Page 1

NUUSFLITSE Ja en Nee WAT GEBEUR VANDAG 08:00 : Erediens : NAGMAAL (Jan Venter) 08:00 : Geen Kinderkerk 10:00 : Erediens : NAGMAAL (Jan Venter) 10:00 : Geen Kinderkerk 13:00 : Afrikatale Erediens 17:00 : Senior Geselsgroepe (Gr 8–11) 18:30 : Aanddiens: NAGMAAL (Ryno Meyer)

KERKKANTOOR CD VERKOPE Plaas gerus ’n bestelling vir oudio opnames van die eredienste. Kontant by bestelling

HET JY IETS VERLOOR? DAAR IS VERSKEIE VERLORE ITEMS OP DIE TAFELS BY DIE DEUR REGS AGTER IN DIE OUDITORIUM

Behalwe vir pappa, mamma, en myne, is ja en nee waarskynlik van die eerste woorde wat ons leer en besig, asook van die woorde wat ons waarskynlik tot aan die heel einde van ons lewens gaan gebruik. Ja en Nee is eie aan die mens. Geen ander skepsel het die vermoë om met woorde 'n vrye keuse uit te oefen soos die mens nie. Nee is 'n vryheidswoord. Met een woord kan ons besluit om nie aan iets deel te neem nie, want ons het die vryheid om daardie woord te kan sê. Ja is 'n aanvaardingswoord. Ons gebruik dit wanneer ons instem om deel te raak van dit wat voor ons is. Ons gebruik dit wanneer ons 'n uitnodiging aanvaar. Ja beteken nie altyd ons het die beheer nie, maar dit beteken altyd dat ons instem vir wat ookal. Om 'n volgeling van Jesus te wees vra 'n definitiewe nee en 'n definitiewe ja van ons. Ons sien dit in die woorde van Jesus in Markus 8: "As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg, want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe vir My en die evangelie verloor, sal dit behou." (MARKUS 8:34, 35 AFR83) Ons defnitiewe nee as dissipels, sê ons vir onsself. Nee vir 'n lewe wat om my draai, nee vir my eie belange, selfsug en gemak, nee vir 'n lewe waar ek volle beheer het en die uitkomste van alles bepaal. Ons definitiewe ja as dissipels, sê, ons vir Jesus. Ja vir 'n lewe van transformasie deur Sy Gees, ja vir 'n lewe van diens en opoffering, ja vir 'n lewe wat poog om iets van die Koninkryk vir mense te wys, ja vir 'n lewe van verhoudings met alles wat die Here gemaak het. Ons nee bevry ons van 'n lewe wat op die einde op niks/dood uitloop, en ons ja bevestig dat ons 'n lewe van ewigheid in God se teenwoordigheid aanvaar, en dat 'n vervullende lewe nie by ons lê nie maar by God. Ek vang myself dikwels dat my "nee's" en my "ja's" omgeruil word. Ek sê ja vir luiheid en uitstel, en nee vir liefde en omgee vir ander. Hoe werk dit? Ek sê ja vir opgaar en spaar, en nee vir weggee en seën. Dit kan mos nie... Mag elkeen van ons die Here vra om ons te help om ons definitiewe nee en definitiewe ja volgens Sy wil te sê en daarby te hou.

Ryno


Bid asseblief saam met ons vir die volgende mense: • Ben van Wyk, seun van Elmarie van Wyk, wat steeds kritiek in die hospitaal is. • Gerrie Pelser wat ernstig siek is. • Cobus Willers wat tuis aansterk. • Koba Kilian wat tuis aansterk na rugoperasie. • Les Steel wat met sy gesondheid sukkel. • Oom Hennie Beetge wat ernstig siek is. • Ronnie v Deventer wat met kanker worstel.

• • • • •

Marthie Kitshoff wat na rugoperasie tuis is. Mynhardt Kitshoff wat chemo ontvang. Hannie Ferreira wat behandeling ontvang. Piet Burger wat aansterk na rugoperasie. Hennie Kaltwasser wat in versorgingseenheid is. Here my God wat my altyd help, ek roep elke dag om hulp, elke nag bid ek tot U (Psalm 88:2)

Voetspore Omgeegroep Posbus 5676, Middelburg, 1050 Tel: 0822127081

Die Bestuur Pierre van Ryneveld Gemeenskaps Kerk 6 November 2012 Meneer Jy word hartlik uitgenooi na ons Kersviering op 25 November 2012. Nie alleen gaan ons die wonderlike talente van ons eie musikale maestro's (sangers en instrumentaliste) beleef nie. Ons soliste vir die diens is Esperance Grobler (Mezzo Sopraan) en ons eie Jan Venter (Tenoor). Daar is ook verskeie genooide instrumentaliste (Dwarsfluit, Saksofoon, Tjello, Trompet) wat ons in staat gaan stel om 'n musikale feesviering van Kersmusiek en die Kersboodskap te bied. Maak seker dat jy daardie Sondag jou sitplek vroegty-

SKENKING VAN KLERE Hiermee wil ek u bedank vir die skenking van klere namens die Voetspore Omgeegroep. Ons het as groep aan die begin van die jaar besluit om by Lelievlei in Lydenburg betrokke te raak. Dit is ’n wit plakkerskamp. Ons het elke 2-3 maande ’n uitreik na hulle toe en help met klere, linne en kos. Nogmaals wil ons u hartlik dank vir die skenking. Glo vir my dit word opreg waardeer uit daardie mense se harte. Vir enige navrae kan u my gerus kontak. Die uwe

RUDOLPH UYS TEL: 082 212 7081


Jakob se Put Jakob se Put is 'n multi-dissiplinêre ondersteuningsbediening vir mense tussen werk en potensiële entrepreneurs. Daar is reeds 14 takke gevestig, nog 12 is in die pyplyn om gestig te word, en Jakob se Put is in gesprek met omtrent 120 kerke oor die uitbreiding van hulle bediening. Jakob se Put bied onder andere aan: 1)

Entrepreneurs-opleidingskursusse wat aan potensiële entrepreneurs die basiese vaardighede van besigheid leer.

2)

'n Opleidingsentrum wat relevante gratis opleiding vir mense tussen werk bied. Hier is o.a. onderwerpe soos finansiële bestuur, CV-samestelling, internet-ondersteunde werksoekgeleenthede, maksimale benutting van werksonderhoude, bykomende rekenaar-opleiding, en seminare oor verskeie onderwerpe.

3)

Inkubators wat geselekteerde entrepreneurs help om hulle eie besighede van die grond te kry.

Jakob se Put het ook 'n tak hier by ons gemeente en is Donderdae om 08:00 in die saal tot u diens beskikbaar. Kontak gerus vir Nicolean Steyn 0798983057 vir enige navrae.

YA’s

Jeug — Seniors

Ons kamp die naweek van 30 Nov tot 2 Des by die Rhino Park. Vir meer inligting kontak: Lizelle Faber 0823752033

Ons is besig met ons laaste Puzzles.

Jeug — Juniors Sondag, 25 November Kom hou saam Kerssangdiens in die groot kerk. Onthou hulle gaan julle vorentoe roep om saam te sing.

Ons sluit almal saam af met ‘n lekker verrassing Sondag, 25 November

KOSKAS : Baie dankie aan almal wat so getrou tot die koskas bydra. Ons waardeer dit opreg. Ons het tans so ongeveer 6 gesinne wat op ‘n maandelikse basis ‘n kospakkie ontvang asook verskeie persone wat op ‘n ad hoc basis kom vra vir ‘n kospakkie. Dit is amper die einde van die jaar en ons koskas is baie leeg. Ons gebruik hiermee die vrymoedigheid om weer te vra vir enige kosbydraes. Indien jy sou verkies, kan jy ‘n inbetaling in die kerk se rekening maak en “koskas” as verwysing gebruik . Skakel asb vir Frieda 0832760353 of Amanda by die kerkkantoor vir enige navrae.


Bybelreis CD’s 2012 Kan elkeen wat in 2012 Bybelreis CD’s bestel het, dit asb by die kerkkantoor kom afhaal. Vir enige navrae skakel Amanda by die kerkkantoor by 0126621708

JUNIOR EN SENIORS MENTORS: Nuwe bloeisels, bring nuwe seisoene EN die 2013 Jeugseisoen is oop. As jy geroep word en in die wêreld van jongmense in gestuur word, is hierdie die geleentheid om ‘n nuwe ritme in jou lewe te kweek waar jy tot seën kan wees vir ‘n klomp jongmense. Van 3 jaar tot 17 jaar, kort jou liefde. As jy die gevoel kry is jy geroep. KOM SLUIT AAN. Gr11 begin ‘n nuwe ritme kweek met ‘n klomp lekker “lyfskywe”.

www.pvr.co.za www.facebook.com/ pvrgeloofsfamilie www.twitter.com/ PvRGeloofsfam Kerkkantoor: Ma: 11:00–16:00 Di–Do: 08:00–16:00 Vr: 08:00–13:00 Tel: 012 662-1708 admin@pvr.co.za

Sondae: Skoolkwartale 08:00 - Erediens (Ouditorium) 08:00 - Kinderdiens (3j-Gr.3) 09:00 - Groepe (Gr.4 – Gr.7) 10:00 - Erediens (Ouditorium)

BANKBESONDERHEDE NGK Pierre van Ryneveld ABSA Centurion Rek no.: 600 591 355

10:00 - Kinderdiens (3j – Gr.3)

Takkode: 630 445

13:00 - Erediens (Afrikatale)

Stuur betalingsbewys na:

17:00 - Groepe (Gr.8 – Gr.11)

(012) 662 0104

18:30 - Aanddiens

finansies@pvr.co.za

Nuusflitse 18 November  

Afkondigings vir die week

Advertisement