graad zijn er mogelijkheden. Kris Van Steen

“De paardenwereld verandert constant. Meebewegen met die ontwikkelingen is belangrijk voor ons. Daarom passen wij met ingang van het schooljaar 2012/2013 ons opleidingsaanbod aan”, zegt communicatieverantwoordelijke Joukje Sanders. “Dat doen we aan de ene kant om in te spelen op de eisen die de sector stelt aan zijn toekomstig personeel. Aan de andere kant wil NHB Deurne hét opleidingsinstituut zijn dat de hippische sector in de breedte bedient en daar passende

opleidingen bij aanbiedt. Daarnaast hebben we natuurlijk ook te maken met de eisen die het ministerie aan ons stelt. Toch verandert er bij NHB Deurne één ding nooit: onze wereld blijft altijd draaien om paarden. De belangrijkste aanpassing is dat alle eerstejaars voortaan een lesprogramma volgen rond het aanleren van algemene paardvaardigheden. Het bereidt studenten goed voor op hun stage en het geeft ze een goed beeld van de faciliteiten die NHB Deurne

te bieden heeft. En mocht blijken dat je gemaakte keuze niet de juiste is, dan kun je zonder veel studieachterstand overstappen naar een andere richting.”

Ook voor Vlaamse studenten? Ook Vlaamse studenten weten de weg naar NHB Deurne te vinden. Momenteel is vijf procent van het studentenbestand afkomstig uit Vlaanderen. Om de overstap naar het Nederlandse onderwijs te vereenvoudigen, worden er speciale (informatie) sessies gehouden voor Vlaamse studenten. Aandachtspunten daarbij zijn onder meer de mogelijkheden voor studiefinanciering en het verkrijgen van vergoedingen. Instroom vanuit België is mogelijk voor meerdere niveaus: vanaf BSO 2e graad tot en met

Health Paarden zijn jouw passie. Je vindt het belangrijk dat een paard gezond is en blijft. Binnen de richting Health word je meegenomen in de wereld van het paard. Je maakt kennis met de paraveterinaire wereld en geneeswijzen.

Sport Je hebt ambitie voor de wedstrijdsport, je wilt paarden trainen en je rijtechniek

overbrengen op anderen. Het doel is je vaktechnische, praktische en instructievaardigheden vergroten. NHB Deurne biedt je een opleiding die dicht bij de praktijk staat.

Wildlife Je houdt van paarden en van natuur en daarnaast ben je avontuurlijk ingesteld. Ben jij dit, dan is de nieuwe opleiding Horse & Wildlife Studies iets voor jou. Deze studie kijkt over de Nederlandse grenzen heen en biedt je een toekomst

TSO/ASO 3e graad. NHB Deurne biedt onderwijs aan op middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger beroepsonderwijs (hbo) in de richting Health, Sport, Wildlife en Business.`

Stages ook in België Vanzelfsprekend zijn er ook stageplekken beschikbaar in België, meer specifiek Vlaanderen. Belangrijk is wel dat de stageplek Aequor-erkend is. Dat betekent dat het bedrijf een certificaat heeft dat aantoont dat het een erkend leerbedrijf is dat stagiaires kan en mag begeleiden Ook bij NHB Deurne is stage een belangrijk onderdeel van de beroepsopleiding,. Studenten doen praktische ervaring op in een werksituatie, leren hun opgedane theorie en praktijk toe te passen en worden goed voorbereid op een toekomstige baan.

met reizen, natuur en werken met verschillende culturen.

Meer info over NHB Deurne en de verschillende opleidingen:

Business

Nederlandse Hippische Beroepsopleidingen Bruggenseweg 11a, 5752 SC Deurne Postbus 44, 5750 AA Deurne T (0493) 31 30 06 E info.md@helicon.nl

Als je ondernemend bent en gek op paarden, dan is deze richting voor jou. Zakelijk leren denken en commercieel inzicht verkrijgen staan centraal. Na deze opleiding heb je een uitstekende basis voor de start van een eigen bedrijf of voor een commerciële carrière, binnen of buiten de sector.

www.nhbdeurne.nl www.helicon.nl

Bouw- & Milieuvergunningen Mestadministratie

0800/90.910 www.dlv.be info@dlv.be

info@dlv.be

Gratis nummer 0800 90 910

www.dlv.be


Haverklap

SPECIAL: Onderwijs en Opleiding

Nationaal Agrarisch Centrum gespecialiseerd in hippische opleidingen Deze cursus wordt afgesloten met een cursustest welke recht geeft op een getuigschrift erkend door de Vlaamse Overheid.

Het NAC, Nationaal Agrarisch centrum vzw, is een erkend professioneel opleidingscentrum voor de agrarische sector, tevens de paardensector. Het NAC organiseert tal van opleidingen die zowel bedoeld zijn voor de professionele als de recreatieve paardenhouders. Bij het NAC kan men de specialisatiecursus ‘Paardenhouderij’ volgen. Deze cursus behandelt in 15 lesavonden alle zaken die een rol spelen bij het houden en verzorgen van paarden en is vooral gericht op hippologie, diergeneeskundige begeleiding,

voedingsleer, exterieurbeoordeling, algemene verzorging, toiletteren en scheren, huisvesting, milieuen bouwvergunning, fokken, handelswetgeving bij aan- en verkoop, kostprijsanalyse, steunmaatregelen van de overheid, gedragsomgang met paard, juridische aspecten,… Elk onderwerp wordt door een vakspecialist uitgelegd. Dit is een theoretische cursus met een bedrijfsbezoek als afsluiter. Deze specialisatieopleiding kost slechts 75 euro (drank, cursusmateriaal en bedrijfsbezoek inbegrepen).

Naast deze specialisatiecursus biedt NAC voor de hippische ondernemer ook een cursus bedrijfsbeheer met specifieke aandacht voor landbouwwetgeving en administratie (20 lesavonden, 60 euro) plus de mogelijk tot het volgen van stage. Wie een bedrijf (fokkerij, stoeterij, paardenmelkerij, pension,…) wil starten of overnemen kan zich langs deze weg uitstekend voorbereiden. Niet alleen beginnende paardenhouders komen deze specialisatiecursus en cursus bedrijfsbeheer volgen, maar ook iedereen die meer wil weten over het houden van een paard (o.a. ouders van ponyruiters) Al de cursussen van NAC worden op diverse locaties over heel Vlaanderen georganiseerd. Betreft het bekwaamheidsattest van vervoer van dieren is binnen de paardenwereld nog veel vraag naar. Bovendien is er nog veel onduidelijkheid wie dit vakbekwaamheidsattest effectief nodig heeft. Daarom zal het NAC het examencentrum uitnodigen om examens af te nemen voorafgaand aan een korte opleiding inzake wettelijke aspecten bij het vervoer van paarden. De paardenhouder die een getuigschrift van vakbekwaamheid als erkend vervoerder van dieren wenst, kan alvast contact opnemen met het NAC via info@nacvzw.be of tel.051/26 08 36. In samenwerking met TPV, Trekpaardpromotie Vlaanderen, organiseert NAC enkele mooie hippische praktijkopleidingen zoals hoefbekappen, hippotherapie, mencursus, kortlopende clinics en werken met trekpaarden: Een kapcursus gaat door op 2 opeenvolgende zaterdagen van 9-12u en 13-16u. Deze opleiding kost slechts 50 euro. Er wordt aandacht besteed aan correcte en afwijkende standen, voeding, gebruik van het paard en dit steeds in relatie met de dagelijkse verzorging. Naast theoretische kennis wordt ook aandacht geschonken aan de praktijk en dit zowel naar het opgroeiende veulen als naar het volwassen paard toe. Deze cursus wordt gegeven door een ervaren lesgever van de hoefsmederijschool in samenwerking met specialisten uit de sector. Bij hippotherapie worden de cursisten ondergedompeld in de verschillende zienswijzen binnenin de hippotherapie.

Letterlijk betekent hippotherapie echter kinesitherapie op het paard. Vakmensen komen hun benaderingswijze uit de doeken doen. De prijs bedraagt 80 euro voor 4 sessies. Een mencursus tot het behalen van A en B menbrevet wordt gegeven in 8 tot 10 sessies van 4 uren. Er is keuze tussen enkelspan, dubbelspan en vierspan. 175 euro bij gebruik eigen paard en koets; 275 euro indien huur van paard en koets. In onze clinics worden allerhande actuele en interessante onderwerpen uit te doeken gedaan door een vakspecialist. Deze clinics worden ingericht wanneer een actueel thema speciale aandacht vraagt of wanneer cursisten een thema van de specialisatiecursus paardenhouderij wensen uit te diepen.

Mogelijke • • • • • • • • • • •

onderwerpen

zijn:

Actualiteit rond rhinopneumonie bij het paard (infectieziekten) Wormziekten, parasieten bij het paard EHBO bij paarden Hoefverzorging bij opgroeiende veulens en het belang van hoefbeslag Beengebreken bij paarden Tandverzorging Milieu- en bouwvergunningen in paardenhouderij Exterieur beoordeling Toilleteren Shiatsu bij paarden … en nog veel meer

Deze clinics zijn gratis!

Nieuw: werken op kordeel! Bij interesse, mail naar info@trekpaardpromotie.be.

Opleidingsaanbod in de hippische sector Manegehouder - Africhter • Paardenfokker • Zelfstandig instructeur • ... Verschillende niveau’s (dag- en avond) Ook korte opleidingen zoals: Exterieurleer Praktijk longeren Natural horsemanship ...

www.syntra-mvl.be


Haverklap

SPECIAL: OndErwIjS En OPLEIdIng

OVErZICHT OPLEIdIngEn VLAAndErEn Opleidingen erkend door: Beleidsdomein Cultuur, jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Overheid Landelijke rijverenigingen (LrV vzw) www.lrv.be Contactpersoon Muriel Coppin - 016/47.99.60 M.Coppin@lrv.be Opleiding(en): • Ruiterbrevet A&B • Brevet Western Rijden A&B • Menbrevet A&B

www.ruitertoerisme.eu Contactpersoon Olivier Teirlijnck - 09/371.69.00 - info@ ruitertoerisme.eu Opleiding(en): • Kaderbrevet Begeleider • Kaderbrevet Gids • Kaderbrevet Meester-Trekruiter

Vlaamse Liga Paardensport (VLP vzw) www.vlp.be Contactpersoon Karen De Clercq - 09/242.91.46 karen@vlp.be Opleiding(en): • Ruiterbrevet A&B • Brevet Western Rijden A&B • Menbrevet A&B

Vlaamse Trainersschool

www.bloso.be Contactpersoon Sofie Journée - 02/209.47.53 sofie.journee@bloso.be Opleiding(en): • Aspirant-Initiator Paardrijden • Initiator Paardrijden • Initiator Paardrijden - Discipline Amerikaanse Rijkunst (Reining) • Begeleiden van Ruiters met een Handicap • Instructeur B Paardrijden - Discipline Dressuur of Jumping • Trainer B Paardrijden - Discipline Dressuur, Jumping of Eventing • Trainer A Paardrijden - Discipline Dressuur, Jumping of Eventing

Opleidingen erkend door: Beleidsdomein Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid CdO Vilvoorde

Contactpersoon

CVO Brussel

www.cvobrussel.be Contactpersoon Nele Suply - 02/528.09.55 nele.suply@cvobrussel.be Opleiding(en): • Hoefsmid

CVO-ISBO Zelzate

Landelijke rijverenigingen - Vlaamse Vereniging voor ruitertoerisme (LrV-VVr vzw)

www.cdovilvoorde.be BE_ANZ_RRueb_255x45_151010

Goedele Swillens - 02/251.41.87 goedele.swillens@rago.be Opleiding(en): • Hoefsmid

14.10.2010

Opleiding(en): • Paardrijden en verzorgen (Deel 1 en/ of Deel 2) • Lichamelijke Opvoeding en Sport Optie Paardrijden (Deel 1 en/of Deel 2) • Manegehouder - Rijmeester

Middenschool groenhove www.msgroenhove.be

Opleiding(en): Diverse opleidingen met optie Paardrijden in alle Aangeboden Studierichtingen van de 2de en 3de Graad Secundair Onderwijs

www.isbo.be Contactpersoon Hilde Dieleman - 09/344.73.12 hilde.dieleman@isbo.be Opleiding(en): • Manegehouder Rijmeester

Ugent - Faculteit diergeneeskunde

KATHO - departement Lerarenopleiding - rEnO

Ugent - Faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen

www.katho.be/reno Contactpersoon Katrijn Verlinden katrijn.verlinden@katho.be Opleiding(en): • Leraar Lager Onderwijs • Leraar Secundair Onderwijs

KATHO - departement Verpleegkunde en Biotechnologie - HIVB

www.ugent.be/di/nl

Opleidingen: Diergeneeskunde - Afstudeerrichting Paard

www.ugent.be/ge Contactpersoon veerle.segers@ugent.be - 09/264 64 84 Opleiding(en): • Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen | Afstudeerrichting Training en Coaching

www.katho.be/hivb Contactpersoon Arnold Stael - arnold.stael@katho.be Opleiding(en): • Agro- en Biotechnologie | Afstudeerrichting Dierenzorg (Dagonderwijs of Afstandsonderwijs • Animal Rehab Techniques and Sports Coaching

Vrij Instituut voor Lichamelijke Opvoeding ‘Ter Borcht’

Katholieke Universteit Leuven - Faculteit Bewegings- en revalidatiewetenschappen

Vrij Land- en Tuinbouwinstituut

www.feber.kuleuven.be Contactpersoon Koen Put - 016/32.91.8 koen.put@faber.kuleuven.be Opleiding(en): • Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen | Afstudeerrichting Training en Coaching

Koninklijk Athneum de Zeswegen www.kawaregem.be

Opleiding(en): • Diverse opleidingen met optie Paardrijden in alle Aangeboden Studierichtingen van de 2de en 3de Graad Secundair Onderwijs

Martinusschool ‘Paardenhumaniora’ www.martinusschool.be Contactpersoon Chrétien Hansen - 0485/76.28.14 hippos.bilzen@skynet.be 20:22 Uhr Seite 1

Paardenstallen • Binnen en Buitenboxen • Deuren • Ramen • Paddocks Bakvlakkers • Hoefslagoverkapping • Rondhallen • Stapmolen • Elementomheining AluTeam hindernissen

www.vilo.be

Opleiding(en): • Sportwetenschappen (Deel 1 en deel 2) • Lichamelijke Opvoeding en Sport optie paardrijden (Deel 1 en Deel 2)

Vlaamse Overheid Syntra - Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming

www.syntra.be Contactpersoon Paul Van Merode - 02/227.49.35 - paul. vanmerode@syntravlaanderen.be Opleidingen: • Manegehouder (Avondonderwijs) • Paardenfokker (Avondonderwijs) • Manegehouder - Africhter (Dagonderwijs) • Zelfstandig Instructeur Paardrijden (Dagopleiding) • Hoefsmid (Avondonderwijs) • Zadelmaker - Gareelmaker (Avondonderwijs) • Paardenhouder (Secundair) • Western Riding - Initiatie - Brevet Western Rijden B • Western Riding - Gevorderd Brevet Western Rijden B • Western Riding - Instructeur Initiator Paardrijden • Amerikaanse Rijkunst (Reininng) • Western Riding - Trainer B Paardrijden Discipline Amerikaanse Rijkunst

Opleiding erkend door Beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid Afdeling duurzame Landbouwontwikkeling Landbouwvorming

www.sint-rembert.be/vlti Opleiding(en): • Paardrijden en verzorden (Deel 1 en Deel 2) • Manegehouder - Rijmeester

www.lv.vlaanderen.be Contactpersoon Jean Steenbergen - 02/552.78.92 jean.steenberghen@lv.vlaanderen.be

Vrije Universiteit Brussel - Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

Opleiding(en): • Startersopleiding voor Landen Tuinbouw | Specialisatie Paardenhouderij

www.vub.ac.be/LK/ Contactpersoon Katelijne Verbeiren - 02/629.37.56 klverbei@vub.ac.be Opleiding(en): • Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen | Afstudeerrichting Training en Coaching

Opleidingen erkend door Beleidsdomein werk en Sociale Economie van de

EQUESTRIAN EQUIPMENT

Opleiding Erkend door Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Belgische Federale Politie www.polfed-fedpol.be Contactpersoon Com. Van Houtte

Opleiding(en): • Functionele Opleiding Politieruiter bij de Federale Politie

Phone +49 (0) 42 04 - 91 40-26 Fax +49 (0) 42 04 - 91 40-60 www.roewer-rueb.com export@roewer-rueb.com

Belgium/Luxembourg Etienne Rossler Phone +35 (0) 2 621 495 219 e.rossler@roewer-rueb.com

Haveklap special: Onderwijs & Opleiding  
Haveklap special: Onderwijs & Opleiding  

Haveklap special: Onderwijs & Opleiding in de paardenwereld

Advertisement