Page 1

WAT GEBEUR VANDAG

Deelwees, beteken verbintenis 08:00 : Erediens (Stephan Joubert) 08:00 : Kinderkerk (3jr–Gr 3) 09:00 : Junior Geselsgroepe (Gr 4–7) 10:00 : Erediens (Stephan Joubert 10:00 : Kinderkerk (3jr–Gr 3) 13:00 : Afrikatale Erediens 17:00 : Faithbook (Gr 8–11) 18:30 : Aanddiens—Worship (Ryno Meyer)

WAT GLO ONS? Vraag 45 Is die doop met water die afwassing van sonde? Nee, slegs die bloed van Christus en die vernuwing van die Heilige Gees kan ons reinig van ons sonde

LEESROOSTER 2 Tessalonisense 3:6-13 Jesaja 65:17-25 Jesaja 12 Lukas 21:5-19

“Pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is, goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God dit verwag; nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid;” 1 Petrus 5: 2.

Ons is almal saam verantwoordelik vir die versorging van die kudde van ons Here Jesus hier op aarde. Veral (en eerstens) in ons eie Geloofsfamilie! As lid van hierdie Geloofsfamilie deel ons in die vreugde, maar ook die uitdagings van saamwees, soos in enige gesin of familie. Dit beteken eensklaps dat ek en jy deel in ons Geloofsfamilie se roeping: “Ontdek en lééf Christus”. Deelwees, betekenverbintenis. Dit beteken nie net ‘n verbintenis tot die finansies wat nodig is nie, maar ook dat ons ons tyd, talente en gawes bied. So help ons dat hierdie Geloofsfamilie werklik kragtig kan reageer op die roeping van die Here Jesus, terwyl ons God ons Vader loof vir Sy goedheid en genade. As elkeen van ons in hierdie tyd van “Verbintenis” na die Here gaan in gebed, sál Hy ons wys hoe, waar en hoeveel ons kan help en bydrae. Die Here luister en antwoord ons gebede. Ons twee “Verbintenis” Sondae lê voor. Ons wil dan graag by die Nagmaal en tydens ons Kerssangdiens bymekaarkom en as `n Geloofsfamilie ons verbintenis teenoor God en mekaar bevestig. Laat ons met hierdie dienste ‘n nuwe bladsy oopmaak in Pierre van Ryneveld Gemeenskapskerk se reis om vrymoedig en blymoedig by te dra sodat almal kan deel in God se genade en versorging. Spreuke 24: 3 tot 4 “Daar is verstand nodig om `n huis te bou, insig om sy fondamente te lê, kennis om sy kamers te vul met allerhande kosbare en mooi goed.”


Bid asseblief saam met ons vir die volgende mense: • • • • • • • • • • • • • • •

Manie du Plooy wat ernstig siek is in die hospitaal. Lourens Geldenhuys wat tuis aansterk. Cobus Willers wat ‘n groot operasie ondergaan het en tuis aansterk. Pa van Freddy Klinkhamer wat knievervanging ondergaan het. Les Steel wat met gesondheid sukkel. Louise Maree wat herstel na operasie . Ruan Wolhuter (2 jaar) wat chemo ontvang vir rare bloedsiekte. Jan-Hendrik de Beer (6jaar) en mamma Karin de Beer wat sukkel met hul gesondheid. Schalk Neethling wat in rehabilitasie is. Pieter Steyn wat baie siek is met kanker. Versorgingspan Piet Burger wat knievervanging gehad het. Byeenkoms Nic Horak wat in motorfietsongeluk was. 25 Nov. 2013 Ina Rautenbach wat toetse ondergaan. Om 18:00 by die Jolanda O’Donovan wat met kanker gediagnoseer is. Dirk Strydom wat sukkel met herstel na knie-operasie. kerk.

SENIOR JAARAFSLUITING Ons Seniors se jaarafsluitingete vind plaas op 27 Nov. Ons gaan middagete nuttig by Tuscan BBQ. Dit kos R65pp. Kom bevestig jou plekkie met die betaling van jou geld. Skakel Amanda 012 662-1708 by die kerkkantoor vir enige navrae


TOEBROODJIEPROJEK- KWAGGASRAND Ons gemeente was die afgelope 11/12 jaar betrokke by ‘n toebroodjieprojek by Kwaggasrandskool. Dit was ‘n voedingskema waarin behoeftige leerlinge daagliks ‘n broodjie ontvang het. Die adjunk hoof, Marthie Otto, is ‘n lidmaat van ons gemeente en tree aan die einde van 2013 af en daarmee kom die broodjie projek ook tot ‘n einde. Die skool sal van 2014 ‘n ander manier vind om die voedingskema aan die gang die hou. Baie dankie aan een en elk wat oor die jare deel gehad het aan die projek. As blyk van waardering het die skool ‘n brief geskryf wat oorhandig gaan word aan elkeen wat gehelp het. Kan jy asb met Amanda by die kerkkantoor skakel om jou brief af te haal.

SELGROEP VIR JONGVOLWASSENES Ons gaan ‘n selgroep begin vir jong volwassenes en jong getroudes. As jy in die 25 jr + groep is en wil deel word van ‘n selgroep, hier is dit nou! Epos jou besonderhede na Louise Jackson groepe@pvr.co.za


LS3GPF PvR Inwonersvergadering Datum: Maandag 25 Nov 2013. Plek : PvR Gemeenskapskerk

www.pvr.co.za

Sondae: Skoolkwartale

www.facebook.com/ pvrgeloofsfamilie

08:00 - Erediens (Ouditorium) 08:00 - Kinderdiens (3j-Gr.3)

www.twitter.com/ PvRGeloofsfam

NGK Pierre van Ryneveld

Takkode: 630 445 Stuur betalingsbewys na: (012) 662 0104 finansies@pvr.co.za

10:00 - Erediens (Ouditorium) 10:00 - Kinderdiens (3j – Gr.3)

ABSA Centurion Rek no.: 600 591 355

09:00 - Groepe (Gr.4 – Gr.7)

13:00 - Erediens (Afrikatale) Kerkkantoor: Ma: 11:00–16:00 Di–Do: 08:00–16:00 Vr: 08:00–13:00 Tel: 012 662-1708 admin@pvr.co.za www.pvr.co.za

17:00 - Groepe (Gr.8 – Gr.11) 18:30 - Aanddiens –KAPEL GEDURENDE SKOOLVAKANSIE IS DAAR SELGS EEN OGGENDDIENS OM 09:00

Nuusflitse 10 november  

Afkondigings vir die week

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you