Page 1

s :i

$3

t{

$t"*j

s'

,3

Ee

$ s{ Ë

\

ts r$ pt

lili rl $ {ïrÈiii

{et s ËJ s:

i: ïi ïÈsi

SJÈ€r:;i

'

lq)

rt

.NÈ

{SP

c.J

$.

ÈÊ

ïi iliiËïÈ.$* q

iilitïti i i ilïii!$ tiiii!ii i

? l* S\+{

55+ .{,

N

\$

{ *-

Ë \,* .* Ê-€

È.

a-

{F

s

8- s$

u

xF

{ * CJ

$

ê:Ëo -g\v

sÈ.:3 g s=S

(tè

\t

jx

{

È

{$

_€

.{

-

${

5 à

Ë

:N:

E è

ËËt +iË tw 3 ., È15

:"s

*5

È€

ï ë0

d

è sË +Q"è È

u! E-S {

ï

8ïË ë r srÀ -d {-$

{ Èa

o

.s

^ i

v

=5

S

{t$:i$

sttsSïï$

\

s$:'' S.r s

a

.:- lu

Sf

S €-{

"3:i =' q !€ ,Ë

.'

È

.s

$

tÍ{J

$

,{

\ \

x

{

g$ ê

d

) I

\) .F

_{ iÀt

J

ï -d

Ë

s -{J

q

\J

giÈ

.\J

=

$$ ËE &\

6

t=

: *

*LÈ.

d

Y

{ i

é

q,

$

t

4 ó -s

t -t.

\ Ë.{

Ê

t Fï$'s \5 E

ra

v

St L{ I ::FrqÈï s 3

ósS$ + Y tÍs

L \€5

S

r{ f[s È -d.{ FëfR Ir:i Í

eqb

.J

.\sȀ

J

u

-6 d g E

.t .E

l'

.3 r è s9/\

\+ :5 R

ïi

* às c'r gË * l=' j-s

\ à\ Ë .È\ -t= .\ ,i Ëè È \$ qJ : *SF

-f$

J-5

- >..ë

r\\

\13

€àË

\Cr

i q.)

$r ,s€

{) Ëca

è.{

sl ..?

à l)

S{+

b

ê

!

n

5

s

s-s

Èf

Èt

tr s:-


c

Ès

ïs

'\

+StRsS'.È$ iÈËï*SFïil?r *ÈË{ï{'F{ i:"L{Èlt f È{ïïëïN RS alÈ :ëÈÈi$È:t t:+q, ÈïftËF$ =$ s$ $$5 ss sÈ 3i$ï;$$[:ir ; È$ii $'F I Fi,; +:. lt.; Fxt ï rÈ s$ Fo" iN iNi i SRË1Ë Èr FsëË s tË{ sB "sï it ats k's FF

saS

ï*'

iïiF

p\ ïÈ sss

=h

"*S

=gR

ïït.ïi"È$Ër{ : {il $FËts i$lj ïiËi s È\ {lt ss+i \ È.*sè$ * $$i ÈÈ

ïËÈ,i Ë$.,1 Èt R€

È'Ë.

,>$

,Ss

\C\ S s. È

* è L $ë F'$È[È

,

: S.

t \

È

ss

\$ 6

q ts (

-

-I-

s=

.$

-

-_--ry-:-:-

--


t !

I t I I È

themo: de pompoen tqolopvoeding poppanspel: - de betoverde pompoensoep Piepkeheeft grote honger en eet een pompoen Voorlezen van het verhaal: hondjes op de muur opgesloten

-

-

opvoeden

tot

denken woorneming von de pompoen ( vorm, kleur, grootte, gewicht ...)

wiskundige begríppen: zwoar, licht groot, klein boven, onder kfeuren: wit, zwort, geel, groen, blouw, rood, oronje roadelspel: wat zieje op de prent? kimspel met 8 voorwerpen

werkblod nr.2: welke soepkom hoort bij elkoor? ( bij nr. 2: pompoenen in het donker oonbod von: zintuigenspel oanbod von telstort ( L,2,3) computer: ombroSoft: Robbies speurhondenspel

juf

Coroline)

monuele expressie

1=k"^""

verí

p"mpoen met wosco's + overschiici eren mei (vingerverven + oliën von de lompion)

""" ""r knutselen van een lampion

'

muzikole vorming

gehoorspelletje: wot hoor ik? ( bel, hondgeklop, scheurend popíer, trom, voeïstoppen) huishoudeli jke octiviteit moken von pompoensoep

lkg pompoenvlees,500 9 tomoten, 3 | bouillon, 2 ojuinen p+z


F] só FF I >J T..I == f;il '; s I cÊ_IT } I

? ill.

:_YI -ê.-.

a_

I

-.)I

+Ê{II t-:,F a,t

vi

n(-ó;|} .l

S' "'\r

tr,^a, À d,re

]}!-k, (\il (.

9\

d*

4-en H' 9d

a1F è

Jsa

ÉJ':

a\

F I ècl s Ë-

ss íc è^fi aèl

-F È cr

c,/

F

F1

t'

Ê

Ë.ï * Í' F.

F -.s F

*=F

3!p =ï ,: . 1i, í.

FS sxë;

ï{ê i lii: }i S Fït$

s

'-fïF

F_ q<*À

\

,hà -èd

Abs-{-\

È Fa

;liïr:È èËÉs :*-i ,tI iji lsr ï:;t lè èe i Èïï ;$ ;lli *-t i *ï *:[ sÈ ËF È i; $ï : F tf Àl :* :F GF $È ;; G; r+ $'*

_a_€. íI-

-S:

R,

-^!.:

\(:

ÈF

ïsÈii+;gï i

i ï t:R*ii: s' F; :'IHHRt:.s+ .j $$t:F;ïll r'ït{i;R-:.i l ;t:iIl*:i=- I

ÈiËtfiÏËr i ïiiiI:itr

.,1

F

À-

.ts

1 qsc

*

Fè,

Fqs'

S

F

F

È-Ë

Ë

ï r È,,, i ï lÈ *iÀ ï l* * ï'i{' i,;;i--.

ËïIr_Ëï)Fï$i s': -:tït:-.I:if \

sFÈr-

q\3 ÊAV

ïfiiïlïÈ$iï$:ï;ïiil --:.S::t : .*; i:; ;{>ïs

^-lïÊs!

?qÈ-,^ tr ê

{ \.iÍi,

:ii

I jl" i' ï;*i

iï;

(

H-\ 4Y a-, (b Y s. l)) l'i*t óÈ:+È'rrH rïl\2

--+55 1:'oa

Ar

e Ès*ik Ê.À.Ëê i,Í:jí!r\ ï x*.n l\1 -.* +\n

F;i < c)u=5 f\ n 'd-d-.K 1'rb.,H

I

ïl'iW

':,

$.:

rT<\

:

I

i

F.'& A- S '"-È Ía<c

ïri'tr 9*à5 È" v.-ÈJ ''ltg íl

F

i-r

À G

.F

)

F ,'

t-i-

^A^!

f6p"

\.rÊ'F ï.ï=" a.T : :

r-à

Í

F\:i

-:,

voorbeeld heen-en-weer  

voorbeeldje van een heen-en-weerschriftje