Page 1

- For people, For horses -


Sentower Park Inhoudstabel

1. Voorwoord........................................................................................................................................ 5 2.

In iets meer dan honderd woorden.................................................................................................... 7

3.

Situering.......................................................................................................................................... 9

4. Paardentaal..................................................................................................................................... 11 5.

In de krant....................................................................................................................................... 13

6.

Hippische Missie.............................................................................................................................. 15

7.

Van bessen & hamers....................................................................................................................... 17

8.

Technische fiche............................................................................................................................... 19

9.

Troeven............................................................................................................................................ 21

10. Praktisch.......................................................................................................................................... 23 11.

In mijn eigen woorden...................................................................................................................... 25

12.

Tot slot............................................................................................................................................. 27

3


Sentower Park Voorwoord

Geachte lezer, Mensen en paarden... mensen en paarden hebben altijd iets met elkaar gehad. Paarden als voedselbron,als vervoermiddel, later als drijfkracht of als gezelschap. Samen hebben ze land veroverd, oorlogen gewonnen en verloren. Samen hebben ze vrede gesticht. William Shakespeare beschreef in het toneelstuk Richard III, Koning van Engeland (1594), hoe hoog een koning een paard wel inschatte. Zo hoog dat hij zelfs zijn koninkrijk veil had voor een paard: ”A horse,a horse! My Kingdom for a horse!” schreeuwde hij op het slagveld. Het paard wordt misschien wel daarom het edelste dier ter wereld genoemd. Vanuit historisch perspectief is België een paardenland bij uitstek. Voor romeinse veldheren, middeleeuwse ridders of boeren op het veld - denk maar aan het bekende Belgische trekpaard - heeft ons land altijd een belangrijke en wereldvermaarde rol gespeeld bij het fokken en vermarkten van paarden van topkwaliteit. De Belgische spring-en dressuurpaarden zijn vandaag een succesvol exportproduct. Maar ook onze ruiters behoren tot de wereldtop. Op sportief vlak zijn discipline, verantwoordelijkheid, volharding, toewijding, moed en vooral passie, waarden die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een goede relatie en samenwerking tussen ruiter en paard. Het is ook precies die passie voor de paardensport die er mij heeft toe aangezet het project SENTOWER PARK te realiseren. Het was mijn vurigste wens om dit, hier in Limburg, te doen. Met Opglabbeek als locatie hebben we de juiste keuze gemaakt. SENTOWER PARK is ontworpen als een uniek open park met een multifunctionele dimensie waar zowel professionele als amateur-ruiters, in de meest ideale omstandigheden kunnen oefenen en deelnemen aan nationale en internationele wedstrijden en dit in verschillende disciplines binnen de paardensport. Maar SENTOWER PARK is meer dan een ultramodern hippisch centrum. Ook andere activiteiten en evenementen zullen hier plaatsvinden. Ik denk bijvoorbeeld aan een kerstmarkt, de nacht van Halloween, een fietshappening, aperitiefconcerten, workshops enzoverder. Tot slot gaat mijn oprechte dank uit naar allen die een bijdrage geleverd hebben aan de verwezelijking van SENTOWER PARK. Met fierheid overhandig ik u dit presentatieboek en heet ik u van harte welkom. Erik Schildermans

5


Sentower Park In iets meer dan honderd woorden...

SENTOWER PARK is meer dan een modern hippisch centrum. Conceptueel is SENTOWER PARK opgebouwd uit vijf “Business Units”. De BU’s Manège, Horesto, Sales, Service en Health vormen samen de unieke structuur van het bedrijf. Het biedt zowel de professionele als amateur-ruiter, de toerist, zakenman en iedere andere bezoeker naast een groot aanbod van producten en services, de mogelijkheid om aan een brede waaier van activiteiten en evenementen deel te nemen, in een mooi en natuurlijk kader. Dit alles wordt nog versterkt door een prachtig hotel en een uitstekend restaurant die je met een ongedwongen benadering onmiddellijk een thuisgevoel geven. Wandelpaden, het ruiterroute- en fietsroutenetwerk verbinden op een elegante manier het park met zijn omgeving.

7


Sentower Park Situering

SENTOWER PARK is gevestigd in Opglabbeek,centraal in de provincie Limburg en een 25-tal km van de provinciehoofdstad Hasselt. Gesitueerd ten noorden, in de uithoek van de gemeente, kan SENTOWER PARK zich in deze mooie omgeving perfect positioneren, maximaal gebruikmakend van alle economische voordelen van de regio. Opglabbeek wordt ontsloten via verschillende autosnelwegen, zowel vanuit het noorden als het zuiden. De A2/E25 Eindhoven-Luik ligt ten oosten van Opglabbeek. De E314/A76 loopt ten zuiden van de site en geeft de verbinding aan tussen Nederland en Duitsland en de rest van België. Opglabbeek heeft een zeer bevattelijke kern. De omgeving wordt gevormd door vaak uiteenlopende landschappen. Vanuit de aanwezigheid van natuur is het dan ook haast vanzelfsprekend dat er in de omgeving diverse toeristisch-recreatieve netwerken,e.g. wandel-en fietsroutes, te ontdekken zijn. De industriële zone met enkele internationaal georiënteerde bedrijven vormt eveneens een belangrijke troef.

9


nie in de be kijken. Tegenover g schenken moet men niet kritisch zijn. Men m niet klagen over de kwaliteit van iets dat men gratis krijgt. De man wel, maar het paard niet. Niet helemaal e zijn. Een goed paard is zo goed als zijn hoeven. Een schijnbare bijzaak kan bepalend zijn, vergelijkbaar me ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel. Een man zonder vrouw is zoals een paard zonder teugels. In een hebben man en vrouw elkaar nodig. Paradepaard. Een bezit, eigenschap, kunst of vaardigheid waar iets of ieman is. Een oud paard van stal halen. Wat men vroeger al eens heeft laten horen nog eens ten beste geven. Een pa del toedienen. Een (laatste) hardhandige remedie toepassen. Een schurftig paard vreest de roskam. Als er iets men het onderzoek. Een ziekte komt te paard en gaat te voet. Genezing kan veel tijd in beslag nemen. Vanda morgen een koe en overmorgen ondank toe. Iemand wil alles van je hebben, maar zal je daarvoor niet bedanke paard zitten. Snel op de teentjes getrapt zijn, gauw verongelijkt zijn. Beter een ezel voor de ploeg dan twee paard voor zekerheid. Het beste paard van stal vergeten. Een verdienstelijk persoon niet opmerken. Het hinkende paard k Wees niet te snel tevreden, er kan altijd nog slecht nieuws komen. Snotterende veulens worden de gladste paarden kinderen veranderen op latere leeftijd. Het hooi moet het paard niet volgen. Een meisje moet niet achter haar gel lopen. Het is trekken aan een dood paard. Het is een onbegonnen zaak. Ongelijke paarden trekken de kar sl Mensen die erg verschillen, kunnen beter niet samenwerken. Het paard achter de wagen spannen. Een problee totaal verkeerd aanpakken. Op de magerste paarden bijten de dazen. Armen mensen hebben vaak pech. Het paard moet tot de kribbe komen. Een gouden zadel maakt van een ezel nog geen paard. Een mens wordt geen beter mens, omdat hij rijk is. Het paard van Troje binnenhalen. Door onnadenkendheid of onnozelheid de vijand toelaten. Op naïeve wijze de eigen ondergang bewerkstelligen. Een paard dat stormt Aardewerk en een meisje dat wil trouwen, zijn niet tegen te houwen. Niet tot iets anders te bewegen. is geen paardenHet oog van de meester maakt het paard vet. Een belanghebbend en kundig persoon werk. Graven of in de aarde houdt beter toezicht. Als de baas toekijkt gaat alles beter. Op het verkeerde paard werken is een vermoeiend werk. Witte paarden wedden. De verkeerde keuze gemaakt hebben. De boer op de bok liet de hebben veel stro nodig. Pronkzieke vrouwen kosten veel geld. teugels vieren, het paard kende zelf de weg wel. Je moet niet doen Anderhalve man en een paardenkop. Weinig aanwezigen, alsof je de beste bent, iemand anders weet ook wel wat. Hij weinig belangstelling. Beter een blind paard dan een leeg halis van zijn paard gevallen. Hij heeft zijn positie verloster. Beter iets dan niets. De prins op het witte paard. De man van je ren. Hoog te paard zitten. Verwaand zijn, een dromen. Dat is een paard van een daalder. Een trots persoon. Dat kan grote eigendunk hebben, trots, ijdel of Bruin niet trekken. Dat kan ik niet betalen. Dat paard zal mij niet meer arrogant zijn. Een vrouwenhaar slaan. Die fout maak ik niet nog eens. Honger als een paard hebben. Grote trekt sterker dan tien honger hebben. De beste paarden staan op stal. Als je niets doet, kan je niets paarden. De verkeerd doen. De een mag een paard stelen, de ander mag niet over het hek invkijken. Er is veel onrecht in de wereld. Een dood paard aan een boom binden. Overdreven voorzichtig zijn. Een vrouwenrok trekt meer dan een span paarden. De invloed van een vrouw is heel sterk. De paarden die de haver verdienen krijgen ze niet. Een verdienste blijft vaak onbeloond. De teugels in handen hebben. De baas zijn, alles onder controle hebben. De teugels laten vieren. Een minder streng beleid voeren. De teugels strakker aanhalen. Een strenger beleid gaan voeren. Op zijn stokpaardje zitten. Over zijn lievelingsthema spreken. Denken moet je aan een paard overlaten, die hebben een groter hoofd. Niet teveel denken maar doen. Die met een paard uit gaat is met zijn meester uit. Een gehuurd paard en eigen sporen maken korte mijlen. Eigen bezit beschadigt men minder vlug dan gekregen of gehuurd. Een blind paard zou er geen schade doen. Daar is niets van waarde, niets kwetsbaars te vinden. Men moet het paard zijn rug niet stuk rijden. Men moet niet altijd teveel eisen. Een gegeven paard mag men


Sentower Park

et ek geloed mag van een eerlijk vrouw is zeer et: een sterk. Iemand de teugels huwelijk uit handen nemen. Iemand de leiding afnemen. Iemand de vrije nd trots op teugel laten. Iemand zijn eigen gang laten gaan. Iemand een hengst verkopen. Iemand aardenmideen harde klap geven. Iemand te paard helpen. Iemand helpen een ee- r s t e mis is vreest begin te maken. Je hebt luxe paarden en werkpaarden. In afgunst, vaak aag een paard, schertsend, gezegd van mensen die in plezierige omstandigheden en. Gauw op het verkeren. Niet iedereen heeft dezelfde positie, de een moet harder den op stal. Kiezen paard of zwaarder werken dan de ander. Je moet een paard niet doodkomt achteraan. de rug niet knuppelen voordat je thuis bent. Niets voorbarigs doen, vergelijk: n. Vervelende stuk rijden. Men moet geen oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt. Jong te paard, liefde aan grenzen in acht nemen, en soms oud te voet. Wie veel geld uitgeeft in zijn jeugd, heeft weinig als hij lecht. ijverige helpers tegen zichzelf beschermen. oud is. Man en paard noemen. Niets verzwijgen. Wie de teugel slap laat em Met de paarden van Sint Franciscus.Te voet gaan. Ook het beste hangen, kan met een mak paard op hol slaan. Blijft altijd geconcentreerd paard struikelt wel eens. Ook de deugdzaamste en bekwaamste faalt wel eens. Op het apostelpaard en aandachtig. Men kan geen paard al lopende beslaan. Men moet de tijd rijden. Te voet gaan. Hij heeft paardenvlees gegeten. Hij is woelig en wild. Op het verkeerde paard wedden. nemen voor wat nodig is. Een goed paard maakt nog geen goede ruiter. Niet Een verkeerde inschatting maken. Oude paarden jaagt men aan de dijk. Verdiensten worden snel vergeten. enkel de middelen tellen, ook de vaardigheid is belangrijk om resultaat te hebOver het paard getild zijn. Te zeer geprezen zijn zodat men verwaand is geworden. Paarden vallen ook, al ben. Men moet de ploeg niet voor de paarden spannen. Iets totaal hebben zij vier benen. Iedereen maakt wel eens een fout of kan pech hebben. Vast in het zadel zitten. Gezegd verkeerd aanpakken. Procedeer je om een koe, je legt er van een leider die niet voor zijn positie hoeft te vrezen. Waar het paard aangebonden is moet het vreten. Wie een paard aan toe. Wie om iets kleins naar een gebonden is moet zich aanpassen. Zich naar de omstandigheden aanpassen. Mensen met paarden hebben advocaat stapt, is meer geld kwijt dan een hemel op aarde, maar komen zij te sterven dan valt er niets meer te erven. Paardensport is een heerlijke hij kan krijgen. Men moet maar erg dure sport. Met de witte perdekies naar Velzeke rijden. Krankzinnig worden. In Velzeke bevindt zich een een sanatorium; de ‘witte perdekies’ (witte paardjes) verwijzen naar een ziekenwagen, waarmee de geestesgestoorde afgevoerd wordt. Uitdrukking uit het zuiden van Oost-Vlaanderen. Zo sterk als een paard. Oersterk zijn. Achteruit gaan als een hollend paard. Snel terrein verliezen. Werken als een molenpaard. Hard werken.

Paardentaal

11


Sentower Park In de krant...

SENTOWER PARK, een nieuwe invulling van het voormalige recreatiedomein ’t Laer, kreeg van bij het begin goede persaandacht. Zowel de geschreven als gesproken pers volgen dit project nauwgezet.

13


Sentower Park Hippische Missie

Het doel is niet alleen paardensport Het doel is niet alleen paardensport bereikbaar bereikbaar maken maken voor breed vooreen een breed publiek, publiek maar ook een breed publiek bereikbaar maken voorpubliek paardensport. maar ook een breed bereikbaar maken voor paardensport.

15


Sentower Park Van bessen en hamers

SENTOWER PARK in Opglabbeek! Een park voor mensen en paarden. Voor paardenmensen en mensen met paarden. Maar hoe begin je... au nom de dieu... aan zo’n uniek, en wat zal blijken, een groot en complex project zoals dit? Je opdrachtgever geeft de voorzet en jij hebt de haast eindeloze maagdelijkheid van een lege, witte, ruimtelijke papieren vlakte voor je liggen. Kan een uitdaging nog eenvoudiger geformuleerd worden? Conceptueel zaten we van in het begin op het juiste spoor. En wat pillow advice doet soms wonderen. Als multifunctioneel park met inbegrip van een hippisch centrum kent SENTOWER PARK vandaag zijn gelijke niet. Een geschikte locatie zoeken en vinden bleek zowat de grootste uitdaging te zullen worden. ”Je ne cherche pas, je trouve”, zei Pablo Picasso ooit. Wel in Opglabbeek werd gevonden... ’t Laer ... het vroegere recreatiedomein. Het lag er al een tijdje verlaten en vervallen bij. Speeltuigen als droevige en verweesde constructies, hopeloos wachtend op enkele ongeduldige kinderen. Alleen een sterke wind brengt dit tuig nog in beweging. Het verleden is voltooid. Maar toch... van bij het eerste bezoek leek het domein een bijzondere aantrekkingskracht te bezitten. Laat het hier allemaal gebeuren! SENTOWER PARK moet en zal een plaats worden waar belevenissen ontworpen worden. Dus hier. Over vergunningen, adviezen, dossiers, afkortingen, regels en ontheffingen zal ik kort zijn... sommigen baden in een flou artistique. Houden zo. Het verzoek om een archeologische prospectie van de site te laten uitvoeren kwam enigszins onverwacht. Je weet wel... de doorboorde strijdhamer. Zou er nu weer iets gevonden worden? Een droom die wellicht elke archeoloog achterna jaagt? Een zielig stel oude messen misschien. Ooit beklad met confituur van aardbeien, hand-picked weliswaar. Of andere vondelingen uit vergeelde en muffe geschiedenisboeken. Na tweehonderdvijftig megaboringen en wat parallelle proefsleuven is ook deze hindernis genomen. Er zijn geen lithische artefacten zoals dat in erfgoedtaal genoemd wordt, gevonden. Ooooh btw, by the way,... er zijn wel de struiken! De jeneverbesstruiken! Mannelijke en vrouwelijke. Helaas de mannelijke, geënt ondertussen... hij moet weg, maar zal elders verder leven. SENTOWER PARK is een project in, voor, door Limburg. Made in Limburg... mercantiel verwoord. Of ken je een nog mooiere, naar gezond chauvinisme smakende slogan? Zo (h)eerlijk lekker. Uren kauwplezier. Natuurlijk was er wat gerommel in de marge. Getrappel na de komma. Geen bezwarende aanstellerij maar gewoon wat gehinnik over imperfecties, des mensens als verdediging ingeroepen. Had het ook anders kunnen zijn? Had het ook ergens anders kunnen zijn? Ach... de som van toevalligheden heeft hier haar verrassende uitkomst. Tot slot geef ik nog mee: geniet... de teugels gevierd... shake the dust! Herwig Stas

17


3 4

2

8

1

1

5 6 7

3

2


Sentower Park Technische Fiche

Een multifunctionele hal met vier indoorpistes (85mx40m, 70mx30m, 47mx25m, 47mx25m) Twee buitenpistes (115mx70m,100mx50m) Twee inrijpistes (50mx30m, 50mx30m)

1

2

3

Paardenboxen (56) met wasplaats en solarium

4

Restaurant

5

Shop

6

Studio’s ( 4 )

7

Pub (met label Fietscafé)

8

19


Schaal: 1/200


Sentower Park Troeven

I. Locatie SENTOWER PARK kan zich perfect positioneren in Opglabbeek, centraal gesitueerd in Limburg, in een mooie omgeving, maximaal gebruikmakend van alle economische voordelen van de regio. Gemakkelijk bereikbaar. Voldoende ruimte om een hippisch centrum, hotel, paddocks, buitenpistes en stallen te realiseren. II. Natuurlijke omgeving Grenzend aan een natuurlijke omgeving met uitgebreide bossen. III. State-of-the-art hippisch centrum Gericht op zowel professionele als amateur-ruiters met een ultramodern en uniek complex. IV. Recreatiemogelijkheden Perfect getekend voor actieve recreatie. Wandel-, fiets- en ruiterpaden, waarmee het park verbonden wordt met de regio, zijn aanwezig of liggen in de nabijheid. V. Een brede waaier van activiteiten Ongelimiteerde mogelijkheden om deel te nemen aan een brede waaier van activiteiten en programma’s. VI. Feel-at-home atmosfeer SENTOWER PARK wil een plaats zijn waar mensen naar toe komen om te ontspannen, een aangename tijd met familie en vrienden door te brengen, en te genieten van een lekker hapje en een drankje in een warme feel-at-home atmosfeer.

21


Sentower Park Praktisch

Eindhoven SENTOWER PARK Speeltuinstraat 8A

Antwerpen

D端sseldorf SENTOWER PARK Opglabbeek

B-3660 Opglabbeek

www.sentowerpark.com info@sentowerpark.com

Contact: Erik Schildermans +32 (0)475 30 49 27 Herwig Stas

Hasselt Brussel

Maastricht

Aken

+32 (0)498 74 18 56

23


Sentower Park In mijn eigen woorden...

............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

25


Sentower Park Tot slot...

De olympische gedachte De olympische gedachte man en paard goud manvoor en paard voor goud het vuur moet blijven branden het vuur moet blijven branden voor de laatste balk voor de laatste balk


Sentower Park  

Promoboek Sentower Park

Sentower Park  

Promoboek Sentower Park

Advertisement