Page 1

Grundad 1909

/3t

TIDNINGEN FÖR PLÅT-, VENT- SAMT STÅL- OCH LÄTTBYGGNADSBRANSCHERNA

Amerikansk byggteknik – följ med på studieresa till New York

Pedagogiskt plugg – nu finns Frisk Luftkursen på nätet

Bättre med BIM? – modelleringstekniken som kommer starkt

Envistar

Med rätt att skotta – flera fördelar med det nya licensieringssystemet

® et!

Nyh

Luftbehandlingsaggregat för energieffektiva flerbostadshus vid renovering och nybyggnation.

s Klarar 4-70 lägenheter/aggregat. sEnkelt för fastighetsägare, Home Concept finns i flertalet storlekar med motströmsväxlare och rotor. Luftflöde 0,1-2,1 m3/s installatör och hyresgäst.

Göteborg 031-26 26 27 Kramfors 0612-102 40 Malmö 040-29 29 98 Norrköping 011-10 21 00 Stockholm 08-743 66 50 Växjö 0470-75 88 00 Örebro 019-56 06 90 www.ivprodukt.se


Lyft blicken

Ny takbeläggning även för kommande generationer

Närproducerat från Plannja

Produkt:

plannja.se

Plannja GreenCoat Beskrivning:

GreenCoat är en ny gene ration lackerad stålplåt. Konceptet är patenterat organisk ytbeläggning. för En betydande del av de konventionella lösningsm har ersatts med förnybara ed len lösningsmedel som frams tälls av naturliga oljor. Ur miljösynpunkt är Gre enCoat fördelaktigt och leder till mindre belastni av koldioxid på vår atm ng osfär. Beläggningen är de ssutom den enda kroma produkten som är utveck tfria lad för nordiska förhållan den.


Bevego Den naturliga l채nken


VINJETT

INNEHÅLL PLÅT & VENT MAGASINET Årstaängsvägen 19 C Box 47235 100 74 Stockholm Telefon: 08-762 75 85 Fax: 08-616 00 72 pvmagasinet@entreprenorforetagen.se. www.pvmagasinet.se ChefredaktÜr

Tomas Skagerlind Plüt & Vent Magasinet ges ut av EntreprenÜrfÜretagen och riktar sig till plüt-, vent- och byggteknikbranscherna. Omslag Jesper Persson visar det nya ID-kortet som intygar att han är licensierad takskottare enligt Skotta säkert. Foto: Stefan Evertson Produktion Skagerlind Kommunikation AB Ansvarig utgivare Per Andersson Grafisk form Sundin Reklamstudio AB Korrektur Mari Edman Redaktionsrüd Per Andersson, Thomas Dahlberg och Tomas Skagerlind Annons Annonshuset AB, 08-662 75 03, hans@annonshuset.se Prenumeration Kerstin Grahn, PLR, 08-762 75 95, kerstin.grahn@entreprenorforetagen.se. Pris Prenumeration helür, 11 nummer, 360 kronor exkl. moms. Tryck Edita Västra Aros, Västerüs

18 Arkitekten Santiago Calatrava har ritat Oculus som kommer att bli huvudentrÊ till den nya pendeltügsstationen vid World Trade Center Trans portation Hub pü Manhattan. Läs mer om alla de imponerande stülbyggnader som just nu växer fram i New York.

9

STORT INTRESSE FÖR BYGGMÄSSA Nordbygg är stÜrre än nügonsin. Ett och ett halvt ür innan nästa Nordbygg gür av stapeln är 60 procent av mässytan redan bokad.

12 AVBRUTET SAMGĂ…ENDE

18 AMERIKANSK STĂ…LBYGGNADSTEKNIK

Ett femtiotal svenskar och norrmän i stülbyggarbranschen begav sig i slutet av oktober till New York fÜr att inhämta kunskap och bli inspirerade av flera olika byggprojekt.

Den 21 november meddelade PLR och VVS FĂśretagen att det pĂĽbĂśrjade arbetet med att bilda ett gemensamt servicebolag avbryts.

FLERA FĂ–RDELAR 14 MED TAKSKOTTARLICENS

Arbetet med PLR:s licensieringsprojekt fÜr takskottare, Skotta säkert, fortsätter. Just nu finns det cirka 250 handledare och Plüt & Vent Magasinet har träffat en av dem.

24 BĂ„TTRE MED BIM?

BIM, eller ByggnadsInformationsModellering, kommer med stormsteg inom alla delar av bygg och fÜrvaltningsprocesserna. Vüra gästkrÜnikÜrer berättar mer.

Plüt & Vent Magasinet är medlem i Sveriges Tidskrifter och har en TS-kontrollerad fackpressupplaga pü 2500 ex, ür 2011. Redaktionen ansvarar ej fÜr icke fÜrbeställt material. Eftertryck av text och bilder/illustrationer für inte ske utan redaktionens medgivande. Citera oss gärna, men ange alltid källan.

4

PLĂ…T&VENT MAGASINET . NR 11 . 2012

26 EN TROTJĂ„NARE GĂ…R I PENSION

I oktober gick Stig-Ă…ke Johansson i pension efter 50 ĂĽr som plĂĽtslagare pĂĽ Thures plĂĽt.

16 FRISKARE LUFT PĂ… NĂ„TET

Vi var med när PVF Plüt & Vent Forum presenterade sitt fÜrbättrade, interaktiva utbildningsmaterial fÜr ventilationsplütslagare.

27 HAR DU SKYDDAT DIN VERKSAMHET?

Undrar du ibland om du är rätt fÜrsäkrad? Det är en motiverad früga eftersom det här med fÜrsäkringar inte alltid är sü enkelt.

LEDARE 7 UPPSNAPPAT 8 BRANSCHNYTT  KORSORD  PLR MEDLEM oPRODUKTNYTT 


ETT PROFFSIGT VAL FÖR ETT PROFFSIGT JOBB. Finnera tak från Ruukki är det rätta valet för dig som vill jobba effektivt och med riktiga proffsprodukter. Finnera är ett kvalitetstak i stål, utvecklat för att skydda mot det tuffa skandinaviska klimatet. Alla Ruukkis tak och tillbehör för avvattning och säkerhet är utformade för att passa perfekt. Produkterna är förpackade för att förenkla inköp och transport. Med Ruukki kan du vara säker på riktiga kvalitetsprodukter och ett bra jobb som skyddar dina kunders hus i många, många år.

www.ruukkitak.se


ALUMINIUM Finspong FP12 Lack: Eurazink Entreprenör: Agne Eriksson Byggnadsplåt AB, Halmstad

Vintersäkerhet Is-Stopp – paketlösningar med värmekabel för frostskydd av hängrännor och stuprör


VINJETT

LEDARE

Vår uppgift är att stödja dig

L

ågkonjunkturen börjar bli allt mer påtaglig i landet och både privatpersoner och företag ser över sina omkostnader och försöker spara in på det som går att spara in på. Några färska tecken på det är att SAS har varit nära konkurs och att SSAB och Ericsson har varslat delar av sin personal. Än så länge märks inte någon större avmattning bland våra medlemsföretag. Faran är dock inte över än och det skadar inte att vara förberedd på att krisen kan fördjupas ytterligare. att vi ska lägga oss platt och tro att allt är kört. Nej, vi ska rusta för de tider som kommer och våga kompetensutveckla vår personal. För nu, när trycket inte ligger på 120 procent, så finns det ju till exempel möjlighet att ha med en lärling ut på jobb och så vidare. Vi ska se möjligheterna och helt enkelt förbereda oss för nästa högkonjunktur. De affärsmässiga förutsättningarna för företag verksamma inom byggnadsplåt och ventilation har varit mycket goda de senaste decennierna. Jag tänker då främst på att det bland annat råder brist på duktiga och pålitliga ventilationsmontörer och – inte minst – plåtslagare.

Med det menar jag inte

Vi ska rusta för de tider som kommer och kompetensutveckla vår personal.

att det sannerligen inte är någon lätt match att driva ett företag i dag – oavsett vilken bransch du verkar i. Förutsättningarna för en modern arbetsgivare är tuffa. Inte minst med tanke på att han eller hon (förutom yrkeskunskaperna) även behöver ha kunskap om ekonomi, företagande, juridik, teknik, personal och skattefrågor. Samt en hel del annat också. Och det är här som PLR kommer in i bilden. För huvudsyftet med ett medlemskap i vårt förbund är att du ska få det stöd och den hjälp och information som

du behöver för att bedriva ditt dagliga arbete. Vi hoppas att du tycker att medlemskapet i PLR har gett dig större trygghet, kunskap, nytta och styrka. Vår uppfattning är i alla fall att allt fler företag tycks inse fördelarna med att vara medlem i ett bransch- och arbetsgivarförbund som Plåtslageriernas Riksförbund. att medlemsantalet har växt det senaste året. I skrivandets stund passerar vi snart 900 medlemsföretag, vilket innebär att vi även har passerat en miljard i lönesumma och att våra medlemsföretag totalt har runt 6 500 anställda. Något som är väl värt att fira. I detta nummer skriver vi bland annat om Frisk Luft som du säkert förknippar med en kurspärm som kan leda till titeln certifierad ventilationsplåtslagare. Nu har materialet uppdaterats och gjorts om till en interaktiv webbutbildning. Läs mer om det i reportaget på sidan 16.

Ett tecken på det är

påminna dig om att alla som har tänkt jobba med takskottning i vinter först bör ha genomgått vår utbildning för att bli licensierad takskottare. Projektet heter Skotta säkert och mer om det hittar du på sidan 14.

Avslutningsvis vill jag

Samtidigt vet både du och jag

Per Andersson förbundsordförande i PLR, Ström & Andersson Plåtslageri AB, Skövde. e-post: strom.andersson@telia.com

Visste du att... 2011 var det bästa året någonsin för oss på Lindab Sverige. Så här skrev Dagens Industri i mars i år ”Trots ökad ekonomisk oro till följd av Eurokrisen har Lindabkoncernens största försäljningsbolag, Lindab Sverige, noterat rekordförsäljning för 2011, vilket framgår av Lindabs bokslut som presenterades den 14 februari.”


VINJETT

UP PSNAP PAT

AV: MARI EDMAN

Piteå siktar mot molnen Robust radio En stämningshöjare på byggarbetsplatser hoppas Bosch att deras nya kompakta och robusta radio, GML 10,8 V-LI professional, ska bli. Den klarar fall från två meter, har två femwattshögtalare, 20 inställningsbara volymnivåer och equalizer-funktion för bas och diskant, vilket ska garantera ett riktigt kvalitetsljud. Man kan enkelt ansluta externa enheter som iPods eller MP3-spelare och radions minne kan lagra fem förinställda AM-stationer och fem FM-stationer.

”Den intressantaste byggnaden längs hela Norrlandskusten”, hoppas man att den planerade Träkronan i centrala Piteå ska bli. Det imponerande höghuset, i den nya stadsdelen mitt i city där boende, handel och mötesplatser ska integreras, ska bland annat inrymma ett hotell med skybar och konferensavdelning. De som är involverade säger att en central del i detta jätteprojekt är att behålla Piteås karaktär samtidigt som man försöker få staden att växa. Och Piteå är en trästad. Så kvarteret Stora Örnen kommer att få träfasader. Byggstart: våren 2013.

60%

Testa hörseln med mobilen

Med den nya gratisappen Hörseltestaren, som finns för Android och iPhone och har släppts av Hörselskadades riksförbund, kan man göra ett enkelt test och få en indikation på om man behöver söka hjälp för nedsatt hörsel. Enligt Prevent hoppas Ingvild Falkenhaug på HRF att appen kommer att användas inte bara av privatpersoner utan även på arbetsplatser, där den kan fungera som ett stöd för bland andra skyddsombud eller fackliga företrädare. Redan första veckan registrerades 15 000 nedladdningar av Hörseltestaren.

23 %

…av hemmens totala elförbrukning står hemelektroniken för. Datorer, tv-apparater, mobilladdare och ljudanläggningar drar nämligen stora mängder el när de står i standby-läge. Till exempel så sker 60 procent av en ljudanläggnings elförbrukning i standby-läge, visar siffror från Energimyndigheten.

8

PLÅT&VENT MAGASINET . NR 11 . 2012

…av arbetsgivarna slarvar med arbetsmiljöarbetet. Värst ställt är det i byggsektorn och tillverkningsindustrin, enligt Arbetsmiljöverket.

Uppåt väggarna Tapetkollektionen Factory från Midbec’s finns i 15 karga och grova mönstren som ger en känsla av att betong, plankor och plåt sitter på väggarna. Pris: 449 kronor/ rulle.

Smarta vantar Med ett par pekskärmsvantar slipper man välja mellan varma händer och att kunna skriva sms. Vantarna finns i olika färger och modeller. Den här säljs av CoolStuff.se, för 229 kronor.

Tummen up(p)! Motormännens tidning Motor har utsett Volkswagens citybil up! till ”Årets smartaste bil”. Kriterierna för att kunna få priset är att bilen ska vara säker, miljövänlig, ekonomisk och praktisk. –Vi ser nu fram emot att lansera den gasdrivna miljöbilen eco up! som kommer vid årsskiftet och senare även en helt eldriven version. Dessa kommer att tillföra ytterligare en dimension av miljötänkande till segmentet, säger Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige.


VINJETT

BRANSCHNYTT

Rekordstort intresse för Nordbygg 2014 BRANSCHMÄSSA Intresset för byggmässan Nordbygg är större än någonsin. Redan ett och ett halvt år innan nästa mässa går av stapeln, i april 2014, är 60 procent av mässytan bokad. – Detta är helt unikt i mässvärlden och något som visar på vikten av starka branschmötesplatser i tuffa ekonomiska tider, säger Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg på Stockholmsmässan. – Det här är den i särklass högsta bokningsgraden, så här långt i förväg, någonsin i Nordbyggs historia. Det är en ökning med 15 procent jämfört med läget vid samma tidpunkt inför förra mässan. Många företag bokade plats före sommaren och bokningarna har fortsatt att strömma in i början av hösten, berättar Peter Söderberg. Trots vikande konjunktur och ett osäkert världsekonomiläge har redan 400 utställare bokat plats på mässan år 2014. – Det är väldigt glädjande att företag och organisationer lägger så stor vikt vid att medverka i just det här forumet. För oss är det ett kvitto på att Nordbygg fortsätter att vara Nordens viktigaste mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen och något som många företag prioriterar i sin marknadsbudget. Vi får även höra från många utställare att man planerar sin aktivitetskalender efter hur mässan ligger i tid. Produktnyheter och lanseringar läggs mer och mer i anslutning till mässan, säger Peter Söderberg. Trycket inför den förra mässan, tidigare i år, var också stort. Inför 2012 års upplaga hade mässan ett halvår innan öppning en väntelista med företag som inte hade fått plats. Totalt beräknas Nordbygg 2014 fyllas med 900 utställare som bokar hela Stockholmsmässans utställningsyta på 36 500 kvadratmeter.

60 procent av mässytan till Nordbygg 2014 är redan bokad.

– Det känns som ett stort ansvar att leverera en bra mässa och att vi fortsätter att utveckla innehållet. Vi ser det som extra angeläget att jobba vidare med alla viktiga frågor kring samhällsbyggande och hållbarhet. Ambitionen är att Nordbygg ska bidra till att skapa direktdialog mellan kravställare och producenter, säger Peter Söderberg. Som en del i den strategin arrangerar Nordbygg nu även mellanårsaktiviteter eftersom mässan går vartannat år. Den 12–13 mars 2013 hålls seminariedagarna Nordbygg Ecoforum i samarbete med Svensk Byggtjänst. Syftet med Nordbygg Ecoforum är att samla branschen i hållbarhetsfrågor och skapa ett forum för ett fördjupat kunskapsutbyte och nätverkande.

Fastex MS Polymerfogmassa Med en transparent som är värd namnet! Fogar, limmar och tätar Fäster på skrovliga ytor, även under vatten Extrem elasticitet och styrka

Övermålningsbar UV- och åldersbeständig Antimögelbehandlad Luktfri

Färger: Vit, svart, mörkgrå, ljusgrå, tegelröd och transparent kristallklar.

AB Fastex Fästteknik Industrigatan/Stormgatan, 288 32 Vinslöv TEL s&AX  TELKONTOR3TOCKHOLM sTel kontor VÊXJÚ  PLÅT&VENT MAGASINET . NR 11 . 2012

9


VINJETT

BRANSCHNYTT

Uppdrag i Vitryssland Lindab har fått en order på cirka 22 miljoner kronor från en av de största strumpfabrikanterna i östra Europa, Conte Spa. Ordern omfattar både enplans- och flerplansbyggnader och blir en tillbyggnad till en byggnad som Lindab levererade tidigare i år. Hela byggnadskomplexet ligger i Grodno, Vitryssland, 30 mil från Minsk. Ordern kommer att vara färdiglevererad under våren 2013.

Istappstelefonen lanseras i Visby Istappstelefonen, en tjänst som förebygger skador och räddar liv och som sedan tidigare finns i Stockholm, lanseras nu även i Visby. Istappstelefonen är en kostnadsfri tjänst för allmänheten. Den fungerar genom att personer, som ser istappar som riskerar att skada andra människor, ringer in och varnar om dessa. Informationen skickas sedan vidare till respektive fastighetsägare. Inrapporteringen görs på www.istappstelefonen.se, via en mobilapp eller via telefonnummer 020-47 82 77, oavsett var man befinner sig i. Samtalen tas emot av Securitas larmcentral som i sin tur kontaktar fastighetsägaren.

Stabilt i byggtoppen Sveriges byggindustrier (BI) rankar varje år Sveriges största byggföretag utifrån nettoomsättning och antal anställda. I toppen på årets lista återfinns, inte helt oväntat, byggjättarna Peab, Skanska och NCC. JM har bytt plats med Svevia och är nu landets fjärde största byggföretag. Enligt BI beror det på att bostadsbyggandet fick en rejäl skjuts under 2010. Nya bland de tio främsta är två infrastrukturföretag, nämligen norska Infratek Sverige AB och finska Lemminkäinen.

10

PLÅT&VENT MAGASINET . NR 11 . 2012

Prestigefyllt arkitekturpris till Domkyrkoforum ARKITEKTUR På Arkitekturgalan i mitten av november delade Sveriges Arkitekter ut landets främsta arkitekturpriser. För första gången på 50 år stod en kvinna som ansvarig arkitekt bakom den byggnad, Domkyrkoforum, som får Kasper Salin-priset – Sveriges främsta utmärkelse för god arkitektur – som delas ut varje år till projektet och tas emot av både beställare och ansvarig arkitekt. Juryns motivering är att ”byggnaden har en tydlig egen arkitektonisk identitet som samti-

digt lyckats underordna sig domkyrkan”. Ansvarig är arkitekt Carmen Izquierdo som har valt att klä byggnaden i en guldskimrande mässingsfasad. Ett jobb som har utförts av medlemsföretaget Malmö plåtservice. – Genom en arkitekttävling lyckades domkyrkorådet i Lund hitta lösningen på en ovanligt svår stadsbyggnadsuppgift. Nya Domkyrkoforum kompletterar en äldre bebyggelse intill Lunds domkyrka, motiverade Pehr Mikael Sällström, jurysekreterare, valet.

Vinnare av Stora samhällsbyggarpriset ARKITEKTUR Stora samhällsbyggarpriset 2012 tilldelades Messingenhuset i Upplands Väsby med motiveringen ”för ett effektivt användande av samhällets resurser som resulterat i ett stort bidrag till en levande, lärande och hållbar stadsmiljö”. Messingenhuset är en ny skola som är integrerad med den kommunala musikskolan,

kommunbiblioteket, lokaler för idrott med multifunktioner för samlingar, evenemang och föreställningar samt en gemensam entré och café för att kunna serva en framtida expansion. Byggherre är Hemsö Fastighets AB, arkitekter är White Arkitekter AB och entreprenör är Peab Bostad AB.

ENKLARE BYGGREGLER GYNNAR SVERIGE

POLITIK Regeringen beslutade nyligen att ge utredaren Lars Magnusson uppdraget att se över hur processen från idé till färdigt hus kan kortas rejält. Utredaren ska bland annat se över dagens krav på detaljplan och bygglov i byggprocesser. En åtgärd som har välkomnats av byggbranschen. – Det är oerhört positivt att regeringen nu tillsätter en utredning för att förenkla byggreglerna och inte minst se över alla de särkrav kommunerna kan ställa, säger till exempel Svante Hagman, affärsområdeschef NCC Construction Sverige. – Det är många detaljer som påverkar bostadbyggandet. Höga markpriser, brist på färdiga detaljplaner och utdragna detaljplansprocesser. Omständliga byggregler och avsaknad av enhetliga krav över landet. Ur vårt perspektiv kan vi bara vinna om vi tillsammans inom branschen och med beslutsfattare gör det möjligt att snabbare, enklare och billigare bygga fler bostäder. Enligt Svante Hagman är också bristen på bostäder ett allvarligt hot mot tillväxten. – Den situation som vi har nu, där det kan ta upp till tio år från plantid till färdigt hus, är inte hållbar och det har regeringen förstått, säger Svante Hagman.


SĂ„KER PĂ… TAKET ISRASSKYDD

8FMBOE4UĂŒMTTOĂšSBTTLZEEJQSPĂ˝MEVSLLBOOV LPNQMFUUFSBTNFEJTSBTTUPQQTPNGĂšSIJOESBSBUU JTHMJEFSVOEFSTOĂšSBTTLZEEFU

Boverket varnar fÜr avmattning i byggsektorn och pekar bland annat pü att bostadsbyggandet fortsätter att minska.

ISRASSKYDD

Avmattning i byggsektorn KONJUNKTUR En inbromsande byggsektor och fÜrsämrad efterfrügan fÜr exportindustrin leder till en avmattning även fÜr teknikkonsulter, arkitekter och industrikonsulter under slutet av 2012 och det kommande üret. Samtliga delbranscher sänder signaler om sämre orderingüng framÜver. Det skriver Svenska Teknik & DesignfÜretagen, STD, i sin publikation Investeringssignalen som kom ut i bÜrjan av november. – Bilden har tidigare varit lite spretig Üver de olika delbranscherna. Konjunkturen har rÜrt sig üt olika hüll beroende pü inriktning. Nu pekar alla signaler pü att orderutvecklingen framÜver blir sämre. Orderingüngen har redan fÜrsämrats. Debiteringsgraderna sjunker och prispressen tilltar. Rekryteringsbehovet minskar. Alla signaler tyder pü avmattning, skriver Lena Wästfelt, vd fÜr STD. Även Boverket varnar fÜr avmattning i byggsektorn och pekar bland annat pü att bostadsbyggandet fortsätter att minska. Boverkets indikatorer bedÜmer att 22 800 bostäder pübÜrjas i ür och att byggandet minskar till 22 000 nästa ür. Bolünetaket och det osäkra konjunkturläget har gjort att fÜrsäljningen av nya smühus och i viss mün även bostadsrätter har minskat. Smühusbyggandet är nu pü en mycket lüg nivü. Byggandet av hyresrätter har ocksü minskat, men mycket tyder pü att det främst är en tillfällig svacka. – Det gür dock inte att bedÜma hur länge det osäkra konjunkturläget varar, vi vet inte heller om det kommer att bli sämre innan det blir bättre. Bostadsbyggandet Ükar troligen inte väsentligt fÜrrän konjunkturläget har blivit mer stabilt. Om det blir en utdragen lügkonjunktur kan en üterhämtning av bostadsbyggandet fÜrsvüras, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker pü Boverket. – Det finns även en risk att bolünetaket fÜrsämrar mÜjligheterna till üterhämtning av bostadsbyggandet.

8FMBOE4UĂŒMTTOĂšSBTTLZEEJQSPĂ˝MEVSLĂ˝OOT OVNFETNĂŒUBQQBSTPNIJOESBSJTFOBUULBOB VOEFSQĂŒTMĂŠUBUBL

NY KATALO G 2012

www.welandstal.se ÂŻUFSGĂšSTĂŠMKBSF#FWFHPt(ĂŠSEJO1FSTTPOt&UPOt)FSJ -JXBHSVQQFOt-VOECFSH,VMMCFSHtÂŻOHTĂŒHFO


VINJETT

PLR-medlem

PLR och VVS FÜretagen avbryter samgüendet Den 21 november meddelade Plütslageriernas RiksfÜrbund och VVS FÜretagen att det pübÜrjade arbetet med att bilda ett gemensamt servicebolag avbryts. – Arbetet med samgüendet har visat att det finns skillnader i organisatoriska och strategiska hänsynstaganden rÜrande främst arbetsgivarfrügor och att med dessa oklarheter gü in i avtalsrÜrelsen känns inte rätt mot vüra medlemsfÜretag, säger Thomas Dahlberg, vd PLR. PLR och VVS FÜretagen inledde tidigare under üret samtal om att bilda ett gemensamt servicebolag fÜr att skapa en starkare organisation och erbjuda medlemsfÜretagen stÜrre medlemsnytta. Medlemsstrukturer och att fÜreningarnas avtalsrÜrelser har sammanfallit har gjort det logiskt att utveckla ett samarbete. – Det finns münga frügor som har fÜrenat oss, men vi kan ocksü konstatera att mognadsprocessen fÜr ett sü här stort steg inte har varit riktigt i fas fÜr vüra organisationer, säger Roine Kristianson, vd VVS FÜretagen. Att processen med samgüendet avbryts innebär att büda fÜreningarna nu var fÜr sig kommer att kunna fokusera pü att skapa medlemsnytta och bra kollektivavtal, som underlättar fÜr medlemsfÜretagen att utveckla sina verksamheter och skapa lÜnsamhet samt trygga anställningar fÜr sina Thomas Dahlberg, vd PLR. medarbetare.

Gasellpris till medlemsfÜretag VentilationsfÜretaget Amexo har utsetts till ürets Gasellvinnare i Norrbotten av Dagens Industri. Amexo är ett privatägt norrbottniskt fÜretag som verkar i ventilationsbranschen och som sysselsätter cirka 20 personer inom entreprenad och service i fÜretagets kontor i Älvsbyn, Piteü och i Luleü. Ett GasellfÜretag kännetecknas av att de är mästare büde pü lÜnsam tillväxt och pü att skapa nya jobb. Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till GasellfÜretag. Vi skickar ett stort grattis till Amexo!

VentilationsfĂśreningen arrangerade socialt mingel

SpindelmÜte i region 7 Den 20 november samlades ett 20-tal medlemmar frün Smüland, Blekinge och Halland tillsammans med gelikar frün VVS FÜretagen. Vi hade en heldag med fÜredrag och socialt mingel i vad vi kallar ett �spindelmÜte�. Syftet är att dessa fenomenala personer, som vi kallar spindlar i fÜretagen, ska fü en chans att lära sig mer om südant som rÜr deras vardag och samtidigt fü mÜjlighet att träffa andra i samma situation, och i framtiden fü ett nätverk. Det kommer att ordnas liknande träffar tvü günger per ür och till nästa träff vill vi gärna fü med oss fler personer. FÜredragen kommer att variera, men det är alltid nügot som berÜr vardagen i jobbet. Denna güng hÜll vi till pü Öjaby herrgürd utanfÜr VäxjÜ, där vi pü kvällen fick chansen att utnyttja deras spaanläggning. Därefter avslutade vi dagen med en god middag tillsammans. TEXT & FOTO: ANNIKA BRÄNNMARK

Våra 2.000 m2 lager är välfyllda med planplåt, takpannor & vattenavrinning från Plannja. Med många års erfarenhet som grossist och välkänd aktör i branschen vet vi vad som är viktigt. Hos oss hittar ni även: "     " ! $ " # "  

Ă–PPETTIDER mĂĽn-tors 06.15-16.00 fre 06.15-15.00

Dagliga leveranser med kranbil

!

Välkommen

BAHAB Vent & Plüt AB | Stensätravägen 6 | 127 39 Skärholmen | Tel: 08-60 30 280 | Fax: 08-60 30 299 | www.bahab.se

12

PLĂ…T&VENT MAGASINET . NR 10 . 2012


VINJETT

PLR-medlem

Jobbar du med TRP-plåt eller andra bärverksprodukter? Många av våra medlemsföretag arbetar med bärande konstruktioner i byggnader, exempelvis med TRP-plåt, tunnplåtsprofiler, sandwichelement och andra lättbyggnadsprodukter och berörs av de nya EU-reglerna. Om ert företag köper in material som sedan bearbetas i verkstaden för att fungera som bärande delar i en konstruktion måste delarna eller den färdiga produkten CE-märkas, enligt nya EU-regler som börjar gälla den 1 juli 2013. När det gäller bärverksprodukter i stål har branschen däremot lyckats skjuta upp startdatum till den 1 juli 2014. Däremot behövs inte den egna CE-märkningen om produkterna inte har bearbetas före montage. För att få CE-märka bärverksprodukter måste dessutom företaget certifiera sig mot en EU-standard. Mer information om dessa direktiv finns på www.entreprenorforetagen.se.

Verktyg Vi har tagit fram en pärm, ”FR2000 Stålbyggnad”, som innehåller FR2000 integrerat med SS-EN 1090 och SS-EN ISO3834 för utförandeklass EXC 1 och 2. Pärmen är ett exempel på hur det fiktiva företaget SMEKALLE AB har anpassat verksamheten till de nya kraven. Tanken bakom detta är att du som stålbyggare ska kunna förbereda dig för en kommande certifiering mot EN 1090 för att sedan kunna CE-märka dina bärverksprodukter. Pris för pärmen ”FR2000 Stålbyggnad” Medlemmar i Stål- & Lättbyggnadsföreningen: 1 000 kronor + moms. Övriga: 5 000 kronor + moms. När fakturan är betald erhåller ni dessutom pärminnehållet digitalt. Beställningen skickas till: stalolattbyggnad@entreprenorforetagen.se. Utbildning Vi erbjuder en kurs som ger dig hjälp till självhjälp och inblick i vad ni behöver göra steg för steg. Kursen omfattar 6 timmar hos ert företag och kostar

Komplett nit- och verktygsprogram för professionell montering på tak och fasader

10 000 kronor + moms. Kursledare är BoGert Lundgren, allmänt kallad ”Lurvas”. Eventuella reskostnader tillkommer. Tid och plats bestäms i samråd med kursledaren. Intresseanmälan majlas till stalolattbyggnad@entreprenorforetagen.se. Stål & LättbyggnadsFöreningen är en gemensam branschförening för medlemsföretagen i både PLR och MVR. Inom PLR har drygt 200 medlemsföretag angett att de vill vara med i branschföreningen och inom MVR är drygt 100 företag registrerade som stålbyggare. Om du i framtiden inte vill missa viktig information inom stål & lättbyggnad skicka ett mejl till stalolattbyggnad@ entreprenorforetagen.se så säkerställer vi att ni är registrerade som medlemmar. Branschföreningens medlemsavgift ingår i respektive förbunds medlemsavgift.

Missa inte… … fler medlemsnyheter finns på sidorna 28 och 29.

INDUSTRI & SPECIALLACKERING

N TI

ÅR S

LL

KVALIT E

U PP T I

TS A GAR

SFS intec presenterar ett komplett och uppgraderat program med nitar och verktyg för infästning av olika konstruktioner på tak och fasader. Kontakta oss gärna för mer information! SFS intec AB FasteningSystems Olivehällsvägen 10 645 42 Strängnäs

PolyGrip: möjliggör flexibelt montage i olika materialtjocklekar och större håltoleranser p.g.a. fler brytpunkter. PolyGrip fyller hålet och är “stänksäker“. Niten finns i flera materialkombinationer, färger och med rostfri splint.

¥ Erbjud era kunder specialkulörer istället för standard ¥ Vi har mer än 3000 kulörer på lager ¥ Vi lagerför stål- och aluminiumplåt i standardformat,

AP: nitar med stora huvuden för infästning av fasadbeklädnader där temperaturvariationer kräver större hål.

¥ Vi har korta ledtider, 1 till 2 veckors leveranstid ¥ Vi levererar över hela landet med prisvärda transporter

Gesipa: batterimaskiner och handverktyg för effektiv montering.

T +46 152 71 50 00 F +46 152 71 50 99 se.strangnas@sfsintec.biz www.sfsintec.biz/se

Turn ideas into reality.

eller beställ önskad längd och inte mer än ni behöver

ALL COATING AB Telefon: 031-49 78 80 Fax: 031-49 38 89 E-post: info@allcoating.se

Läs mer på www.allcoating.se PLÅT&VENT MAGASINET . NR 11 . 2012

13


SKOTTA SÄKERT

Jesper Persson och Torbjörn Andersson på Fältet Plåtslageri är förberedda på en snörik vinter.

Flera fördelar med takskottarlicens Arbetet med PLR:s licensieringsprojekt för takskottare, Skotta säkert, går vidare. Just nu finns det cirka 250 handledare som i sin tur har utbildat och licensierat uppskattningsvis 1 000 takskottare. Dessutom finns det flera handledarutbildningar inplanerade i december runt om i landet. TEXT: TOMAS SKAGERLIND FOTO: STEFAN EVERTSON

Alexander Iliev, företagsrådgivare och jurist på kansliet i Stockholm, har med ett 15-tal kurser under hösten själv utbildat över 100 handledare. – Det är kul att se att intresset för Skotta säkert är så stort. Så gott som samtliga mina utbildningstillfällen har varit fulltecknade och många frågor diskuteras vitt 14

PLÅT&VENT MAGASINET . NR 11 . 2012

och brett. De flesta som går handledarutbildningen har redan en gedigen erfarenhet av takskottning, vilket resulterar i ett utbyte av erfarenheter som många gånger kan vara väldigt intressant, både för mig och för kursdeltagarna, berättar Alexander Iliev. Han kan räkna upp flera bra anledningar till att ett företag som sysslar med

takskottning bör licensiera sin personal så snart som möjligt. – Det tyngst vägande argumentet är givetvis att företagen själva kommer dra stor nytta av att deras anställda har gått kursen, i och med att det kommer minska skaderelaterade problem. Har de anställda kännedom om säkerhet på tak, säkerhet på gatan och grundläggande kunskaper i val av verktyg i förhållande till material så blir skaderisken betydligt mindre, säger Alexander Iliev. Skapar trygghet

Ett annat tungt vägande skäl till licensieringen är att samtliga försäkringsbolag, till årsskiftet 2013/14, förmod-


Licensieringen är en mycket bra idé, bland annat för att alla företag som jobbar med takskottning kommer att hamna på samma kompetensnivå. Torbjörn Andersson

ligen kommer att ställa krav på att fastighetsägare anlitar företag med utbildning och licens enligt Skotta säkert. Därför finns det all anledning att licensiera samtliga medarbetare redan nu. Alexander Iliev – Alla företag som arbetar med takskottning tar i dagsläget en stor risk, eftersom många försäkringar har undantag för takskottning eller krav på hur du ska utföra arbetet. Så börja med att kontrollera vad som gäller i just din försäkring. Skotta säkert-licensen ger också trygghet. Inte minst för att kvaliteten höjs och för att utförandet blir säkrare för alla parter.

– Du skapar också ett arbetssätt där du undviker framtida diskussioner om vem som har orsakat vad. Målet är att vi ska få skadefria arbetsmiljöer för alla som arbetar med takskottning samt minimera skador på egendom. Vilken typ av frågor brukar du få av kursdeltagarna? – Oj, det är väldigt varierande! Men frågor kring avtalen, varför avropsavtal är att föredra framför bevakningsavtal och vad man bör tänka på vid anlitande av underentreprenörer är frågor som jag faktiskt tror har kommit upp vid varje utbildningstillfälle. Kommer det att bli fler utbildningstillfällen de närmaste månaderna? – Det kommer att genomföras en del kurser ute i landet i december och jag kommer att hålla en utbildning i Stockholm den 4 december. Sedan får vi se hur det blir längre fram. Men så länge det finns ett intresse kommer vi givetvis att möta denna efterfrågan. Det bästa sättet är att hålla utkik efter nya utbildningstillfällen på Entreprenörföretagens hemsida.

hamna på samma kompetensnivå. Det har ju även varit en del problem med oseriösa företag som dyker upp under vintrarna och som helt enkelt inte gör ett bra jobb. Vilket vi andra, som vet vad vi pysslar med, får lida för, säger Torbjörn Andersson. – Jag vet att det är så, inte minst för att vi vid flera tillfällen har blivit kontaktade av fastighetsägare som har fått sina tak förstörda av takskottare som har använt fel verktyg och metoder. Licenseringen kan förhoppningsvis göra så att dessa aktörer försvinner från marknaden. Utbildningsmaterial

Torbjörn Andersson, som har 14 anställda, har redan genomfört två utbildningstillfällen för sin personal samt för några till som han kommer att ta in som underentreprenörer om det blir en snörik vinter i huvudstaden. – För min del var det inget direkt nytt i det som vi fick lära oss på Skotta säkertkursen. Men för många av mina medarbetare är det nyttig information och nu blir det lättare att förmedla mina kunskaper när jag har ett bra utbildningsmaterial som jag kan använda, säger Torbjörn Andersson.

Oseriösa aktörer

Torbjörn Andersson, som driver Fältet Plåtslageri i Skarpnäck söder om Stockholm, har gått utbildningen och kan numera titulera sig som handledare. – Licensieringen är en mycket bra idé, bland annat för att alla företag som jobbar med takskottning kommer att

Många försäkringar har undantag för takskottning eller krav på hur du ska utföra arbetet. ” Alexander Iliev

PLÅT&VENT MAGASINET . NR 11 . 2012

15


U TBILDNING & REKRYTERING

I slutet av oktober arrangerade PVF en konferens för landets plåt- och ventilationslärare på bygg och anläggningsprogrammet i Täby norr om Stockholm.

Förbättrad Frisk Luft på nätet Efter många år flyttar den digra pärmen med utbildningsmaterialet Frisk Luft in i den elektroniska världen. I samband med en lärarkonferens i oktober lanserade PVF Plåt & Vent Forum sitt nya, interaktiva utbildningsmaterial för ventilationsplåtslagare. TEXT: SUSANNE KILJE FOTO: TOMAS SKAGERLIND

När den webbaserade upplagan av Frisk Luft presenterades i slutet av oktober, vid en konferens i Stockholm för lärare på bygg- och anläggningsprogrammen, kunde deltagarna konstatera att det är lekfulla testmoment, videoklipp, sökbara ordlistor och berättelser ur verkliga arbetslivet som ska höja motivationen hos eleverna. Och mottagandet var mycket bra. Alla de tre lärare som Plåt & Vent Magasinet har pratat med och som fanns med på konferensen, lovordar det nya webbaserade Frisk Luft. Inloggningsuppgifter

Tord Niklasson och Tomas Savander är lärare på byggplåtinriktningen på Hahrska gymnasiet i Västerås. Här har eleverna nyligen fått sina inloggningsuppgifter – ett måste för att få tillgång till programmet, både i skolan och på distans – och de som har börjat använda det är väldigt nöjda, enligt lärarna. – Vi har allihop hunnit se lite grann på webbversionen av Frisk Luft och jag tycker det här är en väldigt bra grej! På byggpro16

PLÅT&VENT MAGASINET . NR 11 . 2012

grammet har vi tidigare använt material från Liber online men det har saknats goda plåtoch ventilationsprogram, säger Tord. ”Som att köra en ny bil”

Det gamla utbildningsmaterialet för certifiering av ventilationsmontörer, är en diger tryckt lunta insatt i en pärm. Det nya ser helt annorlunda ut. – I webbversionen finns allt serverat! Här är det färg, snygg layout, filmer och bevis på att eleverna har klarat av vissa moment. Vi kommer att lära oss det här efter hand. Det är som att som köra en ny bil: var sitter knapparna, liksom? reflekterar Tord.

I webbversionen finns allt serverat! Här är det färg, snygg layout, filmer och bevis på att eleverna har klarat av vissa moment. Tord Niklasson

Lika glad för programmet är Peter Edin, lärare på Kista gymnasium. Däremot är han mindre nöjd med att det i år inte är en enda sökande till ventilationsinriktningen. Så därför har Peter fått prova programmet tillsammans med två vuxenelever på skolan, med bakgrund i från fastighetsbranschen, och en kollega på byggprogrammet. Ett flexibelt material

– Vi har precis kommit igång. Jag har saknat den här typen av utbildningsmaterial länge och är väldigt glad för att det nu finns. Det är verkligen jättebra! Peter fortsätter: – De som väljer till gymnasiet nu är födda 1997 och uppvuxna på 2000-talet. De är vana vid att göra det mesta via nätet: hämta information, interagera med andra, lyssna på musik, spela, se på film. Tänker man i det perspektivet står det klart att man måste använda moderna hjälpmedel för att intressera ungdomar. En stor fördel med ett webbaserat utbildningsmaterial är flexibiliteten, menar han. Det går att jobba hemifrån, att skicka in uppgifter var du än är, det är enkelt att ta igen missade timmar och att planera sitt pluggande. Att det går snabbt att uppdatera med ny kunskap och information, är ytterligare en fördel som gör den typen av utbildning billigare i längden än böcker, säger han.


Både han och Tord på Hahrska uppskattar funktionen som gör det möjligt att påpeka fel och brister i materialet och att komma med förslag på förbättringar. – Med reservation för att jag inte har gått igenom programmet helt och hållet så önskar jag mig fler möjligheter att konstruera på datorn, att skissa, mäta och så vidare. Det finns så många dimensioner när det gäller lärande, säger Peter. Klickbara bilder

Också Jari Oinonen, plåtlärare på byggprogrammet vid Bräckegymnasiet, är nöjd med att kunna lägga undan pappersversionen av Frisk Luft. – Kanonbra! Dagens elever är ju inte så intresserade av böcker, men vid datorn sitter de gärna. Vi har jobbat med den webbaserade versionen i några veckor nu och brukar köra pass på 1 timme och 40 minuter. Jag förklarar och går igenom och så jobbar de själva på datorn. De tycker att det är roligt, berättar Jari. Den som inte blir färdig under lektionstid får fortsätta att arbeta hemma. Utbildningen i ventilationsplåtslageri består av fem moduler, eller ”böcker” som Jari kallar dem, med ett antal kapitel och avsnitt. Eleverna jobbar med klickbara bilder som visar olika arbetsmoment eller delar i en konstruktion, rörliga filmer demonstrerar till exempel hur luften rör sig i en anläggning och så finns det länkar till Youtube med filmer ur ”verkligheten”. Drag and drop-funktioner underlättar studierna ytterligare. Medan både göteborgska Bräckegymnasiet och Hahrska i Västerås har fått ett uppsving i antalet sökande elever till byggplåt- och ventilationsplåtslageri så ser Kista gymnasium en nedgång, något som Peter Edin delvis tolkar som ett storstadsfenomen.

– Dessutom är det små årskullar just nu. Och intresset är stort för måleri- och snickeri, då följer folk den strömmen, säger han. Han ser samhällets acceptans för att ”göra något som är kul” som ett problem för plåt- och ventutbildningarna: – Byggprogrammet är inte så charmigt när man är 15 år. Det är idrottsprogrammen och mediaprogrammen som lockar, inte utbildningar som ger jobb. Men det är inte många som blir kända fotbollspelare eller mediapersonligheter. Antalet unga arbetslösa kommer bara att öka, så länge vi inte synliggör och uppvärderar utbildningar som leder till jobb och som gör samhällsnytta. Möter ungdomarna

Hahrska är ett tydligt exempel på det motsatta. Här säger eleverna, enligt Tord Niklasson, att de valde inriktningen byggplåtslageri för att det verkar intressant och för att det finns jobb att få. I år har man 33 elever på plåtutbildningen och Tord tycker det nyväckta intresset för yrket är så roligt att han har valt att jobba vidare, trots att han egentligen skulle ha gått i pension. – Det känns så kul! utbrister han men fortsätter strax: – Tyvärr är det fortsatt färre som väljer ventilation än de som föredrar plåt. Därför välkomnar vi speciellt utbildningsmaterial på ventsidan. Och nu har vi äntligen ett material som möter ungdomarna där de är – på internet. Inte för att det fritar oss lärare från ansvaret att undervisa, men det är ett fint hjälpmedel. Vi ska varva arbete på nätet med att prata om ämnet och jobba med det på andra sätt. Ett webbaserat utbildningsprogram för byggnadsplåtslageri, baserat på samma plattform som nya Frisk Luft, är på gång, uppger Plåt & Vent Forum.

FRISK LUFT Vad: Webbaserat utbildningsmaterial, så kallad E-learning för ventilationsplåtslagare. För vem: Bland annat för gymnasieelever på bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning ventilationsplåtslageri, verksamma ventilationsplåtslagare som vill vidareutbildas och för certifiering av ventilationsmontörer. Hur: E-learning kombineras med lärarledda lektioner och praktiskt arbete. Avsändare: Frisk Luft har tagits fram på uppdrag av PVF Plåt & Vent Forum AB. Att utbildningen är webbaserad innebär bland annat att: • Alla elever får en egen inloggning. Vilket ger både elev och lärare koll på hur mycket av utbildningen som är avklarad och hur eleven klarar testerna. • Man kan logga in från vilken dator som helst (i vissa fall även mobil och läsplatta). • Det är enkelt att uppdatera utbildningen.

RAS rullfalsmaskiner 22.07–22.09 Tystgående maskiner med många möjligheter: Rörfals – Pittsburgfals – Dubbelfals Kombinera som ni vill efter ert behov. Finns även som 9-axlad maskin för snaplock.

RAS 22.07

PLÅT&VENT MAGASINET . NR 11 . 2012

17


Professionellt takarbete blir fulländat med nya generationen underlagspapp!

Samling utanför Skanska Koch-kontoret inför arbetsplatsbesök.

I USA gör de Ett femtiotal svenskar och norrmän i stålbyggarbranschen begav sig i slutet av oktober till New York för att inhämta kunskap och bli inspirerade av de byggprojekt som är på gång over there. Att sedan orkanen Sandy skulle förstöra en del av våra planer var inget som vi hade med i bagaget på vägen dit, men väl i bagaget på vägen hem… TEXT. LISA UDD FOTO: LISA UDD OCH LARS HAMREBJÖRK

Fördelar: s,ËTTATTARBETAMED s,ÍGVIKT STARKOCHSTABIL s3NABBINSTALLATION s&LEXIBELOCHMJUK s)NGENSANDATTHALKAPÍ s)NGENSANDSOMREPARPLÍTEN s&ÚLJSAMVIDLÍGATEMPERATURER s+LIBBARINTEVIDHÚGATEMPERATURER

Täta leveranser på hög nivå!

www.takcentrum.se

De två tvillingtorn som rasade i samband med terrorattacken den 11 september 2001 var 417 och 415 meter höga. De stod färdiga 1972 respektive 1973 och var då världens två högsta byggnader med 30 meter till godo på Empire State Building. Kort därefter byggdes dock Sears Tower i Chicago som tog över epitetet världens högsta byggnad. Efter terrorattacken blev Empire State Building återigen staden New Yorks högsta byggnad, men den positionen tillfaller snart det 104 våningar höga wtc1 (torn 1) som börjar bli klart alldeles intill där de två tvillingtornen föll. 45 projekt för 100 företag

Hela Ground Zero är i dag en enda stor byggarbetsplats, präglad av koordination och logistik. 45 olika projekt pågår samtidigt och ett hundratal olika företag ska samsas mycket nära varandra. Fortfarande sex månader efter terrorattacken kom det rök från området där sju byggnader totalförstördes och ytterligare elva behövde renoveras. Just nu pågår uppförandet av fyra torn, en terminalbyggnad och ett museum. På platsen där de två tvillingtornen stod har man uppfört Memorial Plaza; två vackra bassänger med vattenfall och på bassängkanten


STÅLBYGGNADSTEKNIK

Här ska det nya ”landmärket” Oculus monteras.

det med steel... hittar man samtliga offers namn utskurna. Tillsammans kommer de nya byggnaderna att omfatta 13 miljoner kvadratmeter golvyta. Det var 50 nyfikna skandinaver som bänkade sig för det första seminariet, där vi skulle få höra mer om några av de många intressanta byggprojekt som just nu pågår på Manhattan. Skanskas Carola Zachrisson, som nyligen har lämnat Sverige för usa, inledde med att berätta lite om Skanskas historia, från 1887 när Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet bildades. Fredsduva vid Ground Zero

usa är i dag Skanskas största marknad och företaget sysselsätter där cirka 10 000 anställda. Namnet Skanska blev koncernens officiella namn 1984 och i dag är man ett av de största byggföretagen i världen. Carola menade att man i Skandinavien har en hög branschstandard vad gäller säkerhet. Detta har Skanska lyckats sprida till bland annat USA och just denna vecka var det säkerhetsvecka på Skanskas samtliga arbetsplatser. Dan Payea från Skanska Koch berättade för oss att 125-årsjubilerande Skanska nyligen har vunnit en guldmedalj under filmfestivalen i Cannes för sin marknadsföringsfilm ”We are Skanska”. Hans huvudämne vid detta seminarium var dock Oculus – huvud-

Stålkonstruktionen består av 11 000 ton portaler, bågar och tak som tillsammans kommer att ge den 50 meter höga byggnaden dess unika design.

entrén till den nya pendeltågsstationen – som Skanska monterar vid Ground Zero. Oculus har ritats av arkitekten Santiago Calatrava och kommer att bli ett nytt ”landmärke” för New York. Stålkonstruktionen består av 11 000 ton portaler, bågar och tak som tillsammans kommer att ge den 50 meter höga byggnaden dess unika design. En design som ska få oss att tänka på en fredsduva. Stålkomponenterna tillverkas i Italien, delvis med rostfritt stål från Outokumpu, och befinner sig i skrivande stund på väg med båt till Brooklyn där de ska sättas samman (utan synliga bultar) till lagom stora montagesektioner. De största sektionerna väger 50 ton och lyfts på plats med hjälp av en 60 meter hög specialbyggd kran med 160 tons lyftkapacitet. Montagearbetet av de cirka 430 stålsektionerna beräknas pågå i nio månader och skulle ha påbörjats i juni, men har tyvärr blivit försenat. Säkerhet före ekonomi

Än mer försening orsakade orkanen Sandy, då kranen började monteras upp utanför hotellfönstret helgen innan orkanen drog in över New York. Projektet innebär många tekniska utmaningar; bara att lösa transporten av de stora färdigmonterade stålsektionerna kommer att bli en prövning. Skanska tror dock att de kan dra nytta av att de samtidigt står för renoveringen av Brooklyn Bridge. Företaget hoppas självklart kunna tjäna pengar på projektet, men tycker att det är minst lika viktigt att ingen allvarlig olycka inträffar. Även om ekonomin bara skulle gå jämnt upp så är det ändå Skanskas ”Project of the year”. Yoram Eilon från wsp Cantor Seinuk som projekterar One World Trade Center (wtc1) var näste föredragshållare. wtc1 kommer att bli den högsta byggnaden som uppförs på Ground Zero och i dePLÅT&VENT MAGASINET . NR 11 . 2012

19


STÅLBYGGNADSTEKNIK

Stora, mjuka, vackra stålelement som ett ”underrede” till Oculus.

Många tunnplåtsreglar går åt till Memorial Museum.

Brooklyn Bridge.

cember 2006 restes pelarna. Hörndelarna hade först provmonterats tillsammans innan de togs isär och monterades på plats – allt för att se att millimeteranpassningen stämde. Dessförinnan hade även en provmodell monterats upp och utsatts för test i en vindtunnel, bland annat för att ta reda på accelerationen och hur man i byggnaden kommer att uppleva olika vindstyrkor. Man är nu färdig med konstruktionen upp till den 104:e våningen. När tornet står helt klart nästa år och takets spira är på plats kommer det att rymma 325 279 kvadratmeter golvyta och mäta 541 meter på höjden vilket motsvarar 1 776 fot. Den höjden symboliserar året 1776, då usa:s självständighetsförklaring undertecknades. Tornet byggs med en kärna av betong men i övrigt av stålkonstruktioner med mycket starka knutpunkter, allt för att kunna stå emot eventuella framtida terrorattacker. Mer än 90 procent av stålet som används är återvunnet stål. För att uppfylla miljömålen kommer man även ta hand om regnvatten att använda till kylanläggningen. Arkitekt för One World Trade Center är som och stålstommen har tillverkats och monterats av mrp som har sin verkstad i New Jersey. Ytterligare tre skyskrapor är under uppförande på platsen, alla ritade av olika arkitekter. Knepigt renovera Brooklyn Bridge

Anne Lewison från den norska arkitektfirman Snøhetta, som har ritat National September 11 Memorial Museum, redogjorde för projektet från ritbord till uppförande. Sedan tioårsdagen av terrorattackerna har Memorial Plaza med de två bassängerna varit öppen för besökare. 400 träd har planterats och i anslutning till minnesplatsen byggs ett museum i stål och glas. Atriumkonstruktionen, som är komplicerad, oregelbunden och består av massvis med bultar, provmonterades först i Kanada och för att stå emot saltvatten har man valt rostfritt stål till ytskiktet. Inne i museet återfinns två originalpelare från Twin Towers. Dave Kulak, även han från Skanska Koch, berättade för oss om ytterligare ett knepigt projekt som Skanska arbetar med i New York 20

PLÅT&VENT MAGASINET . NR 11 . 2012

Skanska får betala 1 100 USD per minut i skadestånd om bron inte kan användas för trafik under renoveringen.” just nu – att renovera Brooklyn Bridge, den äldsta hängbron i New York som invigdes 1883, utan att stänga av trafiken. Bron spänner över East River från Manhattan till Brooklyn och trafikeras dagligen av runt 130 000 fordon. Brons huvudspann är 486 meter och den första hängbron med stålvajrar. Renoveringen av broarna omfattar bland annat förstärkning av pyloner, spann och fackverk, utbyte av brobanor och ramper, rekonditionering av kablar, ommålning samt förstärkning mot jordbävningar. Bara målningsarbetet omfattar 375 000 kvadratmeter yta. I samband med renoveringen passar man också på att minska konstruktionens tjocklek då det fastnar 10-15 lastbilar under bron varje år. Ett ägarkrav är att renoveringarna genomförs med minsta möjliga störning av trafiken, något som kräver noggrann planering, mer arbete under lågtrafik som kvällar och helger och innovativa arbetsmetoder. Skanska får betala 1 100 usd per minut i skadestånd om bron inte kan användas för trafik under renoveringen. Studiebesök i blåsväder

Efter dessa intressanta seminarier fick vi besöka byggarbetsplatsen där den spektakulära byggnaden Oculus ska resas. Vi fick betrakta det som har byggts upp under mark och även besöka Memorial Museum som ännu inte är klart och inte har öppnats för allmänheten. Lite senare på kvällen besökte vi även Memorial Plaza och fick möjligheten att se denna vackra minnesplats som förmodligen hjälper många familjer i deras sorgearbete. Orkanen Sandy satte käppar i hjulet för våra resterade studiebesök. På måndagen skulle vi tillsammans med Skanska promenera över Brooklyn Bridge och väl framme i Brooklyn skulle en buss ta oss


till stålbyggnadsverkstaden mrp, som tillverkat och monterat stålet till One World Trade Center – ett besök som många av oss hade sett fram emot. På tisdagen hade vi ytterligare en aktivitet inbokad som blev inställd, en rundtur bland Manhattans nyare skyskrapor. Hotellet där vi bodde är beläget på nedre delen av Manhattan, nära Battery Park, där vägtunnlar blev vattenfyllda nästan upp till taket när orkanen hade dragit fram. Strömmen gick och vi blev även av med vattnet på hotellet. En av dagarna var dessutom hissen, som gick upp till 30:e våningen, ur funktion. Några i vårt sällskap var förutseende nog att spola vatten i badkaret för att kunna använda vid bland annat toalettbesök, ett par som bodde på 54:e våningen berättade att det gick vågor i badkaret när hotellet svajade. Själv bodde jag ”endast” på 27:e våningen, nog så läskigt när det kändes som om orkanen skulle trycka in fönstren i rummet men jag kände mig ändå relativt trygg med anledning av att de i usa använder så mycket stål i sina konstruktioner. Jag fick också ett lugnande sms från en i resesällskapet som berättade att fönstren tålde tre gånger större vindlaster än vad Sandy orsakade. Det meddelandet fick mig att till slut somna fram på småtimmarna, i ensamhet i mitt mörka rum.

B RAN D KLASSAT

Ett par som bodde på 54:e våningen berättade att det gick vågor i badkaret när hotellet svajade.”

Nu hittar du brandklassade infästningar i din Bevegobutik!

Många promenader

Att hitta en fungerande bankomat och mat dessa dagar var en utmaning. Tunnelbanor och bussar stängdes ned redan ett dygn innan man beräknade att orkanen skulle nå New York City. Det tar nämligen 24 timmar att gå igenom stationer och tunnlar för att försäkra sig om att det inte finns personer kvar. Det blev många och långa promenader. Upp till 30:e gatan, cirka 45 kvarter norr om vårt hotell, var det strömlöst och efter solnedgången blev det verkligen kolsvart. Nästa utmaning blev att komma hem till Sverige. Vårt flyg blev inställt och gruppen delades upp på många olika flighter. För min del innebar hemresan ett kortare stopp både i Barcelona och i Köpenhamn. Väl hemma var det mycket skönt att ta en dusch, den första på tre och ett halvt dygn… Själv har jag aldrig tidigare besökt varken New York eller usa. New York är en mycket vackrare stad än jag tänkte mig och jag är ganska säker på att jag kommer att åka tillbaka. Avslutningsvis vill jag tacka Stålbyggnadsinstitutet (sbi) och Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (nfs), som arrangerade denna fantastiska stålbyggarresa.

När Lisa Udd inte är vår korrespondent i New York jobbar hon på kansliet i Stockholm.

Skruvar för plåtinfästning, i smidiga förpackningar, på ett och samma ställe i din Bevego-butik!


KORSORD

GÅR PÅ LÅNG- BOTTEN- VILL DJUPET SAMT I PLATTA AFFÄRSMUSIKEN MAN HA

MÄTS KYLA I

°

BONDEFÖRBUND SKRÄCK

I DET SÖKER FORSKAREN

TILLTALAT MÅNGA

MAN ELLER TRÅDRAD BUNDET ORT I DALSLAND

FREDLIG FÅGEL

π GÖR VERKAN

KÖTT I GELE´

LITEN KRÅKFÅGEL ÄR OFFICER KANTIN

©

DIMINUTIVA SPRIDER SVAMP

EGENDOMEN

©

LAGOM MÄNGD

FÖGA ÖVERTYGANDE DE KANTAR AVENYERNA MIST SIN SKÖNHET

VANLIG URPLATS

ÄR GULD VÄRD

FLOD I SPANIEN

BRA KREDITBETYG

BLIR SNODD

HÅLLER RENT I NATUREN

GREKISK HALVÖ POPSALO FINNS I KVARTS

HÄNSYNSFULLT SER FLYGARE MÅNGA GRUND

SOLOSÅNG I OPERA

KAN KÄNSLOR BLI

SKOTT I SKOG BÖTESPÅFÖLJD

FRÅGEORD KAN SPORTBILVARA KALIUM

|

FOTO: BIRGER LALLO

°

TRUDELUTT SMÅFÅLE

KRÅNGEL

|

LANSERADE GORBATJOV -85

HAR PÅ KÄNN SPORTMÄRKE

RHENBIFLOD

]

]

ÄR LÅNGÖRAD

°

FINNS ÖPPEN FÖR ELD SVAVEL

KUNGSBACKAFÖRSAMLING

ı

°

HAR SITT SES JÄKTAD

KÄMPA LOVAR MED SIG

ı

]

DET VILL SÄGA KORT ERIC, SKOTSK FÖRFATTARE

KAN VINDAR VARA

SES SKRIVER MED LYRISKT SPOTT

FRÄTA SIG FAST

ÄR SÖRGÅRDEN

TORKADE SÄD

POPULÄR PIGG

PLATS FÖR VIKTIGT SAMTAL ÄR BONDE

FINSK ENERGI LÖSER FETT

LÄCKANDE FÖRNEKAS

GER JÄMNT SKÄGG

FRANSK FILMSKAPARE

GER AROMATISK RÖK

KRAFTVERKSÄLV

© AB RIGNELL-ZANDER

Månadens korsordsvinnare:

Korsordslösningen vill vi ha in senast den 10 december 2012.

Mira Kjellin, Stockholm, Katarina Winslow, Stockholm, Rolf Svensson, Enskede, Rolf-Åke Axelsson, Borlänge, Bo Hallberg, Åkarp, Anna-Lisa Svärd, Frösön, Uno Johansson, Falkenberg, Jarl Alenius, Nacka, Lisbeth Fransson, Alingsås, Tony Evertsson, .BSJFGSFEttt

Namn ..........................................................................................

Se den rätta korsordslösningen nummer 9, 2012 på sidan här intill.

22

PLÅT&VENT MAGASINET . NR 10 . 2012

Adress.......................................................................................... Postnr .......................................................................................... Postadress .................................................................................... Lösningen skickas till: 1MÌU7FOU.BHBTJOFUt#PYt4UPDLIPMN


NYHET!

PVF KALKYL VENTILATION TIDNINGEN FÖR PLÅT-, VENT- SAMT STÅL- OCH LÄTTBYGGNADSBRANSCHERNA

TIPSA REDAKTIONEN! Har du en idé som du tror skulle kunna bli en intressant artikel? Eller du kanske ska, eller har, utfört ett jobb som du tror att våra läsare vill veta mer om? Då vill vi gärna att du hör av dig till oss och berättar mer: Kontakta oss via e-post på pvmagasinet@entreprenorforetagen.se eller ring på 08-762 75 85.

Exakt och enkelt. Enbart digitala handlingar. Specialanpassat för ventilationsbranschen.

korsord 9-2012 Korsordslösning Nr 9, 2012

°

B A D S S K © U © M PÅ RITBORD I KYRKA HÄNGER PÅ SIN POST BLEV OMRUSKAD

GER TRÅNGA SKOR

STOPPAS VÄXER NER I PÅ SÄNGEN HÖJDEN

GER UTSLAG SAMLAS HÖ I

J L A ™ K B O B

MINDRE SKÄR

˙

MISS

LEDSTJÄRNA BRUKAR TÅRTA BLI

KAN KONSTSES RIKT- DRABBA KALV PÅ NING OBEKVÄM GRÖNMED ISM MEDLEM BETE

K E S A

OND GUDINNA POSTLAPPEN

KUNGAÄTT VISAR RÄTT

ANSÅGS AVSKILT URINGRETA STÄLLE FÖRGARBO FULLGIFTVARA BLOD NING KÄND KUBISTSIGNATUR EN MAN I JULI

I NÖDBRÖD

B L T A R D U A T Ö R R K A K A D E V A S A V L R E M I E N R U E T G A N O N U R Y P L I D A N O B B E R E G M L Å G U L I D E A L G A R N E R HYLLA MEN EJ FIRA

EMPATI

KASTAS I SJÖN KVINNOMAGASIN

M E D K Ä N S L A

ÄR ETT OMÄTTAT KOLVÄTE ÄR SAGANS HÄXOR LIMABO

ÅLIGGANDEN

DET SES FRU FALLA EJDER INBRINGAR

]

LÖDDRAR I KAR

VERKAR SAMMANHÅLLANDE

N A T T E T I D

PÅ SMÅ- SAKNAR TIMMAR- UNGKARL NA GÖR OFTA SMÅFLICKOR

F E R U T Ö D M S P E L A D E S

KAN UTTRYCKA MOTVILJA

TYGEL

KÄND TECKNARSIGNATUR

BLEV UPPFÖRT

DELAR UPP I HÖGAR

ÄR EJ ALLVARLIGT MENAD SPORRA GER HALLUCINATIONER

INGÅR I VISSA NAMN

FÖR FRAM SIN MENING HAR BOK I BIBELN

MISTER ANDAN FOTO: OSCAR ZANDER

] E N

] F O T B O L L S F E S T

°

AB TRAV OCH GALOPP

FOTO: OSCAR ZANDER

UTFLYKT

D A I T T R G R A I R F P A R U P P U R T E R I O J S D A A T D K B A T T O R A O R K N

POETEN ELSA KAN MAN BLI

REGNBÅGS HINNA OCH KVINNA

FRAMÅTANDA OGILLAR LÅNORD

OFTA INTE TVÅ- MYCKET FÖRÅLDRAD ÅRIGT TILL ARBETE SVAR

LÖNNEBERGATÖS

KUTYM DRAMATISKT PARTI

HUNNERKUNG I EDDAN

HAR SPANN

BIFLOD TILL RHEN

VÄGER TUNGT

LUKTA ILLA

BOGSERAR BAKVÄND

A V I G UTAN ANMÄRKNINGAR

UTBYTTE TANKAR

R E S O N E R A D E

T A D E L L Ö R S A A R

SÄLLSYNT

© AB RIGNELL-ZANDER

PVF Kalkyl är enkelt! Så här gör du: 1. Läs in ritningen. 2. Välj arbetsmoment. 3. Fyll i och markera på ritningen för att få ut längd och antal. 4. Ange timlön och eventuella påslag.

Plåt & Vent Forum AB Kom igång! Skicka förfrågan om demovisning till patrik.calen@pvf.se.

www.pvf.se/kalkylprogram


VINJETT

GÄSTKRÖNIKA Andreas Udd, projektledare Installation OpenBIM/projektledare Skanska Installation

Mårten Lindström, projektledare OpenBIM/konsult More10 AB

Rogier Jongeling, teknisk projektledare OpenBIM/ konsult PlanB AB

Bättre och mer lönsamt med BIM – ByggnadsInformationsModellering – kommer med stormsteg inom alla delar av bygg- och förvaltningsprocesserna. Enkelt uttryckt kan man säga att det är en fortsättning, men en betydligt mer ”intelligent” sådan, på det arbete med CAD-ritningar som blivit standard sen en försiktig start på 80-talet. Under lång tid var CAD-ritningarna tvådimensionella och såg i praktiken inte mer annorlunda ut än de handritade versioner som förekommit i decennier. Med BIM är 3D-ritningar en självklarhet och en förutsättning. Men BIM innebär mycket mer. Genom att arbeta i gemensamma modeller kan projektörerna göra sina lösningar mycket bättre – genom kollisionskontroller i systemen säkerställer man att till exempel en ventilationstrumma inte kolliderar med undertak. Det är självklart och ganska banalt. Men nyttan av BIM kan dras mycket längre. Genom att ange material- och produktegenskaper i modellerna kan man enkelt göra listor med korrekta mängder. Man kan göra ekonomiska kalkyler

som bygger på fakta och inte alltför mycket antaganden. Man kan göra tidplaner och visualisera dem, man kan planera arbeten så att inte olika arbetslag går i vägen för varandra utan får fritt utrymme vid rätt tillfälle. Genom utnyttjande av moderna hjälpmedel som smartphones och läsplattor kan man ta med sig den aktuella informationen ut på bygget. Man kan gå igenom komplicerade arbetsmoment och förbereda dem på datorn eller läsplattan så att det går smidigt när man ska göra momentet i verkligheten. Och byggherren/fastighetsägaren får ett korrekt underlag för sin kommande långsiktiga förvaltning, man kan enkelt få uppgift om exakt vad som byggts in, hur det ska skötas och underhållas etcetera. men i praktiken utnyttjas inte möjligheterna i den grad som man skulle kunna göra. I ett SBUF-projekt ”BIM för installatörer” har ett antal installationsföretag studerat möjligheterna att effektivisera installationsarbetet med hjälp av BIM. Resultatet är tydligt, det finns en stor potential, men det tycks vara trögt att komma igång. Många ser risker och förknippar BIM med höga investeringskostnader. Kostnader för hård- och mjukvarorna är relativt begränsade. De flesta moderna datorer eller mobila enheter klarar modeller utan problem och det är dessutom så att många 3D-programvaror kommer med gratis 3D-viewers. Det handlar mest om en förändring av arbetssätt och det tar tid att implementera.

Allt detta är möjligt,

att våga prova, man måste inte göra alla steg på en gång. I de stora byggföretagen började man för några år sen i mindre skala, att använda projektörernas information för automatisk mängdavtagning och underlag för produktionskalkyler var till exempel en bra start. Efter några år har många byggföretag vidgat BIM-användningen så att ett allt större antal arbetsmoment och processer har effektiviserats. Resultaten är tydliga, man undviker fel (eller upptäcker felen i ett så tidigt skede att kostnaderna för att rätta till är marginella), man får säkrare kalkyler och genom att minska mängden oförutsedda arbeten ökar träffsäkerheten och lönsamheten. Och sist men inte minst, engagemanget och motivationen hos medarbetar i alla led ökar kraftigt. De installationsföretag som låter sina montörer förbereda arbetena genom att använda 3D-modeller i stället för att i timmar försöka tyda kryptiska 2D-ritningar kan vittna om att motivationen ökar mångfalt.

Vi tror att det gäller

Framtiden stavas BIM.

24

PLÅT&VENT MAGASINET . NR 11 . 2012

Inom kort kommer stora byggherrar att kräva att deras projekt genomförs med BIM som ett naturligt hjälpmedel i hela proces-


d BIM – så varför vänta? FOTO: RYNO QUANTZ/OPENBIM & HOLGER STAFFANSSON/SKANSKA

sen. Då måste alla aktörer vara med, just nu känns det som att många aktörer har förstått det. Konsulter av alla kategorier arbetar hårt med nya arbetssätt och byggföretagen har olika program för att gå över till ett BIM-relaterat arbetssätt. Men inom installationsområdet ser vi inte samma aktivitet över hela linjen. Installationerna står för en stor och ökande andel av investeringskostnaderna i våra byggnader och anläggningar. Och installationerna har en avsevärd effekt på de långsiktiga driftsoch underhållskostnaderna. Med det perspektivet borde installatörer ha en stor påverkansmöjlighet och kunna förbättra sina positioner i processerna. Men det gäller att vara med i och gärna leda förändringsarbetet – vem är beredd att lägga i en högre växel och öka farten?

FAKTA OpenBIM är en förening som arbetar för att effektivisera bygg- och förvaltningsprocesserna med hjälp av BIM. Efter en försiktig start år 2008 har föreningen nu närmare 100 medlemsföretag från alla delar av samhällsbyggnadssektorn. Föreningen arbetar med att initiera utvecklingsarbete och smarta tillämpningar, samt sprida information om detta. Mer information finns på: www.openbim.se

Andreas Udd, Skanska, i röd hjälm, på arbetsplatsbesök.

Fallskydd YTOR 046-130960

www.ytor.se


PROFILEN

En trotjänare går i pension efter 50 år på samma jobb Ett halvsekel på samma arbetsplats och dessutom aldrig en dag arbetslös. Det är en bedrift som få kan slå i dag. I oktober gick Stig-Åke Johansson i pension efter 50 år som plåtslagare på Thures plåt. TEXT: KARIN CEDRONIUS FOTO: SVEN-ERIK JÖNSSON/LJP.SE

En trotjänare i ordets rätta bemärkelse. Så kan man beskriva plåtslagaren Stig-Åke Johansson, som efter hela 50 år på samma arbetsplats nu har gått i pension. Stig-Åke började som lärling på Thures Plåt i Ljusdal 1962, efter att ha avslutat åttaårig folkskola, 15 år gammal. – Jag hade ingen lust att läsa vidare utan ville börja jobba efter skolan. Min sju år äldre bror jobbade redan på Thures plåt så han fick in mig där, berättar Stig-Åke som i början fick vara lite av en springschas och hjälpreda, men som även fick lära sig yrket från grunden. – Jag fick ganska snabbt större och större ansvar. Jag skötte egna jobb innan jag ens hade körkort, berättar han och tilllägger att det egna ansvaret och friheten i det omväxlande plåtslagarjobbet har varit en bidragande faktor till att han har trivts så bra och blivit kvar så länge i yrket. Skillnad på då och nu

Han har sett både branschen och yrket förändras under de 50 år som han har arbetat som plåtslagare. Förr var säkerheten en undanskymd fråga och arbetsmiljön var knappast i fokus. – Då var det inte fråga om säkerhet, ställningar och skyddsutrustning. På den tiden ringde man till plåtslagaren när det var ett jobb som ingen annan vågade sig på. Det är tur att det blivit bättre i dag med riktiga ställningar och andra skydd, säger Stig-Åke och tillägger att även maskinerna och utrustningen har blivit avsevärt bättre. – När jag började i yrket och vi skulle falsa plåtar fick vi knacka allt för hand. Det är viss skillnad mot i dag… Stig-Åke har hunnit med att arbeta tillsammans med hela tre generationer i fa26

PLÅT&VENT MAGASINET . NR 11 . 2012

Stig-Åke följde sin bror in i yrkeslivet.

miljeföretaget Thures plåt. – Jag började hos Thure Johansson, som grundade firman 1949, sedan tog hans son Åke över och nu mot slutet så var det Åkes söner Niklas och Magnus som drev företaget, berättar Stig-Åke. Jobben har varit många och varierande genom åren. Flera jobb har legat upp i Härjedalens fjälltrakter, andra har varit hemma i Ljusdal med omnejd. Det har varit allt från tak och ventilationsjobb till lite smidesarbeten. – På en så här liten ort kan man knappast vara specialiserad, utan måste vara bra på lite av varje. Ventilationsjobben har legat Stig-Åke extra varmt om hjärtat. – Då händer det att man stöter på problem som man får klura ut lösningen på själv, det gillar jag. Tips till handledare

Efter 50 år i yrket är det nu dags att låta den yngre generationen ta över. Exakt vem som tar över hans arbetsuppgifter i firman vet han inte ännu, men han är medveten om svårigheten att locka ungdomarna till yrket och tycker det är synd. – Det gäller att få ut information till

ungdomarna om vad det är för yrke så att de får upp ögonen och kan välja det. För jobb finns det i den här branschen, säger han. Som före detta lärling och även handledare till ett antal unga plåtslagarlärlingar har han en del tankar kring hur en bra handledare ska bete sig: – Man måste finnas där som stöd, men ändå släppa taget och låta dem pröva själva. Det gäller att ge lärlingen förtroende att göra saker själv, då lär man sig snabbare och utvecklas bättre. Som nybliven pensionär har han inga problem att fördriva sin fritid. Det finns alltid något att göra på huset och när inte verktygen är framme där hemma så lockar skogen och naturen utanför knuten. StigÅke är en hängiven fiskare och ser fram emot många fisketurer under de kommande åren. Stig-Åke Johansson Ålder: 65 år Bor: Källbergsbo, Delsbo Familj: Sambon Mary och sonen Mats Intressen: Fixa med huset, vara ute i naturen, fiska


Medlemsförsäkring

Nytt avtal

Har du skyddat din verksamhet? Undrar du ibland om du är rätt försäkrad? Det är en motiverad fråga eftersom det här med försäkringar inte alltid är så lätt. Våra försäkringsrådgivare går därför gärna igenom din företagsförsäkring. De jobbar för din räkning så att du ska ha det mest prisvärda skyddet.

Så här gör du: • Ring oss! • Eller skicka in dina handlingar så ringer vi till dig. Om det är så att medlemsförsäkringen är bäst för dig, så får du just nu ytterligare 10 procents nyteckningsrabatt.

Entreprenörföretagen har förhandlat fram ett nytt avtal som sparar på ditt kreditutrymme när beställarna kräver bankgarantier. För dig som bara vid enstaka tillfällen behöver utställa en garanti för fullgörande eller har lägre entreprenadsummor, så är denna lösning unik. Entreprenörföretagen och Säkra, via Moderna Garanti, har tagit fram ett erbjudande till dig. Moderna Garanti är ett av Nordens största garantibolag och specialister inom garantier till bygg- och entreprenadbranschen. Du kommer inte åt denna lösning på annat sätt än via medlemskap i Entreprenörföretagen. Försäkringsgarantier • Begränsar inte ditt kreditutrymme hos bank • Enkelt och snabbt (svar oftast samma dag!) • Krävs ingen säkerhet (det vill säga ingen borgen eller spärr av likvida medel) • Prisvärt • Om du tecknar flera garantier blir du erbjuden en internetinloggning, då har du fullständig snabbhet och kontroll över historiken.

Tips Garantierna följer de regler som finns i till exempel AB och ABT. Men ofta feltolkas dessa bestämmelser när det gäller storleken och löptiden på garantin under garantitiden. Enligt AB-reglerna om garantitid gäller entreprenörens garantiansvar under fem år, men kravet på säkerhet är begränsat till två år. Om man vill göra avvikelser från detta, till exempel säkerhet under hela femåriga garantitiden, ska detta anges som en avvikelse till villkoren i AB.

Säker förvaring

Blanketter och mer information finns på: www.plr.sakraaffinity.se.

Vi får in en del skador avseende stöld ute på arbetsplatser, så tänk på att du måste förvara dina verktyg på rätt sätt. De får lätt fötter och så kallad ”öppen stöld” ersätter inte försäkringen. Dina verktyg måste förvaras på rätt sätt. Läs gärna mer under http://plr.sakraaffinity.se under skadeförebyggande. Och tänk på att om oturen är framme kan du räkna med att tjuvarna kommer tillbaka så fort du har köpt nya verktyg. Så var extra observant just då.

Fakta Garantier är en ekonomisk säkerhet som lämnas till beställaren under fullgörande- och garantitiden samt för erhållna förskott. I samband med, eller i nära anslutning till, tecknande av ett nytt kontrakt vill beställaren ofta ha en säkerhet för entreprenörens/leverantörens åtagande. Detta finns också reglerat i AB och ABT. Säkerheten är ett skydd för beställaren i händelse av att entreprenören upphör med sin verksamhet innan de kontraktsenliga åtagandena upphör. Dessa åtaganden kan bestå i att färdigställa, åtgärda fel under garantitiden, återbetala förskott på grund av utebliven leverans etcetera. Säkerheten som lämnas till beställaren är ofta en garanti utfärdad av bank eller försäkringsbolag.

Kontaktuppgifter till Säkra

fax: 060-12 97 40 Box 100, 941 23 Piteå info@sakraaffinity.se

Martina Henriksson 070-10 98 007 martina.henriksson@sakra.se

Lotta Sollander 070-10 98 010 lotta.sollander@sakra.se

PLÅT&VENT MAGASINET . NR 11 . 2012

27


VINJETT

PLR-medlem

Aktuellt Kontakta gärna våra företagsrådgivare: Hans Bergström Region 1, Umeå Telefon: 090-71 82 65 E-post: hans.bergstrom@entreprenorforetagen.se Hans är rådgivare i arbetsgivar- och branschfrågor med huvudområdet rehabilitering.

Ronny Nilsson Region 2 och 3, Sundsvall Telefon: 060-16 73 20 E-post: ronny.nilsson@entreprenorforetagen.se Ronny är företagsrådgivare i arbetsgivar- och branschfrågor.

Alexander Iliev Region 4, Stockholm Telefon: 08-762 75 93 E-post: alexander.iliev@entreprenorforetagen.se Alexander, som är utbildad jurist, är företagsrådgivare på kansliet i Stockholm.

Göran Hallin Region 5, Linköping Telefon: 013-25 30 64 E-post: goran.hallin@entreprenorforetagen.se Göran är rådgivare i arbetsgivar- och branschfrågor med huvudområdet företagsekonomi.

Magnus Fredman Region 6, Göteborg Telefon: 031-62 94 21 E-post: magnus.fredman@entreprenorforetagen.se Magnus är rådgivare i arbetsgivarfrågor samt ansvarig för mässor och event.

Annika Brännmark Region 7, Växjö

MVR:s nya profil Mekaniska verkstäders förbund (MVR) är inte längre en del av Entreprenörföretagen AB, men förbundet har ett avtal med PLR om att nyttja Entreprenörföretagens företagsrådgivare vilket innebär att alla MVR-medlemmar kan vända dig till dessa inom respektive region. MVR har även bytt profil och därmed har förbundet även fått en ny logotype. En ny hemsida finns även på www.mvr.se.

PLR:s förbundskongress i Göteborg Just nu känns våren ganska avlägsen, men planeringsarbetet inför PLR:s årliga kongress – som brukar hållas i maj – är redan i full gång. 2013 års kongress och branschföreningsstämmor hålls på Clarion Post i Göteborg fredagen den 17 maj. På torsdagen den 16 maj hålls vår årliga ordförandekonferens och i anslutning till dessa dagar kommer även Framtidsgruppen och våra respektive branschstyrelser att träffas. Några viktiga datum inför kongressen 2013: • 31/3 Lokalföreningarna ska genomföra sina årsmöten före mars månads utgång. • 2/4 Motioner ska vara PLR tillhanda. • 5/4 Sista anmälningsdag till kongressen och branschföreningsstämmor. • 16/5 Ordförandekonferens samt representanter från Framtidsgruppen och branschstyrelser träffas i Göteborg. •17/5 Kongress och branschföreningsstämmor på Clarion Post i Göteborg.

Försäkringsnytt Efter en upphandling har vi beslutat att flytta medlemsavtalet till Moderna Försäkringar inför årsskiftet. Vi är extra stolta över att vi åter igen har oförändrad premie, fast med större omfattning. Något som till stor del beror på det skadeförebyggande arbete som vi har bedrivit (bland annat www.skottasakert.se. Några av nyheterna är att motoravtalet har förbättras samt fått en markant premiesänkning utanför storstad. Tveka inte att kontakta Martina eller Lotta på Säkra för att gå igenom ditt försäkringsskydd. Kontaktuppgifter till dem finns på föregående sida.

Telefon: 0470-74 84 31 E-post: annika.brannmark@entreprenorforetagen.se Annika är rådgivare i arbetsgivar- och branschfrågor med huvudinriktning på ventilation och AMA-frågor.

Niklas Bramsell Region 7, Malmö

Håll koll på kalendern De senaste åren har vi skickat ut en fickalmanacka till alla medlemmar, men av olika skäl så kommer detta inte att ske i år. Så om ni är i behov av en almanacka som täcker in 2013 bör ni beställa eller köpa en sådan redan nu. Däremot kommer bordsalmanackan att skicka ut som vanligt.

Telefon: 040-35 25 28 E-post: niklas.bramsell@entreprenorforetagen.se Niklas är företagsrådgivare och jurist och ansvarar tillsammans med Annika Brännmark för region 7.

Entreprenörföretagen Årstaängsvägen 19 C • Box 47235 • 100 74 Stockholm Telefon 08-762 75 85 • Fax 08-616 00 72 E-post: info@entreprenorforetagen.se.

28

PLÅT&VENT MAGASINET . NR 11 . 2012

Får du nyhetsbrevet? Två gånger i månaden skickar Entreprenörföretagen ut ett digitalt nyhetsbrev med aktuell information till alla medlemmar. Tyvärr har vi inte fungerande e-postadresser till alla, så om du inte har fått nyhetsbrevet har du säkert inte uppdaterat dina kontaktuppgifter på ett tag. Om så är fallet kan du skicka dina nya uppgifter till info@entreprenorforetagen.se eller ringa på 08-762 75 85.


VINJETT

PLR-medlem

Aktivitetskalender Semesterkassan Som tidigare meddelats ska semesterkassan avvecklas senast vid 2012 års utgång. Mer information om innebörden av detta finns för medlemsföretagen i ArbetsgivarINFO A3/2012 som finns att läsa på hemsidan. Samtliga medlemsföretag handhar själva semesterpengar för semesteråret 1 april 2012 till 31 mars 2013.

DECEMBER 3 Handledarutbildning, Skotta säkert, Malmö 4 Handledarutbildning, Skotta säkert, Umeå 4 Handledarutbildning, Skotta säkert, Stockholm 5 Handledarutbildning, Skotta säkert, Skellefteå 5 Handledarutbildning, Skotta säkert, Växjö 6 Föreningsmöte med hockeyträff, Luleå

Snöskottningsavtal 2012 Plåtslageriernas Riksförbund och Fastighetsägarna har enats om ett nytt gemensamt avtal för snöskottning, även kallat snöskottningskontrakt. Efter medlemsinloggning hittar du det rekommenderade avtalet på www.entreprenorforetagen.se.

ENTREPRENADINDEX På grund av upphovsrättsliga skäl är vi förhindrade att återge ENTREPRENADINDEX i Plåt och Vent Magasinet. Utförlig information om ENTREPRENADINDEX och Excelmall för uträkning av indexförändringar finns på www.entreprenorforetagen.se/medlem/entreprenad/entreprenadindex

Plåt & Vent Magasinet – en medlemsförmån sedan 1909

Men du kanske ändå vill ha ett eget exemplar av tidningen? Passa på! Teckna en helårsårsprenumeration, 11 nummer, för endast 360 kronor, exklusive moms. Skicka ditt namn och adress till: kerstin.grahn@entreprenorforetagen.se eller faxa din beställning till: 08-616 00 72.

6 Taksäkerhetskurs i Sundsvall 7 Julbord arrangerat av Föreningen Väst 7 Handledarutbildning, Skotta säkert, Halmstad Missa inte! Datum för samtliga kurser som genomförs under vintern finns på www. entreprenorforetagen.se. Klicka på ”Kommande kurstillfällen”, direkt på förstasidan. Här kan du även anmäla dig direkt i ett digitalt formulär. Har du frågor kring kurser eller andra frågor eller önskemål kring kursutbudet, kontakta Kerstin Grahn på kerstin.grahn@entreprenorforetagen.se eller via fax 08-616 00 72.

Skotta tak i vinter? Nu skärps kraven för takskottning. Inom ett år kommer de flesta försäkringsbolag begära att fastighetsägare anlitar takskottare med utbildning och licens enligt Skotta säkert. Gör som många andra takentreprenörer - licensiera dina medarbetare nu.

Skotta säkert! TIDNINGEN FÖR PLÅT-, VENT- SAMT STÅL- OCH LÄTTBYGGNADSBRANSCHERNA

Läs mer om licensieringen på www.skottasakert.se


VINJETT

PRODUK TNYTT

En robot i hängrännan? Varför inte låta iRobot Looj 330 ta hand om löv och annat skräp i husets hängrännor? Den lilla krabaten placeras helt enkelt i rännan varpå den skyfflar ut allt skräp samtidigt som den borstar rännorna rena. I dagsläget finns den dock endast till försäljning i USA och priset ligger runt 300 dollar.

Snöröjning för proffs

Sportiga skyddsglasögon

Husqvarna har ett brett utbud av snöslungor som lämpar sig för professionellt bruk. Alla slungor har en tvåstegsfunktion som innebär att snön effektivt matas in i maskinen av inmatningsskruven och sedan slungas ut av en höghastighetsfläkt. Modellerna ST 5524, ST 268 EPT och ST 276 EPT har en arbetsbredd på 61 cm, 68 cm respektive 76 cm och Briggs & Stratton Snow Series Max-motorer. Banddriften i de större modellerna 268 och 276 ger en effektiv drift i terräng och på hårdpackad snö och rör sig dessutom lätt i sluttningar och på andra ställen där marken lutar. ST 5524, cirkapris 12 900 kr, ST 268 EPT, cirkapris 30 800 kr och ST 276 EPT, cirkapris 33 900 kr.

Skyddsglasögonen Zekler 32 är en ny modell med hög skyddsnivå, sportigt utseende och justerbar passform. Den finns i storlek medium med klar, gul eller grå lins som både är repoch imskyddad. De är tillverkade i nylon med polykarbonatlins och tack vare att själva bågarna har justerbar linsvinkel och ställbar skalmlängd kan de anpassas för att sitta skönt på de flesta huvuden.

Uppdaterade arbetshandskar Nya huvar för direkt anslutning Icopal Decra taksystem kompletteras med två nya ventilationshuvar. Dels nr 110 som används för frånlufts- eller avloppsventilation och dels nr 160 som ansluts direkt till imkanal från köksfläkt. Ventilationshuv 160 är en ny typ av huv som enkelt kan anslutas till imkanalen. Ett 300 mm långt spirorör gör att ventilationsröret når genom takkonstruktionen och brandsäkerheten garanteras genom att röret är isolerat med obrännbar mineralull. Båda huvarna är korrosionsbeständiga och finns i flera utföranden och färger som anpassats till resten av Decras utbud.

30

PLÅT&VENT MAGASINET . NR 11 . 2012

Vinterns nyheter från Guide inkluderar arbetshandskar i nya materialkombinationer och lösningar som ser till att hålla användarnas händer torra, varma och fingerfärdiga. En varm och vattenavvisande nyhet är Guide 5151W, helt sydd i syntetiska material med vattenavvisande softshell på ovansidan medan undersida och fingertoppar är förstärkta med PU-material. Inuti är handsken fodrad med fleece. Ännu varmare är Guide 5153W. En liknande modell men konstruerad för strängare kyla och längre arbetspass. Insidan är fodrad med syntetull och handsken har även en stickad mudd som kan dras innanför jackan. Guide 9W är tillverkad i impregnerat buffelläder - ett material som torkar fort och som tillsammans med de förböjda fingrarna ger en smidig handske med mycket bra grepp.


www.armat.se

Armat regnvattensystem uppfyller både vädrets och plåtslageribranchens tuffa krav Under det senaste året har Armat regnvattensystem hårdgranskats och genomgått en omfattande förbättringsprocess, vilket resulterat i bättre passform och ökad montagevänlighet. Sortimentet har breddats, fått flera smarta detaljlösningar och vi har tagit fram fler nya kulörer som naturligtvis också matchar våra övriga takprodukter.

Armat regnvattensystem tillverkas av varmförzinkad och lackad stålplåt i högsta kvalitet. Ett beprövat material som gör att vi lämnar 15 års garanti, vilket ger en extra trygghet både för dig och din kund. Armat ingår i ArcelorMittal – världens största tillverkare av stål och tunnplåt. Innovativ forskning och moderna tillverkningsprocesser, från gruva till färdig produkt, säkerställer att vi uppfyller alla de krav som ställs. Europastandard EN612. Typgodkända av SITAC (nr 0202/02).

Välj mellan 10 olika kulörer

Vit

Brun

Silvermetallic

Röd

Grå

Tegelröd

Mörk Silvermetallic

Aluzink

Kopparmetallic

www.bana1.se

Svart

Regnvattensystem och andra kvalitetsprodukter från Armat hittar du hos Bevego


B-posttidning Plåt & Vent Magasinet Box 47235 100 74 Stockholm

lindab

|

vi förenklar byggandet

Ta en större bit av renoveringskakan med Lindab InCapsa

Med Lindab InCapsa kan du erbjuda dina kunder snygg inklädnad och kanalsystem i ett enda paket. Det behövs ingen snickare eller målare – du gör hela jobbet på nolltid och utan krångel. Nöj dig inte med smulor. Gå in på www.lindab.se/incapsa och se hur du tar en större bit av renoveringskakan.

Sätt upp. Klä in. Klart!

Scanna QR-koden för att se hur snabbt det går!

Plåt & Vent Magasinet nr 11 2012  

Plåt & Vent Magasinet, som grundades 1909, är Sveriges enda branschtidning som vänder sig till aktörer och intressenter inom byggnadsplåtsla...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you