Page 1

Januarie 2017

Pierre van Ryneveld Geloofsfamilie

Sondag

Maandag

1 OPENBARE VAKANSIEDAG NUWEJAARSDAG Skoolvakansie 09:00 Erediens 18:30 Geen Aanddiens

Dinsdag

2 OPENBARE VAKANSIEDAG Skoolvakansie

8 Skoolvakansie 09:00 Erediens—DOOP 18:30 Aanddiens

9

15

16

17

23 18:00 Belydenisgesprek 18:30 Versorgingspan 19:00 Belydenisgesprek

29

6 Skoolvakansie

11

12

18

19

7 Skoolvakansie

13

20 Aqua X Kamp (Gr 10-11)

25 05:30 Halftyd (Manne)

31 09:00 Bybelstudie 18:30 Dissipelskool 18:30 Ons Trou! 1

Saterdag

5 Skoolvakansie

05:30 Halftyd (Manne)

24 09:00 Bybelstudie 18:30 Dissipelskool

30 18:00 Belydenisgesprek 19:00 Belydenisgesprek 18:30 Gemeenteraad

4

Vrydag

14

SKOLE OPEN 05:30 Halftyd (Manne)

09:00 Bybelstudie 10:00 Seniors Komitee 18:30 Dissipelskool

22

Donderdag

Skoolvakansie

10 Skoolvakansie

08:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 09:00 Registrasie Kinderbediening 09:00 Bybelblits 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 16:00 Doopgesprek 1 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 17:00 Registrasie en Ouergesprek (HS Jeug) 18:30 Aanddiens

08:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 09:00 Registrasie Kinderbediening 10:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 16:00 Doopgesprek 3 17:00 Faithbook—BELYDENISAFLEGGING & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens

3 Skoolvakansie KERKKANTOOR OPEN

Skoolvakansie

Aqua X Kamp (Gr 10-11) 08:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 09:00 Registrasie Kinderbediening 09:00 Ouergesprekke 10:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 16:00 Doopgesprek 2 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens

Woensdag

26

27

21 Aqua X Kamp (Gr 10-11)

28

10:00 PvR Senioraksie

BAKEN: VERWONDERING God doen wonderlike dinge, het nog altyd wonderlike dinge gedoen, en sal vir ewig wonderlike dinge doen! Wanneer ons dit sien, beleef en getuienis daarvan hoor, kan ons nie anders as om in verwondering te staan nie! Wanneer ons in verwondering staan, herlaai ons en ontvang weer krag om volgelinge te wees. Die een kan nie sonder die ander nie. Terwyl ons volg, sal ons in verwondering gelaat word… Oefening vir die Maand: Skryf vir God jou eie psalm in jou stiltetyd die week. Maak ’n punt daarvan om elke oggend na die sonsopkoms te kyk, selfs al gaan klim jy terug in die bed na die tyd.


Februarie 2017

Pierre van Ryneveld Geloofsfamilie

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

BAKEN: VERHOUDINGS Ons is geskep om in verhouding met almal en alles te wees. God is in Sy wese 'n verhouding en ons is na Sy beeld geskep. Ons sien ook verhoudings as een van die ruimtes waarin ons vir Jesus kan ontdek en leef, veral waar daar wederkerige liefde en omgee is. In sulke verhoudings help ons mekaar om beter te verstaan hoe om Jesus te volg. Om vrede te hê met en in jouself, en in vrede met mense saam te leef, is een van die maniere waardeur ons heelheid en heling ervaar.

5 08:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens en Kinderkerk—DOOP 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens—BELYDENISAFLEGGING

6 18:00 Belydenisgesprek 19:00 Belydenisgesprek

12

21

2

3

4

8

9

10

11

15

16

17 Graad 7 Kamp

22 05:30 Halftyd (Manne) 18:30 Vrouekuier

28 09:00 Bybelstudie 18:30 Dissipelskool

1

05:30 Halftyd (Manne)

09:00 Bybelstudie 18:30 Dissipelskool 18:30 Ons Trou! 4

27 18:30 Gemeenteraad

Saterdag

05:30 Halftyd (Manne)

14

20 18:30 Versorgingspan

26 08:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 09:00 Bybelblits 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens

7

09:00 Bybelstudie 10:00 Seniors Komitee 18:30 Dissipelskool 18:30 Ons Trou! 3

19 Graad 7 Kamp 08:00 GESINSNAGMAAL 09:00 Gemeentekuier 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens—NAGMAAL 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens—NAGMAAL

Vrydag

05:30 Halftyd (Manne)

09:00 Bybelstudie 18:30 Dissipelskool 18:30 Ons Trou! 2

13

08:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 09:00 Bybelblits 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens—BELYDENISAFLEGGING en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens

Donderdag

23 10:00 PvR Senioraksie

18 Graad 7 Kamp

24

25 Gr 1-3 Pretdag

Oefening vir die Maand: • Neem 10-15 minute êrens elke week en reflekteer oor jou Brood en Wyn verhoudings. 1) Wie is my vriende wat altyd by my sal staan, deur vreugde en moeiliker tye? 2) Is ek 'n vriend wat by iemand anders sal staan, deur vreugde en moeiliker tye? • As jy kwaad is vir iemand, of nie vrede het met iemand nie, maak kontak met die persoon en vra of julle hieroor kan gesels, ten einde weer vrede te maak en te kry.


Maart 2017

Pierre van Ryneveld Geloofsfamilie

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

LYDENSTYD Lydenstyd is 40 dae (uitsluitend Sondae) waarin ons die Here vra om ons gedagtes elke keer terug te roep na Hom. Ons doen dit deur van iets wat vir ons kosbaar is of ‘n sentrale deel van ons lewens uitmaak, afstand te neem vir die 40 dae.

Donderdag

1

Vrydag

2

ASWOENSDAG 05:30 Halftyd (Manne)

Saterdag

3 Gemeentekamp

4 Gemeentekamp

Goeie vrae om jouself te vra: Wat gaan jy afsê vir die volgende 40 dae? Hoe gaan jy dit gebruik om jou fokus eerder op die Here te plaas?

5

6

LYDENSWEEK 1 Gemeentekamp 08:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens en Kinderkerk—DOOP 16:00 Doopgesprek 1 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens

12 LYDENSWEEK 2 08:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 16:00 Doopgesprek 2 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens

13 18:30 Versorgingspan

19 LYDENSWEEK 3 Langnaweek #imagine kamp (Gr 6-12) 09:00 Erediens 18:30 Aanddiens

14

20

26

10

16

17

22

23

29 05:30 Halftyd (Manne)

18 #imagine kamp (Gr 6-12)

24

05:30 Halftyd (Manne)

28

11

Graad 4 Oorslaap

15

21

09:00 Bybelstudie 18:30 Dissipelskool

9

05:30 Halftyd (Manne)

OPENBARE VAKANSIEDAG MENSEREGTEDAG

27 18:30 Gemeenteraad

8 05:30 Halftyd (Manne)

09:00 Bybelstudie 10:00 Seniors Komitee 18:30 Dissipelskool

Amptelike Skoolvakansiedag #imagine kamp (Gr 6-12)

LYDENSWEEK 4 08:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 09:00 Bybelblits 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 16:00 Doopgesprek 3 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens

7 09:00 Bybelstudie 18:30 Dissipelskool

30 10:00 PvR Senioraksie

31 SKOLE SLUIT

25


April 2017

Pierre van Ryneveld Geloofsfamilie

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

1

BAKEN: VOLG “Laat staan julle nette. Kom agter My aan! Word my volgelinge. Dan sal Ek julle wys hoe om op ’n nuwe manier vis te vang.” (Matteus 4:19 DB)

Skoolvakansie

Om vir Jesus te volg is 'n werkwoord. Dit is 'n doen ding, omdat ons Sy volgelinge is. Ons verstaan meer en beter wat dit beteken om Hom te volg, soos ons dit prakties elke dag doen en ervaar. Ons leer deur stories in die Bybel, en by mekaar hier en nou, wat hierdie tweede baken van ons Kompas behels: Volg!

2 LYDENSWEEK 5 Skoolvakansie 09:00 Erediens—DOOP 18:30 Aanddiens

3 Skoolvakansie

9 HEILIGE WEEK BEGIN Skoolvakansie 09:00 Erediens 18:30 Aanddiens

10 Skoolvakansie

16 PAASSONDAG Skoolvakansie 09:00 Erediens 18:30 Geen Aanddiens

30 LANGNAWEEK 09:00 Erediens 18:30 Aanddiens

11

17

23

12

18

13

19

8 Skoolvakansie

14 Skoolvakansie GOEIE VRYDAG 09:00 Erediens

20

15 Skoolvakansie PAASNAWEEK

21

22

28

29

10:00 PvR Senioraksie

26 05:30 Halftyd (Manne)

7 Skoolvakansie

Skoolvakansie 19:00 NAGMAALSDIENS

05:30 Halftyd (Manne) 18:30 Vrouekuier

25 09:00 Bybelstudie

6 Skoolvakansie

Skoolvakansie

SKOLE OPEN 09:00 Bybelstudie 10:00 Seniors Komitee 18:30 Dissipelskool

24 18:30 Gemeenteraad

5 Skoolvakansie

Skoolvakansie

OPENBARE VAKANSIEDAG GESINSDAG Skoolvakansie

08:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 09:00 Ouergesprekke 10:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens

4 Skoolvakansie

27 OPENBARE VAKANSIEDAG VRYHEIDSDAG

Amptelike Skoolvakansiedag

Oefening vir die Maand: Hou 'n kort, daaglikse joernaal hierdie maand, wat begin met die woorde: “Ek het vandag vir Jesus gevolg toe ek...”


Mei 2017

Pierre van Ryneveld Geloofsfamilie

Sondag

Maandag

Dinsdag

1 OPENBARE VAKANSIEDAG WERKERSDAG

7 08:00 Erediens en Kinderkerk—DOOP 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 16:00 Doopgesprek 1 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens

8

16

22 18:30 Gemeenteraad

28

23

3

4

5

6

10

11

12

13

17

18

19

20

25

26

24 05:30 Halftyd (Manne)

30 PINKSTER 09:00 Bybelstudie 18:30 Erediens en Kinderpinkster

Saterdag

05:30 Halftyd (Manne)

09:00 Bybelstudie 18:30 Dissipelskool 18:30 Ons Trou! 4

29 PINKSTER 18:30 Erediens en Kinderpinkster

Vrydag

05:30 Halftyd (Manne)

09:00 Bybelstudie 10:00 Seniors Komitee 18:30 Ons Trou! 3

21

08:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 PINKSTER & KINDERPINKSTER

9

15

Donderdag

05:30 Halftyd (Manne)

09:00 Bybelstudie 18:30 Dissipelskool 18:30 Ons Trou! 2

08:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 09:00 Bybelblits 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 16:00 Doopgesprek 2 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens

08:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 16:00 Doopgesprek 3 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens

2 09:00 Bybelstudie 18:30 Dissipelskool 18:30 Ons Trou! 1

18:30 Versorgingspan

14

Woensdag

HEMELVAART 10:00 PvR Senioraksie 18:30 Hemelvaartsdiens

31 PINKSTER 05:30 Halftyd (Manne) 18:30 Erediens en Kinderpinkster

27 Vrouetee

RITME: BRIL Goeie vrae om jouself te vra: Wat dink ek van God? Wat dink ek van myself? Kan ek glo alle mense is na God se beeld geskape? Oefening vir die Maand: Bid elke keer as jy 'n spieël sien "Here, wys my asb wie ek regtig is" of "Here, ek weet U is liefde, help my asb om te weet dat ek U geliefde is". Neem elke oggend 5 minute en dink na oor jou lewe tot nou. Sê vir God dankie vir Sy genade.


Junie 2017

Pierre van Ryneveld Geloofsfamilie

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

1

2

3

7

8

9

10

14

15

16

17

23

24

RITME: KRAGPROP Goeie vrae om jouself te vra: Waar en wanneer voel jy naby aan God, asof jy herlaai word? Wat gee tans vir jou vreugde? Wat frustreer jou tans?

PINKSTER 18:30 Erediens en Kinderpinkster

Oefening vir die Maand: Vra vir die mense met wie jy goeie verhoudings het: • Wanneer voel julle naby aan God? • Wat doen julle om in te prop?

4

5

PINKSTERFEES 08:00 GESINSNAGMAAL 09:00 Bybelblits 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens—NAGMAAL 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens—NAGMAAL

11

12

08:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens en Kinderkerk—DOOP 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens

13

19 18:30 Versorgingspan

25 08:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens

05:30 Halftyd (Manne) 18:30 Vrouekuier

09:00 Bybelstudie 18:30 Dissipelskool

18 LANGNAWEEK 09:00 Erediens 18:30 Aanddiens

6 09:00 Bybelstudie 18:30 Dissipelskool

20 09:00 Bybelstudie 10:00 Seniors Komitee 18:30 Dissipelskool

26 18:30 Gemeenteraad

05:30 Halftyd (Manne)

21

22

05:30 Halftyd (Manne)

27 09:00 Bybelstudie 18:30 Dissipelskool

OPENBARE VAKANSIEDAG JEUGDAG

28 05:30 Halftyd (Manne)

29 10:00 PvR Senioraksie

30 SKOLE SLUIT


Julie 2017

Pierre van Ryneveld Geloofsfamilie

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

1

RITME: SIRKEL VAN INSLUITING Wanneer ons mense insluit eerder as uitsluit, en onsself nie steur aan mensgemaakte grense en vooroordele nie, dan word God se hart vir alle mense, en Sy hart vir versoening, in ons lewens sigbaar. Goeie vrae om jouself te vra: Waar sluit ek doelbewus mense uit wat ek eintlik moet insluit? Waar kan ek met iemand versoen? Wat weet ek van ander kulture en gelowe?

2 Skoolvakansie 09:00 Erediens—DOOP 18:30 Aanddiens

Familie Geleenthede: * Nooi ’n maatjie wat swaar kry om ’n dag van tyd tot tyd saam julle gesin te spandeer. Bak saam, speel saam, maak saam kos en gee vir hulle ’n veilige plek om net te wees. * Nooi ’n kollega wat anders as jy is om van tyd tot tyd saam middagete te eet.

3 Skoolvakansie Vakansieprogram

9 Skoolvakansie 09:00 Erediens 18:30 Aanddiens

10

16

30

13

19

14

20

15 Skoolvakansie

21 Skoolvakansie

27

8 Skoolvakansie

Skoolvakansie Seekamp

Skoolvakansie

26 05:30 Halftyd (Manne)

7 Skoolvakansie Vakansieprogram

Skoolvakansie Seekamp

Skoolvakansie

25 09:00 Bybelstudie 10:00 Seniors Komitee 18:30 Dissipelskool

31 18:30 Gemeenteraad

12

18

24

6 Skoolvakansie Vakansieprogram

Skoolvakansie Seekamp

Skoolvakansie

SKOLE OPEN 18:30 Versorgingspan

08:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 09:00 Ouergesprekke 10:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 16:00 Doopgesprek 3 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens

11

17

23

5 Skoolvakansie Vakansieprogram

Skoolvakansie Seekamp

Skoolvakansie

Skoolvakansie 09:00 Erediens 16:00 Doopgesprek 2 18:30 Aanddiens

4 Skoolvakansie Vakansieprogram

Skoolvakansie Seekamp

Skoolvakansie 09:00 Erediens 16:00 Doopgesprek 1 18:30 Aanddiens

Skoolvakansie

22 Skoolvakansie

28

29

10:00 PvR Senioraksie

Oefening vir die Maand: Hê ’n gesprek met iemand waarmee jy sukkel om oor die weg te kom. Vra net vrae en luister. Ondersoek vir 10 minute jou eie hart vir haat en as jy sulke emosies vind, praat met God daaroor. Vra ‘n tweede en derde vraag vir die kassiere by Spar. Probeer om elke keer by hom/haar jou inkopies te betaal en verdiep die verhouding.


Augustus 2017

Pierre van Ryneveld Geloofsfamilie

Sondag

Maandag

Dinsdag

RITME: BROOD EN WYN "Julle is my vriende. Julle het Mý nie gekies nie. Dit was Ek wat julle gekies het. Julle moet ’n permanente verskil in hierdie wêreld gaan maak. Onthou wat die verskil maak: julle moet mekaar liefhê.” (Johannes 15:14-17 DB)

Woensdag

1 09:00 Bybelstudie 18:30 Dissipelskool 18:30 Ons Trou! 1

Donderdag

Vrydag

Saterdag

2

3

4

5

9

10

11

12

16

17

18

19

24

25

26

05:30 Halftyd (Manne)

Goeie vrae om jouself te vra: Met wie het jy verhoudings wat jou help om Jesus beter te volg? Is daar iemand wat jy moet vergewe, of na uitreik?

6

7

08:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 09:00 Bybelblits 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr3)—DOOP 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens

13

14

08:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens

15

21 18:30 Versorgingspan

27 08:00 GESINSNAGMAAL 09:00 Gemeentekuier 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens—NAGMAAL 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens—NAGMAAL

OPENBARE VAKANSIEDAG VROUEDAG

09:00 Bybelstudie 10:00 Seniors Komitee 18:30 Dissipelskool 18:30 Ons Trou! 3

20 08:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 09:00 Bybelblits 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens

8 09:00 Bybelstudie 18:30 Dissipelskool 18:30 Ons Trou! 2

22 09:00 Bybelstudie 18:30 Dissipelskool 18:30 Ons Trou! 4

28 18:30 Gemeenteraad

05:30 Halftyd (Manne) 18:30 Vrouekuier

23 05:30 Halftyd (Manne)

29 DORPSFEES 09:00 Bybelstudie

10:00 PvR Senioraksie

30 DORPSFEES 05:30 Halftyd (Manne)

31 DORPSFEES

Oefening vir die Maand: • Sê elke dag "ek is lief vir jou" vir iemand naby aan jou. • Vra 20 vrae, eenvoudig en meer ingewikkeld vir iemand bekend in jou lewe. • Eet saam, sonder iets anders wat miskien die aandag van mekaar mag aftrek.


September 2017

Pierre van Ryneveld Geloofsfamilie

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

1

RITME: LEGKAART Goeie vrae om jouself te vra: Wat doen ek? Waarin is ek goed? Wat leer/ontwikkel ek op hierdie stadium vir myself? Wat kan ek doen wat vir my lekker is, wat ander mense se pyn en seer kan verlig? Ontwikkel jy tans iets in jou eie lewe? Waar sien jy ander Christene hulle gawes gebruik?

DORPSFEES

2 DORPSFEES

Oefening vir die Maand: Maak êrens 30 minute tyd deur die week om iets te doen waarmee jy goed is, of om iets te skep.

3

4

08:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens en Kinderkerk—DOOP 16:00 Doopgesprek 1 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens

10

11

Bely en Leef Kamp 08:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 16:00 Doopgesprek 2 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens

24 OPENBARE VAKANSIEDAG ERFENISDAG LANGNAWEEK 09:00 Erediens 18:30 Aanddiens

12

18 18:30 Versorgingspan

13

19

8

14 BEPLANNINGSTYD

20

9 Bely en Leef Kamp

15 BEPLANNINGSTYD

21

16 BEPLANNINGSTYD

22

23

05:30 Halftyd (Manne)

26 09:00 Bybelstudie 18:30 Dissipelskool

7 Bely en Leef Kamp

BEPLANNINGSTYD 05:30 Halftyd (Manne)

09:00 Bybelstudie 10:00 Seniors Komitee 18:30 Dissipelskool

25 OPENBARE VAKANSIEDAG

6 05:30 Halftyd (Manne)

09:00 Bybelstudie 18:30 Dissipelskool

17 BEPLANNINGSTYD 08:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 16:00 Doopgesprek 3 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens

5 09:00 Bybelstudie 18:30 Dissipelskool

27 05:30 Halftyd (Manne)

28 10:00 PvR Senioraksie

29 SKOLE SLUIT

30 Skoolvakansie


Oktober 2017

Pierre van Ryneveld Geloofsfamilie

Sondag

Maandag

1 Skoolvakansie Eco factor kamp (Gr 5-6) CRUX Avontuurkamp (Gr 8-12) 09:00 Erediens—DOOP 18:30 Aanddiens

Dinsdag

2 GEMEENTE 33 JAAR OUD Skoolvakanksie Eco factor kamp (Gr 5-6) CRUX Avontuurkamp (Gr 8-12)

8 Skoolvakansie 09:00 Erediens 18:30 Aanddiens

15

16

29 08:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 09:00 Ouergesprekke 10:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens

17

23 18:30 Versorgingspan

24

6 Skoolvakanksie CRUX Avontuurkamp (Gr 8-12)

11

12

18

19

7 Skoolvakanksie

13

14

20 Vrouewegbreek

25 05:30 Halftyd (Manne)

31 09:00 Bybelstudie 18:30 Dissipelskool 18:30 Ons Trou! 4

Saterdag

5 Skoolvakanksie CRUX Avontuurkamp (Gr 8-12)

05:30 Halftyd (Manne)

09:00 Bybelstudie 18:30 Dissipelskool 18:30 Ons Trou! 3

30 18:30 Gemeenteraad

Vrydag

05:30 Halftyd (Manne)

09:00 Bybelstudie 10:00 Seniors Komitee 18:30 Dissipelskool 18:30 Ons Trou! 2

22

4 Skoolvakanksie Eco factor kamp (Gr 5-6) CRUX Avontuurkamp (Gr 8-12)

10 09:00 Bybelstudie 18:30 Dissipelskool 18:30 Ons Trou! 1

08:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 09:00 Bybelblits 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens

Donderdag

3 Skoolvakanksie Eco factor kamp (Gr 5-6) CRUX Avontuurkamp (Gr 8-12)

9 SKOLE OPEN

Vrouewegbreek 08:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens en Kinderkerk (3jr-Gr 3) 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens

Woensdag

26

21 Vrouewegbreek

27

10:00 PvR Senioraksie

RITME: HORLOSIE Goeie vrae om jouself te vra: Hoe spandeer ek my tyd en geld? Wat wil God hê moet ek met ander deel waarmee ek sukkel? Wat wil God hê moet ek meer en minder van doen? Oefening vir die Maand: 1. Gee geld as geskenk weg. Vra vir God vir wie jy dit moet gee. 2. Probeer om nie te sê "ek is besig" nie, maar sien tyd as geskenk van God.

28


November 2017

Pierre van Ryneveld Geloofsfamilie

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

RITME: BOOM Oral waar ons gaan kan ons sout en lig wees. Daar waar ons beweeg elke dag is Jesus deur Sy Gees teenwoordig, en maak Hy alles en almal nuut. Ons teenwoordigheid in PvR, maak PvR 'n beter plek.

Donderdag

Vrydag

Saterdag

1

2

3

4

8

9

10

11

15

16

17

18

23

24

25

05:30 Halftyd (Manne)

Goeie vrae om jouself te vra: Wie kan ek dien in my buurt? Wat sien ek raak elke dag waar ek 'n verskil kan maak? Hoe kan ek gasvry wees?

5

6

DANKFEES 08:00 GESINSNAGMAAL 09:00 Gemeentekuier 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens—NAGMAAL 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens—NAGMAAL

12

13

08:00 Erediens en Kinderkerk—DOOP 09:00 Bybelblits 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens en Kinderkerk 16:00 Doopgesprek 1 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens

14

20 18:30 Versorgingspan

26 KERSVIERING 08:00 Erediens en Kinderkerk Afsluiting 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) Afsluiting 10:00 Erediens en Kinderkerk Afsluiting 16:00 Doopgesprek 3 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) Afsluiting 18:30 Aanddiens

05:30 Halftyd (Manne)

09:00 Bybelstudie 18:30 Dissipelskool

19 08:00 Erediens en Kinderkerk 09:00 Junior Geselsgroepe (Gr. 4-7) 10:00 Erediens en Kinderkerk 16:00 Doopgesprek 2 17:00 Faithbook & Snr Geselsgroepe (Gr. 8-11) 18:30 Aanddiens

7 09:00 Bybelstudie 18:30 Dissipelskool

21 09:00 Bybelstudie 10:00 Seniors Komitee 18:30 Dissipelskool

27 18:30 Gemeenteraad

05:30 Halftyd (Manne)

22 05:30 Halftyd (Manne)

28 09:00 Bybelstudie 18:30 Dissipelskool

10:00 PvR Senioraksie Afsluiting

29 05:30 Halftyd (Manne)

30

Oefening vir die Maand: • Kyk nuut, en bid elke aand vir 'n vreemdeling wat jy die dag gesien/ontmoet het. • Loop om die naaste blok aan jou huis. Wees stil, kyk aandagtig rond, en vra die Here waar jy kan liefde en omgee uitdeel.


Desember 2017

Pierre van Ryneveld Geloofsfamilie

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

1

RITME: HART Deur God se genade, skenk Jesus aan ons heling, sodat ons weer uit heelheid kan leef. Ons eie genesing en heling, as volgelinge van Jesus, is deel van God se vernuwing van alles en almal wat Hy gemaak het.

2

Goeie vrae om jouself te vra: Voel jy tans heel en tevrede met waar en wie jy is? Watter gevoelens ervaar jy as jy stilword en bietjie dink?

3

4

5

6 SKOLE SLUIT

7 Skoolvakansie

8 Skoolvakansie

9 Skoolvakansie

08:00 Erediens (Geen Kinderkerk) 10:00 Erediens—DOOP (Geen Kinderkerk) 18:30 Aanddiens

10 Skoolvakansie 09:00 Erediens 18:30 Aanddiens

11 Skoolvakansie

17 Skoolvakansie 09:00 Erediens 18:30 Geen Aanddiens

18 Skoolvakansie

24 Skoolvakansie 09:00 Erediens 18:30 Geen Aanddiens

13 Skoolvakansie

19 Skoolvakansie

25 OPENBARE VAKANSIEDAG KERSFEES Skoolvakansie 08:00 KERSDIENS

31 Skoolvakansie 09:00 Erediens 18:30 OUJAARSDIENS 23:15 OUJAARSDIENS

12 Skoolvakansie

20 Skoolvakansie

26 OPENBARE VAKANSIEDAG WELWILLENDHEIDSDAG Skoolvakansie

14 Skoolvakansie

21 Skoolvakansie

27 Skoolvakansie

15 Skoolvakansie KERKKANTOOR SLUIT

22 Skoolvakansie

28 Skoolvakansie

Oefening vir die Maand: Voltooi die volgende sin elke oggend voor jou dag begin: “Ek gaan vandag vir God vra vir heling/heelheid vir…”

16 OPENBARE VAKANSIEDAG VERSOENINGSDAG Skoolvakansie

23 Skoolvakansie

29 Skoolvakansie

30 Skoolvakansie

PvR Geloofsfamilie Almanak 2017  

Almanak van Pierre van Ryneveld Geloofsfamilie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you