Page 1

Bonheiden

28 juni 2014 - 20 h


ORGANISATION

Koen Terryn T: +32 476 897 000

Luk Van Puymbroeck T: +32 478 436 163

There is something about a foal that makes a horseman’s heart skip a beat, its vulnerability, innocence, naivety... However, there’s something else that sends the horseman walking through the meadow in a nervous way. A ‘picture-prefect’ exterior, build to function athletic, a pedigree that presumes the very best with a strong family history anchored in the dam line, drawing the future.

Dirk Zagers Veiling Meester / Auctioneer

Er is wat met een veulen dat het hart van iedere paardenman sneller doet slaan, de onschuld, de naïviteit, de kwetsbaarheid... Echter is er ook wat anders met een veulen dat iedere kenner zenuwachtig door het enkel-hoge gras doet stappen. Een ‘pictureperfect’-model, gemaakt om atletisch te functioneren, een afstammingstabel die het allerbeste doet vermoeden met een ijzersterke familiegeschiedenis die in de moederlijn verankerd ligt en zo de toekomst tekent.

Based on that thought, Flanders Foal Auction has decided to choose, right from the start, for the high-end of the market. This choice is the only, honest and truthful way to satisfy buyers and sellers.

Het topsegment verkoopt nog steeds, sterker nog, de prijzen van paarden met bovengemiddelde kwaliteit verhouden zich omgekeerd evenredig tot de prijzen van minder getalenteerde paarden. Het is vanuit die visie dat Flanders Foal Auction heeft beslist om, van bij de start, voor veulens uit het topsegment te kiezen. Deze keuze is de juiste, rechtste en eerlijkste weg naar tevreden verkopers én kopers!

On the basis of our experience in previous auctions, we are very proud to present to you this strong selection.

Vanuit onze ervaring uit de vorige edities zijn we zeer trots om u deze ijzersterke groep voor te stellen.

The high-end still sells, even more, the prices of horses of aboveaverage quality relate inversely proportional to the prices of less talented horses.


Luk Van Puymbroeck: +32 478 436 163 Noordhoutstraat 46 B-9031 Drongen (Belgium) lvp@telenet.be WWW.EXCELLENTBREEDING.COM

EEN TOPADRES VOOR DE OPFOK VAN UW VEULEN A TOP ADDRESSE FOR THE RAISING OF YOUR FOAL


HOSPITALITY Location : Hippisch Centrum C&M Oude Schrieksebaan 85 A 2820 Bonheiden, Belgium Business Village: (Breughel meal) 50 euro per person (VAT incl)

VIP table: 6 pers – 700 euro (VAT incl) Reservations: Mike Van Belle: + 32 (0) 479 95 16 94 Closest Airports : Antwerp, Brussels, Lille (F), Schiphol (NL) Shuttle arrangements through our contact numbers. On-line : www.flandersfoalauction.com info@flandersfoalauction.com

Hotels: In den Bonten Os: www.bontenos.be Rijmenamseweg 214, 2820 Rijmenam (Mechelen) Belgium Tel : + 32 (0) 15 52 04 50 Malcot Hotel: www.hotelmalcot.be Leuvensesteenweg 236 2800 Mechelen (Center) Belgium Tel : + 32 (0) 15 45 10 00 Vixx Hotel: www.vixxhotel.be Muntstraat 11 2800 Mechelen ( Center) Belgium Tel : + 32 (0) 15 20 36 77


conditions Conditions

Bidding by telephone

1. 2.

If you are not able to come and attend the auction real life, bidding by telephone is the solution for you. Please send us an email at info@flandersfoalauction. com at least seven days prior the auction stating the following information: Name, Address, Telephone number, Horse(s) of your interest (catalogue number + name horse), Your references in Belgium.

3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

The sale occurs by auction to the highest bidder by payment of the purchase price and expenses. The buyer pays Hippomundo.com ten percent (10%) exclusive VAT on top of his purchase price for the sale expenses, which are previously payable by Hippomundo.com. It is brought to the buyer’s attention that in addition to the abovementioned f ixed expenses, the buyer also has to pay possible VAT on the purchase sum. If this is the case, the seller shall create an invoice. The purchase sum and expenses are payable to Hippomundo.com after no more than five (5) days. The risk is transferred to the buyer at the moment of delivery. Delivery cannot take place before the foal reaches the age of hundred seventy (170) days. The foal should have been weaned for at least 1 week at delivery. If the buyer pulls out of the purchase, Hippomundo.com is entitled to immediately re-auction the foal without accepting the original bidder/buyer’s bid. The original bidder/buyer is obliged to pay Hippomundo.com the expenses for re-auctioning the foal as well as the dif ference between his bid and a possibly lower purchase sum after re-auctioning. If a buyer can’t be immediately identif ied, the foal shall be called again. The provisional allocation is done under the condition precedent of the seller’s approval. Immediately after all foals have been provisionally allocated, the respective sellers are asked to give their approval and it is clearly announced in public which foals receive f inal allocations and which foals are withheld. The notary-public decides at f irst and last instance on all disputes regarding the progress of the sale. The sale is done according to Belgian law. Any disputes shall be settled by the courts of the district of Oostende.

There is a team of people waiting to make the bid for you. You will have contact with one allotted staff member. He or she will call you one hour before the auction. And subsequently, 5 minutes before the horse your are interested in enters the auction arena. Then he or she will make the bid(s) in your name.

Condities

Bieden via telefoon

1. 2.

Wanneer u niet in de mogelijkheid bent onze veiling te bezoeken, is bieden via de telefoon een oplossing voor u. Graag ontvangen wij uiterlijk zeven dagen voor de veiling een email op info@flandersfoalauction.com met de volgende gegevens: Naam, Adres, Telefoonnummer, Paard(en) van uw interesse (catalogusnummer + naam paard), Uw referenties in België.

3. 4. 5.

6. 7.

8. 9.

De verkoop geschiedt bij opbod aan de meestbiedende, tegen betaling van koopprijs en kosten. De koper zal boven zijn koopprijs tien procent (10%) exclusief BTW betalen aan Hippomundo.com voor de onkosten van de verkoping, die dus ten laste van Hippomundo.com vallen. De aandacht van de koper wordt erop gevestigd dat hij naast de voormelde forfaitaire onkosten, tevens de gebeurlijke BTW op de koopsom te zijnen laste moet nemen. De verkoper zal in dit geval een factuur opmaken. Koopsom en kosten dienen uiterlijk binnen de vijf (5) dagen te worden betaald aan Hippomundo.com. Het risico gaat over op de koper op het moment van de levering. De levering kan niet geschieden voordat het veulen de leeftijd van honderd zeventig (170) dagen heeft bereikt. Het veulen dient min. 1 week gespeend te zijn bij levering. Bij rouwkoop heeft Hippomundo.com het recht het veulen onmiddellijk te herveilen, waarbij het bod van de oorspronkelijke bieder/koper niet wordt aangenomen. De oorspronkelijke bieder/ koper is gehouden het verschil tussen zijn bod en de eventueel lagere koopsom na herveiling, alsmede de kosten van herveiling aan Hippomundo.com te voldoen. Indien een koper niet onmiddellijk geïdentificeerd kan worden, zal het veulen opnieuw worden opgeroepen. De voorlopige toewijzing gebeurt onder opschor tende voorwaarde van het akkoord van de verkoper. Onmiddellijk nadat alle veulens voorlopig zijn toegewezen zal het akkoord aan de respectievelijke verkopers worden gevraagd en zal in het openbaar luid en duidelijk worden verkondigd welke veulens def initief worden toegewezen en welke veulens worden ingehouden. De notaris beslist in eerste en laatste aanleg over alle betwistingen betreffende het verloop van de verkoop. De verkoop geschiedt overeenkomstig de Belgische wetgeving en bij eventuele geschillen zullen enkel de rechtbanken van het arrondissement Oostende bevoegd zijn.

Er staat een team klaar om voor u te bieden. U zult een contactpersoon toegewezen krijgen. Hij of zij zal een uur voor aanvang van de veiling contact met u opnemen. Vervolgens zal hij of zij u bellen vijf minuten voor het paard van uw interesse de veilingpiste betreedt. Ons personeelslid zal bieden uit uw naam.


Request For Credit Please return to us with the approval of your bank before 25th of September.

Bank guarantee You should ask your bank to supply documentary evidence of your financial means. With such a bank guarantee, we can give you permission for a giro transfer. The sum should be paid to the account of Hippomundo.com within 7 days after the auction.

FLANDERS FOAL AUCTION P/A Hippomundo.com Vaartdijk Noord 58, B-8433 - Middelkerke TEL : + 32 (0) 59 31 31 00 ( 9:00 – 12:00 ) IMPORTANT NOTICE: Payment: Payment at all public auctions is due immediately. First time buyers: Those who have not bought from Flanders Foal Auction before should make themselves known to the account department before the sale begins.

Sound business references You may provide sound business references where there is at least one that is willing to stand as your guarantor. You should notify the secretariat of Flanders Foal Auction, in advance, of whom your guarantor is. If the organization of Flanders Foal Auction is satisfied, you will then receive permission to pay by giro transfer, in which case the sum should be paid to the account of the seller, Hippomundo.com within 7 days after the auction.

Name: First name: Address: Tel. Work:

Fax:

Tel. Home:

Fax:

Mobile: E-mail: VAT N°: Bankgarantie U kunt bij uw bank een bewijs aanvragen dat getuigt van uw ‘financiële gegoedheid’. Met deze bankgarantie krijgt u van ons toestemming giraal te betalen. Het bedrag dient dan binnen zeven dagen na de veiling op de rekening van Hippomundo.com te staan.

Referenties U kunt goede zakelijke referenties opgeven waarvan er tenminste één bereid is voor u garant te staan. U dient van tevoren bij het secretariaat van Flanders Foal Auction te melden wie er voor u garant staat. Naar oordeel van de organisatie van Flanders Foal Auction zult u al dan toestemming krijgen om giraal te betalen. Indien u toestemming krijgt, dient het bedrag binnen 7 dagen na de veiling op rekening van Hippomundo.com te staan.

Estimated amount of credit Bank: Address: Tel:

Fax:

Bank officer to be contacted: Account N°: I hereby authorize FLANDERS FOAL AUCTION to carry out a credit enquiry.

Date Signature


FOALS & SPORTHORSES

MARES AT THE STUD: • 3/4 SISTER CASALL ASK • FULL SISTER COROFINO • FULL SISTER COUP DE COEUR

• FULL SISTER ARKO III • HALFSISTER SANDRO BOY • HALFSISTER CASSINI & CLARIMO

WWW.QUALITYSTUD.BE


References

LARKO DE LAUBRY Arko x Diamant de Semilly BWP APPROVED STALLION 2014 Eigenaar: Koen De Waele/Stephex Stables Fokker: Haras de L’aubry

Mr. Quality Z Mr. Blue x Casall ZANGERSHEIDE APPROVED STALLION 2014 Eigenaar: Datcha Invest Fokker: Quality Stud


1

GOEDE DOEL

Think-Pink strijd tegen borstkanker Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. 1 op 9 krijgt tijdens haar leven te horen dat ze borstkanker heeft; zo’n 10.000 nieuwe lotgenoten (vrouwen maar ook mannen) per jaar in België. Voor deze lotgenoten (borstkankerpatiënten) en hun strijd tegen de ziekte zet Think-Pink zich elke dag opnieuw in. Van het terugbetalen van een pruik tot zorgprojecten in de ziekenhuizen, van het verstrekken van juiste en specifieke informatie over alle mogelijke aspecten van behandelingen en zorg tot het promoten van voldoende bewegen. We weten niet wat borstkanker veroorzaakt. We weten wel dat er tal van risicofactoren zijn, waaronder onvoldoende bewegen de belangrijkste is. Daarom is er voor lopen, wandelen en fietsen een specifiek programma ontwikkelt waar je kunt aan deelnemen. Om vrouwen te steunen of om zelf meer aandacht te besteden aan voldoende bewegen. Think-Pink beschikt over een eigen magazine, honderden vrijwilligers, verschillende fondsen om lotgenoten te steunen en een uitgebreide activiteitenkalender. Je kunt een eigen actie organiseren of financieel steunen op 001-5758752-35. Elke gift vanaf 40 euro per jaar is fiscaal aftrekbaar. Kijk alles na op www.think-pink.be of www.raceforthecure.be of contacteer ons voor meer informatie op info@think-pink.be – 0474 950716.


1


2

Parijs du Chablis (EDJAZ VAN HET MERELSNEST x VIVALDI DU SEIGNEUR)

10-04-2014 | stallion | bay | VAT: No

Jalisco B Nabab de Reve Dirka

EDJAZ VAN HET MERELSNEST

Artichaut Melodie en Fa Caravelle VIVALDI DU SEIGNEUR

Jolita DV Donkhoeve

Chellano Z Panama Du Seigneur QUIDAM DE REVEL

Rivera M Clarissa

Dam-line 2nd dam:

Sire: Edjaz v/h Merelsnest • •

CSI – 1.45 m GP with Ward Debie Young stallion with excellent offspring

Sire of dam: Vivaldi du Seigneur • •

3rd dam: Clarissa is the dam of: • •

CSI – 1.45 m GP with Marine Blondet Young stallion with excellent offspring

.............................................................

Rivera M is the full sister of the top int. GP stallion Verdi and she is the dam of: - Quirus TM, lic. Stallion for BH - Chador vd Donkhoeve, CSO – 1.30 m

Verdi, CSIO/5 – 1.60 m GP with Maikel vd Vleuten lic stallion for KWPN


Granddam is fullsister of Verdi’s dam

2


3

EMBRYO 1 (BAMAKO DE MUZE x NABAB DE REVE ) 29-07-2014 | - | -- | VAT: Yes

Lugano van la Roche Darco Ocoucha

BAMAKO DE MUZE

Jalisco B Ragance de Chalus Nifrane Quidam de Revel NABAB DE REVE Melodie en Fa

Evita Van't Roosakker sire: Bamako de Muze

CHIN CHIN Usha Van't Roosakker Rosanne van de Withoeve

Sire:

Dam-line

Bamako de Muze

3rd dam: Usha v/h Roosakker: CSI 1.60 m is the dam of: • Centoia v/h Roosakker: Sportname is Cella - Cella is European team gold en ind silver medal winner 2013 with Ben Maher • Britt v/h Roosakker : CSI/2- 1.45 m with Jerome Ringot • Babbe v/h Roosakker: CSI/4 - 1.60 m GP with Michel Hecart is the dam of: - Erco v/h Roosakker: CSI/4 -1.50 m GP with Rik hemeryck, lic. stallion for BWP • Emperio v/h Roosakker: CSI/3 – 1.50 m GP with Zuzanna Gowin • Equador v/h Roosakker: CSI/5 – 1.60 m GP with Frédéric David • Usha v/h Roosakker is also the 2nd dam of: - Electra v/h Roosakker, CSIO/5 – 1.60 m GP with Janika Sprunger - Falco v/h Roosakker, CSI/5 – 1.50 m with Jerome Guery

• •

CSI/4 – 1.60 m GP with Caroline de Brabander Young stallion with excellent offspring

Sire of dam:

Nabab de Reve • • •

CSIO/5 with Philippe Lejeune WBFSH ranking 2013: nr 14 Highest ranked horse: Glock’s London – Gerco Schröder, Olympic Silver medallist

.............................................................


Sire: Bamako de Muze

The foals granddam is USHA VAN ‘T ROOSAKKER ! !

3


4

Only One (ANDIAMO x CLINTON) 02-02-2014 | mare | bay | VAT: Yes

Alme Z Animo Irene ANDIAMO Garitchou X Taj Mahal x Joyeuse X Corrado I CLINTON Urte I Clintine WP Z NARCOS II Feline de la Cour Perle de la Cour

Sire:

Dam-line

Andiamo • • •

CSIO/5 – 1.60 m GP with Jean Claude Vangeenberghe WBFSH ranking 2013: nr 26 Highest ranked horse: Pablo de Virton – Jane Phillips

3d dam: Perle de la Cour is the dam of: • Loro Piana Dime de la Cour, CSI – 1.50 m with Roberto Arioldo. Perle de la Cour is also the 2nd dam of: - Quartier de la Cour, CSI/2 – 1.45 m GP with Adriano Cusenza

Sire of dam:

Clinton • • •

CSIO/5 – 1.60 m GP winner with Dirk Demeersman WBFSH ranking 2013 nr: 11 Highest ranked horse: Coral Reef Via Volo with Beezie Madden

.............................................................

4rd dam: Une de la Cour is the dam of • Major de la Cour, Excellent stallion for BWP, sire of top showjumpers


Direct damline of Majour de la Cour

4


5

Onatello vd dreef (NUMERO UNO x LORD Z ) 17-04-2014 | stallion | chestnut | VAT: No

Landgraf I Libero H Oktave NUMERO UNO Lord Calando Jolanda B-Feinschnitt Lord LORD Z Thia Hera Van de Dreef LYS DE DARMEN Jarme van't Steentje Freja

Sire:

Dam-line

Numero Uno

2nd dam: Jarmen van ‘t Steentje is the dam of:

• •

CSI/5 - 1.60 m GP with Marco Kutcher WBFSH ranking 2013 nr: 9 – Highest ranked horse: Tamino with Mark Houtzager

Sire of dam:

Lord Z • •

CSIO/5 - 1.60 m GP with Franke Sloothaak & John Withaker Top producer of showjumpers such as Noltes Kuchengirl with Markus Ehning

.............................................................

Action Breaker: CSI/5 - 1.60 m GP with Sergio Moya – Lic stallion for BWP Quasimodo vd Molendreef: CSI/5 - 1.60 m GP with Jaime Azcarraga, lic stallion for KWPN Barchessa vd Dreef: CSI/4 - 1.40 m with Leopold Van Asten


Granddam is dam of Action Breaker and Quasimodo vd molendreef

5


6

Obama F&S (KANNAN x BERLIN) 23-04-2014 | stallion | grey | VAT: No

Furioso II Voltaire Gogo Moeve KANNAN Nimmerdor Cemeta Wozieta Cassini I BERLIN Estia Beltic Z JULIO MARINER XX Ma July Baltic

Sire:

Kannan • • •

CSIO/5 - 1.60 m GP with Michel Hecart WBFSH ranking 2013: nr 2 Highest ranked horse: Nino des Buissonet – Steve Guerdat (Olympic Champion 2012)

Sire of dam:

Berlin • •

CSIO/5 – 1.60 m GP with Gerco Schroder. Top producer of showjumpers such as Zerlin with Jos lansink

.............................................................

Dam-line (Holstein dam-line n° 8769) 2nd dam: Ma July is the dam of: • Calgary C : lic. Stallion BWP • Carlsson : CSI/4 – 1.50 m 3rd dam: Baltic is the dam of: • Stauffenberg, lic. stallion Holstein Baltic is also the grand-dam of: • Quistello Z : CSI 1.40 m – lic. stallion Zangersheide • Lamont : lic. stallion Holstein (Sieger 2005) • Cipriano : lic. stallion AES - Lavallino ter Klomp : lic. stallion BWP (reserve-Sieger 2014) 4th dam: Suehne is the dam of: • Come On : CSIO/5 – 1.60 m GP with Ludger Beerbaum • Fleur III : CSIO/5 – 1.60 GP with Michael Withaker • Noblesse M : CSIO/5 – 1.60 GP with Pius Schwitzer - Conland : CSIO/5 – 1.60 GP with Joaquin Miravete


Future stallion out of top damline

6


7

Nelson Z (ET) (NUMERO UNO x CONTENDER) 04-04-2014 | stallion | dark bay | VAT: Yes

Landgraf I Libero H Oktave NUMERO UNO Lord Calando Jolanda B-Feinschnitt Calypso II CONTENDER Gofine Contessa 14 GRANNUS Grannuschka Rumina

Sire:

Numero Uno • • •

CSI/5 - 1.60 m GP with Marco Kutcher WBFSH ranking 2013 nr: 9 Highest ranked horse: Tamino with Mark Houtzager

Sire of dam:

Contender • •

Former top 10 stallion in the world Best horse at the moment: Chiara 222 with Ludger Beerbaum

.............................................................

Dam-line 1st dam: Contessa 14 is a full sister of Conterno Grande and a ½ sister of Couleur Rubin • 2010 Las Vegas (Nabab de Reve): colt, sold to Ireland • 2011 Scarlet Quality (Sandro Boy) : filly, in training • 2012 Lexington Quality (Contendro I) : colt, sold to Ecuador 2nd dam: Grannuschka is the dam of: • Couleur Rubin: CSIO/5 1.60 m GP with Ludger Beerbaum. Lic. stallion for Oldenburg • Conterno Grande: CSIO/5 1.60 m GP with Marco Kutcher. Lic. stallion for Oldenburg • Couleur Rouge: Lic stallion for Oldenburg • Congress: Lic. Stallion for Westfalia 3rd dam: Rumina is the dam of: • Gio Granno: CSIO/5 1.60 m GP with Franke Sloothaak. Lic. stallion for Oldenburg • Chaccomino: Lic. stallion for Oldenburg


Dam is halfsister of COULEUR RUBIN and CONTERNO GRANDE

7


8

Airfaro Z (AIR JORDAN x BERLIN) 13-03-2014 | stallion | bay | VAT: Yes

Argentan I Argentinus Dorle AIR JORDAN Matador Mandoline Winzerin Cassini I BERLIN Estia Ifara De L'Esku ACORADO I Chiquilla Wonderfee Van't Zorgvliet

Dam-line

Sire:

Air Jordan • •

CSIO/5 – 1.60 m GP with Daniel Deusser Top producer of showjumpers such as Armani van Overis, Air Chin Z etc.

Sire of dam:

Berlin • •

CSIO/5 – 1.60 m GP with Gerco Schroder. Top producer of showjumpers such as Zerlin with Jos lansink

.............................................................

3rd dam: Wonderfee is the dam of: • Cortez vd Heffinck, CSI/3 – 1.50 m GP with Olivier Perreau 4th dam: Towerfee is the dam of: • Bambino van ‘t Zorgvliet, CSI/4 – 1.60 M GP with Matteo Giunti • Citta van ’t Zorgvliet, CSI/3 – 1.50 m with Jae-Hun Kwon/Ignace Philips


Direct damline of Toulon

8


9

Oliver’s Twinkeling (ET) (CARDENTO x QUADRILLO) 26-03-2014 | stallion | grey | VAT: Yes

Capitano Capitol I Folia CARDENTO Lord B-Estelle Restelle Quidam de Revel QUADRILLO K-Tiziana Hippa PRIMO DES BRUYERES Krisia Fallon

Sire:

Dam-line

Cardento

2nd dam: Verelst Krisia • CSIO/5 - 1.60 m GP with Mark Van Dijck, is the dam of Uncas S, lic. Stallion for AES

• • •

CSIO/5 – 1.60 GP m - Medal winner with Swedish team WBFSH ranking 2013: 28 Highest ranked horse: Nice Stephanie with Penelope Leprechestnutt

Sire of Dam:

Quadrillo •

CSI – young horses – died at 8 years old.

.............................................................

3rd dam: Fallon, CSN – 1.35 m


Granddam is Verelst Krisia

9


10

Maine (ET) (MR BLUE x LASINO) 03-05-2014 | stallion | grey | VAT: Yes

Naturel Couperus Warina MR BLUE Oldenburg Acarla Picarle Landgraf I LASINO Arina Lusina Z CHELLANO Z Curious Z Ocay

Sire:

Dam-Line

Mr Blue • CSIO/5 – 1.60 m GP with Bert Romp/Elize Haas • WBFSH ranking 2013: nr 8 • Highest ranked horse WBFSH : Simon – Beezie Madden

2nd dam: Curious Z is the dam of : • Casuality: Silver medal at Word Championships 5y old horses in Lanakan 2012

Sire of dam:

3rd dam: Ocay is a ½ sister of : • Restless, CSIO/5 – 1.60 m GP with Erika Lickhammer

Lasino • very successful producer of showjumpers such as: Lord Luis – A. Pohlmann Schweckhorst, Le beau – S Endresen, Le Conte – M. Ehning.

.............................................................


Eyecather of Mr Blue

10


11

Kameroen EB Z (KANNAN x QUANTUM) 02-02-2014 | stallion | dark bay | VAT: Yes

Furioso II Voltaire Gogo Moeve KANNAN Nimmerdor Cemeta Wozieta Quidam de Revel QUANTUM Ulla V Wilma CONTENDER Feline Oda

Sire:

Dam-line

Kannan • • •

CSIO/5 - 1.60 m GP with Michel Hecart WBFSH ranking 2013: nr 2 Highest ranked horse: Nino des Buissonet – Steve Guerdat (Olympic Champion 2012)

Sire of dam:

Quantum: • • •

Top stallion for Holstein with more than 20 offspring Jumping in 1.60 m classes. Top horse: Quintero La Silla CSIO/5 1.60 m GP winner with R.G. Bengtsson

.............................................................

2nd dam: Feline is the dam of: • Claudio’s Son: Lic. Stallion for Holstein 3rd dam: Oda is the dam of: • Corian, Lic stallion for SI Oda is the grand-dam of: - Chacon : Lic. stallion of Holstein - Confusion M : Lic. stallion for USA - Santa Cruz: Lic. stallion for Old/Westf • Oda is full sister of Landgraf I, II


Kannan out of damline Landgraf

11


12

Opium Quality (CORNET OBOLENSKY x CARETINO) 17-04-2014 | stallion | dark bay | VAT: Yes

Corrado I Clinton Urte

CORNET OBOLENSKY Rabanna Van Costersveld

Heartbreaker Holivea Van Costersveld Caletto II

CARETINO Isidor Casell Quality CON AIR Concordia Kira XVII

Sire:

Dam-line

Cornet Obolensky:

1st dam: Casell Quality: is a ¾ sister of Casall ASK • Her second foal

• • •

CSIO/5 winner with Marco Kutcher. Int. stallion of the moment being sire of WC final winner Cornet d’Amour – Daniel Deusser and World Cup Qual. Winner Coronado NRW – Marcus Ehning.

Sire of dam:

Caretino: • •

Former top 10 stallion in the world Best horse at the moment: Casall La Silla with R.G. Bengtsson

.............................................................

2nd dam Concordia is the dam of: • 2011 Lambourghini Quality (Contendro I) : in training • 2012 My Lady Quality (Cornet Obolensky) 3rd dam: Kira XVII is the dam of: • Casall La Silla: CSIO/5 1.60 m GP with R.G.Bengtsson Lic. Stallion for Holstein, sire of Power Play winner of CSIO/5 GP of La Baule 2014 with Eric Lamaze Casall is one of the best Holsteiner stallion at the moment. • Clarence I & III: Lic. Stallions for Holstein & BWP


A top stallion prospect! Cornet Obolensky out of 3/4 sister of CASALL ASK

12


13

Olympic Quality (ET) (HEARTBREAKER x QUIDAM DE REVEL) 10-02-2014 | stallion | dark bay | VAT: Yes

Farn Nimmerdor Ramonaa HEARTBREAKER Silvano Bacarole Orchidee Jalisco B QUIDAM DE REVEL Dirka K-Quintana COR DE LE BRYERE Ulla V Ella

Sire:

Heartbreaker: • •

CSIO/5 GP with Peter Geerinck WBFSH ranking 2013 nr 4 – Highest ranked horse: Romanov

Sire of dam: • Quidam de Revel: former nr 1 stallion in the world

.............................................................

Dam-line 1st dam: K-Quintana is the dam of: • Castor: CSI/3 – 1.50 m with Jose Reynoso. Lic. Stallion for BH & AES • Loretta II: CSO – 1.35 m 2nd dam: Ulla V is the dam of : • Quantum : Top stallion for Holstein with more than 20 offspring - who jumps (Jumping) in 1.60 m classes. - Top horse: Quintero La Silla with R.G. Bengtsson • Serrano: Lic. Stallion for Holstein. 3rd dam: Ella is the dam of: • Constant: Top stallion in Holstein, sire of Chin Chin • Ode : granddam of - Amoroso Van de Helle : 1.60 m Lic. Stallion for Zangersheide - Lady Angela : 1.50 m - Nolde : 1.60 m - Romulus : 1.60 m


One in a million! Stallion by Heartbreaker out of FULL sister of QUANTUM!

13


14

Cayenne Z (COMME IL FAUT x HEARTBREAKER) 05-06-2014 | stallion | bay | VAT: Yes

Clinton Cornet Obolensky Rabanna Van Costersveld COMME IL FAUT Ramiro Z Ratina Z Argentina Z Nimmerdor HEARTBREAKER Bacarole

Delicate Van Het Molenhof Ultimate Van De Padenborre

NABAB DE REVE Himalaya Van De P adenborre

Sire:

Dam-line

Comme Il Faut

3rd dam: Himalaya vd Padenborre is the dam of: • Ohio vd Padenborre, CSIO/5 GP with Ulrich Kirchoff, lic stallion BWP • Val Thorens vd Padenborre, CSIO/5 GP with Michel Robert, lic stallion BWP • Dawson vd Padenborre, lic. Stallion BWP • Diego vd Padenborre, lic. Stallion BWP • Layla vd Padenborre, CSO – 1.40 m Himalaya is also the 2nd dam of: - Riot Gun vd Padenborre, CSIO/5 – 1.60 m with Martin Fuchs

CSIO/5 – 1.60 m GP with Markus Ehning

Sire of dam:

Heartbreaker • •

CSIO/5 GP with Peter Geerinck WBFSH ranking 2013 nr 4 – Highest ranked horse: Romanov

.............................................................


A beautiful outcross product

14


15

Castle Queen RBC (CASALL x LANDJUNGE) 06-05-2014 | mare | dark bay | VAT: Yes

Caletto II Caretino Isidor CASALL Lavalli I Kira XVII Maltia Landgraf I LANDJUNGE Janida Rayenne CALIDO I Kyara Verona I

Sire:

Dam-line

Casall • • •

CSIO/5 – 1.60 m GP with Rolf Goran Bengtsson WBFSH ranking 2013: nr 16 Highest ranked horse: Powerplay with Eric Lamaze

Sire of dam:

Landjunge • •

CSI – 1.50 m. Excellent sire of top showjumpers such as: Silver Exchange, Lacrimoso, Life Style etc.

.............................................................

3rd dam: Verona is the dam of: • Charisma 115, CSI – 1.50 m with Peter Nagel Tornau, lic. Stallion for Holstein • Charisma II, CSI – 1.50 m, lic. Stallion for Holstein • Athletico, lic stallion for Hannover Verona is also the 2nd dam of: - Bella Donna, CSIO/5 – 1.60 m GP with Meredith Beerbaum


Topbreeding out of damline Bella Donna

15


16

Cabinda Eb Z (CORNET OBOLENSKY x CASSARO Z) 19-04-2014 | mare | bay | VAT: Yes

Corrado I Clinton Urte

CORNET OBOLENSKY Rabanna Van Costersveld

Heartbreaker Holivea Van Costersveld Coronado

CASSARO Z Mira VI Cassara LVP Z CARTHAGO Kiola Maiblume

Sire:

Dam-line

Cornet Obolensky: • • •

CSIO/5 winner with Marco Kutcher. Int. stallion of the moment being sire of WC final winner Cornet d’Amour – Daniel Deusser and World Cup Qual. Winner Coronado NRW – Marcus Ehning.

Sire of dam:

• • • •

CSI/4 – 1.45 m with Franz-Jozef Dahlmann

.............................................................

Non Stop SV: CSI/3 -1.50 m with Takashi Haase Zita 100: CSIYh -1.40 m with Nadja Peters-Steiner Cascari della Casa: CSIYH – 1.40 m with Lorenza Saglietto Barinello : Lic. stallion for Holstein

4re dam: Viola, dam of :

Cassaro: •

3rd dam: Maiblume is the 2nd dam of:

Lord, top stallion for Holstein with a lot of offspring jumping in 1,60 m Sir of Loreana, Lord Z , L’Eperon Lordon…


Direct damline of Lord, worldstallion out of Holstein

16


17

WILDC .............................................................


DCARD 17


18

Oxford Quality (QUICK STAR x CASALL) 11-04-2014 | stallion | dark bay | VAT: Yes

Alme Z Galoubet A Viti QUICK STAR Nithard X Stella Flora Caretino CASALL Kira XVII Charme CANTUS I-Calvare Kollet

Sire:

Dam-line

Quick Star

1st dam: Charme is the dam of: • Mr. Quality Z, Lic stallion for Zangersheide • Hilandra de la Vie – CSO 1.35 m

• •

CSIO/5 - 1.60 m GP with Meredith Beerbaum WBFSH ranking 2013 nr: 3 – Highest ranked horse: Big Star with Nick Skelton

Sire of dam:

Casall La Silla: • • •

CSIO/5 1.60 m GP with R.G.Bengtsson Lic. Stallion for Holstein, sire of Power Play winner of CSIO GP of La Baule 2014 with Eric Lamaze Casall is one of the best Holsteiner stallion at the moment.

.............................................................

3rd dam: Kollet is the dam of : • Little Rock, CSI/5 – 1.60 m. Lic. Stallion for Zangersheide, KWPN & Holstein Kollet is the 2nd dam of: - Calido I, top stallion in Germany.


Halfbrother of the in 2014 approved Mr Quality Z (Mr Blue) at Zangersheide

18


19

Blantyre Z (BALOU DU ROUET x BERLIN) 30-04-2014 | mare | bay | VAT: Yes

Galoubet A Baloubet du Rouet Mesange du rouet

BALOU DU ROUET

Continue Georgia Georgette II Cassini I BERLIN Estia

Bronze LVP Z DIAMANT DE SEMILLY Deviline Z Dempsey vh Ruytershof

Sire:

Dam-line

Balou de Rouet • •

One of the raising stars in World Breeding with excellent prospects Such as Balloon, Bisquet Balou C, Horse Gym’s Balzaci, Balou’s Erbe ect.

Sire of dam:

Berlin • •

CSIO/5 – 1.60 m GP with Gerco Schroder. Top producer of showjumpers such as Zerlin with Jos lansink

.............................................................

1th dam Develinne Z • jumping 1,45 m with Ivana Hgronova (CHZ ) 4th dam Carthina is the dam of: • Emerald, CSIO/5 – 1.60 m GP with Harry Smolders. Lic stallion for BWP • Diamanthina vd Ruytershof, CSIO/5 – 1.50 m GP with Constant Van Paesschen • Fragile van ‘t Meulenhof, CSI/3 – 1.45 m with Lidija Grum


Direct damline of Emerald!!

19


20

Diavo Wi-Ro Z (DIAMANT DE SEMILLY x CONTENDER) 22-04-2014 | stallion | bay | VAT: no

Grand Veneur Le Tot De Semilly Venue Du Tot

DIAMANT DE SEMILLY

Elf III Venise Des Cresles Miss Des Cresles Calypso II CONTENDER Gofine

Viva-Maria CONSTANT Eva Maria Oda

Sire:

Dam-line

Diamant de Semilly • • •

CSIO/5 – 1.60 GP with Eric levallois WBFSH ranking 2013: nr 5 Highest ranked horse WBFSH : Polinska des Isles – François Mathy Jr

Contender Former top 10 stallion in the world Best horse at the moment: Chiara 222 with Ludger Beerbaum

.............................................................

• •

Chacon, Lic. Stallion for Holstein. Full brother of Viva Maria. Iva Maria, CSI/2 with Christian Marini

3rd dam: Oda is the dam of: •

Sire of dam:

• •

2nd dam: Eva Maria is the dam of:

Corian, lic stallion for SI


French topblood mixed with the best of Holstein

20


21

Origan van den Bisschop (HUNTERS SCENDRO x NABAB DE REVE) 16-04-2014 | stallion | chestnut | VAT: yes

Stakkato Scendix Dixie

HUNTERS SCENDRO

Contentro I Coletha Sintha Quidam de Revel NABAB DE REVE Melodie en Fa

Damira Van Den Bisschop Romira Van De Grundeval

Sire:

Omira D'12

Dam-Line

Hunter’s Scendro Finalist at World Championships for 6-y old horses 2013 Today under the saddle of Harry Smolders preparing for CSI Sire of dam:

Nabab de Reve • • •

VOLTAIRE

CSIO/5 – 1.60 m GP with Philippe Lejeune WBFSH ranking 2013: nr 14 Highest ranked horse: Glock’s London – Gerco Schröder, Olympic Silver medallist

.............................................................

2nd dam: Romira vd Grundeval is the 2nd dam of: • AD Camille Z, CSIO/5 – 1.60 m GP with Athina Onassis 4th dam: Dona Lisa is the 2nd dam of: • Tahorna, CSI/5 – 1.50 m with David Deillon • Pink Lady d’Emm, CSI/4 – 1.50 m with Jerome Ringot


A new 1,60 m Horse?

21


22

Olympic DW (MR BLUE x CALVARO) 08-05-2014 | stallion | grey | VAT: Yes

Naturel Couperus Warina MR BLUE Oldenburg Acarla Picarla Caletto I CALVARO Rixa J'aime DW CLINTON Dinette DW Quinete van't Schorre

DAMLINE:

Sire:

Mr Blue • • •

CSIO/5 – 1.60 m GP with Bert Romp/Elize Haas WBFSH ranking 2013: nr 8 Highest ranked horse WBFSH : Simon – Beezie Madden

Sire of Dam:

Calvaro Z • •

CSIO/5 – 1.60 m GP with John Withaker Excellent producer of Showjumpers such as : L.B. Callas Sitte Z – Christina Liebherr

.............................................................

3rd dam: Quinette van ‘t Schorre is the dam of: • Waikiki van ‘t Kluizebos, CSI – Dirk Demeersman 4rd dam: Winette v/d Heffinck is the 2th dam of: • Quel Dame v/d Heffinck, CSIO /5– 1.60 m GP with Edwina Tops • Quirio v/d Heffinck, CSI/5 – 1.60 m GP with Harrie Smolders • Boomerang v/h Kluizebos, CSI/4 – 1.60 m with Ivan Camargo


A beautiful future stallion out of the best Belgian damline

22


23

EMBRYO 3 (CORBET OBOLENSKY x QUICK STAR) 28-03-2015 | - | -- | VAT: No

Cor de la Bryere Corrado I Soleil

CORNET OBOLENSKY

Masetto Urte Kueretto Galoubet A QUICK STAR Stella

Telysette K NIMMERDOR

CORNET OBOLENSKY

Jolanda Elysette

Sire:

DAMLINE:

Cornet Obolensky • • •

CSIO/5 winner with Marco Kutcher. Int. stallion of the moment being sire of WC final winner Cornet d’Amour – Daniel Deusser and World Cup Qual. Winner Coronado NRW – Marcus Ehning.

Sire of dam:

Quick Star • •

CSIO/5 - 1.60 m GP with Meredith Beerbaum WBFSH ranking 2013 nr: 3 – Highest ranked horse: Big Star with Nick Skelton

.............................................................

1st dam: Telysette K is the full sister of Big Star 2nd dam: Jolanda is the dam of: • Big Star, CSIO/5 – 1.50 m GP with Nick Skelton. Gold medallist Olympics London 2012 • Zimoteo de Revel K, CSI – 1.40 m - Belycette K, CSI/3 – 1.45 m with Krysztof Ludwiczak • Jolanda is also the 2nd dam of: - Uno Cruising K, CSI/3 – 1.60 m GP with Camila Ney Messias


BIG STAR

Foal will be halfbrother or sister to BIG STAR (Nick Skelton)

23


The equestrian world needs a clear medium where breeders, owners, riders and buyers can find trusted informaion about warmblood horses. Hippomundo allows not only to look up a horse pedigree, but also the ‘dam-lines’ and ‘three-generation pedigree’. Moreover, it is also possible to ask the sports results of a horse, whether the animal has been renamed throughout his career or not. All this information, combined with daily news from all branches of the international sports and a comprehensive directory ensures that Hippomundo is an indispensable reference in equestrian sports.

Trusted horse information

Hippomundo will be the new reference within the equestrian world

www.hippomundo.com


NOTES ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................


Trust ed Horse Info rmat io n De hippische wereld heeft nood aan een overzichtelijk medium waar fokkers, eigenaren, ruiters en kopers nuttige informatie kunnen vinden over warmbloedpaarden uit de belangrijkste stamboeken. Hippomundo maakt het mogelijk om niet alleen de afstamming van een paard terug te vinden, maar ook de ‘dam-lines’ en de ‘three-generation pedigree’ zodat men steeds over een compleet overzicht beschikt. Bovendien wordt het ook mogelijk om de sportresultaten van een paard op te vragen, ongeacht of het dier doorheen zijn carrière een andere naam heeft gekregen. Al deze informatie, gecombineerd met dagelijks nieuws uit alle takken van de internationale sport en een uitgebreide bedrijvengids, zorgt ervoor dat Hippomundo een onmisbare referentie wordt binnen de paardensport.

Hippomundo wordt de nieuwe referentie binnen de hippische wereld.

www.hippomundo.be

Bedrijvengids

Paarden database

Dagelijks nieuws

Dekhengsten

Paarden te koop


2 HORSES

2 HORSES - STARTING AT 46.000€

EXCL. VAT

RENAULT MASTER 150 PK - AUTOMATIC - AIRCO - GPS - LEATHER - HITCH OPTIONS: DOUBLE CABIN - STALLION LAYOUT - CAMERA - ... STX HORSEBOXES - LOVEGEMSTRAAT 10, 1861 WOLVERTEM - MEISE , BELGIUM TOM KERKHOFS - MOB.: +32 (0)478 447 663 - E-MAIL: TOM@STEPHEX.COM

WWW.STXHORSEBOXES.COM


CONTACT Hippisch Centrum C&M - Oude Schrieksebaan 85 A - 2820 Bonheiden, Belgium www.flandersfoalauction.com - info@flandersfoalauction.com

Flanders Foal Auction 2014  
Flanders Foal Auction 2014  

Flanders Foal Auction - Catalogue 2014

Advertisement