Page 1

NUUSFLITSE WAT GEBEUR VANDAG 08:00 : Erediens (Callie Roos) 08:00 : Kinderkerk (3jr–Gr 3) 09:00 : Junior Geselsgroepe (Gr 4–7) 10:00 : Erediens (Callie Roos) 10:00 : Kinderkerk (3jr–Gr 3) 13:00 : Afrikatale Erediens 17:00 : Senior Geselsgroepe (Gr 8–11) 18:30 : Aanddiens (Ryno Meyer)

17 Mei 19:00 Hemelvaartdiens (Jan Venter) KERKKANTOOR CD VERKOPE Plaas gerus ’n bestelling vir oudio opnames van die eredienste. Kontant by bestelling

Onskuld "Skuldig" is vir my 'n moeilike woord. Ek gebruik dit baie en hoor dit nog meer, tog is dit iets wat ek nie wil wees nie, en as ek skuldig is, soek ek dikwels eerder 'n rede vir onskuld as om my skuld te erken en jammer te sê. Ek wonder hoekom dit so is, en ek wonder watter impak het dit op alle verhoudings in my lewe. My gedagtes klink iets soos die volgende: Het ek nooit iets daarmee te doen nie? Is ek regtig nooit skuldig nie? Of is ek miskien? Het ek miskien iets hiermee te doen, al is ek nie noodwendig nou bewus daarvan nie? Kan 'n opregte belydenis miskien hier 'n baie groot verskil maak en 'n verhouding weer herstel? Ek is oortuig daarvan dat die onvermoë wat ek soms het om te bely dat ek verkeerd was of iets skadelik aan iemand gedoen het, skade aan my verhoudings berokken. Want belydenis is 'n verhoudingshersteller, ten minste wanneer dit by ons verhouding met God kom. Siende dat dit ons bloudruk moet wees vir ons eie verhoudings hier op aarde, is dit veronderstel om vir ons ook 'n verhoudingshersteller te wees. Om te bely, bring versoening. In alle verhoudings. As dit nie versoening bring nie, is dit voorwaar die uitsondering. Belydenis bring my naby aan die ander een. Die proses hoe dit plaasvind, is amper te moeilik om te beskryf, maar dit is beslis so.

Nou oefen ons—4 Paulus skryf in 1 Tim 4:8 "Om jou liggaam te oefen, het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe, vir nou en die toekoms." As ons dink aan die moontlikheid dat belydenis verhoudings kan nuutmaak, kom ons oefen dan om dit anders te begin doen. Oefening vir die week: Wanneer iemand wat jy sien of ken, fisiese of emosionele pyn ervaar, vra vir jouself of jy op enige manier daartoe bygedra het. As jy het, sê jammer. En deel met iemand wat jou ervaring van versoening was. Strekoefening vir die week: Refleksie en introspeksie


• Hennie Kaltwasser wat steeds in versorgingsBid asseblief saam met ons vir die volgende eenheid is. mense: • Danie McLachlan se kanker is in remissie en • Rialda du Toit en familie met die afsterwe tuis aansterk. van haar ma. • Herman van Heerden wat nog in hospitaal is. • Ronnie v Deventer wat met kanker worstel. • Yvonne Struwig en familie met die afsterwe • Pieter Scheepers wat in ICU is na ongeluk. van haar pa. • Hennie Beetge wat behandeling ontvang. • Hannie Ferreira wat operasie ondergaan het. • Monica Castelyn en familie met die afsterwe van Cas. Julle hart behoort oor te loop van blydskap • Daleen Wessels se pa, Dolf Nel, wat ernstig omdat julle aan die Here behoort. Ek sê weer, siek is met kanker. julle moet baie bly wees.. (Filippense 4:4)

KAALKOP DEUR DIE LEWE! ‘n OGGEND met Nataniël Plek: PvR Gemeenskapskerk Tyd: 09h30 vir 10h00 Koste: R120 (verversings ingesluit.) Geen onder 15-jariges? Nataniël se versoek : Hy gebruik geen vuil taal of grappies - kinders is vir hom steurend. Manne en vroue is welkom. Nataniël items te koop. Kaartjies by die kerkkantoor beskikbaar. KAARTJIES WAT REEDS BESPREEK IS, MOET ASSEBLIEF DRINGEND AFGEHAAL EN BETAAL WORD. Kaartjieverkope sluit 13 Mei 2012.

GEROEP EN GESTUUR! Jy kan bly soos jy is vir die res van jou lewe ..... of jy kan wegbreek! Ek en jy is nie gebore net om te OORLEEF vir die tyd wat ons hier op aarde is nie. Ons is geskep om met OORGAWE te LEEF! Ons kan alleen so leef as ons verstaan waartoe die Here ons elkeen roep en waarheen Hy ons stuur. Die “Geroep en Gestuur” ervaring is ’n fantastiese geleentheid om dit te beleef. Dit word in Afrikaans aangebied deur Elmarie van Wyk en ons droom daaroor dat elkeen in ons geloofsfamilie die ervaring kan meemaak. Kom sien met nuwe oë! Ook jy! Vir meer inligting kontak Amanda (bediening@pvr.co.za) of een van die predikante. Die volgende datums is 1/2 Junie en 16 Junie. Sien jou!

VOETSPORE .... DIS DIE VOLGENDE TREE! Het jy al die “Geroep en Gestuur” ervarings deurloop en wil jy graag ’n volgende tree gee? Hierdie is die volgende tree wat jy net MOET waag! “Voetspore” is ’n ervaring wat spesifiek gevorm is om jou ’n dieper en meer sinvolle belewenis van dissipelskap te laat ervaar. Kom leer hoe om Jesus te volg en Hom raak te sien in die alledaagse van jou lewe! Kontak vir Jan 0823336552 of Amanda 012 662-1708/ bediening@pvr.co.za by die kerkkantoor vir meer inligting.


Seligman, M. skryf in sy boek, The Optimistic Child, dat ons generasie kinders leer of afrig, om hulpeloos te wees. Dat die gemeenskap en gesinne kinders as’t ware verlam en depressie aanhelp, deur namens hulle keuses te maak. Ons verleer ons kinders om vir hulleself op te staan en hul eie keuses te maak..Ons vrees vir mislukking en gejaag na prestasie dra hiertoe by, sê hy. Hoe gou is ons nie om take, huiswerk en skoolgoed aan te ry indien die kind dit vergeet het nie. Of om dadelik namens die kind te gaan baklei vir sy regte of foute by die skool, rugby, dans en selfs kerk. Hy beweer ook dat Dagsorg, enkelouers en awesige vaders aan die orde van die dag is en 'n belangrike bydrae lewer hiertoe. Laat mens dink. Meer en meer kinders worstel met depressie. Ons het elke dag te doen met kinders wat ook al jonger en jonger, “Die Donkerkant”, as metgesel het. Dis tyd, sê Seligman dat "Family, Nation and God" teruggeplaas moet word in die voorste ry van ons optrede en nie die Self nie. Die Oostelike Sinode van die NG Kerk in samewerking met die Christelike Maatskaplike Raad, Gauteng-Oos, bied 'n konferensie aan oor die VERSORGING VAN SLAGOFFERS VAN MISDAAD Waar? NG Kerk Moreletapark, Pretoria Wanneer? Vrydag 1 Junie 2012 Tyd? 08:30 vir 09:00 tot ongeveer 13:00 Toegang: R50,00 per persoon betaalbaar by die deure Bespreek voor Vrydag 25 Mei 2012 by enige van die volgende Corrie: getuie@sinoos.co.za / 012 804 9543 Sampie: niemand.sampie@gmail.com Sandra : info@cmroos.co.za

BYBELSTUDIE Kom ontdek die Woord saam met vriende in ‘n ontspanne atmosfeer. Elke Dinsdag om 09:00

PINKSTER 2012 AS JY BEREID IS OM TE HELP MET SOPMAAK TYDENS DIE PINKSTER, SKAKEL RIANA BY DIE KERKKANTOOR 012 662-1708

Die week besef ek weer hoe ondankbaar ek is. Ek het op facebook “herkonnek” met 2 skoolvriende wat albei 2 jaar gelede beide hul bene in ‘n ongeluk verloor het. Een se broer is in dieselfde ongeluk oorlede. Die lewenslus en dankbaarheid waarmee hulle die lewe aanpak is inspirerend. Hulle doen paraplegiese sport, het ‘n fonds gestig vir persone wat nie kunsmatige ledemate kan beskostig nie en leef elke dag met dankbaarheid omdat hul, ten spyte van die gebrek, ‘n vol lewe lei waar hulle God se groter prentjie sien en hul lewesdoel uitleef. Ons as OUERS moet daardie waarde van dankbaarheid en passie self uitleef en aan ons kinders oordra. Besef dat ten spyte van slegte dinge wat gebeur, God in beheer is en ons soveel seëninge het om elke dag voor dankbaar te wees – Hanlie Boshoff


Ons nooi jou om deel te wees van ons geloofsfamilie se eerste Pinkster Oesfees Dankoffer. Die Pinksterfees was tradisioneel die tyd wanneer die “eerste gawe van die oes” aan die Here ge-offer is uit dankbaarheid vir die genade en seën van die Here. Ons is so bevoorreg en wil graag ons dankbaarheid wys, deur ‘n spesiale dankoffer wat ons aanwend om die Koninkryk van God te laat kom, hier in ons gemeenskap. Wees biddend hieroor en laat die Here jou lei om ‘n spesiale bydrae te maak. Ons eer die Here daarmee en gee onsself vir Hom as diensknegte! MIA-Moving into Action” (www.mia2012.co.za) Van 25 Junie tot 6 Julie gaan meer as 100 spanne gelyktydig in 19 verskillende Afrikalande uitreik. Die plan is om met soveel as moontlik mense gelyktydig Noord te gaan met die evangelie en bestaande sendelinge en organisasies te help en te versterk met dit wat hulle reeds besig is om te doen. Ryno en Mari is die toesighouers van MIA vir Namibië. Daar gaan moontlik 6 spanne na drie uitreikpunte: Gobabis, Outjo en Grootfontein. Die uitreik gaan sendingstasies se hande sterk maak met onderhoud, kinderbediening, sport bediening en vriendskap evangelisasie. Kontak vir Ryno vir inligting

Sondae: Skoolkwartale 08:00 - Erediens (Ouditorium) 08:00 - Kinderdiens (3j-Gr.3) 09:00 - Groepe (Gr.4 – Gr.7) 10:00 - Erediens (Ouditorium) 10:00 - Kinderdiens (3j – Gr.3) 13:00 - Erediens (Afrikatale) 17:00 - Groepe (Gr.8 – Gr.11) 18:30 - Aanddiens

www.pvr.co.za www.facebook.com/ pvrgeloofsfamilie www.twitter.com/ PvRGeloofsfam Kerkkantoor: Ma: 11:00–16:00 Di–Do: 08:00–16:00 Vr: 08:00–13:00 Tel: 012 662-1708 admin@pvr.co.za

Nuusflitse 13 Mei  
Nuusflitse 13 Mei  

Nuusflitse vir die week