Page 1


Liewe lesers Die Familie Nuus se naam moes eintlik vir hierdie uitgawe verander het na Familie Stories. Want daar is nie veel nuus in hierdie uitgawe nie. Dis ‘n spesiale uitgawe propvol stories. Regte stories. Elke bediening leier kyk terug oor die afgelope jaar en wat die jaar saam met die bediening vir hulle ingehou het. Hierdie leesgenot begin op bladsy 12 en duur voort tot aan die einde van die uitgawe. Maar ons het darem so bietjie nuus in die voorafgaande bladsye.

pottebakkery en die lekkerte van die klei in my hande. Daarmee saam is ek baie opgewonde, net mooi vandag wat hierdie boekie uitgegee word, het ek my eerste uitstalling. En vir die komende jaar droom ek om dit voort te sit en DV meer uit te stal. Ek het ook ʼn paar heerlike projekte begin en afgehandel die afgelope jaar. Die lekkerste een was ons voortuin wat ek en my man saam oorgedoen het. Hoewel ons vir ʼn tydperk met chaos op die erf moes sit, was dit van begin tot einde propvol plesier. Om te sien hoe alles vorm aanneem, bied geweldige vervulling, veral aan die einde wanneer die laaste plantjie in plek is. Maar as die lewe net lekker is en dit net goedgaan met ‘n mens, dan moet mens bekommerd raak. Want dit is in die uitdagings waar ons groei en immers waar die getuienisse lê.

Want dit is in die uitdagings waar ons groei en immers waar die getuienisse lê

Soos ek almal se terugblikke op die afgelope jaar gelees het, het ek self ‘n paar terugblikke op my eie jaar gehad. Vir my was hierdie ‘n jaar met baie vreugde en sukses, maar ook ‘n paar trane en uitdagings. En ek glo meeste mense se jaar was so. Trials and tribulations is deel van ons lewens. Ek het reeds in die vorige uitgawe vertel van my

2

Onlangs het ek ʼn nuwe beproewing gekry wat my bekende omgewing skielik heeltemal verander het. Aanvanklik was ek totaal verslae en het baie alleen gevoel. Ek het selfs die “hoekom vraag” vir die Here gevra. Maar die Here is getrou. Hy het mense met kennis op my pad gestuur. Saam met ʼn bietjie google, ʼn paar gesprekke en my man se ondersteuning, het die prentjie in ʼn kwessie van 48 uur heeltemal anders gelyk. Die uitdaging is steeds groot, maar dis hoegenaamd nie uniek nie. ‘n Kalmte wat slegs van Hom af kon kom, het my oorweldig. Ek het ‘n hele paar dinge besef. ‘n Mens is nooit die enigste een met wie iets al gebeur het nie. Niks is nuut nie, al is dit nuut vir my. Die Here sal geen beproewing in my lewe toelaat wat ek nie kan hanteer nie. As ek nie krag het vir ‘n uitdaging nie, sal Hy die krag voorsien. Die vrede wat Hy daarmee saam gee gaan ʼn mens se verstand te bowe. Hy gaan selfs sover om jou opgewonde te maak oor jou nuwe lewensprentjie.

Geniet hierdie uitgawe.

Groete

redaksie@pvr.co.za


Reisstories ‘n Reis vol Ritmes 4

15 Kersboodskap

5

16 Jan

Verbintenisproses 17

6

Ryno

Rolverskuiwings van die Leraars 8

18 Buti

Waar trek ons met die Kompas? 19

10

Henk

‘n Mooi gee storie 11

Arline

Nuwe deuntjie vir die musiekbediening

20 Herman 21

12

Karel

Beleef die bediening deur my oë 13

22 Elmarie

Peet

23

14

Amanda

Lizette

Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit, U is met al my paaie goed bekend. Psalm 139:3 3


Jan Venter ~

Kersfees is vir elkeen van ons ’n totaal verskillende ervaring. Op ’n manier is elke lewensfase se Kersfees ervaring anders. As peuter en kleuter gaan Kersfees by jou verby, behalwe vir die vae ervaring van baie kuiermense en lekker eetgoed. As jong kind onthou ek dat Kersfees vir my net een ding beteken het… geskenke! As tiener het ek steeds die verwagting van geskenke gehad, maar nooit eintlik regtig gekry wat ek gehoop het nie, doodgewoon omdat my verwagting totaal onrealisties was. Ek kon dan in elk geval nie wag om die “oumense” te los om by my maats te gaan kuier nie. As jong volwassene was Kersfees kuiertyd en vakansietyd, maar soos ouerskap gekom het, het Kersfees skielik ’n heel ander gedaante aangeneem. Nooit het ek geweet dat Kersfees so baie WERK is nie. Gesken-

ke koop, kosmaak, familiekermisbeddens maak en wat nog als. Deur die oë van my kinders se grootword het ek al die Kers-ervarings weer deurloop en noudat hulle uit die huis begin gaan, is daar weer ’n nuwe soort Kersfees ervaring wat ons aan gewoond moet raak. Ek is seker dat wanneer jy so terugdink oor jou lewensreis se Kerservarings jy elkeen met ’n glimlag (of ’n traan) kan herroep. Die wonderlike is egter, hoewel ons belewenis van Kersfees elke jaar anders is, is die boodskap van Kersfees

altyd dieselfde. Dit kom herinner ons elke jaar aan die wonderlike “Genade onbeskryflik groot”, van ons God en Vader. Elke keer word ons bewus gemaak van Jesus se oorweldigende opofferende liefde en die deurbraak van die Heilige Gees in ons lewens. ’n Ou-ou verhaal gewortel in die geskiedenis van die mensdom, maar wat se skaduwee oor vandag uitstrek … tot in die verre toekoms!

’n Ou-ou verhaal gewortel in die geskiedenis van die mensdom, maar wat se skaduwee oor vandag uitstrek… tot in die verre toekoms!

4

Mag jy Kers-fees nuut beleef hierdie jaar. Mag jy Christus by hernuwing ontmoet en jouself aan Hom toewy. Mag jy hom ontdek, sodat jy Hom kan leef. [FN]


Jan Venter ~

Ons verbintenis veldtog

gooi onder die berg admini‘n Nuwe verbintenis Die afgelope vyf weke was ons deel van ‘n wonderlike strasie, dit reggekry het om aan die Here en aan medie saktye te haal om te verkaar gaan ons in staat stel en uitdagende ervaring, die seker dat die om “Ontdek en Leef Chris“Verbintenis Hoe wonderlik boodskap uittus” te laat gebeur in ons Veldtog”. Dit is was dit nie om gaan. gebore uit die omgewing. Dit gaan ons Hoe wonderhelp om die “Kompasbegeerte om in die loop van opnuut hande lik was dit nie om Avontuur” te leef en in ritme die veldtog in die loop van die te wees met die Here Jesus te vat met die ongeveer 4000 weer van ons veldtog weer van se roeping. Dit is ons passie. mense wat Dit is ons droom. Dit is ons ou vriende in ons ou vriende in Here se roeping! deel is van ons vol eredienste vol eredienste te sien nie! Hoe lekJa, om deel te wees Geloofsfamilie, te sien nie! ker is dit nie om te van ‘n Geloofsfamilie impliom elke enkeluister hoe van ons leiers hulseer verbintenis. Ons het imle persoon weer te herinner le harte en verwagtinge met mers voor die Here en ‘n geaan God se roeping vir ons, ons deel nie! meente belowe dat ons met om elkeen opnuut aan te Die belangrikste was volle oorgawe vir Jesus gaan vuur om Jesus te “Ontdek en egter die wyse waarop ons volg en hartgrondig ons Leef” en om ‘n belangrike mense die geleentheid tot Geloofsfamilie gaan ondervolgende hoofstuk te begin ‘n nuwe verbintenis aansteun. Dis die uitnodiging. skryf in die wonderlike storie gryp. Of Kom ons van PvR Gemeenskapskerk. Ja, om deel te wees dit nou wees getrou Dit was inderdaad ‘n van ‘ n Geloofsfamilie aan ons bewas om lekker uitdaging. Ongeveer ‘n paar ‘n 1000 mense se persoonlike impliseer verbintenis lydenis en inligting is opdateer. Daar is moeilike belofte en weekliks amper 3000 briewe vrae te vra vir beter vervat hande om Jesus se Kostaan, of om met ‘n glimlag ninkryk deur ons saamwees gepos, net soveel sms’e ge‘n verbinteniskoevert te te laat kom. Niks meer as dit stuur en oor die 2000 eposse plaas. Wat ‘n voorreg! nie. Ook niks minder nie! [FN] gestuur. Elke week was daar ‘n span mense wat, toege-

5


Rolverskuiwing van die leraars

wat doen hulle nou? ’n Predikant se werk is wyd uiteenlopend van aard. Daar is nie vaste werksure nie, en ’n mens is op ’n manier heeltyd “op roep”. Dit is wel uitdagend, maar ook diep vervullend om so in diens van die Here te wees. ’n Leraar dra op ’n manier twee groterige “hoede”. Kom ons noem die een die “Domineehoed”. Hierdie deel van ons werk sluit meeste van kerklike werksaamhede in wat normaalweg met predikante assosieer word. Pastorale werk, eredienste, geestelike versorging, gemeente administrasie, die bedien van die sakramente, Woordbediening (in die gemeente en

Jan Venter ~

gemeenskap) en so meer. Dit sluit verder dinge in soos krisishantering, mediasie, huweliksbevestigings, begrafnisse, regsaspekte en vele ander kleiner daaglikse take. Ons leraars word ook uitgeroep om verskillende tipes situasies in die gemeenskap te hanteer, van trauma tot huislike krisisse en wat ook al anders. Elke dag is op ’n manier onvoorspelbaar en vol verassings. Die ander hoed (dis die diagram regs bo) kan ons sommer ons “bedieningshoed” noem. Wat dit betref is ons elkeen volgende jaar verantwoordelik vir een van drie “bewegings”. Jan is verantwoordelik vir die “beweging

’n Leraar dra op ’n manier twee groterige “hoede”

na God”, wat ’n mens kan noem geestelike groei/ verwondering/opbou en sluit die verskillende funksies op die lysie in. Henk se lysie noem ons ’n "beweging na mekaar" of sommer kortweg “Familiewees”. Dit sluit al die tipiese aan-mekaar-vas-bly gebeure in die gemeentelewe in. Ryno se beweging is die ene na buite. Sy verantwoordelikheid is daardie gebeure en projekte wat ons help om waarlik gemeenskapskerk te wees wat ’n verskil maak in die wêreld.

Ons al drie trek saam om ons droom, Ontdek en Leef Christus, te verwesenlik Ons al drie trek saam om ons droom, Ontdek en Leef Christus, te verwesenlik en seker te maak dat elkeen in ons Geloofsfamilie streef daarna om die “kompasritmes” te leef. Dis vir ons ’n heerlike voorreg. [FN]

6


leraarsfokus

7


Waar trek ons met die

Kompas?

Ek dink alle mense is lief om te reis. Die ervaring en ontdekking van nuwe plekke, asook die ervaring van vordering en beweging spreek ons aan tot in die diepte van ons wese. Ek dink ons is gemaak om te ontdek en te reis. Die vreugde van volgeling van Jesus wees, is dat ons saam reis; saam met God en met mekaar, altyd! Tydens ons reis die afgelope jaar, het die Kompas sentraal gestaan. Dit was ons gids, ons rigtingwyser, die ding wat ons heeltyd in die oog moes hou, en ook ons (persoonlik en gesamentlik) rigting daarvolgens aanpas as die naaldjie sou draai en koers aandui. Die Kompas wys ons hoe om ons lewens in te rig as volgelinge van Jesus, hier en nou in Pierre van Ryneveld. Dit help ons om te verstaan hoe Jesus se teen-

Ryno Meyer ~

woordigheid in ons lewens dít prakties omvorm en heroriënteer. Ek het wonderlike gesprekke oor en ervarings met die Kompas gehad deur die jaar saam met mense in ons geloofsfamilie. Taal het verander van "hierdie Kompas ding" na "die Kompas en hierdie/daardie ritme". Soos mense se verstaan van die Kompas en die praktiese implikasies daarvan gegroei het, het ons wonderlike beweging en groei gesien in ons geloofsfamilie. Dit het weer op sy beurt medereisigers en ander mense inspireer om die Kompas op te tel en te begin gebruik. Gesprekke oor die Kompas, in verskillende groepe en ruimtes het dikwels met "die Brood en Wyn ritme bly my heeltyd by" of "ons het nou die dag gepraat oor horlosie" of "ek dink ek verstaan waaroor die hart ritme gaan", begin. Soos hierdie dinge gebeur, sien ons duideliker en meer hoe ons droom Ontdek en Leef Christus hier in Pierre van Ryneveld beliggaam word. Vandag, môre, volgende jaar en DV verder in die

Ek dink ons is gemaak om te ontdek en te reis

Die vreugde van volgeling van Jesus wees, is dat ons saam reis; saam met God en met mekaar, altyd!

8

toekoms gaan ons geloofsfamilie se reis met die Kompas aan. Elke gesprek, byeenkoms en ruimte het wonderlike potensiaal om ons te help om die Kompas beter te verstaan en makliker te gebruik. Ons gaan onsself volgende jaar veral toespits op die gebruik van die Kompas deur ons geloofsfamilie, asook praktiese en insiggewende maniere om die Kompas te begin gebruik en dieper te verstaan. Ons is besig om te ontwerp aan verskeie nuwe materiaal en ruimtes om juis dit te doen, hou hierdie spasie dop. Ek wil jou aanmoedig om weer die Kompas op te tel as jy dit deur die jaar neergesit het, as jy dit nie neergesit het nie, moenie. Ons reis saam die toekoms in, Kompas in die hande, Ontdek en Leef Christus voor oë. [FN]

Ons reis saam die toekoms in, Kompas in die hande,

Ontdek en Leef Christus voor oe


9


‘n Mooi

Gee-storie

Neels Jackson ~

Hierdie is ‘n gee-storie wat ons self beleef het tydens ons onlangse pelgrimstog in Spanje. In Spanje is die dorpies naby aan mekaar. Dikwels met niks meer as 2 of

waterbottel kon volmaak nie, sodat my water langs die pad opgeraak het. Ons het lang ente opdraande en in die son gestap. Toe, tussen niks en nêrens kom ons af op ‘n stalletjie met die heerlikste koue water, vrugtesap (ek het soet wit druiwesap gedrink), verskillende soorte tee, koekies, lekkers, vrugte en meer. Alles verniet! Dit was vir ons die spreekwoordelike oase in die woestyn. David, die ou wie se stalletjie dit is, het gesê dis sy

David, die ou wie se stalletjie dit is, het gesê dis sy roeping in die lewe “to create magic” 3 km tussen-in nie. Op die derde dag van ons pelgrimstog het ons egter ‘n stuk van seker so 7 of 8 km getref waar daar geen dorpies op die pad was nie. Dit was ’n baie warm dag. In die laaste dorpie het ek nie ‘n fontein gesien waar ek my

roeping in die lewe “to create magic”. Hy gee om ander mense gelukkig te maak. Dit is wat sy lewe sinvol maak. Vroeër het hy ‘n werk en ‘n kar en ‘n huis in Barcelona gehad, maar op ’n dag het hy tot die gevolgtrekking gekom dis alles ‘n illusie. Dis toe dat hy daar in die middel van niks, in ‘n vervalle geboutjie kom bly het, om die pelgrims wat verbykom te bederf. Daar is wel ‘n houertjie waar mens donasies kan ingooi, maar jy hoef ook nie. Wat hy gee, gee hy onvoorwaardelik verniet. Toe ek hom bedank omdat hy soos ‘n engel uit die hemel daar was toe ons dit nodig gehad het, het hy verontwaardig geprotesteer: “Nee, dis ek wat vir julle dankie moet sê. As julle pelgrims nie hier verbygestap het nie, sou ek niemand gehad het vir wie ek kon gee nie. Dan sou ek net heeldag hier gesit het en my lewe sou sy sin verloor het.” Hy het ook ontdek dis beter om te gee as om te ontvang. [FN] Foto links: David by sy stalletjie. Agter die stalletjie staan 'n pelgrim, besig om vir hom iets te drinke in te skink

10


Karel Verhoef ~

Die winde van veranderinge en nuwe seisoene is besig om te waai by die Musiekbediening! Ons groet Louise Kritzinger aan die einde van November, en wens haar ‘n fantastiese nuwe toekoms saam met haar nuwe man, en nuwe Gemeente in Klerksdorp! In Louise se plek word Emelia van Heerden aangestel as musiek organiseerder vanaf Desember 2013. Sy sal ook as orrelis en pianis funksioneer. Emelia is vir baie jare al die musiekorganiseerder by Moreleta NG Gemeente, en ook lidmaat van PVR Gemeenskapskerk.

Ds. Karel Verhoef word ook vanaf Januarie 2014 nuut ontplooi, en handig die leierskap van die musiekbediening oor aan Derek de Bruin. Derek is al geruime tyd betrokke by ons Gemeente as musikant, en mentor van een van ons musiekgroepe. Hy was voorheen voltyds die lof- en aanbiddingsleier by Moreleta NG kerk, en is een van die mees ervare en gesogte kenners op die terrein. Ds. Karel Verhoef en Francois Botha gaan voort as aanbiddingsleiers op geskeduleerde basis soos tans! Aan die stuur van Klank en Media word Corné Mool-

11

man, een van ons orkeslede deel van die span. Hy is ‘n klankkundige, en ons is bevoorreg dat hy sy gawes en talente aanwend waar dit nodig is! Ons groet dan ook vir Theuns Janse van Rensburg wat middel November ons diens verlaat na ‘n paar jaar se uitstekende diens as ons Tegnikus: Klank en Media. Ons wens hom ‘n blink toekoms toe! Voorwaar ‘n hele nuwe bedeling wat inskop, en ons sien met verwagting en dankbaarheid uit na die nuwe (en huidige) lofklanke wat ons eersdaags gaan beleef! [FN]


Louanda Gentle ~

“Kom staan ‘n bietjie in my spore en kyk deur my oë hoe ek die bediening wat ek lei, die afgelope jaar beleef het.” So gesels ons bediening leiers in die volgende paar bladsye met ons, as ‘n terugblik op 2013. Dit is heerlike leesgenot wat ‘n mens op ‘n reis deur ander se lewens neem. En so ver as wat mens lees, versterk die hoop. Hier is baie mooi stories van ons mense wat ‘n verskil gemaak het.

Hier is ook stukkies wat vertel van hoe ons Here ingegryp het. Daar is persoonlike groei en self ontdekking in die verhale en asemrowende perspektiewe. Sommiges kyk sommer verder terug as net die afgelope jaar. Ons leer die bedieningleiers beter ken en ons begryp so bietjie meer van die bediening self. Dit maak mens sommer lus en spring saam in om saam te deel aan die verskil wat ons

12

geloofsfamilie in ons gemeenskap en selfs verder maak. Verlustig jou in elke woord, jy sal geïnspireerd voel. [FN]


Elmarie My Pelgrimstog deur

Lewenskuns Vir my is die reis saam met mense en verhoudings elke keer nuut. Elke keer vertrek ons van ‘n ander stasie, elke keer is die verhaal anders, uniek, elke keer is die oorstap plek onseker. Waar gaan ons heen, waar slaap ons oor, wat het ons tot ons beskikking om tot daar te kom? Meestal vertrek ons van ‘n seer plek, ‘n moeg plek, ‘n stukkende plek, ‘n plek van “hier wil ek afklim”. En dan die verwondering! Ek kan hierdie spesifieke tog stop, sonder om op te hou reis. Ons kan anders kyk en luister en skielik verander die landskap!

En as reisgenoot voel ek te klein om in die heilige spasie van ʼn ander se lewensreis te mag meeloop vir ‘n rukkie. So besef ek dat God ons wonderbaarlik geskep het, dat ek meestal net my reisgenote se stories moet “hoor”, hulle padkaart saam met hulle moet lees,

reis te wees vervul my, want ek groei saam, leer saam en is saam verheug. Nooit stap ek onaangeraak weg nadat ‘n kliënt of egpaar my groet nie. Elke keer, selfs as ‘n verhouding nie heel word nie

En as reisgenoot voel ek te klein om in die heilige spasie van ‘n ander se lewensreis te mag meeloop vir ‘n rukkie maar die keer, met ‘n saamkyk uit die verdwaalpaaidjies uit. My gewaarwording is dat elkeen van ons geskep is met die werklike fisiologiese vermoë om ons denke, en daarom ook ons roetes, te verander. Ek leer dapperheid by stukkende mense wat ou, bekende, maar slegte roetes verander ter wille van groei, ter wille van beter verhoudings, ter wille van LEWE – soos God dit vir ons wil – in oorvloed! Dankbaarheid om deel van hierdie 13

en man en vrou hul eie afsonderlike pad stap, sien ek God se genade, almag en wysheid. Dan weet ek, hierdie werk is Sy werk, ek is net die voete, wat vir ‘n rukkie sigbaar saam loop. [FN]

Dan weet ek, hierdie werk is Sy werk, ek is net die voete wat vir ‘n rukkie sigbaar saam loop


Lizette My reis in die

Solo familie Die Solo Bediening het vyf jaar gelede begin het met ‘n kamp. Sedertdien gaan dit van krag tot krag en beteken die saamwees baie vir die enkel ouers en hul kinders. Hier skep ons ʼn ruimte waar enkel ouers van alle ouderdomme, wat deur dieselfde proses gaan en dieselfde laste dra, mekaar kan inspireer en motiveer. EK beleef hoe die ouers mekaar bystaan, raad gee en sommer net lekker kuier en saam lag. Dit is juis op hierdie gebied van die bediening waar ek instinktief inval, omdat ek absoluut glo in die bediening en wat dit beteken en vermag. Ek haal my hoed af vir die ouers wat op hulle eie die rol van ma en pa moet vertolk, omdat almal van ons wat ouers is weet dat ouerskap en kinders baie uit-

dagend kan wees. Ons poog altyd om gesinne op hierdie fasette by te staan, te ondersteun en ook te bemagtig om met dit wat op die tafel is, te werk. Ons leer graag bymekaar wat is prakties en wat het al voorheen gewerk. Die ervaring om waar te neem hoe die kinders mekaar ondersteun en bystaan, is totaal verblydend. Die Solo bediening skep werklik ‘n familie gevoel, eerder as net ‘n Bediening waar jy kan inskakel. Ek het baie mooi stories beleef van ouers wat absoluut down and out was toe hulle by die Solo Bediening aangesluit. Nie lank daarna nie, kon hulle gemotiveerd aanbeweeg met

hul lewens. Dit is hierdie mooi stories wat my en die span inspireer om altyd aan te hou hiermee, om aan te hou liefhê en om deur die goeie en slegte tye aan te hou doen wat ons doen. Solo kamp is jaarliks een van my hoogte punte in die Solo Bediening omdat hierdie ‘n naweek is waar die ouers batterye laai en vir ‘n tydjie rus. Die kamp word gekenmerk deur hope pret vir beide ouer en kind en daarom ook altyd ‘n geleentheid waar die Solo familie uitbrei en groei. Solo is een van die passies en dryfkragte in my lewe en ‘n plek waar ek voel ek geroep is om ‘n verskil te maak. Want by die Solo familie ontdek ons God, word ons heel en maak ons lewenslange vriendskappe. Reeds daarom bly dit vir my ‘n voorreg om deel te wees hiervan. [FN]

Dit is juis op hierdie gebied van die bediening waar ek instinktief inval, omdat ek absoluut glo in die bediening en wat dit beteken en vermag

Want by die Solo familie ontdek ons God, word ons heel en maak ons lewenslange vriendskappe 14


Arline

My avonture saam met die

Kinders In Mei maand het ek begin met ‘n nuwe gedeelte van my reis saam met God en ons gemeente. Dit was met vlinders in die magie en ui-

ek uiteindelik gevind het nie. Die nuwe reis wat ek begin het, het ek nou saam met ‘n nuwe familie aangepak. My mede stapmaats (die Bedieningspan) het my van tyd tot tyd oor die moeilike klippe gehelp en die gemoedere hoog gehou. My reis companions (die mentors) het my geïnspireer en verras met hulle bereidwilligheid en passie waarmee hulle saam met die kinders stap. En die kinders geniet die reis, ingekleur met die helderste kleure van vreugde, oomblikke van AWE en blomtuin liefde. Ek het ge-

Om God te kan beleef in die kindergesiggies wat straal van Jesus-liefde is asemrowend terste opgewondenheid wat ons die eerste treë saam geneem het. Soos enige nuwe reis moes die sakkies eers gepak word. My tassie was propvol en het sommer ‘n bietjie oorgevloei ook. My vrot tekkies waarmee ek lekker saam met die kinders kan spring en dans. My boksie kreatiewe idees wat blink en bewe om gebruik te word. Al my papiere, boeke, webwerf bladsye en ou betroubare hulpbronne om die werk

Ons sal mekaar altyd herinner aan die modderpoele langs die pad waarin ons kan baljaar makliker te maak. Tog, al was ek hoe optimisties oor die reis wat voorlê, kon niks my werklik voorberei vir wat

kom om te “werk”, maar het vriendskap, ware omgee, liefde en diep vertrouens verhoudings gevind. 15

Dit is vir my ‘n onbeskryflike voorreg om deel te mag wees van ons Kinderbediening se reis. Ons is in ‘n besondere goeie spasie. Om God te kan beleef in die kindergesiggies wat straal van Jesus-liefde is asemrowend. En wat ‘n voorreg is dit om deel te mag wees van ‘n mentorspan wat die Here lief het met hulle hele hart en so, iets van hulle eie reis met die kinders te deel. Maar ek besef ook dat ons nie altyd die scenic route kan stap nie en dat ons selfs soms die grondpad sal moet aandurf. Ek het vrede omdat ons as geloofsfamilie; vriende en kinders; mekaar sal ondersteun en navigeer. Ons sal die struikelblokke saam aandurf en mekaar optel as ons val. En ek weet ons sal mekaar altyd herinner aan die modderpoele langs die pad waarin ons kan baljaar. Ek sien uit na die reis vorentoe! Wie stap en speel saam? [FN]


Jan My bedevaart saam met ons Geloofsfamilie In die nadink oor 'n jaar se bediening word ek oorweldig deur 'n buffet van ryk en kleurvolle herinneringe: Stil, oorweldig deur die lekkerte om deel te wees van hierdie "dorp" se mense. So bevoorreg om in 'n Bedieningspan te werk wat opreg streef daarna om Jesus te volg. Verwonderd oor die liefdevolle, opofferende begaafde mense wat in hierdie Geloofsfamilie dien. Dosyne ervarings van God se voorsiening en, ja, wonderwerke in die lewens van mense. Wat staan vir my uit in my bediening hier, die afgelope jaar? Dis 'n maklike vraag. Die skryfplek is net te min! Ek het vanjaar van die moeilikste en hartverskeurende ervarings van my hele lewe met van ons mense gedeel. In die klein ure van die nag saamgeworstel, trane gestort en wanhopig gebid. Ja, dis 'n voorreg, want ek het met my eie oë gesien hoe ons Here Jesus mense vashou en heelmaak. Dankie dat ek kon deel wees van jou hartsreis! Ek is vanjaar inspireer deur my kollegas en ander leiers

in ons Geloofsfamilie. Mense wat met hartlike oorgawe, in vreugde en smart Jesus volg en alles, maar alles, tot Sy eer uitgiet in diens aan ander. Mooi herinneringe? Die jaar was daar baie! Pinkster pelgrimsreise, aanbiddingsvreugde in ons eredienste, Dorpsfees opwinding, die wonderlike glimlaggende borrelende kinders, tieners wat Jesus ontdek en leef, manne wat mentors word, senior lidmate wat bars van lewenslus, 'n bediening aan vroue wat 'n reuse verskil maak, alleenloop "solo" mense wat heel word, huwelike wat van die rotse af gered word, jong mense wat “van die kantlyn af” kies om deel van ons Geloofsfamilie te wees. So kan ek aan, en aan, voortborduur. Wat my egter die meeste inspireer het die afgelope jaar was mense se verbete, besliste keuse om te groei. Of dit persoonlike groei, dissipelskap, verhoudingsgroei of wat ook al was, ek het persoonlik ervaar hoe mense,

jonk en oud, in hulleself opstaan en begin om Jesus te Ontdek en te LEEF! Wat ‘n voorreg. Ek kyk ook vanjaar terug op 10 jaar se bediening in Pierre van Ryneveld. My dekade van herinneringe is soos Charles Dickens se bekende woorde, "It was the best of times, it was the worst of times". Min het ek geweet toe ek in 1999 uit die OosKaap in Pretoria aankom dat ek so lank hier sou bly, en veral, dat ek 10 jaar in hierdie Geloofsfamilie sou kon dien. Dit was, en is, 'n absolute voorreg en vreugde. En nou staan ons op die drumpel van 'n nuwe era in ons Geloofsfamilie. Ons het hande gevat en onsself verbind tot 'n Kompas-pad van diep verwondering, egte verhoudings en toegewyde volgelingskap. Ons het gekies om God se hartklop te hoor en op Sy ritme ons lewens in te rig. Ek kan nie wag om saam met jou die pad te vat nie! [FN]

Ek het met my eie oë gesien hoe ons Here Jesus mense vashou en heelmaak

16


Ryno My ekskursie in ons

Gemeenskap Ons God is goed, altyd. Daar ís hoop. Mense wíl ander mense help. Herstelde verhoudings bring nuwe lewe en groei. Elke bietjie help, as ons weet waarheen ons vir wie help. Die eerste treë in wederkerige hulpverhoudings vat baie moed. Dít is wat ek hierdie jaar weer gesien, geleer en besef het… Ons sien daagliks op die roetes wat ons beweeg gebrek aan en oorvloed van; nie net aan materiële goed nie, maar aan vervulling, vreugde, vrede, tevredenheid, bedagsaamheid, diensbaarheid en naasteliefde. Hierdie spanning tussen gebrek en oorvloed kan dikwels in jou eie lewe ook te siene wees, en dit veroorsaak verskeie spanninge wanneer jy dit besef. Dit kan maak dat jy blind word vir ander mense se gebreke, of selfs jaloers word op ander se oorvloedigheid.

Blindheid vir andere en jaloesie op andere verlam ons om dit te doen wat Jesus self as die grootste gebod gelykstel aan liefde vir God: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Naasteliefde, omgee vir ander, weggee wat vir jou kosbaar is, hulp gee waar nood is en opsies min is, en hoop gee waar moedeloosheid mense se spoed breek of hulle selfs tot stilstand bring, is die legkaartstukke wat ek hierdie jaar in ons gemeente en gemeenskap in plek sien val het. Ek was altyd van mening dat hierdie praktiese dade nuwe lewe in ons gemeente en gemeenskap sou inblaas, en dat God self dit in mense se lewens sal aanwakker en aanblaas tot Sy eer. God is die een wat alles met Hom versoen, God is die een wat herstel wat sonde en selfsug verwoes het. God doen dit deur ons, wat Sy liggaam is. Ek het hierdie jaar die voorreg gehad om persoonlik deel te raak van mense se stories wat hulp en hoop gekort

Sulke gehoorsaamheid aan die Gees maak eensklaps alles binne-in my wakker, en gee my onbeskryflike hoop

17

het. Ek het ook die voorreg gehad om te sien hoe mense in ons gemeente deel raak van die stories van andere wat aan die ontvangkant van hulp staan, en watter wonderlike gevolge dit gehad het. Ek kry meer en meer oproepe wat vra "waar kan ek wat vir wie doen? Die Here druk dit baie sterk op my hart" of "Ek het iemand gegroet en myself voorgestel, wat moet ek nou doen?" Sulke oproepe en gehoorsaamheid aan die Gees maak eensklaps alles binnein my wakker, en gee my onbeskryflike hoop vir ons leefwêreld en kerk. "Dit is hoe dit moet wees", is die gevoel wat ek kry. Ek is dankbaar vir elke kospakkie wat ons kon aflaai, elke "ek/ons het julle nodig" gesprek, elke stuk klere wat aangetrek is deur iemand in nood, asof dit splinternuut is… Ek is dankbaar vir mense se hande en gawes en geld en gehoorsaamheid. Ek is dankbaar dat God ons gebruik in Sy Koninkryk. Ek is dankbaar om Hom te kan ken. Ek is dankbaar vir Hoop. [FN]


Buti My belewenis saam met ons

veeltalige medeburgers

Gevare wat die kerk bedreig

Die geheim van groei

Die kerk in volle glorie

In die verlede het ons veeltalige bediening (Ryneveld Multilingual Fellowship) soos hierdie siek en afgekapte boom gelyk, omdat die meeste lidmate nie hulle kant gebring het nie.

Nadat ons ses sessies van die verbintenisveldtog gedoen het, lyk die veeltalige bediening nou gesond soos hierdie gelukkige boom.

Ons strewe om in heerlikheid te wees waar God in sy volheid tussen ons sal kom woon.

KorintiĂŤrs 9:27

GalasiĂŤrs 5:19-21, Jesaja 59:2

18

Openbaring 21:3-4, HebreĂŤrs 12: 22-23 [FN]


Henk My ontdekkingsreis in die

Geloofsfamilie Ek het die afgelope jaar die voorreg gehad om te sien hoe mense groei en nader aan die Here kom. Dit het op verskeie plekke in ons geloofsfamilie gebeur, maar veral in persoonlike gesprekke en interaksies met mense. Die Versorgingspan is hierdie jaar gevestig waar lidmate begin het om mense in ons gemeente en gemeenskap te ondersteun. Hulle het mense by die hospitale of hulle huise gaan besoek en vir hulle gebid. Een van die kosbare verhale was toe ek eendag by iemand in die hospitaal kom, hy vir my vra hoekom ek ook hom kom besoek het, want een van die lede van die Versorgingspan het hom reeds besoek. Ek het daar weggestap met dankbaarheid dat daar medegelowiges in ons geloofsfamilie is wat mekaar ook op hierdie manier kan dien. Ek sien uit om hierdie bediening in die komende jaar uit te brei. Nog ’n hoogtepunt van die jaar was ons Bybel-

reis saam met Stephan Joubert. Ons het hierdie jaar ook ’n Oggend Bybelreis gehad. Stephan het die Woensdagaand Bybelreis ook herhaal op ’n Dinsdagoggend, sodat dit kon saamval met ons weeklikse Dinsdagoggend Bybelstudie. Die Bybelstudie groep van ongeveer 50 mense het twee keer per kwartaal ook Bybelskool ge-

Ek het daar weggestap met dankbaarheid dat daar medegelowiges in ons geloofsfamilie is wat mekaar ook op hierdie manier kan dien had. Hulle het dit geniet om in diepte saam met Stephan die Woord te ontdek. Dit was ’n baie verrykkende ervaring gewees. Een van die ander bedieninge wat ek hanteer het, was die doopgesprekke. Die koms van kinders bring nuwe dimensies en laat jou ook geloofsvrae vra. Dit was vir my ’n voorreg om

19

saam met hierdie ouers ’n pad te kon stap en te kon help met die geloofsbegeleiding. Natuurlik is daar baie dinge wat gebeur het, maar van die dinge wat ook uitstaan is die heerlike Dorpsfees, Gemeente kuiers met Nagmaal, Teedrink onder die afdak en sommer net deel wees van die geloofsfamilie. Een van die dinge waarna ek uitsien volgende jaar is die vestiging van ’n PvR Netwerk. Ons is besig om ’n netwerk te stig waar ons mekaar in Pierre van Ryneveld beter wil leer ken om mekaar te kan ondersteun en help soos nodig. Ons wil mense kry wat saam verantwoordelikheid vir hulle straat neem en ’n verskil maak daar waar hulle woon. Hou gerus die nuusflitse dop vir meer inligting. Die jaar 2013 was ’n jaar vol uitdagings en ek is opgewonde oor wat voorlê om saam met elkeen in hierdie geloofsfamilie Christus meer te ontdek en uit te leef. [FN]


Herman My ekspedisie saam met die

Jeug Dit wat dikwels ouers se grootste nagmerrie is, is baie maal my grootste vreugde. Want tiener wees of tieners in die huis hê is dikwels 'n reis wat verby gewens, gehoop en selfs gebid word. Vir my beteken hierdie ouderdoms fase energie, beteken hierdie teiken mark vir my groei en beteken hierdie fase in elke jongmens se lewe 'n tydperk van selfontdekking en ontwikkeling wat hy of sy nooit weer gaan hê nie, en dit maak my opgewonde en dankbaar om deel te kan wees van 'n reis soos hierdie in 'n tiener se lewe. Die jeugbediening is daarom vir my 'n plek waar ons eerstens uitermatig lief is, natuurlik omdat Christus liefde is, maar ook omdat hierdie 'n plek is vir tieners waar dit veilig is om jouself en Christus te ontdek. Dit is egter nie net 'n Sondag gebeurtenis nie, maar 'n bediening van intense konneksie

en saam oppad wees, 'n bediening van daagliks saam lag en saam huil, van diep vrae vra en soms nie die antwoorde ken nie en 'n plek van lief wees en lief raak vir myself en ander. Jaar in en jaar uit sien ek 'n skaam bewerige graad 8 wat deel word van die Hoërskool reis, wat oor sy eie voete val en sukkel om te weet wie hy of sy is, net om 'n paar jaar later by myself te dink, my jinne, julle het so gou groot geword. Hierdie gevoel en voorreg om deel van die jong-

Dis 'n bediening van intense konneksie en saam oppad wees

God. Ons jaarlikse kampe is altyd hoogtepunte op die jeugkalender, maar nie net in die kalender nie, ook in my lewe. Op hierdie kampe is pret altyd in oorvloed. Maar meer as dit, nuwe vriendskappe word gesmee, vriendskappe wat soms vir ewig hou en ou vriendskappe ontluik. Die kampe word altyd opgevolg met stories van lewens wat Jesus verander het en lewens wat net nooit weer dieselfde sal kan wees nie. Vir my persoonlik is die bediening 'n reis saam met vriende, waar ons mekaar dien, inspireer, ophelp, reghelp en lief het. Waar niks ooit te veel gevra is nie en die hemelruim ons beperking is. Hier gaan dit oor Jesus, om Hom te ontdek en Hom te leef elke dag. [FN]

Dit vul my met energie, en gee my vlerke mense se reis te wees, is soos red bull vir my. Dit vul my met energie, en gee my vlerke, omdat dit vir my ‘n voorreg is om te sien hoe die jongklomp grootword. Ek kan deel wees van hulle reis met al hul hartseer en vreugdes. Ek kan deel wees van die vorming van wie hulle is. Ek kan sien hoe word hulle liewer vir hulself en liewer vir 20


Karel

My lewensreis in ons

Geloofsfamilie Ek het 17 jaar terug as jong proponent by ons Gemeente begin werk as jeug- en

die kerkgebou vergroot soos dit vandag is! Ek het deur my oë baie veranderinge gesien in ons Gemeente. Predikante is beroep en het vertrek, baie lede van die musiekbediening het gekom en gegaan… maar een saak het my altyd verstom: op die regte tyd daag die regte mense vir die regte roeping op! Vir elke seisoen was die regte mense daar, en het die Gemeente van krag tot krag gegroei! God is werklik voordurend betrokke by ons, deur die lief en die leed. Nes mens dink daar is ‘n woestyn wat voorlê, dan daag die oase skielik op! Voorwaar hou die Here Sy kerk in stand. Ek het klein kindertjies voor my sien grootword, en grootmense het die Here ontmoet hier in ons geloofsfamilie. Baie lief en leed is deel van ons verhale. Maar een ding bly staan: hierdie is ons tuiste, en dis hier waar die Here ons voorberei en versterk vir ons roeping daar

Vir elke seisoen was die regte mense daar, en het die Gemeente van krag tot krag gegroei kinderwerker, en het die verantwoordelikheid gehad om die jeugbediening te bestuur. Ek het ook by die aanddienste se musiek betrokke geraak. Op daardie stadium was dit ‘n klavier, fluit, kitaar en 2 sangers. Mettertyd het die orkes se getalle begin groei, en die musiekbediening het begin tyd neem. Later is die orkes uitgebrei na die eerste diens, en nog later na altwee oggenddienste asook die aanddiens. Sjoe, ons het hard gewerk, maar dit was lekker! Toe die musiek so baie van my aandag verg, is die jeug oorgegee aan Peter van Maarleveld, en later aan Jan Venter. Ons getalle by die musiekbediening het maandeliks gegroei, so ook die getalle by die eredienste, en siedaar: daar word

21

waar ons leef, werk, en speel. Ek is tuis in ons geloofsfamilie, en dis hier waar ek wil wees. So beweeg my seisoen ook aan, en weereens rig die Here die regte mense op om met die musiekbediening voort te gaan… [FN]

Maar een ding bly staan: hierdie is ons tuiste, en dis hier waar die Here ons voorberei en versterk vir ons roeping daar waar ons leef, werk, en speel


Peet

My verrykingstog in ons

Geloofsfamilie Alles wat by hierdie Gemeente gebeur, het te doen met die bediening van die gemeenskap wat ’n spanbenadering verg. As Bedryfshoof is ek opgewonde oor ʼn paar dinge oor die afgelope jaar. Ek is vervuld met ons droom, koersaanpassing en pertinente fokus op die groter gemeenskap, want ons beweeg nou nader as ooit aan dit wat God van ons verwag. Dis wonderlik om die Bedieningspan so geesdriftig te sien beweeg, die opgewondenheid waarmee hulle aanbid en mekaar dien en ondersteun. Elkeen is volgens eie unieke sterkpunte, besig met die uitvoer van ‘n groter plan waartoe almal kollektief verbind is.

Ek is ook opgewonde oor die Bedieningspan en Ondersteuningsdienste se spontane samewerking, toewyding, en hardwerkende benadering. Dit bevorder ‘n aangename werkomgewing om in te funksioneer en maak dienslewering ’n plesier. ‘n Vars briesie waai deur die Jeugbediening met beter kommunikasie tussen die ouers en die mentors. Ons Senior Bediening se funksionering is aangrypend. Hierdie lidmate se ingesteldheid is ‘n uitstekende voorbeeld van hoe die familie van God moet beweeg. Deelname aan die Woordskool, Bybelstudie en ‘n oefenprogram is weeklikse hoogtepunte wat lewens versterk en samehorigheid bevorder. Die getroue ondersteuning wat hulle lewenslustig openbaar in kreatiwiteit en spangees, is ‘n voorbeeld wat gerus nagevolg kan word. Die betrokkenheid van vrywilligers en hel-

pers van ander kerke by die Sopkombuis is voortreflik. Wat hier gebeur is ‘n praktiese voorbeeld van hoe die onderskeie kerke in die gemeenskap betrek moet word om saam aan God se Groot Opdrag te werk. Hierdie tipe benadering maak ʼn verskil in ons gemeenskap.

want ons beweeg nou nader as ooit aan dit wat God van ons verwag

Elkeen is volgens eie unieke sterkpunte, besig met die uitvoer van die groter plan waartoe almal kollektief verbind is

22

Vir die toekoms streef ons ʼn droom na wat vereis dat ons teen ʼn tempo moet beweeg. Aanpassings moet gemaak word om te verseker dat die advies en ondersteuning aan die Gemeenteraad, Kommissies en die Bedieningspan aan die verwagtinge voldoen. Aanpassings word oorweeg waaroor die Gemeenteraad geadviseer sal word. Oor ons dienslewering aan die gemeenskap is daar ʼn paar uitdagings wat hanteer moet word om die droom waar te maak. Ons saamwerk met ander in ons gemeenskap moet meer aandag kry, sodat ons optimaal en sinergisties kan funksioneer, net soos Christus dit van Sy liggaam verwag. vervolg langsaan 


Amanda My wandeling deur die

Bedienings Dit is met groot vreugde en ‘n blydskap in my hart wat ek terugdink aan 2013. Dit was ‘n jaar waarin ek weereens besef het dat mense se harte oop is vir mense wat swaarkry. Dankie aan diegene wat bygedra het tot die koskas – ons het al 149 kospakkies vir die jaar uitgegee. Dankie ook vir elke kledingstuk wat ons kon gebruik om ander persone se lywe te klee en hulle warm te hou in die afgelope winter. Hier in my kantoor hanteer ek nie net die gewone ad-

ministrasie en die ondersteuning aan die Bedieningspan nie. Die afgelope jaar kon ek ook ander mense se lewens aanraak. Watter wonderlike voorreg om met mense te kan omgaan en te sien hoe elkeen opstaan uit die omstandighede waarin hulle verkeer en hulle te kan begelei in hulle groei in hulle verhouding met die Here! Mense wat kan getuig hoe die Here hulle in elke situasie help. Elke enkele persoon is

 Peet vervolg van vorige bladsy

ligers moet ondersteun, toegerus en geaktiveer word om suksesvol by die uitvoering van die plan betrokke te wees. Dit is juis die Verbintenisprojek wat geleentheid bied aan Gemeentelede om meer betrokke te raak en hulpbronne beskikbaar te maak om die Here se werk te bevorder. Sonder ophou, moet ons vir die suksesvol-

So help elkeen ook vir my in my eie groei en verhouding met die Here!

Die afgelope jaar kon ek ook ander mense se lewens aanraak

‘n Uitgebreide leierskapstruktuur is nodig om as hande en voete te funksioneer om by die groter gemeenskap uit te kom en die gesonde lewensritmes waaroor ons droom, gevestig te kry. Talentvolle leiers moet oortuig word om by die onderskeie bedieningsaktiwiteite van die Gemeente betrokke te raak. Hierdie vrywil-

uniek in sy/ haar eie reg! Dis so ‘n voorreg om met elkeen ‘n verhouding te kan hê! So help elkeen ook vir my in my eie groei en verhouding met die Here! Elke enkele persoon is spesiaal vir die Here! Daarom probeer ek elke dag die volgende uitleef in my omgaan met mense: “live simply, love generously, speak kindly and care deeply”. [FN]

23

heid van hierdie inisiatief bid want dit sal die verskil maak wat nóú nodig is. Alles wat ons doen, moet op die droom fokus om te verseker dat ons slaag en die gemeenskap dus Christus ken en volgens Sy lewensritmes leef. [FN]


Tye

Sondae: Skoolkwartale 08:00 08:00 09:00 10:00 10:00 13:00 17:00 18:30

Sondae: Skoolvakansies

Erediens (Ouditorium) Kinderdiens (Ark) Groepe Erediens (Ouditorium) Kinderdiens (Ark) Erediens (Afrikatale) Groepe Aanddiens

3j-Gr.3 Gr.4 - Gr.7

09:00 13:00 18:30

Erediens (Ouditorium) Erediens (Afrikatale) Aanddiens

Kerkkantoor: 3j - Gr.3 Gr.8 - Gr.11

Maandae:

11:00 -16:00

Dinsdae - Donderdae:

08:00 -16:00

Vrydae:

08:00 -13:00

Kontak

Bedieningspan en Bedieningsleiers: Jan Venter

Leraar

662 3700 / 082 333 6552

jan@pvr.co.za

Henk van Rensburg

Leraar

667 1264 / 082 336 7555

henk@pvr.co.za

Ryno Meyer

Leraar

082 460 2103

ryno@pvr.co.za

Stephan Joubert

Deeltydse Leraar

Karel Verhoef

Deeltydse Leraar

083 297 1242

karel@pvr.co.za

Elmarie van Wyk

Lewenskuns

072 238 0549

lewenskuns@pvr.co.za

Amanda Smit

Bediening Admin

082 975 7465

bediening@pvr.co.za

Buti Mahlangu

Evangelis

082 624 2689

buti@pvr.co.za

Arline Meyer

Jeug (Juniors)

082 773 4338

arline@pvr.co.za

Herman Matthee

Jeug (Seniors)

071 689 5120

herman@pvr.co.za

stephan@ekerk.org

Ondersteuningsdienste: Peet Kilian

Bedryfshoof

082 469 4708

info@pvr.co.za

Riana Janse v Rensburg

Kantoor

012 662 1708

admin@pvr.co.za

Ansie Vivier

Finansies

012 662 1708

finansies@pvr.co.za

Lizette Klinkhamer

Jeug Admin

078 077 9394

jeug@pvr.co.za

Alta Potgieter

Koster

082 818 1622

CornĂŠ Moolman

Klank

076 786 3559

Piet Janse van Rensburg

Faktotum

082 320 1901

Brinant

Sekuriteit

082 547 6754 / 012 664 5658

Bankbesonderhede NGK Pierre van Ryneveld

Sluit aan op ons webblad en by ons sosiale netwerke

Stuur betalingsbewys na:

ABSA Centurion Rek no: 600 591 355 Takkode: 630 445

finansies@pvr.co.za of 012 662 0104

Navrae en Inligting 012 662 1708 - 012 662 0104 (faks) - admin@pvr.co.za 24

Familienuus 2013 Uitgawe 3 (November)  
Familienuus 2013 Uitgawe 3 (November)  
Advertisement