Page 1

NUUSFLITSE 25 SEPTEMBER 2011 WAT GEBEUR VANDAG 08:00 : Erediens & Kinderkerk (3jr–Gr 3) 09:00 : Junior Geselsgroepe (Gr 4–7) 10:00 : Erediens & Kinderkerk (3jr–Gr 3) 13:00 : Afrikatale Erediens 17:00 : Senior Geselsgroepe (Gr 8–11) 18:30 : Vars

BID SAAM Chirstell Korf wat ‘n rugoperasie gehad het Charissa Jacobs wie se oupa oorlede is. Vir Tienie van Niekerk, Joey Kotzé en Ronnie v Deventer wat kankerbehandeling ontvang. • Vir diegene wat in die hospitaal is/was en/of tuis aansterk: Danie McLachlan en Berna Pretorius • Vir Hennie Kaltwasser wat steeds baie ernstig siek is. • Fanie Cronje (Jnr) wat steeds in die hospitaal is. Neem asseblief vrymoedigheid om ons te skakel vir voorbidding en siekebesoek. • • •

BEPLANNINGSWEEK 2011 Die bedieningspan en die Gemeenteraad was die afgelope naweek op Shayamanzi om stil te word, na te dink, te evalueer en vorentoe te kyk. Ons het intens bewus geraak van God se roeping vir ons as geloofsfamilie en goeie praktiese aksies goedgekeur wat ons roeping sal ondersteun. Ons het deur die eenvoudige beginsel van die staf/stok uit die Woord geleer dat Christus met ons op pad is en dat ons volledig net van Hom afhanklik met wees. Ons het ’n wonderlike ervaring gehad van egte geloofsfamilie-wees en nooi jou as deel van ons om dit saam met ons te beleef, hier-en-nou, elke dag. Ons weet dat die Here ons roep om gestuurde mense te wees sodat ons ’n gestuurde gemeente kan word. Wees deel van hierdie nuwe reis. Christus wil Sy wereld deur ons verander en vernuwe!

DIS WEER “FAMILIENUUS” TYD! Neem gerus ons nuutste uitgawe by die deure. Lees ons geloofsfamilie se stories, gebeure en belangrike inligting Met die diensverlating van Dr. Elmo Pienaar aan die einde van Februarie 2011 en met die voltooiing van Dr. Sampie Niemand se dienskontrak aan die einde van September 2011, is daar twee leraarposte vakant. Die Gemeenteraad het tydens die Beplanningsnaweek 2011 aan die volgende strategiese aspekte aandag geskenk: • Die Geloofsfamilie se verpligting om te verseker dat daar suksesvol aan die uitvoering van God se Groot Opdrag en Groot Gebod aandag gegee word; • Die geloofsfamilie se bedieningsbenadering wat voortaan gefokus moet wees op ons roeping “Ontdek en Leef Christus”. • ‘n Aangepaste bedieningstrategie wat deur die Bedieningspan aan die Gemeenteraad voorgehou is; bespreek is en goedgekeur is. • Die meriete verbonde aan die vulling van een van die twee vakante leraarposte is oorweeg en vir vulling met ingang van 1 Maart 2012 (nuwe boekjaar), goedgekeur. Ons sal dus eersdaags prosesse aktiveer word vir die werwing van ‘n derde medeleraar om saam met Ds. Jan Venter, Ds. Henk Janse van Rensburg en die res van die Bedieningspan verantwoordelikheid vir die Gemeente se bedieningsaktiwiteite te aanvaar. Bid asseblief saam met ons dat die werwing goed sal verloop en dat die regte aanstelling gemaak sal word. As u kommentaar wil lewer of iemand as medeleraar wil nomineer gee asseblief die besonderhede skriftelik deur aan die Bedryfshoof deur dit in ‘n verseëlde koevert by die Kerkkantoor in te handig, of elektronies aan info@pvr.co.za te stuur.


MANNEBEDIENING HALFTYD: Kom geniet ‘n lekker koppie koffie, goeie kameraadskap en diep gesels saam met ons by ons weeklikse byeenkoms “Halftyd”. Dit is elke Woensdag om 05:30 by die Afdak. Ons is teen 06:15 klaar. Skakel Deon Fourie (083 645 9326). KOSKAS: Dankie aan almal se bydrae vir die koskas. Enige donasies is nogsteeds welkom. Vir enige navrae kontak Amanda by die kerkkantoor of Frieda by 0832760353. VROUEBEDIENING : Ons Vrouekamp kom nou vinnig nader. Daar is nog plek beskikbaar. Indien jou naam reeds op die lys is, en daar nog nie met jou per e-pos kontak gemaak is nie, kontak asb dringend vir Heléne, Tel 012-6621366/0823779385.

DORPSFEES HOUT: Ons is opsoek na hout vir Saterdagaand 29 Oktober se fees. As jy bome afsaag skenk ons die stompe. Skakel Nelius 0824640744 of bring sommer ‘n sakkie hout kerk toe HULP : Ek benodig mense wat op aflosbasis by speletjies en valskermbaan kan help asook die omgeegroepe moet hulle name vir die boeresportkompetisie en spinningkompetisie kom opgee. Dankie baie Estelle KUNSUITSTALLING: AANDAG alle kunstenaars - ons beplan ‘n kunsuitstalling tydens die dorpsfees. As jy belangstel skakel Riana by die Kerkkantoor 012 662-1708.

POSITIEWE OUERSKAP: Ons beplan weer ‘n positiewe ouerskap kursus afhangende van die belangstelling. Ons praat saam oor: Ouerskap, Gedrag van Kinders, Om my kind te verstaan, Kommunikasietegnieke, Dissipline, Probleemoplossing ens. Kom reis saam ons en kry antwoorde op ‘n praktiese manier. Enige een welkom! Datum: 30 Sep – 2 Okt 2011 (Dis ‘n naweek kursus). Vir meer inligting, kontak: Paul van Rensburg 082 782 5442 / Kerk kantoor 012 662 1708

Dit is vir al die enkel mammas, pappas en hul kinders :

SENIORAKSIE : Vir ons maandbyeenkoms wat op 29 September is, besoek ons Ludwig’s Rose. Vir navrae skakel Jan Cilliers (082 672 7610)

Waar: Datum: Kostes:

GEROEP EN GESTUUR!: Onthou ons “Awaken” ervaring wat gebeur op 14 en 15 Oktober. Dit gaan jou lewe verander! Skakel met Amanda vir inligting.

ARMBAND GEVIND OP PARKEERTERREIN SONDAGAAND NA DIE BELYDENISAFLEGGING. SKAKEL ARABEL OOSTHUIZEN 0823206418

SOLO KAMP

Nylstroom lodge 21-23 Oktober 2011 R350 per volwassene R200 per kind onder 12

Dit sluit alle etes en aktiwiteite in. Kontak vir Lizette vir meer inligting 078 077 9394

GEMEENTERAAD AANGELEENTHEDE Aanstelling as Gemeenteraadslid (Adri Swart) Hiermee word bekend gemaak dat Adri Swart van Kirknesslaan 152 in Pierre van Ryneveld, tydens ’n Gemeenteraadsvergadering gehou op 17 September 2011 as ’n Lid van die Gemeenteraad verkies is. Enige belydende lidmaat van die Gemeente mag binne tien dae vanaf die eerste aankondiging ‘n skriftelike beswaar met opgawe van redes indien teen die leer of lewe van ‘n persoon wat as Gemeenteraadslid verkies is. Enige besware teen voorgenome bevestiging van Adri in hierdie amp moet binne die volgende twee weke skriftelik onder die aandag van die Bedryfshoof gebring word by info@pvr.co.za. Vakature Daar is nog ’n vakature op die Gemeenteraad wat nou vir vulling oorweeg word. Die Gemeente word genooi om binne die volgende twee weke geskikte persone vir hierdie vakature te nomineer. Slegs belydende lidmate van die Gemeente, wie se attestaat by die gemeente ingedien is, kan as Gemeenteraadslede dien. Die voorgeskrewe nominasievorm is by die Kerkkantoor beskikbaar en moet deur die nominant en genomineerde voltooi word. Nominasies kan nou ingedien word.

Nuusflitse 25 September 2011  
Nuusflitse 25 September 2011  

Nuusflitse van 25 September 2011

Advertisement