Page 1

WAT GEBEUR VANDAG LYDENSONDAG 4 08:00 : Erediens (Stephan Joubert) 08:00 : Kinderkerk (3jr–Gr 3) 09:00 : Junior Geselsgroepe (Gr 4–7) 10:00 : Erediens (Stephan Joubert) 10:00 : Kinderkerk (3jr–Gr 3) 13:00 : Afrikatale Erediens 17:00 : Senior Geselsgroepe (Gr 8–11) 17:00 : Doopkursus 2 18:30 : Aanddiens (Jan Venter)

WAT GLO ONS? VRAAG 10 Wat verwag God in die vierde en vyfde gebooie? Vierdens, dat ons na die ewige Sabbat uitsien deur op die Sabbatdag tyd te spandeer aan openbare en persoonlike aanbidding, rus van roetinewerk en tyd maak om die Here en ander te dien. Vyfdens, dat ons liefde en eerbied bewys aan ons vader en moeder en onsself onderwerp aan hulle God-gerigte dissipline en begeleiding.

NEW CITY CATHECISM

WAAR IS GOD NOU?

LEESROOSTER

Een van die grootste voorregte van predikantwees is om ander se lewensreis te deel.

5de Sondag in Lydenstyd

Dit bring mee dat ek in ‘n gegewe tyd ‘n magdom van ervarings en stories in my hart saamdra. Dit word die dekor waarteen my lewe afspeel, en die inhoud van my daaglikse gesprek met God. So beleef en dra ‘n mens soms ‘n geliefde se afsterwe, die teleurstelling en pyn van ouers, die vreugde van ‘n huweliksdiens, die gewig van ‘n roudiens, die diep lyding van ‘n siekbed, die trauma van aflegging by die werk, die spanning en stres van verandering, die gebrokenheid van ‘n paar huweliksverhoudings en vele ander ervarings. En dis maar net hierdie week in my lewe. Soms is ons geneig om in uitdagende omstandighede te vra: “Waar is God?”. Dis ‘n baie menslike vraag. Dawid, Paulus en selfs Jesus het dit gevra. Dis egter nie ’n goeie vraag nie, want God is altyd daar (of hier).

Filippense 3:4b-14 Jesaja 43:16-21 Psalm 126 Johannes 12:1-8

Oefening 1 Maak hierdie week kontak met iemand met wie jy lanklaas kontak gemaak het. Hoor hoe dit gaan en deel met hom/haar iets van jou geloofsreis.

Oefening 2 Identifiseer 3 plekke, tye, gebeure, verhoudings of take waar jy sukkel om God raak te sien. Gaan KYK die week anders en vra God om Homself vir jou te wys op ‘n

NUWE manier!

Die beter vraag is die een wat ons leer in die BRIL ritme. Hoe/Wie is God nou hier? (Ontdek) Hoe/Wie wil God hê moet ek nou hier wees? (Leef) Met hierdie vrae sal ‘n nuwe wêreld voor jou oopgaan. Vra dit!

LEEF IN RITME!


Bid asseblief saam met ons vir die volgende mense:

• Willie v Rheede v Oudtshoorn wat aansterk. • Hennie Kaltwasser wat in versorgingseenheid

• Alex Barwise wat in die hospitaal was. • Lena Roux wat operasie ondergaan het. • Louwrens Geldenhuys wat aansterk na ope-

• Jan-Hendrik de Beer (6jaar) en mamma

is.

rasie. • Chris Homan wat aansterk na operasie. • Danie Mc Lachlan wat tuis aansterk. • Ben van Wyk, seun van Elmarie van Wyk, wat • • • •

tans besig is met rehabilitasie na ongeluk. Maria Dittman wat met gesondheid sukkel. Cobus Willers wat aansterk na operasie. Les Steel wat met sy gesondheid sukkel. Mynhardt Kitshoff wat chemo ontvang.

Karin de Beer wat sukkel met hulle gesondheid. • Percy Dreyer wat met gesondheid sukkel. • Lizé Gouws wat ‘n voetoperasie moet ondergaan. Dit is waarom elke gelowige in ‘n tyd van nood tot U bid... Maar wie op die Here vertrou, dié omvou Hy met sy liefde. (Psalm 32:6, 10)

TIENERS: • • •

Extreme Kamp vir graad 8 en 9 jongmense is die 15de-17de Maart 2013. Inskrywingsvorms beskikbaar, kom vul een in so gou as moontlik. Lyfskuif 1 vir die jeug: daar wag ’n verrassing; jy wil dit nie mis nie. Ons hou die 12de April ’n band en bal aand, skryf hom solank in jou dagboek want dit kan jy nie mis nie.

Ons is besig om die einde van kwartaal een te tref en dit is met groot dankbaarheid en groot opgewondenheid oor ’n jaar vol belofte, ’n jaar vol vervulling.

Ons jaarlikse Extreme kamp vir ons graad 8 en 9 jongmense vind die 15de-17de Maart by Môrester kampterrein, te Krugersdorp, plaas. Dit is een van daardie kampe wat jou gaan help om nuwe grense te breek, om dinge te doen wat jy nog nooit gedoen het nie en jou geleenthede bied wat jy nie geweet het bestaan nie. Saam met dit natuurlik ’n geleentheid om jouself te ontdek, Jesus te ontdek en dit te leef in die wêreld waar ons onsself bevind elke dag. Dit is ’n geleentheid waar ons hope pret gaan hê, hope vriende gaan maak en die natuur en stilte op ons laat groei. Kry jou vorm op ons webtuiste, ons jeugkantoor of by my, want hierdie is een wat jy nie wil mis nie en onthou eerder laat as nooit, as jy nog nie ingeskryf het nie, doen dit vandag nog.

Groete Herman Matthee


VAKATURES OP GEMEENTERAAD Daar is tans twee vakatures op die Gemeenteraad en later in hierdie jaar is daar ook gemeenteraadslede wat hul dienstermyne voltooi en moet uittree. Plaasvervangers moet dus bevestig word om te verseker dat die Gemeenteraad voltallig is en sy verantwoordelikhede kan nakom. Omdat die Gemeenteraad besluite namens die Gemeente neem, is lede van die Gemeente geregtig om persone as Gemeenteraadslede te nomineer of om voorstelle oor geskikte persone te maak. As u iemand in gedagte het wil ons graag van u hoor. U kan die volgende twee opsies oorweeg: •

U kan geskikte persone as Gemeenteraadslede nomineer. Nominasievorms is by die Kerkkantoor beskikbaar of kan op aanvraag elektronies aan u beskikbaar gemaak word; of

As u nie die nominasieproses wil volg nie, kan u bloot besonderhede beskikbaar maak van persone wat na u mening geskik sal wees om in hierdie hoedanigheid te funksioneer. Voorstelle in hierdie verband sal dan deur ons opgevolg word en waar sulke persone beskikbaar en gewillig is, sal die nominasie deur verteenwoordigers van die Gemeenteraad hanteer word.

Alle nominasies en voorstelle wat ontvang word sal gedurende die jaar in aanmerking geneem word wanneer vakatures op die Gemeenteraad gevul moet word. Kontak asseblief die Kerkkantoor hieroor. Versoeke vir nominasievorms of die maak van voorstelle ten opsigte van geskikte persone kan ook aan Peet Kilian (Bedryfshoof) by info@pvr.co.za gekommunikeer word. Ons hoor graag van u!

Bekeriete Onlangs lees ek dat die oorspronklike Bekker en Becker families se stamboom sover strek soos die Ou Testament. Die Bekeriete van Gershon wat later in 2 stamme, Benjamin en Efraim opgedeel het. Groot was my opwinding oor hierdie stukkie geskiedenis. Of dit wel so is weet ek nie, ek kies om dit te glo. Dink net, ‘n Afrikaanse Israeliet! Nogal van die Kalahari af! Ek het altyd vermoed ek het woestynbloed in my, die stad is te vol en te besig. Ps 139:13-16 kom resoneer vandag by my. Beker of Bekker…dit maak nie saak nie, wanneer God oor ons droom en ons in soveel detail maak, kan ek nie anders as om te glo daar is ‘n rede vir my reis hier op aarde nie. Woestynpaaie het ek al baie geloop. Letterlik en figuurlik. Voete wat brand op warm sand en ons wat van bossie en graspol spring om die ergste brand te keer. Woestynpaaie bou ons karakter en help ons om fyner te luister, dieper te sien en op ons reise totaal afhanklik te wees van God se Kompas. Ek plant graag my Bekerietbanier voor my huis. “I thank you, High God-You’re breathtaking”

Koskas. Ons is in die bevoorregte posisie om ‘n koskas in ons gemeente te bedryf waar ons o.a. op ‘n maandelikse basis aan 6 gesinne kospakkies voorsien. Ons neem graag die vrymoedigheid om te vra vir bydraes – alle nie-bederfbare kos(blikkies), asook tee, koffie, suiker, lang lewe melk en toilet benodigdhede. Jy is welkom om vir Amanda by die kerkkantoor 012 662-1708 te kontak.


KINDERBEDIENING Mosterdsaadjies: die volgende twee Sondae gaan ons saam met die kleintjies gesels oor Paasfees. Wat is Paasfees, hoekom hou ons Paasfees en wat het alles gebeur tydens daardie “ou” Paasfees viering! Gr 1-6: Wat het Verlaat met die Coolste Plan te doen? Hoe kan Verlaat deel wees van ‘n plan wat werk? Dis die vrae wat geantwoord gaan word in ons groepe. Hoor wat het jou kind te sê oor die Coolste Plan! Gr 7: Die graad sewe’s het ‘n heerlike vasvrae-speletjies hersienning oor die afgelope ses weke se gesprekke gehad! Hierdie week begin ons met ‘n nuwe tema: Die Bybel. Hierdie week is daar ‘n spesiale aktiwiteit om die kinders te help om die boeke van die Bybel te leer. Graad 4,5,6 & 7’s

& Vrydagaand 15 Maart is dit Bak & Braai Tyd!!! Ons kom slaap oor by die kerk!!! Kom sommer met die klere waarin jy gaan slaap & speel! Bring asb saam: Bybel, eetgerei, flits & ‘n sjokolade!! Julle maatjies is ook welkom – al vereiste hulle moet ook in gr 4-7 wees! Ons kry mekaar 6uur hier by die kerk! Ouers: julle kan julle kinders weer Saterdagoggend 8uur kom haal! Graad 7: Julle kamp is met een naweek vervroeg! Die kamp is nou die naweek van 19-21 April 2013. Van ons mentors skryf eksamen die naweek van 26-28 April. Ons sal vir julle al die inligting volgende Sondag gee! Survivor kamp is nou 19-21 April!!! Baie dankie dat jy hiervoor gewag het!!! KONTAKBESONDERHEDE VAN DIE BEDIENINGSPAN Jan Venter

082 333 6552 / 012 662-3700

Elmarie van Wyk 072 238 0549

Henk J v Rensburg 082 336 7555 / 012 667-1264

Herman Matthee 071 689 5120

Ryno Meyer

082 460 2103

Amanda Smit 082 975 7465

Karel Verhoef

083 297 1242

Lizette Klinkhamer 078 077 9394

www.pvr.co.za www.facebook.com/ pvrgeloofsfamilie www.twitter.com/ PvRGeloofsfam Kerkkantoor: Ma: 11:00–16:00 Di–Do: 08:00–16:00 Vr: 08:00–13:00 Tel: 012 662-1708 admin@pvr.co.za

Sondae: Skoolkwartale 08:00 - Erediens (Ouditorium) 08:00 - Kinderdiens (3j-Gr.3) 09:00 - Groepe (Gr.4 – Gr.7) 10:00 - Erediens (Ouditorium)

BANKBESONDERHEDE NGK Pierre van Ryneveld ABSA Centurion Rek no.: 600 591 355

10:00 - Kinderdiens (3j – Gr.3)

Takkode: 630 445

13:00 - Erediens (Afrikatale)

Stuur betalingsbewys na:

17:00 - Groepe (Gr.8 – Gr.11)

(012) 662 0104

18:30 - Aanddiens

finansies@pvr.co.za

Nuusflitse 10 Maart  

Afkondigings vir die week