Page 1

1

Pierre van Ryneveld Gemeenskapskerk

FAMILIENUUS April 2010

Warm harte! Kyk gerus hierna! • VSA Terugvoer

3

• Projek Winterhoop

4

• Manne Aksie!

5

• Vroue eskapades

5

• Oop harte en hande

7

• Slagoffers van vrees?

9

• Maandprogram

10

• God van Wonders

13

• Uit die Beradershart

17

REDAKSIE redaksie@pvr.co.za Gesels met ons oor wat jy in ons blad wil sien!

Ons, as geloofsfamilie, staan steeds stil by die vraag: Wie sê julle is Ek?. Ek hoop dat dit jou ook laat dink, wonder en bid het. Ons geloof staan en val by hierdie antwoord. Gedurende April-maand is ons besig om te fokus op die kern van geloof in Paasfeestyd. Ons dink terug aan Jesus se lyding, ons vier saam Nagmaal, ons dink aan Goeie Vrydag toe Jesus gekruisig is, maar ons dink veral aan Paassondag. Op Paassondag vier ons Jesus se opstanding uit die dood. Die grootste gebeurtenis wat die wêreld kom ver-ander het, ook ons wêreld. In Lukas 24:13-35 lees ons van die Emmaus-gangers wat verward was na Jesus se kruisiging. Hulle het so gehoop dat Jesus hulle lewe vir hulle beter sou maak op aarde, maar nou stap hulle mismoedig weg huis toe. Die opgestane Jesus kom stap langs hulle. Hulle herken

HENK J VAN RENSBURG

Hom nie, maar Hy gesels met hulle en eet saam met hulle. Skielik herken hulle Jesus, wat by hulle is, waarop hulle vir mekaar sê: ?Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie?? (v.32). Dadelik het hulle vir al die ander volgelinge van Jesus gaan vertel dat Hy opgestaan het. Niks was ooit weer dieselfde nie! Wat ‘n getuienis! ‘n Ontmoeting met Jesus wat mense se harte warm laat klop. Jesus stap vandag ook steeds langs ons. Ons sien Hom nie altyd raak nie, maar my gebed is dat ons elkeen in hierdie Paastyd ook soos die Emmaus-gangers kan vertel van harte wat warm geword het. Want as ons warm harte het, sal ons ook warm hande hê om mense saam met ons op die pad te kan help en dra. Mag elkeen van ons ‘n warm hartPaasfeestyd beleef, want Jesus het opgestaan en Hy leef!

In hierdie uitgawe Algemeen

2

Familiewees

4

Geloofsgroei

8

Maandprogram

10

Nuwe Generasie

12

Menswees + Kuns

16

Inligting

19

Glimlag

20

Kontak

21

Pinkster 2010 Ons is bevoorreg hierdie jaar dat Dr Stephan Joubert ons dienste tydens Pinkster gaan lei. Pinkster is die tyd van die jaar waar elkeen van ons opnuut nadink oor ons verhouding met ons Here Jesus, ons toewyding aan Hom en ons deelname aan die koms van Sy Koninkryk hier op aarde.

Soos in die verlede sal daar sop en ‘n broodjie bedien word en kinder en jeugbediening tydens die dienste gedoen word sodat elkeen onbevange kan deelwees van die “Pinkster seën”. Ons glo dat die Here ons op ‘n besondere manier gaan seën, so begin reeds vriende en kenisse uitnooi om te deel in die ervaring 16 - 20 Mei 2010


2 F AM ILIE N U U S

ALGEMEEN

Geloofsfamilie of besigheid ? ‘n Gemeente moet soos ‘n besigheid bestuur word. Ek het die stelling onlangs weer gehoor en ek moet bieg dat ek dit ook al gesê het. Noudat ek met die saak gemoeid is, is ek gedwing om weer krities na die stelling te kyk. Uit die staanspoor is daar egter ‘n groot verskil in die uiteindelike doel van ‘n kerk en ‘n besigheid. ‘n Besigheid verruil ‘n produk of diens vir ‘n sekere prys. As jy nie die prys wil betaal nie dan kry jy nie die produk of diens nie. Net so as die insetkoste van ‘n produk verhoog, dan sal die prys van die produk styg. Daar is dus ‘n direkte korrelasie tussen die inset koste en die koopprys. Alhoewel sekere besighede nie wins as primêre doel het nie, bly bogenoemde waar. Die kerk het egter ‘n totaal ander doel. Die hoofdoel is tweeledig: eerstens evangelisasie (siele wen vir God se Koningryk) en dissipelskap (toerusting en ondersteuning van geredde siele). Alhoewel

Sybrand van den Berg

die kerk ‘n koste hef op sommige van sy aktiwiteite is daar

in die meeste gevalle nie ‘n gelyke uitruiling van ‘n diens of produk vir ‘n prys nie. As die besigheidsmodel dus net so op ‘n kerk van toepassing gemaak word kan jy jou die volgende voorstel: Jy daag Sondag oggend op vir die eerste diens. By die ingang betaal jy die toegangsfooi van R50 per persoon (kinders onder 12 is halfprys). Laas jaar was dit nog R45 maar inflasie het die jaar ‘n 12.5% verhoging genoop. Na die diens is koffie en tee onder die afdak beskikbaar teen R5 per koppie. Die Bybelreis kos jou nou nie R100 maar wel R1000 want dit strek oor ‘n jaar en word deur ‘n internasionale bekende kenner aangebied.

Dit is dus duidelik dat die suiwer besigheidsmodel nie vir ‘n gemeente sal werk nie. Dit is ook duidelik dat die kerk nie meer soos 20 jaar terug bestuur kan word nie. Ons wil dus die volgende voorstel: ‘n gemeente moet professioneel bestuur word, daar moet uitnemendheid en effektiwiteit sigbaar wees, maar bo alles moet dit volgende Bybelse beginsels en onder leiding van die Heilige Gees geskied. Ons wil so ver gaan deur te sê dat die gemeente bestuursmodel, dié model vir besighede met Christen eienaars moet wees. Ons wil graag jou terugvoer oor die onderwerp hoor. By PvR is ons op ‘n pad van aanhoudende verbetering en ons waardeer opbouende kritiek en voorstelle van waarop ons kan verbeter. Kom gesels met enige iemand op die gemeenteraad, die dominees of vul die groen kaartjie in met jou kommentaar.

Leonard Sweet en Margaret Feinberg Stephan en Alan Hirsch by Fuller Seminarium

www.pvr.co.za/profile/PVR2USA10


3 F AM ILIE N U U S

ALGEMEEN

PvR2(USA)10 … Belewenis van ’n leeftyd! Hoe begin ‘n mens om na te dink oor ‘n belewenis soos hierdie een? Miskien is dit die heel beste om dankie te sê. Dankie aan ons Hemelse Vader wat ons die droom gegee het en ons veilig gelei het deur ure se reis-uitdagings. Dankie aan ‘n wonderlike geloofsfamilie wat ons die geleentheid gegun het en bygedra het tot ons kostes. Dankie aan ons “donateurs” wat so opreg reageer het op die Vader se gedagtes. Julle bydrae het ons in staat gestel om onsself onbevange oop te stel vir die werking van Sy Gees. Dankie aan ons ander spanlede wat die bediening laat vloei het in die tyd wat ons weg was. Julle is voorwaar super-sterre. As ons ‘n paar gedagtes probeer bymekaarsit uit ons ervaring, raak dit moeiliker. Ons gaan nog lank herkou aan hierdie reis. Daar is tog ‘n paar dinge wat dadelik uitstaan:

• Ons as span sien hierdie as

‘n waterskeidings moment in ons verhaal. Vir die eerste keer het ons almal ‘n gedeelde verwysingspunt waarvandaan ons beweeg. Ons verskillende agtergronde en sienswyses is saamgevleg tot ‘n “eenheid in verskeidenheid” wat vir

Jan Venter

ons heerlik en ongelooflik energerend is. • Ons het vir die eerste keer

woorde kon sit aan van die gedagtes en gewaarwordinge wat ons beleef in die bediening. Ons het met die toonaangewende leiers en skrywers, oor die toekoms van die kerk, kon tyd spandeer. Die gesprekke en ervarings het ons inspireer en die passie vir ons geloofsfamilie en ons elkeen se bediening opnuut laat opvlam.

Los Angeles aankoms

• Ons besef dat die wêreld

rondom ons (en ‘n groot deel van die mense wat in die kerk sit) nie meer die taal verstaan wat die kerk gebruik nie. Dat die wêreld rondom ons beweeg en ons het op ‘n manier kontak daarmee verloor. Die evangelie van Christus het irrelevant geword vir die wêreld wat Hom so nodig het. Deels oor ons dit gebruik vir onsself en ons idees, en deels omdat ons dit nie uitleef in ons elke dag se lewe nie.

Fuller Seminarium

Universal Studios

• Ons verstaan van leierskap

het geskuif. Weg is die idee van ‘n “spesiale” leraar/s wat visie voortbring. Ons het ‘n leier. Sy naam is Jesus Christus. Ons wil eerste volgelinge wees sodat ander ons kan volg. Maar ons wil beweeg waar Hy beweeg, nie Sy bewegings vir Hom uitdink nie.

Orcas Uitsig

Later baie meer. Ons sal deel in dienste en ander gesprekke. Volg saam! Veerboot na Orcas


4 F AM ILIE N U U S

FAMILIEWEES

Afrikatale bediening Buti Mahlangu ( 082 624 2689) neem die leiding by hierdie bediening waar hy waardevolle werk doen. Op die kalender is besonderhede van die byeenkomste wat hy hanteer. Bid asseblief vir hom en sy gesin!

Projek Winterhoop Vanaf middel April fokus ons baie spesiaal op hierdie projek en wil ons graag omsien na mense in nood. Wie sal ooit kan vergeet hoe geseënd ons soortgelyke projek in 2008 was! Maak solank komberse en ander warmgoed bymekaar en bring dit vir ons. Skakel Sampie vir meer besonderhede.

‘n Groot versoek: wil jy dit nie asb vir jou huisof tuinhulp moontlik maak om die bidure, Bybelstudies en eredienste by te woon nie?

Gebedsbediening Dankie dat jy gebruik maak van die Kapel waar die sentrum van ons gebedsbediening is, en saam met ons bid. In die Kapel is verskillende gebedstasies ingerig: Stasie 1 handel oor ons toewyding aan die Here, sondebesef, ons verlossing in Jesus Christus, en die wonder van God se genade. Stasie 2 handel oor aanbidding en lofprysing. By hierdie stasie wil ons God aanbid, Hom eer en Sy Naam prys. Stasie 3 handel oor voorbidding. Daar is so baie sake waarvoor ons voorbidding kan en moet doen. Stasie 4 handel oor dankbaarheid. By hierdie stasie

dink ons aan al die seën wat ons ontvang en kom dank ons God vir alles. By al hierdie stasies is daar riglyne gegee om jou te help om jou gebed sinvol te beleef en daaraan uitdrukking te gee. Die Kapel is in die rustigste deel van ons gemeentesentrum geleë en hier kan jy tyd vind om rustig met God te praat, na Sy stem te luister en in die gebedsjoernaal te lees hoe ander hul gebedslewe beleef. En nou die groot nuus! Teen die tyd dat jy hier lees, het ons al die reëlings vir ‘n gebedseminaar klaar in plek, iewers in April. Bid die Here se seën hierop!

Die gebedsgroep: Telefoniese gebedsketting: Rina Niemand 082 858 3409 Sending en uitreike: Philip Vivier 082 320 5434 Pamflette en gebedsbulletin: Sampie Niemand 082 698 1995 Jeug gebedsake: Erika Lewis 082 926 0496 Gebedsmoment, eredienste: Dawie Jacobs 082 573 2372 Webblad: Philip Vivier 082 320 5434 EEIII gebedsvennote: Alf Ellis 082 921 5198, Willem Pretorius 082 304 8078, Hanlie Vos 082 431 0819 Gebedsversoeke Alf Ellis 082 921 5198

Hy wat ophou bid, hou op met groei. WC Benham


5 F AM ILIE N U U S

FAMILIEWEES

“Awesome Evas” Bybelstudie

VROUE DAGBOEK Ontbyt : 22 Mei, 09h00

Elke Donderdagoggend 10:00 tot 11:00 Mosquitoweg 16 Pierre van Ryneveld Ons nooi alle dames uit wat in die teenwoordigheid van die Here rondom Sy Woord wil saamkom. Informeel en gesellig. Navrae : Janie Crafford 0834173611

Ons gaste is Liz Myburgh en Curves en hulle gaan gesels oor “Verander jou Wêreld” en meer spesifiek heling van liggaam, siel, gees en gesonde oefening. ‘n Gesonde, heerlike ontbyt sal bedien word. Kaartjies sal by Amanda by die Kerkkantoor te koop wees. Koste vir ontbyt is R60 p.p. Sit solank jou naam op die lys! Daar word nog gesoek na gasvrouens vir hierdie oggend net om te help om die tafels te dek. Gee gerus jou naam Amanda(0829757465) Heléne(0823779385.)

vir of

Moenie hierdie misloop nie!

Vrouekamp

Manne op pad na ….

Ons Vrouekamp, o.l.v. Emelia van Heerden en Adri Vermeulen, vind plaas vanaf 29 – 31 Oktober by Pure Joy op die Moloto pad. Dit beloof om weereens ‘n ongelooflike naweek te wees. Bederf jouself, leer ken nuwe vriendinne en kom geestelik verryk terug. Bespreek solank nou-al jou plek by Amanda by die kerkkantoor. Jy kan ook reeds begin afbetaal aan die kamp – kontak Amanda vir reëlings.


6 F AM ILIE N U U S

FAMILIEWEES

Jakob se Put .. Op en aan die gang! Jakob se Put rig hom tot persone Hoe funksioneer ons? wat nie werk het nie, hul werk verloor het, of op die punt staan Elke Donderdag om 08:00 het ons ‘n byeenkoms by die om dit te verloor. kerk vir diegene wat op soek Ons oogmerke is die volgende: is na ‘n werk. • om mense moreel, geestelik

en vir sover ons kan, ook materieel by te staan en te ondersteun. • om hulle te help om weer ‘n

geskikte werk te vind. • om hulle te help met die opstel

van ‘n effektiewe CV. • om aan hulle leiding te gee

hoe om tydens ‘n werksonderhoud op te tree. • om ‘n databank van beskik-

bare poste by te hou.

By daardie geleentheid bring jy jou CV saam, voltooi ‘n registrasievorm, en eet ‘n ligte ontbyt saam met ons onder die dak. Ons bring ‘n kort geestelike boodskap van bemoediging en hoop, verduidelik hoe die bediening werk, individuele onderhoude word gevoer en daarna hanteer ons jou behoeftes verder met agentskappe, ens.

deur van persone waarvan jy weet wat sonder werk is. Ons is op soek na mense wat: • opleiding kan bied in die op-

stel van ‘n effektiewe CV • kan help met voorbereiding

vir werksonderhoude • werksgeleenthede bied.

Kontakbesonderhede: Johan - 079 880 2574 Kobus - 083 291 0246 Elmarie - 084 500 6964

Wat vra ons?

Indien jy op soek is na werk, moet jy jou verkorte CV so gou moontlik aan ons epos by je@jacsol.co.za of dit per faks stuur na 086 510 8283.

Kontak ons as jy sonder werk is. Gee vir ons die naam/e

Stuur jou epos/faks vir aandag E Esterhuyse – Jakob se Put.

Gemeentekamp … groot lekkerte Dit word toe gesê … Gemeentekamp moet ons hou! En daar word toe gesê … watwou, natuurlik! Die organiseerders van ons Gemeentekamp hierdie jaar is Pierre Janse van Rensburg en Alwyn Kruger. As dit kom by lekker kuier, soos in die ou dae, dan is hulle meesters van die vak, so ons sien uit na ‘n lekker ontspanne en genotvolle ervaring. Daar is ruimte vir kampers, karavaners en ook “huisie-mense” en die terrein by Emmerentia Geldenhuys is nuut opgegradeer en sommer in ‘n eersteklas toestand. Die naweek is 7-9 Mei 2010. Dit beteken natuurlik al so bietjie kouerigheid, lekker vure en gesellig warm kos maak.

As jy wonder, op so ‘n gemeentekamp kuier ons saam om die vuur, om die kospotte en om die Woord. Die program is baie rustig en ons maak seker dat daar nie ure se lesings en gesprekke is nie. Daar is egter genoeg geleentheid om voor die Here stil te raak en in mekaar se geselskap raserig te raak. Die terrein is 90 minute se ry uit Pretoria so dis maklik om sommer Saterdagoggend deur te kom vir die kinders se sport. So, beskou jouself as uitgenooi. Kontak ons organiseerders direk en bespreek jou plek. Tyd en plek is beperk!

Pierre: 082 419 2315 Alwyn: 083 376 6757


7 F AM ILIE N U U S

FAMILIEWEES

Oop Hart en Hand projek .. Met hierdie projek reik ons graag na ander uit wat nie kos en klere het nie. En hulle getalle groei by die dag! Die koördineerders by hierdie bediening is: Kospakkies: Elna Strauss 084 442 8816 Klere en ander huishoudelike artikels: Rina Niemand 082 858 3409 Ons probleem is steeds dat ons nie genoeg kos vir ons spens het nie. Nietemin is daar van ons geloofsgenote wat hulle harte en hande waarlik oopmaak en nie skroom om te gee nie. Baie dankie vir julle groot bydrae! Dit word opreg waardeer.

Om ons kosvoorraad aan te vul, het ons besluit om van die goeie gehalte klere wat ons ontvang, te verkoop. Ons eerste verkoping was Vrydag 26 Februarie en het die mooi bedrag van net oor die R3 000 opgelewer! Rina skryf soos volg uit die klerestoor: “Baie dankie aan elkeen wat so mildelik bydra tot die projek. Ons probeer so verstandig moontlik werk met die uitdeel daarvan. So kan jy ons help: *Enige bruikbare kombuisware *Enige bruikbare skoon en heel skoene *Enige bruikbare klere, netjies

gevou en skoon asb!” Van Elna uit die spens: “Ons het voortdurend behoefte aan die volgende produkte in ons koskas en sal dankbaar wees as jy ons eenmalig, maandeliks of wanneer ons nood het, kan help met die volgende: Rys (1 kg), macaroni of spaghetti (1 kg), 5 pakkies soppoeier, koffie (250 g), suiker (1 kg of 2,5 kg), olie (750 ml), oats (500 g), blikkies gemengde groente x2, blikkies tamatie en uie. Gesigseep (3 of 4) (protex of lux), tandepasta, waspoeier (1 kg), sunlightseep (koekie) , skottelgoedseep (400 ml).


8 F AM ILIE N U U S

GELOOFSGROEI

Bybelreis: ‘n Verrykende Ervaring Dit is ‘n reis om die boodskap van die Bybel te ontdek. In die Ou Testament is daar boeke wat ‘n mens nie so graag soos ander lees, nie. Dit is geskiedenis en ‘n klomp feite oor die volk van God, wat soms moeilik is om uit orde te skep. Tog het hierdie boeke struktuur gekry, tydens die Bybelreis. ‘n Mens kry dan ook nuut weer ontsag vir ons grote God en liefdevolle Vader. Die Bybel staan nie los van die kulturele agtergrond, waarbinne dit geskryf is nie.

Die baie wye kennis van die aanbieders van ons reis, gee ons insig in hierdie kulture en gebruike. Wanneer ek dan weer die Bybel lees, teen hierdie agtergrond, staan die boodskap van God se groot genade en die liefde van Jesus Christus so duidelik uit. Mens ondervind so dikwels, wanneer mense oor die Bybel gesels, dat mense hul so blindstaar teen die woorde. Daar is dikwels ‘n poging om die Bybel letterlik op te neem, en aan die anderkant soek mense ook soms ‘n diepere

Slagoffers van ons Vrees! ‘Ek’s ’n dapper muis. Kyk hoe stap ek deur die huis en daar’s niks waarvoor ek skrik nie ...” So lui die liedjie. Nogtans skrik ons vir enigiets van ’n koue pampoen tot ’n dooie spinnekop. Ons maak maar net asof ons vreesloos is. Ons hou ons voor as Christelike kragreuse. Tog word ons vrese dikwels maar net onder ’n vroom vernislaag versteek. Volgens sommige navorsers word ons net met twee vrese gebore, naamlik vrees vir harde geluide en vrees om te val. Iewers langs die lewenspad word ons egter met daardie vreesvirus besmet. Die neurowetenskaplike Gregory Berns meen die meeste mense is slagoffers van een

van drie dominante vrese, naamlik vrees vir die onbekende, vrees vir verwerping en vrees vir openbare mislukking. Vrees is verlammend. Gedurige blootstelling hieraan sonder om dit in die oë te kyk en kreatiewe, deurdagte roetes te volg om uit die kloue van vrees te ontsnap verander ons in lewenslange vlugtelinge. Is dit hoekom ons gedurig op soek is na hemelse versekerings-polisse teen swaarkry of van God verwag om ons in watte toe te draai? Is dit hoekom daar so min waagmoed in die kerk te sien is; omdat kerkleiers gedurig moet sorg dat alles voorspelbaar, rustig en onder beheer

Jolanda Nel betekenis aan alles. Tydens die Bybelreis kom ek so onder die indruk, dat onsself die Bybel probeer ingewikkeld maak. Die dieper delf in die Woord van God los baie van die vrae en debatte self op. ‘n Mens kan net in jouself stil word en nog ‘n hegter verhouding met God ontwikkel. Die Bybelreis is vir my so ‘n verrykende ervaring, dat ek almal wil saam nooi op hierdie reis van geestelike groei.

Stephan Joubert is? Een van die langtermyntekens van die mag van vrees is ’n oormatige behoefte aan beheer. Hierdie behoefte om alles en almal te beheer deur streng rituele, dogmas en regulasies is gesetel in diep verskuilde onsekerhede van sowel leiers as groepe. Vrees word gewoonlik goed verbloem in die kerk, maar dit neem nie weg dat party godsdienstige voorskrifte se eintlike bedoeling is om in mense se psigologiese behoeftes aan veiligheid te voorsien nie. Wanneer vrees toksies raak, inhibeer dit ons waagmoed, denke en kreatiwiteit. Leiers wat slagoffers van


9 F AM ILIE N U U S

Ons Bybelreis begin weer op 14 April met die boek GENESIS

sulke “toksiese vrees” is, omskep die kerk in ’n skuilplek ver weg van die gevaarlike wêreld. Hulle omvorm dit tot ’n geestelike lughawe waar mense angstig wag op die volgende vlug hemel toe. Terloops, in sulke kringe gedy gesprekke oor die lewe ná die dood en die wederkoms, nié hoopvolle gesprekke oor hoe om God se koninkryk nou reeds te laat aanbreek te midde van vrees en chaos nie. Die teenoorgestelde van vrees is nie vreesloosheid nie, maar self-insig. Vreesloosheid grens aan dwaasheid. Om jou vrese in die oë te kyk en in dieselfde asem die Een raak te sien wat bo dit alles uittroon, midde-in die storm, is die regte medisyne. Om

GELOOFSGROEI + KOMMUNIKASIE

Ons trou! - ’n Ervaring

Fiona du Toit

Dit het soos ‘n berg voor ons gelê. Ons moet net deur die volgende vier weke se sessies kom. Wat gaan hulle vir ons kan leer wat ons nog nie in ons eerste huwelik self ervaar het of al klaar weet nie? Dit is die gedagtes wat deur my kop gegaan het oppad na die eerste sessie van die “Ons Trou” kursus. Ek moet sê ek was verlig om te sien daar was twee ander paartjies van ons ouderdom (bo 35) wat ook vir ‘n tweede keer geluk en liefde gevind het. Natuurlik was daar ook dié wat die groot stap vir die eerste keer neem, vol verwagtinge en klaar idees van hoe hulle hul huwelik wil hê. Na die 4 sessies kan ek met alle eerlikheid sê ek was definitief verkeerd om te dink dit gaan die “gewone” of vervelige preektipe sessie wees. Na die eerste aand, het ek besef dat dit nie my voorgestelde indrukke of idees van my maat is wat tel nie, maar hoe ek as persoon moet wees en hoe moet ek in situasies optree. As ek nie myself beter leer ken nie, hoe ek in situasies, ens. reageer nie, sal ek nooit ‘n goeie maat wees vir iemand anders nie. ‘n Mens is altyd geneig om die ander persoon te wil verander, verander eers jouself, leer jouself eers ken, wat maak jou “tick”? Vir ons die mees belangrikste in die hele kursus was Ds Henk se sessie die laaste aand. Wat vir my uitgestaan het en wat baie mense probleme mee ondervind (onsself), is dat ons eerlik met mekaar moet wees. Kommunikasie moet daar wees. Is ons verwagtinge van mekaar of ons huwelik dieselfde? Al hierdie vrae word bespreek. Hierdie sessie het vir my uitgestaan as die fondasie wat ons moet gebruik vir ‘n wonderlike huwelik. Wat uit hierdie sessie nog by my bly is die Skriflesing: Efesiërs 5: 32 – 33. As jy gaan trou, vir die eerste keer of soos ons vir die tweede keer, maak seker jy skryf in vir hierdie kursus. Vir iemand wat in ‘n tweede huwelik instep, is dit van net soveel waarde as vir dié wat vir die eerste keer trou. Wees oop vir die inligting. Hierdie kursus is defnitief die tyd en moeite werd. Ek kyk nou terug en besef hoeveel ek hierdie kursus eintlik nodig gehad het. Doen dit vir jou huwelik, doen dit vir jou maat.

Ek verlustig my in u voorskrifte, U Woord vergeet ek nie. Psalm 119:6

VERVOLG OP BL 19


10

Sondag

Maandag

4 PAASSONDAG Geen Kinderkerk

Dinsdag

5 FAMILIEDAG

Woensdag

6 SKOOLVAKANSIE

7 SKOOLVAKANSIE

09:00 Diens 18:30 Geen Vars

11 SKOOLVAKANSIE Geen Kinderkerk

12

13

17:30 FK 09:00 Bybelstudie 19:00 Leiersbyeenkoms 19:00 Doop 1 19:00 Ons Trou 1 19:00 YA’s & Matrix 19:00 Afrikatale Biduur

09:00 Diens—Doop 18:30 Vars

18 08:00 Diens & Kinderkerk 09:00 Groepe (Gr4-7) 10:00 Diens & Kinderkerk 13:00 Afrikatalediens 17:00 Groepe (Gr8-11) 18:30 Vars

25 GEEN KINDERKERK GEEN GROEPE 09:00 Diens 13:00 Afrikatalediens 18:30 Vars

19 19:00 Gemeenteraad 19:00 Afrikatale Lees/Skryf

26 SKOOLVAKANSIEDAG

20 09:00 Bybelstudie 19:00 Doop 2 19:00 Ons Trou 2 19:00 YA’s & Matrix 19:00 Afrikatale Biduur

27 VRYHEIDSDAG

14 05:30 Halftyd 19:00 Bybelreis

21 05:30 Halftyd 19:00 Bybelreis 19:00 Afrikatale Lees/Skryf

28 05:30 Halftyd 10:00 Bybelreis 19:00 Bybelreis


11

Donderdag

Vrydag 1

Saterdag 2

SKOOLVAKANSIE

Goeie Vrydag

19:00 Nagmaal

09:00 Erediens

SKOOLVAKANSIE

8 SKOOLVAKANSIE

15 19:00 Trauma-E 19:00 Afrikatale Bybelstudie 19:00 Quest Mentor Social

9 SKOOLVAKANSIE

10 SKOOLVAKANSIE

16 19:00 YA’s Gamesaand 18:00 Solo (Spreker)

17

23

24

22 19:00 Afrikatale Bybelstudie 19:00 Quest Leiers Vergadering

30 29 10:00 Senior Aksie

3

19:00 Solo Koffie Blikkantien


12 F AM ILIE N U U S

NUWE GENERASIE

April vir ons Juniors Met al die vakansiedae & vakansies sien ons net die kinders vir een, ek herhaal vir EEN Sondag. Ek weet nie vir wie gaan dit die slegste wees nie – vir die kinders of vir ons mentors nie! Ons program vir daardie EEN Sondag is as volg: Mosterdsaadjies: Kom ons sê dankie! Gr 1-3: Ons gaan loer in by die lewe van Abraham Gr 4-6: Elke gelowige moet gaan getuig - hoe kan jy getuig oor Jesus? Gr 7’s: Hoekom en hoe kan ek die Bybel lees? Aan al die mentors: baie, baie dankie vir al julle harde werk, passievolle insette, jul altyd-daarwees en ‘n spangees wat enige wêreldbeker wenspan jaloers sal maak! Ek wens vir elkeen van die mentors ‘n Paasfees van stilte, rustigheid, vrede en bewuswording van God se grote, grote liefde vir elkeen van ons!

Splash en Dash Splash & Dash – eintlik kan ons dit in een sinnetjie opsom – ons moet dit meer doen! Met ‘n balle-onder-jou-ken-waterglybaan, ‘n springkasteel-chomps-&-suurwurms-wegsteeker, kyk-hoegoed-kan-jy-mik-tent, waterballone-wat-met-lepels-vlieg en ping-pong-water-pyp was die oggend ‘n reuse sukses. Baie dankie aan die mentors wat kom help het en die wat vinnig ‘n “nat” draai kom maak het!!!


13 F AM ILIE N U U S

NUWE GENERAIE

Quest Kidz—God van Wonders! Die rede waarom Februarie so vinnig verby gespoed het was ons hiper lekker Kidz Kamp en die Splash en Dash. Maar laat ek julle net ‘n vinnige iets daarvan vertel. Kidz Kamp 2010 – God van Wonders, kuier ons by Kwaggasrus in die bosveld. Ons neem wonders in die Bybel en vergelyk dit met wonders in die natuur! Ons begin die kamp met ‘n vinnige swem voor ete. Vrydagaand tydens ete begin die weer opsteek en ons is byna klaar met Moses en die trek deur die see (Migrasie van die blouwildebeeste), toe dit so reën dat ons mekaar nie kon hoor nie (hieha vir ‘n sinkdak!) Ons praat mos oor God van Wonders!! Party was moeg & het vinnig geslaap, party…ai party kon net nie slaap nie!!!!! Vroeg Saterdagoggend is almal op & met weer ‘n vinnige swem voor ontbyt is ons reg vir die dag. Ons gesels oor Jesus se water in wyn wonder (papie verander in ‘n skoenlapper) en die vermeerdering van die vissies & broodjies (Spooning van die Barrier Reef). Ons klim almal op die Kwaggasrus-express & gaan foefie-slide vir die res van die oggend! Dit was hiper baie pret, met kabels, bande, modder, kleilat , gille en “lifejackets” speel ons die plaasdam vol. Na almal hulle aan humburgers versadig het, gaan swem ons net tot die ergste warmte van die dag verby is. Ek het nie geweet dat party van die kinders so

baie kan praat om mekaar op die paaltjies te hou nie! Party van die seuns – ai ma, dis baie erg om aan ‘n dogtertjie se hand te vat! Daarna gaan bou ons modelle: ons gebruik die natuur en heerlike modder. Party kan net nie die plasse water weerstaan nie & van bou word heltemal vergeet. Met ‘n gesukkel is almal darem skoon vir aandete. Ons gesels oor Gideon en neem die bosveld op horings met die “trompette” & kerse in die donker nag! Ons was maar bly die Medianiete was nie daar nie! Die klomp kinders is lekker moeg & vinnig, vinnig is almal aan die slaap! Sondagoggend gaan kuier ons in die veld met die grootste wonder – Jesus het vir ons opgestaan! Te vinnig is die naweek verby, met ‘n laaste swem & ernstige pakkery, groet ons Kwaggasrus met ‘n sware hart, maar terugkom sal ons beslis!!! Baie dankie aan al die ouers wat vir ons hul kinders geleen het, ons is hiper bevoorreg om God so saam met hulle te kan ervaar!


14 F AM ILIE N U U S

NUWE GENERAIE

Werner en Ronel du Toit

Aqua X Kamp … ‘n Getuienis

Nicole Robarts Gr 11

Wow… dit was die beste kamp ooit! Op die kamp het ek die Here in my, om my, saam my en orals beleef! Vrydag – “Awesome”: het almal leer ken dmv toilet papier (veral vir Rynhardt van Maarleveld). Het baie laat gaan slaap in tente. Saterdag – Sjoe! Dit was prettig, het eers 7uur bietjie alleen met die Here “gechat” en toe…. games, spanwerk, vlotte en tubski. Het saam met Ds Jan Vrystaat toe en terug geswem. Die aand het ons gehoor ons gaan nagmars hou…. “wat”? Ons meisies het almal mooi “opgedollie” en nou NAGMARS! Gelukkig was dit ‘n fabel van Ryno en ons het eintlik op ‘n ferry gery vir 2 ure. Dit was “legend”! Ons het saam met Ryno gekuier en die Here se “awesome” natuur en als wat hy vir ons gemaak het beskou. Die aand het ons almal lekker moeg gaan slaap met rooi gebrande lywe. (eina) Sondag – Vroeg opgestaan, kuier en chat saam met die Here. Het nog gejol en geswem en toe hoor ons , ons moet pak. Ahhh! Die Kamp was ‘n belewenis en het my lewe verander. Op die kamp het ek geleer die Here is soos die son vêr, maar tog voel jy sy warm liefde! Thanx aan almal en al my nuwe “buddy’s”. Ek sal die kamp verewig onthou. Die kamp was “Ayoba, awesome” en liewe ouers dit was GROOT! MANDOWN!


15 NUWE GENERASIE

‘n Vet (koek) Dankie! Vetkoek en maalvleis bly ‘n wenner!! En dit lyk soveel meer so in ‘n geloofsfamilie wat die “Joeff” se behoeftes op die hart dra. Ons het onlangs weer vetkoeke verkoop soos in die ou dae om fondse te genereer vir kampe vir die jongmense. Kampe is die baas, lees maar Nicole Robarts se stukkie. Die rede vir die vetkoeke was die toenemende koste van busse en vervoer, asook kampterreine wat kop bo water moet hou. Baie dankie aan almal wat vetkoeke gekoop het. Ons waardeer julle ondersteuning meer as wat hierdie klein boodskappie kan sê! Ons het ongeveer 720 verkoop, nuwe rekord!! Volgende keer gaan ons vir 1000, o Ja!!

WOZA 2010 ! Of nee wag... nie meer woza nie, want hier is hy nou!! Wêreldbeker is gelyk aan GROOTenergie vir meeste van ons, vir ander ‘n geleentheid om te ontgin en vir ander ‘n tyd van “handin die-hare sit” want “wat gaan ons doen met ons kinders en al die tyd wat die skool gesluit is?”... Ons beplan om deel te word van die uitreik gemeenskap van ons land in die tyd van die Wêreldbeker en die geleentheid te gebruik om mense van Jesus te vertel en iets te verstaan van saamwerk, Jesus se Koninkryk uitbrei en onvoorwaardelik gee en help waar daar nood is. Van die jongmense en die Young Adults van ons geloofsfamilie se kant af gaan ons saam met NG Lynnwood en NG Skuilkrans in Mamelodi uitreik. Die rede daarvoor is om bande te bou met ons familie wat daar bly, en om die mense van Mamelodi in die tyd te help om hulle jongmense sinvol besig te hou in die tyd wat die skole gesluit is. Dit beloof om ‘n great ervaring te wees en vir baie van ons die geleetheid om ons eerste “African Burger” te eet, hou die spasie dop! Ons gaan elke week ‘n ander munisipale sportveld in Mamelodi gebruik vir die saamwees en uitreik, en hanteer dan die Ubabalo en Kids Games programme met die plaaslike gemeenskap soos ontwikkel deur The Ultimate Goal. Ubabalo fokus op die verstaan van “life skills” soos sokker skills, dit is in albei “games/areas/arenas” nodig om sinvol te kan saamspeel. Waarlik ‘n uitstekende ervaringsleer program. Kom ons span saam en staan van ons tyd af, dit gaan ‘n lewensveranderende tyd vir ons en ons nuwe vriende wees, dit kan ek jou beloof. Navrae:

Bedieningskermis!

Ryno - 0824602103 /ryno@pvr.co.za Sampie - 0826981995/sampie@pvr.co.za


16 F AM ILIE N U U S

MENSWEES EN KUNS

Fotografiebediening Ons fotografiebediening het verlede jaar goed afgeskop onder leiding van Peet Horn. Baie van die fotos wat julle op die skerm sien Sondae is deur die fotografiespan geneem op verskeie uitstappies. Dis wonderlik hoe mense met aanvoeling daarvoor die lewe kan vasvang deur die lens van ‘n kamera!

Trauma Hierdie kwartaal het ons reeds afgeskop met twee sessies rondom Trauma. Ons eerste sessie, Trauma Hantering, het plaasgevind op 21 Januarie. Die opkoms was baie goed en die aand is veral goed ondersteun deur die polisie patrollie lede. Die fokus was eerstens om die trauma span aan hul bekend te stel, maar ook om hul toe te rus met vaardighede romdom slagoffer ondersteuning. Ons tweede sessie, Trauma Verwerking, het plaasgevind op Donderdag 25 Februarie. Hierdie sessie was spesifiek vir diegene wat blootgestel is aan trauma. Die fokus tydens hierdie sessie was om lede te ondersteun en in te lig oor wat as normaal beskou kan word tydens tye van trauma.Voorts kon hul bemagtig word deur vaardighede wat deur ander groepslede as nuttig aangewend word. Die datums vir verdere trauma sessies hierdie jaar is as volg: Trauma Hantering: 15/04; 09/06; 12/08; 14/10 (Trauma E) Trauma Verwerking: 06/05; 06/08; 04/11 (Trauma D) Indien u enige Trauma verwante navrae het kontak gerus vir Lucille Zwemstra 082 326 6020

Ons is nou op soek na iemand wat vir Peet kan bystaan as Bedieningsleier in die bediening, aangesien sy werksomstandighede hom huidiglik meer besig hou. Jy hoef nie noodwendig iets van fotografie te weet nie. Skakel Tessa op 083 292 3192 of epos by dewet@goalnet.co.za vir verdere inligting. Ons sien uit om van jou te hoor!


17 F AM ILIE N U U S

MENSWEES EN KUNS

Uit die Beradershart Die eerste hulpverleners kursus wat in Februarie 2010 plaasgevind het was ‘n reuse sukses – dankie aan ons berader span. Dertien lede van ons geloofsfamilie meld aan vir hierdie kurus. In Maart 2010 het die Op Reis kursus afgeskop – ‘n kursus bedoel of liewer ‘n unieke reis na die ontdekking van jou eie verhaal. Elkeen van ons se verhaal sluit baie fasette in, ondermeer hartseer, blydskap, verlies, trauma, opwinding. Dus ‘n unieke verhaal. Van ons hulpverleners sluit dan aan by die Op Reis kursus en ontdek hoe hulle unieke verhaal ook ‘n verskil van kan maak aan die mense se lewens wat hulle aanraak. In die volgende ware verhaal ontdek ons ‘n stukie hoop en bemoediging It was a Sports Stadium. Eight Children were standing on the track to participate in a running event. Ready! * Steady! * Bang!!! With the sound of toy pistol, all

eight girls started running. Hardly had they covered fifteen steps, when one of the smaller girls slipped and fell down, due to bruises and pain she started crying. When the other girls heard the little girl cry they stopped running, stopped and turned back, running to help her. One among them bent down, picked her up and kissed her gently and enquired as to how she was. They then lifted her, pacifying her. Two of them held her firmly while the others joined hands together and walked towards the winning post........ .. There was pin drop silence at the spectator's stand. Officials were shocked. Slow claps multiplied to thousands as the spectators stood up in appreciation. Many eyes were filled with tears and perhaps even God's! This happened in Hyderabad [INDIA]. The event was conducted by National Institute of Mental Health. All these special girls had come to participate in this event.

They were spastic children. Yes, they were Mentally Challenged. What did they teach the WORLD? - Teamwork?, Humanity?, Equality among all?? People who strive to success, help others so that they are not left behind. Die volgende Hulpverleners kursus begin op Dinsdag 4 Mei. Die volgende Op Reis kursus bietjie later in die jaar – Dinsdag 31 Augustus 2010 om


18 F AM ILIE N U U S

MENSWEES EN KUNS

Hotel Xtra-Ordinaire—’n Getuienis Ek stap moeg maar propvol energie op Sondag aand 7 Maart in my huis in. My gees loop oor want ek is getref deur ‘n vloedgolf van genade en seën. Alles in my kniel voor my Vader want ek het deel geword van ‘n verhaal wat Hy deur groot liefde in my lewe toegelaat het. Op my eenvoudige probeer manier kon ek deel hê aan ons gemeente se Paasproduksie.

video ens. ‘n Ondersteuningspan wat met groot geduld en liefde bedien. Almal is oorweldig en ons harte bokspring voor die Here want hierdie produksie behoort aan hom.

Hierdie produksie is gebore aan die einde van 2009 kort na Kersfees – amper soos met die geboorte van ons Koning. Vroeg in Januarie het redigering begin en is daar gepraat met verskeie rolspelers (nie akteurs nie).

Die heeltyd bid ons, laat U wil geskied en laat U Heilige Gees ons vernuwe en deur ons waai. Ek kyk toe hoe die “gordyne lig” vir die eerste diens en vind dat my hart week raak. Ek raak ‘n getuie hoe die Gees vir Delila in beheer neem en sien trane en hoor snikke vanuit ‘n binneste wat ‘n boodskap dra.

So gebeur dit toe dat ons na karakters begin soek en wat ‘n soektog. Party het huiwerig ingestem en was bereid om op te offer. Op 4 Februarie begin die eerste oefening in die jeugsaal met baie onsekerheid. Ons oefen Donderdae aande en jul weet mos wat die spreekwoord sê “hoe later, hoe kwater”. Niemand was kwaad nie maar die prêt was oneindig. Daar is gelag, flaters gemaak en nog baie meer. So tref ons toe Vrydag aand (5 Maart) ons eerste kleedrepetisie. Baie prêt op die verhoog want nou het ons dekor, maar ooops moeilikheid met ‘n paar ander goed. Gelukkig weet ek dat God se “timing is hair raising but perfect” en Saterdagmiddag word die toneelgroep begroet met klank, musiek, beligting,

Sondagoggend vroeg klink dit soos voëls - een groot gekwetter. Dis klere, grimering, klank toetse; olie en nog wat.

Met betraande oë sien ek ‘n kruis toneel en weet dat grimering “smudge” maar dat God met elkeen in die gemeente wil praat. Tussen die twee eredienste bid ons weer, en weer verklaar God sy liefde aan die mens deur die boodskap. Ek sien hoe ou mense na die tweede diens by die deure uitstap en ‘n sakdoekie bêre. En toe, toe kom die aand produksie. Die akteurs is opgewonde. ‘n Suzuki superbike dreun in die ouditorium. WWE se Rock word begroet met ‘n gejuig (veral van die girls af) en Delila sluip met haar lang bene nader aan

die Joker en word begroet met ‘n gefluit. Jack Sparrow is op sy stukke en ons almal lag, selfs die mense agter die skerms giggel en moet net oppas om nie die verkeerde knoppies te druk nie. Die Joker is eenvoudig briljant en almal kuier lekker op die verhoog. Toe weer, vir die hoeveelste keer vir my, die droom toneel. Hierdie keer huil Delila baie. Haar hart is seer want sy weet dat hierdie deel is van ‘n werklikheid vir kinders in haar skool, vir kinders in ander skole en selfs ander lande en nie net sommer net nie. By die kruis maak die Here ons almal weer stil en bewus van ons eie swakheid en sonde en verklaar weer dat Hy die prys betaal het en dat dit nou volbring is. Ek besef weer dat hierdie is die verhaal van opreis wees na Heelheid in Christus. Met ‘n halwe skok besef ek ook dat soos die stuk gebore is naby Kersfees so is die stuk ook “volbring” met Paasfees, en dit laat my glimlag want ek weet dat God, my Vader die

Word deel van ons dramabediening en leef jouself uit op ‘n totaal nuwe manier! Kontak: Estelle 084 568 0224


19 F AM ILIE N U U S

Slagoffers van ons Vrees!

INLIGTING

(Vervolg van Bl 9)

swak te wees in die hande van die Here wat sterk is, is die regte koers. Leiers wat vrees in die oë gekyk het, maar wat die Here steeds in geloof raaksien, swig nie voor menslike “weakest links” wat in onseker tye terugval na ou, bekende paaie nie. Hulle val ook nooit vas in veilige geestelike hawens om passiewe kerklikes se vrese te probeer besweer nie. Die regte soort leiers vir ons dag besef hulle is self verwond en weerloos, maar hul dapperheid om nuwe paaie aan te durf omdat die status quo daar in “veilige hawens” geen opsie is nie, bied hoop. Hul vermoë om in onsekerheid kreatief te bly dink en alternatiewe roetes aan te dui (en te bewandel!) in God se Naam, is vreesuitknikkers. Goeie leiers wag nie totdat vrees verdwyn het voordat hulle doen wat reg is nie. Ten spyte van hul eie vrese, maar ook te midde daarvan, durf hulle die Here se nuwe roetes waagmoedig aan. Hulle weet dat gefokusde geloof en nuwe denke sterker is as vrees. Hulle weet ook dat vinnige maar goeie keuses die regte roete vorentoe is.

Ons help mekaar Ons wil steeds‘n geleentheid bied vir ons gemeenskap om dienste, produkte, geleenthede en behoeftes bekend te maak. Daar is tans verskillende maniere tot ons beskikking. Gemeenskapsbord: Maandelikse advertensies: Familienuus: Ons doen ook navraag of daar belangstelling is om teen ’n vaste koste in die maandblad te adverteer, Hierdie advertensies sal op ‘n prima plekkie in die blad wees, sodat daar waarde is vir die adverteerder. Skakel gerus met: Riana: 012 6621708 admin@pvr.co.za

Die onbekende en verandering skrik hulle nie af nie. Hulle begryp Martin Luther King se woorde baie goed: “The soft-minded man always fears- change. He feels security Beeld - 21 Maart 2010

Tye

Bankbesonderhede NGK Pierre van Ryneveld

Sondae: Skoolkwartale

Sondae: Skoolvakansies

ABSA Lyttelton

08:00 - Erediens (Ouditorium)

O9:00 - Erediens

Rek no.: 600 591 355

08:00 - Kinderdiens (3j-Gr.3)

13:00 - Erediens (Afrikatale)

09:00 - Groepe (Gr.4 - Gr.7)

18:30 - Vars!

10:00 - Erediens (Ouditorium) 10:00 - Kinderdiens (3j - Gr.3)

Kerkkantoor:

13:00 - Erediens (Afrikatale)

Ma:

11:00—16:00

17:00 - Groepe (Gr.8 - Gr.11)

Di - Do:

08:00—16:00

Vr:

08:00 - 13:00

18:30 - Vars!

Takkode: 335 045 Stuur betalingsbewys na: (012) 662 0104 finansies@pvr.co.za


20 GLIMLAG

F AM ILIE N U U S

SMS ´n Dominee word afgetrek vir spoed. Verkeersbeampte: Waar woon jy? Dominee: Kerkstraat 1, Van Wyksdorp. Verkeersbeampte: Jou werksadres? Dominee: Kerkstraat 1, Van Wyksdorp. Verkeersbeampte: O né, werkloos en jy vat sulke kanse!?

Ek dink nie daai megafoon gaan maak dat jou gebede vinniger beantwoord word nie ….

Bybel - Trivia 23 214 verse in die OT 7 959 verse in die NT Middelste vers: Psalm 103:1,2 Middelste vers OT: 2 Kron 20:17 Middelste vers NT: Hand 17:17 Kortste vers OT: 1 Kron 1:25 Kortste vers NT: Joh 11:35 Langste vers: Ester 8:9 Vers met al die letters van die alphabet behalwe J: Esra 7:21 Vers met al die letters van die alphabet behalwe Q: Dan 4:37

laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. (Matt 6:10)

Die Bybel is geskryf oor 1500 jaar, oor 40 generasies, deur 40 skrywers uit al die vlakke van die samelewing, op verskillende plekke, met verskillende emosies, op drie kontinente en in drie verskillende tale. Wat ‘n wonderlike liefdebsrief van ons Vader!


21 F AM ILIE N U U S

KONTAKBESONDERHEDE

Kontak

GEDAGTE VIR DIE MAAND

Bedieningspan: Jan Venter - 662 3700 / 082 333 6552 > jan@pvr.co.za Henk van Rensburg - 662 5619 / 082 336 7555 > henk@pvr.co.za Elmo Pienaar - 082 410 7645 > elmo@pvr.co.za Sampie Niemand - 662 1636/ 082 698 1995 > sampie@pvr.co.za Karel Verhoef - 662 2908 / 083 297 1242 > karel@pvr.co.za Stephan Joubert - stephan@pvr.co.za

Here Jesus Hoe kan ek U ooit genoeg dankie sê vir die prys wat U gewillig was om aan die kruis te betaal, sodat ek ‘n kind van God kan word?

Buti Mahlangu - 082 624 2689 > buti@pvr.co.za Hanlie Boshoff - 082 331 2408 > hanlie@pvr.co.za) Izette Malan (Kinderwerker) - 082 823 7524 > z@pvr.co.za Ryno Meyer (Jeugwerker) - 082 460 2103 > ryno@pvr.co.za Werner/Ronel du Toit (YA’s) - 082 339 8925/082 374 4146

Ondersteuningsdienste:

Dankie dat U die Hemel prys gegee het, dat U as mensekind op aarde kom woon het sodat ek eendag saam met U in die hemel kan wees.

Peet Kilian (Bedryfshoof) - 082 469 4708 > info@pvr.co.za Riana Janse v Rensburg: 012-6621708 > admin@pvr.co.za Amanda Smit (Bediening): - 082 975 7465 > bediening@pvr.co.za Ansie Vivier (Finansies): 012-6621708 > finansies@pvr.co.za Lizette Klinkhamer (Jeug Admin): 0780779394 > quest@pvr.co.za

Dankie dat U van God self verlate was sodat ek nooit weer sonder Hom hoef te wees nie.

Alta Potgieter (Koster): 0828181622 Theuns Janse van Rensburg (Klank): 082 555 2923 Piet van Rensburg (Faktotum): 0833201901 Anna Venter: 082 410 4284 (Sentrum vir Lewenskuns)

Maak my lewe ‘n toonbeeld van my dankbaarheid en liefde vir U.

Brinant sekuriteit: 082 547 6754 / 664 5658 SAP Forum (noodnommer): 079 528 1630

NAVRAE EN INLIGTING 012-6621708 — 012-6620104 (faks) — info@pvr.co.za

www.pvr.co.za

Uit: Ek wil U dank Here – Nina Smit


Sukkel jy met huurders of soek jy huurders?

Ons hou weer ....

Klaar gesoek

GEMEENTEKAMP!

Centirene het vooraf goedgekeurde huurders Ons word betaal as jy betaal word

7 - 9 Mei 2010 Emmerentia Geldenhuys Bela-Bela/Warmbad Kamp/Karavane/Huisies Inligting: Pierre: 082 419 2315 Alwyn: 083 376 6757

As jy belangstel om in hierdie spasie te adverteer gesels gerus met ons oor kostes en plasings.

As jy belangstel om in hierdie spasie te adverteer gesels gerus met ons oor kostes en plasings.

Kontak Riana

Kontak Riana

Telefoon 012-6621708

Telefoon 012-6621708


Familienuus April 2010  

Familienuus April 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you