Page 1

Munkahelyi képzések állami támogatása Képzési lehetőségek a PwC’s Academynél


Munkahelyi képzések állami támogatása TÁMOP 2.1.3. Értesült arról, hogy készpénztámogatás kapható munkahelyi képzésekre? 2012-ben megszűnt annak a lehetősége, hogy a cégek saját munkavállalóik képzési költségét a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolják. Felhívjuk a figyelmet, hogy a képzésekre fordított összeg csökkentése helyett vissza nem térítendő támogatás pályázható munkahelyi képzések finanszírozására. A támogatás egyaránt igényelhető mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok számára.

Pályázati úton vissza nem térítendő készpénztámogatás nyerhető munkahelyi képzésekre EU-forrásból (TÁMOP-2.1.3).

PwC az alábbi szolgáltatások nyújtásával segíti a vállalatokat a pályázati lehetőség kapcsán: Általános pályázati tanácsadás Pályázati dokumentáció összeállítása Segítségnyújtás a képzési terv összeállításában Közreműködés a Támogatási Szerződés véglegesítésében Tanácsadás a támogatás lehívása és pénzügyi projektmenedzsment során Képzések biztosítása A képzési projekt könyvvizsgálata

A pályázat keretében támogathatóak szakmai képzések, idegen nyelvi képzések, a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések, valamint számítástechnikai, informatikai képzések függetlenül attól, hogy külső vagy belső képzésként valósulnak meg. Nyertes pályázat esetében minimum 5 és maximum 20 hónap áll rendelkezésre a képzési projekt megvalósítására. Az elérhető támogatási összeg: nagyvállalkozások számára 10-150 millió forint; középvállalkozások számára 1-50 millió forint; mikro- és kisvállalkozások számára maximum 10 millió forint.

A támogatás igénybe vehető csekély összegű (de minimis) vagy képzési támogatásként. Az elérhető maximális támogatás mértéke csekély összegű támogatás esetén 100%, képzési támogatás esetén maximum 60% általános képzésre és maximum 25% speciális képzésre. Képzési támogatás esetén a maximális támogatási intenzitás KKV esetében, illetve fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalónak nyújtott képzés esetén tovább növelhető. A pályázónak a képzésben résztvevők legalább 60%-át szükséges tovább foglakoztatnia a projekt befejezését követően a képzési projekt megvalósítási időszakának megfelelő ideig. A pályázati lehetőség 2012. márciustól érhető el.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon szokásos kapcsolattartó partneréhez vagy kollegáinkhoz az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Lőcsei Tamás, cégvezető +36 1 461 9358 tamas.locsei@hu.pwc.com Faragó Éva, menedzser +36 1 461 9180 eva.farago@hu.pwc.com Végső Andrea, vezető tanácsadó +36 1 461 9459 andrea.vegso@hu.pwc.com

© 2012 PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. Minden jog fenntartva. Ebben a dokumentumban a “PwC” kifejezés a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.-re utal, mely az önálló és független jogi személyekből álló PricewaterhouseCoopers International Limited hálózatának tagja.


Képzési lehetőségek a PwC’s Academynél A PwC Könyvvizsgáló Kft. a FAT által akkreditált felnőttképzési intézmény. A magyar üzleti vezetők, szakemberek tudásának és szakértelmének fejlesztésével, továbbá gondolkodásmódjának formálásával célunk az ország üzleti és gazdasági növekedését támogatni. Magas szintű csoportos tanulási lehetőséget és szakmai képzési programokat biztosítunk magyar és nemzetközi számvitel, pénzügy és üzleti menedzsment területén. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00832-2009 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2155

Akkreditált számviteli és pénzügyi szakmai képzési programok

Egyéb számviteli és pénzügyi képzések Pénzügy nem pénzügyeseknek (21 óra) Szakmai képzésünk azoknak szól, akik nem pénzügyi területen végzik mindennapi munkájukat, és szükségük van a pénzügyi folyamatok ismeretére ahhoz, hogy megalapozott döntéseik során a pénzügyi szempontokat is figyelembe tudják venni. IFRS – Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok képzés (24 óra) Képzésünket elsősorban olyan számvitellel és pénzüggyel foglalkozó szakembereknek ajánljuk, akik rendelkeznek alapvető (magyar) számviteli ismeretekkel, és ezt szeretnék bővíteni nemzetközi számviteli tudással.

ACCA-DipIFR–Nemzetközi számviteli képzés (76 óra)

Az üzletértékelés módszertana (24 óra)

Az „ACCA Diploma in IFRS” (DipIFR) a világ legnagyobb pénzügyi és számviteli szakembereket tömörítő szakmai szervezete által megszerezhető nemzetközi végzettség. A DipIFR minősítés megszerzésével Ön magasabb szintre emeli IFRS szaktudását.

A képzésünket ajánljuk mindenkinek, aki érdeklődik a vállalatok értékelése iránt. Amennyiben szeretné tudni, hogy a potenciális befektetők milyen tényezőket vesznek figyelembe a cégek értékelése során, illetve hogyan kell a különböző vállalatokat értékelni, akkor ajánljuk Önnek a képzésünket.

IFRS – Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványok tréning (24 óra) Képzésünket elsősorban olyan számvitellel és pénzüggyel foglalkozó szakembereknek ajánljuk, akik rendelkeznek alapvető (magyar) számviteli ismeretekkel, és ezt szeretnék bővíteni nemzetközi számviteli tudással. Korszerű gazdálkodási ismeretek (40 óra) A képzés során a résztvevők gyakorlatorientált szaktudáshoz, innovatív ismeretekhez jutnak a pénzügy, számvitel, munkajog, humánerőforrás területén, mellyel hatékony intézkedéseket tudnak megtenni saját vállalkozásaikban, és gazdasági teljesítőképességük és versenyképességük javulásában. Vállalati hitelezés alapok (24 óra) Szakmai képzésünket azoknak a banki vállalati hitelezéssel, hitelelemzéssel, kockázatkezeléssel és work-outtal dolgozó szakembereknek ajánljuk, akik bővíteni kívánják meglévő ismereteiket nemcsak elméleti, hanem gyakorlati aspektusból is a hitelkockázat, pénzügyi és üzleti elemzés területén.

Kompetencia-fejlesztő tréningek Képzéseinken munkatársak együttműködési készségének fejlesztését célozzuk meg, komplex szaktudást és innovatív ismeretet adunk át. Projektmenedzsment ismeretek, Értékesítés és üzletkötés mesterfokon, Professzionális tárgyalástechnikák, Ügyfélkezelés – ügyfélközpontúság, Prezentációs technikák, Megbeszélés menedzsment, Hatékony időgazdálkodás, Hatékony szervezeti kommunikáció, Csapatdinamika fejlesztése, Konfliktus - és stressz-kezelés

Bővebb információ Szilágyi Katalin, Képzési vezető +36 1 461 9342 katalin.szilagyi@hu.pwc.com László Ilona, Felnőttképzési szakértő +36 1 461 9464 ilona.laszlo@hu.pwc.com

© 2012 PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. Minden jog fenntartva. Ebben a dokumentumban a “PwC” kifejezés a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.-re utal, mely az önálló és független jogi személyekből álló PricewaterhouseCoopers International Limited hálózatának tagja.


Képzési lehetőségek a PwC’s Academynél

Adó- és Jogi Szemináriumok

A PwC Magyarország Kft., mint akkreditált felnőttképzési intézmény 2012 –ben útjára indította Adó és Jogi Szemináriumait. Előadóink hazai és nemzetközi adó-, pénzügyi és jogi tanácsadás területén szerzett elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00518-2011 Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2601 A PwC Magyarország Kft. az alábbi képzéseket ajánlja figyelmébe:

Adóellenőrzési, adóeljárási útmutató, avagy adóviták rendezése a gyakorlatban (20 óra) Minden vállalkozás életében elérkezik az a pillanat, amikor az adóhatóság úgy dönt, ellenőrzi, helyesen alkalmazta-e a társaság az adójogszabályok előírásait. Az adóellenőrzés során azonban azt is be kell tudni mutatni, valóban megtörténtek a könyvelésben rögzített adatokhoz kapcsolódó üzleti események, kellő gondossággal választotta ki üzleti partnerét, megfelelő módon dokumentálta gazdasági döntéseit és arra is fel kell készülni, hogy meg tudja győzni az adóhatóságot álláspontjáról az adóvita során. Ha szeretné felkészülten várni az adórevizorokat még ma regisztráljon képzésünkre!

Vállalkozások adózása (20 óra) Az üzleti életben minden vállalkozás számára kihívás sikeresnek lenni. A sikert azonban nem csak a profit nagyságában mérhetjük, hanem abban is, hogyan tudta teljesíteni a vállalkozás a tevékenységével kapcsolatos adózási adminisztrációt és kötelezettségeit. Képzésünkben összefoglaljuk a társasági adózással, személyi jövedelemadózással, forgalmi és jövedéki adózással, adóellenőrzéssel, adóeljárással kapcsolatos, a vállalkozások számára releváns és hasznos ismereteket. Tudatos HR management - adózási és munkajogi sorvezető (20 óra) Az emberi erőforrás a vállalkozások motorja. Képzésünk során részletesen ismertetjük az átgondolt HR stratégiával összefüggő adózási és munkajogi tudnivalókat. Képzésünk során sorra vesszük többek között a személyi jövedelemadózás, társadalombiztosítás, nemzetközi foglalkoztatás kérdéseit a munkaviszonyra vonatkozó részletes munkajogi kérdések mellett. A közvetett adózás világa (20 óra) Tudni szeretné mi a teendője egy háromszög ügyletnél? Érdekli az általános forgalmi adóval kapcsolatban a fordított adózás lehetősége? Nem biztos országhatáron átívelő gazdasági tevékenységének vámjogi kezelésében? Tudja-e mi a teendője a katasztrófavédelmi adózás során? Érintheti Önt a chips-adó? Kérdéseire megadjuk a választ. Képzésünk során átfogó ismereteket nyújtunk az általános forgalmi adózás, jövedéki adó, vámjog és egyéb indirekt adók területén.

Taxation in Hungary - Induction Course (angol nyelvű képzés) (20 óra) Képzésünket azoknak a nem magyar anyanyelvű vezetőknek állítottuk össze, akik Magyarországra érkezésük után szeretnék megismerni a magyar adórendszer alapvető sajátosságait. Képzésünk magában foglalja az általános forgalmi adózás, indirekt adók, társasági adózás, személyi jövedelemadózás és az adózás rendjére vonatkozó szabályok ismertetését.

Bővebb információ dr. Réczei Géza, Igazgató +36 1 461 9737 geza.reczei@hu.pwc.com Kőrösi Beáta, Képzési vezető +36 1 461 9623 beata.korosi@hu.pwc.com

© 2012 PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. Minden jog fenntartva. Ebben a dokumentumban a “PwC” kifejezés a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.-re utal, mely az önálló és független jogi személyekből álló PricewaterhouseCoopers International Limited hálózatának tagja.

PwC's Academy TÁMOP 2.1.3  
PwC's Academy TÁMOP 2.1.3  

PwC's Academy TÁMOP 2.1.3