Page 1

WAT GEBEUR VANDAG

VERWONDERING

LYDENSONDAG 5 PAASVIERING

Die Pase is hier.

08:00 : Erediens (Jan Venter)

Die afgelope 6 weke stap ons saam deur die lydenstyd en is voortdurend herinner aan wie Jesus IS, asook wie Hy wil hê ons moet WEES.

08:00 : Kinderkerk (3jr–Gr 3) 09:00 : Junior Geselsgroepe (Gr 4–7) 10:00 : Erediens (Jan Venter) 10:00 : Kinderkerk (3jr–Gr 3) 13:00 : Afrikatale Erediens 17:00 : Senior Geselsgroepe (Gr 8–11) 17:00 : Doopkursus 3 18:30 : Aanddiens (Jan Venter)

WAT GLO ONS?

Sesde, dat ons nie ons naaste sal seermaak, of haat of vyandiggesind sal wees nie, maar dat ons, ons vyande sal benader met geduld, vrede en liefde. Sewe, dat ons onsself sal weerhou van seksuele immoraliteit en rein en getrou sal leef. Of ons in die huwelik is, of as enkellopende, ons alle onrein gedrag, woorde, gedagtes en begeertes vermy. Agt, dat ons niemand se eiendom sonder toestemming sal neem nie,en nie die goeie sal weerhou van ander.

6de Sondag in Lydenstyd Palmsondag Filippense 2:5-11 (Palm) Psalm 118:1-2, 19-29; Luke 19:28-40 (Passie) Jesaja 50:4-9a Psalm 31:9-16

In hierdie tyd is die belangrikste ritme waarskynlik die een bo-aan die Kompas. INPROP. Met hierdie RITME oefen ons goeie geestelike dissiplines (Stilword, Woord, Gebed ens.) met ’n groeiende besef dat God se nabyheid, deur Sy Gees, daagliks vir ons krag gee om gehoorsaam aan Hom te kan wees.

Oefening 1 Ons leer ook dat ‘n goeie ritme van werk en rus is nodig om uitbranding te voorkom sodat ons Hom energiek kan dien.

VRAAG 11 Wat verwag God in die sesde, sewende en agste gebooie?

LEESROOSTER

Elkeen van ons ervaar die Here op ons eie unieke manier. Daarom is daar ruimte vir ons unieke belewenis van Christus. Party van ons ervaar Christus in aksie, ander in diens, ander in emosionele sang en lofprysing, ander weer in stil nadenke en selfs nog ander in diep studie van die Woord. So prop ons in. Verskillend. Uniek, maar eg en met diep liefde vir God. Hy wil ons hart met Sy Gees aanraak, maar kan dit net doen as ons in kontak is met Hom. Prop in! — Jan

Beplan saam as gesin of vriendekring hoe julle in die Heilige Week en Pase saam gaan moeite maak met die groot elemente. Maak saam simbole wat die verskillende dae voorstel en kom ooreen om die dienste saam by te woon. Oefening 2 Brand ‘n kers wanneer jy by die huis is gedurende hierdie tyd. Laat dit jou herinner aan die Here Jesus se lydensweg, sterwe en opstanding.


Bid asseblief saam met ons vir die volgende mense: • Hennie Kaltwasser wat in versorgingseenheid

is. • Jan-Hendrik de Beer (6jaar) en mamma Karin de Beer wat sukkel met hulle gesondheid. operasie. • Lizé Gouws wat tuis aansterk. Danie Mc Lachlan wat tuis aansterk. Ben van Wyk, seun van Elmarie van Wyk, wat • Marie Scholtz wat in die hospitaal opgeneem was. tans besig is met rehabilitasie na ongeluk. Maria Dittman wat met gesondheid sukkel. Die Here kan hartseer in blydskap verander. Cobus Willers wat aansterk na operasie. Trane van pyn kan Hy in gelag van blydskap Les Steel wat met sy gesondheid sukkel. verander. Mynhardt Kitshoff wat chemo ontvang. (Psalm 126:5 DB) Willie v Rheede v Oudtshoorn wat aansterk.

• Karien Jacobsz wie se pa oorlede is. • Lena Roux wat operasie ondergaan het. • Louwrens Geldenhuys wat aansterk na • • • • • • •

DIE “WIZARD OF OZ” Ek gaan kyk die fliek met huiwering omdat ou klassieke stories nogal deesdae vreemd wreed en boosaardig aangebied word. En, helaas, geen Dorothy en blink rooi skoentjies nie! Maar ‘n heks of twee, ‘n geldgierige towenaar, ‘n gewillige reisgenoot, ‘n brose poppie (wat toe nie so broos is nie) en ‘n prinses ...met wit skoene wat glinster. Hoekom enigsins hieroor skryf? Die prinses,pop en reisgenoot sien iets,verwag iets van die towenaar. Hulle verwag goedheid, vriendskap. Hulle verwag dat hy betrokke sal raak. Omdat hulle so absoluut in hom glo, gebeur dit dan ook. En dit is ons elkeen se verhaal. God sien in my en in jou Sy Gees, Sy goedheid, Sy heiligheid. Die Bybel, soos ek hom verstaan, is ‘n roman wat begin met ‘n huwelik(Adam en Eva) en aflsuit met ‘n huwelik(God en sy kerk), Alles tussenin beskryf dramaties die “hoe God sy volk die hofmaak.” Hoe Hy wil hê dat ons sal weet om goed te doen, hoe om sinvol in verhouding met ander te leef, te groei in die mens wie Hy my en jou bedoel het om te wees. En Oz aanvaar die uitdaging. Hy gebruik wat hy het en ken (sy talente en wysheid wat reeds daar is) en hy word die man wat sy vriende weet in hom verskuil is. Om kunstig te leef is om jou verantwoordelikheid vir jou eie groei in afhanklikheid van God te aanvaar. Om op te hou om blaam te plaas op ander, die lewe, soms selfs op God en die mens wie God jou bedoel het om te wees raak te sien, te eien en mede reisgenote toe te laat om jou te help om daardie mens te word. Elmarie van Wyk.

VROUEBEDIENING Oggendtee met Nicolette Steel Tema: Abaja snaakse Gedoente 25 Mei 9h30 vir 10h00 Kostes: R100 - Verversings ingesluit Kaartjies beskikbaar by Kerkkantoor.


HEILIGE WEEK EN PASE Die Lydenstyd, Heilige week en Pase is deur die eeue al die belangrikste feestyd vir volgelinge van Jesus. Dis in hierdie tyd wat ons die verlossingswerk van Christus herdenk en vier. Ons wil jou nooi om vanjaar besondere moeite te maak met hierdie spesiale tyd, veral die hoogtepunt van die laaste week. Palm Sondag is die herdenking van Jesus se intog in Jerusalem in die laaste week van sy aardse lewe. (Johannes 12:12-19) Dit is die begin van die nederige Dienskneg se lydensweg in Jerusalem en die laaste keer wat die volk Hom onder die wanindruk dat Hy ’n politieke verlosser is, sou toejuig.

HEILIGE WEEK 2013 24 Maart: Palm Sondag Oggenddiens: 09:00 (Karel) Aanddiens: 18:30 (Ryno) 25 - 26 Maart: Heilige Maan/Dins/Woens 27 Maart: “Wit” Donderdag Nagmaal: 19:00 (Jan) 28 Maart: Goeie Vrydag Oggenddiens: 09:00 (Jan)

PAASFEES 2013 Die daaropvolgende dae van die week staan bekend as “heilige” Maandag, Dinsdag en Woensdag en daar word veral in daardie tyd Skrifgedeeltes gelees oor die gebeure van daardie laaste week voor die laaste maaltyd. Dis ook vir ons die tyd om daardie tekste op te soek en onsself te plaas in Jesus se lewe en bewegings. “Wit” (Maundy) Donderdag is die dag van die laaste maaltyd van Jesus en die dissipels. Jesus wat die dissipels se voete was, die instelling van die Nagmaal en die uitwys van Judas se verraad is van die gebeure wat hier in herinnering geroep word. Ons vier daardie aand saam die Nagmaal en die gebeure in Getsemane. Goeie Vrydag is die hoogtepunt van die Heilige Week. Dan word die “via Dolorasa” van die Here Jesus herroep, Sy kruisiging asook sy sterwe. Dis ‘n dag van rou en hartseer wat ons herinner aan wanhoop en teleurstelling van die Jesus se volgelinge toe Hy sterf en in die graf geplaas is. Die Saterdag voor Paasfees staan bekend as “Stil” (Treur) Saterdag. Jesus is in die graf en die wêreld kom tot stilstand in afwagting van die groot verwondering van Paas oggend. Paasoggend. Die graf is leeg. Verwondering!

Sonsopkoms Stilword Vertrek om 05:30. Paasdiens: 09:00 (Jan) Geen aanddiens

If Jesus Christ was who He claimed to be, and He did die on a cross at a point of time in history, then, for all history past and all history future it is relevant because that is the very focal point for forgiveness and redemption. Josh McDowell


KINDERBEDIENING Van 12 uur die middag tot 3 uur die middag is dit pikgiet donker. Toe skree Jesus hard: “Eloï, Eloï, lemá sabagtani?” oftewel: “My God, my God, waarom het U My alleen gelaat?” Al wat gebeur het, was dat Jesus hard geskree het en dood is. Net toe het die groot gordyn wat in die tempel gehang het van bo na onder in twee geskeur." ‘n Graad twee seuntjie lig sy vuis in die lig op & skreeu “Yehhhhh”. Jip, hy’s heeltemal reg. Toe die tempel se gordyn skeur, het elkeen van ons direkte toegang tot God gekry! Ons hoef nie te wag dat iemand anders, net een keer ‘n jaar, God se teenwoordigheid beleef nie, ons elkeen beleef dit nou elke dag! (Hierdie het verlede week in een van ons groepe gebeur tydens die Kinderkerk – cool nê!) Wat gebeur hierdie Sondag: • Ons Mosterdsaadjies praat weer oor Paasfees & wat dit vir ons beteken. • Die gr 1-6: Die plan hét gewerk: Jesus het die kettings waarmee die sonde ons vasgehou het, gebreek. Jesus het vir ons sy opstandingskrag gegee. Nou kan ons deel wees van God se cool plan! • Gr 7’s: Gesels oor die Bybel - die geskiedenis van die Bybel & die groot skat wat ons eintlik in die Bybel het! Ons deel vandag ook die inskrywingsvorms van die graad 7 Survivor kamp uit. Ons is baie opgewonde oor die kampprogram & nooi alle graad sewes uit om saam te kom kamp!!! Ons gaan by Seriti kamp, dis so 90km van ons af in Witbank se rigting. Aan al die ouers: baie dankie vir ‘n baie besige, baie vinnige eerste semester! Geniet die vakansie saam met julle kinders & ervaar ‘n vreugde volle Paasfees!

TIENERS: • • •

Hoërskool geselsgroepe sluit sondag 17 Maart af vir kwartaal 1 Band en Bal vind plaas 12 April vir alle hoërskool kinders, dit gaan ‘n ongelooflike ervaring wees wat jy nie wil mis nie Seekamp blikkies is beskiibaar, kom haal een om ‘n geldjie weg te sit vir die Seekamp wat 29 Junie-5 Julie plaasvind.

Jou aksies is ‘n produk van jou denke. Die eenvoudige gesegde word al meer deel van my ervaring soos ek meer met mense werk. Tydens ons eerste lyfskuif vir die jongmense in 2013, is dit presies dit wat ons aan geskaaf het. Julian Manuel het ons kom help anders dink oor mense soos ons en wat anders as ons is. Die ongelooflike talentvolle jongman het ons vermaak met sy musikale gawes, sy ongelooflik skerp humor en sy verhaal van hoe hy as iemand wat anders is, anders lyk en anders dink in n tradissionele skool kon ontdek hoe verwerping voel maar ook hoe aanvaarding lyk wanneer daar n kopskuif plaas vind. Die kopskuif vorm dus dan ons fondasie vir die jaar’ dat wanneer ons anders dink’ ons anders gaan optree. As ons anders optree, ons meer gereeld ons lywe gaan skuif, uit ons gemaksones uit na waar die Here ons roep. Ons volgende lyfskuif vind plaas in kwartaal 2 waar ons, ons denke gaan oorsit in aksies. - Herman Matthee www.pvr.co.za www.facebook.com/ pvrgeloofsfamilie www.twitter.com/ PvRGeloofsfam Kerkkantoor: Ma: 11:00–16:00 Di–Do: 08:00–16:00 Vr: 08:00–13:00 Tel: 012 662-1708 admin@pvr.co.za

Sondae: Skoolkwartale 08:00 - Erediens (Ouditorium) 08:00 - Kinderdiens (3j-Gr.3) 09:00 - Groepe (Gr.4 – Gr.7) 10:00 - Erediens (Ouditorium)

BANKBESONDERHEDE NGK Pierre van Ryneveld ABSA Centurion Rek no.: 600 591 355

10:00 - Kinderdiens (3j – Gr.3)

Takkode: 630 445

13:00 - Erediens (Afrikatale)

Stuur betalingsbewys na:

17:00 - Groepe (Gr.8 – Gr.11)

(012) 662 0104

18:30 - Aanddiens

finansies@pvr.co.za

Nuusflitse 17 Maart  

Afkondigings vir die week