Page 1

Τώρα...

project: y-logimed / store & promo material / branding strategy


µε βάση το υπάρχον logo... (logo expansion & progression)

∆ιατηρούµε τόσο το «υπέρθυρο» του ΥΓΕΙΑ, τη χρωµατική σκάλα όσο και τη γενικότερη «αισθητική» του σήµατος. Σε αυτή την περίπτωση το λογότυπο έχει τις λιγότερες αποκλίσεις από το υπάρχον.

*πχ.

a member of the Hygeia Group

Εδώ, κινούµενοι στην ίδια λογική, αφαιρούµε το «υπέρθυρο» ΥΓΕΙΑ δεδοµένου ότι η σύνθεση που δηµιουργείται από το ΥΓΕΙΑ και το LOGIMED είναι µερικώς αταίριαστη. Το λογότυπο της LOGIMED «καπελώνεται» από το ΥΓΕΙΑ για να δείξει ότι είναι µέλος του Οµίλου ενώ θα µπορούσε κάλλιστα η αναφορά να γίνεται λεκτικά (τόσο σε αυτή την περίπτωση όσο και στα υπόλοιπα imprints του Οµίλου). Αυτό σηµατοδοτεί την ανάγκη για τη µελέτη του συνόλου της οπτικής επικοινωνίας των εταιριών του οµίλου και τη δηµιουργία µιας ταυτότητας «οµπρέλλα»* για τον όµιλο που επιτρέπει στην κάθε δραστηριότητα να αναπτυχθεί επικοινωνιακά και εικαστικά σε ένα ενιαίο πλαίσιο µεν αλλά χωρίς να το υποβαθµίζει δε.

a member of the Hygeia Group

...κινούµενοι και πάλι στην ίδια λογική, εδώ αφαιρούµε και το τελευταίο χαρακτηριστικό που περιορίζει το υπάρχον λογότυπο. Το -Υ- “φεύγει” αφήνοντας και το βασικό συστατικό του ονόµατος, το LOGIMED να αποτελεί το κύριο όνοµα της «δραστηριότητας». Είναι ηχητικά και οπτικά πιο λιτό και συνεπώς πιο κατανοητό, εύκολο να “εξαπλωθεί” δεδοµένου ότι δεν δεσµεύεται από ήχους σχετικά ξένους προς τα ελληνικά ακούσµατα (η αγγλική ως 2η γλώσσα είναι µεν διαδεδοµένη αλλά εξακολουθεί να έχει ήχους που αν και εύκολο να αναπαραχθούν στη γλώσσα µας δεν παύουν να είναι ξένοι, όπως το -Y- (γουάι).

project: y-logimed / store & promo material / branding strategy


νέα προσέγγιση #1... ∆ιατηρούµε το “καπέλο” του ΥΓΕΙΑ αλλά αλλάζουµε την οπτικοποίηση του Y-LOGIMED. Το κάνουµε πιο απλό διατηρώντας ταυτόχρονα τη χρωµατική παλέτα ως µέσο σύνδεσης του παλιού µε το νέο λογότυπο. Χρησιµοποιούµε τα παλιά χρώµατα για να διαχωρίσουµε τα “συστατικά” του ονόµατος µε ένα συνδυασµό που το καθιστά ευανάγνωστο.

Προσθέτουµε το «store» για να σηµατοδοτήσουµε την ύπαρξη του καταστήµατος (µπορεί να παραπέµπει τόσο σε e-store όσο και στο physical entity). Το store µπλέκει µε το y-LogiMed µε ένα απλό παιχνίδι της «ουράς» του Τ για να δηµιουργήσει µία ενιαία εικόνα.

medi store

ιατρικά αναλώσιµα - καλλυντικά - υλικά καθαρισµού

shop

Για το Y-LogiMed ισχύουν όσα αναλύθηκαν νωρίτερα. Σε αυτή την προσέγγιση κρατάµε το λογότυπο της εταιρίας αυτόνοµο (καθαρό θα λέγαµε) και τοποθετούµε τον εκάστοτε προσδιορισµό (medi store - καλλυντικά αναλώσιµα κλπ. κάτω από το λογότυπο σε οριοθετηµένη απόσταση ως συµπληρωµατικό στοιχείο. Έτσι είναι πολύ εύκολο να δηµιουργήσουµε ένα σύστηµα σηµάνσεων ανάλογα µε την περίπτωση και την εφαρµογή, διατηρώντας ταυτόχρονα ΜΙΑ ενιαία εικόνα.

Στην ίδια λογική µε την προηγούµενη προσέγγιση, εδώ δείχνουµε τη δυνατότητα τοποθέτησης του προσδιορισµού ή του συµπληρωµατικού στοιχείου επάνω στο λογότυπο µε τρόπο που να µην ενοχλεί το µάτι, να µην δηµιουργεί ανισορροπία και να είναι ξεκάθαρο. Στόχος είναι ένα λειτουργικό λογότυπο που αφενός να επικοινωνεί τα επιθυµητά αλλά και αφετέρου, να εφαρµόζεται µε ευκολία - τεχνική - στις διάφορες λειτουργικές εφαρµογές.

project: y-logimed / store & promo material / branding strategy


νέα προσέγγιση #2... Έχοντας απαλλαγεί από το «καπέλο» ΥΓΕΙΑ (το οποίο βέβαια µπορεί να επανατοποθετηθεί κατ' απαίτηση) δηµιουργούµε ένα λογότυπο το οποίο «στέκεται» από µόνο του. Η αισθητική είναι minimal µε απλές, λεπτές και κατανοητές γραµµές. Τα χρώµατα «έρχονται» από την υπάρχουσα παλέτα, την οποία δεν έχουµε λόγο να µην κρατήσουµε καθώς α. παραπέµπει άµεσα στο χώρο της υγείας, β. τα χρώµατα είναι παλ-παστέλ και το αποτέλεσµα που δηµιουργούν είναι balanced (ισορροπηµένο) χωρίς εξάρσεις. Τα επιπλέον χρώµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη σήµανση χώρων, στις βασικές εφαρµογές κλπ.

ή

Το -Υ- επανέρχεται σε αυτή την προσέγγιση δηµιουργώντας ένα «αναγνωρίσιµο σήµα» για την εταιρική δραστηριότητα και για το σηµείο πώλησης. ιατρικά αναλώσιµα - καλλυντικά - υλικά καθαρισµού

ή

ιατρικά αναλώσιµα - καλλυντικά - υλικά καθαρισµού

ιατρικά αναλώσιµα - καλλυντικά - υλικά καθαρισµού

medi store

Στα πλαίσια µια µελλοντικής «επέκτασης» της Y-Logimed σε καταστήµατα εκτός του «στενού» χώρου του Μητέρα-Υγεία, το σήµα λειτουργεί αναγνωριστικά εξυπηρετώντας ταυτόχρονα και την τεχνική σήµανση ενός χώρου. Αισθητικά, το -Υ- εντός κύκλου µιµείται - αλλά δεν είναι το ίδιο - τεχνικά και εν µέρει εικαστικά την αισθητική που επικρατεί σε φαρµακευτικά-παραφαρµακευτικά προϊόντα. Το αν θα εντυπωθεί το -Υ- ηχητικά ως «γουάι» στο µυαλό του καταναλωτή δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικό καθώς το σηµαντικότερο είναι το LOGIMED το οποίο αναδεικνύτεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η ίδια λογική αλλά µε τα συµπληρωµατικά στοιχεία τοποθετηµένα κάτω από το λογότυπο. Ακολουθούµε την τεχνική προσέγγιση που αναλύσαµε νωρίτερα δηµιουργώντας ταυτόχρονα µε ένα δυνατό λογότυπο και ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εφαρµογών και σήµανσης.

ιατρικά αναλώσιµα - καλλυντικά - υλικά καθαρισµού

project: y-logimed / store & promo material / branding strategy


νέα προσέγγιση #3... H λογική παραµένει η ίδια µε την προηγούµενη προσέγγιση µε µόνη διαφορά ότι εδώ το -Υ- παίρνει θέση δίπλα στο logimed οπότε το σχήµα που δηµιουργούµε για να «συνοδεύσει» το LOGIMED στηρίζεται στα εξής στοιχεία: α. την παλέτα µε τα χρώµατα της LOGIMED, β. τον κύκλο για να δηµιουργήσουµε τα «πέταλα». ιατρικά αναλώσιµα - καλλυντικά - υλικά καθαρισµού

Τα πέταλα είναι κύκλοι µε τη µία πλευρά τους «πιεσµένη» εσωτερικά. ∆ηµιουργούµε έτσι ένα σχήµα που παραπέµπει σε κύµα - αρµονία - ηρεµία.

ιατρικά αναλώσιµα - καλλυντικά - υλικά καθαρισµού

Το σήµα που δηµιουργείται το ονοµάζουµε πέταλα και θα µπορούσαµε να πούµε ότι παραπέµπει σε λουλούδι αν και είναι πολύ σουρεαλιστικό για να το ισχυριστούµε. Μπρούµε όµως να πούµε οτι αποτελεί ένα αρµονικό σύµπλεγµα σχηµάτων και χρωµάτων που παραπέµπει υποσυνείδητα σε «αρµονία» - καθαριότητα - υγεία.

shop

Τεχνικά η «ιεραρχία» του λογότυπου είναι ξεκάθαρη δηµιουργώντας µια καθαρή εικόνα τόσο για τη χρήση του λογότυπου αυτόνοµα όσο και για τις εφαρµογές που θα προκύψουν. Οι γραµµατοσειρές είναι καθαρές, λιτές, σύγχρονες και ευανάγνωστες και η αντίθεση light - extra bold δηµιουργεί µια πολύ καθαρή εικόνα σε όποιο µήνυµα και αν προσπαθήσουµε να εµφανίσουµε.

project: y-logimed / store & promo material / branding strategy


νέα προσέγγιση #4... complete branding solution! Η πρόταση που ακολουθεί αποτελεί µια «ολοκληρωµένη» λύση branding για τη Y-LogiMed. Ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί είναι εύπλαστος θέτοντας ως βασικά χαρακτηριστικά τη χρηστικότητα - µαζί µε την άρτια και λιτή αισθητική - δηµουργώντας τις βάσεις για την εφαρµογή της βασικής ταυτότητας σε όλες τις πιθανές εφαρµογές που µπορεί να προκύψουν. Ο κεντρικός άξονας βάση του οποίου δηµιουργήθηκε το σήµα και το σύστηµα σήµανσης είναι η πλήρης αποστασιοποίηση από το σηµερινό σήµα και τις όποιες δεσµευτικές γραµµές µπορεί να θέτει η εφαρµογή ή η αισθητική του σήµατος του ΥΓΕΙΑ. Παρόλο που βασίζεται σε προτάσεις που έχουν αναλυθεί νωρίτερα, ο τρόπος εφαρµογής το καθιστά µοναδικό. Επιπρόσθετα, η αισθητική του σήµατος το κάνει να στέκεται αυτόνοµα δηµιουργώντας µια µοναδική οπτική ταυτότητα που µπορεί να εφαρµοστεί τόσο σε επίπεδο ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ επικοινωνίας µέχρι και την τελευταία πιθανή εφαρµογή συµπεριλαµβανοµένων και δυκολότερων εφαρµογών όπως αυτή της συσκευασίας (packaging) στην περίπτωση δηµιουργίας ενός private label.

shop

Τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα τα συναντήσαµε και νωρίτερα σε προηγούµενες προτάσεις. Αυτό που κάνει εδώ τη διαφορά είναι η συνολική σύνθεση και ο τρόπος χρήσης. Όλες οι παραλλαγές που βλέπουµε εδώ αποτελούν πιθανή εκδοχή του κεντρικού λογότυπου για χρήση εταιρική (συνολική επικοινωνία) και για χρήση του καταστήµατος.

ιατρικά αναλώσιµα - καλλυντικά - υλικά καθαρισµού

H «ιεραρχία» παραµένει η ίδια, αλλάζει όµως το χρώµα...

shop

ιατρικά αναλώσιµα - καλλυντικά - υλικά καθαρισµού

ή ο «όγκος» των στοιχείων δηµιουργώντας σε κάθε περίπτωση µια διαφορετική εικόνα.

shop ιατρικά αναλώσιµα καλλυντικά υλικά καθαρισµού

Κεντρικό χαρακτηριστικό στοιχείο όµως παραµένει το YLM µέσα στον κύκλο. Όπως θα δούµε και παρακάτω το «shop» αποτελεί προσδιορισµό ή συµπληρωµατικό στοιχείο που επικοινωνεί το κατάστηµα. Μπορεί να γίνει το κεντρικό σήµα ή να αφαιρεθεί και να λειτουγήσει µόνο σε ότι αφορά το κατάστηµα ή το δίκτυο καταστηµάτων όταν/αν αυτό αναπτυχθεί.

project: y-logimed / store & promo material / branding strategy


νέα προσέγγιση #5... complete branding solution!

shop

shop

store

medical supplies

αναλώσιµα

cosmetics

καλλυντικά

detergents

απορρυπαντικά

ιατρικά αναλώσιµα - καλλυντικά - υλικά καθαρισµού

medical supplies

cosmetics

detergents

project: y-logimed / store & promo material / branding strategy


ενδεικτικά... tshirts προσωπικού

shop

shop

project: y-logimed / store & promo material / branding strategy


ενδεικτικά... δωράκια και τσάντες καταστήµατος

shop

shop

shop

p sho

project: y-logimed / store & promo material / branding strategy


ενδεικτικά... private label detergents

απορρυπαντικά

απορρυπαντικά

απορρυπαντικά

σαπούνι χεριών

υγρό καθαρισµού µε διακριτικό άρωµα λεµόνι

µε διακριτικό άρωµα λεµόνι

4oz. / 250 ml.

e

12oz. / 980 ml. Υγρό Κρεµοσάπουνο

e

Υγρό Καθαρισµού γενικής χρήσης

project: y-logimed / store & promo material / branding strategy


ενδεικτικά... private label cosmetics

καλλυντικά

Ενυδατική κρέµα σώµατος & προσώπου 4oz. / 250 ml.

e καλλυντικά

καλλυντικά

καλλυντικά

make-up remover καθαρίζει & δίνει λάµψη στο δέρµα

Ήπιο καθαριστικό µέικ-απ 4oz. / 250 ml.

e

ενυδατική κρέµα

σαµπουάν 2-in1 χαρίζει δύναµη και λάµψη

για ενήλικες και παιδιά

σαµουάν για ξηρά µαλλιά 4oz. / 250 ml.

e

project: y-logimed / store & promo material / branding strategy


δωράκια... µπρελόκ αναλώσιµα

shop

καλλυντικά

απορρυπαντικά

www y-logimed.gr µητέρa B’ υπόγειο

καλλυντικά

project: y-logimed / store & promo material / branding strategy


εξώφυλλα τιµοκαταλόγου & διαχωριστικά shop

shop

ąýĎČąćèýĉýĈċčąxý ćýĈĈēĉĎąćè ēĈąćèćýďýČąčxĊü

x÷ĈĊđĎĊēĊxùĈĊēíÓÞáÜ

ąýĎČąćèýĉýĈċčąxý ćýĈĈēĉĎąćè ēĈąćèćýďýČąčxĊü

ĄüčċĄĆçüĈüćĊČĄwü

x÷ĈĊđĎĊēĊxùĈĊēíÓÞáÜ

ëĄwĉĆüčçćĉĂĉĐ2011

shop

ąýĎČąćèýĉýĈċčąxý ćýĈĈēĉĎąćè ēĈąćèćýďýČąčxĊü

x÷ĈĊđĎĊēĊxùĈĊēíÓÞáÜ

ĆüććĒĈčĄĆç

shop

ąýĎČąćèýĉýĈċčąxý ćýĈĈēĉĎąćè ēĈąćèćýďýČąčxĊü

x÷ĈĊđĎĊēĊxùĈĊēíÓÞáÜ

ĆüĎüċĄČčĄĆçĆüĄđüċčĄĆçxċĉĔùĈčü

project: y-logimed / store & promo material / branding strategy


ενδεικτικά... και µε το «παλιό» λογότυπο

ĄüčċĄĆçüĈüćĊČĄwü

ëĄwĉĆüčçćĉĂĉĐ2011

ĆüććĒĈčĄĆç

ĆüĎüċĄČčĄĆçĆüĄđüċčĄĆçxċĉĔùĈčü

project: y-logimed / store & promo material / branding strategy


rollups (γενικά και σήµανση)

project: y-logimed / store & promo material / branding strategy


rollups (µε το παλιό logo)

project: y-logimed / store & promo material / branding strategy


posters ή και “πλάτες” καρτολίνας

shop

ĄüčċĄĆçüĈüćĊČĄwü ĆüććĒĈčĄĆç ĒćĄĆçĆüĎüċĄČwĉû

ÚćĈ÷ĄûvÿąûăċûďwÿĊăvõćĈđvÿ ċČĈĈöĉwüĐĆüčçČčăwü ċČĈÛuđwøāÿăĈČĈđâßëÝêÛ

x÷ĈĊđĎĊēĊxùĈĊēíÓÞáÜ

x÷ĈĊđĎĊēĊxùĈĊēíÓÞáÜ

ċČĈÛuđwøāÿăĈČĈđâßëÝêÛ ċČĈĈöĉwüĐĆüčçČčăwü ÚćĈ÷ĄûvÿąûăċûďwÿĊăvõćĈđvÿ project: y-logimed / store & promo material / branding strategy


posters ή και “πλάτες” καρτολίνας

shop

ĄüčċĄĆçüĈüćĊČĄwü ĆüććĒĈčĄĆç ĆüĎüċĄČčĄĆçđüċčĄĆçxċĉĔùĈčü

Ĉ ĆüčçČöĉ čăwü âß

Ĉ ĆüčçČöĉ čăwü âß

ë ÜvĒxùÝêÛ ĂĀĄĉ

ë ÜvĒxùÝêÛ ĂĀĄĉ

x÷ĈĊđĎĊēĊxùĈĊēíÓÞáÜ

x÷ĈĊđĎĊēĊxùĈĊēíÓÞáÜ

ċČĈÛuđwøāÿăĈČĈđâßëÝêÛ ċČĈĈöĉwüĐĆüčçČčăwü ÚćĈ÷ĄûvÿąûăċûďwÿĊăvõćĈđvÿ

ĄüčċĄĆçüĈüćĊČĄwü ĆüććĒĈčĄĆç ĆüĎüċĄČčĄĆçđüċčĄĆçxċĉĔùĈčü

ĒćĄĆçĆüĎüċĄČwĉû ĆüććĒĈčĄĆç ĄüčċĄĆçüĈüćĊČĄwü ÚćĈ÷ĄûvÿąûăċûďwÿĊăvõćĈđvÿċČĈĈöĉwüĐ ĆüčçČčăwüċČĈÛuđwøāÿăĈČĈđâßëÝêÛ

shop

x÷ĈĊđĎĊēĊxùĈĊēíÓÞáÜ

ċČĈÛuđwøāÿăĈČĈđâßëÝêÛ ċČĈĈöĉwüĐĆüčçČčăwü project: y-logimedÚćĈ÷ĄûvÿąûăċûďwÿĊăvõćĈđvÿ / store & promo material / branding strategy ĒćĄĆçĆüĎüċĄČwĉû


ενδεικτικά... το µαγαζί... µε νέο και παλιό logo ιατρικ

ά ανα

λώσι

µα

shop

ιατρικ

ά ανα

λώσι

µα

project: y-logimed / store & promo material / branding strategy


ιδέες για σύστηµα σήµανσης (γκαράζ & διάδροµοι) (εδώ λειτουργούν συµπληρωµατικά και τα rollups)

shop

ιατρικά αναλώσιµα

- καλλυντικά - υλικά

καθαρισµού

shop

project: y-logimed / store & promo material / branding strategy


ενδεικτικά... σήµανση σηµείων

shop

Β’ υπόγειο

Β’ υπόγειο

project: y-logimed / store & promo material / branding strategy

y-Logimed case study  
y-Logimed case study  

Y-Logimed case study & concept drafts Client: Y-Logimed Agency: Blast! Communications Art director: Panagiotis Vergopoulos

Advertisement