Page 1

2018 EDITIE

6

BULLETIN VOOR SENIOREN REGIO EINDHOVEN

SENIOREN BULLETIN Seniorenhuisvesting in Eindhoven Een maatschappelijk verkenning uitgevoerd door leden van de werkgroep senioren van de PvdA Regio Eindhoven. Het regeringsbeleid is er al een aantal jaren op gericht om ouderen langer thuis te laten wonen. Het wordt moeilijker om in een zorginstelling een plekje te vinden voor het doorbrengen van de laatste levensjaren. Langer thuis wonen stelt eisen aan de inrichting van de zorg, maar ook aan de woonomstandigheden en woonwensen van ouderen. Dit artikel behandelt de knelpunten van de ouderenhuisvesting. Heel veel senioren (ruim 60%) overwegen om verschillende redenen te verhuizen naar een kleinere, betaalbare en seniorengeschikte woning. Het liefst in de vertrouwde buurt. Slechts 15% doet het ook echt en dan vaak veel later of zelfs te laat. Uit vraaggesprekken die wij met veel ouderen en andere betrokkenen in Eindhoven gehouden hebben, blijkt opvallend vaak de behoefte van ouderen aan veilig wonen in betaalbare, gelijkvloerse, toegankelijke en gebruiks- en onderhoudsvriendelijke woningen met 2 slaapkamers; dit laatste vanwege de kleinkinderen, nietwaar. Conclusie 1: Veel senioren, alleenstaand of niet, willen kleiner, maar comfortabeler (aangepast), gaan wonen. Dan komen de vragen; zijn er zulke woningen?, hoe kom je eraan? en last but not least: Wat kosten ze? Ja, huurwoningen boven de €1000 per maand zijn er in Eindhoven wel, maar tussen de €700 en €1000 (de ‘middenhuur’) zijn ze nauwelijks te vinden. Er zijn te weinig betaalbare huurwoningen die aan bovengenoemde eisen van senioren voldoen, vooral als men niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Conclusie2: Een verhuizing kost bijna altijd veel geld en dan blijkt de kleinere (huur)woning ook nog nauwelijks beschikbaar en erg duur te zijn. Daarom blijven veel mensen zitten waar ze zijn, vaak tot het echt niet meer kan, ook al voldoet hun huidige woning niet. Voor veel ouderen is er ook nog de vraag waar men aan informatie kan komen en ondersteuning kan krijgen bij de oriëntatie op een andere woning. Wat overal en altijd tijdens de zoektocht om de hoek kwam kijken, was de absolute noodzaak van een leefbare buurt en voldoende bereikbare zorg. De inrichting van een wijk is een belangrijk punt van zorg als het gaat het welbevinden van senioren in hun omgeving. Denk hierbij aan winkels, medische centra, de vrijetijdsaccommodaties [VTA’s], etc. Niet enkel woningen, maar hele wijken moeten ‘seniorenproof’ gemaakt worden.

"1


2018 EDITIE

6

BULLETIN VOOR SENIOREN REGIO EINDHOVEN

Aanbevelingen/oplossingen vanuit het PvdA-seniorenoverleg. • De gemeente moet 1 loket organiseren voor woonvragen, voor de behoefte aan begeleiding bij herhuisvestingsvragen. • Dit ‘gemeentelijke loket’ is niet enkel bedoeld voor mensen die al huren, maar ook voor mensen die van koop naar huur willen overstappen. Daarnaast voor mensen die hun koopwoning zouden willen aanpassen, maar daar niet meteen de financiële middelen voor hebben. Zo is b.v. bij huiseigenaren de gunstige ‘blijverslening’ voor ouderen weinig bekend, bedoeld voor het ‘ouderdomsproof’ maken van het eigen huis. • De bestaande sociale huurwoningen moeten versneld aangepast worden aan de veranderende woonwensen van senioren en moeten geschikt gemaakt worden voor ‘makkelijke' zorg aan huis. • De toekomstige seniorenhuisvesting moet ontwikkeld worden in samenhang met de sociale wijkcohesie en de wijkeconomie. • Het eigen initiatief van groepen ouderen die samen een woongemeenschap willen opzetten, moet door de gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd worden. • De gemeente garandeert het voortbestaan van de VTA’s/buurthuizen. • De woningbouwverenigingen moeten meer bewegingsruimte krijgen in de categorisering van hun woningaanbod ten einde meer maatwerk te kunnen leveren. De huidige woningwet staat dit in de weg. • Het grote tekort aan middenhuur woningen moet snel ter hand worden genomen Wij hopen dat we voor deze punten niet enkel bij de PvdA aandacht krijgen, maar dat ze ook terug te vinden zijn in de verkiezingsprogramma’s, voor de gemeenteraad, van de andere partijen in Eindhoven. 

Van de redactie


Het heeft even geduurd, maar hier is het weer: het seniorenbulletin van de PvdA Door: Ad Sparidaans Lid werkgroep Senioren PvdA We snijden in dit nummer, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, weer belangrijke thema’s aan. Onze voorzitter verhaalt over het belang dat mensen, ook in een steeds individualistischer wereld, naar elkaar blijven omkijken. Het bulletin start met grootste artikel, over wonen voor senioren. Het is een oproep aan de politiek om, in deze vergrijzende maatschappij, haast te maken met het faciliteren van oplossingen. Onze oud-burgemeester Rob van Gijzel werkt al volop aan oplossingen. Bent u benieuwd wat hij verder nog meer doet; lees dan vooral het interview dat wij met hem hielden. We hebben het al eerder geschreven: op de eerste dinsdag van de maand is er voor alle senioren een koffie-inloop. U bent van 10.00 tot 12.00 welkom in het PvdA-honk. (Kijk voor de route op onze website https:// regioeindhoven.pvda.nl/route/). We praten over actuele thema’s zoals: zorg, huisvesting, de gemeentepolitiek, etc. Er is geen strakke agenda; alles wat actueel is, of wat u actueel vindt, kan worden besproken. De werkgroep ouderen van de PvdA Regio Eindhoven wenst u veel leesplezier met dit senioren bulletin.

SAMENleven? Er valt wat te kiezen! "2


2018 EDITIE

BULLETIN VOOR SENIOREN REGIO EINDHOVEN

6

Door: Mary Fiers Voorzitter PvdA Regio Eindhoven 
 Onlangs las ik op www.eenzaam.nl het verhaal van Richard (63). Hij vertelt over zijn eenzaamheid na het overlijden van zijn vrouw. De titel van het artikel is “Thuis valt er een deken van eenzaamheid over me heen”. Ik probeer me voor te stellen hoe het is om je eenzaam te voelen. Niet verbonden te voelen met andere mensen. Dat lijkt me verschrikkelijk. Volgens onderzoek van het RIVM voelt 30% van de Nederlanders zich eenzaam. Ruim 8% geeft zelfs aan ernstig eenzaam te zijn. Daar schrik je toch van? Als klap op de vuurpijl durven veel mensen hun eenzaamheid niet bespreekbaar te maken, omdat ze het gevoel hebben mensen hiermee lastig te vallen. Hoe erg is dat? Eenzaamheid is van alle tijden en gelukkig vaak tijdelijk. Bijvoorbeeld na het overlijden van een partner. Maar nu we steeds ouder worden, traditionele verbanden (zoals de kerk) wegvallen en de samenleving steeds individueler wordt, lijkt het probleem groter te worden. Het is daarom hoog tijd voor een hartstochtelijk pleidooi voor een echte SAMENleving. Niet als hol woord, maar met volop oude en nieuwe vormen van collectiviteit. Samen wonen. Samen eten. Samen sporten/bewegen. Samen zingen. Samen koken/bakken. Samen koffie of een wijntje drinken. Samen een boek lezen en nabespreken. Samen netflixen, of gewoon TV, kijken. Maar vooral een samenleving waar we naar elkaar omkijken. Samen leven is immers fijner dan alleen. Tot slot hoef ik u vast niet te vertellen dat er op 21 maart a.s. weer gemeenteraadsverkiezingen zijn. Maak gebruik van uw stemrecht, want er valt wat te kiezen. Zeker nu gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor de zorg. Benieuwd wat de PvdA in het verkiezingsprogramma heeft staan? Onder andere over SAMENleven? Kijkt dan op onze website. Of bel of mail me even, dan sturen we u graag een exemplaar van ons verkiezingsprogramma. Mary Fiers Vragen of opmerkingen? Bel of mail gerust.06-46855093 of m.fiers@chello.nl

Colofon
 Het Senioren Bulletin wordt uitgegeven door de PvdA Regio Eindhoven. Het Senioren Bulletin is bedoeld voor alle senioren en geïnteresseerden en verschijnt: 2 á 3 keer per jaar Oplage: 4.000 exemplaren Contact Werkgroep Senioren

E-mail: senioren@pvda-eindhoven.nl

Albertien Schoots: 06 3199133

UITNODIGING Koffie-inloop voor 55plussers
 Iedere 1ste dinsdag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur in het Honk van de PvdA Regio Eindhoven. De ingang van het Honk bevindt zich aan de achterzijde van de flat aan de Boschdijk 127. 
 Kijk voor de route op onze website https://regioeindhoven.pvda.nl/route/

"3


2018 EDITIE

6

BULLETIN VOOR SENIOREN REGIO EINDHOVEN

Op de koffie bij… oud burgemeester Rob van Gijzel. Door: Johan Bekema lid werkgroep senioren Rob, hoe is het met het zwarte gat? Het zwarte gat, dat valt op zich wel mee. Ik doe van alles, dat zit nu eenmaal toch een beetje in me. Alleen niet meer 24/7 continudienst. Geen volle tassen ’s avonds meer mee naar huis, geen ‘paniek’ meer als ik mijn telefoon even niet kan vinden.

Wat doe je zoal? De meeste tijd gaat zitten in de kabinetsopdracht om het bouwen van middenhuur woningen te stimuleren in steden waar dit urgent is. Steden en vooral universiteitssteden zijn erg populair bij jonge koppels, expats en senioren. Deze senioren willen vaak van een koopwoning naar huren, maar dan wel betaalbaar. Het gaat om huurhuizen in de vrije sector van € 700 tot € 1000 p.m. Ik ben nu in 13 steden bezig. Samenwerking en vooral samen doen, is het motto. We brengen alle betrokkenen bij elkaar; zoals beleggers, ontwikkelaars, Woonbond, gemeenten, corporaties etc. Daarnaast ben ik bij meerdere projecten en organisaties toezichthouder en ik ben ook nog betrokken bij PSV.

Hoe typeer je de overgang van burgemeesterschap naar je huidige werk? Het burgemeesterschap van een grote stad is alleen te doen als je veel liefde hebt voor je stad, het is geen werk, het is je leven. Ik zit nu in een spiksplinternieuwe episode, een soort herstart, waarin ik zelf bepalend ben, ook weer met mooie nieuwe uitdagingen. Maar het burgemeesterschap was tot nu toe mijn mooiste periode in mijn werkzame leven. Je staat dicht bij de mensen en je kunt veel dingen zelf en samen op- en aanpakken. We hebben als stadsbestuur flinke stappen kunnen maken om van de 'stad in problemen’ nu tot ‘slimste regio' te worden. Er komen veel verzoeken om in binnen- en buitenland te vertellen hoe we het in Eindhoven gefikst hebben. Ik mag wel zeggen dat de PvdA hier een sterke bijdrage aan heeft geleverd.

En de partij nu? Ja, die lijsttrekkersverkiezing kon natuurlijk niet. In de kabinetsperiode VVD/PvdA hebben we te weinig onze inbreng uitgedragen. Het was een enorme klus om Nederland uit de grootste naoorlogse crisis te trekken. Dat kan niet zonder pijn, mensen hebben die crisis diep gevoeld. Maar er moest wel verantwoordelijkheid genomen worden, aan de bak, en de PvdA en VVD hebben dat wel aangedurfd. Daarom mag de PvdA trots zijn dat de weg van nieuw perspectief weer voor ons ligt. Als de partij de twee elementen, sociaal en vernieuwing, in een goeie balans hoog in het vaandel blijft houden, staat ons weer de weg omhoog te wachten. Dat weet ik zeker.

"4

Seniorenbulletin nr6  

Bulletin voor senioren in de regio Eindhoven

Seniorenbulletin nr6  

Bulletin voor senioren in de regio Eindhoven

Advertisement