Page 1


sien ek ietsie van myself daarin. En skielik besef ek wat dit beteken dat God ons na Sy beeld skep. In my, Sy handewerk, is daar ietsie van Hom. Skielik besef ek hoe heerlik dit vir Hom moet wees om my te maak, van die oomblik toe Hy my gevorm het in my moederskoot en steeds vandag. Ja, Hy is steeds besig om my te vorm.

Vroeër hierdie jaar besluit ek impulsief om met pottery klasse te begin. Eintlik dagdroom ek al jare daarvan. Maar ek het een oggend in Februarie opgestaan en net besluit ek gaan dit nou doen. Later daardie selfde dag het ek met ‘n vrou wat klas gee gepraat en die volgende oggend sit ek in die klas. Die “juffrou” (ons noem haar so) sê toe vir my ek gaan ‘n teepot maak en ek skrik myself boeglam. Vra

toe so ewe of ek nie met iets makliker kan begin nie. Sy sê nee, almal begin met ’n teepot. En daar begin ek met twee bolletjies klei in my hande wat ‘n teepot gaan word. Ek kan die gevoel net nie beskryf nie. Dis rou vormlose bolle klei en ek is in beheer daarvan. En soos ek daarmee aangaan neem dit vorm aan. Ek word al trotser en trotser, want dis my handewerk dié! En uiteindelik wanneer die teepot klaar is,

U is ons vader, Here, ons is klei en U het ons gevorm, ons is almal die werk van u hande Jesaja 64:8

Toe ek hierdie uitgawe van die Familie Nuus saamgestel het, het ek presies dit van God gesien. Hy is besig om ons te vorm. Elke liewe inset getuig van God se proses met Sy skepping. En hierdie uitgawe is gevul met hoendervleis stories. Lekker lees!

Groete

redaksie@pvr.co.za

Neem my, gebruik my, lei my, vorm my, roep my, vul my, beheer my

Ek los my lewe in die Pottebakker se hande 2


Reisstories ‘n Reis vol Ritmes Vir die Dames: Nicolette Steel dag, Dagboek: Elise Bosch en Vrouekamp

4

Blikskud Wie is die bedelaar op die hoek?

19

6

Vernuwe julle denke Hoe is dit ‘n lewenskuns?

20 Vakansiepret My God is Incredible

7

‘n Soeke na Sin in die Lewe Waar pas ek in?

23

7

Die waarde van my Brood en Wyn Vriendskappe

24 Mosterdsaadjies Die 7 Wow Water Wonders

8

Elmarie Steunpilaar

25

Pinkster Kids The Amazing Race

Young Adults Kom kuier saam

26 Ons Graad 7’s is aan die brand! Met Survivor, Pizza en karaoke

10 Selgroepe Pas in - Groei saam 12

Lyfskuif een en twee terugvoer

27

Van Genesis tot Openbaring Kids maak ‘n brosjure vir die Hemel

13

Hoe kan ons mekaar help? Vir werkgewers en werknemers

28

Seekamp 2013 “VET PRET”

13

Lente Lyfskuif en lofprysing

30 Goeie Begin Belydenisaflegging

14

Ryneveld Fellowship Multilingual Church

31

Len Sweet in ons midde

14

Getuienis van Solly Manyaka

32

Pinkster Ds. De la Harpe le Roux was hier

15

Kweek ‘n Leerbare Gees

34

Ken jy jou Motorwag se naam? Weet jy waar hy vandaan kom?

16

Nuus uit die koskas

36 Nog Pinkster foto’s

16

Warm harte maak warm lywe

17

Nuus uit die klerekas

17

Bybelreis - Op besoek aan die gewildste boek in die Bybel... Efesiërs

18

Seniors Oor Kiepersol en Kaperjol

Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit, U is met al my paaie goed bekend. Psalm 139:3 3


Ryno Meyer ~

'n Boek wat my skepping. Gewoonlik is al baie gehelp het vier by haweloses versteur. om hierdie vrae ● Dis daardie verhoudings te beantwoord wat 'n mens in staat stel om is Brian Fikkert armoede te deurbreek. en Steve Corbett se When Maar hoe langer 'n mens helping hurts: how to alleviadaarsonder bly, hoe meer te poverty without hurting verloor jy die vermoë tot verthe poor and yourself. houdings totdat jy later alle ● Hulle voer aan alle armoegeleenthede tot verhoude is ook geestelike armoedings wegwys. de. Dit gaan oor 'n Daarom is ons geneig armoede aan gemeenskap, en die om slegs noodverligting wortels daarvan lê in gebroke verhoute bied, wanneer dit dings. by bedelaars kom ● Die skrywers onderskei vier soorte verhoudings, met God, jouDie skrywers onderskei self, ander mense en die drie vorme van hulp vir mense wat in armoede vasgevang is: ● Noodverligting gee materiële goedere om onmiddellike nood te verlig. Daarin is die aandeel van die gewer 100% en die ontvanger s'n 0%. ● Rehabilitasie help iemand herstel. Die hulpgewer en ontvanger dra elkeen 50% by. 4

● By ontwikkeling neem die ontvanger van hulp self verantwoordelikheid. Sy aandeel is 90% en die hulpgewer s'n net 10%. Om iemand te help met rehabilitasie of ontwikkeling, verg verhoudings. Daarom is ons geneig om slegs noodverligting te bied wanneer dit by bedelaars kom. In my opinie maak noodverligting oor tyd geen verskil nie, want mense herstel nie in hulle verhoudings nie. Dit hou daardie mense net waar hulle is. Daarom is dit wys om in verhouding te tree met iemand wat vra vir hulp en vir wie jy gelei voel om te help. Daarvoor sal ons moet tyd maak om in gesprek te tree met mense. Ek het in my gesprekke met arm mense vrae begin vra soos: Het jy enige familie? Waar kom jy vandaan? Hoe is jou verhoudinge met jou familie? Wat wil jy graag doen? Watter vaardighede het jy? Hierdie tipe vrae help jou om in dié verhouding te bepaal wat die beste manier is om te help. Die ander


daar is nie kortpaaie nie, net nuwe paaie persoon sal waarskynlik geld Neem dit van daar af wil hê vir een of ander fisiese treetjie vir treetjie. Hou by behoefte soos kos. Moenie gesprekke rondom verhougeld gee nie, nie dings en die dit word baie persoon se rol vir die bedelaar met wie jy 'n veren posisie bedelaars se houding bou nie daarin. Moeen ook nie vir anenigste manier nie vasgeloop der nie. Die kans is raak in geom die lewe baie goed dat hulsprekke rondle daarmee iets om sy of haar op straat gaan koop wat fisiese behoefdraagliker tydelike verligting tes en behoefbring soos drank, tes na geld te maak dwelms of sigaretnie. Onthou te. alles wat hulle Hoewel dit miskien tysê, is daarop gemik om efdelike verligting bring, help fektief geld dit hulle glad nie, en draai te maak. dit hulle eintlik nog meer vas Hulle sal ein die situasie waarin hulle is. nigiets sê Baie meer mense is aan heom iets van roïen verslaaf as wat ons bejou te kry. As jy sef. Dit word baie bedelaars 'n kombers wil gee, doen dit se enigste manier om die as julle saam besluit het dat lewe op straat draagliker te dit die ding is wat nou die maak. nodigste is en wat die persoon graag wil hê. Hierdie Hierdie benadering is 'n benadering is wonderlike avontuur van ontdekking en ‘n wonderlike groei, en ek dink ook avontuur van die beter manier om 'n probleem op te los ontdekking wat op ons gemeenskappe se en groei voorstoep is. Daar Moet ook nie vir hulle is nie kortpaaie kos gee wat hulle weer kan nie, net nuwe verkoop nie. Hulle smous dit paaie. vir kontant om ander behoeftes te bevredig. Gee Laat ons verkos slegs as jy met die perhoudings soon gesels het en seker gebou. Kom maak het dis 'n effektiewe ons gemanier om te help. Eet dan sels... FN sommer saam met die persoon. Dit skep 'n ruimte om in verhouding te tree en ‘n gesprek te voer. 5


Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle denke vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is. Rom 12:2

Elmarie van Wyk ~

Rom.12:2 praat daarvan dat ons ons denke moet vernuwe, dat ons God moet toelaat om ons te leer om nuut en anders te dink. Wat het dit met lewenskuns en meer nog, met terapie te doen? Beide die getuigskrifte van kliënte op die bladsy regs, wys duidelik hoe hulle vasgevang was in ‘n spesifieke manier van dink oor terapie, oor pyn, oor die lewe. Vasgevang vs. vryheid om voluit te leef soos God dit bedoel het. Dis die “kuns”. Ons val vas in ons denke, ons raak verslaaf aan se-

kere maniere van dink. Dit is ‘n baie spesifieke gedagtetaal wat ons ons waarheid maak.”Ek is nie goed genoeg nie”; “As my man nie die kar was nie is hy nie lief vir my nie”; “Ek moet dink soos die groep, anders gaan ek nie vriende hê nie”, ens. Terapie is ‘n proses waar jy, of julle as egpaar, hierdie waarhede kan bevraagteken in ‘n veilige omgewing. Dit is ‘n ruimte waar die vraag gevra word: “Is dit waar?” Dis ‘n plek waar jy leer om jou gedagtes te sien as net dit, gedagtes, en om te aanvaar dat jou gedag-

Vasgevang vs. vryheid om voluit te leef soos God dit bedoel het. Dis die “kuns”

6

tes nie jou lewe hoef te beheer nie. Dis die kans om voluit te kan leef volgens dit wat werklik vir jou waarde inhou. Vir ons as gelowiges is dit ‘n geleentheid om ons eie gedagtewêreld te toets aan wat die Bybel vir ons leer oor wat dit beteken om lief te hê en om sonder vrees te leef. Kontak ons gerus as hierdie jou nuuskierig of opgewonde maak. FN

Sentrum vir Lewenskuns Elmarie en Berna 072 238 0549


“Waar pas ek in?”

Anoniem ~

As kind het ek ‘n breinlewenswyse daarvolgens gewas gekry. Teen die tyd aan te pas. So, nie maklik, of van die diagnose was my ‘n lekker proses nie! Om vrelewe klaar in gevaar weens de te maak met die verlies drukking. Die gevolg was dat van ‘n sintuig, forseer jou om ek al meer liggaamsfunksies jou vrese in die gesig te verloor het tot staar, in my geval ek te swak was Ons leef vir die Here, seer en frustrasie. om deel te hê om saam te volhard Ongelukkig is die aan die lewe. maklike opsie om op die geloofspad, om dit uit te stel en Na ‘n twee maande lange mense vir Hom te wen, met jou eie leed stryd in die hos- om in dankbaarheid saam te leef. Is dit pitaal, met agt mekaar te ondersteun wat die Here vir operasies, is ek ons wil hê? Leef ontslaan. ‘n Totaal ander leons dan voluit? we was my te wagte waarMet tyd het ek meer van die verlies van my visie wysheid gekry en die verlore ‘n permanente letsel gelaat legkaartstukke in my lewe het. ontdek en soveel vrae het Ek moes leer om my my oorval. Ek het op ‘n won-

derbaarlike wyse by Tannie Elmarie van Wyk uitgekom en my lewensverhaal het stelselmatig begin verander. Ek glo dis die wil van die Here dat dit so gebeur het. Die beradingsessies het ‘n geweldige positiewe uitwerking gehad. Ek het begin verstaan hoe om myself te benader en juis deur moeilike uitdagings te groei en geluk te vind. Ons leef vir die Here, om saam te volhard op die geloofspad, om mense vir Hom te wen, om in dankbaarheid mekaar te ondersteun. So sal ons sinvol leef en God se wil vir ons raak leef. FN

Anoniem ~

“Jy skree binne jouself, toegesluit in jou eie lyf. Jou stem is onhoorbaar vir die wêreld...” Dís woorde wat my lewe beskryf voor ek met berading begin het, vir ‘n tweede keer. Ek het myself belowe ek sal nooit weer gaan vir enige vorm van berading nie, weens ʼn slegte ervaring. Eers toe ek ophou veg, het ek werklik besef dat ek hulp nodig het. Ek het behoefte gehad om myself weer te leer ken, om opnuut te besef dat ek okay is en dat ek die pad na heelheid nie alleen hoef te stap nie. Vir my was my lewe ‘n

slegte verhaal met baie pyn. Om deur so iets te werk verg baie krag en energie. Met huiswerk het ek, op my eie tyd, my seer deur ‘n proses verwerk. My eie verhaal. Community of care is iets wat ek in my beradingsproses geleer het. Dis bitter belangrik om “Brood & Wyn” vriende te hê wat saam met my deur die proses gaan. Ek gaan op ‘n punt in my verhaal kom waar ek my berader se hand moet los en self verder

“Brood & Wyn” vriende wat saam met my deur die proses gaan, is bitter belangrik

7

stap. Daarom het ek mense nodig wat die pad saam met my verder sal stap. Die Sentrum vir Lewenskuns is deel van my heel word verhaal, waar ek kon leer dat seer okay is en dat ek nooit alleen hoef te wees nie. Hier voel ek veilig en weet dat alles wat ek deel, vertroulik bly. Ek het ‘n vriendin in my berader gevind en is nie net ʼn kliënt nie. Ek voel waardig, nie soos net nog ‘n nommer nie. FN


Louanda Gentle ~

Elmarie is in ons gemeente bekend as die Lewenskuns Bedieningsleier. Sy het ‘n geweldige passie vir mense, verhoudings en huwelike. In haar geselskap voel jy sommer hoe haar spontane liefde oor jou spoel. Sy staan vas op haar voete en jy sal altyd goeie advies by haar kry. Haar manier van gesprekvoering is altyd op die ander persoon gerig en nie op haarself nie. Frederick L Collins het gesê: “There are two types of people - those who come into a room and say, “Well, here I am!” and those who come in and say, “Ah, there you are!”” Elmarie is verseker nommer twee! Ek het die voorreg gehad om haar ‘n paar vrae te vra. Kom ons sien wat sy sê:

druk graag my vingers in die grond of bak en brou in die kombuis.

Red: Wat kan mens alles met ʼn rubberhandskoen doen?

Red: Watter tipe leesstof geniet jy?

Elmarie: Trek hom oor jou kop en blaas hom op, dan is jy ‘n hoenderhaan! Of… skottelgoed was, tuin maak en wonde versorg. Red: Watter reuk of geur laat jou terugverlang?

Elmarie: Kaneel. Dan verlang ek na my ouma se melktertpap wat ek kleintyd op die trap, brandlippies, gesit en eet het. Red: Hoe hou jy die kind in jou gelukkig?

Elmarie: Ek speel graag (maar te min) soggens as ek gym toe gaan, met die balle, ysters en… maatjies. Ek

Red: Waarmee is jy nooit klaar nie?

Elmarie: Groei en skoonmaak. Red: Boerekos, of volksvreemde kos? Watter gereg is jou gunsteling?

Elmarie: Beide. Regte kerrie soos uit Indië en beesstert met stampmielies.

vriende (die brood en wyn ding). Red: Met watter Bybelkarakter identifiseer jy? Hoekom?

Elmarie: Paulus. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie..... Red: Wat laat jou soggens opstaan?

Elmarie: “Dit is die dag, dit is die dag deur die Heer gemaak, deur die Heer gemaak… ”

Red: Watter deel van ons land is vir jou die mooiste?

Red: Wat is jou sterkpunt?

Elmarie: Die Boland en Overberg. En asb. die Kalahari.

Red: Wat beteken jou naam?

Red: Wat is die snaaksste ding wat al met jou gebeur het?

Elmarie: Toe ons by vriende aan tafel sit en ek besig was met ‘n storie. Skielik breek die stoel onder my en ek is plat op die grond, steeds pratende.

Elmarie: Verhoudings Elmarie: Elizabeth – God se belofte en Maria – favoured grace, of geliefde, of vrou van smarte. Red: Jy is klankbord vir baie, maar het jy ‘n klankbord?

Elmarie: Ek het. Red: Wat is jou gunsteling plaasdier?

Elmarie: Enige iets waaruit ek kan leer, hetsy vakkundig, geestelik, poësie of sommer net interessante stories. En, ja, ek het al Mills en Boon gedeurnag op vakansie☺

Elmarie: ‘n Nguni bees. Hulle maak baie mooi matte. Nee, beeste is vir my mooi, die koeie is slim en mooi en ruik aards en lyk altyd vir my so rustig. (Ek sal wag vir my “mat” om van ouderdom dood te gaan.)

Red: Wat is jou gunsteling boek wat jy ooit gelees het?

Red: Wat is jou gunsteling aanhaling?

Elmarie: “The Road Less Travelled” het ek al meer as eenkeer gelees. Sheila Cussons se gedig “Passion of the burnt Christ” lees ek weer en weer.

Elmarie: God is not interested in our happiness, He is interested in our holiness.

Red: Hoe ontspan jy?

Elmarie: Ek fliek graag, werk in die tuin of drink ‘n glas rooiwyn saam met harts8

Red: Wie is jou rolmodel?

Elmarie: My oupa toe ek kind was. Hy was die een mens, wat ek vandag nog met oortuiging kan sê, baie naby aan Christus se leer en leefwyse gekom het.


Red: Wie is jou twee seuns en wat doen hulle?

Elmarie: Ben is ‘n mediese dokter. Tans egter rustende en besig met rehabilitasie na sy ongeluk. Jaco is ‘n tegniese adviseur: dierevoeding in Betlehem OVS. Red: Wat is elkeen se mees uitstaande eienskap?

Elmarie: Beide se wysheid en humor dwing respek by my af. Red: Wat waardeer jy van elkeen?

Elmarie: Die feit dat ek elkeen my vriend kan noem. Ben wat saam met my kook en Jaco wat vir my voorskryf hoe ek moet en nie moet aantrek nie en sommer net kyk dat my kar in orde is. Red: As jy aan goeie tye saam met jou kinders dink, waaraan dink jy?

Elmarie: Vakansies by die see, saam eet, kuier en stout wees oor ander se geite. Red: Deel so bietjie met ons jou lewenservaring tydens Ben se herstelproses na sy ongeluk?

Elmarie: ‘n Mallemeulerondomtalie ervaring van wanhoop en hoop. Ek het vrede gemaak met die dood as absolute sekerheid en deel van die lewe. Ek het geleer dat ons van minuut tot minuut leef, dat verhoudings werklik al is wat in my lewe saak maak en dat God groter is as wat ek kan begryp. Ek het besef dat, om te dink ek in beheer is of kan wees, ‘n absolute illusie en ‘n gejaag na wind is.

neem het, het ek baie duidelik begryp dat, die eerste wonderwerk altyd sal wees dat, as hy sterf, hy hemel toe kan gaan en dit is genoeg.

Elmarie: “Nie goed genoeg nie”

Red: Wat is jou lewensleuse?

Red: Wat was Josef (Jesus se aardse pa) se beste eienskap?

Elmarie: Ek vra nie die “hoekom” vraag nie, ek vra ”waarna toe?”

Red: Wat het van Moses ʼn goeie leier gemaak?

Red: Wat is jou hartsboodskap?

Red: Wat is jou geestelike gawes?

Elmarie: Werk aan jou verhoudings, hetsy met God, man/vrou, kind, ouers of vriende. Werk intensioneel daaraan.

Elmarie: Geloof, voorbidding en gasvryheid.

Red: Wat is jou droom vir jou toekoms?

Red: Het jy al ooit ʼn “brandende bos” ervaring gehad?

Elmarie: ‘n Huweliksmaat wat bereid is om saam met my te groei… en ‘n plasie of ‘n klein restaurantjie.

Elmarie: Ek dink wel. Toe ek langs Ben se bed in ICU gesit het en van hom afskeid-

Red: Wat is die naam van die doring in jou vlees?

9

Elmarie: Gehoorsaamheid

Elmarie: Sy menslikheid Red: Watter bekende het sy/ haar platform baie goed gebruik?

Elmarie: Moeder Teresa Red: Watter onreg op die aarde roer jou hartsnare die meeste?

Elmarie: Die misbruik van kinders: in oorloë, as goedkoop arbeid, as seksslawe… en deur ouers wanneer hulle skei. FN


Selgroepe

Louise Jackson

Om te dink ‘n selgroep is net nog ‘n vorm van Bybelstudie? Nee, beslis nie. Daarvan het ek die afgelope tyd net weer bewus geword. In die ongeveer 18 jaar wat ons in ‘n selgroep is, het

10

daar baie “stories” met ons gebeur. En telkens was ons sel deel daarvan. Daar het ook baie “stories” met lede van ons sel gebeur, en daar het ons weer die voorreg gehad om te deel daarin.


As jy by ‘n sel wil inskakel, stuur jou besonderhede na Louise by

groepe@pvr.co.za 15 jaar gelede is een van ons sellede oorlede aan kanker. Hartseer, vrae, ondersteuning, huil en begrafnis was deel daarvan. Maar 18 maande daarna ook weer haar huwelik – vreug-

de in oorvloed. Bietjie meer as 2 jaar gelede loop ons toe weer dieselfde paadjie. Dieselfde kankerpaadjie. En nou? ‘n Volgende “seltroue”. ☺ Om deel te wees van ‘n sel

11

is soveel meer as net Bybelstudie. Ja, dis ‘n belangrike deel, maar dis nie al nie. Dis deel word van mense, wat soos jou familie word! FN


Rudolf Bester ~

Ek was bevoorreg om my lyf woonlik sien nie, soos Marawat die afkondigings nog al twee keer te skuif saam bastad. By tye was dit redelik steeds met ‘n grappie of met Ryno. ongemaklik vir my, maar ek twee lees. Sonder instrumente Met die eerhet snaaks genoeg nie onAlhoewel ste lyfskuif in veilig gevoel nie. sing hulle met passie ek weet dat BosmanOpvallend, toe ons verdit finansien ek besef dat hulle in straat geby Blok D van Schubartpark eel swaar dieselfde God glo as wat gaan met meente ('n totaal vervalle gebou) was daar ‘n ek glo en dat Hy vir hulle die gestap, was 'n pragtige portret interessante van Jesus se gesig geverf op meente, sal net so lief is as vir my kontras: die ‘n muur met geen byskrifte mens dit nie spontane lofprysing van nienie. Jesus is ook daar teenagterkom nie. Die mense is Afrikaanse mense in ‘n tradiwoordig. vriendelik en omBy tye was dit redelik sionele Afrikaanse kerkgeOp 'n dat dit ‘n klein bou. Sonder instrumente sing stadium kom gemeente is, ongemaklik vir my, hulle met passie en ek besef twee gee hulle opreg maar ek het snaaks daar dat hulle in dieselfde God verlamdes om vir mekaar. genoeg nie onveilig op rolstoele glo as wat ek glo en dat Hy Ryno se boodvir hulle net so lief is as vir my. verby ons, skap dat ek my gevoel nie Ons almal dien dieselfde Heen 'n vraag dag moet begin re. kom by my op: sou Jesus hulmet ‘n Halleluja het my herle net laat verby ry het, of inner om dankbaar te lewe. sou Hy hulle net daar geDaarna was ons oppad Die ironie was dat nees het? toe. Die ironie was David, van Zimbabwe, Pretoria Ek het baie hartseer dat David, van Zimbabwe, ons toergids was gesien, mense vasgevang in ons toergids was in ons eie armoede. Maar ek het ook stad. Ons het dele van die in ons eie stad hoop gesien. David, wat self stad besoek wat ons nie gemin het, werk Die tweede lyfskuif na Olielke dag onfantsfonteingemeente was der die arm baie gemaklik, dieselfde kulmense in ons tuur en ‘n bekende gesig stad. FN

12


Ryno Meyer ~

Vind jou plekkie in jou loopbaan ● Vul ‘n plekkie in jou besigheid

Ons raak meer en meer bewus van mense in ons geloofsfamilie en in ons gemeenskap wat frustrasie beleef oor werk en die skaarsheid daarvan. Ons raak ook bewus van werkgewers wat werk kan gee vir mense, maar opsoek is na die regte persoon vir ’n spesifieke funksie om doeltreffendheid vir beide partye te verseker. Marlene Gevers van Career Consignment Solutions het haar vaardighede vir ons as gemeenskap aangebied. In samewerking met ons ge-

loofsfamilie wil ons graag die volgende dienste vir mense lewer: ●Om werkgewers te help om mense in vakante posisies te plaas sonder om groot agentskapfooie te betaal. Opleiding en leiding rakende onderhoude en CV’s word hierby ingesluit. ●Om werknemers te help om op die regte plekke en platforms werk te soek, sonder om groot personeelagentskapfooie te betaal. Opleiding oor voorbereiding vir 'n onderhoud en die opstel van 'n CV word hierby ingesluit.

Ek en Marlene het 'n epos met al die relevante inligting en leesstof voorberei om aan beide werkgewers en werknemers aan te stuur as hulle belangstel in hierdie diens. As jy belangstel hierin, en in die detail oor die diens en wat dit vir jou kan beteken, is jy welkom om vir my 'n epos te stuur by ryno@pvr.co.za. Ek sal dan graag vir jou die epos aanstuur. Hierdie diens is ook beskikbaar vir mense buite ons gemeente. Jy is welkom om dit aan ander te kommunikeer. Ander navrae kan ook aan my gerig word. FN

Lyfskuif in die oggend en Lofprysing in die aanddiens mense s'n luister na ander en s ni ie tu ge nbidding. Kom deel jou 'n aand van aa t ie en g m ko En

God is aan die werk in die lewens van die mense in ons gemeente God werk ook in die verskillende plekke waar ons elke dag beweeg 13


Buti Mahlangu ~

Tye en funksies

Een alleen kan

 Erediens op Sondae (veeltalig) 13:00 Lees en skryf klasse: Maandae tot Woensdae 19:00 Bybelstudie: Dinsdae 19:00 Hospitaalbesoek: Dinsdae 08:30 Gebedsbyeenkoms: Woensdae 19:00 Tuisbesoeke: Woensdae Evangelisasie by die stortterrein op die Delmaspad: Donderdae 11:00 en Sondae 12:00 Sopkombuis: Vrydae 09:30 Berading soos die behoefte is

oorweldig word, twee saam kan weerstand bied. ‘n driedubbele tou breek nie maklik nie. Prediker 4:12

My name is Solly April countered Jesus and got Manyaka from Kwagsaved at the soup kitchen in gafontein Kwa2004 and my life started to Ndebele. Because I was unchange for the better. In employed in Pretoria for that time I also got a permamany years, I My life was busy nent job at Steenbok was unable to Park, where I am still falling apart afford travelworking today. ling back home. Out of desAfter that I met Zanele, peration I ended up sleeping who I decided to marry, and either at the rubbish bins betoday I am the proud father hind Spar, or sleeping in the of two children. We are also bushes beI encountered Jesus busy building a dehind the Licent home for us, and got saved at brary among which I am very the soup kitchen grateful for. other homeless people. My life was busy falling I praise the LORD JESUS for apart. saving me. I am the happiest Fortunately the Mercy man as you can see in my of God got hold of me bephoto. FN fore it was too late. I en14


Anton Brand ~

Wat beteken dit as ek sê dat ons almal 'n "leerbare gees" moet kry? Vir my beteken dit dat ek mensgemaakte grense moet oorsteek, en na nuwe, ongemaklike, en onbekende plekke of terreine moet Vir my beteken dit gaan. Dis hoe ek kennis gemaak het dat ek mensgemaakte met Night church in grense moet oorsteek, Arcadia, Pretoria. en na nuwe, ongemaklike, Ek was op en onbekende plekke soek na meer as net erediens toe of terreine moet gaan gaan, Bybel lees, en myself 'n Christen noem. Ek wou leef soos wat God dit van my verwag. My eerste aand by Night Church was skokkend en vernuwend. Die mense daar was "weggooi mense”. Hulle is mense met wie ek nooit in aanraking sou kom as dit nie was vir die begeerte binne my, na Ds. De la Harpe Le Roux se boodskap, en die Heilige Gees se werking in my nie. Vir "weggooi mense” kan jy nie net antwoorde My eerste aand by Night Church gee, en was skokkend en vernuwend dink dat die onderwerp afgehandel is heid om warm nie. Van swaarkry kan ek hulte stort, koffie le nie genees nie, en geen saam te drink en antwoord wat ek gee gaan saam die Bybel te net aanvaar word nie. bestudeer. Ons bid Ek het meer by hulle graag saam. Ons geleer, as wat hulle by my kuier saam met geleer het. Ek het besef daar dwelmverslaafdes, is goed waarmee ek sukkel straatmense, en aandag aan straatvroue; en Ek glo dit het kan gee. Ek glo dit dit word alles gebeur die oomblik gedoen in Sy het gebeur die toe ek in beweging teenwoordigheid, oomblik toe ek in beweging kom, en kom, en nie meer en sonder enige nie meer net my vooroordele, van net my normale normale ritme geenige persoon. Dit ritme geleef het nie is verbasend om die leef het nie. Wat doen ons algemene kennis van by die Night Church? Ons hierdie "weggooi mense” te gee aan mense die geleenthoor, asook die honger om 15

te kan verstaan. Om saam met hierdie mense te wees, dwing my om 'n "leerbare gees" houding in te neem. In elkeen van ons is daar goedheid. Ons moet begin om dit te soek. FN


Nuus uit die koskas Amanda Smit en Alta Potgieter ~

Dankie aan ieder en elk vir ons koskas bydraes wat ons so gereeld van julle ontvang! Dit is ‘n riem onder die hart om te sien hoe “oop” ons mense se harte is, vir ander in nood! Ons kospakkies wat ons uitgee bestaan uit niebederfbare produkte en sluit onder andere die volgende in : blikkieskos (gemengde groente, boeliebeef, sardiens , Weenseworsies, frikkadelle, boontjies, suikermielies, ertjies, tamatie en uie smoor), spaghetti, lang lewe melk, mieliemeel 2.5kg, pasta, rys 1kg, stampmielies, sout, koffie 500g, tee, suiker 2.5kg, soyavleis , pakkies sop, 750ml bottels kookolie, 1kg pakke waspoeier, skottelgoedseep, sjampoe, deodorant, toiletseep, toiletpapier, tandepasta, koekies sunlight wasgoedseep.

Ons maak graag die volgende statistieke van die koskas bekend vir die tydperk 20 Maart tot 14 Junie: ●Daar is tans 7 gesinne wat op ‘n maandelikse basis kos ontvang. ●Ons het 40 kospakkies uitgegee in genoemde tydperk; dit sluit in die kospakkies wat maandeliks uitgaan, asook persone wat net “inloop” en voedselnood ervaar. ●Ons het ook Juliemaand beurt gehad om kos aan die CMR Lyttelton te voorsien.

Ons maak van hierdie geleentheid gebruik om baie, baie dankie te sê vir Alta (082 818 1622) wat so getrou vir ons die kospakkies pak en aankope doen waar ons uit voorraad hardloop! Jy is ‘n ster!

marie Hattingh (ons klerekas kampioen) het die wol vir haar geneem en sy het pragtige kindertruie vir ons gebrei. Die truie is gegee aan ‘n sielkundige wat werksaam is in Danville en van daar is

die truie oorhandig aan behoeftige koue kinders. Dankie Tannie Martie Smit vir die lyfies wat jy warm kon maak. FN

Ons het nou ook hande gevat met Woerie omgee, waar ons help met kospakkies aan gesinne wat by hierdie projek ingeskakel is. Ryno is gevra om ook betrokke te wees met besoeke aan hierdie gesinne. FN

Ryno Meyer ~

Ons het onlangs by die klerekas van die gemeente ‘n sak wol ontvang as skenking. Tannie Martie Smit het kort daarna geskakel en gesê dat sy graag kindertruie vir die kerk wil brei. El-

16


Nuus uit die klerekas Ryno Meyer ~

Elke seisoen het sy eie uitdagings vir ons mense! Behalwe vir die koue van die winter is daar ook die gevaar van huisbrande. Danksy al die skenkings wat ons ontvang, kon ons as Gemeenskapskerk help vure doodslaan.

Solidariteit het twee groot skenkings van ons ontvang. Drie gesinne het sedert Maart hul huise verloor a.g.v. brande. Doulas Armoedebediening Gemeenskapsprojek het ook ‘n skenking van ons ontvang. Hulle bedien ‘n groot gedeelte van Gauteng se minderbevoorregtes. Besoek gerus hul webblad www.armoedebediening.co .za.

Dankie Pierre van Ryneveld vir jul volgehoue skenkings en ondersteuning aan die gemeenskappe wat dit so nodig het. Die klere wat nie geskenk is vir organisasies nie, is verkoop om die Kerk se koskas aan te vul. FN

Saam met

Stephan Joubert

Op besoek aan die gewildste boek in die Bybel...

Efesiërs Bybelreis Aande Woensdag 14 en 21 Augustus 19:00-21:00

Bybelreis Oggende Dinsdag 13 en 20 Augustus 9:00-11:00

Jy kan die Bybelreis in die oggend of die aand bywoon 17

NAVRAE Henk 082 336 7555 of Amanda 012 662 1708


Seniors

Oor Kiepersol en Kaperjol

Annatjie Wirth ~

Die soldate het onder die boom gebid, “Keep and protect us all”, vandaar “Kiepersol” Die Kiepersolboom het deur kerruik goedjies, krale en all”, vandaar “Kiepersol”. oorvertelling (kan nie instaan oorbelletjies uithaal en optof Die Senior Aksie van vir die juistheid daarvan nie), vir ‘n aand. Pierre van Ryneveld het al sy naam gekry gedurende soveel lede dat ons ‘n Elke laaste Donderdag die Anglovan die maand kom ons by“Kiepersol” gebed Die Senior Aksie van tot God wil bid. Ons Boereoorlog. mekaar. Einde Mei het ons Van die boe- Pierre van Ryneveld is daardie groepie pitkos gekry uit Ds. Martiens re het gehoor Swart se geselsie oor “hoe ons iemand het al soveel lede dat waar hoe die Enom ‘n lekkerrrrrr ouma en oumis as sy of haar ons ‘n “Kiepersol” gelse gebid pa te wees”. voete nie meer onhet en die Met die Noot-vir-Noot gebed tot God wil bid der ons tafel inskuif afleiding gespeletjie in Junie is daar nie. maak van hoe die woorde oor die afgelope 50, 60 en Ons loop mekaar gedurig vir hulle geklink het. Die solja, tot 90 jaar en langer raak in die geOns “Bybel-ete liedjies geskryf wat ‘n date het onder die boom meenskap. By gebid: “Keep and protect us Spar, die haarhet resepte met leeftyd se herinneringe herleef het in ons kapper, die bibheuning en lensies laat groep. lioteek, Bybeltoegelaat, so reg Ons “Bybel-ete studie, kerk en met ‘n verskil” in Julie Woensdae waar uit die bek van het resepte met heudie litte los gedie leeu en die ning, lensies ens. toemaak word. verkoop van gelaat. So reg uit die Vir daardie mooi nommereersgebore reg bek van die leeu en die verkoop van eerstjies wat diep in die kas weggehang word, gebore reg. het ons nou by die TeaterOns het ook met ‘n klub van Help Seniors aan“broodhakkiesprojek” begin. Die broodhakkies is so gesluit en kan ons, ons lekwaardevol, want dit kan aan iemand wat nie ‘n rystoel kan bekostig nie, geskenk word. Baie van die hakkies is nodig en alle hulp sal waardeer word. Ek sluit af met die goeie gedagte: ‘n Mens het net een lewe. Jy kan nie oefen daarvoor nie. Jy moet dit die eerste keer reg doen, want daar is nie nog ‘n kans nie. FN 18


Helène Richter ~

aterdagoggend, 25 Mei het 120 vrouens van heinde en verre saam met Nicolette Steel gekuier. Die oggend met die soms uiters komiese oomblikke was voorwaar prysloos. Nicolette het ons ook vertel van al hulle ervarings tydens hul verblyf in Saoedi Arabië. Dis ʼn plek waar hulle intens bewus geraak het van die Moslemgeloof waarin byna 100% van die land se inwoners vasgevang is. FN

Meulstroom Lodge Bronkhorstspruit 18 – 20 Oktober 2013

Maandag 9 September 19h00 In die ouditorium Spreker:

Elise Bosch van die Middestad-aksie in Johannesburg Sy gesels oor:

“Hillbrow is nie vir sissies nie” ● Haar boek sal ook te koop wees ● Enige bydraes in die vorm van klere en nie-bederfbare kos sal baie welkom wees Let Wel dat ons volgende byeenkoms nie meer op 26 Augustus, soos op die almanak aangedui, plaasvind nie, maar op die datum soos hierbo aangedui

19

Met Ronel Burger Kostes is R500 per persoon akkommodasie en etes ingesluit Daar is beperkte aantal plekke, so bespreek asb jou plek so gou moontlik by Amanda by die Kerkkantoor


Arline Meyer ~

My God is INCREDIBLE! Dit was die tema van ons Vakansie Program vir 2013. Elke leier en elke kind wat die week meegemaak het, kan daaroor saamstem. Dit was ‘n wonderlike week gewees, gevul met soveel dinge... Vol vreugde ons het lank laas so lekker gelag en pret gehad. Vol aktiwiteite ons het lekker gehardloop, gery, gespeel, gespring, gedans en gesing.

 Elastigirl het ons geleer dat elkeen van ons ander talente ontvang het en dat ons net onsself moet wees. Violet het ons geleer dat, alhoewel ons soms deurskynend voel, God ons altyd raaksien. Met ons Dash het ons INCREDIBLE God geleer dat ons Mr. Incredible het ons geleer dat aan ons kant, soms verkeerde ons krag van God dinge doen, kry ons ook af kom en dat ons maar dat ons die kans om daarom tot alles in nooit van God se ‘n INCREDIBLE liefde kan wegstaat is. hardloop nie. te wees

Vol vriende ons het ou vriende, nuwe vriende en beter vriende gemaak. Vol van God ons het Hom ervaar in ons stiltetyd, ons crafts, ons speletjies, ons lessies, ons versies en in ons lewens.

20


 Jack-Jack het ons geleer dat ons nooit te klein is om vir God te werk nie. Die Vakansie Program 2013 was ‘n groot sukses en ons het elke oomblik daarvan geniet. Dankie aan al die leiers, personeel, ouers en kinders wat dit so suksesvol gemaak het. Met ons INCREDIBLE God aan ons kant, kry ons ook die kans om ‘n INCREDIBLE te wees! FN

21


22


Pinkster kids

gaan en God ontdek in die wees… ons wil jammer sê Amazing Race van die lewe! oor al ons sondes want God Elke aand het ons sal ons vergewe. Ons het geleer saam gekuier met Ons het geleer dat ons in ‘n God se mense en dat ons ‘n nuwe hulle reis in die land ontvang… vreemde land Eksodus verhaal. woon… hierdie ons moet nou ons Ons het eers gelewens ‘n lewenwêreld is nie ons de offer vir God leer dat God weird is… want Hy huis nie, God wil maak. Arline Meyer ~ bly lief vir ons, al ons nog kom haal Dit was besonders Pinkster is altyd so ‘n kosbare maak ons soms om as mentors tyd van die jaar. Buiten die droog. Ons het geleer dat saam met die kinders te feit dat dit die viering van ons in ‘n vreemde land wandel. Dit was wonderlik die ontstaan van die kerk is, woon… hierdie wêreld is nie om elke aand by die kinders is dit ‘n tyd van lekker saam ons huis nie, God wil ons nog te leer en sien hoe hulle, hul kuier om die kom haal. Ons het alles gee ten spyte van die Ons het saam op soppotte met geleer dat ons feit dat hulle ook maar reis gegaan en woestyn mense is… warm broodjies moeg is na ‘n hele dag by en nog warmer God ontdek in die ons is geneig om die skool en geselskap. Hieraktiwiteite. Amazing Race oor alles te kla in die jaar was plaas daarvan dat Pinkster bly van die lewe Pinkster niks ons dankbaar moet werklik baie minder as besonders nie. wees. Ons het geleer dat kosbaar en Ons het saam op reis geons graag berg mense wil spesiaal! FN

23


Arline Meyer ~

By die Mosterdsaadjies het elke byeenkoms van die kwartaal vir ons as Mosterdsaadjie Mamma’s ‘n WOW oomblik gegee. Dit is ‘n voor-

Ons het so baie by die kinders geleer oor vertroue toe ons hoor hoe Jesus die storms stil maak reg om saam met ons jongste maatjies deur die Bybel te kan wandel. Ons het so baie by die kinders geleer oor ver-

troue toe ons hoor hoe Jesus die storms stil maak. Dit was weer opwindend om met nuwe oë te sien hoe die kinders die wonder van hulle eie doop verstaan. Ons sien baie uit na ‘n nuwe kwartaal waarin ons Mosterdsaadjie span met 2 mentors uitgebrei het en ons die Lekker Lawwe Luister Lesse behandel. Kom loer gerus in of kyk waar jy betrokke kan raak! Ons Mosterdsaadjies groei op soveel verskillende maniere! FN

24


Lucinda Arlow ~

Jou sneakers lê oopmond en die chaos wat saamloop maar juis die plek waar ons staar na jou vanaf die vloer, met grootword. skaamteloos jonk kan wees. jou handdoek is Die Young Adults Hier lees ons nie net Bybel en Hier lees ons stylvol gedrais ons space, een probeer sin maak van God nie net Bybel en van die plekke peer oor jou se plan vir ons nie. Ons emstoel en geluk- probeer sin maak waar ons kan brace ‘n stukkie van wat dit kig is jou skryfgaan en vir 'n beteken om toe oë en sonvan God se plan oomblik vergeet behoeftes en der leiding, in ‘n wêreld, vir ons nie. boeke so verdat grootword honger vir verandering, in te strooi dat dit lyk ook ons lot is. Dat stap. Om te weet jou passie, Ons embrace ‘n asof jy baie nie gespanjou aanpasbaarheid en alles stukkie van wat ons hard geleer het ne hoef te wees anders wat nog jou jonkheid dit beteken om om "perfekte sitvir daardie ekis, is wat hier ‘n verskil maak. samen… wag Ja, die kamer is deurmekaar, toe oë en sonder kamerstelle" en was dit nie al ‘n "skoon kombuise" maar die drome is groot. Hier leiding, in ‘n week gelede te hê nie. Young kan ons met trots sê dit wêreld, honger nie? Moet Adults is nie ‘n maak nie saak hoe vir verandering, Sondagskool of wees, want die deurmekaar jou kakoppie wat afrondingsbediemer is nie, kom in te stap. daar staan lyk ning om perfekte deel net jou of ruik nie heeltemal soos gisgrootmense te maak nie, jonkwees! FN ter se koffie nie. Die kamerdeur swaai oop en jou ma verkondig luidrugtig dat hierdie varkhok wat jy jou kamer noem ‘n bewys is dat jy Wanneer: geen rigting het nie en glad Dinsdae 19:00 tot whenever (gewoonlik 21:00) nie so volwasse is soos wat jy dink nie... Waar: Hierdie is ‘n jongmenskaOns kerkgebou of elders soos deur e-pos gekommunikeer mer… en soms lyk ‘n Young Adults bediening naby aan Info: so ‘n kamer… dit is nie altyd perfek nie en dit is gewoonlik As jy die weeklikse nuusbrief van die Young Adults wil net netjies wanneer nieontvang, stuur gerus 'n e-pos aan Christian Hamann mand kyk nie. Hierdie is 'n by chamann9@gmail.com metafoor vir die passie en

Kom kuier saam

25


Arline Meyer ~

del hulle die moeilike vrae Sjoe, ons was besig hierdie van die lewe. So leer die kwartaal! Tydens ons jongmense hoe hulle weeklikse byeenkomste werklik ‘n verskil kan maak het die kinders entoevir die Here. Die Graad 7’s siasties die Woord dieper is ook besig om die bepeins deur Ons weet Laerskool ingesteldmeer uitdain die heid / mentaliteit gende vrae te vra. Op die volgende agter te laat. Ons Graad 7 Survikwartaal mentors is saam met hulvor kamp, het gaan ons le opgewonde almal heerlik saam gejol en meer leer, om nuwe en meer moontlikhede diep geestelik gegroei. Ons sekerheid vir die toekoms te ontdek. Ons het lekker gekry oor weet in die sing en geëet waar ons volgende op die Pizza en inpas in kwartaal gaan Karaoke Aand. Ons Graad 7’s die groter ons meer leer, is besig om hulprentjie meer pret hê en meer sekerle eie plekkie van God se heid kry oor te vind in die plan vir waar ons inpas groter prentjie ons lewens in die groter van die Bybel prentjie van maar ook in God se plan vir ons die lewe. Saam met hulle lewens. Ons as menywerige mentors behan-

Karaoke! 26

tors wil graag die pad saam met elke graad 7 jongmens, hulle geloof en hulle ouers meemaak. Wat ‘n opwindende reis! Ons kan nie wag om die hele wêreld ook aan die brand te steek nie! FN

Bou ‘n pizza!


‘n Graad 4 Mentor ~

van die stigting van ‘n nuwe familie (die kerk) tot die versekering dat ons na ‘n nuwe Wonderlike Huis by God gaan Verlede kwartaal het ons ‘n voëlvlug deur die Bybel en kerkgeskiedenis geneem. Die kinders was opgewonde om elke week saam met ons te reis. Ons het geleer wat dit beteken om een van Jesus se plandraers te wees in alle omstandighede. Ons kan altyd na die Skrif gaan om God se plan vir ons lewens te sien en dat ons nie ons eie planne

moet volg nie. God se plan vir ons lewens is gratis, maar nie goedkoop nie. Ons het ook uitgevind dat ons kan inskakel by God se planne vir die wêreld en ‘n verskil kan maak. Dit was ook ‘n tyd van hartseer toe Izette totsiens gesê het. Maar met groot vreugde het ons vir Arline verwelkom. As mentors was dit ‘n wonderlike ervaring om saam op reis te wees met Pinkster, maar ook om die alledaagse saam met die kinders te vier op Moedersdag en tydens die Grootgroep byeenkomste. In ‘n besige kwartaal het ons mentors baie by die kinders geleer. FN

Die kinders maak Moedersdagkaartjies

Die kinders maak ‘n brosjure vir die Hemel

geneem deur Sue Neill ~ 27


Seekamp 2013 Die groot sports het egter begin toe ons volleyball met ’n twist, strand sokker en “Ultimate Frizza” begin speel het ervaring met Kenny en Herman. Om God hier in die natuur te ervaar, is werklik besonders. Ons is elke keer verbaas wanneer God Homself op ’n nuwe manier aan ons openbaar.” Imogen Scott en Cindy van Rooyen

Herman Matthee ~

Seekamp 2013 was nie sommer net ’n kamp nie, dit was ’n ervaring wat my lewe verander het. Vriendskappe wat diep in elkeen se hart lê, is gesmee. My persoonlike refleksie op die ervaring is eenvoudig: Die Here is Goed! Hier is ’n paar refleksies van die jongmense:

veel pret en krampende kuite kon veroorsaak! Party het die koue water aangedurf, ander het in die winter son gebak. Daar was beserings, maar niks wat “Suster Anna” nie kon hanteer nie! Ons het ons batterye ge-charge met Oros en toebroodjies. Met sand ORALS is ’n lekker stort die oplossing. Ongelukkig was daar net koue storte vir ons. Dankie vir die seuns wat hulle badkamer vir ’n uurtjie opgeoffer het, sodat ons weer vars kon voel.”

Ons was baie dankbaar om vir ‘n slag weer warm te stort

“Ons het ons dag begin met voorkeur-speletjies van Stefan en Cheryl bv. soet vs. Sout en facebook vs. twitter. Die groot sports het egter begin toe ons volleyball met ’n twist, strand sokker en “Ultimate Frizza” begin speel het. Wie sou kon dink dat ’n eenvoudige stuk plastiek so-

Marissa Boshoff en Chanté Lochner

“Ons was baie dankbaar om vir ’n slag weer warm te stort. Noudat ons skoon is, is ons honger vir ‘n lekker aandete en ’n goeie geestelike 28

“Ons almal sien uit na aandete en om rustig te raak vir die praise and worship en om in ons groepies te gesels. Dis onbeskryflik om te sien hoe almal regtig die Here loof. Die vrae het ons help verstaan hoe om brood en wyn verhoudings te hê.” Marjo Lise Poisat en Sunette van Rooyen

“Die see was rof met hoë gety. Almal het gehoop dis beter na middagete. Die speletjies was VET PRET! Dink net om ’n wortel aan te gee met jou knieë en rug teen

Dis onbeskryflik om te sien hoe almal regtig die Here loof


“Seek Justice, Love Mercy, walk Humbly with your God” “Amper in ’n Skulpvisagtige ding vasgeswem” “Die Kamp is Awesome, dankie almal” “Dream Big because we serve a Big God” “Ready to swim… O Jitte” “Jesus stel die hemelse rekords reg”

rug op te staan sonder om jou hande te gebruik. Met die boeresport het ons vir 8 meter kruiwa geloop, 5 meter ’n tennisbal in die sand met die neus gestoot, en nog ʼn paar meter op een been gespring. Dit het vir my soos ’n ewigheid gevoel! Ons moes ’n appel wat in ’n emmer seewater dryf, hap en het afgesluit met ’n sweety in meel. Ons het lekker gelag vir die wat ge-faceplant het en al die meelbaarde. Die res van die dag kon ons op die strand ontspan met aktiwiteite soos touch rugby en Frisbee gooi. Vir my was die hoogtepunt van die dag toe ons na die vlooimark stalletjies toe kon gaan.”

unieke God. Dis wat in die harte van die see kampers geleef het: “Vandag inspirasie van ’n blom afgekry ”#wow” “#Super-Awesome-AWESnorkeldag!” “God se liefde is soos Golwe, sonder ophou en aanhoudend”

Anzel Reynecke

Die speletjies was VET PRET! Ons het ’n sosiale platform vir die kampers geskep: “Die Brein Blertse”. Dis ’n eietydse sosiale netwerk waar hulle gedagtes en prentjies met mekaar kon deel. Dit het ʼn lang lys vlymskerp opmerkings en mooi stories van groei opgelewer. Dit was gevul met ontdekkings en gedagtes rondom ons groot 29

Seekamp 2013 was die hoogtepunt van my jaar sover. Dit was vir my ’n voorreg met wonderlike mense, heerlike tye en Sodwana se eie MAGIC. Ons kon stilstaan en die Here opnuut ontdek en Sy grootheid beleef. Baie dankie aan elkeen wat elke sekonde spesiaal gemaak het. FN


Belydenisaflegging

Wat glo ons? ● Wie is ons? ● Hoe leef ons? ● Wat doen ons? Vir wie: Volwassenes wat wil belydenis aflê. Mense wat lidmate van ons gemeente wil word en 'n basiese greep op die boonste 4 vrae wil hê. Enigeen wat nuuskierig is oor die vrae hierbo.

Waar: Sal per epos bevestig word

Wanneer: 25 Augustus, 1 September, 8 September, 15 September en 22 September om 16:30-18:00

Vir enige navrae, kontak Ryno Meyer 082 460 2103 of ryno@pvr.co.za

30


Sweet

in ons midde

Jan Venter ~

groep van 35 leraars vergeWat ‘n voorreg was dit om sel na Shayamanzi vir ‘n die wêreldbekende teoloog, tweedag retraiskrywer en leraar, Leonard Sweet, hier Dit was besonder te. Shayamanzi die plaas van in ons Geloofsfamispesiaal om Len isJannie lie te kon ontvang. en Issie daar te ervaar Parsons, waar Sy wysheid en diep insig was ‘n verrysaam met Jannie ons Geloofsfamilie al twintig kende ervaring. Len het ‘n byeenkoms in ons oujaar vergader om na te dink en te bid oor die Here se leiditorium gelei en daarna ‘n

ding. Dit was besonder spesiaal om Len daar te ervaar saam met Jannie. Die aandbyeenkoms hier by ons was besonder geseënd en Len se verhalende styl en Neil Buchner se wonderlike aanbiddingsleiding het daarvan ‘n belewenis gemaak. FN

Stuur jou besonderhede na Louise by

groepe@pvr.co.za

31


Pinkster Jan Venter ~

Met ‘n “trippeldoor” naam soos De la Harpe le Roux het ons vermoed dat ons vuurwerke kan verwag van die predikant uit die Vrystaat, en ons was nie verkeerd nie. De la Harpe se passie vir Jesus en gebroke mense was nie net aansteeklik nie, dit was elektries! Ons het amper met ongeloof geluister na die verhale uit sy bediening in

die middestad van Bloemfontein en kon tree vir tree saamstap op sy daaglikse reis saam met Jesus. Groot het ons oë gerek op die daaglikse “pelgrimstogte” as ons in die bitter gebrokenheid van die armoede en verlorenheid in ons land die wonderlike teenwoordigheid van Jesus beleef. In die verhaal van ‘n straatkind, of die ervarings van ‘n uitgeweke-

ne of vertrapte. Die liefde van Jesus wat ons dring om Hom te ontdek en te LEEF in alle omstandighede was tasbaar teenwoordig. So het ons nog ‘n treë gegee op die pad van gestuurde mense wees. Dankie De la Harpe, en mooi loop! FN

DAG 1 – 13 Mei

Eers Voortrekkermonument toe (foto’s bo), dan Apartheidsmuseum toe (foto’s onder)

Middel bo: Ingang na die apartheidsmuseum Links en regs bo: Diep nadenkend na die tyd 32


DAG 2 – 14 Mei

Bo: Oom Joop Lensink (foto regs) van Fundisisiswe wat onder myners gewerk het, vertel die verhaal van trekarbeid. Die kuns teen die mure (foto links) vertel die geskiedenis daarvan in die ou Suid Afrika. Fotos onder: Marabastad

DAG 4– 16 Mei DAG 3 – 15 Mei

Bo: Ons het regtig mopanie wurms geëet

Bo: Central Methodist Church, Jhb. Die kerk wat buitelanders huisves

Links: so lyk mens as jy die langste gewag het vir jou Sphahlo, Regs: en so eet mens ‘n Sphahlo 33


Louanda Gentle ~

Ek het so ʼn rukkie ontmoet en met So het Jericho sy Daardie aand, na gelede “my Sparsy hele hart geglo. “diensplig” vrygespring. Hy ons Milo afspraak Dit het konflik tusmotorwag” vir ʼn het op ‘n vlot vir 5 dae die kon ek nie slaap sen hom en sy ouMilo gevat by Serivier afgevaar tot naby Luringa. Ag, net om bumbashi, digby Zambië. Hy nie, ek het gelê ma veroorsaak, hom bietjie te beveral toe die buris egter nie met ope arms en rondrol met derf en sy storie te geroorlog in 1998 ontvang nie, omdat hy Lintonele uit die film hoor oor hoekom uitgebreek het. gala praat. hy in Suid-Afrika is. “Blood Diamond” Toe die dorJericho het die EvanDit, na hy vir my gesê het pie waar hy en sy ouma gelie in die strate begin ver“it’s a long story.” Die voorafwoon geteiken word, het sy kondig, maar niemand wou gaande dialoog was iets met allerlei rituele, offers aan na hom luister nie. Een dag soos: die geeste gebring. Jericho het hy vir ‘n siek vrou gebid EK: “Hi! What is your name?” wou nie daaraan deelneem en sy het gesond geword. Hy: “Jericho, like the city in nie en het gesê hulle moet Die nuus het soos ‘n veldthe Bible.” eerder op Daar het Kabila kinder brand versprei Ek: “That’s cool! Where do Jesus vertrou. en die mense soldate gewerf om in you come from, Jericho?” Sy het hom het na hom beHy: “From DRC.” daarvan be- die voorste linie te veg gin luister by die Ek: “Do you enjoy it here?” skuldig dat hy die “witmense mark. So het dit vir ‘n paar Hy: “No, I miss my people.” se God” aanbid en verklaar jaar aangegaan. Ek: “But why are you here?” as ʼn uitgeworpene. NieToe breek daar weer En dis toe die “long story” mand mag eers aan iets onluste uit en hy besluit om antwoord. En raak waaraan hy geSuid Afrika toe te kom. Met Dit het konflik raak het nie. my vermoedie hulp van iemand daar tussen hom en sy de dat dit Uiteindelik het Jericho het hy sy papierwerk agteriets met die mekaar gekry en vertrek na ouma veroorsaak, weggeloop Kinshasa oorlog te toe. Daar het Laurent sy nuwe lewe. Hier aangeveral toe die doen het... kom, het hy aanvanklik in ‘n oorlog uitbreek Kabila kindersoldate gewerf om in die diep depressie verval. IeDaardie aand, na ons Milo voorste linie te veg. Jericho mand in ons gemeente het afspraak kon ek nie slaap was maar 14 hom begin nie. Ek het gelê en rondrol en is ook aan- ‘n Soldaat het sy vrees motiveer en opgemerk en vir hom aan hom Bymet tonele uit die film “Blood gekeer om in Diamond” (alhoewel dit nie die oorlog te gesê: “Run! But don’t bels verskaf. in die DRK afspeel nie). veg. Hy was look back, then I will Jericho het sy Maar, dié keer het ek die verskriklik sendingwerk have to kill you.” karakter in die storie geken. bang. ‘n Solhier voortgesit. Een vir wie ek al begin omdaat het sy vrees opgemerk Hy werk wyd in ons stad en gee het. en vir hom gesê: “Run! But het al ‘n hele paar Hy het by sy ouma don’t look back, then I will mense tot bekegrootgeword wie voorvaderhave to kill you.” Die Here se ring gelei. FN geeste aanbid het. Maar in oë is oral op die aarde en Sy die skool het Jericho Jesus genade is groot! 34


Tye

Sondae: Skoolkwartale

Sondae: Skoolvakansies

08:00 08:00 09:00 10:00 10:00 13:00 17:00 18:30

09:00 13:00 18:30

Erediens (Ouditorium) Kinderdiens (Ark) Groepe Erediens (Ouditorium) Kinderdiens (Ark) Erediens (Afrikatale) Groepe Aanddiens

3j-Gr.3 Gr.4 - Gr.7

Erediens (Ouditorium) Erediens (Afrikatale) Aanddiens

Kerkkantoor: 3j - Gr.3 Gr.8 - Gr.11

Maandae:

11:00 -16:00

Dinsdae - Donderdae:

08:00 -16:00

Vrydae:

08:00 -13:00

Kontak

Bedieningspan en Bedieningsleiers: Jan Venter

Leraar

662 3700 / 082 333 6552

jan@pvr.co.za

Henk van Rensburg

Leraar

667 1264 / 082 336 7555

henk@pvr.co.za

Ryno Meyer

Leraar

082 460 2103

ryno@pvr.co.za

Stephan Joubert

Deeltydse Leraar

Karel Verhoef

Deeltydse Leraar

083 297 1242

karel@pvr.co.za

Elmarie van Wyk

Lewenskuns

072 238 0549

lewenskuns@pvr.co.za

Amanda Smit

Bediening Admin

082 975 7465

bediening@pvr.co.za

Buti Mahlangu

Evangelis

082 624 2689

buti@pvr.co.za

Arline Meyer

Jeug (Juniors)

082 773 4338

arline@pvr.co.za

Herman Matthee

Jeug (Seniors)

071 689 5120

herman@pvr.co.za

stephan@ekerk.org

Ondersteuningsdienste: Peet Kilian

Bedryfshoof

082 469 4708

info@pvr.co.za

Riana Janse v Rensburg

Kantoor

012 662 1708

admin@pvr.co.za

Ansie Vivier

Finansies

012 662 1708

finansies@pvr.co.za

Lizette Klinkhamer

Jeug Admin

078 077 9394

jeug@pvr.co.za

Alta Potgieter

Koster

082 818 1622

Theuns Janse van Rensburg Klank

082 555 2923

Piet Janse van Rensburg

Faktotum

082 320 1901

Brinant

Sekuriteit

082 547 6754 / 012 664 5658

Bankbesonderhede NGK Pierre van Ryneveld

Sluit aan op ons webblad en by ons sosiale netwerke

Stuur betalingsbewys na:

ABSA Centurion Rek no: 600 591 355 Takkode: 630 445

finansies@pvr.co.za of 012 662 0104

Navrae en Inligting 012 662 1708 - 012 662 0104 (faks) - admin@pvr.co.za 35


Nog Pinkster fotos

Laaste aand Lofprysing

Mopaniewurm inkopies in Marabastad Trekarbeid kuns by Fundisisiswe

Die bekende Sphahlo Bo: Venster in Central Methodist Church, Jhb

Die mark in Marabastad 36

PvR Familienuus 2013 Uitgawe 2  

Familienuus 2013 (Uitgawe 2) van Pierre van Ryneveld Gemeenskapskerk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you